Byla 2-317-42/2008

1Kauno apygardos teismo teisėjas Antanas Burdulis, sekretoriaujant Rasmai Rinkūnaitei, dalyvaujant ieškovo valstybės įmonės Valstybės turto fondas atstovui Antanui Skarbauskui, atsakovo likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės “Čiaupas”atstovams advokatui Vyteniui Gubavičiui ir A. B. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo valstybės įmonės Valstybės turto fondas ieškinį atsakovui likviduojamai dėl bankroto uždarajai akcinei bendrovei “Čiaupas”dėl negyvenamųjų patalpų grąžinimo bei iškeldinimo ir

Nustatė

2Ieškovas prašė išreikalauti iš neteisėto valdymo ir iškeldinti atsakovą iš negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ). Kiti ieškovo reikalavimai išskirti ir perduoti į bankroto bylą.

3Ieškovo atstovas paaiškino, kad ginčo patalpos, kurių nuomininku buvo atsakovas, 2001 m. patikėjimo teise buvo perduotos ieškovui, tačiau atsakovui nevykdant sutarties sąlygų, tai yra, nemokant nuomos mokesčio nuo 2006 m.liepos mėnesio nuomos sutartį su atsakovu nutraukė. Laiko, kad atsakovas patalpomis naudojasi neteisėtai, todėl prašo išreikalauti ginčo patalpas iš neteisėto valdymo ir atsakovą iškeldinti. Be to nurodė, kad šalys ketino ginčą išspręsti gera valia, tačiau atsakovas nepagrįstai kėlęs reikalavimą, nesusijusį su nagrinėjama byla, tai yra, pagerinimo išlaidų atlyginimo klausimą, todėl ginčas taikiai nebuvo išspręstas.

4Atsakovas ieškinį pripažino iš dalies.

5Atsakovo atstovai paaiškino, kad atsakovas sutinka išsikelti iš ginčo patalpų, tačiau laiko, kad patalpų priėmimo – perdavimo akte šalys turi privalomai užfiksuoti atsakovo nuomojamose patalpose atliktus turto pagerinimus, kurie yra neatskiriamai susiję su ginčo patalpomis.

6Ieškinys tenkintinas.

7Byloje nustatyta, kad pagal 1995 m.gruodžio 1 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 8 nuomotojas - Kauno m. trečioji klinikė ligoninė perdavė nuomininkui UAB “Čiaupas” pastatus esančius ( - ) ūkinei- komercinei veiklai vykdyti. 2001 m. sausio 10 d. priėmimo – perdavimo aktu išnuomoti pastatai buvo perduoti patikėjimo teise valdyti ieškovui. Atsakovui, nevykdant įsipareigojimų pagal nuomos sutartį, ieškovas 2006 m. liepos 12 d. nuomos sutartį nutraukė ir prašė nuomojamas patalpas perduoti ieškovui, tačiau atsakovas ir toliau naudojosi ginčo patalpomis. Atsakovui 2006 m. vasario 2 d. buvo iškelta bankroto byla, o 2006 m. balandžio 19 d. bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduotina.

8Iš negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties (5.4 punktas) matyti, kad šalys susitarė, jog pasibaigus sutarties terminui arba ją nutraukus prieš terminą, nuomojamos patalpos pagal aktą su visais pertvarkymais, kurių negalima atskirti be žalos šioms patalpoms, turi būti perduotos nuomotojui. Tuo atveju, kai nuomininkas šalių susitarimu pagerina patalpas, jis turi teisę į būtinųjų išlaidų atlyginimą pinigais arba medžiagomis (b.l.12-14).

9Civilinio kodekso 6.499 straipsnis nustato,kad negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pasibaigimas yra pagrindas nuomotojui teismo tvarka reikalauti patalpų atlaisvinimo, jeigu nuomininkas to nepadaro gera valia sutartyje ar įstatyme nustatytu būdu ir laiku. Ieškovas, kaip matyti iš įspėjimo, nuomos sutartį su atsakovu nutraukė nuo 2006 m. liepos 12 d., atsakovas sutarties nutraukimo neginčijo, todėl nuomos sutartis laikytina pasibaigusia. Ieškovas ne kartą siuntė atsakovui įspėjimą grąžinti nuomojamas patalpas, tačiau atsakovas ginčo patalpų neperdavė (b. l. 32-34).

10Be to, Civilinio kodekso 4.95 straipsnis nustato, kad savininkas turi teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo, o tokią teisę turi ir patikėjimo teisės subjektas (CK 4.110 str.).

11Išdėstyti įrodymai patvirtina, kad ieškovas įrodė aplinkybes, kuriomis grindė savo reikalavimus, todėl ieškinys laikytinas pagrįstu ir tenkintinu (CPK 178str.)

12Laikytinas nepagrįstu atsakovo atsisakymas išsikelti iš užimamų patalpų dėl to, kad atsakovas nesutinka patalpų priėmimo – perdavimo akte nurodyti atliktus patalpų pagerinimo darbus. Nustatyta, kad tarp šalių pagal atsakovo ieškinį yra nagrinėjama kita civilinė byla dėl pagerinimo išlaidų priteisimo iš valstybės įmonės Valstybės turto fondas (Kauno apygardos teismo civ. byla Nr.2-476-378/2007), todėl teisinės reikšmės nagrinėjamam ginčui ( dėl atsakovo iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų), neturi.

13Priteistina iš atsakovo valstybei žyminis mokestis bei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų išsiuntimu (CPK 88 str.,96 str.)

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 270 str.

Nutarė

15Ieškinį tenkinti.

16Įpareigoti likviduojamą dėl bankroto uždarąją akcinę bendrovę “Čiaupas”, įmonės kodas 132179815, Juozapavičiaus pr.34a, Kaune grąžinti valstybės įmonei Valstybės turto fondas, įmonės kodas 110073154, Vilniaus g.,16, Vilnius negyvenamąsias patalpas, esančias ( - ) ir BUAB “Čiaupas” iš nurodytų patalpų iškeldinti.

17Priteisti iš atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės “Čiaupas” valstybei 118 Lt(vieną šimtą aštuoniolika litų) žyminio mokesčio ir 7,80 Lt (septynis litus 80 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

18Sprendimas per 30d. gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai