Byla e2-4393-905/2018
Dėl netinkamai panaudotų valstybės biudžeto lėšų grąžinimo ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,

2sekretoriaujant teismo posėdžio sekretorei Aurikai Usonienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovėms teisininkei Daliai Matulytei ir advokatei Renatai Cibulskienei,

4atsakovo atstovei organizacijos vadovei Tatjanai Lobanovai,

5žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo biudžetinės įstaigos Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieškinį atsakovui visuomeninei organizacijai „Vaikai – visuomenės dalis“ dėl netinkamai panaudotų valstybės biudžeto lėšų grąžinimo ir palūkanų priteisimo.

6Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka

7Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo netinkamai panaudotas valstybės biudžeto lėšas, iš viso 13 529,41 Eur, taip pat penkių procentų procesines palūkanas. Anot ieškovo, šalys sudarė penkias valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis: 2017 m. vasario 23 d. sutartį Nr. VDC1-151 projektui „Bartkuškio vaikų dienos centras“ įgyvendinti (sutarties suma 14 500 Eur), 2017 m. vasario 23 d. sutartį Nr. VDC1-154 projektui „Vaikų dienos centras „Ateik ir dalyvauk“ įgyvendinti (sutarties suma 14 500 Eur), 2017 m. vasario 23 d. sutartį Nr. VDC1-155 projektui „Radviliškio vaikų dienos centras“ įgyvendinti (sutarties suma 11 600 Eur), 2017 m. vasario 23 d. sutartį Nr. VDC1-324 projektui „Sedos vaikų dienos centras“ įgyvendinti (sutarties suma 14 500 Eur) ir 2017 m. vasario 23 d. sutartį Nr. VDC1-343 projektui „Pirmojo Alytaus vaikų dienos centras“ įgyvendinti (sutarties suma 14 500 Eur). Iš viso atsakovei visoms sutartims vykdyti ieškovas pervedė 46 388 Eur. Atlikęs detalias patikras dėl atsakovo vykdomų projektų (dėl projektų veiklų įgyvendinimo bei jiems skirtų valstybės biudžeto lėšų tikslinio panaudojimo), ieškovas nustatė, kad atsakovas nesilaikė sutartinių įsipareigojimų, aplaidžiai vedė buhalterinę apskaitą, netinkamai tvarkė vaikų dienos centrų projektinius dokumentus, neužtikrino, kad teikiamos paslaugos ir vykdomos veiklos atitiktų vaiko ir jo šeimos narių poreikius. Be to, ieškovo nustatyti atsakovo veiklos pažeidimai buvo patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai atlikus neplaninį veiklos vidaus auditą. Patikrinimų metu nustačius esminius sutarčių pažeidimus, ieškovas vienašališkai nutraukė nurodytas sutartis. Anot ieškovo, galutinė netinkamai ir ne pagal paskirtį panaudotų valstybės biudžeto lėšų suma nustatyta susisteminus visų pagal sutartis vykdytų projektų vertinimų rezultatus: „Bartkuškio vaikų dienos centras“ projektui įgyvendinti netinkamai panaudota 1820,52 Eur; „Vaikų dienos centras „Ateik ir dalyvauk“ projektui netinkamai panaudota 198,73 Eur; „Radviliškio vaikų dienos centras“ projektui 4550 Eur; „Sedos vaikų dienos centras“ projektui 3037,70 Eur; „Pirmojo Alytaus vaikų dienos centras“ projektui netinkamai panaudota 3922,46 Eur; iš viso 13 529,41 Eur.

8Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Atsakovo teigimu, ieškovas klaidingai nurodė, kad atsakovas panaudojo lėšas ne pagal paskirtį, nes visos lėšos buvo panaudotos pagal paskirtį, tačiau netinkamai parengtos ataskaitos, kurias atsakovas prašė leisti sutvarkyti. Anot atsakovo, tikrinimų metu bendra suma paslaugų vaikams sudarė 100 662,25 Eur, t. y. lėšų panaudota gerokai daugiau, negu numatyta ir juolab skirta. Atsakovas pažymėjo, kad atliktas veiklos ir lėšų panaudojimo auditas yra šališkas, nes ieškovas nevykdė savo pareigos patikrinti, nurodyti klaidas, pateikti rekomendacijas, stebėti jų vykdymą, o vietoj to nutraukė sutartis ir sustabdė finansavimą.

9Nustatytos aplinkybės ir jų teisinis įvertinimas

10Šalys 2017 m. vasario 23 d. sudarė penkias valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis:

11Nr. VDC1-151 projektui „Bartkuškio vaikų dienos centras“ įgyvendinti, sutarties suma 14 500 Eur;

12Nr. VDC1-154 projektui „Vaikų dienos centras „Ateik ir dalyvauk“ įgyvendinti, sutarties suma 14 500 Eur;

13Nr. VDC1-155 projektui „Radviliškio vaikų dienos centras“ įgyvendinti, sutarties suma 11 600 Eur;

14Nr. VDC1-324 projektui „Sedos vaikų dienos centras“ įgyvendinti, sutarties suma 14 500 Eur;

15Nr. VDC1-343 projektui „Pirmojo Alytaus vaikų dienos centras“ įgyvendinti, sutarties suma 14 500 Eur.

16Civilinio kodekso 6.189 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga kiekvienam asmeniui tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties privalomumo ir vykdytinumo principai, kuriais grindžiami sutartiniai santykiai, lemia, kad bet koks sutarties netinkamas vykdymas reiškia sutarties pažeidimą, už kurį atsakinga sutartinių įsipareigojimų nevykdanti sutarties šalis. Ginčo šalių sudarytų sutarčių 4.5 punktuose įtvirtinta ieškovo teisė inicijuoti sutarčių nutraukimą prieš terminą ir išieškoti skirtas valstybės biudžeto lėšas, kai projekto vykdytojas netinkamai vykdo sutartyse nustatytus įsipareigojimus, turinčius esminės reikšmės sutarčiai vykdyti, t. y. projektui skirtas lėšas naudoja ne pagal paskirtį.

17Iš Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos visuomeninės organizacijos „Vaikai – visuomenės dalis“ 2017 m. vykdomo projekto „Radviliškio vaikų dienos centras“ 2017 m. birželio 16 d. vertinimo ataskaitos Nr. PV1-35 ir 2017 m. rugpjūčio 31 d. vertinimo ataskaitos Nr. PV1-51 matyti, kad iš gautos projektui vykdyti sumos (3966 Eur) projektui skirtų lėšų dalis – 1983,97 Eur 2017 m. I ketvirtį nebuvo panaudota ir ši suma laikyta tinkama naudoti kito ketvirčio tų pačių straipsnių išlaidoms, atsakovas vertinamu laikotarpiu projektinės veiklos nevykdė, dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugos tikslinėms grupėms nebuvo teiktos, kasos išlaidos, iš viso 1982,03 Eur negali būti tiesiogiai susijusios su projekte numatytomis veiklomis, atsakovas sąmatos vykdymo ataskaitoje ir suvestinėje netinkamai deklaravo kasinių išlaidų ir patirtų sąnaudų duomenis, pateikė informaciją, neatitinkančią faktinių duomenų, nesilaikė darbo santykius ir savanorišką veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, projekto buhalterinė apskaita tvarkoma aplaidžiai, nesilaikant teisės aktų reikalavimų. Vertinamuoju laikotarpiu nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d. papildomai nurodoma, kad ne pagal paskirtį panaudotų lėšų suma sudaro 584 Eur.

18Iš 2017 m. vykdomo projekto „Vaikų dienos centras“ „Ateik ir dalyvauk“ 2017 m. gegužės 25 d. vertinimo ataskaitos Nr. PV-33 ir 2017 m. rugpjūčio 21 d. vertinimo ataskaitos Nr. PV1-49 matyti, kad vertinamuoju laikotarpiu nuo 2017 m. vasario 7 d. iki 2017 m. kovo 31 d. nustatyta, jog atsakovas netinkamai ir ne pagal paskirtį panaudojo 6600,66 Eur, 47,62 Eur lėšų nepanaudojo, viršijo išlaidų sąmatoje nustatytą komunalinėms paslaugoms apmokėti skirtų lėšų dydį, todėl netinkamai panaudotojo 270 Eur lėšų, pateikė informaciją, neatitinkančią faktinių duomenų, nesilaikė darbo santykius ir savanorišką veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, projekto buhalterinę apskaitą tvarkė aplaidžiai, nesilaikant teisės aktų reikalavimų. Vertinamuoju laikotarpiu nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d. papildomai nurodoma, kad ne pagal paskirtį panaudota lėšų suma sudaro 151,11 Eur.

19Iš 2017 m. vykdomo projekto „Pirmojo Alytaus vaikų dienos centras“ 2017 m. rugpjūčio 11 d. vertinimo ataskaitos Nr. PV1-48 už laikotarpį nuo 2017 m. vasario 7 d. iki 2017 m. birželio 30 d. matyti, kad netinkamai ir ne pagal paskirtį panaudotų lėšų suma sudaro 3922,46 Eur. Atsakovas neužtikrino, kad teikiamos paslaugos ir vykdomos veiklos atitiktų vaiko ir jo šeimos narių poreikius, prisidėtų prie socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, atsakovas sąmatos vykdymo ataskaitose ir suvestinėse netiksliai deklaravo kasinių išlaidų ir patirtų sąnaudų duomenis, taip pat pateikė informaciją, neatitinkančią faktinių duomenų, nesilaikė darbo santykius ir savanorišką veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, buhalterinę apskaitą tvarkė aplaidžiai.

20Iš 2017 m. vykdomo projekto „Sedos vaikų dienos centras“ 2017 m. birželio 16 d. vertinimo ataskaitos Nr. PV1-36 ir 2017 m. rugsėjo 5 d. vertinimo ataskaitos Nr. PV1-53 matyti, kad laikotarpiu nuo 2017 m. vasario 7 d. iki 2017 m. kovo 31 d. vykdymo ataskaitose ir suvestinėse atsakovas netiksliai deklaravo kasinių išlaidų ir patirtų sąnaudų duomenis, taip pat pateikė informaciją, neatitinkančią faktinių duomenų, nesilaikė darbo santykius ir savanorišką veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, buhalterinė apskaita tvarkoma aplaidžiai, laikotarpiu nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d. papildomai nurodoma, kad projektui vykdyti ne pagal paskirtį panaudota 1886,71 Eur suma.

21Iš 2017 m. liepos 26 d. 2017 m. vykdyto projekto „Bartkuškio vaikų dienos centras“ 2017 m. liepos 26 d. Nr. PV1-46 vertinimo ataskaitos už laikotarpį nuo 2017 m. vasario 7 d. iki 2017 m. birželio 30 d. matyti, kad atsakovas netinkamai panaudojo 1820,52 Eur.

22Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos centralizuotas vidaus audito skyrius 2017 m. spalio 19 d. projektų „Vaikų dienos centras „Ateik ir dalyvauk“, „Radviliškio vaikų dienos centras“, „Sedos vaikų dienos centras“, „Bartkuškio vaikų dienos centras“ ir „Pirmojo Alytaus vaikų dienos centras“ įgyvendinamų visuomeninės organizacijos „Vaikai – visuomenės dalis“ ribotos apimties veiklos vidaus audito ataskaitoje Nr. A723 nurodė, kad atsakovas, teikdamas prašymus projektams finansuoti nurodė klaidinančią informaciją dėl mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų pagal teisės aktus vykdymo, t. y. nenurodė, kad turi skolų, (ataskaitos III dalies 1 punktas), projektų veiklai vykdyti skirtas lėšas naudojo (savo) skoloms dengti (2 punktas), atsakovas neužtikrino projektų apskaitos tinkamo organizavimo (nepatvirtintas sąskaitų planas, nevedami ūkinių operacijų apskaitos registrai, neatskirtos išlaidos ir išlaidas pateisinamieji dokumentai pagal atskirus projektus, neužtikrintas išlaidų atsekamumas, nesudaroma finansinė atskaitomybė, organizacijos vadovė disponavo didelėmis valstybės biudžeto lėšų grynųjų pinigų sumomis, kurių poreikiui pagrįsti jokių argumentų nėra (organizacijos avanso apyskaitos pagal projektus neatsekamos, pateikta informacija neįskaitoma, nepasirašytos buhalterio, kasos dokumentai pagal projektus neatsekami, kasos pajamų ir išlaidų orderiuose nenurodyti dokumentai, kurių pagrindu priimami į kasą ar išmokami iš kasos pinigai) (4 punktas), atlikus dalinį projektų vykdytų veiklų vertinimą nustatyta, kad tikslinės grupės narių sąrašai neinformatyvūs, klaidinantys ir neatsekami, įvardintos veiklos kaip ekskursijos (stovyklos) su tiksline grupe nesusiję, maisto produktai įsigyjami ne tikslinės grupės reikmėms projekte „Ateik ir dalyvauk“, komunalinių paslaugų išlaidos nesusijusios su tikslinės grupės poreikiais, veiklos ir finansinės ataskaitos pildomos formaliai. Ataskaitoje taip pat nurodoma, kad vidaus audito metu nustatyti pažeidimai atitinka galimai nusikalstamos veikos požymius, t. y. išgryninamos didelės pinigų sumos, faktiškai nevedama organizacijos buhalterinė apskaita, apskaitos dokumentų atsekamumas, vidaus kontrolės sistema iš esmės neveikia.

23Vertinant tiek ieškovo ataskaitose, tiek Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos centralizuoto vidaus audito skyriaus audito išvadoje nurodytas aplinkybes ir padarytas išvadas, pažymėtina, kad dokumentai, išduoti valstybės ir savivaldybių institucijų, patvirtinti kitų valstybės įgaliotų asmenų neviršijant jiems nustatytos kompetencijos bei laikantis atitinkamiems dokumentams keliamų formos reikalavimų, laikomi oficialiaisiais rašytiniais įrodymais ir turi didesnę įrodomąją galią. Aplinkybės, nurodytos oficialiuosiuose rašytiniuose įrodymuose, laikomos visiškai įrodytomis, iki jos bus paneigtos kitais byloje esančiais, išskyrus liudytojų parodymus, įrodymais (Civilinio proceso kodekso 179 straipsnio 2 dalis). Tokiu atveju įrodinėjimo našta tenka tai bylos šaliai, kuri siekia paneigti oficialiajame rašytiniame įrodyme nurodytas aplinkybes. Pabrėžtina, kad atsakovo prisiimti sutartiniai įsipareigojimai lemia būtent atsakovo pareigą užtikrinti skirtų lėšų panaudojimo skaidrumą, apskaitingumą. Tai reiškia, kad būtent atsakovas, o ne ieškovas turėjo užtikrinti tinkamą, aiškią ir išsamią panaudotų lėšų apskaitą ir ataskaitą. Jau vien ši aplinkybė akivaizdžiai paneigia nepagrįstus atsakovo argumentus, kad nagrinėjamu atveju neva ieškovas turėjo pareigą įrodyti lėšų panaudojimo netinkamumą. Priešingai, teismo vertinimu, atsakovo prisiimti sutartiniai įsipareigojimai lemia būtent atsakovo pareigą įrodyti, kad visos (ar bent jau ginčijamos lėšos) panaudotos tinkamai. Įvertinęs atsakovo pateiktus argumentus ir įrodymus, teismas sprendžia, kad jie nepaneigia, bet netgi, priešingai, patvirtina ieškovo argumentus, jog projektų įgyvendinimui skirtas valstybės lėšas atsakovas naudojo neskaidriai ir neužtikrindamas tinkamos šių lėšų panaudojimo apskaitos. Pavyzdžiui, atsakovas nurodė, kad visų penkių projektų apskaita buvo tvarkoma bendrai (o ne pagal kiekvieną projektą atskirai). Pažymėtina, kad ieškovas reikalauja grąžinti tik tas lėšas, kurios be jokios abejonės panaudotos netinkamai, nors tiek ieškovas, tiek ir vidaus auditą atlikusi Socialinės apsaugos ir ministerijos darbuotoja nurodė, kad yra ir daug daugiau nepateisintų išlaidų (plaukų dažai, dantų taisymas), kurios aiškiai nesusijusios su projektais. Pažymėtina ir tai, kad vidaus auditą atlikusi liudytoja V. N. nurodė, jog buvo tikrinami būtent atsakovo pateikti tiek pirminiai, tik ir vėliau pateikti dokumentai. Ši aplinkybė, teismo vertinimu, paneigia atsakovo deklaratyvius argumentus, kad atsakovui neva nebuvo leidžiama ištaisyti dokumentų trūkumų (žinoma, išskyrus dokumentų kaitaliojimą, turintį dokumentų klastojimo požymių). Be to, atsakovas net neneigė, kad teikdamas paraišką sutarčių sudarymui jis nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis, jog organizacija neva neturėjo skolų, nors skolų nebuvimas buvo viena iš esminių sutarties sudarymo sąlygų. Taip pat atsakovas nepaneigė, kad būtent iš valstybės lėšų, skirtų projektų įgyvendinimui, buvo padengtos egzistavusios atsakovo skolos Sodrai. Atsakovas net neneigė ieškovo argumentų ir pateiktų įrodymų dėl vykdytų turistinių (o ne pažintinių) kelionių ir suaugusiųjų dalyvavimo šiose kelionėse. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendžia, kad atsakovo nurodyti argumentai-atsikirtimai ir pateikti įrodymai nepaneigė nurodytuose oficialiuose rašytiniuose įrodymuose nustatytų faktinių aplinkybių ir padarytų išvadų, todėl atsakovo argumentai ir įrodymai atmetami kaip nepagrįsti-deklaratyvūs. Remdamasis nurodytų motyvų visuma, teismas sprendžia, kad ieškovas pagrįstai nutraukė šalių sutartis ir pagrįstai reikalauja grąžinti netinkamai panaudotas valstybės lėšas. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis, iš atsakovo priteistinos penkių procentų procesinės palūkanos, skaičiuojamos nuo priteisiamos 13 529,41 Eur sumos.

24Ieškinį tenkinant visiškai, ieškovui iš atsakovo priteistina iš viso 1312 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, ieškinį patenkinus visiškai, valstybei iš atsakovo priteistina 342 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 2 dalis, 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 85 straipsnio 1 dalies 11 punktas, 96 straipsnio 1 dalis). Be to, valstybei iš atsakovo priteistina 13,09 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Iš viso valstybei iš atsakovo priteistina 353,30 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta į atitinkamą Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, įmokos kodas 5660.

25Teismo išvada

26Ieškinį tenkinti.

27Priteisti ieškovui biudžetinei įstaigai Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, j. a. k. 191717258, iš atsakovo visuomeninės organizacijos „Vaikai – visuomenės dalis“, j. a. k 186486052, 13 529,41 Eur (trylika tūkstančių penkis šimtus dvidešimt devynis eurus 41 ct) netinkamai panaudotų valstybės biudžeto lėšų, taip pat penkių procentų metines palūkanas nuo priteisiamos 13 529,41 Eur (trylikos tūkstančių penkių šimtų dvidešimt devynių eurų 41 ct) sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2017 m. spalio 26 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

28Priteisti ieškovui biudžetinei įstaigai Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, j. a. k. 191717258, iš atsakovo visuomeninės organizacijos „Vaikai – visuomenės dalis“, j. a. k 186486052, 1312 (tūkstantį tris šimtus dvylika) Eur bylinėjimosi išlaidų.

29Priteisti valstybei iš atsakovo visuomeninės organizacijos „Vaikai – visuomenės dalis“, j. a. k 186486052, 355,09 Eur (tris šimtus penkiasdešimt penkis eurus 9 ct) bylinėjimosi išlaidų.

30Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

31Teisėjas

32Vitalijus Abramovičius

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžio sekretorei Aurikai Usonienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovėms teisininkei Daliai Matulytei ir advokatei... 4. atsakovo atstovei organizacijos vadovei Tatjanai Lobanovai,... 5. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka... 7. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo netinkamai panaudotas valstybės... 8. Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Atsakovo teigimu, ieškovas klaidingai... 9. Nustatytos aplinkybės ir jų teisinis įvertinimas... 10. Šalys 2017 m. vasario 23 d. sudarė penkias valstybės biudžeto lėšų... 11. Nr. VDC1-151 projektui „Bartkuškio vaikų dienos centras“ įgyvendinti,... 12. Nr. VDC1-154 projektui „Vaikų dienos centras „Ateik ir dalyvauk“... 13. Nr. VDC1-155 projektui „Radviliškio vaikų dienos centras“ įgyvendinti,... 14. Nr. VDC1-324 projektui „Sedos vaikų dienos centras“ įgyvendinti,... 15. Nr. VDC1-343 projektui „Pirmojo Alytaus vaikų dienos centras“... 16. Civilinio kodekso 6.189 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisėtai sudaryta... 17. Iš Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos... 18. Iš 2017 m. vykdomo projekto „Vaikų dienos centras“ „Ateik ir... 19. Iš 2017 m. vykdomo projekto „Pirmojo Alytaus vaikų dienos centras“ 2017... 20. Iš 2017 m. vykdomo projekto „Sedos vaikų dienos centras“ 2017 m.... 21. Iš 2017 m. liepos 26 d. 2017 m. vykdyto projekto „Bartkuškio vaikų dienos... 22. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos centralizuotas vidaus audito skyrius... 23. Vertinant tiek ieškovo ataskaitose, tiek Socialinės apsaugos ir darbo... 24. Ieškinį tenkinant visiškai, ieškovui iš atsakovo priteistina iš viso 1312... 25. Teismo išvada... 26. Ieškinį tenkinti.... 27. Priteisti ieškovui biudžetinei įstaigai Socialinių paslaugų priežiūros... 28. Priteisti ieškovui biudžetinei įstaigai Socialinių paslaugų priežiūros... 29. Priteisti valstybei iš atsakovo visuomeninės organizacijos „Vaikai –... 30. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti... 31. Teisėjas... 32. Vitalijus Abramovičius...