Byla 2-797/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Krasta Auto“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutarties, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-2860-553/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Krasta Auto“ ieškinį atsakovui Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Fima“, uždaroji akcinė bendrovė „Urbico“, Lietuvos ir Latvijos uždaroji akcinė bendrovė „Vildoma“, akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras, uždaroji akcinė bendrovė „Sonex technologies“, uždaroji akcinė bendrovė „Tetraneta“, uždaroji akcinė bendrovė „Elsis TS“, uždaroji akcinė bendrovė „Elsis biuro sistemos“, uždaroji akcinė bendrovė „Elsis“, uždaroji akcinė bendrovė „Liukstata“ ir Ispanijos kompanija ,,Indra Sistemas SA“, dėl viešojo pirkimo konkurso rezultatų.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,Krasta Auto“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos vykdant atviro konkurso ,,Transporto priemonių greičio matavimas stacionariais ir mobiliais greičio matuokliais su skaitmenine fotografavimo įranga ir matavimo duomenų teikimas 2008-2018 m.“ (pirkimo Nr. 59264) procedūras priimtą sprendimą (nurodytą 2008 m. liepos 18 d. pranešime Nr. (11.7)2-4879 „Dėl preliminarių konkurso rezultatų“), kuriuo buvo nuspręsta atmesti ieškovo UAB „Krasta Auto“ pasiūlymą, ir nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę, pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos vykdant atviro konkurso ,,Transporto priemonių greičio matavimas stacionariais ir mobiliais greičio matuokliais su skaitmenine fotografavimo įranga ir matavimo duomenų teikimas 2008-2018 m.“ (pirkimo Nr.59264) procedūras priimto sprendimo (nurodytą 2008 m. liepos 25 d. pranešime Nr. (11.7)2-5084 „Pretenzijos išnagrinėjimo“) dalį, kuria buvo nuspręsta nepatenkinti ieškovo UAB „Krasta Auto“ pretenzijos reikalavimų, ir įpareigoti atsakovą Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos vykdant atviro konkurso ,,Transporto priemonių greičio matavimas stacionariais ir mobiliais greičio matuokliais su skaitmenine fotografavimo įranga ir matavimo duomenų teikimas 2008-2018 m.“ (pirkimo Nr. 59264) procedūras priimti sprendimą įtraukti ieškovo UAB „Krasta Auto“ pasiūlymą į preliminarią pasiūlymų eilę. Šiam ieškiniui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti visas atviro konkurso ,,Transporto priemonių greičio matavimas stacionariais ir mobiliais greičio matuokliais su skaitmenine fotografavimo įranga ir matavimo duomenų teikimas 2008-2018 m.“ (pirkimo Nr. 59264) procedūras.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino, taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos vykdomas pirkimo procedūras atvirame konkurse „Transporto priemonių greičio matavimas stacionariais ir mobiliais greičio matuokliais su skaitmenine fotografavimo įranga ir matavimo duomenų teikimas 2008-2018 m.“ (pirkimo Nr. 59264, skelbto 2007 m. gruodžio 12 d. leidinio ,,Valstybės žinios“ priede ,,Informaciniai pranešimai“ Nr. 96).

5Atsakovas pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 5 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, prašydamas panaikinti šią nutartį, o teismui nusprendus taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti ieškovą pateikti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą ir per 10 dienų nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą ne mažiau kaip 10 milijonų litų arba pateikti šios sumos banko garantiją, galiojančią iki teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje, ir pateikti teismui įmokėjimą patvirtinančius dokumentus. Nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia viešąjį interesą, susijusį su visuomenės saugumu ir žmogaus gyvybės bei sveikatos apsauga Lietuvos keliuose. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gegužės 29 d. nutartimi, atmesdamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, jau yra pasisakęs dėl tokių priemonių taikymo šiame konkurse. Be to, atsakovui gavus Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 5 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, jau buvo sudaryta pirkimo sutartis, t. y. viešojo pirkimo procedūros buvo pasibaigusios.

6Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi panaikino to paties teismo 2008 m. rugpjūčio 5 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodė, kad atsakovas su atskiruoju skundu pateikė teismui duomenis, jog 2008 m. rugpjūčio 5 d. buvo pasirašyta pirkimo-pardavimo sutartis su UAB „Fima“. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškiniu nėra ginčijama jau sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, o laikinųjų apsaugos priemonių tikslas yra užtikrinti teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą, taip pat į tai, jog taikomų laikinųjų apsaugos priemonių apimtis negali būti didesnė už pareikštų ieškinio reikalavimų apimtį (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 2 d.), teismas sprendė, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės turi būti panaikintos. Vertindamas atskirajame skunde išdėstytus argumentus, kad konkursu, kurio objektas yra transporto priemonių greičio matavimas stacionariais ir mobiliais greičio matuokliais su skaitmenine fotografavimo įranga ir matavimo duomenų teikimas, siekiama įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1171 patvirtintą Saugaus eismo gerinimo keliuose programą bei užtikrinti, jog būtų išvengiama skaudžių nelaimių Lietuvos keliuose, teismas sutiko su atsakovo nurodytomis aplinkybėmis, kad, sustabdžius šio konkurso procedūras, būtų užkirstas kelias sumažinti avarijų Lietuvos keliuose skaičių, o tai akivaizdžiai pažeidžia viešąjį interesą. Teismas pažymėjo, kad pagal formuojamą teismų praktiką tais atvejais, kai byloje taikytinos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, gali daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismo teigimu, konkurso procedūrų sustabdymas galėtų sukelti daugiau neigiamų pasekmių viešojo intereso požiūriu, negu konkurso procedūrų tęsimas sukeltų tokių pasekmių ieškovui jo ieškinio tenkinimo atveju, nes ieškovas tokiu atveju savo pažeistas teises galėtų ginti ir kitu būdu, t. y. jam nebūtų galutinai užkirstas kelias apginti savo teises.

7Atsakovas UAB ,,Krasta auto“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutartį panaikinti ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 5 d. nutartį. Skundą grindžia šiais argumentais:

81. Teismas, panaikindamas pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, nepagrįstai ir neteisėtai rėmėsi faktine aplinkybe, jog 2008 m. rugpjūčio 5 d. buvo pasirašyta pirkimo-pardavimo sutartis su UAB ,,Fima“. Teismui pateikta sutartis, 2008 m. rugpjūčio 5 d. pasirašyta Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir UAB ,,Fima“, buvo sudaryta pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 18 straipsnio 9 dalyje numatytą draudimą, t. y. nepasibaigus įstatymo nustatytam ieškinio pateikimo terminui. Perkančiosios organizacijos pranešimą apie atsisakymą tenkinti pretenzijos reikalavimus UAB ,,Krasta auto“ gavo 2008 m. liepos 30 d. Pagal VPĮ 122 straipsnį, ieškinio pateikimo terminas baigėsi 2008 m. rugpjūčio 11 d., todėl iki šios datos pirkimo sutartis negalėjo būti pasirašoma. Skundžiama nutartimi teismas panaikino teisėtą ir pagrįstą Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 5 d. nutartį remdamasis neteisėtai, pažeidžiant imperatyvias teisės normas sudaryta niekine ir negaliojančia sutartimi, tuo buvo pažeistas principas, jog iš neteisės negali atsirasti teisė.

92. Skundžiamoje nutartyje teismas nepagrįstai rėmėsi motyvu, jog konkurso procedūrų sustabdymas galėtų sukelti daugiau neigiamų pasekmių viešojo intereso požiūriu, negu konkurso procedūrų tęsimas sukeltų tokių pasekmių ieškovui jo ieškinio tenkinimo atveju, nes ieškovas tokiu atveju savo pažeistas teises galėtų ginti ir kitu būdu. Teismas nepagrįstai ir neteisėtai suabsoliutino viešojo intereso apsaugos principą tuo būdu iš esmės paneigdamas konstitucinę ieškovo teisę į pažeistų teisių teisminę gynybą. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, turi užtikrinti būsimo teismo sprendimo realų įvykdymą, t. y. tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, nes priešingai nebus pasiekiami CPK 2 straipsnyje įtvirtinti civilinio proceso tikslai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2005 m. lapkričio 30 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-623/2005 išaiškino, kad viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustato specialius reikalavimus, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas. Akivaizdu, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išvada taikytina, inter alia, aiškinant VPĮ normas, įtvirtinančias teisę reikalauti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (VPĮ 122 str. 3 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad VPĮ yra siekiama įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Sigma Telas“ v. AB Rytų skirstomieji tinklai, bylos Nr. 3K-3-416/2005). Nacionalinės kovo su korupcija programos įgyvendinimas yra tiesiogiai susijęs su viešojo intereso apsauga. Teismas, skundžiama nutartimi gindamas viešąjį interesą įgyvendinti saugaus eismo gerinimo keliuose programą, pažeidė viešąjį interesą, susijusį su tinkamu VPĮ įtvirtintų teisės normų taikymu bei Nacionalinės kovos su korupcija programos įgyvendinimu.

10Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

111. Teismas pagrįstai ir teisėtai panaikino 2008 m. rugpjūčio 5 d. nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti konkurso procedūrų vykdymą, kadangi pirkimas jau buvo pasibaigęs ir sudaryta viešojo pirkimo sutartis (CPK 144 str., VPĮ 7 str. 2 d. 1 p., 122 str. 3 d.). Teismas nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti konkurso procedūrų vykdymą priėmė 2008 m. rugpjūčio 5 d., kai viešojo pirkimo sutartis buvo sudaryta anksčiau nei nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo įteikta atsakovui. Sudarius viešojo pirkimo sutartį nebevykdomos jokios viešojo pirkimo procedūros, nes pirkimas pasibaigė ir teismo 2008 m. rugpjūčio 5 d. nutartis sustabdyti pirkimo procedūras nebegali būti vykdoma bei neteko prasmės.

122. Teismas pagrįstai panaikino 2008 m. rugpjūčio 5 d. nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi tokios nutarties galiojimas nesuderinamas su viešuoju interesu, susijusiu su visuomenės saugumu ir žmogaus gyvybės bei sveikatos apsauga Lietuvos keliuose.

133. Ieškovas nepagrįstai atskirajame skunde nurodo, kad viešojo pirkimo sutartis neva buvo sudaryta pažeidžiant VPĮ nurodytus terminus (VPĮ 18 str. 9 d.), o tokie argumentai nėra teisiškai susiję su laikinųjų apsaugos priemonių – konkurso procedūrų vykdymo sustabdymo panaikinimu (CPK 306 str. 1 d.).

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK 144 str. 1 d.). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145 straipsnio 1 dalyje, kurioje, be kita ko, yra nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.). Viešųjų pirkimų įstatyme yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją arba pateikiamas teismui tiekėjo ieškinys (VPĮ 121 str. 3 d., 122 str. 3 d.). Pagal VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą, viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis). Kadangi konkurso procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, kuri taikytina kilus teisminiam ginčui dėl viešojo pirkimo procedūrų, kurios dar nepasibaigę, teisėtumo todėl, pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyksta teisinis pagrindas taikyti priemonę, numatytą VPĮ 122 straipsnio 3 dalyje, – pirkimo procedūrų sustabdymą.

16Iš bylos duomenų matyti, jog 2008 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir UAB „Fima“ sudarė sutartį Nr. S-1038 dėl transporto priemonių greičio matavimo stacionariais ir mobiliais greičio matuokliais su skaitmenine fotografavimo įranga ir matavimo duomenų teikimo 2008-2018 metais paslaugos pirkimo (b. l. 39-43). Sudarius minėtą sutartį viešasis pirkimas pasibaigė. Kaip minėta, pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms išnyksta teisinis pagrindas taikyti priemonę, numatytą VPĮ 122 straipsnio 3 dalyje – pirkimo procedūrų sustabdymą (VPĮ 7 str. 2 d. 1 p.) ir viešojo pirkimo procedūrų vykdymo sustabdymas, pasibaigus viešajam pirkimui, tampa teisiškai bereikšmis.

17Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo panaikinta 2008 m. rugpjūčio 5 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsižvelgiant į byloje susiklosčiusias aplinkybes, dėl kurių viešo konkurso procedūrų sustabdymas kaip laikinosios apsaugos priemonės taikymas nebegalimas, paliktina nepakeista.

18Apelianto argumento, kad 2008 m. rugpjūčio 5 d. pasirašyta sutartis tarp Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir UAB ,,Fima“ buvo sudaryta pažeidžiant VPĮ 18 straipsnio 9 dalį, teisėjų kolegija nenagrinėja ir dėl jo nepasisako, nes tai nėra šios apeliacijos dalykas. Pažymėtina, kad jeigu perkančioji organizacija ar tiekėjas neįvykdo VPĮ ar kituose teisės aktuose nustatytų pareigų arba jas vykdo netinkamai, arba atlieka veiksmus, kuriuos draudžia atlikti šis įstatymas, nukentėjusioji šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo (VPĮ 123 str.).

19Taip pat teisėjų kolegija pažymi, kad, taikant laikinąsias apsaugos priemones, būtina atsižvelgti į tai, ar jų taikymas nebus susijęs su kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų pažeidimu, ar neprieštaraus viešajam interesui. Jeigu laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia arba pažeistų viešąjį interesą, teismas gali atsisakyti jas taikyti. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes.

20Visuomenės saugių gyvenimo sąlygų užtikrinimas yra viešasis interesas. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos buvo paskelbęs atvirą konkursą ,,Transporto priemonių greičio matavimas stacionariais ir mobiliais greičio matuokliais su skaitmenine fotografavimo įranga ir matavimo duomenų teikiamas 2008-2018 metais“. Konkurso tikslas yra susijęs su viešuoju interesu, nes nurodyta paslauga yra susijusi su vairuotojų ir pėsčiųjų saugumo keliuose didinimu, avarijų, įvykstančių dėl viršyto greičio, prevencija. Įrengus greičio matavimo įrenginius būtų labiau užtikrintas saugaus važiavimo greičio laikymasis, mažiau įvyktų eismo įvykių dėl greičio viršijimo, sumažėtų autoavarijose žuvusių bei sužeistų žmonių skaičius. Teisinėje valstybėje žmogaus sveikata ir gyvybė yra didžiausia vertybė, todėl tai yra labiausiai valstybės saugomas viešasis interesas, kuris turi prioritetą prieš kitus interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugpjūčio 7 d. nutartis civilinėje byloje

21Nr. 2-548/2008). Vadovaudamasi nurodytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad laikinoji apsaugos priemonė – konkurso procedūrų sustabdymas – būtų neproporcinga siekiamiems tikslams, pažeistų Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintą teisingumo principą, prioritetinio visuomenės interesų apsaugos užtikrinimo principą, todėl ir dėl šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino to paties teismo taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

22Ieškovas UAB ,,Krasta Auto“ 2008 m. spalio 29 d. Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė prašymą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – laikinai iki įsiteisės teismo sprendimas šioje civilinėje byloje uždrausti atsakovui Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos vykdyti 2008 m. rugpjūčio 5 d. tarp Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir UAB ,,Fima“ sudarytą pirkimo sutartį. Taip pat ieškovas pateikė patikslinto ieškinio kopiją, kuriame pažymėta, jog Vilniaus apygardos teismui jis buvo pateiktas 2008 m. rugpjūčio 18 d.

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d., 338 str.). CPK 323 straipsnis numato, kad pasibaigus atskirojo skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) atskirąjį skundą yra draudžiama (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti (CPK 314 str.).

24Argumentai, kurie nurodyti ieškovo 2008 m. spalio 29 d. Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktame prašyme, atskirajame skunde dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutarties, nebuvo nurodyti. Minėtas ieškovo prašymas, kuriuo išplečiamos atskirojo skundo nagrinėjimo ribos, paduotas pasibaigus atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutarties padavimo terminui (CPK 335 str.), todėl teisėjų kolegija dėl jo nepasisako ir šį procesinį dokumentą bei jo priedus grąžina jį padavusiam asmeniui. Pažymėtina, kad tokį prašymą ieškovas turi teisę pateikti pirmosios instancijos teismui, kuris nagrinėja pradinių ir papildomų ieškovo pareikštų reikalavimų teisėtumo ir pagrįstumo klausimą.

25Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad naikinti ar keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB ,,Krasta Auto“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 4. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi ieškovo... 5. Atsakovas pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m.... 6. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi panaikino to... 7. Atsakovas UAB ,,Krasta auto“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos... 8. 1. Teismas, panaikindamas pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones,... 9. 2. Skundžiamoje nutartyje teismas nepagrįstai rėmėsi motyvu, jog konkurso... 10. Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos... 11. 1. Teismas pagrįstai ir teisėtai panaikino 2008 m. rugpjūčio 5 d. nutartį... 12. 2. Teismas pagrįstai panaikino 2008 m. rugpjūčio 5 d. nutartį taikyti... 13. 3. Ieškovas nepagrįstai atskirajame skunde nurodo, kad viešojo pirkimo... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo teismo... 16. Iš bylos duomenų matyti, jog 2008 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos automobilių... 17. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 18. Apelianto argumento, kad 2008 m. rugpjūčio 5 d. pasirašyta sutartis tarp... 19. Taip pat teisėjų kolegija pažymi, kad, taikant laikinąsias apsaugos... 20. Visuomenės saugių gyvenimo sąlygų užtikrinimas yra viešasis interesas.... 21. Nr. 2-548/2008). Vadovaudamasi nurodytais argumentais, teisėjų kolegija... 22. Ieškovas UAB ,,Krasta Auto“ 2008 m. spalio 29 d. Lietuvos apeliaciniam... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 24. Argumentai, kurie nurodyti ieškovo 2008 m. spalio 29 d. Lietuvos apeliaciniam... 25. Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 27. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutartį palikti...