Byla 2-1661/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Vyto Miliaus ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo J. M. ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Macro Investment“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 15 d. nutarties dalies, kuria sustabdytas civilinės bylos Nr. 2-2081-178/2011 pagal ieškovo akcinės bendrovės DnB Nord banko ieškinį atsakovui J. M. dėl žalos priteisimo (trečiasis asmuo byloje uždaroji akcinė bendrovė „Macro Investment“) nagrinėjimas.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovo AB DnB Nord bankas atstovas pareikštu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo J. M. 15 881 888 Lt žalą bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas yra kontroliuojančiu (pagrindiniu) UAB „Macro Investment“ akcininku, turinčiu absoliučią daugumą akcijų bei balsų šioje bendrovėje. Ieškovas ir UAB „Macro Investment“ 2007 m. rugpjūčio 31 d. sudarė Kreditavimo sutartį Nr. 2236-07IV dėl 26 066 000 eurų (90 000 684,80 Lt) dydžio kredito gamybinio komplekso Guopstų kaime, Trakų rajone, statybai finansuoti, o 2007 m. rugpjūčio 31 d. sudarė Kredito linijos sutartį Nr. 2237-07TV, kuria UAB „Macro Investment“ buvo suteiktas 4 000 000 eurų (13 811 200 Lt) dydžio kreditas gamybinio komplekso Guopstų kaime, Trakų rajone, statybos darbų pridėtinės vertės mokesčiui (PVM) finansuoti. UAB „Macro Investment“ įsipareigojimų pagal minėtas sutartis tinkamam įvykdymui užtikrinti ieškovo naudai buvo įkeisti gamybinis kompleksas ir žemės sklypas. Nuo 2009 m. gegužės mėn. UAB „Macro Investment“ pradėjo nevykdyti savo įsipareigojimų pagal sutartis, todėl ieškovas 2009 m. rugpjūčio 31 d. minėtas sutartis nutraukė. UAB „Macro Investment“ įsiskolinimas yra 27 717 741,26 eurai (95 703 817,02 Lt). Atsakovas, būdamas pagrindiniu UAB „Macro Investment“ akcininku ir vadovu, ėmėsi veiksmų, siekdamas sumažinti UAB „Macro Investment“ turtą, į kurį galėtų būti nukreipiamas išieškojimas. UAB „Macro Investment“ iki 2009 m. vasario 9 d. priklausė 100 procentų AB „Vilma“ akcijų, tačiau ji 2009 m. vasario 9 d. pranešė Juridinių asmenų registrui, kad perleido dalį savo akcijų UAB „Medalpas“. Po akcijų perleidimo UAB „Macro Investment“ turėjo 51 procentą AB „Vilma“ akcijų. AB „Vilma“ akcininkų 2009 m. vasario 18 d. sprendimu buvo nuspręsta padidinti AB „Vilma“ įstatinį kapitalą. Po įstatinio kapitalo padidinimo UAB „Macro Investment“ priklauso 10 721 339 AB „Vilma“ akcijų (32,08 proc.), UAB „Medalpas“ - 10 300 894 akcijų (32,82 proc.), o J. M. - 12 400 000 akcijų (37,10 proc.). Taigi, UAB „Macro Investment“ prarado AB „Vilma“ kontrolinį akcijų paketą, o jos turtas buvo dirbtinai sumažintas, nes skirtumas tarp UAB „Macro Investment“ turėto ir dabar turimo AB „Vilma“ akcijų paketo vertės yra 15 881 888 Lt. Atsakovo, kaip buvusio UAB „Macro Investment“ vadovo ir pagrindinio akcininko, veiksmai sumažinant UAB „Macro Investment“ turimą AB „Vilma“ akcijų kiekį pakenkė tiek UAB „Macro Investment“, tiek ieškovo interesams. AB „Vilma“ kontrolės praradimas buvo ekonomiškai nepagrįstas ir finansiškai nuostolingas trečiajam asmeniui UAB „Macro Investment“, atliktas siekiant išvengti atsiskaitymo su ieškovu. Kadangi 15 881 888 Lt sumažėjo UAB „Macro Investment“ turto, į kurį ieškovas gali nukreipti savo išieškojimą, vertė, jam atsirado tokio dydžio žala, kurią turi atlyginti atsakovas.

5Ieškovas AB DnB Nord bankas pareiškė prašymą sustabdyti nagrinėjamą bylą iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-2989-450/2011 dėl skolos priteisimo, kurią nagrinėja Vilniaus apygardos teismas pagal ieškovo AB DnB Nord banko ieškinį atsakovui UAB „Macro Investment“. Ieškovas nurodė, kad ieškinys grindžiamas aplinkybėmis, įskaitant ir dėl UAB „Macro Investment”, vienvaldiškai vadovaujamos atsakovo, 27 717 741,26 eurų (95 703 817,02 LTL) dydžio skolos ieškovui. Kitoje byloje ieškovas reikalauja šios skolos priteisimo remdamasis kredito sutartimis, o Vilniaus apygardos teismo sprendimas toje byloje turės atitinkamą įrodomąją galią nagrinėjamai bylai. Jeigu būtų konstatuota UAB „Macro Investment” 27 717 741,26 EUR (95 703 817,02 Lt) dydžio mokėjimo prievolė ieškovui, atsirastų ir pagrindas reikalauti iš atsakovo atlyginti ieškovui 15 881 888 Lt dydžio žalą. Byloje dėl skolos priteisimo bus atsakyta į klausimus, ar ieškovas turi reikalavimo teisę į UAB „Macro Investment”, kokio dydžio ji yra, taip pat bus nustatytos kitos nagrinėjamai bylai svarbios aplinkybės. Be to, byla dėl skolos priteisimo yra reikšminga ir tuo, kad joje teismui bus pateikti įrodymai, kurių, anot atsakovo J. M. ir trečiojo asmens UAB „Macro Investment”, trūksta išsamiam ir teisingam šios civilinės bylos išnagrinėjimui.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 15 d. nutartimi sustabdė bylos nagrinėjimą iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2- 2989-450/2011. Teismas atmetė ieškovo prašymus dėl papildomų dokumentų išreikalavimo. Teismas nurodė, kad ieškinys inter alia grindžiamas tuo, jog ieškovas yra nutraukęs kreditavimo ir kredito linijos sutartis. Tai reiškia, kad trečiojo asmens mokėjimų vykdymo terminai yra suėję, o šis asmuo turi prievolę grąžinti ieškovui virš 95 mln. Lt skolą. Esant tokiai neįvykdytai prievolei, ieškovas teigia turįs pagrindą dėl ieškinyje nurodytų aplinkybių reikalauti žalos atlyginimo iš atsakovo. Iš šalių paaiškinimų bei informacinės teismų sistemos LITEKO duomenų matyti, kad ieškovas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-2081-178/2011 prašo priteisti iš trečiojo asmens (toje byloje – atsakovo) minėtą skolą, o kitoje byloje Nr. 2-3715-258/2011 tretysis asmuo (toje byloje – ieškovas) ginčija minėtų kredito sutarčių nutraukimo teisėtumą. Abi bylos yra sustabdytos. Šių bylų išsprendimas atsakytų į klausimą, kokio dydžio yra UAB „Macro Investment“ prievolė ieškovui, ar apskritai ji yra. Konstatavus tokios prievolės nebuvimą, tai turėtų esminę reikšmę nagrinėjamoje byloje. Šioje byloje sutarčių nutraukimo teisėtumo, prievolės (ne)buvimo ar jos dydžio klausimai nėra tiesioginis nagrinėjimo dalykas, o tose bylose jie yra pagrindinis nagrinėjimo dalykas. Teismas nurodė, kad dėl šių priežasčių jis faktiškai neturi galimybės nustatyti minėtas šiai bylai reikšmingas aplinkybes, todėl bylą privalomai sustabdė CPK 163 straipsnio 3 punkte numatytu pagrindu.

  1. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai

7Trečiojo asmens UAB „Macro Investment“ atstovas atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2011 m. balandžio 15 d. nutartį ir perduoti Vilniaus apygardos teismui bylą nagrinėti iš esmės. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

    1. Teismas, sustabdydamas civilinės bylos nagrinėjimą pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą, pažeidė šią proceso teisės normą, o šis pažeidimas lėmė neteisėtos nutarties priėmimą. Iš AB DnB Nord banko ieškinio atsakovui J. M. matyti, jog ieškovas nurodė, kad yra pagrindas pritaikyti atsakovui J. M. deliktinę civilinę atsakomybę ir išieškoti iš atsakovo 15 881 888 Lt dydžio žalą. AB DnB Nord bankas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-2989-450/2011 ieškiniu reikalauja priteisti iš UAB „Macro Investment” 95 703 817,02 Lt sumą. Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-2989-450/2011 nagrinėjamas ginčas tarp AB DnB Nord banko ir UAB „Macro Investment” dėl banko reikalavimo teisės į UAB „Macro Investment”. Kadangi civilinėje byloje Nr. 2-2989-450/2011 nagrinėjamas ginčas dėl AB DnB Nord banko reikalavimo teisės į UAB Macro Investment”, tai toje civilinėje byloje nustatyti faktai nėra reikšmingi nustatant atsakovo J. M. deliktinę civilinę atsakomybę šioje byloje. Visas reikšmingas aplinkybes bylai pagal AB DnB Nord banko ieškinį atsakovui J. M. dėl žalos atlyginimo teismas gali nustatyti nagrinėjamoje byloje, todėl nėra pagrindo ją stabdyti.
    2. Ieškovas kitoje civilinėje byloje Nr. 2-2989-450/2011 nurodė, jog UAB „Macro Investment” prievolė grąžinti 95 703 817,02 Lt sumą atsiranda ne iš teismo sprendimo, o iš kredito sutartimis prisiimtų įsipareigojimų. Taigi, pats ieškovas pripažįsta, jog UAB Macro Investment” prievolė ieškovui kyla iš kredito sutartimis prisiimtų įsipareigojimų, o ne iš teismo sprendimo byloje dėl skolos priteisimo. Iš ieškovo byloje pateiktų kredito sutarčių ir hipotekos lakštų matyti, kokios yra atsakovo UAB „Macro Investment” prievolės ieškovui. Kredito sutartys ir hipotekos lakštai pateikti byloje, todėl teismas jas vertindamas kartu su kitais bylos įrodymais, gali nustatyti ieškovo reikalavimo teisės turėjimo faktą. Kadangi teismas ieškovo reikalavimo teisės faktą gali nustatyti iš byloje pateiktų įrodymų, nėra pagrindo stabdyti civilinę bylą Nr. 2-2081-178/2011 iki tol, kol įsiteisės galutinis teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-2989-450/2011. Teismas visus bylai teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti nagrinėjamoje civilinėje byloje. Tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato civilinėje byloje Nr. 2-2989-450/2011 nėra prejudicinio ryšio, todėl nėra pagrindo šią bylą stabdyti. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. balandžio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1156/2011 panaikino Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 21 d. nutartį ir atmetė AB DnB NORD banko prašymą sustabdyti civilinę bylą Nr. 2-4103-798/2011.

8Atsakovo J. M. atstovas atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2011 m. balandžio 15 d. nutartį ir perduoti Vilniaus apygardos teismui bylą nagrinėti iš esmės. Skunde nurodyta, kad teismas, sustabdydamas civilinės bylos nagrinėjimą pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą, pažeidė šią proceso teisės normą ir priėmė neteisėtą nutartį. Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-2989-450/2011 ginčas kilęs dėl AB DnB Nord banko reikalavimo teisės į UAB „Macro Investment”. Toje byloje AB DnB Nord bankas prašo priteisti 95 703 817,02 Lt skolą kredito sutarčių pagrindu iš UAB „Macro Investment”, o ne iš J. M.. Sustabdytoje byloje AB DnB Nord bankas prašo priteisti 15 881 888 Lt žalą iš J. M.. Be to, byloje pagal AB DnB Nord banko reikalavimą priteisti 95 703 817,02 Lt skolą, ginčas kilo dėl UAB „Macro Investment” paskolos negrąžinimo, o šioje byloje - dėl 15 881 888 Lt žalos atlyginimo. Bylose skirtingos ginčo apimtys ir nustatinėtinos aplinkybės, todėl nei prejudicinio, nei kito tiesioginio teisinio ryšio prasme sprendimas byloje nėra reikšmingas, o prieštaringų sprendimų šiose bylose būti negali. Byla sustabdyta nepagrįstai. Kadangi bylos sustabdymas pažeidžia teisę į teismą per kuo įmanomą trumpiausią laiką, nutartis turi būti panaikinta. Nagrinėjamoje byloje teismas gali nustatyti visas reikšmingas bylai aplinkybes. Tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato civilinėje byloje Nr. 2-2989-450/2011 nėra prejudicinio ryšio, todėl nėra pagrindo šią civilinę bylą stabdyti.

9Ieškovo AB DnB Nord banko atstovas atsiliepime į atsakovo J. M. ir trečiojo asmens UAB „Macro Investment“ atskiruosius skundus prašo atskiruosius skundus atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti galioti. Atsiliepime pažymima, kad šiuo atveju bylos sustabdymas nereiškia teisės į bylos išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką pažeidimo. Ginčas nagrinėjamoje byloje ir ginčas kitoje byloje Nr. 2-2989-450/2011 nėra tapatūs, tačiau nėra pagrindo teigti, kad civilinėje byloje Nr. 2-2989-450/2011 nustatyti faktai neturės reikšmės šiai bylai. Bylos sustabdymas yra būtinas siekiant vienodų faktų nustatymo bei prieštaringų teismo sprendimų priėmimo išvengimo.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, jo teisiniai argumentai ir išvados

11Šioje apeliacijoje spręstinas klausimas, ar Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 15 d. nutarties dalis, kuria sustabdytas bylos nagrinėjimas iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-2989-450/2011, yra pagrįsta ir teisėta. Atskiruosius skundus dėl paminėtos nutarties dalies padavė trečiasis asmuo UAB „Macro Investment“ ir atsakovas J. M., todėl juose reiškiami reikalavimai bei išdėstytos aplinkybės sudaro šios apeliacijos dalyką. Kadangi abiejuose atskiruosiuose skunduose išdėstyti motyvai yra tampriai susiję, teisėjų kolegija dėl jų pasisako bendrai, atskirai neišskirdama kiekvieno iš jų.

12CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtinta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką CPK 163 straipsnio 3 punkte nustatytas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai nagrinėjamą civilinę bylą ir teisinį rezultatą kitoje neišnagrinėtoje byloje sieja tiesioginis prejudicinis ryšys, t.y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 29 d. nutartį byloje Nr. 3K-3-238/2006; 2008 m. balandžio 8 d. nutartį byloje Nr. 3K-3-221/2008; 2010 m. vasario 18 d. nutartį byloje Nr. 3K-3-52/2010). Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad sustabdyti civilinę bylą tol, kol neišspręsta kita byla, nurodytu pagrindu galima tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartį byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2010 m. sausio 5 d. nutartį byloje Nr. 3K-3-25/2010). Kasacinio teismo praktikoje taip pat pažymėta, kad tai, galima ar ne išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gegužės 19 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-260/2005; 2009 m. spalio 23 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-437/2009; ir kt.).

13Vertinant skundžiamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą reikia nustatyti nagrinėjamos bylos ir bylos, dėl kurios ji sustabdyta, ryšį bei teisinį santykį. Šioje nagrinėjamoje byloje ieškovas AB DnB Nord bankas pareiškė ieškinį atsakovui J. M. dėl 15 881 888 Lt žalos atlyginimo. Faktinis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad atsakovas J. M. yra ieškovo skolininko UAB „Macro Investment“ akcininkas, turintis 85 procentus akcijų ir vienvaldiškai vadovaujantis įmonei. UAB „Macro Investment“ turėjo 100 procentų UAB „Vilma“ akcijų. UAB „Macro Investment“, vienvaldiškai vadovaujama atsakovo, 2009 m. sausio – kovo mėnesiais prarado kontrolinį AB „Vilma“ akcijų paketą, jį sumažindama nuo 100 procentų iki 32,08 procentų, o tokiu būdu buvo sumažinta UAB „Macro Investment“ turto masė 15 881 888 Lt suma. Ieškovo įsitikinimu, tokiais veiksmais buvo sumažintas ieškovo skolininko UAB „Macro Investment“ mokumas ir iš ieškovo atimta galimybė savo reikalavimą į skolininką patenkinti 15 881 888 Lt suma. Toliau ieškinyje nurodyta (tokios pačios aplinkybės išdėstytos ir kitoje byloje Nr. 2-2989-450/2011), kad UAB „Macro Investment“, vienvaldiškai vadovaujama atsakovo J. M., pasiskolino iš ieškovo 30 066 000 eurų sumą gamybinio komplekso statybai finansuoti, tačiau tinkamai nevykdant įsipareigojimų AB DnB Nord bankas nutraukė kredito sutartis ir pareikalavo pinigų grąžinimo. 2010 m. kovo 18 d. UAB „Macro Investment“ įsiskolinimas ieškovui sudarė 27 717 741,26 eurų (95 703 817,05 Lt). UAB „Macro Investment“ vengia vykdyti įsipareigojimus AB DnB Nord bankui. Ieškovo AB DnB Nord banko įsitikinimu, šių aplinkybių pagrindu AB „Vilma“ akcijų paketo praradimas yra nesąžiningas ir pažeidžiantis tiek UAB „Macro Investment“, tiek AB DnB Nord banko interesus. Be to, UAB „Macro Investment“, vienvaldiškai vadovaujama atsakovo, perleido savo nekilnojamąjį turtą susijusioms įmonėms ir taip sumažino turto masę, į kuria ieškovas galėtų nukreipti savo išieškojimą; UAB „Macro Investment“ nesiima išieškojimo skolininkų atžvilgiu, siekdama išvengti savo turto masės, į kurią ieškovas galėtų nukreipti išieškojimą, padidėjimo; UAB „Macro Investment“ yra faktiškai nemoki, kad galėtų tinkamai įvykdyti savo 27 717 741,26 eurų dydžio įsiskolinimo padengimą. Ieškovo teigimu, dėl atsakovo elgesio ieškovo finansinė padėtis dar labiau pablogėjo, nes buvo sumažinta UAB „Macro Investment“ turto masė ir vertė, į kurią ieškovas galėtų nukreipti ieškojimą, iš ieškovo atimta galimybė savo reikalavimą patenkinti 15 881 888 Lt suma, kuri laikytina ieškovo žala (t. 1, b. l. 3-25). Atsakovas J. M. atsiliepime į ieškovo ieškinį nurodė, kad AB DnB Nord Bankas dar neturi vykdytinos reikalavimo teisės į UAB „Macro Investment“, o tik yra pareiškęs ieškinį su reikalavimu priteisti jo naudai 27 717 741,26 eurų sumą. UAB „Macro Investment“ sustabdė prievolių pagal kreditavimo sutartis vykdymą ne dėl to, kad negali jų įvykdyti, o dėl to, kad ieškovas vienašališkai nutraukė kreditavimo sutartis, dėl ko tarp UAB „Macro Investment“ ir ieškovo kilo ginčas, kuris dabar rengiamas nagrinėti Vilniaus apygardos teismo byloje Nr. 2-2558-817/2010 (t. 2, b. l. 2-5).

14Kitoje Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-2989-450/2011 ieškovas AB DnB Nord bankas yra pareiškęs ieškinį atsakovui UAB „Macro Investment“ dėl 27 717 741,26 eurų skolos ir 6 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo. Ši skola siejama su tais pačiais aukščiau nurodytais kreditavimo teisiniais santykiais. Atsakovas UAB „Macro Investment“ nesutinka su ieškovo reikalavimu, teigdamas, jog šis neturėjo teisės vienašališkai nutraukti kredito sutartis.

15Prašymą dėl bylos sustabdymo teikė procesą inicijavusi šalis - ieškovas (t. 2, b. l. 108-111), o pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi jį patenkino (t. 2, b. l. 133-136). Teisėjų kolegija, ištyrusi abiejų minėtų bylų tarpusavio ryšį, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad yra objektyvusis teisinis pagrindas stabdyti civilinės bylos Nr. 2-2081-178/2011 nagrinėjimą iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-2989-450/2011 (CPK 163 str. 3 p). Kitoje civilinėje byloje Nr. 2-2989-450/2011 pagal AB DnB Nord banko reikalavimą bus nustatyta, ar UAB „Macro Investment“ apskritai yra skolinga AB DnB Nord bankui, o jeigu skolinga - kokio dydžio yra jos skolinė prievolė, ar ši prievolė pagrįstai laikyta pradelsta. Tik nustačius tokias aplinkybes, bus galima iš esmės išspręsti AB DnB Nord banko reikalavimą, šioje byloje pareikštą J. M., reikalaujant iš jo žalos atlyginimo. Kitoje civilinėje byloje Nr. 2-2989-450/2011 teismui nusprendus, kad UAB „Macro Investment“ nėra skolinga AB DnB Nord bankui, tokia aplinkybė turėtų esminę įtaką civilinės bylos Nr. 2-2081-178/2011 pagal ieškovo AB DnB Nord banko ieškinį atsakovui J. M. dėl 15 881 888 Lt žalos atlyginimo išsprendimui. Jeigu tas pats klausimas dėl UAB „Macro Investment“ įsiskolinimo ir jo dydžio būtų nagrinėjamas dviejose skirtingose bylose, t.y. jei tos pačios aplinkybės būtų nustatinėjamos keletą kartų, tai būtų procesiškai neekonomiška, be to, galėtų sąlygoti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose priėmimą. Įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo pareiga pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą sustabdyti bylą paaiškinama siekiu išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, taip pat tuo, kad nereikėtų tų pačių faktų nustatinėti keletą kartų, būtų taupoma tiek byloje dalyvaujančių asmenų, tiek teismo lėšos ir laikas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 23 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-437/2009; 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-309/2009).

16Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais, kad sustabdytoje byloje Nr. 2-2081-178/2011 kredito sutarčių nutraukimo teisėtumo, skolinės prievolės dydžio ar (ne)buvimo klausimai nėra tiesioginis bylos nagrinėjimo dalykas, gi kitoje byloje Nr. 2-2989-450/2011 tai yra pagrindinis spręstinas klausimas. Vadinasi, egzistuoja prejudicinis ryšys tarp civilinių bylų Nr. 2-2081-178/2011 ir Nr. 2-2989-450/2011. Tik išsprendus klausimą dėl UAB „Macro Investment“ įsiskolinimo ir jo dydžio, bus galima konstatuoti, ar J. M. padarė tą žalą, kurią įrodinėja AB DnB Nord bankas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai sustabdė bylos dėl žalos atlyginimo nagrinėjimą. Vien tai, kad minėtose bylose iškilę ginčai nėra tapatūs, kad skiriasi dalis vertintinų aplinkybių, nereiškia, jog byloje Nr. 2-2989-450/2011 nustatyti faktai neturės prejudicinės reikšmės nagrinėjamai bylai Nr. 2-2081-178/2011.

17Teisėjų kolegija, ištyrusi bylos medžiagą, negali sutikti su apeliantų skundų argumentais, jog pirmosios instancijos teismas, sustabdydamas bylos nagrinėjimą pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą, pažeidė šią proceso teisės normą, o šis pažeidimas esą lėmė neteisėtos nutarties priėmimą. Aukščiau išdėstyti argumentai neleidžia manyti, kad kitoje civilinėje byloje Nr. 2-2989-450/2011 nustatyti faktai neturės reikšmės sprendžiant dėl atsakovo J. M. deliktinės civilinės atsakomybės taikymo byloje Nr. 2-2081-178/2011, kad visas reikšmingas aplinkybes pagal AB DnB Nord banko ieškinį atsakovui J. M. dėl žalos atlyginimo teismas esą gali nustatyti pastarojoje byloje. Jau minėta, kad tų pačių aplinkybių nustatinėjimas abiejose bylose gali lemti netgi prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose priėmimą, t.y. Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-2989-450/2011 pagrindinis spręstinas klausimas - ar UAB „Macro Investment” skolinga AB DnB Nord bankui bei kokio dydžio yra įsiskolinimo dydis, o tik nustačius atitinkamus faktus dėl skolos, gali būti sprendžiamas klausimas ir dėl ieškovo reikalaujamos 15 881 888 Lt dydžio žalos atlyginimo išieškojimo iš atsakovo J. M..

18Nors, kaip teigia apeliantai, UAB „Macro Investment” prievolė grąžinti 95 703 817,02 Lt sumą atsiranda ne iš teismo sprendimo, o iš kredito sutartimis prisiimtų įsipareigojimų, tačiau apeliantams ginčijant prievolę grąžinti AB DnB Nord bankui pasiskolintą sumą, visų pirma spręstinas ginčas, ar UAB „Macro Investment“ skolinga AB DnB Nord bankui bei kokio dydžio yra šis įsiskolinimas. Netikslinga tas pačias aplinkybes nustatinėti dviejose bylose. Šiuo atveju pagrįstai buvo sustabdyta civilinė byla Nr. 2-2081-178/2011 iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas kitoje civilinėje byloje Nr. 2-2989-450/2011, nes tarp šių bylų yra aiškus prejudicinis ryšys. Pirminis kitos bylos Nr. 2-2989-450/2011 išsprendimas yra reikšmingas teisingam šios civilinės bylos Nr. 2-2081-178/2011 išnagrinėjimui.

19Klausimas dėl bylos sustabdymo teisėtumo ir pagrįstumo kiekvienu atveju pagal atskiros bylos aplinkybes sprendžiamas individualiai, todėl vien ta aplinkybė, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. balandžio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1156/2011 panaikino Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 21 d. nutartį ir atmetė AB DnB Nord banko prašymą sustabdyti dar vieną dalyvaujant tiems patiems asmenims nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-4103-798/2011, savaime nesudaro pagrindo naikinti šioje byloje skundžiamą nutartį. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, šiuo atveju byla Nr. 2-2081-178/2011 sustabdyta pagrįstai, todėl apeliantų argumentai, kad bylos sustabdymas pažeidžia teisę į teismo procesą per įmanomai trumpiausią laiką, laikytini neteisingais.

20Remdamasi išdėstytais motyvais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl bylos sustabdymo, tinkamai įvertino šį procesinį veiksmą lemiančias faktines aplinkybes ir tinkamai pritaikė proceso teisės normas, todėl teisingai nusprendė privalomai sustabdyti bylą. Apeliantų atskirųjų skundų argumentai nesudaro pagrindo keisti arba panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 337 str. 1 p.). Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio nuostatos).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 15 d. nutarties dalį dėl bylos sustabdymo palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovo AB DnB Nord bankas atstovas pareikštu ieškiniu prašė priteisti iš... 5. Ieškovas AB DnB Nord bankas pareiškė prašymą sustabdyti nagrinėjamą... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 15 d. nutartimi sustabdė bylos... 7. Trečiojo asmens UAB „Macro Investment“ atstovas atskiruoju skundu prašo... 8. Atsakovo J. M. atstovas atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2011 m.... 9. Ieškovo AB DnB Nord banko atstovas atsiliepime į atsakovo J. M. ir trečiojo... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, jo teisiniai... 11. Šioje apeliacijoje spręstinas klausimas, ar Vilniaus apygardos teismo 2011 m.... 12. CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtinta, kad teismas privalo sustabdyti bylą,... 13. Vertinant skundžiamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą reikia nustatyti... 14. Kitoje Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr.... 15. Prašymą dėl bylos sustabdymo teikė procesą inicijavusi šalis - ieškovas... 16. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais, kad... 17. Teisėjų kolegija, ištyrusi bylos medžiagą, negali sutikti su apeliantų... 18. Nors, kaip teigia apeliantai, UAB „Macro Investment” prievolė grąžinti... 19. Klausimas dėl bylos sustabdymo teisėtumo ir pagrįstumo kiekvienu atveju... 20. Remdamasi išdėstytais motyvais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 15 d. nutarties dalį dėl bylos...