Byla 1-47-404/2013
Dėl visų padarytų nusikaltimų kaltę pripažino, labai gailisi

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėjas Virginijus Gedeikis, sekretoriaujant Vilijai Budrikienei, dalyvaujant prokurorui Bronislovui Razmai, civilinio ieškovo atstovui K. G., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. T., a/k ( - ) gimęs 1990-06-05 Plungės r. sav., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 9 klasių išsilavinimo, nevedęs, dirbantis UAB „( - )“ – staliumi, gyvenantis Plungės r., ( - ) k., ( - ), teistas: 1) 2008-08-27 pagal BK 22 str. 1 d. ir 201 str. 3 d. viešųjų darbų bausme 4 mėn., įpareigojant per šį laiką neatlygintinai dirbti kiekvieną mėn. po 20 val. visuomenės labui; 2) 2009-05-27 pagal BK 180 str. 1 d. terminuoto laisvės atėmimo bausme 2 m., vadovaujantis BK 75 str. 1 d., 2 d. 7 p., 3 d., bausmės vykdymas atidėtas 2 m., įpareigotas visą šį laiką be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip 7 paroms, bausmę atlikęs, teistumas neišnykęs, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d.

2T. G., a/k ( - ) gimęs 1991-03-14 Plungės r. sav., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, pagrindinio išsilavinimo, nevedęs, gyvenantis ( - ) k., Plungės r., nedirbantis, teistas: 1) 2011-03-07 pagal BK 201 str. 2 d. bausme bauda 100 MGL (13.000 Lt); 2) 2013-02-06 pagal BK 178 str. 2 d., 64 str. 1 ir 2 d. laisvės apribojimo bausme 1 m. ir 10.200 Lt bauda, bausmės neatlikęs, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d.

3D. M., a/k ( - ) gimęs 1992-08-10 Plungės r. sav., lietuvis Lietuvos Respublikos pilietis, 11 klasių išsilavinimo, nevedęs, dirbantis UAB „( - )“ – kelio darbininku, gyvenantis Plungės r., ( - ) k., neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d.

4A. J., a/k ( - ) gimęs 1988-12-26 Plungės r. sav., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 9 klasių išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, gyvenantis Plungės r., ( - ) k., teistas: 1) 2010-12-23 pagal BK 201 str. 1 d., BK 22 str. 1 d. ir 201 str. 2 d. bausme bauda 15 MGL (1.950 Lt); 2) 2010-12-29 pagal BK 281 str. 2 d. bausme bauda 75 MGL (9.750 Lt); 3)2012-04-24 pagal BK 22 str. 1 d. ir 201 str. 2 d., BK 63 str. 1 ir 2 d., 5 d. 2 p., 9 d., BK 64 str. 1 ir 2 d., BK 65 str. 2 d. terminuoto laisvės atėmimo bausme 2 m. ir 9.079,47 Lt bauda, pritaikius BK 75 str. laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 m., laisvės atėmimo bausmę atlikęs ir 2013-05-15 išbrauktas iš Plungės probacijos skyriaus įskaitos, bauda nesumokėta, teistumas neišnykęs, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d.

5A. T., a/k ( - ) gimęs 1980-03-29 Rietavo sav., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 8 klasių išsilavinimo, išsituokęs, bedarbis, gyvenantis Plungės r., ( - ) k., ( - ), teistas: 1) 2003-04-30 pagal BK 2461 str. 2 d. bausme bauda 10 MGL (1.250 Lt); 2) 2003-11-19 pagal BK 180 str. 2 d. terminuoto laisvės atėmimo bausme 6 mėn., 2004-05-18 bausmę atliko, teistumas išnykęs, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d. ir

Nustatė

6kaltinamieji pagrobė svetimą turtą paprastos vagystės būdu.

7Kaltinamieji A. T., D. M., A. J., 2011 m. birželio mėnesio pradžioje, tiksli data ir laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, veikdami bendrininkų grupe, nuvykę į ( - ) k., Plungės r. esantį mišką, priklausantį VĮ „Telšių miškų urėdija“, Platelių girininkijos 2045 kvartale, 2 sklype, neteisėtai nukirto 4,22 m3 medienos - 6 vnt. beržų, kuriuos supjaustę kaladėmis pardavė A. Ž., tokiu būdu pagrobdami svetimą turtą, bendrai padarė VĮ „Telšių miškų urėdija“ turtinę žalą už 962 Lt.

8Be to, kaltinamieji A. T., T. G., 2011 m. birželio mėnesio pradžioje, tiksli data ir laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, veikdami bendrininkų grupe, nuvykę į ( - ) k., Plungės r. esantį mišką, priklausantį VĮ „Telšių miškų urėdija“, Platelių girininkijos 2045 kvartale, 2 sklype, neteisėtai nukirto 6,97 m3 medienos - 9 vnt. beržų, kuriuos supjaustę kaladėmis pardavė A. Ž., tokiu būdu pagrobdami svetimą turtą, bendrai padarė VĮ „Telšių miškų urėdija“ turtinę žalą už 1.600,86 Lt.

9Be to, kaltinamieji A. T., D. M., 2011 m. birželio mėnesio viduryje, tiksli data ir laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, veikdami bendrininkų grupe, nuvykę į ( - ) k., Plungės r. esantį mišką, priklausantį VĮ „Telšių miškų urėdija“, Platelių girininkijos 2030 kvartale, 27 sklype, neteisėtai nukirto 3,29 m3 medienos - 6 vnt. beržų, kuriuos supjaustę kaladėmis pardavė A. Ž., tokiu būdu pagrobdami svetimą turtą, bendrai padarė VĮ „Telšių miškų urėdija“ turtinę žalą už 1.082,12 Lt.

10Be to, kaltinamieji A. T., T. G., 2011 m. birželio mėnesio viduryje, tiksli data ir laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, veikdami bendrininkų grupe, nuvykę į ( - ) k., Plungės r. esantį mišką, priklausantį VĮ „Telšių miškų urėdija“, Platelių girininkijos 2030 kvartale, 27 sklype, neteisėtai nukirto 11,61 m3 medienos - 12 vnt. beržų ir 5 vnt. eglių, kuriuos supjaustę kaladėmis pardavė A. Ž., tokiu būdu pagrobdami svetimą turtą, bendrai padarė VĮ „Telšių miškų urėdija“ turtinę žalą už 3.887,75 Lt.

11Kaltinamasis A. T. 2011 m. liepos mėnesio pradžioje, tiksli data ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, apie 1000 val., turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, nuvykęs į ( - ) k., Plungės r. esantį mišką, priklausantį VĮ „Telšių miškų urėdija“, Platelių girininkijos 3055 kvartale 7 sklype, neteisėtai nukirto 2,00 m3 medienos - 4 beržus ir 1 eglę, kuriuos supjaustęs kaladėmis pardavė A. Ž., tokiu būdu pagrobdamas svetimą turtą, padarė VĮ „Telšių miškų urėdija“ turtinę žalą už 629,52 Lt.

12Kaltinamasis A. T. teisme parodė, kad norėdami užsidirbti pinigų, su D. M., A. J., T. G. susitarė nukirsti medienos ir ją parduoti. Susirasdavo geresnių beržų, kam priklausė miškai nesidomėjo, medžius supjaustydavo kaladėmis ir parduodavo kažkokiam A. Pirmą kartą ( - ) kaime nupjovė 5-6 beržus, kad tilptų į krovininę priekabą, pardavę gavo 500 Lt, kuriuos išleido bendrai. Po savaitės jis ir T. G. ten pat nupjovė 5-6 beržus, pardavė tam pačiam A., gavo 500 Lt, juos išleido bendrai. Po kelių savaičių jis su D. M. nuvažiavo į ( - ) kaime esantį mišką, ten nupjovė 5-6 beržus, supjaustė kaladėmis, paskambino N. J., kad atvažiuotų su traktoriumi jas išvežti, kurias pas jį ir pasidėjo kieme. Pardavė tam pačiam A., gavo 500 Lt. Po savaitės jis su T. G. vėl ( - ) kaime nupjovė 5-6 beržus, supjaustė kaladėmis, paskambino E. A., kad atvažiuotų su traktoriumi jas išvežti, kurias pasidėjo pas jį kieme. Pardavė tam pačiam A., gavo 500 Lt, kuriuos pasidalijo su T. G., davė E. A. už kurą. Nepripažįsta, kad buvo pagrobtos eglės, šioje dalyje nepripažįsta ir civilinio ieškinio. Dėl visų padarytų nusikaltimų kaltę pripažino, labai gailisi.

13Ikiteisminio tyrimo metu savo parodymus A. T. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu. (T.2, b.l. 3-12).

14Kaltinamasis T. G. teisme parodė, kad vieną savaitgalį 2011 metų birželio mėnesį, tikslios dienos neprisimena, jis su A. T. nuvažiavo į ( - ) kaimo teritorijoje esantį mišką, kur prie aikštelės, jo turėtu pjūklu, nupjovė apie 6 beržus, supjaustė kaladėmis, pardavė kažkokiam A., kuriam telefonu skambino A. T. Gautus 500 Lt pinigų abu pasidalijo. Praėjus kelioms savaitėms, A. T. iniciatyva, abu nuvyko į ( - ) kaimo teritorijoje esantį mišką, ten nupjovė apie 8 beržus, juos supjaustė kaladėmis, N. J. traktoriumi nuvežė į A. T. sodybą, ten jas iškrovė, pardavė tam pačiam A., kiek gavo pinigų, neprisimena. Nepripažįsta kaltės dėl eglių pagrobimo, tačiau neginčija galėję padaryti žalą aplinkai. Kaltę pagal abu kaltinimus pripažįsta, civilinį ieškinį pripažįsta.

15Ikiteisminio tyrimo metu savo parodymus T. G. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu. (T.2, b.l. 29-30).

16Kaltinamasis D. M. teisme parodė, kad vieną birželio mėnesio dieną, kurios tiksliai neprisimena, 2011 metais, A. T. jam pasiūlė užsidirbti pinigų – pagrobti medienos. Jis sutiko, todėl vieną dieną jis, A. T. ir A. J. nuvyko į ( - ) kaimo teritorijoje esantį mišką, kur nupjovė apie 6 beržus, medžius supjaustė kaladėmis, sudėjo į krūvas. A. T. paskambino kažkokiam žmogui vardu A., pasiūlė pirkti malkų. A. atvažiavo į sutartą vietą ir jam į mašiną sukrovė kalades, už jas gavo 500 Lt pinigų, kuriuos visi pasidalijo. Panašiai po 2 savaičių jis su A. T. nuvyko į ( - ) kaimo teritorijoje esantį mišką, kur vėl nupjovė apie 6 beržus. Kai supjaustė kaladėmis, A. T. paskambino N. J., kuris atvažiavęs su traktoriumi parvežė jas į savo kiemą, o A. T., paskambinęs tam pačiam A., pardavė už 500 Lt, kuriuos pasidalijo pusiau. Savo kaltę pripažįsta visiškai, iš viso atlygino 861,72 Lt padarytos turtinės žalos ieškovui, prašo jį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ir bylą prieš jį nutraukti, kadangi susitaikė su civilinio ieškovo atstovu.

17Ikiteisminio tyrimo metu savo parodymus D. M. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu. (T.2, b.l. 15-20).

18Kaltinamasis A. J. teisme parodė, kad sugalvoję „pasidaryti“ pinigų, kartu su D. M. ir A. T., visi trys ( - ) kaimo teritorijoje esančiame miške nupjovė apie 6 beržus, supjaustė kaladėmis, po to A. T. paskambino kažkokiam A. ir pasiūlė pirkti malkų. A. atvažiavo į sutartą vietą ir į jo mašiną sukrovė kalades, už kurias gavo 500 Lt pinigų, kuriuos visi pasidalijo. Savo kaltę ir ieškovo ieškinį pripažįsta.

19Ikiteisminio tyrimo metu savo parodymus A. J. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu. (T.2, b.l. 23-26).

20Kaltinamasis A. T. teisme parodė, kad vieną 2011 metų liepos mėnesio dieną jis sugalvojo „prasimanyti“ pinigų, todėl nuvyko į netoli savo sodybos esantį mišką, ( - ) kaimo teritorijoje, kur nupjovė 4 beržus, tačiau virstant medžiams buvo nulaužta ir 1 eglė. Beržus supjaustė kaladėmis, sudėjo į krūvą, pardavė pažįstamam Antanui, kuris jam sumokėjo 500 Lt. Savo kaltę ir ieškovo ieškinį pripažįsta.

21Kaltinamųjų kaltę, be jų prisipažinimo, įrodo kiti surinkti ir ištirti įrodymai:

22ikiteisminis tyrimas inicijuotas trimis VĮ „Telšių miškų urėdija“ pareiškimais dėl to, kad 2011 m. liepos 11 d. iš urėdijai priklausančio miško, esančio Plungės r., Paukštakių sen., ( - ) k., Platelių girininkijoje 2030 kvartale 27 sklype nukirsta ir pavogta 18 beržų ir 5 eglės, kurių tūris 14,91 m3 (T.1, b.l. 3), 2011 m. liepos 12 d. iš urėdijai priklausančio miško, esančio Plungės r., Babrungo sen., ( - ) k., Platelių girininkijoje 3055 kvartale 7 sklype nukirsta ir pavogta 4 beržai ir 1 eglė, kurių tūris 2,00 m3 (T.1, b.l. 14), 2011 m. liepos 18 d. iš urėdijai priklausančio miško, esančio Plungės r., Paukštakių sen., ( - ) k., Platelių girininkijoje 2045 kvartale 2 sklype nukirsta ir pavogta 15 beržų, kurių tūris 11,19 m3. (T.1, b.l. 24).

23Iš įvykio vietos apžiūros protokolų ir jų priedų matyti, kad medžiai buvo kertami ( - ) kaime, Plungės rajone, Platelių seniūnijos 2030 kvartale 27 sklype ir 3055 kvartale 7 sklype, kuriose rasta nupjauta eglė, įvairių medžių šakos, matyti nupjautų medžių kelmai. (T.1, b.l. 5-7; 15-17).

24Liudytojas R. V. teisme parodė, kad darbuojantis savo miške, esančiame ( - ) kaime, jam medžius kirsti padėjo sūnėnas M. K., matė, kad netoliese darbavosi A. T., kirto beržus, nežinojo, kad jis galėtų kirsti svetimą mišką. Pastarasis dar buvo atėjęs prašyti M. K. pagalbos padėti jam pakrauti medieną į atvažiavusį automobilį.

25Liudytojas E. A. teisme parodė, kad A. T. prašymu du kartus vežė malkas iš miško į A. T. ir T. G. namus.

26Liudytojas A. Ž. teisme parodė, kad pagal A. T. pasiūlymą kelis kartus pirko pjautas beržines malkas, už kiekvieną mašiną mokėjo po 500 Lt pinigų.

27Civilinio ieškovo atstovas K. G. teisme patvirtino, kad kaltinamasis D. M. ieškovui savanoriškai yra atlyginęs turtinės žalos už 861,72 Lt, šios dalies priteisti nebeprašo, patvirtino, jog su D. M. susitaikė ir neprieštarauja, kad jo atžvilgiu byla būtų nutraukta ir atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės. Iš kitų kaltinamųjų prašo priteisti 7.300,53 Lt turtinės žalos atlyginimui: iš A. T. - 3.606,03 Lt, iš A. J. - 320,68 Lt, iš T. G. - 2.744,30 Lt, iš A. T. - 629,52 Lt.

28Surinktais ir ištirtais įrodymais kaltinamųjų kaltė, pagal jiems pareikštus kaltinimus dėl svetimo turo pagrobimo paprastos vagystės būdu, įrodyta visiškai. Kaltinimo dalis dėl iškirstų eglių, kurią ginčija kaltinamieji A. T. ir T. G., įrodyta nuosprendyje aptartais įrodymais, kaltinamieji nepateikė jokių įtikinamų argumentų ar įrodymų. Visų kaltinamųjų veikos atitinka požymius nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d., todėl skirtinos bausmės.

29Bausmės skyrimas. Lietuvos Respublikos BK 41 str. 2 d. numatyta bausmės paskirtis sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti galimybę nuteistam asmeniui daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, būtų užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas.

30Pagal Lietuvos Respublikos BK 38 str. nuostatas asmuo, padaręs nesunkų nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu yra šio straipsnio 1 dalies punktuose išvardytų sąlygų visuma: asmuo prisipažino padaręs nusikalstamą veiką; savo noru atlygino ar pašalino fiziniam ar juridiniam asmeniui padarytą žalą ar susitarė dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo; susitaikė su nukentėjusiuoju arba juridinio asmens arba valstybės institucijos atstovu; yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų.

31Teismas turi įrodymais pagrįsti visas BK 38 str. 1 d. ir jos punktuose nurodytas aplinkybes bei konstatuoti jų buvimą.

32Kaltinamasis D. M. anksčiau neteistas ir nebaustas administracine tvarka, padarė nesunkų nusikaltimą, su juridinio asmens atstovu susitaikė, atlygino padarytą turtinę žalą. Juridinio asmens susitaikė su kaltinamuoju, neprieštarauja dėl bylos nutraukimo ir kaltinamojo atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės.

33Nors byloje nustatyta kaltinamojo atsakomybę sunkinanti aplinkybė - veika padaryta bendrininkų grupe, BK 38 str. nėra imperatyvios nuorodos, kad esant bent vienai sunkinančiai aplinkybei kaltinamojo atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės negalimas.

34Esant pagrindui manyti, kad kaltinamasis nedarys naujų nusikalstamų veikų, atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės susitaikius su juridinio asmens atstovu (BK 38 str. 1 d.), baudžiamoji byla jo atžvilgiu nutrauktina. (BPK 235 str. 1 d.).

35Skiriant bausmę kaltinamiesiems A. T., T. G., A. T., A. J. teismas vadovaujasi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, bausmės skyrimo ypatumais esant atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių.

36Bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta visų kaltinamųjų atsakomybę lengvinanti ir sunkinanti aplinkybės. A. T., T. G., A. T., A. J. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina kaltės pripažinimas ir nuoširdus gailėjimasis, A. T., T. G., A. J. atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažintina tai, kad nusikalto veikdami bendrininkų grupe.

37Kaltinamieji anksčiau teisti, A. T. ir A. J. turi neišnykusius teistumus, A. J. teistumas išnykęs, T. G. yra nuteistas po šių nusikaltimų padarymo, bausmės neatlikęs, turi galiojančią administracinę nuobaudą, kiti kaltinamieji galiojančių administracinių nuobaudų neturi, A. T. dirba, visi teisiami už tyčinius nesunkius nusikaltimus. Atsižvelgiant į kaltinamųjų asmenybes, yra pakankamas pagrindas teismui manyti, kad bausmės tikslai visų kaltinamųjų atžvilgiu gali būti pasiekti jiems paskyrus laisvės atėmimo bausmę ir atidedant jos vykdymą.

38Dėl ieškinio. Ieškovo VĮ „Telšių miškų urėdija“ ieškinys tenkintinas iš dalies, kadangi dalis turtinės žalos yra atlyginta savanoriškai. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.249 str. žala yra turtiniai padariniai, sąlygoti kaltininko nusikalstamos veikos, kurią privalo atlyginti ją padaręs asmuo (CK 2.263 str.). Ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo įrodytas rašytiniais įrodymais (T.2, b.l. 33-35, 37-39, 41-43, 45-47), kitais nuosprendyje aptartais įrodymais, jį iš esmės pripažįsta ir atsakovai.

39Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-307 str., teismas

Nutarė

40vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 38 str., D. M. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 178 str. 1 d., susitaikius su juridinio asmens atstovu K. G. ir baudžiamąją bylą prieš jį nutraukti.

41Iki nuosprendžio įsiteisėjimo kardomosios priemonės neskirti.

42A. T. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d. ir paskirti bausmes:

43- pagal BK 178 str. 1 d. (dėl nusikaltimo su D. M. ir A. J.) terminuoto laisvės atėmimo bausmę 1 (vienerius) metus;

44- pagal BK 178 str. 1 d. (dėl nusikaltimo su T. G.) terminuoto laisvės atėmimo bausmę 1 (vienerius) metus;

45- pagal BK 178 str. 1 d. (dėl nusikaltimo su D. M.) terminuoto laisvės atėmimo bausmę 1 (vienerius) metus;

46- pagal BK 178 str. 1 d. (dėl nusikaltimo su T. G.) terminuoto laisvės atėmimo bausmę 1 (vienerius) metus.

47Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 ir 4 d. bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir galutinę subendrintą terminuoto laisvės atėmimo bausmę nustatyti 2 (dvejus) metus.

48Vadovaujantis BK 75 str. 1 d., 2 d. 5 p., 4 d. terminuotos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 (dvejiems) metams ir įpareigoti nuteistąjį 1 (vienerius) metus tęsti darbą.

49Iki nuosprendžio įsiteisėjimo kardomosios priemonės neskirti.

50T. G. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d. ir paskirti bausmes:

51- pagal BK 178 str. 1 d. (dėl nusikaltimo su A. T., birželio mėn. pradžioje) terminuoto laisvės atėmimo bausmę 1 (vienerius) metus;

52- pagal BK 178 str. 1 d. (dėl nusikaltimo su A. T., birželio mėn. viduryje) terminuoto laisvės atėmimo bausmę 1 (vienerius) metus.

53Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1, 3, 4 ir 9 d. naujai paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu, subendrintą terminuoto laisvės atėmimo bausmę vienerius metus tris mėnesius dalinio sudėjimo būdu subendrinti su 2013-02-06 Plungės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta subendrinta bausme vieneriais metais laisvės apribojimo, įpareigojant neatlyginamai išdirbti 100 valandų per 5 mėnesius sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, ir 10.200 Lt bauda, BK 65 str. 1 d. 1 p. b) p.p. pagrindu laisvės apribojimo bausmę keičiant į laisvės atėmimo bausmę santykiu (1:2) vieną laisvės atėmimo dieną prilyginant dviem laisvės apribojimo dienoms, ir galutinę subendrintą bausmę nustatyti terminuotą laisvės atėmimą 1 (vienerius) metus 8 (aštuonis) mėnesius ir 10.200 Lt baudą.

54Vadovaujantis BK 75 str. 1 d., 2 d. 8 p., 4 d. terminuotos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams ir įpareigoti nuteistąjį visą šį laiką neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

55Iki nuosprendžio įsiteisėjimo kardomosios priemonės neskirti.

56A. J. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d. (dėl nusikaltimo su D. M. ir A. T.) ir jam paskirti terminuoto laisvės atėmimo bausmę 1 (vienerius) metus.

57Vadovaujantis BK 63 str. 1, 3 ir 9 d., BK 65 str. 2 d., naujai paskirtą bausmę visiško sudėjimo būdu subendrinti su 2012-04-24 Plungės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme bauda 9.079,47 Lt, ir nustatyti galutinę subendrintą bausmę terminuotą laisvės atėmimą 1 (vienerius) metus ir 9.079,47 Lt baudą.

58Vadovaujantis BK 75 str. 1 d., 2 d. 8 p., 4 d. terminuotos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams ir įpareigoti nuteistąjį visą šį laiką neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

59Iki nuosprendžio įsiteisėjimo kardomosios priemonės neskirti.

60A. T. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d. (dėl jo vieno padaryto nusikaltimo) ir jam paskirti terminuoto laisvės atėmimo bausmę 1 (vienerius) metus.

61Vadovaujantis BK 75 str. 1 d., 2 d. 8 p., 4 d. terminuotos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams ir įpareigoti nuteistąjį visą šį laiką neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

62Iki nuosprendžio įsiteisėjimo kardomosios priemonės neskirti.

63Ieškovo VĮ „Telšių miškų urėdija“ ieškinį tenkinti iš dalies ir turtinės žalos atlyginimui priteisti: iš A. T. 3.606,03 Lt (tris tūkstančius šešis šimtus šešis litus 03 ct), T. G. 2.744,30 Lt (du tūkstančius septynis šimtus keturiasdešimt keturis litus 30 ct), A. T. 629,52 Lt (šešis šimtus dvidešimt devynis litus 52 ct), A. J. 320,68 Lt (tris šimtus dvidešimt litų 68 ct), likusioje dalyje ieškinį atmesti.

64Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Plungės rajono apylinkės teismo teisėjas Virginijus... 2. T. G., a/k ( - ) gimęs 1991-03-14 Plungės r. sav., lietuvis, Lietuvos... 3. D. M., a/k ( - ) gimęs 1992-08-10 Plungės r. sav., lietuvis Lietuvos... 4. A. J., a/k ( - ) gimęs 1988-12-26 Plungės r. sav., lietuvis, Lietuvos... 5. A. T., a/k ( - ) gimęs 1980-03-29 Rietavo sav., lietuvis, Lietuvos Respublikos... 6. kaltinamieji pagrobė svetimą turtą paprastos vagystės būdu.... 7. Kaltinamieji A. T., D. M., A. J., 2011 m. birželio mėnesio pradžioje, tiksli... 8. Be to, kaltinamieji A. T., T. G., 2011 m. birželio mėnesio pradžioje, tiksli... 9. Be to, kaltinamieji A. T., D. M., 2011 m. birželio mėnesio viduryje, tiksli... 10. Be to, kaltinamieji A. T., T. G., 2011 m. birželio mėnesio viduryje, tiksli... 11. Kaltinamasis A. T. 2011 m. liepos mėnesio pradžioje, tiksli data ikiteisminio... 12. Kaltinamasis A. T. teisme parodė, kad norėdami užsidirbti pinigų, su D. M.,... 13. Ikiteisminio tyrimo metu savo parodymus A. T. patvirtino parodymų patikrinimo... 14. Kaltinamasis T. G. teisme parodė, kad vieną savaitgalį 2011 metų birželio... 15. Ikiteisminio tyrimo metu savo parodymus T. G. patvirtino parodymų patikrinimo... 16. Kaltinamasis D. M. teisme parodė, kad vieną birželio mėnesio dieną, kurios... 17. Ikiteisminio tyrimo metu savo parodymus D. M. patvirtino parodymų patikrinimo... 18. Kaltinamasis A. J. teisme parodė, kad sugalvoję „pasidaryti“ pinigų,... 19. Ikiteisminio tyrimo metu savo parodymus A. J. patvirtino parodymų patikrinimo... 20. Kaltinamasis A. T. teisme parodė, kad vieną 2011 metų liepos mėnesio dieną... 21. Kaltinamųjų kaltę, be jų prisipažinimo, įrodo kiti surinkti ir ištirti... 22. ikiteisminis tyrimas inicijuotas trimis VĮ „Telšių miškų urėdija“... 23. Iš įvykio vietos apžiūros protokolų ir jų priedų matyti, kad medžiai... 24. Liudytojas R. V. teisme parodė, kad darbuojantis savo miške, esančiame ( - )... 25. Liudytojas E. A. teisme parodė, kad A. T. prašymu du kartus vežė malkas iš... 26. Liudytojas A. Ž. teisme parodė, kad pagal A. T. pasiūlymą kelis kartus... 27. Civilinio ieškovo atstovas K. G. teisme patvirtino, kad kaltinamasis D. M.... 28. Surinktais ir ištirtais įrodymais kaltinamųjų kaltė, pagal jiems... 29. Bausmės skyrimas. Lietuvos Respublikos BK 41 str. 2 d. numatyta bausmės... 30. Pagal Lietuvos Respublikos BK 38 str. nuostatas asmuo, padaręs nesunkų... 31. Teismas turi įrodymais pagrįsti visas BK 38 str. 1 d. ir jos punktuose... 32. Kaltinamasis D. M. anksčiau neteistas ir nebaustas administracine tvarka,... 33. Nors byloje nustatyta kaltinamojo atsakomybę sunkinanti aplinkybė - veika... 34. Esant pagrindui manyti, kad kaltinamasis nedarys naujų nusikalstamų veikų,... 35. Skiriant bausmę kaltinamiesiems A. T., T. G., A. T., A. J. teismas vadovaujasi... 36. Bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta visų kaltinamųjų atsakomybę... 37. Kaltinamieji anksčiau teisti, A. T. ir A. J. turi neišnykusius teistumus, A.... 38. Dėl ieškinio. Ieškovo VĮ „Telšių miškų urėdija“ ieškinys... 39. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-307 str., teismas... 40. vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 38 str., D. M. atleisti nuo... 41. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo kardomosios priemonės neskirti.... 42. A. T. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d. ir paskirti... 43. - pagal BK 178 str. 1 d. (dėl nusikaltimo su D. M. ir A. J.) terminuoto... 44. - pagal BK 178 str. 1 d. (dėl nusikaltimo su T. G.) terminuoto laisvės... 45. - pagal BK 178 str. 1 d. (dėl nusikaltimo su D. M.) terminuoto laisvės... 46. - pagal BK 178 str. 1 d. (dėl nusikaltimo su T. G.) terminuoto laisvės... 47. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 ir 4 d. bausmes subendrinti... 48. Vadovaujantis BK 75 str. 1 d., 2 d. 5 p., 4 d. terminuotos laisvės atėmimo... 49. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo kardomosios priemonės neskirti.... 50. T. G. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d. ir paskirti... 51. - pagal BK 178 str. 1 d. (dėl nusikaltimo su A. T., birželio mėn.... 52. - pagal BK 178 str. 1 d. (dėl nusikaltimo su A. T., birželio mėn. viduryje)... 53. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1, 3, 4 ir 9 d. naujai paskirtas... 54. Vadovaujantis BK 75 str. 1 d., 2 d. 8 p., 4 d. terminuotos laisvės atėmimo... 55. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo kardomosios priemonės neskirti.... 56. A. J. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d. (dėl... 57. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 3 ir 9 d., BK 65 str. 2 d., naujai paskirtą... 58. Vadovaujantis BK 75 str. 1 d., 2 d. 8 p., 4 d. terminuotos laisvės atėmimo... 59. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo kardomosios priemonės neskirti.... 60. A. T. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d. (dėl jo... 61. Vadovaujantis BK 75 str. 1 d., 2 d. 8 p., 4 d. terminuotos laisvės atėmimo... 62. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo kardomosios priemonės neskirti.... 63. Ieškovo VĮ „Telšių miškų urėdija“ ieškinį tenkinti iš dalies ir... 64. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali...