Byla 2A-998-275/2015
Dėl skolos priteisimo atsakovams E. A., K. S. J., V. S.-J., B. S., byloje trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, dalyvauja A. B., A. K

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 2 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ pareikštus ieškinius dėl skolos priteisimo atsakovams E. A., K. S. J., V. S.-J., B. S., byloje trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, dalyvauja A. B., A. K..

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės E. A. 804,57 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 43-45, t. I), iš atsakovų S. J. ir V. S.-J. solidariai 2124,69 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-4, 76, t. II), iš atsakovės B. S. 1293,35 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 27-30, t. III). Nurodė, kad teikia namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas name, kuriame atsakovai nuosavybės teise turi butus. Atsakovams taip pat bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo ( - ), bendro naudojimo objektai, kuriuos atsakovai privalo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą. Atsakovai priskaičiuotų mokesčių už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas nemokėjo, todėl susidarė įsiskolinimai. Atsakovai E. A., K. S. J., V. S.-J., B. S. pateikė atsiliepimus (b.l. 57-59, t. I, b.l. 33-36, t. II, b.l. 75-77, t. III), kuriuose nurodė nesutinkantys su jiems pareikštais reikalavimais, prašo juos atmesti ir priteisti jiems iš ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo nurodomas įsiskolinimas susidarė dėl ieškovo nepagrįstai didelių piniginių lėšų, išleistų namo, kuriame yra atsakovams nuosavybės teise priklausantys butai, balkonų remontui. Atsakovai mano, kad ieškovas vienašališkai, neįvykdęs apklausos, nusprendęs papildomai atsiradusius darbus pavesti atlikti tai pačiai UAB „Veroma“ pasielgė neteisėtai, nes neįvykdžius apklausos, neįmanoma įvertinti, ar UAB „Veroma“ prašoma balkonų remonto darbų kaina yra pagrįsta.

5II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 2 d. sprendimu ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ ieškinį atsakovei E. A. tenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovės E. A. ieškovo UAB naudai 180,18 Lt skolą už namo balkonų remontą, išdėstant šios sumos mokėjimą šešių mėnesių laikotarpiu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos lygiomis dalimis po 30,03 Lt. Priteisė iš atsakovės E. A. ieškovo naudai 79,65 Lt skolą už projekto parengimą, 5 procentų metines palūkanas už priteistą 79,65 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-07-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 33,20 Lt bylinėjimosi išlaidų. Kitoje dalyje ieškovo ieškinį atsakovei E. A. atmetė. Ieškovo ieškinį atsakovams K. S. J. ir V. S.-Jakštienei, tenkino iš dalies. Priteisė solidariai iš atsakovų K. S. J. ir V. S.-J. ieškovo UAB naudai 1009,29 Lt skolą už namo balkonų remontą, išdėstant šios sumos mokėjimą šešių mėnesių laikotarpiu dalimis, tris pirmuosius mėnesius mokant po 168,21 Lt, o tris likusius mėnesius po 168,22 Lt. Priteisė iš atsakovų K. S. J. ir V. S.-J. naudai bylinėjimosi išlaidas lygiomis dalimis, t.y. po 1550 Lt. Kitoje dalyje ieškovo ieškinį atsakovams K. S. J. ir V. S.-Jakštienei, atmetė. Ieškovo ieškinį atsakovei B. S. tenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovės B. S. ieškovo naudai 351,80 Lt skolą už namo balkonų remontą, išdėstant šios sumos mokėjimą šešių mėnesių laikotarpiu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos dalimis, penkis pirmuosius mėnesius mokant po 58,63 Lt, o paskutinįjį mėnesį 58,65 Lt. Priteisė iš atsakovės B. S. ieškovo naudai 542,45 Lt skolą už namo bendrojo naudojimo objekto administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas, 5 procentų metines palūkanas už priteistą 542,45 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-12-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 139,44 Lt bylinėjimosi išlaidų. Kitoje dalyje ieškovo ieškinį atsakovei B. S., gim. 1987-10-04, atmetė.

7Dėl prašomos priteisti skolos pobūdžio

8Konstatavo, kad iš atsakovų K. S. J. ir V. S. J. ieškovas prašo priteisti 2145,18 Lt, kuri kaip jų skola nurodoma 2012-06-30 dienai (b.l. 13, t. II). Nors ieškovas ieškinyje nurodo, kad ši skola yra susidariusi už laikotarpį nuo 2011-11-01 iki 2012-06-30, iš byloje surinktų rašytinių įrodymų matyti, kad ši skola susidarė už laikotarpį nuo 2011-08-01 iki 2012-02-29.

9Ieškovo prašoma priteisti 804,57 Lt skola iš atsakovė E. A. yra susidariusi ne už laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 2012-09-30, o už laikotarpį nuo 2011-08-01 iki 2012-05-31 ir ją sudaro 724,92 Lt skola už balkonų remonto darbus bei 79,65 Lt skola už projekto rengimo darbus.

10Sprendė, kad nors ieškovas nurodo, kad atsakovės B. S. skola susidarė nuo 2011-10-01 iki 2013-01-31, ieškovo prašoma priteisti skola yra susidariusi nuo 2011-08-01 iki 2013-01-31, iš jos 750,90 Lt už namo balkonų remontą už laikotarpį nuo 2011-08-01 iki 2012-02-29, o 542,45 Lt skola už kitas paslaugas nuo 2012-03-01 iki 2013-01-31.

11Dėl paskaičiuotų mokesčių už namo balkonų remontą pagrįstumo

12Padarė išvadą, kad daugiabučio namo ( - ), balkonai dėl konstrukcijų standumo, stabilumo netekimui artimo būvio, neleistinų deformacijų, supleišėjimo, trupėjimo, pakrypimo į vieną pusę aiškiai neatitiko esminio statinio mechaninio atsparumo ir pastovumo reikalavimo, taip pat esminio statinio saugaus naudojimo reikalavimo, nes dar 2010-02-26, apžiūrint namo ( - ), balkonus ties butais ( - ), buvo nustatyta, kad šių balkonų laikančios sijos, armatūra pažeistos korozijos, vieno balkono betonas tarp sijų ištrupėjęs, kitame balkone atsirado trūkis prie balkoną laikančios vidurinės sijos, balkonas ties butu ( - ), Vilniuje, pakrypęs (b.l. 65, t. I). 2010-02-26 akte rekomenduota imtis saugumo priemonių aptverti teritoriją po balkonais, nudaužyti betoną. Analogiškos aplinkybės nurodytos ir 2010-06-08 gyvenamojo namo ( - ), apžiūros akte, pažymint, kad balkonus reikia remontuoti nedelsiant (b.l. 96-97, t. I). 2011-06-09 daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų apraše namo ( - ), balkonų konstrukcijos taip pat ieškovo įvertintos kaip itin blogos būklės (būtina remontuoti nedelsiant, yra pavojus žmonių gyvybei, galimi dideli nuostoliai) (b.l. 138-141, t. IV). Teismas sutiko, kad dalis ieškovo į bylą pateiktų apžiūros aktų turi trūkumų, tačiau vertinant juos visumoje, tai nepaneigia nustatytos aplinkybės, kad namo ( - ), balkonai neatitiko privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų. Sutiko su atsakovais, kad siekiant vertinti 2010-02-26 apžiūros aktą kaip namo ( - ), administratoriaus neeilinės apžiūros aktą, jį turėjo pasirašyti ne vien A. T., bet specialistų grupė (komisija), kurios vadovas privalo turėti bet kurios statybinės techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą (17.2 p.). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad 2010-02-26 apžiūros akte nurodyti duomenys apie balkonų būklę iš esmės buvo atkartoti 2010-06-09 kasmetinės apžiūros akte, atitinkančiame visus teisės aktų reikalavimus, nesivadovauti šiame akte esančiais duomenimis teismas neturėjo jokio pagrindo. Atmetė atsakovės B. S. argumentą, kad daugiabučio namo ( - ), balkonų neatitikimas gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams galėjo būti konstatuotas tik ekspertizės akte, nes STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ nenumatė, kad gyvenamojo namo būklė ir jos atitikimas privalomiesiems reikalavimams gali būti įvertinama tik statinio ekspertizės akto pagalba (15 p.). Tokio reikalavimo nenumatė ir 2010-02-26, 2010-06-09 apžiūrų metu galiojęs Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 214 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“. Konstatavo, kad byloje esančių įrodymų pakanka konstatuoti faktą, kad namo ( - ), balkonai, esantys ties butais ( - ), neatitiko gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų, kas sudarė pagrindą ieškovui imtis tokių veiksmų atlikimo be daugiabučio namo butų savininkų sutikimo.

13Teismas nesutiko, kad pradinių darbų vertės nustatymas ieškovo įvykdytos kainų apklausos būdu yra pakankamas teigti, jog atsakovas, organizuodamas tiek pradinius, tiek papildomus namo balkonų remonto darbus, veikė išimtinai atsakovų – naudos gavėjų interesais. Ieškovo argumentus dėl kainų apklausos neorganizavimo papildomiems darbams teismas laikė nepagrįstais. Ieškovas, kuris kaip namo administratorius, imdamasis organizuoti privalomųjų darbų name ( - ), atlikimą, ne tik pats turėjo objektyviai pagal turimus duomenis nustatyti reikalingų darbų poreikį, o tik tada imtis vykdyti kainų apklausą, bet ir esant pagrindui, atsižvelgiant į 2011-06-16 pasirašytos rangos sutarties Nr. NB-RS-11-175 sąlygas (sutarties 1.3, 2.1, 3.11 p.), ieškovo ir UAB „Veroma“ tarpusavio santykius, derybas dėl sutarties sąlygų, kurių aplinkybės nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, tam tikros atsakomybės reikalauti iš tokio pobūdžio ir apimties darbus savo rizika įsipareigojusio atlikti rangovo.

14Ieškovo argumentus, kad papildomas kainų apklausos organizavimas išaugintų darbų kainą, užvilkintų darbų atlikimo terminą atmetė kaip nepagrįstus, nes byloje esantys įrodymai liudija, kad ieškovas minėtus papildomus remonto darbus atliko pažeisdamas teisės aktų reikalavimus, nes naujo balkono konstruktyvo įrengimas yra priskirtinas kapitalinio remonto darbams. Balkono kapitaliniam remontui buvo reikalingas techninis projektas (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str. 20 d.). Jį parengti ir suderinti teisės aktų nustatyta tvarka objektyviai buvo būtinas papildomas laiko tarpas. Tai buvo atlikta ne iki darbų atlikimo 2011-08-03, o vėliau. Nenustatė, kad ieškovas, pavesdamas UAB „Veroma“ atlikti papildomus balkonų remonto darbus, buvo apskaičiavęs, susižinojęs apytiksliai planuojamų atlikti namo ( - ), balkonų remonto darbų kainas, kurios leistų veikiant sąžiningai, apdairiai ir vien tik naudos gavėjo interesais sulygti ne per didelę tokių darbų kainą. Sprendė, kad namo ( - ), remonto darbų kainos, nustatytos pagal dvi ieškovui UAB „Veroma“ pateiktas remonto sąmatas ir 2011-08-03 atliktų darbų aktus, nevertintos kaip pagrįsta kaina, atitinkanti atsakovų teisėtą interesą suremontuoti jų bendrąją nuosavybę už tuo metu mažiausią rinkoje esančią tokių darbų atlikimo kainą, kurios pagrindu galėjo būti skaičiuojami mokesčiai už balkonų remontą atsakovams.

15Į bylą pateiktoje ieškovo ir UAB „Veroma“ 2011-06-16 sudarytoje rangos sutartyje Nr. NB-RS-11-175 nėra nurodyta, kad ieškovas veikia kaip namo ( - ), bendrojo naudojimo objektų administratorius, todėl atsakomybė pagal 2011-06-16 rangos sutartyje Nr. NB-RS-11-175 įtvirtintas prievoles tenka pačiam ieškovui.

16Teismas konstatavo, kad atsakovas, skaičiuodamas renkamus iš ieškovų mokesčius už namo ( - ), balkonų remontą, bet kuriuo atveju neturėjo pagrindo remtis darbų verte, nustatyta kainų apklausos būdu už pradinius balkonų remonto darbus, taip pat darbų verte, nustatyta ieškovo ir UAB „Veroma“ sutarimu sąmatoje. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į pareigos veikti išimtinai naudos gavėjų interesais pažeidimą, teisinga, protinga ir sąžininga namo ( - ), savininkams tenkančią mokėti atliktų balkono remonto darbų, susijusių su privalomaisiais gyvenamųjų namų priežiūros ir naudojimo reikalavimais, vertę skaičiuoti pagal tokių darbų skaičiuojamąsias kainas, galiojusias 2011 m. kovo mėnesį, kurios paties ieškovo, jam veikiant atsakingai ir sąžiningai, turėjo būti paskaičiuotos ir žinomos iki kainų apklausos organizavimo 2011-03-22. Šią kainą pagrindė atsakovų į bylą pateiktas 2013-04-03 V. Š. surašytas ekspertizės aktas.

17Balkonų remonto darbai, kurių vertė 10 241,44 Lt, buvo susiję su gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomaisiais reikalavimais – balkonų laikančiųjų konstrukcijų, perdangų pakeitimu, sustiprinimu, todėl teismas konstatavo, kad šioje sumoje ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovų išlaidų už atliktus balkonų remonto darbus. Kadangi atsakovai prievolės mokėti ieškovui mokesčius už namo ( - ), balkonų remontą nevykdė ieškovui atsisakius tenkinti jų prašymą perskaičiuoti nepagrįstai nustatytą namo ( - ), balkono remonto darbų kainą (b.l. 43-44, 46-47, t. II, b.l. 90, t. III), ieškovas neginčijo tokią aplinkybę žinojęs, teismas nematė pagrindo už atsakovams tenkančias mokėti ieškovui namo ( - ), balkonų remonto išlaidas priteisti procesines palūkanas.

18III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

19Ieškovas su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 2 d. sprendimu nesutinka ir prašo jį panaikinti bei priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismo išvada, kad ieškovas bet kuriuo atveju neturėjo pagrindo remtis darbų verte, nustatyta kainų apklausos būdu už pradinių balkonų remonto darbus, taip pat darbų verte, nustatyta ieškovo ir UAB „Veroma“ susitarimu sąmatoje, yra abejotina teisine prasme, deklaratyvi, atsižvelgiant į tai, jog ieškovas veikė laikantis įstatyminių reikalavimų. Ieškovas kaip gyvenamojo namo administratorius neturi pareigos pats atlikti remonto darbus, todėl jo atsakomybė prieš atsakovus apsiriboja tinkamu remonto darbų organizavimu (rangovo parinkimu, darbų eigos kontrole). Pažymėtina, jog viso teisminio proceso metu atsakovai neturėjo pretenzijų dėl remonto darbų atlikimo kokybės. Tuo pačiu pabrėžtina, jog atliekant balkonų remonto darbus atsakovų turtas buvo pagerintas, todėl ieškovas turėjo teisę reikalauti iš atsakovų atlyginti padarytas dėl pagerinimo išlaidas (CK 4.34 str. 3 d.). Konkurso neorganizavimas ir pavedimas atlikti papildomus rangos darbus tam pačiam rangovui, kuris jau pradėjo juos atlikti, nagrinėjamu atveju nebuvo esminis pažeidimas, kadangi darbai buvo atlikti tinkamai ir laiku, nesukėlus neigiamų padarinių atsakovams. Pastebėtina, jog teismas nepagrįstai teikė pirmenybę atsakovų teisinei padėčiai, mažindamas jų pareigų apimtį, neatsižvelgdamas į tai, jog administratoriaus padaryti pažeidimai buvo formalaus pobūdžio per se nesudarantys teisinio pagrindo perkelti tokią ekonominę naštą ieškovui. Nors byloje ir buvo nustatyti formalūs procedūriniai neatitikimai - leidimo gavimas po pusės metų, pakartotinio konkurso neorganizavimas, tačiau šių aplinkybių vertinimas neatsižvelgus į tai, jog leidimas buvo gautas vėliau, darbai atlikti pilna apimtimi ir atsakovai naudojasi darbo rezultatu, nesudaro pagrindo atsakovus iš dalies atleisti nuo darbų apmokėjimo, juolab, kai rezultato gavėjai yra atsakovai, o ne ieškovas. Teismas nevertino, jog nepaisant galimų neatitikimų remonto darbai buvo atlikti, faktiškai laikytina, jog atsakovai gavo galutines paslaugas, jas priėmė ir su jomis sutiko. Teismas skirtingus deformacijų tipus traktavo vienodai ir taip darė nepagrįstą išvadą dėl turėjimo ir galėjimo numatyti papildomus darbus prieš vykdant rangovų užklausas.

20Atsakovė E. A. su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Paaiškina, kad priešingai nei nurodo ieškovas, teismas laikė, jog balkonų remontas buvo būtinas. Ieškovas - administratorius pastato administravimą vykdė nesąžiningai ir priešingai naudos gavėjo, t.y. namo bendrasavininkų interesais. Apelianto argumentai, kad atsakovai gavo galutines paslaugas, jas priėmė ir su jomis sutiko yra visiškai nepagrįsti, nes atsakovė niekada nesutiko su ieškovo sąmata. Vertindamas savo pažeidimus dėl netinkamo konkurso remonto darbams atlikti organizavimo, ieškovas juos vertina formaliai, o tuo tarpu kai kalba apie atsakomybės dėl tokio netinkamo konkurso remonto darbams atlikti organizavimo prisiėmimo jau nurodo, kad ieškovui būtų uždėta pernelyg didelė našta perkeliant akivaizdžiai nepakeliamą nuostolių dydį. Ieškovas, pažeisdamas įstatymais nustatytus reikalavimus turėti statybą leidžiančius dokumentus, bei tinkamai organizuoti konkursą dėl darbų kainos nustatymo ir jų atlikimo, veikė savo rizika. Ieškovo argumentai, kad ekspertizės akte nėra nustatyta, jog darbai atlikti netinkamai, nekokybiškai, nėra pažymėta, kad papildomų darbų atlikimas turėjo būti iš anksto numatytas, yra visiškai nepagrįsti ir nereikšmingi, nes ginčas byloje kyla dėl darbų kainos dydžio, o ne dėl galutinio produkto tinkamumo. Ekspertizė yra atlikta dėl būtinų darbų kainos dydžio nustatymo, o ne dėl procedūros kapitaliniam remontui vykdyti pagrįstumo. Ieškovas nors ir nurodo, kad nesutinka su ekspertizės aktu, tačiau dėl kokių konkrečių priežasčių teismas neturėjo teisės vadovautis ekspertizės aktu, ar kodėl jis yra neteisingas, nenurodo.

21Pagal 2011-07-22 UAB „Veroma“ raštą (It. B.1. 106), ieškovas turėjo apmokėti už atliktus darbus pagal pateiktą sąmatą (t. 2, b.l. 39), kuri atspindi atliktų darbų aktą Nr. A001 7499,97 Lt sumai (t.2, b.l. 38). Pažymėtina, jog šis atliktų darbų aktas negali atspindėti realiai atliktų darbų, nes rašte aiškiai nurodyta, kad UAB „Veroma“ tik pradėjo darbus, atidengė balkonų nešančių metalinių sijų horizontaliąsias plokštumas ir nutarta pilnai išardyti viršutinį balkoną, atidengiant nešančią metalinę konstrukciją ir suformuoti naują balkoną su papildoma laikančia metaline konstrukcija, apatinį balkoną remontuoti, po balkonu įvedant metalinę laikančią sąramą. Todėl nesuprantama, kodėl buvo apmokėta už balkonų dažymą, cementinio nuolydžio įrengimą, balkonų apskardinimą ir t.t. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo sąmatos, darbų atlikimo aktai yra abejotini ir nepagrįsti, teismas pagrįstai vadavosi teismo eksperto V. Š. paskaičiavimais.

22Atsakovai K. J. ir V. S.-Jakštienė su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas niekada nebuvo paskelbęs pranešimo, kad ginčo balkonų kaina išaugo iki 21874,18 Lt bei niekada neprašė namo bendrasavininkų sutikimo dėl šių išlaidų patvirtinimo. Ieškovas išaugusios darbų apimties su namo bendrasavininkais neaptarė, o tik apsiribojo vienašališku UAB „Veroma“ sprendimu padidinti darbų apimtis - 14374,21 Lt sumai. Pirmos instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad negalima sutikti su ieškovo argumentais, jog pradinių darbų vertės nustatymas ieškovo įvykdytos kainų apklausos būdu yra pakankamas teigti, jog atsakovas, organizuodamas tiek pradinius, tiek papildomus namo balkonų remonto darbus, veikė išimtinai atsakovų - naudos gavėjų interesais. Be to, buvo išrašyti du atliktų darbų aktai, tačiau nesuprantama, kodėl tiek vienas, tiek ir kitas atliktų darbų aktas yra išrašytas tuo pačiu numeriu ir kodėl kai kurie darbai abiejuose atliktų darbų aktuose dubliuojasi. Sprendžiant iš to, kad atlikti darbų aktai yra išrašyti tuo pačiu numeriu bei į tai, kad kai kurie darbai dubliuojasi, pagrįstai manytina, jog vienas atliktų darbų aktas ir sąmata pakeičia kitą, t.y. sąmata ir atliktų darbų aktas 7499,97 Lt sumai pakeitė sąmatą ir atliktų darbų aktą 14374,21 Lt sumai. Teismo ekspertas nustatė, kad atliktų darbų kiekiai nesutampa su tokiems darbams atlikti reikalingais nei darbų, nei medžiagų kiekiais, o kai kurie darbų, tokių kaip medžiagų transportavimas, vertė priskaičiuota du kartus. Balkonų remonto darbai galimai buvo atlikti pagal antrą atliktų darbų aktą Nr. AOOl (t. 2, b.l. 41), o atliktų darbų aktas Nr. AOOl 7499,97 Lt sumai (t.2, b.l. 38) surašytas nepagrįstai, nes darbai nebuvo atlikti ir aktas atspindi tik darbus, kurie būtų buvę atlikti, jei nebūtų reikėję vieno balkono įrengti iš naujo.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Apeliacinis skundas atmestinas.

25Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.).

26Nustatyta, kad ieškovas pradinių darbų, atliktinų remontuojant namo balkonus, vertę nustatė įvykdytos kainų apklausos būdu, o papildomus namo balkonų remonto darbus užsakė be tokios apklausos, t.y. užsakydamas papildomus darbus 14374,21 Lt sumai, veikė ne atsakovų – namo gyventojų interesais. Ieškovo argumentus dėl kainų apklausos neorganizavimo papildomiems darbams teismas laikė nepagrįstais. Ieškovas, kuris kaip namo administratorius, imdamasis organizuoti privalomųjų darbų name ( - ), atlikimą, ne tik pats turėjo objektyviai pagal turimus duomenis nustatyti reikalingų darbų poreikį, tik tada imtis vykdyti kainų apklausą, bet ir esant pagrindui, atsižvelgiant į 2011-06-16 pasirašytos rangos sutarties Nr. NB-RS-11-175 sąlygas (sutarties 1.3, 2.1, 3.11 p.), ieškovo ir UAB „Veroma“ tarpusavio santykius, derybas dėl sutarties sąlygų, atsakomybės reikalauti iš tokio pobūdžio ir apimties darbus savo rizika įsipareigojusio atlikti rangovo. Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad konkurso neorganizavimas ir pavedimas atlikti papildomus rangos darbus tam pačiam rangovui, kuris jau pradėjo juos atlikti, nagrinėjamu atveju nebuvo esminis pažeidimas, nes darbai buvo atlikti tinkamai ir laiku, nesukėlus neigiamų padarinių atsakovams. Ieškovo reikalavimai dalyje buvo atmesti pirmosios instancijos teismui padarius išvadą, kad ieškovas netinkamai organizavo balkonų remonto darbus, t.y. įsipareigojo rangovui apmokėti už darbus didesnę, nei šių darbų rinkos vertė, pinigų sumą. Ieškovas apeliaciniame skunde nurodė, kad kainos keitimas buvo galimas, atsiradus papildomų darbų poreikiui. Tai, kad ieškovas įsipareigojo rangovui apmokėti beveik tris kartus didesnę kainą už darbus, nei buvo numatyta pirminėje sąmatoje, leidžia daryti išvadą, kad tai nebuvo apmokėjimu už papildomai atliktus darbus, o įsipareigojimas apmokėti už darbus, dėl kurių nebuvo susitarta pirmine sutartimi.

27Taip pat pažymėjo, kad nors byloje ir buvo nustatyti formalūs procedūriniai neatitikimai - leidimo gavimas po pusės metų, pakartotinio konkurso neorganizavimas, tačiau šių aplinkybių vertinimas neatsižvelgus į tai, jog leidimas buvo gautas vėliau, darbai atlikti pilna apimtimi ir atsakovai naudojasi darbo rezultatu, nesudaro pagrindo atsakovus iš dalies atleisti nuo darbų apmokėjimo. Su šiais apelianto argumentais teismas nesutinka. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, pradinių darbų vertės nustatymas ieškovo įvykdytos kainų apklausos būdu, nėra pakankamas pagrindas teigti, kad apeliantas, organizuodamas tiek pradinius, tiek papildomus namo balkonų remonto darbus, veikė išimtinai atsakovų – naudos gavėjų interesais. Darbų apimtis apeliantas galėjo nustatyti dar iki 2011 m. kainų apklausos organizavimo, nes jau 2010-02-28 apžiūros aktu A. T. konstatavo, kad tiek balkono ties butu ( - ), tiek balkono ties butu ( - ), laikančios sijos, armatūra yra pažeistos korozijos, armatūra yra matoma, atvira. Taigi, pats apeliantas turėjo tinkamai nustatyti reikalingų darbų poreikį. Apeliantas nepateikė įrodymų, kad pavesdamas UAB „Veroma“ atlikti jo nurodytus kaip papildomus darbus, buvo nustatęs, kokios yra analogiškų darbų rinkos kainos, kuriomis remiantis ieškovas, veikdamas sąžiningai, apdairiai ir vien tik naudos gavėjo interesais, turėjo galimybę sulygti ne per didelę tokių darbų atlikimo kainą. Atsakovai įrodė, kad UAB „Veroma“ kaina už atliktus rangos darbus yra nepagrįsta ir neprotingai didelė, pateiktu byloje 2013-04-03 V. Š. ekspertizės aktu buvo įrodyta, kad kad faktiškai atliktų namo ( - ), balkonų remonto vertės rinkos kaina yra 10241,44 Lt suma, todėl teismas pagrįstai rėmėsi būtent atsakovų nurodyta suma, darydamas išvadą, kokios išlaidos balkonų remontui turėjo būti realios, ieškovui veikiant naudojotų inetersais.

28Apeliantas teigia, kad teismas nevertino, jog nepaisant galimų neatitikimų remonto darbai buvo atlikti, faktiškai laikytina, jog atsakovai gavo galutines paslaugas, jas priėmė ir su jomis sutiko. Pagal CK 4.83 straipsnio 4 dalį butų ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo CK 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad toks teisinis reglamentavimas reiškia, jog išlaidas galima atsisakyti mokėti dviem atvejais: 1) kai dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimtas sprendimas ir 2) kai butų ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių išlaidų. Antruoju atveju būtina dar viena sąlyga – išlaidos turi būti nesusijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaunuva“ v. Smėlynės 49-ojo daugiabučio namo savininkų bendrija, bylos Nr. 3K-7-515/2009). Atsakovai savo procesiniuose dokumentuose nurodė, kad su 21874,18 Lt darbų atlikimo kaina nebuvo supažindinti ir su ja nesutiko. Apeliantas minėtos darbų atlikimo kainos pagrįstumo neįrodė, todėl teismas pagrįstai byloje nustatė, jog ieškovo organizuoti daugiabučio namo ( - ), balkonų remonto darbai, kurių vertė 10241,44 Lt, buvo susiję su gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomaisiais reikalavimais ir šioje sumoje apeliantas turi teisę reikalauti iš atsakovų išlaidų už atliktus balkonų remonto darbus.

29Atmestini apelianto argumentai, kad teisminio proceso metu atsakovai neturėjo pretenzijų dėl remonto darbų atlikimo kokybės, nes ginčas byloje kilo dėl darbų kainos dydžio, o ne dėl galutinio produkto tinkamumo.

30Atsakovai prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme, tačiau įrodymų apie minėtas išlaidas nepateikė, todėl jos nepriteisiamos.

31Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės E. A. 804,57 Lt skolą, 5... 5. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 2 d. sprendimu ieškovo... 7. Dėl prašomos priteisti skolos pobūdžio... 8. Konstatavo, kad iš atsakovų K. S. J. ir V. S. J. ieškovas prašo priteisti... 9. Ieškovo prašoma priteisti 804,57 Lt skola iš atsakovė E. A. yra susidariusi... 10. Sprendė, kad nors ieškovas nurodo, kad atsakovės B. S. skola susidarė nuo... 11. Dėl paskaičiuotų mokesčių už namo balkonų remontą pagrįstumo... 12. Padarė išvadą, kad daugiabučio namo ( - ), balkonai dėl konstrukcijų... 13. Teismas nesutiko, kad pradinių darbų vertės nustatymas ieškovo įvykdytos... 14. Ieškovo argumentus, kad papildomas kainų apklausos organizavimas išaugintų... 15. Į bylą pateiktoje ieškovo ir UAB „Veroma“ 2011-06-16 sudarytoje rangos... 16. Teismas konstatavo, kad atsakovas, skaičiuodamas renkamus iš ieškovų... 17. Balkonų remonto darbai, kurių vertė 10 241,44 Lt, buvo susiję su... 18. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 19. Ieškovas su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 2 d. sprendimu... 20. Atsakovė E. A. su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti bei... 21. Pagal 2011-07-22 UAB „Veroma“ raštą (It. B.1. 106), ieškovas turėjo... 22. Atsakovai K. J. ir V. S.-Jakštienė su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Apeliacinis skundas atmestinas.... 25. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 26. Nustatyta, kad ieškovas pradinių darbų, atliktinų remontuojant namo... 27. Taip pat pažymėjo, kad nors byloje ir buvo nustatyti formalūs procedūriniai... 28. Apeliantas teigia, kad teismas nevertino, jog nepaisant galimų neatitikimų... 29. Atmestini apelianto argumentai, kad teisminio proceso metu atsakovai neturėjo... 30. Atsakovai prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės... 31. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 32. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 2 d. sprendimą palikti...