Byla 2-715/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus Meyer & John GmbH & Co.KG, Vilniaus filialo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-2361-611/2012 pagal ieškovų Lietuvos banko, uždarosios akcinės bendrovės „Prekybos bazė urmas“ ir Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui akcinei bendrovei bankui SNORAS (tretieji asmenys Ž. G., uždaroji akcinė bendrovė „Audėjo prekybos centras“, M. M., uždaroji akcinė bendrovė „Plungės lagūna“, akcinė bendrovė „Rokiškio sūris“, uždaroji akcinė bendrovė „Pamario restauratorius“, viešoji įstaiga „PROMO KARTAS“, viešoji įstaiga „Plytinės kartodromas“, uždaroji akcinė bendrovė „RACING LT“, Viešoji įstaiga „Promo events“, uždaroji akcinė bendrovė „Šeigas“, A. N. ir V. N.) atsisakė priimti kreditoriaus Meyer & John GmbH & Co.KG, Vilniaus filialas atskirąjį skundą bei

Nustatė

2

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas, ar atskirąjį skundą padavęs juridinio asmens filialas turėjo procesinį veiksnumą (teisę veikti juridinio asmens vardu).

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 9 d. nutartimi atsisakė priimti Meyer & John GmbH & Co.KG Vilniaus filialas atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 23 d. nutarties, kuria Meyer & John GmbH & Co.KG Vilniaus filialas buvo pašalintas iš trečiųjų asmenų ir nutrauktas procesas pagal Meyer & John GmbH & Co.KG, Vilniaus filialo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutarties.

7Teismas nurodė, kad civilinį procesinį veiksnumą, t.y. galėjimą įgyvendinti savo teises teisme ar pavesti atstovui vesti bylą priklauso juridiniams asmenims (CPK 38 str. 1 d.). Juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, neturintis juridinio asmens teisių (CK 2-53 str.) ir procesinio veiksnumo, negali savarankiškai įgyvendinti civilinių procesinių teisių teisme. Filialas gali veikti juridinio asmens vardu, jeigu tokią teisę suteikia juridinis asmuo.

8Atskirąjį skundą savo vardu teikė Meyer & John GmbH & Co.KG Vilniaus filialas, t.y. juridinio asmens filialas, skundą pasirašė Vilniaus filialo vadovas. Į bylą nepateiktas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, įrodantis Meyer & John GmbH & Co.KG Vilniaus filialo teisę veikti juridinio asmens vardu.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Meyer & John GmbH & Co.KG Vilniaus filialas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 23 d. bei 2012 m. sausio 9 d. nutartis. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

111. Teismui teiktame atskirajame skunde buvo minėta, jog Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialo teisė reikšti ieškinį teisme yra kildinama iš filialo nuostatų, šiam filialui suteiktos teisės turėti sąskaitas bankuose ir disponuoti jose esančiomis lėšomis. Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialas, įgyvendindamas savo teisę disponuoti lėšomis, esančiomis jo banko sąskaitose, savo vardu sudarė terminuotojo indėlio sutartis su AB bankas SNORAS. Banko indėlio teisiniai santykiai susiklostė būtent tarp AB bankas SNORAS ir Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialo, būtent filialui indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimas grąžino dalį lėšų. Dėl šių priežasčių Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialas turi reikalavimo teisę į AB bankas SNORAS bei iš šios teisės kildinamą teisę kreiptis į teismą su prašymu įtraukti jį trečiuoju asmeniu AB bankas SNORAS bankroto byloje.

122. Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialo nuostatų 4 straipsnyje nurodyta, jog filialas gali turėti ir nuostatuose nenumatytas teises, jeigu tai neprieštarauja nuostatams. Akivaizdu, jog Meyer & John GmbH & Co. KG turtinių interesų gynimas, tarp jų ir atstovavimas teisme, filialo nuostatams neprieštarauja. Priešingai, filialo neveikimas galėtų būti laikomas priešingu juridinio asmens veiklai, prieštarautų filialo nuostatams, filialo prigimčiai - tinkamai atstovauti steigėją, veikti jo vardu bei, prireikus, ginti jo interesus.

133. Filialo nuostatų 5.4.8. straipsnis suteikia filialo vadovui teisę atstovauti filialą santykiuose su valstybės institucijomis, kitomis įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, ūkio subjektais bei kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis. Ši nuostata aiškintina kaip apimanti filialo vadovo teisę atstovauti filialą teisme.

144.Jei apeliacinės instancijos teismas spręstų, jog Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialo vadovas privalėjo pateikti kitą nei filialo nuostatai jo įgaliojimus patvirtinantį dokumentą, apeliaciniam teismui pateikiami Meyer & John GmbH & Co. KG įgaliojimas Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialo vadovui atstovauti bendrovę teisme, kurių pirmasis buvo išduotas filialo vadovui dar iki prašymo dėl įtraukimo trečiuoju asmeniu šioje byloje pateikimo.

155. Juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų, taigi - turintis dalį juridinio asmens teisiu ir pareigu. Įstatymų leidėjas CK 2.53 straipsniu įtvirtino, jog filialas gali būti savarankišku civiliniu teisiniu santykiu dalyviu ir prisiimti/įgyti prievolines teises ir pareigas. Teisės doktrinoje nurodomą, jog vykdant prievoles, kylančias iš filialo veiklos, visu pirma turi būti išieškoma iš filialo turto.

166. Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialas skundžiama nutartimi iš trečiųjų asmenų buvo pašalintas pažeidžiant esmines civilinio proceso kodekso nuostatas.

17Pirmosios instancijos teismas, manydamas, jog prašymą pateikė netinkamas/neįgaliotas asmuo, privalėjo pasinaudoti trūkumu pašalinimo institutu. Negano to, teismas filialo prašymą įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu iš pradžių priėmė kaip teisėtą bei pagrįstą, ko pasėkoje 2011 m. gruodžio 1 d. nutartimi Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialas buvo įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų ir po įtraukimo tretysis asmuo aktyviai dalyvavo procese (teikė bankroto administratoriaus kandidatūrą, vėliau - atskirąjį skundą dėl 2011 m. gruodžio 7 d. Vilniaus apygardos teismo nutarties). Visą tą laiką trečiojo asmens teisė dalyvauti procese, teikti prašymus ar skundus teismo nebuvo kvestionuojama.

18Be to, nusprendęs, kad filialas įtrauktas į bylą nepagrįstai ir todėl jį pašalinęs, apygardos teismas savo iniciatyva į bylą turėjo įtraukti filialo steigėją kaip tą numato CPK 47 straipsnio 1 dalis (bylos baigtis šiam asmeniui neabejotinai svarbi, nes trečiojo asmens kreditorinių reikalavimų suma - 2 845 580,50 LTL).

19Tretysis asmuo Ž. G. atsiliepime nurodo, kad su atskiruoju skundu sutinka ir prašo jį tenkinti skunde nurodytais motyvais.

20Lietuvos bankas atsiliepimu prašo skundžiamas nutartis palikti nepakeistas. Nurodo, kad civilinis veiksnumas (galėjimas įgyti civilines teises ir susikurti civilines pareigas) ir civilinis procesinis veiksnumas (galėjimas įgyvendinti savo teises teisme ir pavesti atstovui vesti bylą), nėra tapačios sąvokos. Nei teisė turėti sąskaitas, nei įstatai šioje byloje neįrodo Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialo teisės veikti procese juridinio asmens vardu.

21Teismas, matydamas, kad procesinį dokumentą pateikiantis asmuo iš viso savo vardu negali teismui pateikti tokio dokumento, neprivalėjo taikyti trūkumų šalinimo institutą.

22Be to, nebūtų pagrįsta reikalauti, jog banko bankroto bylą nagrinėjantis teismas visais atvejais vertintų bankroto bylos svarbą atskiriems reikalavimus bankui reiškiantiems asmenims ir iki kreditorių reikalavimų patvirtinimo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 47 straipsnio 1 dalimi, spręstų dėl tokių asmenų įtraukimo dalyvauti bankroto byloje savo iniciatyva.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 1 d. nutartimi įtraukė Meyer & John GmbH & Co.KG Vilniaus filialą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų į civilinę bylą dėl bankroto bylos iškėlimo AB bankui SNORAS.

252011 m. gruodžio 7 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas AB bankui SNORAS iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė N. C. ir nutarė atlikti kitus, su bankroto bylos iškėlimu susijusius veiksmus.

26Vilniaus apygardos teisme 2011 m. gruodžio 19 d. gautas Meyer & John GmbH & Co.KG Vilniaus filialo atskirasis skundas dėl 2011 m. gruodžio 7 d. nutarties dalies, kuria paskirtas AB banko SNORAS bankroto administratorius.

272011 m. gruodžio 23 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas pašalino Meyer & John GmbH & Co.KG Vilniaus filialą iš trečiųjų asmenų civilinėje byloje dėl bankroto bylos AB bankui SNORAS iškėlimo ir procesą pagal Meyer & John GmbH & Co.KG Vilniaus filialo atskirąjį skundą dėl 2011 m. gruodžio 7 d. nutarties nutraukė.

282012 m. sausio 5 d. Vilniaus apygardos teisme gautas Meyer & John GmbH & Co.KG Vilniaus filialo atsisakymas nuo atskirojo skundo dėl 2011 m. gruodžio 7 d. nutarties.

29Tą pačią dieną, t.y. 2012 m. sausio 5 d. Vilniaus apygardos teisme gautas Meyer & John GmbH & Co.KG Vilniaus filialo atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 23 d. nutarties, kurią atskiruoju skundu prašė panaikinti.

30Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 9 d. nutartimi atsisakė priimti Meyer & John GmbH & Co.KG Vilniaus filialo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 23 d. nutarties. Meyer & John GmbH & Co.KG Vilniaus filialas Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutartį apskundė atskiruoju skundu, kuriuo prašo panaikinti tiek Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutartį, tiek 2011 m. gruodžio 23 d. nutartį.

31Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

32Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad, teismui kilus abejonių, ar procesinį dokumentą padavęs asmuo yra tinkamai įgaliotas, teismas turėtų ne atsisakyti priimti procesinį dokumentą, o nustatyti ieškovui terminą pašalinti trūkumus ir pateikti trūkstamus dokumentus arba pareikalauti pridėti atitinkamą medžiagą, kurioje būtų ieškovo atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai (CPK 115 str. 2 d. 138 str., 302 str.).

33Iš į bylą kartu su atskiruoju skundu dėl 2012 m. sausio 9 d. nutarties pateiktų dokumentų matyti, kad apelianto procesinius dokumentus, taip pat ir atskirąjį skundą dėl 2011 m. gruodžio 23 d. nutarties, kurį priimti atsisakyta skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutartimi, pasirašė U. L., kuris procesinių dokumentų padavimo teismui metu buvo įgaliotas atstovauti įmonę Meyer & John GmbH & Co.KG, įskaitant ir šiai įmonei vykdant veiklą, vykdomą per Meyer & John GmbH & Co.KG Vilniaus filialą (į bylą pateikti 2011 m. spalio 18 d. ir 2011 m. gruodžio 2 d. įgaliojimai). Šie įgaliojimai yra pakankamas pagrindas spręsti, jog U. L. turi teisę veikti Meyer & John GmbH & Co.KG vardu, todėl dėl kitų atskirojo skundo argumentų, kuriais grindžiama Meyer & John GmbH & Co.KG Vilniaus filialo teisių apimtis, teisėjų kolegija nebepasisako kaip dėl nebereikšmingų.

34Teisėjų kolegija pažymi, kad atskiruoju skundu dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutarties apeliantas siekia išsaugoti savo kaip trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų statusą civilinėje byloje dėl bankroto bylos atsakovui AB bankui SNORAS iškėlimo.

35Pagal formuojamą teismų praktiką bankrutuojančios įmonės kreditoriai, kurie nebuvo pateikę pareiškimo iškelti įmonei bankroto bylą ir nebuvo įtraukti į bylą proceso dalyviais pasirengimo kelti bankroto bylą ir jos kėlimo stadijoje, pripažįstami bankroto bylos proceso dalyviais – trečiaisiais asmenimis be savarankiškų reikalavimų po to, kai teismas nutartimi patvirtina jų finansines pretenzijas (kreditorinius reikalavimus) bankrutuojančiai įmonei. Šiuo atveju, atskira teismo nutartis įtraukti kreditorius į bylą trečiaisiais asmenimis nepriimama – kreditoriai, kurių kreditoriniai reikalavimai bankrutuojančiam atsakovui patvirtinami teismo, nuo jų reikalavimų patvirtinimo įgyja trečiojo asmens teises byloje.

36Pagal bylos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 22 d. nutartimi patvirtino kreditoriaus Meyer & John GmbH & Co.KG Vilniaus filialo kreditorinį reikalavimą, todėl kreditorius Meyer & John GmbH & Co.KG įgijo trečiojo asmens procesinį statusą ir atskirojo skundo nagrinėjimas dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 23 d. nutarties dalies, kuria Meyer & John GmbH & Co.KG Vilniaus filialas pašalintas iš trečiųjų asmenų, neteko prasmės, kadangi šios nutarties panaikinimas apeliantui nebesukeltų papildomų teisinių pasekmių.

37Minėta Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 23 d. nutartimi apeliantas ne tik pašalintas iš trečiųjų asmenų byloje, bet ir nutrauktas procesas pagal Meyer & John GmbH & Co.KG Vilniaus filialo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutarties. Taigi apeliantas, siekdamas išsaugoti savo kaip trečiojo asmens statusą byloje siekė ir procesinės galimybės apskųsti 2011 m. gruodžio 7 d. nutartį, tačiau vėliau, t.y. 2012 m. sausio 5 d. apeliantas atsisakė nuo atskirojo skundo dėl 2011 m. gruodžio 7 d. nutarties. Dėl šios aplinkybės, net ir panaikinus Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 23 d. nutarties dalį dėl proceso nutraukimo, procesas pagal Meyer & John GmbH & Co.KG Vilniaus filialo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutarties turėtų būti nutrauktas, tik jau kitu pagrindu, t.y. apeliantui atsisakius nuo atskirojo skundo (atsisakymą teismas gavo 2012 m. sausio 5 d.). Esant tokioms bylos aplinkybėms ir proceso eigai, procesiškai būtų neekonomiška naikinti 2011 m. gruodžio 23 d. nutarties dalį, kuria nutrauktas procesas dėl 2011 m. gruodžio 7 d. nutarties ir vėl priimti savo esme identiškas pasekmes sukeliančią nutartį – nuraukti tą patį procesą. Juo labiau, kad 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis jau yra įsiteisėjusi.

38Esant nustatytoms tokioms bylos aplinkybėms, darytina išvada, kad U. L., kuris yra Meyer & John GmbH & Co.KG Vilniaus filialo vadovas, yra įgaliotas atstovauti ir įmonę Meyer & John GmbH & Co.KG (tą patvirtina į bylą pateikti įgaliojimai), įskaitant ir įmonės Meyer & John GmbH & Co.KG veiklą per Vilniaus filialą, tačiau, pirmosios instancijos teismui netaikius procesinių dokumentų trūkumų šalinimo instituto, tai nepaaiškėjo sprendžiant apelianto atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 23 d. nutarties priėmimo klausimą. Todėl yra pagrindas pripažinti, kad įmonės Meyer & John GmbH & Co.KG, vykdant veiklą per Vilniaus filialą atstovaujamos U. L., atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 23 d. priimti buvo atsisakyta nepagrįstai. Kartu pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutarties panaikinimas nesukeltų apeliantui realių teisinių pasekmių (apeliantas, teismui patvirtinus jo kreditorinį reikalavimą, jau turi trečiojo asmens teises AB banko SNORAS bankroto byloje, o procesas pagal atskirąjį skundą dėl 2011 m. gruodžio 7 d. nutarties turėtų būti nutrauktas kitu pagrindu - apeliantui atsisakius nuo atskirojo skundo).

39Dėl šių priežasčių ir vadovaudamasi proceso ekonomiškumo principu, teisėjų kolegija pažymi, kad procesiškai neekonomiška ir netikslinga naikinti 2012 m. sausio 9 d. nutartį, tuomet nagrinėti atskirąjį skundą dėl 2011 m. gruodžio 23 d. nutarties ir, jeigu jis būtų patenkintas, vėl nauja nutartimi nutraukti procesą dėl 2011 m. gruodžio 7 d. nutarties (apeliantas 2012 m. sausio 5 d. atsisakė nuo atskirojo skundo). Tokia teismo procesinių veiksmų seka, kaip jau minėta, apelianto, jau turinčio trečiojo asmens teises byloje ir atsisakiusio nuo atskirojo skundo dėl 2011 m. gruodžio 7d. nutarties, padėties ir teisių apimties realiai nepakeistų. Pažymėtina, kad bylinėjimasis teisme neturi būti savitikslis, juo turi būti realiai siekiama apginti pažeistas teises ar teisėtus interesus (CPK 5 str.1 d.). Atskirojo skundo dėl 2012 m. sausio 9 d. nutarties nagrinėjimo apeliacine tvarka metu apeliantas jau turi trečiojo asmens teises AB banko SNORAS bankroto byloje, ko iš esmės ir siekia atskiruoju skundu dėl 2012 m. sausio 9 d. nutarties. Taigi Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutarties ir 2011 m. gruodžio 23 d. nutarties panaikinimas jau nebeteko prasmės.

40Procesiniai pažeidimai, kuriuos padarė pirmosios instancijos teismas, priimdamas 2011 m. gruodžio 23 d. nutartį dėl apelianto pašalinimo iš trečiųjų asmenų, nėra tokio pobūdžio, kad jų ištaisymas, įvertinus bylos eigos aplinkybes, galėtų turėti įtakos AB banko SNORAS bankroto proceso eigai tiek iki šiol, tiek ateityje, taip pat apelianto teisėms AB banko SNORAS bankroto byloje.

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir CPK 329 straipsnio 1 dalimi ir 3 straipsnio 6 dalimi bei 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu bei 5 dalimi,

Nutarė

42Apeliacinį procesą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas, ar atskirąjį skundą padavęs juridinio asmens filialas... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 9 d. nutartimi atsisakė priimti... 7. Teismas nurodė, kad civilinį procesinį veiksnumą, t.y. galėjimą... 8. Atskirąjį skundą savo vardu teikė Meyer & John GmbH & Co.KG... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Meyer & John GmbH & Co.KG Vilniaus filialas atskiruoju skundu prašo... 11. 1. Teismui teiktame atskirajame skunde buvo minėta, jog Meyer & John GmbH... 12. 2. Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialo nuostatų 4 straipsnyje... 13. 3. Filialo nuostatų 5.4.8. straipsnis suteikia filialo vadovui teisę... 14. 4.Jei apeliacinės instancijos teismas spręstų, jog Meyer & John GmbH... 15. 5. Juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys,... 16. 6. Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialas skundžiama nutartimi... 17. Pirmosios instancijos teismas, manydamas, jog prašymą pateikė... 18. Be to, nusprendęs, kad filialas įtrauktas į bylą nepagrįstai ir todėl jį... 19. Tretysis asmuo Ž. G. atsiliepime nurodo, kad su atskiruoju skundu sutinka ir... 20. Lietuvos bankas atsiliepimu prašo skundžiamas nutartis palikti nepakeistas.... 21. Teismas, matydamas, kad procesinį dokumentą pateikiantis asmuo iš viso savo... 22. Be to, nebūtų pagrįsta reikalauti, jog banko bankroto bylą nagrinėjantis... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 1 d. nutartimi įtraukė Meyer... 25. 2011 m. gruodžio 7 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas AB bankui SNORAS... 26. Vilniaus apygardos teisme 2011 m. gruodžio 19 d. gautas Meyer & John GmbH... 27. 2011 m. gruodžio 23 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas pašalino Meyer... 28. 2012 m. sausio 5 d. Vilniaus apygardos teisme gautas Meyer & John GmbH... 29. Tą pačią dieną, t.y. 2012 m. sausio 5 d. Vilniaus apygardos teisme gautas... 30. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 9 d. nutartimi atsisakė priimti... 31. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 32. Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad, teismui kilus... 33. Iš į bylą kartu su atskiruoju skundu dėl 2012 m. sausio 9 d. nutarties... 34. Teisėjų kolegija pažymi, kad atskiruoju skundu dėl Vilniaus apygardos... 35. Pagal formuojamą teismų praktiką bankrutuojančios įmonės kreditoriai,... 36. Pagal bylos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis Vilniaus... 37. Minėta Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 23 d. nutartimi apeliantas... 38. Esant nustatytoms tokioms bylos aplinkybėms, darytina išvada, kad U. L.,... 39. Dėl šių priežasčių ir vadovaudamasi proceso ekonomiškumo principu,... 40. Procesiniai pažeidimai, kuriuos padarė pirmosios instancijos teismas,... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir CPK 329 straipsnio 1... 42. Apeliacinį procesą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d....