Byla e2-1071-823/2016
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-1713-794/2016, kuria buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata BUAB „Okrus“ supaprastinto bankroto proceso laikotarpiui

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Okrus“ bankroto administratoriaus R. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-1713-794/2016, kuria buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata BUAB „Okrus“ supaprastinto bankroto proceso laikotarpiui, ir

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gruodžio 17 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Okrus“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankrovita“. 2016 m. sausio 12 d. nutartimi teismas patvirtino 1 000 EUR (įskaitant mokesčius) sumą, kurią bankrutuojančios UAB „Okrus“ administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą. 2016 m. vasario 19 d. nutartimi teismas atstatydino bankroto administratorių UAB „Bankrovita“ ir paskyrė naują BUAB „Okrus“ administratorių R. M.. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 29 d. nutartimi nuspręsta UAB „Okrus“ taikyti supaprastintą bankroto procesą.

4BUAB „Okrus“ bankroto administratorius R. M. kreipėsi į teismą, prašydamas patvirtinti 11 851,28 EUR administravimo išlaidų sąmatą supaprastinto bankroto proceso laikotarpiui, iš kurios pranešimų kreditoriams ir kitiems teisės aktuose nustatytiems asmenims parengimas ir siuntimas sudarytų 856,68 EUR; prašymų ir kitų dokumentų, susijusių su bankroto procedūra, rengimas teismui – 1 784,75 EUR; teisinių statusų registravimas Juridinių asmenų registre – 713,9 EUR; pažymos gavimas iš Aplinkos ministerijos – 356,95 EUR; turto ir bendrovės veiklos dokumentų paieška, teisinių dokumentų rengimas ir atstovavimas teismuose bylose dėl turto išieškojimo ir sandorių pripažinimo negaliojančiais – 7 139 EUR; kuro, ryšių, pašto, kanceliarinėms išlaidos – 200 EUR; VĮ Registrų centro išlaidos – 200 EUR; buhalterinės apskaitos išlaidos – 300 EUR; archyvavimo išlaidos – 200 EUR; nenumatytos išlaidos – 100 EUR. Nurodė, kad bankroto administratorius yra advokatas, todėl administratoriaus valandinis darbo užmokestis paskaičiuotas pagal Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais (toliau – Rekomendacijos) 8.19 punkte nustatytus įkainius. Pažymėjo, kad buvę bankrutuojančios įmonės valdymo organai administratoriui neperdavė jokių dokumentų, nėra jokių žinių apie įmonės turtą, bendrovės turto paieška ir išieškojimas pareikalaus papildomų išlaidų, kurių atlyginimas priklausys išimtinai nuo administratoriaus darbo rezultatų.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2016 m. balandžio 11 d. nutartimi visam supaprastinto bankroto proceso laikotarpiui paliko Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 12 d. nutartimi patvirtintą 1 000 EUR administravimo išlaidų sąmatą.

7Teismas konstatavo, kad administratorius neįrodė konkrečių išlaidų dydžio pagrįstumo, todėl, įvertinęs tai, jog įmonė turi tik du kreditorius ir neturi jokio turto, bei tai, kad į teismo tvirtinamą išlaidų sumą, kurią administratorius turi teisę naudoti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms apmokėti, turi patekti tik tokios išlaidų rūšys, be kurių įmonės administravimo veiksmų atlikimas yra neįmanomas, sprendė, kad šiuo atveju pagrįsta ir protinga laikytina teismo 2016 m. sausio 12 d. nutartimi patvirtinta bendra 1 000 EUR administravimo išlaidų suma visam bankroto procesui.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9BUAB „Okrus“ bankroto administratorius R. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 11 d. nutartį ir patvirtinti 11 851,28 EUR administravimo išlaidų sąmatą bankroto proceso laikotarpiui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101) Vilniaus apygardos teismas, keldamas bankroto bylą, turėjo taikyti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 10 dalį ir nustatyti sumą, reikalingą teismo bei administravimo išlaidoms atlyginti. Teismui šios normos nepritaikius, buvo pažeista bankroto administratoriaus teisė gauti teisingą atlyginimą už darbą, kadangi įmonė neturi lėšų sumokėti už bankroto administratoriaus paslaugas.

112) Teismo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata užkertą kelią vykdyti efektyvų BUAB „Okrus“ turto paieškos ir išieškojimo procesą. Patvirtinta administravimo išlaidų suma yra aiškiai nepakankama.

123) Teismas neteisėtai nepatvirtino administravimo išlaidų sąmatos, kurioje įkainiai apskaičiuoti pagal Rekomendacijas. Sąmatos parengimo metu dar negaliojo ĮBĮ pakeitimai, susiję su administravimo išlaidų rekomendaciniais dydžiais. Bankroto administratorius yra advokatas, o dauguma sąmatoje nurodytų veiksmų yra susiję su advokato veikla. Teismas, netaikydamas Rekomendacijų, nepateikė jokio alternatyvaus išlaidų apskaičiavimo metodo.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

16Vadovaujantis ĮBĮ 13(1) straipsniu, teismas, priėmęs nutartį taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą, privalo patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, kurią administratorius turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nutarties taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą įsiteisėjimo dienos ir kuri negali būti didesnė nei šio įstatymo 10 straipsnio 10 dalyje nustatyta suma. ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalyje nurodyta, kad ši suma negali viršyti teisės aktuose nustatyta tvarka nustatytų 25 minimaliųjų mėnesinių algų (toliau – MMA) sumos.

17Būtent administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą teismui, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos, ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą (Žr. pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Nors administravimo išlaidų sąmata pagal savo pobūdį yra tam tikras būsimų išlaidų planavimas, ir dėl šios priežasties negali būti preciziškai tiksli, tai nereiškia, kad bankroto administratorius gali grįsti administravimo išlaidų sąmatą vien spėjimais apie galimus veiksmus ir reikalauti patvirtinti maksimaliai dideles administravimo išlaidų sąmatos ribas. Nepagrįstai didelės administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimas prieštarautų bankrutuojančios įmonės kreditorių turtiniams interesams.

18Apeliantas, prašydamas patvirtinti administravimo išlaidų ribas, nei kartu su prašymu, pateiktu pirmosios instancijos teismui, nei su atskiruoju skundu nepateikė teismui įrodymų, pagrindžiančių atskirų, sąmatoje nurodytų, išlaidų būtinybę bei dydžius. Tiek prašymą dėl administravimo išlaidų patvirtinimo, tiek atskirąjį skundą apeliantas grindžia deklaratyviais teiginiais, prielaidomis apie ateityje galbūt atliktinus veiksmus. Taigi, apeliantas neįrodė, kad pirmosios instancijos teismo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata yra nepagrįstai maža, taip pat kad egzistuoja būtinybė nustatyti didesnes administravimo išlaidų sąmatos ribas. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad, supaprastinto bankroto proceso metu paaiškėjus naujoms aplinkybėms (pvz., atsiradus sąmatos tvirtinimo metu neaptartoms ir nenumatytoms išlaidoms), administratorius turės teisę kreiptis į teismą dėl išlaidų sąmatos pakeitimo (papildymo).

19Pagal ĮBĮ 36 straipsnį, bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui ir išlaidos, kurios būtinos bankroto procedūroms tinkamai atlikti. Bankroto administratoriaus atlyginimo dydžio nustatymo kriterijai įtvirtinti ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo spręsti, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, nukrypo nuo šioje teisės normoje nurodytų kriterijų. Iš ginčijamos nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo klausimą, analizavo bankroto administratoriaus pateiktos administravimo išlaidų sąmatos pagrįstumą faktinių BUAB „Okrus“ bankroto proceso aplinkybių kontekste t. y. teismas įvertino tai, kad įmonė turi tik du kreditorius ir neturi jokio turto, kuriam administruoti būtų reikalingos darbo ir laiko sąnaudos bei išlaidos. Tokie pirmosios instancijos teismo veiksmai atitinka šiuo klausimu teismų formuojamą praktiką (Žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1688/2014).Apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismas, tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą, turėjo vadovautis Rekomendacijomis, nepagrįsti. Rekomendacijos yra specialus teisės aktas, reglamentuojantis už advokato ar advokato padėjėjo teikiamas teisines paslaugas civilinėse bylose priteistino užmokesčio dydį. Vien ta aplinkybė, kad apeliantas turi advokato statusą, nesudaro pagrindo jo veiklą, vykdant bankroto administratoriaus funkcijas, sutapatinti su advokato procesine veikla atstovaujant civilinėse bylose.

20Dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su teismo veiksmais iškeliant BUAB „Okrus“ bankroto bylą, apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako, kadangi teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo nėra apeliacijos šioje byloje objektas.

21Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją remiantis atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gruodžio 17 d. nutartimi iškėlė bankroto... 4. BUAB „Okrus“ bankroto administratorius R. M. kreipėsi į teismą,... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. balandžio 11 d. nutartimi visam... 7. Teismas konstatavo, kad administratorius neįrodė konkrečių išlaidų... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. BUAB „Okrus“ bankroto administratorius R. M. atskiruoju skundu prašo... 10. 1) Vilniaus apygardos teismas, keldamas bankroto bylą, turėjo taikyti... 11. 2) Teismo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata užkertą kelią vykdyti... 12. 3) Teismas neteisėtai nepatvirtino administravimo išlaidų sąmatos, kurioje... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 16. Vadovaujantis ĮBĮ 13(1) straipsniu, teismas, priėmęs nutartį taikyti... 17. Būtent administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų... 18. Apeliantas, prašydamas patvirtinti administravimo išlaidų ribas, nei kartu... 19. Pagal ĮBĮ 36 straipsnį, bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas... 20. Dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su teismo veiksmais iškeliant... 21. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 23. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 11 d. nutartį palikti...