Byla 2A-448/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Donato Šerno ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, Vaidai Stepanavičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovui A. S., atsakovo atstovui advokatui Vyteniui Gubavičiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės ,,Čiaupas“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 28 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas, civilinėje byloje Nr. 2-317-42/2008 pagal ieškovo valstybės įmonės Valstybės turto fondo ieškinį atsakovui likviduojamai uždarajai akcinei bendrovei ,,Čiaupas“ dėl negyvenamųjų patalpų grąžinimo bei iškeldinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Kauno apygardos teismas 2006 m. vasario 2 d. nutartimi iškėlė UAB ,,Čiaupas“ bankroto bylą, o 2006 m. balandžio 19 d. nutartimi ši įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama.

4Ieškovas VĮ Valstybės turto fondas 2007 m. birželio 6 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui LUAB ,,Čiaupas“, prašydamas išreikalauti iš neteisėto atsakovo valdymo ir iškeldinti atsakovą iš negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ); priteisti iš atsakovo nuomos mokestį bei nuostolių atlyginimą. Nurodė, kad atsakovas nevykdė savo įsipareigojimų pagal 1995 m. gruodžio 1 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 8, tai yra nemokėjo nuomos mokesčio, todėl ieškovas 2006 m. liepos 12 d. nuomos sutartį nutraukė ir prašė nuomojamas patalpas grąžinti ieškovui, tačiau atsakovas ir toliau neteisėtai naudojasi ginčo turtu.

5Kauno apygardos teismas 2007 m. birželio 29 d. nutartimi ieškinio reikalavimus dėl nuomos mokesčio ir nuostolių atlyginimo išskyrė į atskirą bylą, ją sustabdė ir perdavė UAB ,,Čiaupas“ bankroto bylą nagrinėjančiam teismui.

6Atsakovas ieškinį pripažino iš dalies. Nurodė, kad sutinka išsikelti iš ginčo patalpų, tačiau laiko, jog patalpų priėmimo – perdavimo akte šalys turi privalomai užfiksuoti atsakovo nuomojamose patalpose atliktus turto pagerinimus.

7Kauno apygardos teismas 2008 m. vasario 28 d. sprendimu ieškinį patenkino: įpareigojo atsakovą LUAB ,,Čiaupas“ grąžinti ieškovui VĮ Valstybės turto fondui ginčo negyvenamąsias patalpas bei nutarė atsakovą iš nurodytų patalpų iškeldinti. Teismas teigė, kad pagal CK 6.499 straipsnį, negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pasibaigimas yra pagrindas nuomotojui teismo tvarka reikalauti patalpų atlaisvinimo. Nuomos sutartį teismas laikė pasibaigusia, nurodydamas, kad ieškovas ją nutraukė nuo 2006 m. liepos 12 d., o atsakovas to neginčijo. Teismas taip pat nustatė, kad ieškovas ne kartą siuntė atsakovui įspėjimus grąžinti nuomojamas patalpas, tačiau atsakovas ginčo patalpų neperdavė. Teismas nurodė, kad pagal CK 4.95 straipsnį, savininkas turi teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo, tokią teisę turi ir patikėjimo teisės subjektas (CK 4.110 str.).

8Teismas sprendė, jog atsakovas nepagrįstai atsisako išsikelti iš užimamų patalpų motyvuodamas tuo, jog ieškovas nesutinka patalpų priėmimo – perdavimo akte nurodyti atsakovo atliktus patalpų pagerinimo darbus. Šią išvadą teismas grindė nurodydamas, kad tarp šalių yra nagrinėjama kita civilinė byla dėl pagerinimo išlaidų priteisimo iš VĮ Valstybės turto fondo (Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr.2-476-378/2007), todėl, teismo nuomone, nurodyti atsakovo argumentai neturi teisinės reikšmės šiam ginčui dėl atsakovo iškeldinimo.

9Apeliaciniu skundu atsakovas LUAB ,,Čiaupas“ prašo teismo sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą ir ieškinį atmesti. Skundą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

  1. Nepagrįsta teismo išvada, kad atsakovas, nepaisydamas ieškovo raginimų, atsisako grąžinti ginčo patalpas. Paties ieškovo atstovai atsisakė priimti patalpas su neatskiriamais jų pagerinimais, nesutikdami pasirašyti patalpų priėmimo-perdavimo akto. Byloje esantis 2007 m. gruodžio 10 d. antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas patvirtina, kad visi atsakovo pateiktame patalpų priėmimo-perdavimo akte nurodyti pagerinimai buvo rasti ir užfiksuoti antstolio.
  2. Ieškovas, piktnaudžiaudamas teise, atsisakė priimti iš atsakovo patalpas su jose esančiais pagerinimais, taip sudarydamas galimybę ateityje teigti, kad patalpas perėmė be pagerinimų.
  3. Ieškovui neįrodžius, kad atsakovas atsisako patalpas perduoti, jis neturi subjektinės teisės reikalauti iškeldinti atsakovą iš patalpų (CK 6.499 str.).
  4. Teismas, patenkindamas ieškinį, pažeidė CK 6.501, 6.535 straipsnių nuostatas bei CPK 6 straipsnyje įtvirtintą asmenų lygybės prieš įstatymą principą. Atsakovas pasiruošęs bet kuriuo metu perduoti ieškovui patalpas tokios būklės, kokios jos egzistuoja natūroje, priėmimo-perdavimo akte nurodant visus esamus šių patalpų pagerinimus, o ne vien formaliai įvardijant tik patalpas, kaip to reikalauja ieškovas.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas VĮ Valstybės turto fondas prašo teismo sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovas nesutinka su atsakovo teiginiais, jog pats ieškovas atsisakė perimti patalpas. Nurodo, jog atsakovas bylos nagrinėjimo metu du kartus (2007 m. rugsėjo 24 d. ir 2007 m. gruodžio 7 d. raštais) kvietė atvykti ieškovą perimti patalpas, tačiau ieškovo atstovai, atvykę su atsakovu suderintu laiku, patalpų perimti negalėjo, nes jos būdavo užimtos trečiųjų asmenų, vykdančių jose gamybinę veiklą. Taip pat ieškovas nurodo, jog nepagrįsti atsakovo teiginiai, kad iškeldinus atsakovą, ieškovas galės teigti, jog patalpas perėmė be pagerinimų, nes tiek civilinėje byloje, nagrinėjamoje Kauno apygardos teisme, tiek antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokole yra pakankamai duomenų, atspindinčių atliktų darbų faktą. Be to, perdavimo-priėmimo akte nuomininkas, grąžindamas patalpas, gali išdėstyti savo pastabas dėl atliktų pagerinimų būklės ir vertės. Ieškovo teigimu, neperdavus nuomotojui nuomojamų patalpų, yra neįmanoma tinkamai nustatyti turto pagerinimo mastą ir vertę, nes kol nuomininkas ar kiti tretieji asmenys naudojasi nuomojamu turtu ir visais jo pagerinimais, nuomotojas negali nustatyti, kokios vertės turto pagerinimus nuomininkas jam perduos. Tol, kol atsakovas neteisėtai valdo nuomojamas patalpas ir nepagrįstai atsisako jas grąžinti, jis neturi subjektinės teisės reikalauti priteisti iš ieškovo patirtas turto pagerinimo išlaidas.

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, svarbias kilusio ginčo išsprendimui, surinktus įrodymus ištyrė bei įvertino laikydamasis CPK 176 – 185 straipsniuose numatytų taisyklių, tinkamai pritaikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir, patenkindamas ieškovo VĮ Valstybės turto fondo ieškinį, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 263 str. 1 d.). Absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 320 straipsnio antroje dalyje, teisėjų kolegija nenustatė, todėl nagrinėja tik tuos klausimus, kuriuos apeliantas ginčija savo apeliaciniame skunde.

13Nagrinėjamu atveju tarp šalių sudaryta nekilnojamojo turto nuomos sutartis buvo nutraukta 2006 m. liepos 12 d. Atsakovas šios sutarties nutraukimo neginčija. Taigi, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, nuomos sutartis turi būti laikoma pasibaigusia, o pagal CK 6.499 straipsnio nuostatas nuomos sutarčiai pasibaigus, nuomininkas privalo grąžinti nuomotojui daiktą tokios būklės, kokios gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą, arba sutartyje sulygtos būklės. Nutraukus nuomos sutartį, neliko jokio teisėto pagrindo, kuriuo remdamasis atsakovas galėtų naudotis ieškovui priklausančiu nekilnojamuoju turtu, todėl ieškinys buvo patenkintas pagrįstai ir teisėtai. Pažymėtina tai, jog, kaip buvo paminėta anksčiau, ginčo nuomos sutartis buvo nutraukta dar 2006 m. liepos 12 d., tačiau atsakovas ieškovo turtu naudojasi iki šio momento už tai nuo sutarties nutraukimo dienos nemokėdamas nuomos mokesčio.

14Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas teigia, jog jis yra pasiruošęs bet kuriuo metu perduoti ieškovui ginčo patalpas, tačiau ieškovas nesutinka pasirašyti priėmimo – perdavimo akto, kuriuo būtų nurodyti visi perimami pagerinimai, tai yra pats neperima patalpų. Atsakovo nuomone, pats ieškovas neteisėtai atsisako priimti ginčo patalpas, siekdamas išvengti prievolės atlyginti atsakovui už jo padarytus turto pagerinimus.

15Teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino šį atsakovo argumentą ir pagrįstai nurodė, kad atsakovo atsisakymas išsikelti iš patalpų, motyvuojant tuo, jog ieškovas nesutinka patalpų priėmimo - perdavimo akte nurodyti atliktus pagerinimo darbus, neduoda pagrindo kitaip spręsti šio ginčo dėl patalpų grąžinimo. Klausimas dėl išnuomoto turto pagerinimų bei jų vertės atlyginimo atsakovui yra nagrinėjamas Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-476-378/2007 pagal atsakovo ieškinį VĮ Valstybės turto fondui dėl be pagrindo įgyto turto, tai yra dėl pagerinimo išlaidų priteisimo. Taigi išnagrinėjus pastarąją bylą ir bus konstatuota, kokius nuomoto turto pagerinimus atliko atsakovas, kokia jų vertė, kokius pagerinimus galima atskirti nuo nuomoto turto, kokių ne, ir pan. Dėl to pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad atsakovo nurodomos aplinkybės, susijusios su nuomotų patalpų pagerinimu, neturi teisinės reikšmės šioje byloje nagrinėjamam ginčui.

16Atmestini atsakovo teiginiai, kad ieškovas, prašydamas iškeldinti atsakovą iš ginčo patalpų, sudaro galimybę ateityje teigti, jog patalpas priėmė be jose esančių pagerinimų. Tačiau, kaip nurodo pats atsakovas savo apeliaciniame skunde, antstolio 2007 m. gruodžio 10 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas patvirtina, jog visi atsakovo pateiktame patalpų priėmimo-perdavimo akte nurodyti pagerinimai buvo rasti ir užfiksuoti. Taigi dabartinė patalpų būklė buvo užfiksuota antstolio ir galės būti vertinama sprendžiant minėtą civilinę bylą dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo ar atlyginimo už juos priteisimo. Be to, pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, minėta Kauno apygardos teismo byla Nr. 2-476-378/2007 dėl turto pagerinimo išlaidų atlyginimo pirmosios instancijos teisme jau yra išnagrinėta ir Kauno apygardos teismo 2007 m. balandžio 19 d. sprendimu atsakovo ieškinys buvo patenkintas. Šis teismo sprendimas buvo apskųstas ir Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. gruodžio 27 d. nutartimi apeliacinį skundą iš dalies buvo patenkinęs ir bylą buvo perdavęs nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008 m. birželio 20 d. nutartimi šią apeliacinės instancijos teismo nutartį panaikino ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, galima teigti, jog atsakovas turėjo visas galimybes pateikti įvairius įrodymus pirmosios bei apeliacinės instancijos teismams apie ginčo patalpų būklę, atsakovo teigimu, šių patalpų pagerinimus, jų vertę, galimybę juos atskirti ir pan. Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, nuomoto turto grąžinimas ieškovui, priešingai nei teigia apeliantas, niekaip nepažeidžia atsakovo teisių bei teisėtų interesų (CPK 185 str.). Be to, kaip teisingai nurodė ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą, grąžindamas patalpas, nuomininkas turi teisę turto perdavimo - priėmimo akte išdėstyti savo pastabas dėl atliktų pagerinimų būklės ir vertės.

17Atmestini ir atsakovo argumentai, jog teismas pažeidė CK 6.501, 6.535 straipsnių nuostatas bei CPK 6 straipsnyje įtvirtintą asmenų lygybės prieš įstatymą principą. Kaip minėta, teiginius, jog buvo padaryti šie pažeidimai, atsakovas grindžia nurodydamas, jog jis yra pasiruošęs bet kuriuo metu perduoti ieškovui patalpas tokios būklės, kokios jos egzistuoja natūroje, priėmimo - perdavimo akte nurodant visus esamus šių patalpų pagerinimus, o ne vien formaliai įvardijant tik patalpas, kaip to reikalauja ieškovas. Tačiau, kaip nurodyta anksčiau šioje nutartyje, dėl ginčo patalpų pagerinimų kilęs ginčas bus išnagrinėtas kitoje byloje, ginčo turto būklė po atsakovo atliktų pagerinimų yra užfiksuota antstolio bei kitos bylos medžiagoje, todėl, teisėjų kolegijos nuomone, nėra pagrindo varžyti ieškovo teisių atgauti išnuomotą turtą bei juo disponuoti ir toks perdavimas niekaip nepažeidžia atsakovo teisių. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas jau tiek laiko neatgauna patalpų ir kartu negauna iš atsakovo jokio nuomos mokesčio, tolesnis leidimas atsakovui naudotis patalpomis be jokio teisėto pagrindo ir nemokant nuomos mokesčio, kaip tik pažeistų ieškovo teises bei teisėtus interesus ir lemtų jam dar didesnius nuostolius.

18Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovo LUAB ,,Čiaupas“ apeliacinį skundą, daro išvadą, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti panaikintas ar pakeistas skunde nurodytais motyvais, taip pat CPK 320 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra, todėl atsakovo apeliacinis skundas atmetamas, o teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

19Remdamasi CPK 88, 93 straipsnių nuostatomis, teisėjų kolegija priteisia iš atsakovo LUAB ,,Čiaupas“ valstybei 6, 90 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (b. l. 108).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies pirmu punktu,

Nutarė

21Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

22Priteisti valstybei iš atsakovo likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės ,,Čiaupas“ 6,90 Lt (šeši litai 90 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Kauno apygardos teismas 2006 m. vasario 2 d. nutartimi iškėlė UAB... 4. Ieškovas VĮ Valstybės turto fondas 2007 m. birželio 6 d. kreipėsi į... 5. Kauno apygardos teismas 2007 m. birželio 29 d. nutartimi ieškinio... 6. Atsakovas ieškinį pripažino iš dalies. Nurodė, kad sutinka išsikelti iš... 7. Kauno apygardos teismas 2008 m. vasario 28 d. sprendimu ieškinį patenkino:... 8. Teismas sprendė, jog atsakovas nepagrįstai atsisako išsikelti iš užimamų... 9. Apeliaciniu skundu atsakovas LUAB ,,Čiaupas“ prašo teismo sprendimą... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas VĮ Valstybės turto fondas prašo... 11. Apeliacinis skundas atmestinas.... 12. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai... 13. Nagrinėjamu atveju tarp šalių sudaryta nekilnojamojo turto nuomos sutartis... 14. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas teigia, jog jis yra pasiruošęs... 15. Teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas teisingai... 16. Atmestini atsakovo teiginiai, kad ieškovas, prašydamas iškeldinti atsakovą... 17. Atmestini ir atsakovo argumentai, jog teismas pažeidė CK 6.501, 6.535... 18. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovo LUAB ,,Čiaupas“ apeliacinį... 19. Remdamasi CPK 88, 93 straipsnių nuostatomis, teisėjų kolegija priteisia iš... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 21. Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 22. Priteisti valstybei iš atsakovo likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės...