Byla 2-33-188/2012
Dėl nuostolių atlyginimo, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Ramyna Šidlauskienė, sekretoriaujant Gintarei Adomaitienei, dalyvaujant: ieškovo UAB ,,Finėjas“ atstovui advokatui Juozui Rėksniui, atsakovo V. G. atstovei advokatei Ingai Maskoliūnaitei, nedalyvaujant atsakovui V. G., trečiojo asmens ,,BTA Insurance Company“ SE atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Finėjas“ ieškinį atsakovui V. G., trečiajam asmeniui ,,BTA Insurance Company“ SE dėl nuostolių atlyginimo, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

3ieškovas UAB ,,Finėjas“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo V. G. 50187,07 Lt žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys grindžiamas tuo, kad atsakovas V. G., vairuojamas vilkiką Mercedes Benz D, valstybinis Nr. ( duomenys neskelbtini) 2010-12-17 patyrė avariją Šveicarijoje, kurios metu buvo apgadintas UAB „Finėjas“ priklausantis vilkikas. Trečiasis asmuo - turto draudikas ,,BTA Insurance Company“ SE atsisakė išmokėti draudimo išmoką dėl 2010-12-17 įvykusios avarijos Šveicarijoje, kadangi atsakovas vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus. Nurodė, kad tai, jog dėl šio įvykio yra kaltas atsakovas, patvirtina Šveicarijos Liucernos kantono policijos pažyma apie įvykį su atsakovo apklausos protokolu ir alkoholio testo rezultatais. Vilkikas iš pradžių buvo nutemptas į saugojimo aikštelę, vėliau partemptas į MB servisą. Vilkikas buvo parvežtas ir suremontuotas Lietuvoje, nes vilkiko remontas Lietuvoje kainavo 3,5 karto mažiau, nei Šveicarijoje. Dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ieškovas patyrė 50187,07 Lt nuostolių, kuriuos sudaro: vilkiko ir puspriekabės nutempimo paslaugos kartu su kabinos išmontavimu, užkėlimu ant priekabos ir pargabenimu į Lietuvą - 17038,11 Lt, vilkiko remonto išlaidos – 26686,02 Lt, vilkiko pargabenimui komandiruoto vairuotojo dienpinigiai, sunaudotas kuras, kelių mokesčiai ir dėl sugadinto vilkiko prastovų negautos pajamos - 6462,94 Lt. Atsakovas padarė žalą būdamas neblaivus, su juo buvo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis, todėl atsakovas privalo atlyginti visą padarytą žalą.

4Teismo posėdyje ieškovo UAB ,,Finėjas“ atstovas patikslino reikalavimo sumą ir prašo priteisti 50139,65 Lt žalos atlyginimo, kurio dydį patvirtina byloje surinkti įrodymai apie patirtas išlaidas.

5Atsakovas atsiliepime nurodė, kad su ieškovo reikalavimo suma sutinka iš dalies. Nesutikimą su ieškiniu atsakovas procesiniame dokumente - atsiliepime į ieškinį (1t.b.l.54,58) grindė tuo, kad ieškovo pateikti dokumentai neįrodo išlaidų, turėtų dėl vilkiko nutempimo, pargabenimo į Lietuvą, remonto paslaugų bei negautų pajamų dydžio (prastovos). Nurodė, kad pateiktuose dokumentuose neužfiksuota, kokie sužalojimai buvo padaryti jo vairuojamam vilkikui, PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos autodetalės ir remonto paslaugos neatitinka pirminiuose autoįvykio dokumentuose nurodytų automobilio apgadinimų, ieškovas nepateikė jokių duomenų, kaip apskaičiuotos 1470,00 Lt dydžio tariamai negautos pajamos. Laiko nepagrįstu ieškovo reikalavimą priteisti procesines palūkanas, kadangi ginčas kilo ne iš civilinių, bet iš darbo teisinių santykių. Nurodė, kad ieškovas neįvertino fakto, jog pagal Liucernos kantono policijos pažymą autoįvykį sąlygojo ne atsakovo neblaivumas, bet tai, kad jis negalėjo sustabdyti savo vairuojamos transporto priemonės, nes dėl darbdavio kaltės žiemos metu turėjo važiuoti vasarinėmis padangomis. Liucernos ligoninėje atsakovui buvo paimtas kraujas neblaivumui nustatyti, du kartus naudotas alkotesteris, tačiau ieškovas nepateikė kraujo tyrimo rezultatų. Tuo atveju, jeigu ieškinys bus tenkinamas, prašo sumažinti žalos dydį ir išdėstyti priteistos žalos mokėjimus, mokant po 300,00 Lt kiekvieną mėnesį iki visiško sprendimo įvykdymo (1t.b.l.131-135).

6Atsakovo atstovė advokatė Inga Maskoliūnaitė prašo ieškinį atmesti, motyvuodama tuo, kad ieškovas neįrodė nei žalos fakto, nei prašomo priteisti žalos dydžio. Laiko, kad iš dalies yra ir darbdavio kaltė dėl to, kad atsakovas nesugebėjo laiku sustabdyti transporto priemonės, nes transporto priemonė buvo su vasarinėmis padangomis. Nurodė, kad atsakovas V. G. su ieškovo UAB "Finėjas" ieškiniu dėl žalos atlyginimo dydžio sutinka iš dalies. Atsakovas nesutinka su ieškovo prašoma priteisti žalos atlyginimo suma už vilkiko remontą ir su išlaidomis, susijusiomis su vilkiko pargabenimu į Lietuvą, vairuotojo komandiruotės bei prastovos išlaidomis. Nurodė, kad atsakovo nuomone, ne visos PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos autodetalės ir remonto paslaugos galėjo būti panaudotos automobilio remontui šalinant apgadinimus po autoįvykio, nes oficialiuose dokumentuose neužfiksuota, kokie sužalojimai transporto priemonei buvo padaryti dėl eismo įvykio, ieškovas taip pat jų neįvardino. Pateiktuose dokumentuose ir fotonuotraukose užfiksuota, kad buvo apgadinta tik priekinė kairė automobilio vilkiko pusė, ir atsakovas su tuo sutinka, o dėl dešinės vilkiko pusės apgadinimo įrodymų nepateikta. Be to, laiko, kad vilkikas buvo remontuotas neįvertinus nusidėvėjimo, kas laikytina neekonomiška. Nurodė, kad jeigu teismas nuspręstų, kad yra pakankamai įrodymų, patvirtinančių ieškovo patirtos žalos dydį, prašo žalos dydį mažinti ir išdėstyti mokėjimą po 300,00 Lt kiekvieną mėnesį. Prašymą išdėstyti mokėjimą motyvuoja tuo, kad atsakovas dirba, gauna darbo užmokestį, kitų pajamų neturi, turimą butą valdo bendrosios jungtinės nuosavybės teise, todėl žalos išieškojimas iš turto būtų apsunkintas.

7Trečiojo asmens ,,BTA Insurance Company“ SE atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (2t.b.l.61,193), atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovo reikalavimą palaiko ir prašo ieškinį tenkinti (1t.b.l.128-129).

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Nustatyta, kad ieškovui UAB „Finėjas“ priklausantis vilkikas Mercedes Benz D, valst. Nr. ( duomenys neskelbtini) vairuojamas atsakovo V. G., 2010-12-17 13.25 val. patyrė eismo įvykį Šveicarijoje Sursee, greitkelyje A2, 72.350 kilometre, Bazelio važiavimo kryptimi, kurio metu jis buvo apgadintas (1 t.b.l.10,43-59). Iš byloje esančios Liucernos policijos Viešosios tvarkos ir eismo policijos, atlikusios eismo įvykio tyrimą, bylos matyti, kad atsakovas V. G. vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus, nesilaikė sunkvežimiui nustatyto greičio, per vėlai pastebėjo stovinčią transporto priemonių koloną, dėl to įvyko stiprus susidūrimas – V. G. vairuojamo vilkiko kairys priekinis kampas susidūrė su kitos transporto priemonės puspriekabės užpakaline dalimi (1t.b.l.43-59). Dėl 2010-12-17 eismo įvykio kaltu pripažintas atsakovas V. G., jam Liuicernos kantono valstybinės prokuratūros Sursee 3 skyriaus įsakymu paskirta pinigine bauda (1t.b.l.155-156,158-159). Nustatyta, kad dėl eismo įvykio metu padarytų vilkiko apgadinimų ieškovas UAB „Finėjas“ patyrė nuostolius. Vilkikas buvo apdraustas Sausumos transporto priemonių draudimu (poliso Nr. TPD 039535) su besąlygine 20 000,00 Lt dydžio franšize (1t.b.l.11-23). Transporto priemonę draudęs trečiasis asmuo ,,BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje (buvęs pavadinimas “BTA“ akcinės draudimo bendrovės filialas Lietuvoje) atsisakė išmokėti draudimo išmoką, kadangi administruojant bylą buvo gauti dokumentai, patvirtinantys, jog įvykio metu vilkiką vairavo neblaivus asmuo (1t.b.l.24,2t.b.l.52). Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovą ir atsakovą žalos atsiradimo metu siejo darbo santykiai, atsakovas dirbo pas ieškovą vairuotoju-ekspeditoriumi, 2010 m. birželio 7 d. buvo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis Nr. 892, pagal kurią atsakovas prisiėmė visišką materialinę atsakomybę už perduotų jam piniginių ir materialinių vertybių išsaugojimą ir įsipareigojo darbdaviui atlyginti žalą įstatymų nustatyta tvarka (1t.b.l.117). Kadangi atsakovo materialinė atsakomybė ieškovui (darbdaviui) atsirado darbo santykių pagrindu, todėl atsakovo materialinės atsakomybės sąlygoms ir dydžiui nustatyti, ginčo teisiniam santykiui spręsti turi būti taikomos Darbo kodekso normos, t. y. XVII skyriaus „Materialinė atsakomybė“ nuostatos - 245 straipsnio ir 246 straipsnio, kuriuose nustatytas materialinės atsakomybės atsiradimo pagrindas ir sąlygos, taip pat 255 straipsnio 3 punkto ir 256 straipsnio 1 dalies, kuriuose nustatytos materialinės atsakomybės ribos. Tokią praktiką formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2000-06-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-649/2000). DK 246 str. numato sąrašą materialinės atsakomybės atsiradimo sąlygų, kurios yra reikalingos materialinei atsakomybei kilti: padaroma žala, žala padaroma neteisėta veika, yra priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir žalos atsiradimo, yra pažeidėjo kaltė, pažeidėjas ir nukentėjusioji šalis teisės pažeidimo metu buvo susiję darbo santykiais, žalos atsiradimas yra susijęs su darbo veikla. Atsižvelgus į aukščiau paminėtas aplinkybes, akivaizdu, kad visos materialinei atsakomybei kilti reikalingos sąlygos egzistuoja, t.y. ieškovą ir atsakovą žalos atsiradimo metu siejo darbo santykiai, darbdavio (ieškovo) pavedimu atsakovas vykdė jam pavestas funkcijas. Tai, kad žala ieškovui buvo padaryta dėl atsakovo kaltės, patvirtina paties atsakovo paaiškinimai darbdaviui (1t.b.l.61-62), ,,BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje pranešimas bei Liucernos policijos bei prokuratūros 2010-01-17 eismo įvykio tyrimo bylos duomenys (1t.b.l.24,43-59,158-159). Kadangi UAB „Finėjas“ priklausanti ir atsakovui patikėta transporto priemonė eismo įvykio metu buvo apgadinta, akivaizdu, kad atsakovas turi atlyginti įmonei materialinę žalą. Atsakovo teiginys, kad eismo įvykį sąlygojo ne jo neblaivumas, bet tai, kad dėl ieškovo kaltės važiavo vasarinėmis padangomis ir esant apledėjusiai kelio dangai negalėjo sustabdyti transporto priemonės, todėl iš dalies yra ir darbdavio kaltė, atmestinas. Iš teismo pareikalautų ieškovo pateiktų papildomų dokumentų - pažymos ir jos priedų (2t.b.l.5,6-12) matyti, kad serviso apskaitos duomenimis vilkikui Mercedes Benz, valstybinis Nr. ( duomenys neskelbtini) ir puspriekabei Krone SDP27, valst. Nr. ( duomenys neskelbtini), buvo uždėtos padangos, atitinkančios techninius reikalavimus pagal naujausius europinius standartus, keliamus vilkiko Mercedes Benz vairavimui žiemą ir vasarą. Liucernos kantono valstybinės prokuratūros Sursee 3 skyriaus iškeltoje baudžiamojoje byloje prieš atsakovą nurodyta, kad atsakovas V. G. pripažintas kaltu, nes 2010-12-17 sukėlė susidūrimą tarp dviejų sujungtų transporto priemonių (vilkikų su puspriekabėmis) būdamas neblaivus ir viršydamas greitį įvažiavimo į A2 greitkelį vietoje, Sursee mieste, jam buvo nustatyta 1,75 promilės alkoholio koncentracija kraujyje, kuri žymiai viršijo maksimalią ribą, leistiną Šveicarijoje (1t.b.l.155-157,158-159,2t.b.l.49-51). Atsakovas šio procesinio sprendimo neskundė. Teismas, įvertinęs pateiktus įrodymus, laiko, kad priežastiniame ryšyje su eismo įvykiu yra atsakovo greičio viršijimas ir vairavimas neblaivaus, atėmęs galimybę atsakovui adekvačiai suvokti situaciją. Todėl darytina išvada, kad atsakovas, atlikdamas darbo funkcijas, elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai, dėl kaltų atsakovo veiksmų ieškovui padaryta 50187,07 Lt materialinė žala. Ieškovas 47,42 Lt sumažinęs reikalavimą dėl išlaidų kurui (2t.b.l.167-169), prašo priteisti iš atsakovo iš viso 50139, 65 Lt žalos atlyginimo.

10Dėl atlygintinos žalos

11Ieškovo reikalavimas atlyginti žalą susideda iš reikalavimo atlyginti nuostolius dėl vilkiko ir puspriekabės nutempimo iš įvykio vietos iki Mercedes Benz serviso, vairuotojo kabinos išmontavimo ir užkėlimo ant priekabos ir pargabenimo į Lietuvą -17038,11 Lt. Šiuos nuostolius ieškovas patyrė apmokėdamas Mercedes Benz servisui (per administruojančią įmonę Timex S.A.) pagal eismo įvykio padarinius šalinusios įmonės pateiktas sąskaitas (1.t.b.l.68-91,65-66, 70-71, 2t.b.l.170), 25686,02 Lt (be PVM) už vilkiko remontą Lietuvoje ieškovas apmokėjo UAB „Transtiros sunkvežimių servisas“ pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą TSS11 Nr. 0000102 (1t.b.l.95,96). Ieškovo paskaičiavimu eismo įvykio metu apgadinto vilkiko pargabenimo į Lietuvą nuostolius sudaro: komandiruoto vairuotojo dienpinigiai, sunaudotas kuras, kelių mokesčiai ir negautos pajamos dėl apgadinto vilkiko prastovos, nes ieškovas negavo pajamų už krovinių pervežimą, kurias būtų gavęs, jeigu vilkikas būtų nesugadintas ir galėtų išvykti į keliones kroviniams pervežti, viso - 6462,94 Lt nuostolių, kuriuos taip pat prašo priteisti iš atsakovo (1 t.b.l.97,152,2 t.167-168).

12Teismas pasisako dėl kiekvieno iš šių ieškovo reikalavimų.

13Dėl ieškovo nuostolių, turėtų dėl eismo įvykio padarinių šalinimo

14Atsakovas šioje dalyje ieškinį pripažino. Sutiko, kad ieškovas turėjo nuostolių, apmokant 17038,11 Lt už vilkiko ir puspriekabės nutempimą iš įvykio vietos iki Mercedes Benz serviso, vairuotojo kabinos išmontavimo, kabinos ir ašies užkėlimo ant puspriekabės dėl pargabenimo į Lietuvą, todėl dėl šios ieškinio dalies teismas surašo sutrumpintus motyvus (CPK 268 str. 5 d.). Išvardintos ieškovo turėtos išlaidos yra pagrįstos rašytiniais įrodymais – ieškovui AG „Mercedes-Benz Automobil“ atstovybės NF Lucernoje serviso išrašytomis sąskaitomis Nr. 569345/991, 569346/991, 577757/991, 577756/991 ir įrodymais apie jų apmokėjimą (1t.b.l.68-91,65-66,70-71,2t.b.l.170). Vertintina, kad šios atsakovo pripažįstamos ieškovo turėtos išlaidos yra ieškovo nuostoliai, atsiradę dėl atsakovo kaltės, todėl ši nuostolių suma priteistina iš atsakovo (DK 255 str. 3 p., 257 str. 1 d.).

15Dėl vilkiko remonto išlaidų atlyginimo

16Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 25686,02 Lt (be PVM) žalos, patirtos dėl vilkiko sugadinimo, t.y. už vilkiko remontą Lietuvoje. Žalos dydį grindžia fotonuotraukomis, UAB „Transtiros sunkvežimių servisas“ pateikta PVM sąskaita-faktūra TSS11 Nr. 0000102 (1t. b.l.95,96.2t.b.l.22-46).

17Atsakovas su ieškovo reikalavimu priteisti jam 25686,02 Lt nuostolį už vilkiko remontą nesutinka, teigdamas, kad žalos faktas nėra įrodytas, kadangi vilkiko sužalojimai nėra užfiksuoti defektiniame ar apžiūros akte, išskyrus Liucernos kantono policijos pažymą, kurioje nurodyta, kad apgadinta vilkiko kairė pusė, o PVM sąskaitoje faktūroje nurodyti darbai ir detalės neatitinka faktinių vilkiko sužalojimų autoįvykio metu. Atsakovo atstovė, nurodydama, kad vilkiko likutinė vertė autoįvykio metu pagal ieškovo pateiktus duomenis sudarė 50,00 Lt, todėl transporto priemonę remontuoti buvo netikslinga, o ieškovas pardavęs minėtą transporto priemonę už 18 000 EUR arba 62050,04 Lt tokiu būdu gavo 62100,00 Lt pelno, teigia, kad ieškovas žalos nepatyrė. Šiuos atsakovo ir atsakovo atstovės argumentus teismas laiko nepagrįstais. Byloje esančiuose oficialiuose dokumentuose, tiek Liucernos kantono policijos eismo įvykio aprašyme, tiek fotonuotraukose užfiksuota, kad atsakovo vairuojamo vilkiko kairys priekinis kampas susidūrė su kitos transporto priemonės puspriekabe, bei kad atsakovo vairuojamo vilkiko puspriekabė pradėjo slysti ir užstrigo V formos kampu (1t.b.l.52), eismo įvykio metu buvo apgadinta vilkiko kairė pusė, puspriekabei užstrigus V formos kampu buvo apgadintas vilkiko dešinės pusės galinis kampas (2t.b.l.30-35,36,39,44). UAB „Transtiros sunkvežimių servisas“ PVM sąskaitoje faktūroje TSS11 Nr. 0000102 nurodyta, kokie darbai atlikti ir kokios detalės pakeistos. PVM sąskaitoje faktūroje TSS11 Nr.0000102 nurodyta, kad visos detalės panaudotos būtent vilkiko Mercedes Benz, valst.Nr. ( duomenys neskelbtini) remontui. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad ne visi atlikti remonto darbai ir detalės yra skirtos defektų, kurie atsirado dėl eismo įvykio, šalinimui. Be to, Liucernos kantono policijos eismo įvykio aprašyme, kuriuo remiasi atsakovas, nurodoma, kad žalos dydis padarytas atsakovo vairuojamam vilkikui yra 40000,00 Šveicarijos frankų (1t.b.l.49), o iš pateikto ieškovo transporto grupės vadovės A. D. paaiškinimo, jos susirašinėjimo su užsienio servisu matyti, kad vilkiko remontas AG „Mercedes-Benz Automobil“ atstovybės NF Lucernos servise ieškovui kainuotų nuo 20000,00 iki 25000,00 Šveicarijos frankų (be vairo veleno) (2t.b.l.13-19). Teismas, įvertinęs šalių paaiškinimus, byloje esamų įrodymų visumą, laiko, kad ieškovas įrodė, jog dėl atsakovo kaltės autoįvykio metu apgadinto vilkiko remonto patyrė 25686,02 Lt nuostolio, todėl ši suma priteistina iš atsakovo.

18Dėl vilkiko pargabenimo išlaidų (komandiruoto vairuotojo dienpinigiai, sunaudotas kuras, kelių mokesčiai ir dėl prastovos negautos pajamos).

19Ieškovas 2011-02-04 pažymoje nurodė, kad 6462,94 Lt vilkiko pargabenimo išlaidas sudaro: 1270,00 Lt - komandiruoto vairuotojo dienpinigiai, sunaudotas kuras – 2230,43 Lt, kelių mokesčiai -1492,51 Lt ir 1470,00 Lt - negautos pajamos dėl apgadinto vilkiko prastovos. Ieškovo teigimu, autoįvykyje apgadintą vilkiką į Lietuvą pargabeno komandiruotas vilkiko, valst. Nr. ( duomenys neskelbtini) vairuotojas G. N., jam ieškovas sumokėjo 1270,00 Lt dienpinigių. Šioms išlaidoms pagrįsti ieškovas pateikė įsakymą ir kelionės lapą. Dokumentų, patvirtinančių dienpinigių išmokėjimus vairuotojui G. N. už komandiruotės laiką dėl vilkiko pargabenimo, ieškovas nepateikė. Iš UAB „Finėjas“ 2010-10-02 įsakymo Nr. 10/12/02-4 matyti, kad vilkiko, valst Nr. ( duomenys neskelbtini) vairuotojas G. N. buvo komandiruotas į užsienio valstybes nuo 2010-12-02, grįžti į Lietuvą turėjo 2011 m. sausio mėn. 28 d., šiai vairuotojo komandiruotei skirta 7620,80 Lt dienpinigių (1t.b.l.99). Eismo įvykis įvyko tame laikotarpyje. Iš vilkiko, valst. Nr. ( duomenys neskelbtini) kelionės lapo matyti, kad į Šveicarijos Liucernos miestą jis atvyko 2011-01-24, į Lietuvą grižo 2011-01-28, t.y. vilkiko pargabenimui vairuotojas G. N. sugaišo 4 dienas (1t.b.l.106-107). Iš UAB „Finėjas“ 2011-02-04 pažymos (1t.b.l. 97) matyti, kad 1270,00 Lt dienpinigių suma paskaičiuota už 7 dienas. Kitoje ieškovo pateiktoje 2011-02-04 pažymoje nurodyta, kad vairuotojo dienpinigiai sudaro 940,00 Lt (2t.b.l.171). Esant tokioms aplinkybėms ir duomenims, nėra aišku, kiek ieškovas turėjo išlaidų dėl vairuotojui sumokėtų dienpinigių.

20Sunaudoto kuro išlaidų sumai pagrįsti ieškovas pateikė AS24 sąskaitų sąrašą (2t.b.l.184-185), AS24 sąskaitą-faktūrą Nr. 2000AFA002007, 2011-12-19 mokėjimo nurodymą Nr. 30248 (2t.b.l.186-187,188) ir kuro užpylimo faktui pagrįsti pateikė degalų užpylimo su kortele sąrašą (1t.b.l.103-104). Sumokėtų kelių mokesčių sumai įrodyti ieškovas pateikė DKV EURO SERVICE Baltikum UAB sąskaitos faktūros išrašą su išklotine, iš kurios matyti sunkvežimio BDD 924 kelių mokestis Vokietijoje, UAB Lukoil Baltija sąskaitą- faktūrą (2t.b.l.180-183) bei mokėjimo nurodymus (2t.b.l.175-177,180-183). Pateiktuose dokumentuose atsispindi tik bendrai už visus automobilius sumokėtos sumos už kelių mokesčius, kelių vinjetes ir degalus. Nustatyti, kiek išlaidų degalams ir kelių mokesčiams ieškovas turėjo dėl vilkiko pargabenimo į Lietuvą, pagal pateiktus įrodymus nėra galimybės. Be to, pats ieškovas bylos eigoje skirtingai nurodydavo vilkiko, valst. Nr. ( duomenys neskelbtini), kuro ir kelių mokesčių išlaidų sumas (1t.b.l.97, 2t.b.l.171). Paskaičiavimų ar įrodymų dėl 1470,00 Lt prastovos vilkiko, kuris buvo sugadintas ir tuo metu negalėjo vykdyti pervežimų, ieškovas nepateikė. Negautos pajamos, kaip ir turėti nuostoliai, turi būti įrodyti.

21Kadangi ieškovas nepateikė konkrečių įrodymų dėl vilkiko pargabenimo išlaidų, o iš paminėtų dokumentų neįmanoma nustatyti komandiruoto vairuotojo dienpinigių, sunaudoto kuro, kelių mokesčių ir negautų pajamų (prastovos), ieškovo reikalavimas dėl 6462,94 Lt vilkiko pargabenimo išlaidų priteisimo laikytinas neįrodytu. Ieškinys šioje dalyje atmestinas.

22Įvertinus nustatytas aplinkybes, byloje surinktus įrodymus, iš atsakovo ieškovui priteistina 42724,13 Lt žalos. Likusioje dalyje dėl 7415,52 Lt (50139,65 Lt – 42724,13 Lt) priteisimo ieškinys atmestinas.

23Darbo kodekso 257 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad teismas gali sumažinti atlygintinos žalos dydį atsižvelgdamas į aplinkybes, lėmusias žalos atsiradimą, taip pat į atsakovo turtinę padėtį, išskyrus atvejus, kai žala padaroma tyčia.

24Įvertinus nurodytų įrodymų visumą, teismas sprendžia, kad atsakovo visišką materialinę atsakomybę ginčo atveju sąlygojo jo paties neatsakingi veiksmai, pasireiškę transporto priemonės vairavimu esant neblaiviam, sunkvežimiui nustatyto greičio nesilaikymu atsižvelgiant į esamas matomumo sąlygas, t.y. važiavimo 90 km/h greičiu, kuris buvo netinkamas tuo metu intensyviai važiuojamu keliu, dėl ko jis negalėjo laiku sustabdyti savo vairuojamos transporto priemonės ir atsitrenkė į kitą transporto priemonę. Tuo pačiu teismas sutinka su ieškovo atstovo argumentu, kad bylos medžiagoje nėra patikimų įrodymų, leidžiančių konstatuoti atsakovo sunkią materialinę padėtį (CPK 178 straipsnis), todėl teismas sprendžia, kad sumažinti ieškovui priteistinos žalos atlyginimo dydį nėra pagrindo.

25Atsakovas, remdamasis CPK 284 str. nuostatomis, prašo teismo sprendimo vykdymą išdėstyti, kas mėnesį mokant 300,00 Lt dydžio įmokas. Prašymą motyvuoja tuo, kad jo turtinė padėtis yra sunki, nekilnojamojo turto (išskyrus bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdomą 3 kambarių butą) ar santaupų, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, jis neturi, gauti geriau apmokamą darbą galimybės neturi dėl amžiaus ir sveikatos būklės. Ieškovo atstovas su tokiu atsakovo prašymu nesutiko ir nurodė, kad jeigu būtų patenkintas atsakovo prašymas, tuomet ieškovas administruotų žalos atlyginimą 13-14 metų, be to net nuo minimalaus atlyginimo susidarytų didesnė leistina išieškoti suma. Pagal susiformavusią teismų praktiką, vertinant, ar ieškovo ir atsakovo finansinė padėtis leidžia išdėstyti teismo sprendimo vykdymą, būtina nustatyti esamą atsakovo finansinę būklę bei finansines galimybes dėl sprendimo įvykdymo ateityje. Nustačius, kad atsakovo dabartinė finansinė padėtis leidžia įvykdyti visą sprendimą iš karto arba paaiškėjus, kad dabartinė atsakovo padėtis yra bloga, bei ateityje ji nepagerės, teismas netenkina atsakovo prašymo dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, nepaisant to, kokia yra ieškovo turtinė padėtis. Visais atvejais būtent atsakovas turi pareigą pateikti įrodymus apie savo finansinę būklę (CPK 12 str. ir 178 str.). Nagrinėjamu atveju atsakovas neįrodė, kad dabartinė atsakovo padėtis yra bloga bei kad ateityje ji pagerės. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad atsakovas turi kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, jis yra darbingo amžiaus (1t.b.l.137-139). Sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, teismas vadovaujasi abiejų šalių lygiateisiškumo principu, atsižvelgia tiek į atsakovo, tiek į ieškovo interesus. Teismas sutinka su ieškovo atstovo argumentu, kad net nuo minimalaus atlyginimo vykdymo procese susidarytų didesnė išieškoma suma, nei išdėstant sprendimo vykdymą atsakovo nurodyta įmoka kas mėnesį. Atsakovo prašymas dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo atmestinas.

26Pagal CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str., iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2011-09-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

27Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų dydžiui (CPK 93 str.). Patenkinus 85,21 proc. ieškovo reikalavimų, iš atsakovo ieškovui priteistina dalis sumokėto žyminio mokesčio – 1283,00 Lt (1t.b.l.), taip pat 3919,66 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų (2t.b.l.194), bei 34,69 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu - valstybei - CPK 88 str., 93 str., 96 str., 98 str.

28Iš ieškovo priteistina 6,03 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei - CPK 88 str., 93 str., 96 str.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 269 str.1d., 270 str. teismas,

Nutarė

30Ieškinį tenkinti iš dalies.

31Priteisti iš atsakovo V. G., a.k. ( duomenys neskelbtini) 42724,13 Lt (keturiasdešimt du tūkstančius septynis šimtus dvidešimt keturis litus 13 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2011-09-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovui UAB „Finėjas", į.k. 126319814.

32Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

33Atsakovo V. G. prašymą išdėstyti sprendimo vykdymą atmesti.

34Priteisti iš atsakovo V. G. bylinėjimosi išlaidas: 1283,00 Lt (vieną tūkstantį du šimtus aštuoniasdešimt tris litus) žyminio mokesčio, 3919,66 (tris tūkstančius devynis šimtus devyniolika litų 66 ct) advokato teisinės pagalbos išlaidų ieškovui UAB „Finėjas", į.k. 126319814, ir 34,69 Lt (trisdešimt keturis litus 69 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu - valstybei (į valstybės biudžetą mokėti valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752, a.s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000, bylinėjimosi išlaidų įmokos kodas 5660).

35Iš ieškovo UAB „Finėjas", į.k. 126319814, valstybei priteisti 6,03 Lt (šešis litus 03 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (į valstybės biudžetą mokėti valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752, a.s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000, bylinėjimosi išlaidų įmokos kodas 5660).

36Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Ramyna... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. ieškovas UAB ,,Finėjas“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo V. G.... 4. Teismo posėdyje ieškovo UAB ,,Finėjas“ atstovas patikslino reikalavimo... 5. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad su ieškovo reikalavimo suma sutinka iš... 6. Atsakovo atstovė advokatė Inga Maskoliūnaitė prašo ieškinį atmesti,... 7. Trečiojo asmens ,,BTA Insurance Company“ SE atstovas į teismo posėdį... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Nustatyta, kad ieškovui UAB „Finėjas“ priklausantis vilkikas Mercedes... 10. Dėl atlygintinos žalos... 11. Ieškovo reikalavimas atlyginti žalą susideda iš reikalavimo atlyginti... 12. Teismas pasisako dėl kiekvieno iš šių ieškovo reikalavimų.... 13. Dėl ieškovo nuostolių, turėtų dėl eismo įvykio padarinių šalinimo... 14. Atsakovas šioje dalyje ieškinį pripažino. Sutiko, kad ieškovas turėjo... 15. Dėl vilkiko remonto išlaidų atlyginimo... 16. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 25686,02 Lt (be PVM) žalos, patirtos... 17. Atsakovas su ieškovo reikalavimu priteisti jam 25686,02 Lt nuostolį už... 18. Dėl vilkiko pargabenimo išlaidų (komandiruoto vairuotojo dienpinigiai,... 19. Ieškovas 2011-02-04 pažymoje nurodė, kad 6462,94 Lt vilkiko pargabenimo... 20. Sunaudoto kuro išlaidų sumai pagrįsti ieškovas pateikė AS24 sąskaitų... 21. Kadangi ieškovas nepateikė konkrečių įrodymų dėl vilkiko pargabenimo... 22. Įvertinus nustatytas aplinkybes, byloje surinktus įrodymus, iš atsakovo... 23. Darbo kodekso 257 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad teismas gali sumažinti... 24. Įvertinus nurodytų įrodymų visumą, teismas sprendžia, kad atsakovo... 25. Atsakovas, remdamasis CPK 284 str. nuostatomis, prašo teismo sprendimo... 26. Pagal CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str., iš atsakovo priteistinos 5 procentų... 27. Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos... 28. Iš ieškovo priteistina 6,03 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 269 str.1d., 270 str.... 30. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 31. Priteisti iš atsakovo V. G., a.k. ( duomenys neskelbtini) 42724,13 Lt... 32. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 33. Atsakovo V. G. prašymą išdėstyti sprendimo vykdymą atmesti.... 34. Priteisti iš atsakovo V. G. bylinėjimosi išlaidas: 1283,00 Lt (vieną... 35. Iš ieškovo UAB „Finėjas", į.k. 126319814, valstybei priteisti 6,03 Lt... 36. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Panevėžio...