Byla 2-237/2011

3Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Šerno ir Vyto Miliaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens DnB Nord bankas atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 16 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-4707-450/2010 buvo patenkintas bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „GL Statyba“ administratoriaus skundas dėl 2010 m. kovo 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, ir

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

6BUAB „GL Statyba“ administratorius kreipėsi į teismą su skundu suinteresuotiems asmenim: AB DnB NORD bankui, AB SEB lizingui, AB PAREX bankui, Vilniaus apskrities VMI, UAB „Lakaja“, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiu 2010 m. kovo 4 d. BUAB „GL Statyba“ kreditorių susirinkimo nutarimo 4 dalį, kuria nutarta patvirtinti už laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro 130000 Lt administravimo išlaidų sąmatą; įpareigoti BUAB „GL Statyba“ kreditorių susirinkimą iš naujo svarstyti administravimo išlaidų sąmatą, atsižvelgiant į jau patirtas išlaidas, taip pat ir būtinas ateityje dėl bankrutuojančios įmonės turto išsaugojimo.

7Nurodė, jog 2010 m. kovo 4 d. įvyko pirmasis BUAB „GL Statyba“ kreditorių susirinkimas, kurio metu nuspręsta netvirtinti administratoriaus pasiūlytos administravimo išlaidų sąmatos, o patvirtinta kreditoriaus AB DnB NORD banko pasiūlyta 130000 Lt administravimo išlaidų sąmata už laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, iš kurios administratoriaus atlyginimas – 75000 Lt, kitos administravimo išlaidos - 55000 Lt, numatant, jog, administratoriui sėkmingai pardavus nekilnojamąjį turtą, bus svarstomas klausimas dėl papildomo atlyginimo administratoriui skyrimo. Pareiškėjo teigimu, kreditorių susirinkimas atsisakė derybų su administratoriumi, o priimdamas tokį nutarimą, pažeidė šalių lygiateisiškumo principą. Kreditorių susirinkimo tvirtinama administravimo išlaidų sąmata turi būti ne tik optimali, tačiau ir garantuoti teismo nutarties dėl bankroto bylos UAB „GL Statyba“ iškėlimo vykdymą. Nurodė, jog administratorius, siekdamas apsaugoti BUAB „GL Statyba“ bei kreditorių interesus, t.y. išsaugoti įmonės nekilnojamąjį turtą, turėjo sudaryti turto apsaugos sutartis, kadangi šiam turtui buvo kilusi grėsmė būti sumažintam ar visiškai sunaikintam.

8Pažymėjo, jog BUAB „GL Statyba“ bankroto byloje teismas patvirtino 15000 Lt dydžio išlaidas nekilnojamojo turto apsaugai ir draudimui, todėl administratorius buvo priverstas ieškoti saugos įmonės, kuri sutiktų saugoti BUAB „GL Statyba“ nekilnojamąjį turtą, mokėjimą už paslaugas atidedant iki bankrutuojanti bendrovė turės lėšų atsiskaityti. Tokiomis sąlygomis pavyko susitarti tik su UAB „Trikampis žiedas“, kuriai už laikotarpį nuo bankroto bylos UAB „GL Statyba“ iškėlimo iki pirmojo kreditorių susirinkimo BUAB „GL Statyba“ jau turi apmokėti 87 124,54 Lt sumą.

9Nors nekilnojamojo turto apsaugos klausimas buvo suderintas su kreditoriais AB DnB NORD banku ir AB PAREX banku, kuriems ir įkeistas aukščiau nurodytas nekilnojamasis turtas, tačiau kreditorių susirinkimas be jokių argumentų nepatvirtino administratoriaus siūlomos išlaidų sąmatos. Atkreipė dėmesį, jog šiuo metu administratorius jau yra patyręs 87 124 Lt išlaidų nekilnojamojo turto saugojimui, bei kitas būtinas išlaidas, todėl toliau bankroto procedūras turėtų vykdyti nemokamai, o sudarytas sutartis dėl nekilnojamojo turto apsaugos nutraukti. Kreditorių susirinkimas neatsižvelgė į jau patirtas administratoriaus išlaidas turto apsaugai bei neįtraukė būtinų lėšų tam pačiam turtui apsaugoti ateityje.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartimi skundą tenkino. Teismas pažymėjo, kad, vertinant kreditorių susirinkimo patvirtintiną 130 000 Lt administravimo išlaidų sąmatą visam laikotarpiui nuo bankroto bylos įmonei iškėlimo iki jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, darytina išvada, jog patvirtinta sąmata yra neteisinga, neprotinga bei neatitinka realių UAB „GL Statyba“ administravimo išlaidų. Administratoriaus jau patirtos išlaidos iš esmės sutampa su kreditorių susirinkimo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata visam laikotarpiui iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Todėl pagrįsti argumentai, jog kreditorių susirinkimo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata užkerta kelią tiek administratoriui tinkamai vykdyti LR Įmonių bankroto įstatyme jam numatytas pareigas, tiek tęsti UAB „GL Statyba“ bankroto procedūras.

13Suinteresuoto asmens AB DnB NORD banko atstovas nenurodė, kuo remiantis ir kaip apskaičiuota banko pasiūlyta ir patvirtinta 130000 Lt administravimo išlaidų sąmata visam UAB „GL Statyba“ bankroto procesui, todėl, tvirtinant administravimo sąmatą, kreditorių susirinkimas iš esmės nevertino galimai būtinų administratoriaus atliktinų darbų masto, realių administravimo išlaidų dydžio bei būtinų išlaidų ateityje.

14Įvertinęs BUAB „GL Statyba“ bankroto proceso eigą, teismas nepagrįstais pripažino argumentus, kad pats administratorius atsakingas už susidariusias saugojimo išlaidas, nes vilkino bankroto procedūras, laiku nesušaukė kreditorių susirinkimo, o tokiu būdu buvo atimta kreditorių susirinkimo teisė spręsti nekilnojamojo turto saugojimo klausimus bei saugojimo būdus.

15Nors administratorius turi siekti kuo ekonomiškesnio administravimo išlaidų naudojimo, tačiau kreditorių susirinkimas, tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą, netinkamai įvertino administratoriaus UAB „Ius Positivum“ jau patirtas administravimo išlaidas bei būtinybę patvirtinti tokią administravimo išlaidų sąmatą, kuri užtikrinti tinkamą UAB „GL Statyba“ bankroto procedūrų vykdymą. Iš bylos duomenų matyti, kad administratorius, spręsdamas UAB „GL Statyba“ turto apsaugos klausimą, vertino trijų saugos tarnybų pateiktus komercinius pasiūlymus ir atsižvelgdamas į tai, jog UAB „Trikampis žiedas“ sutiko teikti turto saugojimo paslaugas, mokėjimą už paslaugas atidedant iki bankrutuojanti bendrovė turės lėšų atsiskaityti, pasirinko bankrutuojančiai įmonei tinkamiausią pasiūlymą. Iš draudimo bendrovės UADB „ERGO LIETUVA“ komercinio pasiūlymo matyti, jog turto draudimo atveju, patalpose jau turi būti sumontuota apsauginė signalizacija, kuri sutartiniu pagrindu pajungiama į saugos tarnybos stebėjimo ir reagavimo punktą.

16Pareiga užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą pirmiausia priklauso administratoriui (Įmonių bankroto įstatymo 3 str. 4 p., todėl administratorius UAB „Ius Positivum“ turėjo pareigą imtis konkrečių veiksmų ir priemonių, jog būtų užtikrinta BUAB „GL Statyba“ priklausančio turto apsauga. Be to, už šios pareigos nevykdymą Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktorius 2009 m. lapkričio 30 d. įsakymu paskyrė BUAB „GL Statyba“ administratoriaus UAB „Ius Positivum“ įgaliotam asmeniui įspėjimą.

17III.

18Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

19Suinteresuotas asmuo DnB Nord bankas dėl šios nutarties padavė atskirąjį skundą ir prašo ją panaikinti bei klausimą išspręsti iš esmės - administratoriaus skundą atmesti. Nurodo šiuos argumentus:

201. Esminę reikšmę tinkamam klausimo išsprendimui turi administratoriaus veiksmų ir patirtų išlaidų iki pirmojo kreditorių susirinkimo įvertinimas. Kreditorių susirinkimuose (2010 -03-04 ir 2010-03-18 nebuvo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita, ji tik išklausyta. Administratorius kreipėsi į teismą su prašymu jo veiklos ataskaitą patvirtinti, tačiau Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 7 d, nutartimi šį prašymą atmetė ir konstatavo prejudicinę reikšmę turinčius faktus, t.y. pasisakė dėl administratoriaus iki pirmojo kreditorių susirinkimo atliktų veiksmų, patirtų išlaidų ir jų pagrindu parengtos ataskaitos nepagrįstumo.

212. Įrodymai, kuriuos administratorius pateikė teismui 2010-09-08 teismo posėdžiui, grįsdamas patirtų turto saugojimo išlaidų dydį, nebuvo pateikti nei 2010-03-04 kreditorių susirinkimui, nei teismui nagrinėjant administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo klausimą (2010-09-07 nutartis). Todėl kyla abejonių dėl šių įrodymų surašymo datos. Be to, 2010-09-08 teismo posėdyje pateikti dokumentai prieštarauja 2010-03-04 kreditorių susirinkimui pateiktiems įrodymams. Jei kreditorių susirinkimas turės iš naujo svarstyti administravimo išlaidų klausimą, kreditoriai bus priversti kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl įtariamo dokumentų klastojimo fakto.

223. Pagal 2010-09-08 teismo posėdyje pateikta AB „Rytų skirstomieji tinklai“ 2010-09-07 pažymą, elektros energija tiekiama nuo 2009-11-02, nors sutartis sudaryta 2010-10-01. Elektros energijos tiekimas į saugomus objektus buvo pagrindinė sąlyga sumažinti saugojimo išlaidas. Todėl administratoriaus nesidomėjimas, kodėl nepradedama tiekti energija vertintinas kaip nepakankamas apdairumas.

234. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino suinteresuotų asmenų argumentus apie pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo užvilkinimą nepagrįstais. Kreditorių susirinkimas galėjo būti sušauktas per dvi savaites nuo kreditorių reikalavimų patvirtinimo. Be to, nors terminas jo sušaukimui buvo pratęstas, dėl jo pratęsimo administratorius kreipėsi šiam terminui jau esant ženkliai praleistam. Būdamas apdairus, administratorius, viršydamas teismo nutartimi iki pirmojo kreditorių susirinkimo nustatytas administravimo išlaidas, turėjo siekti kuo skubiau sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą. Net ir sušauktame pirmajame kreditorių susirinkime nebuvo pateikti patirtas administravimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai. Jie pateikti tik 2010-09-08 teismo posėdyje.

245. Nepagrįstai apygardos teismas teigė, kad teismo posėdžio metu AB DnB Nord banko atstovas negalėjo nurodyti, kuo remiantis buvo apskaičiuota banko pasiūlyta 130 000 Lt administravimo išlaidų sąmata. Neigiamai buvo atsakyta tik į galimybę teismo posėdžio metu pateikti rašytinius įrodymus, nes iki posėdžio toks poreikis nebuvo iškilęs (administratorius ginčijo sąmatą tik dėl jos nepakankamumo).

256. Kreditorių susirinkime patvirtintos turto saugojimo išlaidų dydį pagrindžia ir pavyzdžiai kai panašiose bankroto bylose buvo patvirtintos daug mažesnės administravimo išlaidų sąmatos.

26Dėl šio skundo gauti du atsiliepimai.

27Bankroto administratorius „Ius positivum“ atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos argumentus:

281. Administratorius tinkamai ėmėsi veiksmų, kad būtų išsaugotas atsakovo turtas. Pirmiausia buvo kreiptasi į draudimo bendrovę „Ergo Lietuva“, tačiau jos pasiūlymas nebuvo priimtinas, nes draudimo sutartis negalėjo būti sudaryta nesant saugomuose objektuose sumontuotos apsauginės signalizacijos, netiekiant į šiuos objektus elektros, be to, kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju būtų numatyta 5000 litų išskaita, todėl atsakovo turtas smulkių vagysčių atveju tik mažėtų. Be to, atsakovas neturėjo lėšų draudimo įmokai sumokėti. Norėdamas tinkamai įvykdyti pareigą apsaugoti atsakovo turtą, administratorius neturėjo kitos išeities kaip tik kreiptis į teismą dėl fizinės atsakovo turto apsaugos iki bus įrengta signalizacija ir pradėtas elektros tiekimas. Atnaujinus elektros tiekimą į objektus, buvo nutraukta objektų fizinės apsaugos paslaugų sutartis ir administratorius sudarė objektų pultinės apsaugos sutartį su ta bendrove, kuri vienintelė sutiko teikti paslaugas iki kol atsakovo turtas bus parduotas ir atsakovas turės lėšų atsiskaityti. Taigi, nors administratorius viršijo nustatytą sumą atsakovo turto apsaugai iki pirmojo kreditorių susirinkimo, tai yra sąlygota konkrečių aplinkybių.

292. Nepagrįsti apelianto argumentai dėl nesavalaikio elektros energijos į saugomus objektus tiekimo pradžios. Administratorius tik 2009-10-13 kartu su antstoliu perėmė nekilnojamąjį turtą, kurį atsakovo direktorius vengė perduoti administratoriui. Per dvi savaites nuo turto perėmimo į jį buvo padėta tiekti elektra, o jos tiekimo sutartį 2009-10-01 administratorius sudarė dar neperėmęs turto.

303. Informacija apie išlaidas atsakovo turto saugojimui kreditoriams nuolat buvo teikiama. 2010-03-04 kreditoriui pateikta informacija nėra suklastota, ji tik vėliau buvo patikslinta pagal pastabas. Kreditorius DnB Nord visuomet neargumentuotai buvo „prieš“.

314. Pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo laikas neturi reikšmės atsakovo turto saugojimo išlaidų dydžiui.

32Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jo netenkinti. Nurodo, kad skundžiama nutartimi patvirtinta administravimo išlaidų sąmata yra pagrįsta ir pakankama. Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo paskirtis yra išlaidų dydžio suderinimas su kreditoriai tokiu būdu, kad nustatoma lėšų suma turėtų neprieštarauti kreditorių interesams, atitikti konkrečios bankrutuojančios įmonės bankroto proceso įgyvendinimo ypatumus, tinkamai ir racionaliai naudojant paskirtas lėšas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 200-09-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009).

34IV.

35Apeliacinio teismo argumentai

36Atskirasis skundas netenkintinas.

37

38Bylos, kylančios iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjamos pagal bendrąsias proceso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato CPK ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.). Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Įmonių bankroto įstatymas (toliau - ĮBĮ).

39Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 3 d. nutartimi iškėlė UAB „GL Statyba“ bankroto bylą, o 2009 m. spalio 13 d. nutartimi patvirtino bendrą 46 160 litų + PVM BUAB „GL Statyba“ administravimo išlaidų sąmatą (iš jų 15 000 litų nekilnojamojo turto draudimui ir apsaugai), kurią administratorius turėjo teisę naudoti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms apmokėti kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą.

402010 m. kovo 4 d. įvykus pirmajam kreditorių susirinkimui, BAUB „GL Statyba“ nekilnojamojo turto apsaugai realiai patirtos išlaidos viršijo teismo nustatytas, o kreditorių susirinkimas nutarė netvirtinti administratoriaus pasiūlytos administravimo išlaidų sąmatos ir patvirtino kreditoriaus AB DnB NORD banko pasiūlytą 130 000 litų administravimo išlaidų sąmatą už laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro. Byloje kilo ginčas, ar ši patvirtinta sąmata yra pagrįsta. Siekiant tinkamai išnagrinėti byloje kilusį ginčą, būtina pirmiausiai pasisakyti dėl teismo tvirtinamos sąmatos, kuria administratorius privalo vadovautis iki kreditorių susirinkimas patvirtins sąmatą, tvirtinimo tikslo, taip pat dėl kreditorių vaidmenį tvirtinant bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų sąmatą.

41ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 7 punkte nustatyta, kad teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo pagal administratoriaus pateiktą sąmatą patvirtinti sumą, kurią administratorius turi teisę naudoti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą. Kadangi administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas, keitimas ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarkos nustatymas priklauso kreditorių susirinkimo kompetencijai (ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalis), įstatyme nustatyta teismo kompetencija numatyti laikiną administravimo išlaidų sąmatą yra grindžiama būtinybe užtikrinti bankroto proceso eigą tol, kol susirinks kreditorių susirinkimas, ir yra orientuota tik į šio tikslo įgyvendinimą, t.y. siekį, kad administratorius galėtų vykdyti savo funkcijas ir iki pirmojo bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo.

42ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, taip pat ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas). Taigi, su administravimo išlaidomis susijusių klausimų sprendimas priklauso kreditorių susirinkimo, bet ne teismo kompetencijai. Tačiau kreditorių susirinkimo kompetencija spręsti su administravimo išlaidomis susijusius klausimus nereiškia absoliučios diskrecijos teisės. Sprendžiant administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo bei keitimo klausimus, kurie priskirti kreditorių susirinkimo kompetencijai, būtina atsižvelgti ir į šių išlaidų paskirtį, kreditorių teises, taip pat būtinumą nepažeisti bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės savininkų teisių ir interesų. Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo paskirtis yra išlaidų dydžio suderinimas su kreditoriais tokiu būdu, kad nustatoma lėšų suma neprieštarautų kreditorių interesams, atitiktų konkrečios bankrutuojančios įmonės bankroto proceso įgyvendinimo ypatumus, tinkamai naudojant paskirtas lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-723).

43Atskirajame skunde nurodoma, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2710-450/2010 nepatvirtino administratoriaus veiklos ataskaitos ir nustatė prejudicinę reikšmę turinčius faktus, t.y. pasisakė dėl administratoriaus iki pirmojo kreditorių susirinkimo atliktų veiksmų, patirtų išlaidų ir jų pagrindu parengtos ataskaitos nepagrįstumo. Teisėjų kolegija pažymi, kad minėtos nutarties motyvų analizė leidžia daryti išvadą, jog esminiai motyvai, kodėl ataskaita nebuvo patvirtinta - jos neišsamumas, dėl ko nebuvo galimybės pasisakyti dėl administratoriaus patirtų išlaidų pagrįstumo, kas yra svarbu sprendžiant administratoriaus pateiktos administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimą. Teismas, netvirtindamas administratoriaus pateiktos išlaidų sąmatos, taip pat atsižvelgė į tai, kad teisme yra nagrinėjamas ginčas dėl pirmojo kreditorių susirinkimo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos. Taigi, iš Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 7 d. nutarties negalima daryti išvados, kad administratoriaus patirtos išlaidos buvo pripažintos nepagrįstomis. Teismas minėtoje nutartyje akcentavo nepakankamai išsamius administratoriaus ataskaitos aspektus, dalis kurių yra paaiškinti atsiliepime į atskirąjį skundą ir pagrįsti pridėtais įrodymais. Dalis šių įrodymų nebuvo pateikti nei 2010 m. kovo 4 d. vykusiam pirmajam kreditorių susirinkimui, nei teismui, sprendžiančiam administratoriaus ataskaitos tvirtinimo klausimą. Teisėjų kolegija pažymi, kad kreditoriai, neįvertinę šių įrodymų, pagrindžiančių BUAB „GL Statyba“ turto saugojimo išlaidas, neturėjo galimybės tinkamai įvertinti administratoriaus patirtų išlaidų pagrįstumo, o tuo pačiu, priimti motyvuotą išsamios informacijos analizės pagrindu pagrįsta sprendimą dėl administratoriaus ataskaitos.

44Į bylą nėra pateikta įrodymų dėl galimo dokumentų (įrodymų) klastojimo, todėl dėl šio atskirojo skundo motyvo teisėjų kolegija papildomai nepasisako. Byloje esantys duomenys nesudaro pagrindo abejoti pateiktais įrodymais apie BUAB „GL Statyba“ turto apsaugos organizavimo eigą. Pagal bylos duomenis, elektros tiekimo į „GL Statyba“ nekilnojamus objektus sutartis buvo sudaryta 2009 m. spalio 1 d.. Šį BUAB „GL Statyba“ turtą administratorius dalyvaujant antstoliui perėmė tik 2009 m. spalio 13 d., o 2009 m. lapkričio 2 d. buvo pradėta tiekti elektra, todėl 2009 m. lapkričio 3 d. administratorius pateikė prašymą nutraukti fizinės BUAB „GL Statyba“ turto apsaugos sutartį ir sudaryti apsaugos paslaugų per GPRS sutartį. Akivaizdu, jog administratorius ėmėsi veiksmų BUAB „GL Statyba“ turto išsaugojimui. Tokią pareigą jam numato ĮBĮ 3 straipsnio 4 punktas, o Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 30 d. įsakymu bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui dėl šios pareigos nevykdymo buvo paskirtas įspėjimas. Esant tokioms aplinkybėms, administratoriaus neveikimas, remiantis tuo, jog BUAB „GL Statyba“ turto išsaugojimui ir draudimui teismo patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje numatyta per mažai lėšų, kolegijos vertinimu, būtų nesuderinamas tiek su tinkamu administratoriaus pareigų vykdymu, tiek su siekiu administruojant bankrutuojančią įmonę siekti tiek jos, tiek jos kreditorių interesų balanso. Kaip jau minėta, pirmasis kreditorių susirinkimas, priėmė sprendimą netvirtinti administratoriaus pateiktos administravimo išlaidų sąmatos, neišanalizavęs aplinkybių, kodėl susidarę administravimo išlaidos viršija teismo nutartimi numatytas, taip pat, ar BUAB „GL Statyba“ turtas galėjo būti tinkamai apsaugotas neviršijant tam numatytų lėšų. Neišanalizavus šių aplinkybių, kreditorių susirinkimas priėmė galimai skubotą sprendimą ir patvirtino kreditoriaus DnB Nord banko pasiūlytą administravimo išlaidų sąmatą (130000 Lt) už laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Pagal bylos duomenis, ši patvirtinta sąmata savo dydžiu yra artima jau faktiškai patirtoms administravimo išlaidoms, todėl kreditoriai, tvirtindami tokio dydžio sąmatą, turėjo įvertinti, ar ji leis administratoriui tinkamai tęsti BUAB „GL Statyba“ bankroto administravimą. Priešingu atveju, dėl nepakankamos administravimo išlaidų sąmatos nesant galimybės tinkamai tęsti BUAB „GL Statyba“ bankroto procedūrą, nukentėtų tiek BUAB „GL Statyba“, tiek visų jos kreditorių interesai.

45Atskirajame skunde pripažįstama, kad kreditorius, pasiūlęs kreditorių susirinkimui tvirtinti 130 000 litų administravimo sąmatą, teismui nepateikė tokios sąmatos pagrįstumą patvirtinančių įrodymų. Atitinkamai šios sąmatos pagrįstumą pagrindžiantys įrodymai nebuvo išanalizuoti ir 2010 m. kovo 4 d. įvykusiame pirmajame kreditorių susirinkime.

46Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra iš esmės pagrįsta ir teisėta bei tinkamai motyvuota. Kaip jau minėta, esminis vaidmuo priimant sprendimą dėl bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų už laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro sąmatos tvirtinimo tenka įmonės kreditoriams, kurie, spręsdami šį klausimą, turėtų išanalizuoti kiekvienos konkrečios bylos faktinėmis aplinkybėmis pagrįstą administravimo išlaidų poreikį ir patvirtinti tokią sąmatą, kuri atitiktų tiek bankrutuojančios įmonės, tiek jos kreditorių interesus, tiek nepaneigtų administratoriaus galimybės tinkamai atlikti pareigas tęsiant ir užbaigiant bankroto administravimo procedūrą.

47Į bylą kaip įrodymai pateikti pavyzdžiai, rodantys, jog kitų įmonių bankroto bylose patvirtinama mažesnė šių įmonių administravimo išlaidų sąmata, tinkamam atskirojo skundo išnagrinėjimui įtakos neturi, kadangi dėl kiekvienos bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų sąmatos dydžio turi būti sprendžiama individualiai. Be to, apeliantas neįrodė, kad kaip pavyzdžiai pateikti administravimo išlaidų dydžiai yra patvirtinti bankroto bylose, kuriose administratorius vykdydamas savo pareigas patiria panašaus pobūdžio išlaidas.

48Išdėstyti motyvai yra pakankami, kad skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, todėl teisėjų kolegija nebepasisako dėl kitų atskirojo skundo argumentų.

49Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

50Plikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
3. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 4. I.... 5. Ginčo esmė ... 6. BUAB „GL Statyba“ administratorius kreipėsi į teismą su skundu... 7. Nurodė, jog 2010 m. kovo 4 d. įvyko pirmasis BUAB „GL Statyba“... 8. Pažymėjo, jog BUAB „GL Statyba“ bankroto byloje teismas patvirtino 15000... 9. Nors nekilnojamojo turto apsaugos klausimas buvo suderintas su kreditoriais AB... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė ... 12. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartimi skundą tenkino.... 13. Suinteresuoto asmens AB DnB NORD banko atstovas nenurodė, kuo remiantis ir... 14. Įvertinęs BUAB „GL Statyba“ bankroto proceso eigą, teismas nepagrįstais... 15. Nors administratorius turi siekti kuo ekonomiškesnio administravimo išlaidų... 16. Pareiga užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą pirmiausia... 17. III.... 18. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai ... 19. Suinteresuotas asmuo DnB Nord bankas dėl šios nutarties padavė atskirąjį... 20. 1. Esminę reikšmę tinkamam klausimo išsprendimui turi administratoriaus... 21. 2. Įrodymai, kuriuos administratorius pateikė teismui 2010-09-08 teismo... 22. 3. Pagal 2010-09-08 teismo posėdyje pateikta AB „Rytų skirstomieji... 23. 4. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino suinteresuotų asmenų... 24. 5. Nepagrįstai apygardos teismas teigė, kad teismo posėdžio metu AB DnB... 25. 6. Kreditorių susirinkime patvirtintos turto saugojimo išlaidų dydį... 26. Dėl šio skundo gauti du atsiliepimai.... 27. Bankroto administratorius „Ius positivum“ atsiliepimu prašo skundžiamą... 28. 1. Administratorius tinkamai ėmėsi veiksmų, kad būtų išsaugotas atsakovo... 29. 2. Nepagrįsti apelianto argumentai dėl nesavalaikio elektros energijos į... 30. 3. Informacija apie išlaidas atsakovo turto saugojimui kreditoriams nuolat... 31. 4. Pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo laikas neturi reikšmės atsakovo... 32. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu į... 34. IV.... 35. Apeliacinio teismo argumentai... 36. Atskirasis skundas netenkintinas. ... 37. ... 38. Bylos, kylančios iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjamos pagal... 39. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 3 d. nutartimi iškėlė UAB „GL... 40. 2010 m. kovo 4 d. įvykus pirmajam kreditorių susirinkimui, BAUB „GL... 41. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 7 punkte nustatyta, kad teismas, priėmęs... 42. ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų... 43. Atskirajame skunde nurodoma, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 7... 44. Į bylą nėra pateikta įrodymų dėl galimo dokumentų (įrodymų)... 45. Atskirajame skunde pripažįstama, kad kreditorius, pasiūlęs kreditorių... 46. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 47. Į bylą kaip įrodymai pateikti pavyzdžiai, rodantys, jog kitų įmonių... 48. Išdėstyti motyvai yra pakankami, kad skundžiamą nutartį palikti... 49. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 50. Plikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartį....