Byla 2A-815-492/2007

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės, teisėjų Almos Urbanavičienės, Henricho Jaglinskio, sekretoriaujant Sigitai Dapkutei, dalyvaujant ieškovo apelianto Vilniaus miesto savivaldybės atstovei D. V. , atsakovo E. K. atstovui adv. J. J. ,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007 m. gegužės 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3259-565/2007 pagal Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovui E. K. , tretysis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Karoliniškių būstas“, dėl nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5ieškovas Vilniaus miesto savivaldybė prašė nutraukti buto, esančio ( - ) , nuomos sutartį su E. K. bei iškeldinti atsakovą iš šio buto, nesuteikiant jam kitos gyvenamosios patalpos. Nurodė, kad butas, esantis ( - ) , nuosavybės teise priklauso ieškovui Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-07-13 nutarimo ir 2003-12-30 perdavimo priėmimo akto pagrindu. Tretysis asmuo UAB „Karoliniškių būstas“, atstovaujantis ieškovą, 2002-02-18 sudarė su atsakovu buto nuomos sutartį. Nurodė, kad Vilniaus 2-assis apylinkės teismas 2006-11-13 sprendime civ. byloje Nr. 2-24-726/2006 nustatė, kad atsakovas 2005-04-25 įgaliojimu pavedė J. D. valdyti ir tvarkyti butą, taip pat išnuomoti šį butą savo nuožiūra, pasirašyti nuomos sutartį, gauti nuompinigius. Atsakovas neturėjo teisės suteikti tokių įgaliojimų. 2005-08-01 tarp atsakovo ir A. J. Iržikevičiaus buvo sudaryta terminuota buto nuomos sutartis. Teismas pripažino, kad atsakovas, sudarydamas buto subnuomos sutartį be ieškovo sutikimo, pažeidė imperatyvias įstatymo normas (CK 6.595 str. 1 d.). Butas atsakovui buvo suteiktas gyventi, o atsakovas, subnuomodamas šį butą, naudojo jį ne pagal paskirtį, tuo pažeisdamas buto nuomos sutarties reikalavimus bei CK 6.576, 6.217 straipsnių nuostatas.

6Atsakovas E. K. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad butą išnuomojo ne atsakovas, o J. D. , viršydama jai suteiktus įgaliojimus. J. D. visų pirma buvo įgaliota atstovauti atsakovą privatizuojant butą, o tik paskui tvarkyti šį butą savo nuožiūra. Pažymėtina ir tai, kad atsakovas pats kreipėsi į Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą prašydamas pripažinti negaliojančia sudarytą subnuomos sutartį. 2006 m. lapkričio 13 d. sprendimu atsakovo ieškinys buvo patenkintas. Vilniaus miesto savivaldybė neteisingai aiškina teismo sprendimą, atsakovas butu naudojosi pagal paskirtį.

7Tretysis asmuo UAB „Karoliniškių būstas“ prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad atsakovas pažeidė buto nuomos sutarties reikalavimus, be to, laiku nemokėdavo mokesčių už komunalines paslaugas bei buto nuomą.

8Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2007 m. gegužės 4 d. sprendimu ieškinį atmetė, atsakovo naudai priteisė 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad iš civilinėje byloje (Nr. 2-24-726/2006 pagal ieškovo E. K. ieškinį atsakovui A. J. I. dėl nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia ir iškeldinimo) esančių įrodymų matyti, kad 2005-08-01 buto, esančio ( - ) , nuomos sutartis su A. J. Iržikevičiumi buvo sudaryta J. D. iniciatyva, užsitęsus šio buto pardavimo A. J. I. sandoriui sudaryti. Konstatuota, kad J. D. neturėjo įgaliojimų parduoti šio buto, ir atsakovas apie jo vardu sudaromus susitarimus dėl buto pardavimo ir remonto nieko nežinojo. Atsižvelgdamas į J. D. apgaulingus veiksmus tiek atsakovo, tiek iš dalies ir A. J. Iržikevičiaus atžvilgiu, į atsakovo paaiškinimus, kad jis nesudarė 2005-08-01 nuomos sutarties, į A. J. Iržikevičiaus paaiškinimus, kad 2005-08-01 nuomos sutarties sudarymo metu atsakovas buvo girtas, teismas padarė išvadą, kad 2005-08-01 nuomos sutartyje nebuvo išreikšta tikroji atsakovo valia suteikti šį butą A. J. I. gyventi. Tai patvirtina ir vėlesni atsakovo veiksmai: 2005-11-29 raginimas A. J. I. išsikelti, ieškinys teismui dėl 2005-08-01 nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo. Teismas padarė išvadą, kad 2005-08-01 nuomos sutarties tarp atsakovo ir A. J. Iržikevičiaus sudarymo faktas nėra pakankamas įrodymas, kad atsakovas sąmoningai pažeidė CK 6.595 straipsnio 1 dalies, CK 6.576 straipsnio bei 2002-02-18 nuomos sutarties Nr. 90 nuostatas, todėl nėra pagrindo 2002-02-18 nuomos sutartį nutraukti vadovaujantis CK 6.217 ar 6.611 straipsniais. Be to, iš atsakovo paaiškinimų nustatyta, kad šiame bute jis gyvena ilgą laiką, kitos gyvenamosios vietos neturi, nėra skolingas už komunalines bei nuomos paslaugas (l. 46). Atsakovas dėl pateisinamų priežasčių (darbo pobūdžio) kurį laiką negyvena jam išnuomotame bute, tačiau byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būna išvykęs ilgiau kaip 6 mėnesius, kas būtų pagrindas teigti, kad jis prarado teisę į nuomojamą gyvenamąją patalpą (CK 6.591 straipsnis).

9Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybė apeliaciniu skundu prašė Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2007 m. gegužės 4 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Nurodė, kad teismas, priimdamas sprendimą neatsižvelgė, jog socialinis būstas yra skirtas socialiai remtiniems asmenims gyventi, o asmuo išsinuomojęs socialinį būstą negali jame negyventi. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą pažeidė CPK 182 straipsnio 2 dalies bei 279 straipsnio 4 dalies nuostatas, nes neteisėtai ir nepagrįstai iš naujo vertino civilinės bylos Nr. 2-24-726/2006 aplinkybes, nesivadovavo įsiteisėjusiu Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 13 d. sprendimu. Minėtame sprendime teismas konstatavo, kad nuomos sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (CK 6.695 straipsnio 1 dalis, 1.80 straipsnio 1 dalis), taip pat, jog nuomos sutartis buvo sudaryta ne dėl apgaulės. E. K. ir J. D. sudarytas įgaliojimas (jo turinys) patvirtina faktą, jog atsakovui butas nėra reikalingas gyventi. Jis siekė butą privatizuoti, o vėliau jį išnuomoti. Atkreiptinas dėmesys, jog nuomotojas bute negyveno, jį nuomojo kitam asmeniui, t.y. naudojo butą ne pagal paskirtį, o tai yra esminis sutarties pažeidimas bei imperatyvių įstatymo normų nesilaikymas. Vien aplinkybė, kad atsakovas butą subnuomojo kitam asmeniui yra pagrindas nutraukti nuomos sutartį. Nurodė, kad teismas priteisė per dideles bylinėjimosi išlaidas, nes byla buvo nesudėtinga teisės taikymo požiūriu, byla teisme išnagrinėta per vieną posėdį.

10Atsakovas E. K. atsiliepimu prašė apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad apeliantas nepagrįstai nurodė, jog pirmosios instancijos teismas nesivadovavo įsiteisėjusiu Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 13 d. sprendimu, nes teismas netyrė įrodymų, padarytos išvados neprieštarauja įsiteisėjusiam sprendimui. Apelianto argumentas, jog atsakovui šis butas nereikalingas gyventi yra nepagrįstas, nes jei butas būtų privatizuotas, tai disponuoti juo laisva valia teisę turėtų atsakovas. To nedraudžia įstatymai. Pažymėjo, kad buto subnuomos sutartis buvo sudaryta prieš atsakovo valią, todėl pagrindo nutraukti nuomos sutartį nėra.

11Ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės apeliacinis skundas atmestinas.

12Atsakovas E. K. ginčo gyvenamojoje patalpoje ( - ) , apsigyveno 1982 m., kai jo šeimai buvo suteiktas šis butas. Pagrindine buto nuomininke buvo jo motina A. K. , po jos mirties buto nuomos sutartis buvo sudaryta su atsakovu. Dėl šių aplinkybių ginčo byloje nėra. Faktiškai nuomos santykiai tęsėsi nuo 1982 m., todėl apeliantas nepagrįstai skundą grindžia aplinkybe, kad atsakovui 2002-02-18 nuomos sutartimi buvo suteiktas socialinis būstas. Atsakovo teisinė padėtis yra skirtinga negu asmenų, kuriems suteikiamas socialinis būstas.

13Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis gali būti nutraukta, kai nuomininkas iš esmės pažeidžia sutartį - CK 6.217 str. 1 d., bei nustatomos CK 6.611 str. sąlygos. Nuomos sutarties nutraukimas laikytinas kraštutine patalpos savininko teisių gynybos priemone, tokią galimybę suteikiančios teisės normos nėra imperatyvios. Ar nuomos sutartis turi būti nutraukta, vertintina kiekvienu atveju individualiai, atsižvelgiant į padarytų pažeidimų pobūdį, trukmę, sukeltas nuomotojui neigiamas pasekmes.

14Kaip ir buvo aptarta aukščiau, atsakovui negali būti taikomi reikalavimai, nuomatyti socialinio būsto nuomotojui, ieškovas tokiais argumentais negrindė savo reikalavimų ir jų nenagrinėjo pirmosios instancijos teismas, todėl apeliacinės instancijos teismas jų taip pat nenagrinėja (CPK 312 str.).

15Civilinę bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas rėmėsi Vilniaus m. 2 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-24-726/2006 2006 m. lapkričio 13 d. sprendimu nustatytais faktais, gi apeliantas nepagrįstai teigia, kad buvo iš naujo nustatinėjamos ir įrodinėjamos aplinkybės, nustatytos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, t.y. kad atsakovas E. K. , pažeisdamas imperatyvius įstatymų reikalavimus – CK 6.695 str. 1 d., subnuomojo ginčo butą A.J. I. . Pirmosios instancijos teismas pastarąją aplinkybę, atsižvelgdamas į atsakovo kaltę, tikrosios valios ydingą išreiškimą, įvertino kaip nepakankamą pagrindą gyvenamosios patalpos nuomos sutarčiai nutraukti. Subnuomos sutarties neatitikimą imperatyviems įstatymų reikalavimams apeliantas nepagrįstai siekia vertinti kaip pagrindinės nuomos sutarties neatitikimą imperatyviems įstatymų reikalavimams. Šiuo metu subnuomos sutartis yra nutraukta teismo sprendimu, A. J. I. iškeldintas, tuo pačiu pašalinti ieškovo teisių pažeidimai. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas butą būtų naudojęs kitai paskirčiai, ne gyvenamajai, gavęs neteisėtų pajamų, nesumokėjęs mokesčių už komunalines paslaugas, pabloginęs būsto būklę, t.y. padarytas pažeidimas nėra sukėlęs nuomotojui sunkių negrįžtamų pasekmių. Aplinkybė, kad atsakovas buvo laikinai išvykęs dirbti ir tam tikrą laiko tarpą negyveno bute, taip pat nėra pakankamas pagrindas nuomos sutarčiai nutraukti. Pirmosios instancijos teismas objektyviai ištyrė ir įvertino reikšmingas byloje aplinkybes, padarė pagrįstą išvadą, kad iškeldinti atsakovą vadovaujantis CK 6.217 str. 1 d., 6.611 str., nėra pakankamo pagrindo. Apeliacinio skundo argumentai nepaneigia padarytų išvadą, priimtą sprendimą naikinti ar keisti nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

16Apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas priteisė atsakovui pernelyg didelę sumą bylinėjimosi išlaidų, atmestinas. Jos neviršija rekomenduojamo dydžio, nors įvyko vienas teismo posėdis, tačiau atsakovo atstovas turėjo susipažinti ir su didelės apimties prijungtomis civilinėmis bylomis.

17Kadangi apeliacinis skundas atmetamas, atsakovo naudai iš ieškovo priteistina 600 Lt advokato pagalbos apeliacinės instancijos teisme išlaidų (CPK 98 str.).

18Vadovaudamasi CPK 325 straipsniu 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007 m. gegužės 4 d. sprendimą palikti nepakeistą. Priteisti iš ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės atsakovo E. K. naudai 600 Lt atstovo pagalbos apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai