Byla 2-1261/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Čia“ bankroto administratoriaus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 15 d. nutarties dalies, kuria atmestas nurodyto pareiškėjo skundas, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-4559-585/10 pagal pareiškėjų bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Čia“ bankroto administratoriaus ir kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Jungtinis dujų centras“ skundus dėl 2010 lapkričio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, suinteresuoti asmenys - akcinė bendrovė „DnB NORD bankas“, uždaroji akcinė bendrovė „Vilokta“, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, VSDFV Vilniaus skyrius,

Nustatė

2Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 25 d. nutartimi UAB „Čia“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Adminsta“. 2010 m. gruodžio 10 d. šio teismo nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

4Pareiškėjas BUAB „Čia“ bankroto administratorius UAB „Admivita“ padavė skundą, ginčydamas BUAB „Čia“ 2010 lapkričio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 6 p., kuriuo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, nustatant, kad 15 000 Lt su mokesčiais skiriama bankroto administratoriaus atlyginimui ir 15 000 Lt su mokesčiais skiriama administravimo išlaidoms už visą laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo dienos iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro, paskiriant bankroto administratoriui ir papildomą atlyginimą – 2 procentus lėšų, gautų išieškojus skolas iš debitorių ar nuginčijus įmonei žalingus sandorius (t. 1, b. l. 1-4).

5Bankroto administratorius nurodė, kad jis pateikė pirmajam kreditorių susirinkimui administravimo išlaidų sąmatos projektą, kuriame numatė bankroto administravimo paslaugų teikimo mėnesio išlaidas, taip pat pateikė 2010 m. balandžio 6 d. – 2010 m. lapkričio 20 d. bankrutuojančios įmonės pajamų – sąnaudų suvestinę, kurios duomenimis, nurodytu laikotarpiu įmonės išlaidos turto išlaikymui sudarė 14 502,07 Lt. Pareiškėjo teigimu, 2010 m. lapkričio 22 d. kreditorių susirinkimas patvirtino kreditoriaus UAB „Vilokta“ pasiūlymą dėl administravimo išlaidų dydžio ir administratoriaus atlyginimo nustatymo, bankroto administratoriaus teigimu, 30 000 Lt su mokesčiais administravimo išlaidų sąmatą visam bankroto laikotarpiui nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, taip pat numatė 2 procentų sėkmės mokestis įmonės bankroto administratoriui, skaičiuojamą nuo faktiškai gautų pajamų (nuginčytų sandorių, išieškotų debitorių sumų).

6Pareiškėjo nuomone, nurodytu kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintas administravimo išlaidų dydis neatitinka būtinų bankroto proceso vykdymo išlaidų, o nustatytas administratoriaus atlyginimas yra neteisingas. Be to, nurodė, kad kreditorių susirinkimas patvirtino bendrą lėšų sumą, neišskirdamas administratoriaus atlyginimo, neatsižvelgdamas į jau patirtas išlaidas, apmokant bankrutuojančios įmonės turto komunalinius mokesčius, neanalizavo administratoriaus pateiktos pajamų – sąnaudų suvestinės, apsiribodamas kreditoriaus UAB „Vilokta“ samprotavimais. Pažymėjo, kad nė vienas kreditorius prieš susirinkimą nesusipažino su medžiaga, neprašė pateikti administravimo išlaidas patvirtinančių dokumentų, o nustatyta administravimo išlaidų sąmata nepatvirtina teisingo, objektyviais kriterijais pagrįsto atlyginimo administratoriui už atliktą darbą bei negali padengti prognozuojamų administravimo išlaidų.

7Be to, pareiškėjas BUAB „Čia“ kreditorius UAB „Jungtinis dujų centras“ skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiais nurodyto kreditorių susirinkimo nutarimus dėl BUAB „Čia“ turto įvertinimo ir realizavimo tvarkos bei pardavimo kainų (nutarimo 10 p.), dėl įpareigojimo sudaryti sutartį dėl bankrutuojančios įmonės veiklos ūkinio – finansinio audito atlikimo (nutarimo 11 p.) bei dėl bankrutuojančios įmonės turto nuomos bankroto bylos metu, t. y. įpareigojimo bankroto administratoriui kreiptis į teismą dėl nuomos sutarčių su UAB „Karalaitis“ nutraukimo, nuostolių ir negautų pajamų išieškojimo, paskelbti spaudoje apie BUAB „Čia“ priklausančio turto nuomos pasiūlymų rinkimą, rinkti juos dvi savaites ir pateikti svarstyti kreditorių susirinkimui (nutarimo 12 p.) (t. 1, b. l. 43-50).

8Suinteresuoti asmenys BUAB „Čia“ kreditoriai AB „DnB NORD bankas“ ir UAB „Vilokta“ nesutiko su bankroto administratoriaus skundu, nurodydami, kad jis nepagrindė realių turėtų arba būsimų išlaidų, viršijančių numatytąsias, be to, bankroto administratoriui yra nustatytas 2 procentų atlyginimas nuo ateityje nuginčytų sandorių vertės.

9Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2011 vasario 15 d. nutartimi atmetė BUAB „Čia“ bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ skundą ir iš dalies patenkino kreditoriaus UAB „Jungtinis dujų centras“ skundą, pripažindamas negaliojančia BUAB „Čia“ kreditorių susirinkimo, įvykusio 2010-11-22, nutarimo dalį dėl bankrutuojančios įmonės turto įvertinimo ir pardavimo kainos nustatymo, kuria nustatyta degalinių pradinė pardavimo varžytynėse kaina, bei dėl bankrutuojančios įmonės ūkinio - finansinio audito atlikimo ir kreditorių susirinkimo nutarimo dalį, kuria nutarta paskelbti apie BUAB „Čia“ degalinių nuomos pasiūlymų rinkimą, juos rinkti dvi savaites, o gautus pasiūlymus svarstyti kreditorių susirinkime (t. 2, b. l. 80-84).

11Teismas dėl bankroto administratoriaus skundo nurodė, kad bankroto administratorius nepateikė įrodymų, jog ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu skirta 15 000 Lt suma administravimo išlaidoms jau yra sunaudota ir jos nepakanka atlikti einamuosius bankrutuojančios įmonės mokėjimus pagal galiojančias sutartis. Teismo nuomone, nepatvirtinti bankroto administratoriaus teiginiai dėl galimo bankroto procedūrų sutrikdymo, negalimumo jas vykdyti dėl lėšų stygiaus. Be to, nurodė, kad kreditorių susirinkimas turi teisę keisti administravimo išlaidų sąmatą, paaiškėjus, kad trūksta skirtų lėšų. Teismo nuomone, kreditorių susirinkimui atsisakius patvirtinti administratoriaus pageidaujamą atlyginimo dydį, pastarasis turi teisę atsisakyti vykdyti bankroto administratoriaus funkcijas ir atlikti darbą, o nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkimo nustatytas 15 000 Lt administratoriaus atlyginimas bei numatytas 2 procentų nuo kiekvieno nuginčyto sandorio vertės ir išieškotų debitorinių skolų dydžio priedas nėra akivaizdžiai per mažas.

12Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

13Pareiškėjas BUAB „Čia“ bankroto administratorius atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 15 d. nutarties dalį, kuria atmestas bankroto administratoriaus skundas dėl BUAB „Čia“ kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 6 ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti administratoriaus prašymą pripažinti negaliojančiu 2010 m. lapkričio 22 d. BUAB „Čia“ kreditorių susirinkimo nutarimą „Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo“ ir perduoti šį klausimą svarstyti iš naujo BUAB „Čia“ kreditorių susirinkimui (t. 2, b. l. 94-100). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Kreditorių susirinkimo patvirtinta 15 000 Lt suma administravimo išlaidoms yra per maža, nes administratorius per septynis administravimo mėnesius faktiškai turėjo išlaidų už 20 559,73 Lt, šios išlaidos nėra priklausomos nuo administratoriaus valios. Iki įmonės išregistravimo dar gali praeiti keli mėnesiai, todėl suma yra nelogiška, neprotinga ir nesąžininga administratoriaus atžvilgiu, dėl to administratorius negali įvykdyti ir įpareigojimo atlikti turto įvertinimą.
  2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad bankroto administratorius nepateikė įrodymų, jog ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu skirta administravimo išlaidoms 15 000 Lt suma jau yra sunaudota, kadangi teismui tokius įrodymus jis teikė ne tik su skundu dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, bet ir pateikdamas prašymus dėl lėšų sumos administravimo išlaidoms apmokėti padidinimo, todėl šie įrodymai yra bankroto byloje.

14Suinteresuotas asmuo AB „DnB NORD bankas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atmesti bankroto administratoriaus atskirąjį skundą (t. 2, b. l. 163-166). Nurodo, kad apeliantas ignoruoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisės aiškinimo praktiką, jog administratorius negali pagrįstai tikėtis gauti administravimo išlaidų padengimo didesne apimtimi, nei kreditorių patvirtinta sąmata. Anot suinteresuoto asmens, dauguma bankroto administratoriaus nurodomų išlaidų yra vienkartinės, todėl ateityje nebebus patiriamos, mažės ir kitų darbų apimtys, kartu ir administravimo išlaidos. Kreditorių susirinkimui atsisakius patvirtinti pageidaujamą atlyginimo dydį, administratorius turi teisę atsisakyti vykdyti bankroto administravimo funkcijas ir atlikti darbą, todėl apskritai abejotina administratoriaus teisė ginčyti kreditorių susirinkimo nutarimus atlyginimo administratoriui klausimais.

15Suinteresuotas asmuo BUAB „Čia“ kreditorius UAB „Vilokta“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atmesti bankroto administratoriaus atskirąjį skundą (t. 2, b. l. 169-176). Nurodo, kad bankroto administratorius nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog administravimo išlaidoms skirta 15 000 Lt suma jau yra sunaudota BUAB „Čia“ administravimui. Administravimo išlaidų sąmata turi būti suderinta su kreditoriais tokiu būdu, kad tai geriausiai atitiktų kreditorių interesus. Administratoriaus skunde nurodytos standartinės išlaidų rūšys nėra pagrįstos įrodymais. Be to, apeliantas bando supainioti kreditorių susirinkimo patvirtintą administratoriaus atlyginimą ir kitas administravimo išlaidas. Administratoriui neturi būti mokamas mėnesinis atlyginimas, todėl po bankroto bylos iškėlimo nėra pagrindo reikalauti, o kreditorių susirinkimui svarstyti ir tvirtinti kas mėnesį mokamo administratoriui atlyginimo sumos klausimą.

16Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 338 str.).

19ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai administratoriaus atlyginimo už teikiamas paslaugas dydžiui nustatyti, t. y. administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia (vykdo) veiklą, taip pat į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą bei jų kiekį. Nors teismas negali nustatyti atlyginimo administratoriui, tačiau, kilus ginčui ir administratoriui skundžiant kreditorių susirinkimo nutarimą, gali įvertinti, ar kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimas atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, ar pagrįstas ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodytais specialiaisiais kriterijais.

20Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog administratoriaus atlyginimas turi būti toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, užtikrintų tiek administratoriaus, tiek ir bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą, kartu atitiktų protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-723/2011).

21Bylos duomenimis nustatyta, kad bankroto administratorius pirmajam kreditorių susirinkimui, kurio nutarimą ginčija, pateikė administravimo išlaidų sąmatos projektą, kuriame numatė 3 800 Lt + PVM administratoriaus atlyginimą per mėnesį, o ginčijamu BUAB „Čia“ 2010 m. lapkričio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 6 punktu buvo patvirtintas 15000 Lt su mokesčiais administratoriaus atlyginimas bei papildomas 2 procentų atlyginimas nuo gautų išieškotų skolų iš debitorių ar nuginčytų bankrutuojančios įmonės sandorių už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo dienos (įskaitant laikotarpį iki pirmojo kreditorių susirinkimo) iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro.

22Kaip matyti iš bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 25 d. (BUAB „Čia“ bankroto bylos iškėlimo) iki 2010 m. lapkričio 16 d. bankroto administratorius atliko įprastus veiksmus, t. y. pranešė asmenims, valdantiems įmonės turtą, apie bankroto bylos įmonei iškėlimą, sudarė sutartis dėl įmonei priklausančių degalinių aplinkos priežiūros ir pastatų apsaugos, ieškojo degalinių kompleksų nuomininkų, realizavo įmonei priklausiusį automobilį, peržiūrėjo įmonės sandorius. Be to, bylos duomenimis, įmonė nebevykdo veiklos, pagrindinis bankrutavusios įmonės turtas, – 5 degalinės su įranga, iš kurių 2 - išnuomotos, t. y. bankroto administratorius valdo tokios pačios rūšies įmonės turtą. Taip pat pažymėtina, kad bankrutavusi įmonė dalyvauja dviejose civilinėse bylose, vienoje jų – trečiuoju asmeniu (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-3039-585/2011), kitoje – ieškovu, kurioje ginčija tarp UAB ,,Čia“ ir UAB ,,Vilokta“ 2009 m. birželio 26 d. sudarytą nekilnojamųjų daiktų pirkimo – pardavimo sutartį (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-3244-881/2011), juolab kad bankroto administratorius naudojasi teisinėmis advokato paslaugomis.

23Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad ginčijamu nutarimu nustačius bankroto administratoriui 2 procentų atlygį nuo gautų išieškotų skolų iš debitorių ar nuginčytų bankrutuojančiai įmonei žalingų sandorių, bankroto administratorius turi galimybę gauti papildomą atlygį (kuris galėtų būti 3 486,41 Lt nuo išieškotos 174 320,31 Lt skolos ir 27 360 Lt - nuo nuginčyto 1 368 000 Lt sandorio).

24Teisėjų kolegijos nuomone, aukščiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad administravimo procedūros nagrinėjamu atveju nėra itin sudėtingos, kad nustatytą administratoriaus atlyginimą būtų galima laikyti neproporcingu būsimam bankroto administratoriaus darbui (ĮBĮ 36 str. 3, 5 d.), ir kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintas administratoriaus atlyginimas atitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus (CK 1.5 str. 1 d.).

25Dėl pasakyto pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo teigti, jog kreditorių susirinkimo nustatytas bankroto administratoriaus atlyginimo dydis nėra akivaizdžiai per mažas, jog teisėta kreditorių susirinkimo nutarimo dalis dėl bankroto administratoriaus atlyginimo (CK 1.5 str. 1 d., ĮBĮ 36 str. 3, 5 d.).

26Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, netyręs patirtų bei būsimų administravimo išlaidų pagrįstumo ir teisėtumo, nepagrįstai nusprendė, kad kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintas administravimo išlaidų dydis yra teisėtas ir pagrįstas.

27ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų ir teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, taip pat ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką (ĮBĮ 23 str. 5 p.). Taigi klausimų, susijusių su administravimo išlaidomis, sprendimas priklauso kreditorių susirinkimo, bet ne teismo kompetencijai. Tačiau kreditorių susirinkimo kompetencija spręsti su administravimo išlaidomis susijusius klausimus nereiškia absoliučios diskrecijos teisės. Sprendžiant administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo bei keitimo klausimus, būtina atsižvelgti ir į šių išlaidų paskirtį, kreditorių teises. Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo paskirtis yra išlaidų dydžio suderinimas su kreditoriais tokiu būdu, kad nustatoma lėšų suma neprieštarautų kreditorių interesams, atitiktų konkrečios bankrutuojančios įmonės bankroto proceso įgyvendinimo ypatumus, tinkamai naudojant paskirtas lėšas. Nors administravimo išlaidų klausimų sprendimas pagal įstatymą priklauso kreditorių susirinkimo (komiteto) kompetencijai, bankroto bylą nagrinėjantis teismas, esant pagrindui, turi galią ipso jure (remiantis teise) vertinti bet kurių kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto nutarimų teisėtumą ir pagrįstumą (ĮBĮ 21 str. 2 d. 3 p., 24 str. 5 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1068/2011, 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-509/2011, 2011 m. sausio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-237/2011, 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-723/2010).

28Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad tuomet, kai administravimo išlaidų sąmatą nustato kreditorių susirinkimas, administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus. Kreditorių susirinkimas, tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą, turi nustatyti tokias administravimo išlaidų ribas, kurios leistų administratoriui sklandžiai atlikti administravimo procedūras ir netrikdytų bankroto bylos nagrinėjimo eigos, o teismas, vykdydamas administravimo išlaidų pagrįstumo ir pakankamumo kontrolę, pagal administratoriaus pareiškimą turi teisę panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010).

29Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 13 d. nutartimi buvo patvirtinęs 8 000 Lt su PVM administravimo išlaidų sąmatą, kurią 2010 m. rugsėjo 7 d. teismo nutartimi padidino iki 17 000 Lt su PVM. Pirmajam kreditorių susirinkimui bankroto administratorius pateiktame administravimo išlaidų projekte buvo numatytos tokios administravimo išlaidos mėnesiui: 3 800 Lt + PVM administratoriaus atlyginimas, 900 Lt + PVM buhalterinės paslaugos, 500 Lt + PVM pašto bei kanceliarinės atlyginimas, 1 800 Lt + PVM teisinės paslaugos, 800 Lt + PVM transporto išlaidos, 150 Lt + PVM ryšių paslaugos, o išlaidas archyvo paslaugoms, apsaugai, komunalinėms paslaugoms prašė tvirtinti pagal faktą. Taip pat bankroto administratorius įmonės pajamų – sąnaudų suvestinėje nurodė, kad įmonės išlaidos turto išlaikymui (komunaliniams mokesčiams) laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio 6 d. iki 2010 m. lapkričio 20 d. sudarė 14 502,07 Lt. BUAB „Čia“ 2010 m. lapkričio 22 d. pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 6, be aukščiau nurodyto bankroto administratoriaus atlyginimo, nustatė ir 15 000 Lt administravimo išlaidų sumą visam laikotarpiui nuo bankroto bylos iškėlimo dienos (įskaitant laikotarpį iki pirmojo kreditorių susirinkimo) iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro.

30Bankroto administratorius, teigdamas, kad jau iki pirmojo kreditorių susirinkimo išleido 14 502,07 Lt komunaliniams mokesčiams apmokėti, pateikė apygardos teismui, jo nuomone, šią aplinkybę patvirtinančius dokumentus (PVM sąskaitas faktūras bei elektros sąnaudų suvestines). Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, kilo ginčas, kurias iš pateiktų sąskaitų apmokėjo bankroto administratorius, o kurias – įmonės turto nuomininkas UAB „Karalaitis“, tačiau apygardos teismas netyrė šios aplinkybės, nepareikalavo pateikti komunalinių mokesčių apmokėjimą patvirtinančių dokumentų ar sudaryti tikslią šių apmokėjimų suvestinę, kurioje būtų nurodoma, kokias sąskaitas ir kada apmokėjo bankroto administratorius. Be to, apygardos teismas netyrė kitų bankroto administratoriaus nurodytų aplinkybių dėl, kreditorių patvirtintos, jo nuomone, nepakankamos administravimo lėšų sumos (išlaidų buhalterinėms ir teisinėms paslaugoms, pašto, kanceliarinėms, ryšio, transporto paslaugoms). Teisėjų kolegijos nuomone, apygardos teismas, neįvertinęs apelianto pateiktų bei nepareikalavęs ir neištyręs naujų įrodymų, pagrindžiančių bankrutuojančios įmonės turto išlaikymo bei kitas administravimo išlaidas, neturėjo galimybės tinkamai įvertinti administratoriaus patirtų ir galimų patirti administravimo išlaidų pagrįstumo, o tuo pačiu, priimti motyvuotą ir pagrįsta nutartį dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo patvirtinta bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų sąmata.

31Dėl nurodytų motyvų pirmosios instancijos teismas, spręsdamas kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administravimo išlaidų dydžio nustatymo teisėtumo klausimą, nevisapusiškai ir neišsamiai ištyrė bylos aplinkybes ir įrodymus, pažeisdamas ĮBĮ ir proceso teisės normas, nebuvo aktyvus ir nepareikalavo papildomų įrodymų dėl būtinų faktiškai patirtų bei būsimų administravimo išlaidų, neatskleidė bylos esmės, todėl panaikintina skundžiamos teismo nutarties dalis, kuria atmestas bankroto administratoriaus skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo 6 punkto dalies dėl administravimo išlaidų dydžio nustatymo, ir šis klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 329 str., 330 str., 338 str.).

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio trečiuoju punktu,

Nutarė

33Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 15 nutartį.

34Panaikinti teismo nutarties dalį, kuria atmestas BUAB „Čia“ bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ skundas dėl BUAB „Čia“ 2010 m. lapkričio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 6 punkto dalies, kuriuo nustatytas administravimo išlaidų dydis, ir šią bylos dalį perduoti iš naujo nagrinėti tam pačiam pirmosios instancijos teismui.

35Palikti nepakeistą kitą teismo nutarties dalį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 25 d. nutartimi UAB „Čia“ iškelta... 4. Pareiškėjas BUAB „Čia“ bankroto administratorius UAB „Admivita“... 5. Bankroto administratorius nurodė, kad jis pateikė pirmajam kreditorių... 6. Pareiškėjo nuomone, nurodytu kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintas... 7. Be to, pareiškėjas BUAB „Čia“ kreditorius UAB „Jungtinis dujų... 8. Suinteresuoti asmenys BUAB „Čia“ kreditoriai AB „DnB NORD bankas“ ir... 9. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2011 vasario 15 d. nutartimi atmetė BUAB „Čia“... 11. Teismas dėl bankroto administratoriaus skundo nurodė, kad bankroto... 12. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 13. Pareiškėjas BUAB „Čia“ bankroto administratorius atskiruoju skundu... 14. Suinteresuotas asmuo AB „DnB NORD bankas“ atsiliepime į atskirąjį... 15. Suinteresuotas asmuo BUAB „Čia“ kreditorius UAB „Vilokta“ atsiliepime... 16. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai administratoriaus atlyginimo... 20. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog administratoriaus atlyginimas turi... 21. Bylos duomenimis nustatyta, kad bankroto administratorius pirmajam kreditorių... 22. Kaip matyti iš bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos laikotarpiu nuo... 23. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad ginčijamu nutarimu nustačius bankroto... 24. Teisėjų kolegijos nuomone, aukščiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad... 25. Dėl pasakyto pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo teigti, jog... 26. Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, netyręs... 27. ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų ir... 28. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad tuomet, kai administravimo išlaidų... 29. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 13... 30. Bankroto administratorius, teigdamas, kad jau iki pirmojo kreditorių... 31. Dėl nurodytų motyvų pirmosios instancijos teismas, spręsdamas kreditorių... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 33. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 15 nutartį.... 34. Panaikinti teismo nutarties dalį, kuria atmestas BUAB „Čia“ bankroto... 35. Palikti nepakeistą kitą teismo nutarties dalį....