Byla 2A-392-302/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Algirdo Auruškevičiaus, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Andžejaus Maciejevskio,

3sekretoriaujant Aurelijai Drevnickaitei,

4dalyvaujant prokurorei Aušrai Račkauskienei,

5atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos atstovei Irenai Zaliauskienei,

6atsakovei I. V. , jos atstovei advokatei Natalijai Filipovai,

7trečiojo asmens LR aplinkos ministerijos atstovei L. M. ,

8viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovų I. V. ir A. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. kovo 25 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui, I. S. , M. S. , I. V. , A. V. , tretieji asmenys Aplinkos ministerija, Vilniaus m. 16-ojo notarų biuro notarė D. J. , dėl sprendimų dalių panaikinimo, sandorio pripažinimo negaliojančiu dalyje ir restitucijos taikymo.

9Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

10Ieškovas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2004-11-24 sprendimo Nr. 2.4-01-2786 dalį dėl nuosavybės teisių atkūrimo I. S. grąžinant natūra 0,05 ha valstybinės reikšmės miško plotą, patenkantį į 0,2244 ha žemės sklypą (sklypo Nr. 1700-4) ( - ); panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2004-11-24 sprendimo Nr. 2.4-01-2787 dalį dėl nuosavybės teisių atkūrimo M. S. grąžinant natūra 0,05 ha valstybinės reikšmės miško plotą, patenkantį į 0,2244 ha žemės sklypą (sklypo Nr. 1700-4) ( - ) ; pripažinti negaliojančia 2004-12-29 Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties (reg. Nr.3550), patvirtintos Vilniaus m. 16-ojo notarų biuro notarės D. J. , dėl 0,2244 ha ploto žemės sklypo ( - ) , 0,1 ha dalies, kurioje yra valstybinės reikšmės miškas; taikyti restituciją natūrą: įpareigoti I. V. ir A. V. grąžinti valstybei nuosavybės teise valdomo žemės sklypo ( - ) , 0,1 ha dalį, kurioje yra valstybinės reikšmės miškas; įpareigoti I. S. grąžinti I. V. ir A. V. 2.228 Lt; įpareigoti M. S. grąžinti I. V. ir A. V. 2228 Lt.

11Ieškinyje nurodė, kad 2004-11-24 Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimais Nr.2.4-01-2786 „Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste piliečiui I. S. “ ir 2004-11-24 VA Nr. 2.4-01-2787 „Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste piliečiui M. S. " buvo atkurtos nuosavybės teisės į buvusios savininkės V. S. iki nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdytą nekilnojamąjį turtą - 2,27 ha žemės, esančios ( - ) teritorijoje, Lietuvos Respublikos 1996-04-24 įstatymu Nr. 1-1304 priskirtoje Vilniaus miestui. Šiais sprendimais I. S. ir M. S. grąžinta natūra bendrosios nuosavybės teise 2,0607 ha žemės. 2004-11-24 VAVA sprendimų Nr. 2.4-01-2786 ir Nr. 2.4-01-2787 pagrindu Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruota I. S. ir M. S. nuosavybės teisė į 0,2244 ha ploto žemės ūkio pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties žemės sklypą ( - ) , kuriame yra 0,1 ha miško žemės plotas. Pagal LR aplinkos ministerijos Valstybinės miškotvarkos tarnybos 2008-06-26 pažymą Nr. 16216, 2008-06-26 LR miškų valstybės kadastro Valstybinės reikšmės miškų plotų schemos fragmentą Nr. P0806-0021 ir 2008-06-19 LR miškų valstybės kadastro duomenų patikrinimo aktą Nr. 210 minėtame žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 0101/0167:1259, yra 0,1 ha valstybinės reikšmės miško žemės.

12VAVA 2004-11-24 priimtais sprendimais pažeidė imperatyvias LR Konstitucijos 47 str., LR miškų įstatymo 4 str. 4 d., LR žemės įstatymo 6 str., LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 6 str., 13 str. nuostatas, todėl šių sprendimų Nr. 2.4-01-2786 ir Nr. 2.4-01-2787 dalys dėl nuosavybės teisių atkūrimo I. S. ir M. S. grąžinant natūra minėto 0,2244 ha ploto žemės sklypo 0,1 ha dalį, kurioje yra miškas, naikintinos kaip neteisėtos ir prieštaraujančios aukštesnės galios teisės aktams. Kadangi šiame žemės sklype I. S. ir M. S. suformuotos lygios nuosavybės dalys, t.y. po 0,1122 ha, laikytina, kad kiekvienam jų atkurtos nuosavybės teisės į vienodą miško dalį, t.y. kiekvienam į 0,05 ha miško žemės, patenkančios į šį žemės sklypą.

13Pripažinus negaliojančiu administracinius aktus, išnyksta pagrindas, kuriuo įgyta nuosavybė, todėl turėtų būti panaikintos ir jo pagrindu atsiradusios teisinės pasekmės bei taikytina restitucija. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-20/2000). 2004-12-29 žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartimi M. S. ir I. S. ginčo žemės sklypą pardavė I. V. bendrojon jungtinėn nuosavybėn su sutuoktiniu A. V. , už 10 000 Lt. Kadangi žemės sklypas buvo įgytas pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas, šis sandoris pripažintinas negaliojančiu (CK 1.80 str.) dalyje dėl 0,1 ha sklypo dalies, kurioje yra miškas, pardavimo, ir taikytina restitucija. Kadangi restitucijos natūra apribojimas, įtvirtintas LR CK 4.96 str. 2 d., netaikytinas, sklypo savininkai Ingrida ir A. V. įpareigotini grąžinti valstybei 0,2244 ha žemės sklypo (kadastrinis Nr. 0101/0167:1259) 0,1 ha dalį, kurioje yra miškas, o iš sklypo pardavėjų M. S. ir I. S. sklypo savininkų naudai priteistina pinigų suma, kurią jie gavo už sklypo dalį, kurioje yra miškas. Žemės sklypas buvo parduotas už 10 000 Lt. 0,1 ha žemės sklypo vertė proporcingai viso sklypo vertei yra 4 456 Lt.

14Viso ginčo žemės sklypo ( - ) , kurio plotas 0,2244 ha, rinkos vertė nustatyta pagal VĮ Registrų centro Vilniaus filialo pateiktus duomenis ir sudaro 163.693 Lt. Kadangi ieškiniu reikalaujama grąžinti valstybei tik ginčo sklypo dalį, kuri užimta valstybinės reikšmės mišku (0,1 ha), ieškinio suma apskaičiuojama proporcingai šios dalies plotui nuo VĮ Registrų centro pateiktos viso sklypo rinkos vertės ir sudaro 72 947 Lt.

15Atsakovai su pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

16Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2010 m. kovo 25 d. sprendimu panaikino Vilniaus apskrities viršininko 2004-11-24 sprendimo Nr. 2.4-01-2786 dalį dėl nuosavybės teisių atkūrimo I. S. grąžinant natūra 0,05 ha valstybinės reikšmės miško plotą, patenkantį į 0,2244 ha žemės sklypą (sklypo Nr. 1700-4) ( - ); panaikino Vilniaus apskrities viršininko 2004-11-24 sprendimo Nr. 2.4-01-2787 dalį dėl nuosavybės teisių atkūrimo M. S. grąžinant natūra 0,05 ha valstybinės reikšmės miško plotą, patenkantį į 0,2244 ha žemės sklypą (sklypo Nr. 1700-4) ( - ); pripažino negaliojančia 2004-12-29 Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties (reg. Nr.3550), patvirtintos Vilniaus m. 16-ojo notarų biuro notarės D. J. , dėl 0,2244 ha ploto žemės sklypo ( - ) , 0,1 ha dalies, kurioje yra valstybinės reikšmės miškas; taikyti restituciją natūra: įpareigojo I. V. ir A. V. grąžinti valstybei nuosavybės teise valdomo žemės sklypo ( - ), 0,1 ha dalį, kurioje yra valstybinės reikšmės miškas, įpareigoti I. S. grąžinti I. V. ir A. V. 2228 Lt, įpareigojo M. S. grąžinti I. V. ir A. V. 2 228 Lt.

17Teismas sprendimą motyvavo tuo, kad Vilniaus apskrities viršininkas, atkurdamas nuosavybės teisės į valstybinės reikšmės mišką, pažeidė imperatyvias teisės aktų normas, įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 str.; Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 str., kurio 4 d. nurodyta, kad miestų miškai yra valstybinės reikšmės miškai, o valstybinės reikšmės miškai išimtine nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 6 str. ir 13 str. reikalavimus. Tokie Vilniaus apskrities viršininko priimti ginčijami sprendimai yra neteisėti ir turi būti pripažinti negaliojančiais, taikytina restitucija natūra valstybinės reikšmės mišką grąžinant Lietuvos valstybei.

18Teismas sprendė, kad pirkdami žemės sklypą su mišku pirkėjai galėjo ir privalėjo išsiaiškinti, ar miškas nepriskirtas valstybinės reikšmės miškų plotams, tuo labiau, kad Vyriausybės nutarimas, nustatantis žemės (miško) priklausomybę išimtinai valstybei, skelbiamas viešai. Nuosavybės teisių atkūrimas, po to perleidimas buvo vykdomas pažeidžiant imperatyvias Miškų įstatymo 4 str., Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 str., Žemės įstatymo 6 str. nuostatas. Pardavėjas nuosavybės teisės įgijo pagal neteisėtus ir imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujančius administracinius aktus, todėl jis neturėjo teisės perleisti tokiu būdu įgyto nekilnojamojo turto tretiesiems asmenims. Viena iš esminių ir pirkimo-pardavimo, ir mainų sutarties keliamų sąlygų pardavėjo ir daikto savininko pareiga – patvirtinti pirkėjui, kad nėra jokių viešosios teisės pažeidimų ar apribojimų, kurie galėtų turėti įtakos pirkėjo nuosavybės teisei į daiktą (LR CK 6.321 str.4d., 6.432 str.2d.). Minėti principai įpareigoja ir pirkėją ar daikto gavėją domėtis, kaip pardavėjai/daikto savininkas įgyvendina šią pareigą. Nežinojimas ar nesidomėjimas tokiomis aplinkybėmis vertintinas kaip pardavėjo/pirkėjo nerūpestingumas ir neatidumas. Tai, kad pirkėjas nežinojo ar netinkamai suprato Miškų įstatymo 4 str., Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nuostatas, nereiškia, kad jis neturėjo ir negalėjo žinoti, kad pardavėjas nekilnojamąjį turtą įgijo pagal neteisėtus ir imperatyvios įstatymo normos prieštaraujančius administracinius aktus, todėl neturėjo teisės perleisti tokiu būdu įgyto nekilnojamojo turto tretiesiems asmenims (pirkėjui). Kai sklypas atlygintino sandorio metu (pirkimo-pardavimo sutartimi) perleistas trečiajam asmeniui, negali būti taikomos LR CK 4.96 str. nuostatos, saugančios sąžiningo įgijėjo teises. Todėl net ir tuo atveju, kai sklypas ar jo dalis atlygintinu sandoriu ((pirkimo-pardavimo sutartimi) yra perleistas tretiesiems asmenims, Vilniaus apskrities viršininko sprendimai yra neteisėti ir pripažintini negaliojančiais., taikytina restitucija natūra valstybės reikšmės mišką grąžinant Lietuvos valstybei (LR CK 1.80 str., 4.36 str., 6.145 str., 6.145 str.).

19Atsakovai I.V. ir A. V. apeliaciniu skundu prašo skundžiamą teismo sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad jie pateikė į bylą įrodymus, kad miško naudmenos sklype sudaro mažesnį kaip 0,1 ha plotą, t.y. žemės naudmenų eksplikacijoje nurodyta, kad miško naudmenų sklype yra 0,09 ha, be to, iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinės miškotvarkos tarnybos 2008-06-26 schemos Nr. P0806-0021 matyti, kad apaugęs medžiais plotas yra prie vandens telkinio, taigi, medžių grupę, kuri yra nagrinėjamo ieškinio objektu, negalima laikyti mišku, nes ji neatitinka Miškų įstatyme pateiktos miško sąvokos, jog miškas – tai ne mažesnis kaip 0,1 hektaro žemės plotas, apaugąs medžiais, kurių aukštis natūralioje augavietėje brandos amžiuje siekia ne mažiau kaip 5 metrus, kita miško augalija, taip pat išretėjęs ar dėl žmogaus veiklos bei gamtinių veiksnių netekęs augalijos (kirtavietės, degavietės, aikštės). Laukuose, pakelėse, prie vandens telkinių, gyvenamosiose vietovėse bei kapinėse esančios medžių grupės, siauros - iki 10 metrų pločio - medžių juostos, gyvatvorės, pavieniai medžiai bei krūmai ir miestuose bei kaimo vietovėse esantys žmogaus įveisti parkai nelaikomi mišku.

20Ginčijamu teismo sprendimu nebuvo vertinamos faktinės bylos aplinkybės dėl ginčo ploto atitikimo miško sąvokai, neatsižvelgta į teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras v. Vilniaus apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-559/2009), žemės sklypo kadastro duomenų reikšmė nagrinėjamam ginčui nebuvo nustatyta. Apeliantų vertinimu, jų pateikti įrodymai: Valstybės įmonės Registrų centras 2010-03-17 Nekilnojamojo turto registro išrašas-pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre Nr. 1055560 ir žemės sklypo planas su atžyma apie pažymėjimą Nekilnojamojo turto kadastre, turi prima facie galią (CPK 197 str. 2 d.), todėl laikomi oficialiais rašytiniais įrodymais ir turi didesnę įrodomąją galią. Atmesdamas šiuos įrodymus, teismas turėjo tinkamai motyvuoti savo išvadas, tačiau to nepadaręs teismas pažeidė procesinės teisės normas ir priėmė neteisėtą bei nepagrįstą sprendimą.

21Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK 329 str.).

23Byloje nustatyta, kad 2004-11-24 Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimais Nr. 2.4-01-2786 „Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste piliečiui I. S. “ ir Nr. 2.4-01-2787 „Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste piliečiui M. S. " (t 1, b.l. 29-30) buvo atkurtos nuosavybės teisės į buvusios savininkės V. S. iki nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdytą nekilnojamąjį turtą - 2,27 ha žemės, esančios ( - ) teritorijoje, Lietuvos Respublikos 1996-04-24 įstatymu Nr. 1-1304 priskirtoje Vilniaus miestui. Šiais sprendimais I. S. ir M. S. grąžinta natūra bendrosios nuosavybės teise 2,0607 ha žemės. 2004-12-29 žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartimi M. S. ir I. S. 0,2244 ha ploto žemės sklypus žemės ūkio pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties, esantį ( - ) , pardavė I. V. ir A. V. (t 1, b.l. 31-38, 27-28). Teismas pagal Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro ieškinį minėtus VAVA sprendimus dėl nuosavybės M. S. ir I. S. atkūrimo dalyje panaikino ir minėtą pirkimo-pardavimo sutartį dalyje pripažino negaliojančia, spręsdamas, kad į atkurtą žemės sklypą įeina 0,1 ha valstybinės reikšmės miškas.

24Apeliantai ginčija nurodytą miško plotą, nesutikdami su teismo nustatytu 0,1 ha dydžiu ir teigia, kad atlikus sklypo tikslius kadastrinius matavimus miško naudmenų sklype yra 0,09 ha ploto. Kolegija su šitais apeliantų argumentais sutinka.

25Iš nekilnojamojo turto registro duomenų matyti, kad prieš pat atkuriant nuosavybės teisę į žemės sklypą, buvo atlikti sklypo kadastriniai matavimai (2004-07-20) ir ginčo sklype fiksuotas 0,1 ha miško žemės plotas (t 1, b.l. 27-28). Dėl miško ploto dydžio miškotvarkos žinyboms kilo neaiškumų, ką patvirtina byloje esantis Valstybinės miškotvarkos tarnybos 2008-06-19 patikrinimo aktas Nr. 210 (t 1, b.l. 24), iš kurio matyti, kad vietoje buvo tikrinami dviejų sklypų 5 ir 6 , esančių Sudervės girininkijoje plotai, vienas iš šių sklypų – Nr. 6 - pagal minėtą pirkimo-pardavimo sutartį priklauso atsakovams I. V. ir A. V. . Pagal priedą prie šio akto (t 1, b.l. 25) patikslinimo metu buvo nustatyta, kad atsakovams priklausančiame sklype Nr. 6 yra 0,2 ha miesto miško plotas. Valstybinės miškotvarkos tarnybos į bylą pateiktoje 2008-06-26 pažymoje nurodyta, kad atsakovams priklausančiame sklype Nr. 6, miško plotas sudaro 0,10 ha (t 1, b.l. 23). Atsakovė Ingrida Vareikienė nesutikdama su ieškovo nurodytu miško ploto jos sklype pateikė teismui atliktus kadastrinius matavimus (t 3, b.l. 23,73), kur yra nustatyta, kad atlikus tikslius kadastrinius miško ploto matavimus, nustatyta, kad miškas sudaro 0,09 ha. Esant tokiems prieštaringiems byloje įrodymams teismas neanalizavęs sprendime šių įrodymų, nepasisakęs kokiais iš įrodymų vadovaujasi, taip pat nesiūlęs šalims pateikti kitų įrodymų, kurie pašalintų prieštaravimus tarp įvairių atliktų matavimų ir nustatyto miško ploto, patenkino prokuroro ieškinį visiškai, t.y. be pakankamų įrodymų sprendė, kad valstybinio miško plotas, esantis atsakovų žemės sklype yra 0,1 ha. Apeliacinės instancijos teismui tiek ieškovas, tiek atsakovai pateikė įrodymus, kad miško plotas atsakovų sklype yra mažesnis, nei konstatavo sprendimu teismas. Atsakovė pateikė VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto 2011-09-20 raštą dėl miškų inventorizacijos duomenų patikslinimo, kuriame nurodyta, kad patikrinus vietoje geodeziškai miško plotą, rasta 0,07 ha miško atsakovams priklausančiame žemės sklype, kadastro Nr. 0101/0167:1259. Ieškovas pateikė į bylą valstybinės miškų tarnybos 2011-12-08 raštą Nr. 2216, kuriame nurodyta, kad atlikus tiksliuosius kadastrinius matavimus vietoje nustatyta, kad į atsakovų žemės sklypą patenka 937 m2 miško plotas. Kolegija nustatydama miško plotą patenkantį į atsakovų sklypą vadovaujasi Valstybinės miškų tarnybos pateiktais duomenimis, atsižvelgiant į tai, jog jų matavimai atlikti prietaisu, skirtu matuoti miškų plotus, o taip pat į tai, jog miško ploto ribos nustatytos vadovaujantis Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijoje, patvirtintoje Valstybinės miškų tarnybos 2011 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 11-10-V, nurodytu metodu. VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto geodeziniai miško matavimai atlikti nenurodant nei priemonės, nei metodikos, kuri naudota apskaičiuoti plotą.

26Dėl išdėstyto teismo sprendimas dalyje keistinas sumažinant nuo 0,1 ha iki 0,09 ha miško plotą tiek panaikintų VAVA sprendimų dalyje, tiek pripažįstant negaliojančia pirkimo-pardavimo sutartį dalyje, bei taikant restituciją.

27Apeliantai skunde nurodo, kad miško plotas, esantis jų žemės sklype, dėl savo dydžio neatitinka įstatyme apibrėžtos miško sąvokos, todėl negalėjo būti iš jų išreikalautas kaip valstybinės reikšmės miškas. Su šiuo apeliacinio skundo argumentu kolegija nesutinka. Pagal Miškų įstatymo 2 straipsnio nuostatas mišku laikomas ne mažesnis kaip 0,1 ha žemės plotas apaugęs medžiais, kurių aukštis natūralioje augavietėje brandos amžiuje siekia ne mažiau kaip 5 metrus. Nors kolegija nustatė, kad atsakovams priklausančiame sklype miško plotas sudaro 0,09 ha, t.y. mažiau negu 0,1 ha, tačiau atsakovų sklype yra tik dalis miško, esančioje toje vietoje. Mišku negali būti laikoma tik ta dalis, kuri įeina į atsakovų sklypą, nes ir esanti už atsakovų sklypo kita dalis kitame sklype ar sklypuose sudaro bendrą miško masyvą, kurio bendras plotas pagal minėtą normą negali būti mažesnis negu 0,1 ha. Į atsakovams priklausantį žemės plotą patenka tik dalis toje vietoje esančio miško ir ši dalis sudaro 0,09 ha.

28Apeliantų nurodyta aplinkybė, jog ginčijamu VAVA sprendimu buvo atkurtos nuosavybės teisės dviem asmenims - I. S. ir M. S. – žemės sklypas buvo padalintas į du atskirus su atskirais unikaliais numeriais sklypus ir kad kiekvienam iš sklypų atitinkamai tenka po 0,045 ha miško ploto, neturi teisinės reikšmės aiškinant miško sąvoką pagal Miškų įstatymo 2 straipsnį, nes kaip minėta mišku laikoma ne atskiros miško dalys kiekviename iš sklypų, o bendras miško plotas toje vietoje.

29Kitoje dalyje teismo sprendimas nėra ginčijamas, todėl kolegija dėl jo teisėtumo ir pagrįstumo nepasisako, nenustačiusi absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

30Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinio skundo motyvais naikinti apylinkės teismo sprendimą nėra pagrindo, tačiau yra pagrindas keisti dėl aukščiau nurodytų motyvų (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 p.).

31Pakeitus sprendimą perskirstomos bylinėjimosi išlaidos. Iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinas žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo prokuroras atleistas: 134 Lt (neturtinis reikalavimas) ir 3% nuo pirkimo padavimo sutarties pripažintos dalies negaliojančia 4010,40Lt, viso priteistina 254,30 Lt.

32Atsakovas A. V. už apeliacinį teismą yra sumokėjęs 134 Lt žyminio mokesčio. Iš dalies patenkinus atsakovų apeliacinį skundą (apie 10 %) atitinkama dalis žyminio mokesčio – 13,40 Lt priteistina iš ieškovo atsakovui (CPK 961 str. 1 d., 93 str. 3 d.). Apeliacinės instancijos teismas turėjo 23,80 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Iš dalies patenkinus apeliantų skundą šios išlaidos nepriteistinos iš ieškovo į valstybės biudžetą, nes jis nuo tokių išlaidų apmokėjimo yra atleistas (Civilinio proceso kodekso 83 str. 1 d. 5 p.).

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais kolegija

Nutarė

34Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. kovo 25 d. sprendimą pakeisti, jį išdėstyti taip: panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2004-11-24 sprendimo Nr. 2.4-01-2786 dalį dėl nuosavybės teisių atkūrimo I. S. grąžinant natūra 0,045 ha valstybinės reikšmės miško plotą, patenkantį į 0,2244 ha žemės sklypą (sklypo Nr. 1700-4) ( - );

35panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2004-11-24 sprendimo Nr. 2.4-01-2787 dalį dėl nuosavybės teisių atkūrimo M. S. grąžinant natūra 0,045 ha valstybinės reikšmės miško plotą, patenkantį į 0,2244 ha žemės sklypą (sklypo Nr. 1700-4) ( - );

36pripažinti negaliojančia 2004-12-29 Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties (reg. Nr.3550), patvirtintos Vilniaus m. 16-ojo notarų biuro notarės D. J. , dėl 0,2244 ha ploto žemės sklypo Padekaniškių vs., Vilniaus m. (kadastro Nr. 0101/0167:1259), 0,09 ha dalies, kurioje yra valstybinės reikšmės miškas.

37Taikyti restituciją natūra:

38grąžinti valstybei žemės sklypo ( - ) nuosavybės teise valdomo I. V. ir A. V. , 0,09 ha dalį, kurioje yra valstybinės reikšmės miškas.

39Priteisti iš I. S. a/k ( - ) I. V. ir A. V. 2005,20 Lt.

40Priteisti iš M. S. a/k ( - ) I. V. ir A. V. 2005,20 Lt

41Priteisti iš atsakovų I. S. , M. S. , I. V. , A. V. lygiomis dalimis po 63,58 Lt žyminio mokesčio ir po 14,54 Lt pašto išlaidų.

42Priteisti iš Vilniaus apygardos prokuratūros 13,40 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme A. V. .

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Algirdo Auruškevičiaus, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir... 3. sekretoriaujant Aurelijai Drevnickaitei,... 4. dalyvaujant prokurorei Aušrai Račkauskienei,... 5. atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos atstovei Irenai Zaliauskienei,... 6. atsakovei I. V. , jos atstovei advokatei Natalijai Filipovai,... 7. trečiojo asmens LR aplinkos ministerijos atstovei L. M. ,... 8. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovų I. V. ir A.... 9. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 10. Ieškovas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį... 11. Ieškinyje nurodė, kad 2004-11-24 Vilniaus apskrities viršininko... 12. VAVA 2004-11-24 priimtais sprendimais pažeidė imperatyvias LR Konstitucijos... 13. Pripažinus negaliojančiu administracinius aktus, išnyksta pagrindas, kuriuo... 14. Viso ginčo žemės sklypo ( - ) , kurio plotas 0,2244 ha, rinkos vertė... 15. Atsakovai su pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 16. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2010 m. kovo 25 d. sprendimu... 17. Teismas sprendimą motyvavo tuo, kad Vilniaus apskrities viršininkas,... 18. Teismas sprendė, kad pirkdami žemės sklypą su mišku pirkėjai galėjo ir... 19. Atsakovai I.V. ir A. V. apeliaciniu skundu prašo skundžiamą teismo... 20. Ginčijamu teismo sprendimu nebuvo vertinamos faktinės bylos aplinkybės dėl... 21. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 23. Byloje nustatyta, kad 2004-11-24 Vilniaus apskrities viršininko... 24. Apeliantai ginčija nurodytą miško plotą, nesutikdami su teismo nustatytu... 25. Iš nekilnojamojo turto registro duomenų matyti, kad prieš pat atkuriant... 26. Dėl išdėstyto teismo sprendimas dalyje keistinas sumažinant nuo 0,1 ha iki... 27. Apeliantai skunde nurodo, kad miško plotas, esantis jų žemės sklype, dėl... 28. Apeliantų nurodyta aplinkybė, jog ginčijamu VAVA sprendimu buvo atkurtos... 29. Kitoje dalyje teismo sprendimas nėra ginčijamas, todėl kolegija dėl jo... 30. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinio skundo motyvais naikinti... 31. Pakeitus sprendimą perskirstomos bylinėjimosi išlaidos. Iš atsakovų... 32. Atsakovas A. V. už apeliacinį teismą yra sumokėjęs 134 Lt žyminio... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331... 34. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. kovo 25 d. sprendimą pakeisti,... 35. panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2004-11-24 sprendimo Nr. 2.4-01-2787... 36. pripažinti negaliojančia 2004-12-29 Žemės sklypo pirkimo-pardavimo... 37. Taikyti restituciją natūra:... 38. grąžinti valstybei žemės sklypo ( - ) nuosavybės teise valdomo I. V. ir A.... 39. Priteisti iš I. S. a/k ( - ) I. V. ir A. V. 2005,20 Lt.... 40. Priteisti iš M. S. a/k ( - ) I. V. ir A. V. 2005,20 Lt... 41. Priteisti iš atsakovų I. S. , M. S. , I. V. , A. V. lygiomis dalimis po 63,58... 42. Priteisti iš Vilniaus apygardos prokuratūros 13,40 Lt bylinėjimosi išlaidų...