Byla eB2-2687-657/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Ilis“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Ilis“,

Nustatė

3Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3 punkte numatytu pagrindu kreipėsi į teismą, prašydamas UAB „Ilis“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovės skola fondo biudžetui 2016 m. rugsėjo 26 d. sudarė bendrą 4 050,16 Eur sumą. Skola susidarė nuo 2015 m. kovo mėnesio. Pagal UAB „Ilis“ 2015 m. balansą įmonės turtas sudarė 48 084 Eur sumą, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 77 016 Eur sumą. Įmonė neturi nekilnojamojo turto, transporto priemonių.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

6Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti CPK 123 straipsnio 4 d. numatyta tvarka.

7Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jei teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

8Ieškovas prašo atsakovei iškelti bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

9Atsakovė atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir teismo reikalautų dokumentų apie jos finansinę būklę nepateikė. Tais atvejais, kai atsakovo – įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, vadovas nepateikia teismui įmonės ūkinę, finansinę padėtį patvirtinančių dokumentų, teismas atsakovės finansinę padėtį vertina pagal savo iniciatyva surinktus rašytinius įrodymus, net jeigu jie nėra pakankamai išsamūs, o išsamesnių į bylą nepateikta (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2203/2013).

10Juridinių asmenų registrui pateikto 2015 metų balanso duomenimis nustatyta, kad balansinė atsakovės turto vertė 2015 metų gruodžio 31 d. siekė 48 084 Eur sumą, kurį sudarė: kitas ilgalaikis turtas 256 Eur sumai ir trumpalaikis turtas – 47 828 Eur, iš kurio: atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 17 306 Eur, per vienerius metus gautinos sumos – 23 564 Eur, kitas trumpalaikis turtas – 994 Eur, piniginės lėšos – 5 964 Eur. Tuo tarpu šio balanso duomenimis UAB „Ilis“ finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudarė 77 016 Eur sumą, susidedančią iš po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų – 59 991 Eur bei per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų – 17 025 Eur. 2015 metų Pelno (nuostolių) ataskaita rodo, kad 2015 m. gruodžio 31 d. įmonė turėjo 6 610 Eur pelno.

11Iš Nekilnojamojo turto registro bei VĮ „Regitra“ duomenų bazių išrašų nustatyta, kad UAB „Ilis“ nuosavybės teise registruoto nekilnojamojo turto, transporto priemonių neturi.

12Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos duomenimis 2016 m. gruodžio 2 d. UAB „Ilis“ turėjo 3 apdraustuosius valstybiniu socialiniu draudimu asmenis. Pažymėtina, kad iš šių duomenų matyti, kad minėtam laikotarpiui atsakovės įsiskolinimas ieškovui nuo pareiškime nurodytų 4 050,16 Eur padidėjo iki 4 824 Eur.

13Ištyrus bylos rašytinius įrodymus darytina išvada, kad byloje nėra jokių duomenų, kurie rodytų atsakovės siekį išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Priešingai, šiuo atveju pagrįstų abejonių dėl geros atsakovės finansinės situacijos kelia ne tik aplinkybė, susijusi su aktualių įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikimu į bylą, bet ir kitos nustatytos aplinkybės. Teismui nepavyko atsakovei įteikti dokumentų siųstų įmonės buveinės (tikėtina ir jos veiklos) adresu, kas leidžia spręsti, kad galimai įmonė realiai veiklos šiuo metu nevykdo. UAB „Ilis“ laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų. Įmonė neturi nuosavybės teise jai priklausančio nekilnojamojo turto, transporto priemonių. 2015 m. balanso duomenys rodo, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, o duomenų, patvirtinančių, kad pataruoju metu įmonės finansinė būklė yra teigiamai pasikeitusi teismui nepateikta. Nustatyta, kad skola ieškovui didėja.

14Teismo vertinimu nustatytų bylos aplinkybių visuma sudaro pakankamą pagrindą spręsti, kad tokia atsakovės būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką, todėl UAB „Ilis“ Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu keltina bankroto byla.

15UAB „Ilis“ administratoriumi skirtina UAB „Kirkiliavas“, kurios kandidatūra atrinkta, naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.). Duomenų, kad šio administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, teismas

Nutarė

17Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Ilis“ (juridinio asmens kodas 302301489, buveinės adresas Druskininkų g. 23-39, Druskininkai) bankroto bylą.

18Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Ilis“ bankroto administratoriumi UAB „Kirkiliavas“ (juridinio asmens kodas 135282628, sąrašo Nr. B-JA036).

19Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Ilis“ (juridinio asmens kodas 302301489, buveinės adresas Druskininkų g. 23-39, Druskininkai) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

20Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

21Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Ilis“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

22Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2.896,00 Eur baudą.

23Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Turto areštų aktų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams elektroninio pašto adresu antstoliai@antstoliai.lt.

24Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Taip pat jam pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

25Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio... 3. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 5. Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo... 6. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti CPK 123 straipsnio 4 d. numatyta... 7. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla... 8. Ieškovas prašo atsakovei iškelti bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo... 9. Atsakovė atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir teismo... 10. Juridinių asmenų registrui pateikto 2015 metų balanso duomenimis nustatyta,... 11. Iš Nekilnojamojo turto registro bei VĮ „Regitra“ duomenų bazių... 12. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos... 13. Ištyrus bylos rašytinius įrodymus darytina išvada, kad byloje nėra jokių... 14. Teismo vertinimu nustatytų bylos aplinkybių visuma sudaro pakankamą... 15. UAB „Ilis“ administratoriumi skirtina UAB „Kirkiliavas“, kurios... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7... 17. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Ilis“ (juridinio asmens kodas... 18. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Ilis“ bankroto administratoriumi... 19. Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Ilis“ (juridinio asmens kodas... 20. Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 21. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Ilis“ valdymo organai nė... 22. Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą... 23. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 24. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 25. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...