Byla eA2-3435-794/2019
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB ,,Butautų dvaro bravoras“ ieškinį atsakovams UAB „Baltic Breweries“ ir D. B. dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia, tretieji asmenys byloje – Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, J. V., UAB „Verslo konsultavimo biuras“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas Paulikas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos UAB „Aukštaitijos bravorai“, prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB ,,Butautų dvaro bravoras“ ieškinį atsakovams UAB „Baltic Breweries“ ir D. B. dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia, tretieji asmenys byloje – Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, J. V., UAB „Verslo konsultavimo biuras“.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Prašymo bei atsiliepimų į pateiktą prašymą argumentai

61.

7Pareiškėja UAB „Aukštaitijos bravorai“ (buvęs įmonės pavadinimas – UAB „Taruškų alaus bravoras“) prašymu prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-408-881/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Butautų dvaro bravoras“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Breweries“ ir D. B. dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia, tretieji asmenys byloje – Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, J. V., UAB „Verslo konsultavimo biuras“, kurioje Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 13 d. sprendimu ieškinys patenkintas visiškai. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. spalio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-499-823/2018 apeliacinį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos teismo sprendimą paliko nepakeistą, pakeisdamas tik sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

82.

9Pareiškimas grindžiamas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 ir 7 punkto pagrindais, tai yra dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių ir dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ir pareigų.

103.

11Pareiškėja teigia, kad minėtu sprendimu teismas nusprendė dėl neįtraukto į bylos nagrinėjimą asmens – pareiškėjos UAB „Aukštaitijos Bravorai“ “(buvęs įmonės pavadinimas – UAB „Taruškų alaus bravoras“) materialiųjų teisių ir pareigų; sprendimas turi tiesioginės įtakos pareiškėjos teisėms ir pareigoms, nes pareiškėja faktiškai nuo 2013 m. su ieškovės sutikimu naudojo ženklą ir į ženklą panašų figūrinį ženklą. Teismui panaikinus ženklo pirkimo - pardavimo sutartį ir pripažinus figūrinio ženklo registraciją negaliojančia pareiškėja neteko teisės naudoti ženklo ir figūrinio ženklo. Be to, nagrinėjant kitą civilinę bylą Nr. e2-2667-580/2019 pareiškėja pastebėjo, kada nagrinėdamas bylą teismas nežinojo esminių bylos aplinkybių, kurios manytina, būtų turėjusios įtakos bylos išnagrinėjimo rezultatui. Nei teismas, nei atsakovai nedisponavo, o ieškovė galimai sąmoningai nepateikė informacijos apie tikruosius ieškovės ketinimus – ieškovė jau kurį laiką buvo nusprendusi neužsiimti alaus, giros ar panašių gėrimų gamyba, todėl pardavė šiai veiklai naudojamą įrangą, pastatus, prekės ženklus, o ženklas tik buvo vienas iš sandorių. Teismas, žinodamas aplinkybes, kad ieškovė ir jos akcininkas bei šeimos nariai aktyviai perleido visą turimą turtą, susijusį su alus gamyba pareiškėjai, tikėtina nebūtų padaręs išvados, kad dėl ženklo perleidimo ir figūrinio ženklo naudojimo, buvo pažeisti ieškovės interesai.

124.

13Ieškovė bankrutuojanti UAB „Butautų dvaro bravoras“, atstovaujama bankroto administratorės MB „Administratorė“ atsiliepimu prašo teismo spręsti dėl pareiškėjos UAB „Aukštaitijos bravorai“ savo nuožiūra. Nurodo, jog pareiškėja neturi teisės prašymo atnaujinti procesą grįsti CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintu pagrindu, t. y. dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, nes tokį prašymą gali pateikti tik šalys ir tretieji asmenys, o asmenys, neįtraukti į bylos nagrinėjimą gali paduoti prašymus atnaujinti procesą tik CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte įtvirtintu pagrindu – jeigu sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisų ir pareigų. Ieškovės teigimu, atsakovės UAB „Baltic breweries“ vadovas V. U. buvo ir pareiškėjos UAB „Aukštaitijos bravorai“ vadovas, o atsakovė UAB „Baltic breweries“ yra ir pareiškėjos UAB „Aukštaitijos bravorai“ akcininkė. Taigi atsakovė ir pareiškėja yra susiję ne tik per valdymo organus, bet ir pareiškėjos akcijos priklauso atsakovei UAB „Baltic breweries“. Dėl šių priežasčių pareiškėjai turėjo ir galėjo būti žinoma apie sprendžiamus klausimus civilinėje byloje, atitinkamai bet kuriuo metu turėjo galimybę kreiptis į teismą su prašymu įtraukti į procesą trečiuoju asmeniu, jei manė, kad teismo sprendimas gali turėti įtakos jos teisėms ir pareigoms.

145.

15Atsakovė UAB „Baltic breweries“ atsiliepimu į prašymą dėl proceso atnaujinimo, prašo jį tenkinti visa apimtimi. Atsiliepime nurodo, jog pareiškėjos prašyme išdėstytos aplinkybes iš tiesų leidžia konstatuoti, kad egzistuoja CPK 366 str. 1 d. nustatyti pagrindi atnaujinti procesą byloje dėl prekių ženklų. Atsakovė atkreipia teismo dėmesį, kad ieškovė byloje dėl prekių ženklų reiškė reikalavimą atsakovei dėl žalos, galimai padarytos neteisėtai naudojant prekių ženklus, atlyginimo. Ieškovė byloje dėl prekių ženklų reiškė reikalavimą priteisti 70.000,00 EUR dydžio žalą iš atsakovės. Tačiau nagrinėjant bylą dėl prekių ženklų iš esmės, ieškovė reikalavimo atsakovei dėl žalos atlyginimo atsisakė. Tačiau jokioje bylos dėl prekių ženklų stadijoje ieškovė nereiškė reikalavimo dėl žalos atlyginimo būtent pareiškėjai ir iš pareiškėjos priteisti žalą nereikalavo. Atitinkamai, ieškovei nereiškiant jokio materialaus reikalavimo pareiškėjai, nebuvo pagrindo įtraukti pareiškėją į bylą dėl prekių ženklų tiek atsakovu, tiek ir trečiuoju asmeniu nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Tačiau, kaip nurodė pareiškėja, byloje dėl žalos atlyginimo ieškovė reiškia reikalavimą atlyginti žalą tiek atsakovės, tiek ir pareiškėjos atžvilgiu. Negana to, vienas iš esminių ieškovės ieškinio byloje dėl žalos atlyginimo pagrindų yra galimai prejudicinė teismų sprendimų byloje dėl prekių ženklų galia byloje dėl žalos atlyginimo: Ieškovė byloje dėl žalos atlyginimo įrodinėja, kad teismų sprendimai byloje dėl prekių ženklų tariamai patvirtina pareiškėjos ir atsakovės neteisėtus veiksmus ir priežastinį ryšį tarp tokių veiksmų ir ieškovės įrodinėjamos žalos. Tokia ieškovės pozicija byloje dėl žalos atlyginimo lemia, kad teismų priimtais sprendimais byloje dėl prekių ženklų buvo nuspręsta ir dėl pareiškėjos materialiųjų teisių ir pareigų, dėl ko sutiktina su pareiškėja, jog egzistuoja CPK 366 str. 1 d. 7 p. nustatytas pagrindas atnaujinti procesą byloje dėl prekių ženklų.

166.

17Trečiasis asmuo J. V. atsiliepimu į prašymą, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, jog pareiškėja galėjo įstoti į bylą pirmosios instancijos teisme, nes apie nagrinėjamą bylą viską žinojo. Prašymo patenkinimas pakenktų visų pirma J. V., kaip BUAB „Butautų dvaro bravoras“ vienintelio akcininko ir kreditoriaus, teisėms ir interesams, taip pat prieštarautų kitų BUAB „Butautų dvaro bravoras“ kreditorių interesams.

187.

19Kiti byloje dalyvaujantys asmenys teismo nustatytu terminu atsiliepimų nepateikė.

20II. Teismo nustatytos aplinkybės, motyvai, išaiškinimai ir išvados

218.

22Proceso atnaujinimas yra išimtinė įsiteisėjusių teismų sprendimų ar nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės forma. Šiuo institutu siekiama, kad visi teismų priimti sprendimai būtų teisėti, tačiau teismų sprendimai tikrinami tik konkrečiais įstatymo numatytais atvejais, tai yra, esant pagrindams, numatytiems CPK 366 straipsnio 1 dalyje. Civilinio proceso įstatyme nustatytos šios išnagrinėtos civilinės bylos proceso atnaujinimo privalomos sąlygos: 1) civilinė byla turi būti užbaigta; 2) pareiškėjas turi būti dalyvaujantis byloje asmuo; 3) turi egzistuoti įstatyme įtvirtintas konkretus proceso atnaujinimo pagrindas; 4) pareiškėjas neturi būti praleidęs CPK 368 straipsnyje nustatyto termino kreiptis su pareiškimu dėl proceso atnaujinimo. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, teismas turi atsisakyti atnaujinti procesą.

23Dėl proceso atnaujinimo naujai paaiškėjus esminėms aplinkybėms (CPK 366 str. 1 d. 2 p.)

249.

25CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta, jog procesas gali būti atnaujinamas, jei naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu.

2610.

27CPK 365 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog prašymus atnaujinti procesą gali paduoti šalys ir tretieji asmenys, taip pat neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys, tačiau pastarieji prašymus gali pateikti tik CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytais pagrindais, t. y. jeigu teismo sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ir pareigų.

2811.

29Nagrinėjamu atveju pareiškėja UAB „Aukštaitijos bravorai“, kuri nėra byloje dalyvaujantis asmuo, prašo atnaujinti bylos procesą ir CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktu (dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių). Kaip minėta, remiantis teisės aktų nuostatomis, prašymus atnaujinti procesą gali pateikti tik šalys ir tretieji asmenys. Todėl atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisinį reglamentavimą, pareiškėjos prašymas atnaujinti civilinės bylos Nr. e2-408-881/2017 procesą, remiantis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintu pagrindu, neatitinka CPK 365 straipsnio 1 dalies nuostatų, todėl dėl pareiškėjos prašymo atnaujinti procesą jos nurodytu CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu teismas plačiau nepasisako.

30Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu

3112.

32Pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktą procesas gali būti atnaujinamas, jeigu sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų. Procesas šiuo pagrindu atnaujinamas dėl to, kad, nagrinėjant bylą, buvo pažeistas vienas pagrindinių sąžiningo teismo proceso principų – teisė būti išklausytam, todėl teismo procesas turi būti pakartotas, jog anksčiau į bylos nagrinėjimą neįtrauktas asmuo galėtų pasinaudoti visomis proceso teisėmis nuo bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pradžios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-2582/2012).

3313.

34Kasacinio teismo jurisprudencijoje laikomasi pozicijos, kad prašyme atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu nepakanka nurodyti vien procesinio pobūdžio aplinkybes; pareiškėjas turi nurodyti konkrečią teisę ar įstatymo saugomą interesą, pagrįstus materialiosios teisės norma, dėl kurių teismas nusprendė, neįtraukęs pareiškėjo į procesą, pateikti visus įrodymus ir argumentus, kurie pagrįstų jo dalyvavimo įtaką šalių materialiniams teisiniams santykiams ir teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui. Taigi pagrindas pripažinti, kad sprendime teismas pasisakė dėl neįtraukto dalyvauti asmens teisių ar pareigų, yra tada, kai: 1) sprendime tiesiogiai pasisakyta dėl pareiškėjo teisių ar jo pareigų, teismo sprendimas sukuria teisių ar pareigų arba tokiu teismo sprendimu teisės ar įstatymo saugomi interesai pažeisti (CPK 365 straipsnio 1 dalis); 2) teismui įvertinus neįtraukto asmens pateiktus įrodymus, bus panaikintos ar pakeistos teismo nustatytos teisės ir pareigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-2582/2012).

351.

36Neįtraukti į bylą asmenys negali piktnaudžiauti proceso atnaujinimo institutu, jų veiksmai turi atitikti civiliniame procese įtvirtintus koncentracijos ir ekonomiškumo principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-2582/2012). Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) jurisprudencijoje, pasisakant dėl proceso atnaujinimo civilinėse ir komercinėse bylose santykio su Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio 1 dalyje garantuojama teise į teisingą bylos nagrinėjimą, pažymėta, kad vienas esminių teisės viršenybės principo elementų – teisinio apibrėžtumo principas, kuris suponuoja pagarbą res judicata principui. Laikantis šio principo, teismams galutinai išsprendus ginčą, jų sprendimas neturėtų būti kvestionuojamas, taip užtikrinant santykių stabilumą. Remiantis šiuo principu, jokia proceso šalis neturėtų teisės siekti atnaujinti procesą tik dėl naujo bylos nagrinėjimo ir naujo sprendimo priėmimo. Bylos peržiūrėjimas neturėtų būti traktuojamas kaip „užslėpta“ apeliacija, ir vien dviejų nuomonių tam tikru klausimu galimybė nėra pagrindas bylą nagrinėti iš naujo (žr., pvz., EŽTT 2003 m. liepos 24 d. sprendimo byloje Ryabykh prieš Rusiją, peticijos Nr. 52854/99, par. 51–52). Teisėtas galutinio ir įsiteisėjusio sprendimo panaikinimas peržiūros procese reiškia nukrypimą nuo teisinio apibrėžtumo principo. Šis nukrypimas būtų suderinamas su Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies reikalavimais, tik jei tai būtų pateisinamas dėl primygtinio socialinio poreikio, o ne vien tik dėl „teisinės švaros“ (žr. EŽTT 2009 m. liepos 23 d. sprendimo byloje Sutyazhnik prieš Rusiją, peticijos Nr. 8269/02, par. 38). Kitaip tariant, atitinkamas sprendimas gali būti panaikintas tik siekiant ištaisyti klaidą, iš tiesų turinčią esminę reikšmę teisminei sistemai (žr. EŽTT 2001 m. kovo 29 sprendimo byloje Shchurov prieš Rusiją, peticijos Nr. 40713/04, par. 18).

3714.

38Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Vilniaus apygardos teisme išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-408-881/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Butautų dvaro bravoras“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Breweries“ ir D. B. dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia, tretieji asmenys byloje – Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, J. V., UAB „Verslo konsultavimo biuras“. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. spalio 13 d. sprendimu ieškovės ieškinį patenkino visiškai - pripažino negaliojančia nuo sudarymo momento 2013 m. balandžio 22 d. Išimtinių teisių į prekės ženklą BUTAUTŲ DVARO pirkimo – pardavimo sutartį; taikė restituciją – įpareigojo atsakovę UAB „Baltic Breweries“ grąžinti išimtines teises į prekių ženklą BUTAUTŲ DVARO ieškovei, o ieškovę įpareigojo grąžinti atsakovei 30.000,00 Lt (8.688,60 EUR); pripažino figūrinio prekių ženklo Butautų DVARO 1750 (registracijos Nr. ( - )) registraciją negaliojančia; priteisė iš atsakovės UAB ,,Baltic Breweries“ ieškovės naudai 6.000,00 EUR bylinėjimosi išlaidų. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. spalio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-499-823/2018 apeliacinį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos teismo sprendimą paliko nepakeistą, pakeisdamas tik sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

3915.

40Iš teismui pateiktos 2015 m. gruodžio 11 d. UAB „Taruškų alaus bravoras“ akcininkų sutarties, kurią sudarė UAB „Baltic breweries“, J. U., M. V., nustatyta, kad akcininkai susitarė, kad ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po šios sutarties pasirašymo UAB „Baltic breweries“ parduos UAB „Taruškų alaus bravoras“ prekės ženklus Butautų dvaro 1750 (fig., paraiškos Nr. ( - )), BUTAUTŲ DVARO (Nr. ( - )). Pareiškėjos teigimu, civilinėje byloje buvo sprendžiamas klausimas susijęs su nuosavybės teise į ženklą, o taip pat dėl figūrinio ženklo registracijos, todėl byla turėjo esminės įtakos pareiškėjos teisėms ir pareigoms.

4116.

42Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad civilinėje byloje Nr. e2-408-881/2017 ieškinys buvo pateiktas tik 2016 m. balandžio 20 d. Kai tuo tarpu pareiškėjai pagal anksčiau nurodytą akcininkų susitarimą ne vėliau kaip iki 2016 m. sausio 11 d. turėjo būti perleisti prekės ženklai. Pažymėtina, jog pareiškėjos pateiktoje 2015 m. gruodžio 11 d. akcininkų sutartyje įtvirtintas susitarimas yra tik susitarimas dėl ginčo prekių ženklų perleidimo ateityje. Byloje duomenų, kad buvo pratęstas terminas ar buvo sudaryta atitinkama sutartis perleidžianti atitinkamus prekės ženklus nepateikta. Taigi, akivaizdu, jog įsipareigojimas parduoti ženklus baigėsi dar prieš ieškovei UAB ,,Butautų dvaro bravoras“ inicijuojant civilinės bylos nagrinėjimą. Aplinkybę, kad pareiškėjai apie šios civilinės bylos nagrinėjimą buvo neabejotinai žinoma, patvirtina byloje esantys duomenys. Pirmiausia, pareiškėjos UAB „Aukštaitijos bravorai“ (buvęs įmonės pavadinimas – UAB „Taruškų alaus bravoras“) vadovas buvo V. U. , kuris tuo pat metu buvo ir atsakovės UAB „Baltic breweries“ vadovas, be to pareiškėjos UAB „Aukštaitijos bravorai“ akcininkas buvo UAB „Baltic breweries“. Dėl to, pareiškėja kaip juridinis asmuo, susijęs su kitu juridiniu asmeniu, kuris byloje buvo atsakovu turėjo žinoti apie civilinės byloje sprendžiamus klausimus, kurie galimai, anot pareiškėjos, turėjo įtakos jos teisėms ir pareigoms ir turėjo galimybę kreiptis į teismą su prašymu įtraukti į procesą trečiuoju asmeniu. Tai, kad pareiškėjai buvo žinoma apie šios civilinės bylos nagrinėjimą patvirtina ir civilinėje byloje pateiktas atsakovės UAB „Baltic breweries“ triplikas, kuriame ne tik neprašė į bylą trečiuoju asmeniu įtraukti pareiškėją UAB „Aukštaitijos bravorai“ (buvęs įmonės pavadinimas – UAB „Taruškų alaus bravoras“), tačiau ir išreiškė aiškų prieštaravimą tokiam įtraukimui, nors ieškovė UAB ,,Butautų dvaro bravoras“ tokį procesinį prašymą buvo pareiškusi dublike (tripliko 54, 63 punktai).

4317.

44Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad Vilniaus apygardos 2017 m. spalio 13 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-408-881/2017, pareiškėjai UAB „Aukštaitijos bravorai“, nebuvo sukurta jokių pareigų, pareiškėjos teisės nepažeistos, sprendime niekaip tiesiogiai nepasisakyta dėl pareiškėjos teisių ar pareigų. Be to, pareiškėja nepateikė jokių įrodymų ir argumentų, kurie pagrįstų jos dalyvavimo įtaką šalių susiklosčiusiems materialiniams teisiniams santykiams ir teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui. Vien tuo pagrindu, kad pareiškėjai būtų sudaryta galimybė dalyvauti šioje byloje dalyvaujančio asmens statusu ir išsakyti savo poziciją, neatitiktų civilinio proceso tikslų bei principų, sudarytų prielaidas piktnaudžiavimui procesinėmis teisėmis. Dėl to, pareiškėjai UAB „Aukštaitijos bravorai“ neįrodžius, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 13 d. sprendimu buvo pasisakyta dėl jos materialiųjų teisių ar pareigų, nepateikus įrodymų, leidžiančių abejoti priimto teismo sprendimo pagrįstumu ir teisėtumu ir byloje esant akivaizdiems įrodymams, jog jai apie bylos nagrinėjimą buvo žinoma ir dėl to jos veiksmai neatitinka ir civiliniame procese įtvirtintų koncentracijos ir ekonomiškumo principų, prašymas dėl proceso atnaujinimo yra visiškai nepagrįstas, todėl atmestinas (CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktas).

45Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

4618.

47Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnis). Atmetus prašymą dėl proceso atnaujinimo, ieškovė įgijo teisę reikalauti priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau tokio prašymo ir įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė, dėl to jokios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

4819.

49Byloje turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, neviršija LR teisingumo ministro ir LR finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3,00 EUR), todėl šios išlaidos valstybei nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

50Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 365–374 straipsniais,

Nutarė

51atmesti pareiškėjos suinteresuoto asmens UAB „Aukštaitijos bravorai“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-408-881/2017.

52Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos UAB „Aukštaitijos... 3. Teismas... 4. I.... 5. Prašymo bei atsiliepimų į pateiktą prašymą argumentai... 6. 1.... 7. Pareiškėja UAB „Aukštaitijos bravorai“ (buvęs įmonės pavadinimas –... 8. 2.... 9. Pareiškimas grindžiamas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 ir 7 punkto pagrindais,... 10. 3.... 11. Pareiškėja teigia, kad minėtu sprendimu teismas nusprendė dėl neįtraukto... 12. 4.... 13. Ieškovė bankrutuojanti UAB „Butautų dvaro bravoras“, atstovaujama... 14. 5.... 15. Atsakovė UAB „Baltic breweries“ atsiliepimu į prašymą dėl proceso... 16. 6.... 17. Trečiasis asmuo J. V. atsiliepimu į prašymą, prašo jį atmesti kaip... 18. 7.... 19. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys teismo nustatytu terminu atsiliepimų... 20. II. Teismo nustatytos aplinkybės, motyvai, išaiškinimai ir išvados... 21. 8.... 22. Proceso atnaujinimas yra išimtinė įsiteisėjusių teismų sprendimų ar... 23. Dėl proceso atnaujinimo naujai paaiškėjus esminėms aplinkybėms (CPK 366... 24. 9.... 25. CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta, jog procesas gali būti... 26. 10.... 27. CPK 365 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog prašymus atnaujinti procesą gali... 28. 11.... 29. Nagrinėjamu atveju pareiškėja UAB „Aukštaitijos bravorai“, kuri nėra... 30. Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu... 31. 12.... 32. Pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktą procesas gali būti atnaujinamas,... 33. 13.... 34. Kasacinio teismo jurisprudencijoje laikomasi pozicijos, kad prašyme atnaujinti... 35. 1.... 36. Neįtraukti į bylą asmenys negali piktnaudžiauti proceso atnaujinimo... 37. 14.... 38. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Vilniaus apygardos teisme išnagrinėta... 39. 15.... 40. Iš teismui pateiktos 2015 m. gruodžio 11 d. UAB „Taruškų alaus... 41. 16.... 42. Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad... 43. 17.... 44. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad Vilniaus apygardos 2017... 45. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 46. 18.... 47. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 48. 19.... 49. Byloje turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu,... 50. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 365–374... 51. atmesti pareiškėjos suinteresuoto asmens UAB „Aukštaitijos bravorai“... 52. Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti...