Byla eB2-352-372/2020
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo dalies

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo BUAB „Žemkasa“ bankroto administratoriaus skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo dalies ir

Nustatė

21.

3Pareiškėjas BUAB „Žemkasa“, atstovaujamas administratoriaus UAB „Adminova“, (toliau - Pareiškėjas) 2019 m. gruodžio 27 d. sušaukė pirmąjį BUAB „Žemkasa“ kreditorių susirinkimą. Šiame BUAB „Žemkasa“ kreditorių susirinkime darbotvarkės klausimu Nr. 9 buvo svarstomas klausimas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

42.

5Kreditoriaus IĮ „Stiksas“ pasiūlymu kreditorių susirinkimas nutarė patvirtinti bendrą administravimo išlaidų sąmatą (įskaitant administratoriaus atlyginimą) 40000 Eur nuo bankroto bylos iškėlimo iki bendrovės išregistravimo iš VĮ „Registrų centras“.

63.

7Bankroto administratoriaus buvo motyvuotai pasiūlyta administravimo išlaidų suma, kuri iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr.415 patvirtintas Taisykles. Kreditoriai, elgdamiesi nesąžiningai ir neadekvačiai, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutarimą.

84.

9BUAB „Žemkasa“ administratorius pažymi, jog ĮBĮ 23 str. 5 p. įtvirtinta, jog kreditorių susirinkimas turi teisę tvirtinti administravimo sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką, ši nuostata detalizuota ĮBĮ 36 str. 2 d., nustatančioje, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas. ĮBĮ 36 str. 5 d. nurodyti kriterijai administratoriaus atlyginimo dydžiui nustatyti, t. y. administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą bei jų kiekį. LR CK 6.4 str. numato prievolės šalių pareigą elgtis sąžiningai, protingai bei teisingai tiek prievolės atsiradimo, tiek jos egzistavimo, tiek pasibaigimo metu.

105.

11BUAB “Žemkasa“ pabrėžia, jog BUAB „Žemkasa“ bankroto administratorius pirmajam kreditorių susirinkimui pateiktoje ataskaitoje pateikė laikotarpiu 2019-08-22 iki 2019-12-15 patirtų išlaidų ir gautų pajamų suvestinę, iš kurios akivaizdu, jog BUAB „Žemkasa“ bankroto administratorius nuo 2019-08-22 iki 2019-12-15, naudodamas pinigines lėšas neviršijant Klaipėdos apygardos teismo 2019-09-13 nutartimi patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos iki kreditorių susirinkimas patvirtins išlaidų sąmatą, ribų (neskaičiuojant bankroto administratoriaus atlyginimo) jau išleido 34.872,62 Eur.

126.

13Visi išlaidas sumai 34.872,62 Eur pagrindžiantys dokumentai dar 2019-12-20 buvo pateikti visiems iki kreditorių susirinkimo į administratorių pasikreipusiems kreditoriams - IĮ „Stiksas“ - pagal kreditoriaus 2019-12-19 prašymą, t. y. kreditorius IĮ „Stiksas“, neabejotinai žinodamas apie tai, jog iš jo pasiūlytos 40.000 Eur administravimo išlaidų sąmatos, vykdant BUAB „Žemkasa“ bankroto procedūrą jau yra išleista 34.872,62 Eur suma 2019-12-15 dienos duomenimis (šiai dienai išlaidos yra dar padidėjusios vien dėl būtinųjų išlaidų - sudalytų žemės sklypų, kuriuose yra BUAB „Žemkasa“ nuosavybės teise priklausantis turtas (didelės apimties lengvoji ir sunkioji technika, kurios dalis yra nevažiuojanti, įvairūs vagonėliai, kurių dalyje yra įrengtos ofiso patalpos, asfaltbetonio gamykla, kurios išardymas pareikalautų itin didelių kaštų), ir už kuriuos per mėnesį mokama 2.605,00 Eur dydžio suma), elgėsi nesąžiningai ir inicijavo ginčijamo nutarimo Nr. 9 priėmimą, kuriuo BUAB “Žemkasa” visai bankroto procedūrai patvirtinta 40.000,00 Eur. dydžio administravimo išlaidų, tame tarpe administratoriaus atlyginimo, sąmata nuo nutarties iškelti bankroto bylą įmonei iškėlimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

147.

15Administratorius ne tik kad negaus jokio atlygio už bankroto procedūrų vykdymą, tačiau ir netrukus privalės nutraukti tiek įmonės turto apsaugos sutartis, tiek įkeisto turto laikymui reikalingų žemės sklypų nuomos sutartis, tokiu būdu dėl nuo administratoriaus valios nepriklausančiu priežasčių negalės užtikrinti įmonės turto apsaugos bei neturės teisės naudoti pinigines lėšas net tokioms būtinoms išlaidoms kaip VĮ Registru centras statuso ?registravimui ir/ ar raštu siuntimui paštu. Šiame kontekste pabrėžtina, jog per 4 mėnesius patirta 34.872,62 Eur išlaidų, iš kurių net 22.376,16 Eur (64 proc. visų išleistų lėšų) yra susiję su BUAB “Žemkasa” nuosavybės teise priklausančio turto išlaikymu, sandėliavimu, saugojimu, dokumentų pervežimu ir kt.

168.

17Kreditoriaus IĮ „Stiksas“ nesąžiningai inicijuotais ir kitų kreditorių palaikytais pasiūlymais, pirmojo kreditorių susirinkimo metu priimtais nutarimais Nr. 11.1., 11.2.1 11.3., 11.4. iš esmės sustabdyti bet kokie BUAB „Žemkasa“ turto paruošimo realizuoti veiksmai. Pabrėžtina, jog patirtas išlaidas pagrindžiantys dokumentai ne tik nėra logiškai susiję su paruošiamosiomis procedūromis įmonės turto vertei nustatyti, tačiau kreditorius IĮ “Stiksas” dar nuo 2019-12- 20 disponavo visais išlaidas pagrindžiančiais dokumentais, tačiau nesąžiningai ir galimai siekdamas kitų, subjektyvių tikslų, vis tiek inicijavo tiek ginčijamo nutarimo Nr. 9, tiek kitų pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimą nurodant neegzistuojantį trūkumą ir tokiu būdu iš esmės nesąžiningai siekia sustabdyti vykdomas BUAB “Žemkasa” bankroto procedūras. BUAB „Žemkasa“ administratorius pabrėžia, jog iš esmės beveik visas įmonei priklausantis turtas yra įkeistas (tiek didžioji dalis transporto priemonių, tiek nekilnojamasis turtas, tiek asfaltbetonio gamykla), dėl ko pirmiausia iš realizuoto turto, atskaičius proporcingas lėšas administravimo išlaidoms dengti, bus atsiskaitoma su įkaito turėtojais, kas suponuoja išvadą, jog trečios eilės kreditorius IĮ „Stiksas“, kurio naudai nėra įkeistas nė vienas turto objektas, turi nesąžiningų, BUAB „Žemkasa“ administratoriui nežinomų tikslų BUAB „Žemkasa“ bankroto procedūroje, siekiant sustabdyti tiek paruošiamąsias turto realizavimo procedūras, tiek apribojant BUAB „Žemkasa“ administratoriaus galimybę naudoti administravimo išlaidas būtinosioms procedūroms vykdyti, tokioms kaip Įmonės turto apsauga ir sandėliavimas, paliekant administratoriui teisę nuo 2019-12-15 iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro naudoti 5.127,38 Eur, kas iš esmės įmonės turto apsaugai bus išnaudota iki 2020 m. vasario mėn.

189.

19Įmonei, vadovaujantis buvusių įmonės valdymo organų perduotais dokumentais, 1) priklauso didelės apimties turtas (tiek nekilnojamasis, tiek kilnojamasis - sunkioji technika ir lengvosios transporto priemonės, įvairus kitas turtas, asfaltbetonio gamykla, du nekilnojamojo turto objektai - žemės sklypai), kurį bus būtina realizuoti, be kita ko, 2) įmonė yra šiai dienai nagrinėjamų civilinių bylų šalis, vienoje iš kurių BUAB „Žemkasa“ administratoriaus pareikštu priešieškiniu siekiama susigrąžinti į bendrą įmonės turto masę didelės vertės turtą (apie 30 tūkst. eurų) - įrengtas ofiso patalpas, 3) įmonė turi debitorių, kurie skolingi dideles pinigines sumas ir su kuriais geranoriškai nesusitarus bus būtina imtis atitinkamų teisinių veiksmų, t. y. siekti skolų priteisimo kreipiantis į teismą, 4) padarius įmonės sandorių analizę bei įvertinus visus dokumentus (didelė dalis dokumentų šiai dienai perduota FNTT, kurioje pradėtas ikiteisminis tyrimas buvusio įmonės vadovo D. Z. atžvilgiu), bus imtasi atitinkamų teisinių priemonių dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir kitokiu būdu pažeidžiančių įmonės ir jos kreditorių interesus, nuginčijimo, vertinama tyčinio bankroto pagrindų egzistavimas, žalos atlyginimo iš buvusių Įmonės valdymo organų klausimai ir atliekami kiti būtini teisiniai veiksmai.

2010.

21Administravimo išlaidų sąmata, patvirtinta ginčijamu nutarimu Nr. 9, neužtikrina ir neužtikrins profesionalaus ir kokybiško įmonės bankroto proceso, pažeidžia bankroto administratoriaus teisę į teisingą atlyginimą, neskatina administratoriaus UAB „Žemkasa“ bankroto procedūrą vykdyti tinkamai ir efektyviai, prieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams, todėl ginčijamas nutarimas Nr. 9 naikintinas ir klausimas išspręstinas iš esmės.

2211.

23BUAB „Žemkasa“ administratoriaus pateiktame administravimo išlaidų sąmatos projekte daugelio išlaidų sumą yra nustatyti pagal faktą, dėl to, jog šiai dienai neįmanoma nustatyti kai kurių būtinųjų išlaidų tikslios sumos, tokių kaip susijusių su turto saugojimu ir sandėliavimu (nėra žinoma, kokį laikotarpį vis dar reikės šių paslaugų, kada bus realizuotas turtas), nėra žinoma, kaip bus realizuojamas turtas, ar reikės jį vertinti ir kiek toks vertinimas kainuos. Visais atvejais administratorius privalės pagrįsti kreditoriams patirtų išlaidų pagrįstumą, dėl ko, akivaizdu, jog vien tikslių įmonės bankroto administravimo išlaidų ribų nebuvimas (numatant išlaidas pagal faktą), nelemia BUAB „Žemkasa“ administratoriaus nutarimo Nr. 9 projekte pasiūlytos administravimo išlaidų sąmatos nepagrįstumo bei neteisėtumo. Be to, įvertinus bankroto administratoriaus pateiktą administravimo išlaidų sąmatą ir jos paaiškinimą, galima pagrįstai teigti, jog administratorius itin detaliai nurodė, kokias išlaidas planuojama patirti ateityje bei dėl kokių priežasčių atsiranda šioje bankroto byloje būtent tokio pobūdžio išlaidos. Todėl, atsižvelgiant į aplinkybę, jog administravimo išlaidų sąmata pagal savo pobūdį yra tam tikras būsimų išlaidų planavimas, ir dėl šios priežasties negali būti preciziškai tiksli, yra pagrindas teigti, jog administratoriaus BUAB „Žemkasa“ nutarimo projekte Nr. 9 pasiūlyta administravimo išlaidų sąmata atitinka tiek BUAB „Žemkasa“, tiek jos kreditorių interesus, dėl ko ginčijamas nutarimas Nr. 9 naikintinas ir klausimas išspręstinas iš esmės.

2412.

25Kreditoriai, teikiantys kreditorių susirinkimui alternatyvų nutarimo projektą ar pasiūlymą dėl konkretaus kreditorių susirinkime svarstomo nutarimo projekto, taipogi turi pareigą pagrįsti teikiamą pasiūlymą/nutarimo projektą ir pateikti objektyvius argumentus, kas leistų administratoriui sklandžiai atlikti administravimo procedūras ir netrikdytų bankroto bylos nagrinėjimo eigos . Šiuo atveju, kreditorius IĮ „Stiksas“, inicijavęs nutarimo projektą ir nesąžiningai raginęs kreditorius balsuoti, ne tik niekaip nepagrindė siūlomo ginčijamo nutarimo Nr. 9 projekto, nepateikė jokių objektyvių argumentų dėl siūlomos administravimo išlaidų sąmatos atitikimo įmonės ir jos kreditorių interesų, tačiau net ir sąmoningai nuslėpė nuo kitų kreditorių visą BUAB „Žemkasa“ administratoriaus pagal IĮ „Stiksas“ prašymą pateiktą itin išsamią informaciją-visas jau patirtas administravimo išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Administratoriui pagrindus kiekvieną BUAB „Žemkasa“ išlaidų sąmatos eilutę, nurodžius konkrečias priežastis, lėmusias iki susirinkimo patirtų išlaidų dydžius, turi būti patvirtinama tokia sąmata, kad visos bankroto procedūros vyktų sklandžiai ir nebūtų pažeidžiamos įmonės ir jos bankroto administratoriaus teisės ir teisėti interesai.

2613.

27Vadovaujantis Bankroto administratorių atrankos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl Bankroto administratorių atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Atrankos taisyklės) 10.3,11 punktu ir Taisyklių 10 punktu BUAB „Žemkasa“ laikoma didele įmone (bankroto byloje patvirtintų kreditorių finansiniai reikalavimai sudaro 3.053.398,88 Eur sumą, turto likutinė vertė sudaro 2.851.071,00 Eur sumą), todėl tokios įmonės bankroto administravimo išlaidų minimalus rekomendacinis dydis yra 185 MMA, o administratoriaus atlyginimo dydis susideda iš privalomųjų dalių: 1) administratoriaus atlyginimo nekintamo rekomendacinio minimalaus dydžio ir 2) priemokų už bankroto proceso metu gautas įplaukas ir / ar perimto turto vertę; bei rekomenduojamų, administratorių efektyviau BUAB „Žemkasa“ bankroto procedūras skatinančių atlikti dalių: 1) priemokų už įmonei iškeltų bylų ir jos pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir skaičių, siekiant efektyviau ir ekonomiškiau naudoti išlaidas, skirtas teisminėse bylose ir/ ar kituose ginčuose, 2) priemokų už įmonės turto pardavimą didesne nei kreditorių susirinkimo (komiteto) nustatyta kaina, kai šis turtas parduodamas ne iš varžytynių, taip pat už sumų išieškojimą už beviltiškomis laikytas skolas, siekiant efektyviau realizuoti Įmonės turtą bei išieškoti skolas iš visų, kad ir beviltiškų, įmonės skolininkų.

2814.

29Kreditoriams, ginčijamų nutarimu Nr. 9 nuo 2019-12-15 iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro suteikus administratoriui teisę naudoti tik 5.127,38 Eur dydžio sumą visoms administravimo išlaidoms, tame tarpe ir administratoriaus atlyginimui, įmonės bankroto procedūroms tęsiantis dar tik 4 mėnesius, yra pažeidžiamos bankroto administratoriaus teisės ir interesai, kadangi akivaizdu, jog visa ginčijamu nutarimu Nr. 9 patvirtinta leidžiama naudoti administravimo išlaidų sąmata bus išeikvota dar iki 2020 m. vasario mėn. vien tik būtinosioms išlaidoms, užtikrinančioms turto sandėliavimą ir apsaugą, kreditoriui IĮ „Stiksas“ inicijavus bet kokių paruošiamųjų įmonės turto realizavimo procedūrų vykdymo sustabdymą, taigi administratorius ne tik neturės teisės gauti atlyginimą, tačiau neturės galimybės sumokėti net ir išlaidų, skirtų VĮ Registrų centras, paštui ir pan, o nuo 2020 m. vasario mėn. nebeturės teisės naudoti pinigines lėšas įmonės turto apsaugai bei sandėliavimui.

3015.

31Kreditorių susirinkimas įvyko 2019-12-27, tuo tarpu kreditorius IĮ „Stiksas“ prašymą dėl patirtas administravimo išlaidas pagrindžiančių dokumentų pateikęs 2019-12-19, visus prašytus dokumentus gavo dar 2019-12-20, tačiau kreditorių susirinkimo metu piktybiškai ir nesąžiningai nurodė, jog jam nėra žinoma apie tokį administratoriaus išlaidų pateikimą, t.y . akivaizdžiai atskleidė, jog išlaidų pagrindžiančių dokumentų reikalavimas buvo tik deklaratyvaus pobūdžio pretekstas netvirtinti teisėtos ir pagrįstos pirmosios BUAB „Žemkasa“ administratoriaus ataskaitos. Siame kontekste pabrėžtina, jog kreditorius IĮ „Stiksas“, iš esmės inicijavęs daugelio klausimų, svarstytų 2019-12-27 kreditorių susirinkime, priėmimą, 2019-12-20 visiems kitiems BUAB „Žemkasa“ kreditoriams siųstame laiške nurodė, jog jei IĮ „Stiksas“ gaus papildomą informaciją iš BUAB „Žemkasa“ administratoriaus, nedelsiant pasidalins su visais bendrovės kreditoriais, tačiau akivaizdu, jog dar 2019-12-20 gautais visas išlaidas pagrindžiančiais didelės apimties dokumentais su kitais kreditoriais nepasidalino, dėl ko ir neatsakė į BUAB „Žemkasa“ administratoriaus prašymą pateikti įrodymus, jog visi IĮ „Stiksas“ pateikti dokumentai jo paties prisiimta iniciatyva buvo persiųsti kitiems Įmonės kreditoriams.

3216.

33Administratorius išanalizavo ir įvertino administratoriui perduotų UAB „Žemkasa“ dokumentų pagrįstumą ir teisėtumą bei atliko aibę kitų veiksmų, siekiant užtikrinti BUAB „Žemkasa“ vykdomų bankroto procedūrų operatyvumą, koncentruotumą ir kreditorių teisėtų interesų gynimą. Administratorius taip pat atkreipė kreditorių dėmesį, jog ateityje tikėtina bus reikalinga atlikti išsamią UAB „Žemkasa“ buhalterinių duomenų analizę, kadangi tik tokiu būdu bus galima nustatyti, ar UAB „Žemkasa“ valdymo organai tinkamai vykdė įstatymuose jiems nustatytas pareigas ir nepažeidė kreditorių teisių bei interesų, ar nėra pagrindų kreiptis į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu. Dar daugiau, administratorius ne tik patikrino ir išanalizavo UAB „Žemkasa“ valdymo organų perduotus dokumentus, bet ir vykdydamas ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punkte reglamentuotą bankroto administratoriaus prievolę, pateikė prieštaravimus dėl kreditoriaus UAB „Paslaugų uostas“ kreditorinio reikalavimo, atstovavo įmonę civilinėse bylose bei inicijavo naujus teisminius procesus, siekiant susigrąžinti įmonės turtą į bendrą įmonės turto masę. Pareiškėjas taip pat ėmėsi, imasi ir imsis aktyvių veiksmų, siekdamas, jog BUAB „Žemkasa“ debitoriai padengtų savo įsiskolinimus. Vien administratoriaus darbo krūvis, susijęs su UAB „Žemkasa“ dokumentų analizavimu, jų teisėtumo ir pagrįstumo vertinimu, buvo ir išlieka pakankamai didelis, reikalavo, reikalauja ir reikalaus administratoriaus atidumo, profesionalumo, sąnaudų ir žmogiškųjų išteklių.

3417.

35Kreditoriams priėmus ginčijamą nutarimą Nr. 9, visiškai nepagrįstai yra pažeidžiami administratoriaus kaip profesionalaus ir kvalifikuoto verslininko interesai, bei administratoriaus teisė į teisinga atlyginimą už teikiamas bankroto administravimo paslaugas, kadangi tokia teisė ginčijamu nutarimu Nr. 9 iš esmės eliminuojama. Įmonės didelės vertės turto vienetų yra labai daug - transporto priemonių, įvairus kitas kilnojamasis turtas, 2 nekilnojamojo turto objektai, asfaltbetonio gamykla, yra būtina užtikrinti viso įmonės turto apsaugą bei sandėliavimą, be kita ko, vykdant paruošiamąsias Įmonės turto realizavimo procedūras bus būtina nustatyti visų įmonės turto vienetų tinkamas ir rinkos kainas atitinkančias vertes, t. y. atlikti dideliu masto paruošiamuosius įmonės turto realizavimo procedūros darbus, o prasidėjus įmonės turto realizavimo procedūroms, užtikrinti jų sklandumą bei įmonės turto apžiūrą potencialiems pirkėjams.

3618.

37Nepaisant minimalaus ir rekomendacinio Taisyklėse nustatyto reglamentavimo, pirmojo BUAB „Žemkasa“ kreditorių susirinkimo metu priimant ginčijamą nutarimą Nr. 9 administratoriui visiškai nepagrįstai ne tik nebuvo paskirta nei CK 1.5. str. įtvirtintus principus, nei įmonės ir jos kreditorių interesus atitinkanti 1) administravimo išlaidų sąmata, 2) nei nors minimali, Taisyklėse nurodyta būtinoji administratoriaus atlyginimo dalis - 40 MMA bei būtina priemoka už bankroto proceso metu gautas įplaukas ir / ar perimto turto vertę; 3) nei Taisyklėse įtvirtintos rekomendacinės, skatinančios bankroto procedūras vykdyti kuo efektyviau ir koncentruočiau, priemokos - už įmonei iškeltų bylų ir jos pareikštų civ. ieškinių sudėtingumą bei skaičių; priemoka už įmonės turto pardavimą didesne nei kreditorių susirinkimo (komiteto) nustatyta kaina, kai šis turtas parduodamas ne iš varžytynių, taip pat už sumų išieškojimą už beviltiškomis laikytas skolas.

3819.

39Administratorius prašo skirti lėšų buhalterinėms paslaugoms (55 MMA plius mokesčiai), advokato teisinei pagalbai (pagal faktą, neviršijant Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalba (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 nustatytų dydžių), pašto ir kanceliarinėms išlaidoms; ryšių paslaugoms; transporto išlaidos; dokumentų saugojimo ir valdymo išlaidoms; archyvavimo paslaugoms ir kt., su turto apsauga/ draudimu/ išlaikymu/ pervežimu/ sandėliavimu susijusios išlaidoms, išlaidoms, susijusios su turto paruošimu realizuoti ir realizavimu (turto vertinimo išlaidos, varžytinių skelbimo mokesčiai, turto pardavimo skelbimų talpinimas inetrnete/ laikraštyje ir kt.), kitoms išlaidoms.

4020.

41Bankroto administratorius pateikė rašytinius paaiškinimus dėl kreditorių atsiliepimų. Jis nurodė, kad kreditorius VMI prie Finansų ministerijos yra nenuoseklus, nes atsiliepimu jis prieštarauja savo paties paaiškinimams dėl administravimo išlaidų skyrimo. Kreditorius VMI prie LR FM iki pirmojo kreditorių susirinkimo ne tik nesikreipė į BUAB „Žemkasa“ administratorių dėl kokios nors papildomos informacijos, tame tarpe dėl patirtas administravimo išlaidas pagrindžiančių dokumentų pateikimo; tačiau pateikė savarankišką pasiūlymą dėl administravimo išlaidų sąmatos dydžio, už kurį ir balsavo, t. y. balsavo „prieš“ IĮ „Stiksas“ pateiktą pasiūlymą, kurio pagrindu ir buvo priimtas kreditorių interesus ir sąžiningumo, protingumo bei teisingumo principus pažeidžiantis Ginčijamas nutarimas Nr. 9.

4221.

43Bankroto administratorius rašytiniuose paaiškinimuose nurodoė, jog kreditoriaus AB „Dolomitas“ atsiliepime deklaratyviai nurodyta, neva Bankroto administratorius nedetalizavo ir nepagrindė prašomos patvirtinti administravimo išlaidų sąmatos. Pažymėtina, jog kreditorius AB „Dolomitas“ iki pirmojo kreditorių susirinkimo ne tik nesikreipė į BUAB „Žemkasa“ administratorių dėl kokios nors papildomos informacijos, tame tarpe dėl patirtas administravimo išlaidas pagrindžiančių dokumentų ar dėl kokių nors papildomų paaiškinimo dėl planuojamų patirti administravimo išlaidų, pateikimo. Pažymėtina, jog BUAB „Žemkasa“ administratorius teikdamas nutarimo projektą pirmojo kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu Nr. 9, itin išsamiai ir motyvuotai paaiškino, kodėl prašoma patvirtinti administratoriaus siūlomą sąmatą, kaip kad savalaikiai pagal kreditoriaus IĮ „Stiksas“ prašymą pateikė visas jau patirtas išlaidas pagrindžiančius.

4422.

45Bankroto administratorius rašytiniuose paaiškinimuose nuroto, kad BUAB „Žemkasa“ administratorius pažymi, jog nuo nutarties iškelti bankroto bylą UAB „Žemkasa“ įsiteisėjimo dienos iki šios dienos, tikėtina, jog įvertinus faktinę aplinkybę, jog pagrindinis įmonės turtas yra itin specifiškas - asfaltbetonio gamykla -, taip pat įvertinus faktinę aplinkybę, jog yra vykdoma Įmonės bankroto procedūra ir nuomos sutartis, vadovaujantis imperatyviomis nuostatomis, galėtų trukti ne ilgiau nei iki turto realizavimo dienos, potencialių adekvačių nuomininkų neatsirado. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys, jog kreditoriaus IĮ „Stiksas“ atsiliepime nurodytą teiginį, neva kreditoriai ragina administartorių būti aktyvesniam dėl turto nuomininko suradimo, BUAB „Žemkasa“ administratorius išvydo pirmą kartą - pabrėžtina, jog nors kreditorius IĮ „Stiksas“ yra itin aktyvus pasisakant įvairiais klausimais bei balsuojant ir raginant kitus balsuoti kreditorių susirinkimuose kreditorius, tačiau niekada nesikreipė ir/ ar neragino nei raštu, nei žodžiu BUAB „Žemkasa“ administratoriaus surasti kokiam nors BUAB „Žemkasa“ turtui nuomininką. Pažymėtina, jog šio klausimo/ noro/ raginimo niekada nekėlė ir neišsakė nei vienas BUAB „Žemkasa“ kreditorius.

4623.

47Pasisakant dėl kreditoriaus IĮ „Stiksas“ pateiktos išlaidų suvestinės, atkreiptinas dėmesys, jog kreditorius ne tik klaidingai nurodo realiai patirtas išlaidas (išskaičiuodamas BUAB „Žemkasa“ sumokėtą PVM sumas mokant už pirktas paslaugas tretiesiems asmenims ), tačiau ir siekia akivaizdžiai suklaidinti teismą, nors jau atsiliepimo į BUAB „Žemkasa“ administratoriaus skundą dėl ginčijamo nutarimo Nr. 9 surašymo dienai (2020-01-24) turėjo visus aiškiai ir nedviprasmiškai, itin išsamiai laikotarpiu 2019-08-22 - 2019-12-15 patirtas BUAB „Žemkasa“ administravimo išlaidas pagrindžiančius dokumentus bei paaiškinimus.

4824.

49Papildomai pažymėtina, jog kreditorius IĮ „Stiksas“, nesąžiningai ir nepagrįstai nurodo ne tik faktines aplinkybes dėl de facto UAB Adminova savininko , tačiau turėdamas itin išsamią informaciją dėl ne tik administratoriui perduotos įmonės buhalterinės apskaitos, tačiau ir buhalterines paslaugas teikiančios įmonės suteiktų paslaugų perėmus buhalterinę įmonės apskaitą, apimties, pirmos eilės kreditorių finansinių reikalavimų apskaičiavimą, sutikrinimą, dokumentų pateikimą garantiniam fondui ir kt. paslaugų atlikimą, vis tiek siekia nesąžiningai suklaidinti tiek teismą, tiek kitus kreditorius, neva BUAB „Žemkasa“ buhalterinė apskaita galėtų būti tvarkoma kreditoriaus IĮ „Stiksas“ išgalvotais įkainiais.

5025.

51Kreditorė IĮ “Stiksas” prašo bankroto administratoriaus skundą atmesti. Ji nurodo, kad BUAB „Žemkasa“ kreditoriai, vadovaudamiesi ĮBĮ nuostatomis, priėmė nutarimą Nr. 9 kreditorių susirinkime, patvirtinti tokią administravimo sąmatą. Jei kreditoriai nustatys poreikį, kad būtina didinti administravimo išlaidų sąmatą ( šiai dienai neišnaudota virš 17 tūkst. Eur), sušaukus kreditorių susirinkimą/komitetą spręs administravimo sąmatos klausimą iš naujo. Kreditorių susirinkimo protokole Nr. 1 (darbotvarkės klausimas Nr. 9) atsispindi balsavusių kreditorių procentinė išraiška. Kreditoriai išreiškė savo valią balsuodami ir nutarė patvirtinti 40000 Eur administravimo išlaidų sąmatą nuo bankroto bylos iškėlimo iki bendrovės išregistravimo iš VĮ “Registrų centras”. Juridinių asmenų nemokumo įstatymas nedraudžia kreditoriams esant poreikiams padidinti administravimo išlaidų sumą, jei ji yra būtina ir pagrįsta.

5226.

53Kreditorius IĮ „Stiksas“ atsiriboja nuo BUAB „Žemkasa“ administratoriaus nepagrįstų teiginių, neva dėl jo sustabdyti visi pasiruošiamieji turto realizavimo veiksmai, t.y. dirbtinai vilkinamas bendrovės turto realizavimas ir iš esmės visa BUAB „Žemkasa“ bankroto procedūra, tokiu būdu tik didinant kas mėnesį patiriamas būtinąsias išlaidas.

5427.

55Kreditoriai ragina administratorių būti aktyvesniam ir išnuomoti turimą turtą (nustatant nuomos kainą kreditorių susirinkime/komitete), taip nedidėtų išlaidos saugant turtą, taip pat uždirbant papildomas pajamas, kurios mažintų finansinių reikalavimų dydį. Administratorius

56save įvardina profesionaliu ir kvalifikuotu verslininku (ištrauka iš administratoriaus skundo),

57tačiau iš šiai dienai atliktų darbų apimties, matyti, kad pajamos sudaro mažą dalį (iš visų bendrovės debitorių išieškota tik 3 proc. debitorinių sumos).

5828.

59Kreditorė VMI prie Lietuvos Respublikos finansš ministerijos prašo bankroto administratoriaus skundo netenkinti. ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius; bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniai dydžiai gali būti viršyti tik tuo atveju, jeigu kreditorių susirinkimas arba teismas pritaria administratoriaus pateiktam motyvuotam prašymui patvirtinti rekomendacinius dydžius viršijančią administravimo išlaidų sąmatą; tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, išsprendęs ginčą, ją patvirtina bankroto bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius; ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

6029.

61Nurodytas teisinis reglamentavimas ir jį aiškinanti teismų praktika patvirtina, kad tiek kreditorių susirinkimas, spręsdamas dėl tvirtintinos administravimo išlaidų sąmatos dydžio, tiek teismas, nagrinėdamas ginčą dėl kreditorių susirinkimo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos, turi vadovautis Vyriausybės patvirtintais bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniais dydžiais (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugsėjo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1334-407/2017), o nukrypimas nuo šių rekomendacinių dydžių turėtų būti tinkamai motyvuotas (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-887-407/2017).

6230.

63Bankroto administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Nors administravimo išlaidų sąmata pagal savo pobūdį yra tam tikras būsimų išlaidų planavimas ir dėl šios priežasties negali būti preciziškai tiksli, tai nereiškia, kad bankroto administratorius gali grįsti administravimo išlaidų sąmatą vien spėjimais apie galimus veiksmus ir (ar) reikalauti patvirtinti maksimaliai dideles administravimo išlaidų sąmatos ribas. Nepagrįstai didelės administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimas prieštarautų bankrutuojančios įmonės kreditorių turtiniams interesams (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1071-823/2016). Vien tai, jog įmonė priskirtina didelėms, savaime neleidžia bendrovės bankroto proceso laikyti ypatingai didelės apimties ir sudėtingu. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-04-27 nutarimu Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau —Taisyklės) patvirtinti tik rekomendacinio pobūdžio administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų dydžiai, kurie nei teismui, nei kreditorių susirinkimui nėra privalomi, todėl kiekvienu atveju tvirtinant administravimo išlaidas ir administratoriaus atlyginimą reikia įvertinti faktines aplinkybes, faktines darbų apimtis, bankroto procedūrų sudėtingumą, o ne vien automatiškai vadovautis rekomendacinio pobūdžio dydžiais (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-649-370/2017).

6431.

65Kreditorė AB “Dolomitas” nesutinka su bankroto administratorės argumentais, kad priimtas nutarimas Nr. 9 yra neteisėtas ir sutinka su IĮ “Stiksas” atsiliepime išdėstytais motyvais. Nėra pagrindo pripažinti nutarimą Nr. 9 neteisėtu, nes: procedūrinių pažeidimų nustatyta nebuvo, priimti nutarimai neprieštarauja ĮBĮ ar kitų įstatymų normoms bei juridinio asmens steigimo dokumentams, bei LR CK 1.5 str. įtvirtintiems principams. Pažymėtina, kad Kreditorei buvo ypatingai sudėtinga susipažinti su informacija pateikta kreditorių susirinkimui, nes susipažinimui buvo skirtas itin trumpas laiko tarpas (3 darbo dienos), kurios buvo išsidėstę šventiniu laikotarpiu (informacija ir dokumentai pirmajam kreditorių susirinkimui gauti 2019-12-17 17:04 val. t.y. po darbo valandų).

6632.

67Kreditorė atkreipia dėmesį, kad administravimo sąmata gali būti keičiama bankroto proceso eigoje, todėl mano, jog šiuo metu nėra pagrindo keisti patvirtintą administravimo sąmatą. Esant poreikiui kreditoriai spręs administravimo išlaidų klausimą iš naujo. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad administratoriaus atlyginimas turėtų būti nustatomas toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, kartu nepažeistų kreditorių interesų, skiriant įmonei administruoti per didelę sumą, ir turi būti pagrįstas veiklos sąnaudomis. Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnio 1 dalis) ir užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą.

6833.

69Administravimo išlaidų dydis turi būti vertinamas, atsižvelgiant į Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintame bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąraše ir Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklėse numatytus orientacinius dydžius, protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus bei bankroto byloje atliktų (atliktinų) veiksmų apimtį, kurie objektyviausiai apibūdina administravimo išlaidų poreikį ir dydį bei leidžia užtikrinti tiek bankrutavusios įmonės ir jos kreditorių, tiek įmonės administratoriaus teises ir teisėtus interesus.

7034.

71Vien tai, kad minėtose taisyklėse yra nustatyti bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniai dydžiai, nereiškia, kad tokie administravimo išlaidų dydžiai ir turi būti patvirtinti. Bankroto administratorius prašydamas patvirtinti administravimo išlaidas turi jas pagrįsti bei motyvuotai paaiškinti, kodėl būtent prašomus dydžius turėtų patvirtinti kreditorių susirinkimas. Kasacinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011), t. y. būtent administratoriui, teikiančiam tvirtinti (pakeisti, papildyti) administravimo išlaidų sąmatą, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą; nepakanka deklaratyviai nurodyti, kad bankroto procesas užima daug laiko, darbo, piniginių ir žmogiškųjų išteklių – visoms šioms aplinkybėms pagrįsti turi būti pateikiami atitinkami įrodymai, o, prašant pakeisti – padidinti, patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, taip pat turi būti pateikti ir įrodymai apie iš esmės pasikeitusias aplinkybes.

7235.

73Bankroto administratoriui nedetalizavo ir nepagrindė prašomos patvirtinti administravimo išlaidų sąmatos. Bankroto administratorius nurodė aplinkybes apie patirtas arba planuojamas patirti išlaidas, tačiau jokių įrodymų apie tokių išlaidų dydį ir (ar) jų apmokėjimą Bankroto administratorius kartu nepateikė, nepagrindė jų apskaičiavimo (preliminarių skaičiavimų, ataskaitų, sąmatų ir pan.) ir rėmėsi vien teorinėmis galimybėmis, kad jos kils dėl išvardintų numatomų atlikti veiksmų. Manytina, kad patenkinus bankroto administratoriaus skundą būtų sudarytos sąlygos bankroto administratoriui piktnaudžiauti ir nesilaikyti pareigos racionaliai ir ekonomiškai naudoti administravimo išlaidas.

7436.

75Kreditorius UAB „Preilos uostas“ palaiko IĮ „Stiksas“ atsiliepime išdėstytą poziciją tiek dėl 2019-12-27 kreditorių surinkimo nutarimo Nr. 9 teisėtumo, tiek dėl patvirtintos 40 000 EUR sąmatos pagrįstumo.

7637.

77Kreditorius UAB “Brostos keliai” palaiko kreditoriaus IĮ “Stiksas” poziciją.

7838.

79Kreditorius VSDFV Klaipėdos skyrius nurodė, kad jis buvo pateikęs savo administravimo išlaidų sąmatos variantą, kur buvo pasiūlęs skirti 101450 Eur (185x550 MMA) nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

80Administratoriaus atlyginimui turėtų būti skiriama 22000 Eur (40x550 MMA).

81Skundas tenkintinas iš dalies.

8239.

83Bendrovės, kuriai iškelta bankroto byla, bankroto procedūrų vykdymas susijęs su tam tikromis vykdymo metu atsirandančiomis išlaidomis, kurios yra būtinos sėkmingai užbaigti bankroto procedūras. Teismas, iškėlęs įmonei bankroto bylą, pagal administratoriaus pateiktą sąmatą patvirtina lėšų sumą, kurią administratorius turi teisę naudoti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 7 punktas). Vėliau kreditorių susirinkimas arba jo įgaliotas kreditorių komitetas (ĮBĮ 25 straipsnio 3 dalis) tvirtina ir keičia administravimo išlaidų sąmatą, nustato administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius (ĮBĮ 23 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 36 straipsnio 2, 3 dalys). Taigi bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo procedūra prasideda administravimo išlaidų sąmatą pirmą kartą tvirtinant kreditorių susirinkime, šiam įgyvendinant ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktu nustatytą kompetenciją. Vėlesni administravimo išlaidų sąmatos keitimai yra ne savarankiškos procedūros, o administravimo išlaidų sąmatos procedūros sudėtinė dalis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-915/2017; 2018 m. spalio 31 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-142-690/2018).

8440.

85Bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams (įskaitant mokesčius, apskaičiuojamus nuo susijusių su darbo santykiais išmokų), kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus darbuotojus, dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Prie bankroto administravimo išlaidų negali būti priskiriamos išlaidos, susijusios su ūkine komercine veikla, išskyrus iš ūkinės komercinės veiklos gaunamų pajamų administratoriui už vadovavimą ūkinei komercinei veiklai mokamą atlyginimo dalį.

8641.

87Kasacinio teismo išaiškinta, kad administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą teismui iki pirmojo kreditorių susirinkimo, vėliau – kreditorių susirinkimui, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos (pvz., patalpų nuomos, pašto, teisinių paslaugų, šildymo ir pan.) yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą. Kasacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 7 punkto formuluotė „administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti“ nereiškia, jog administratorius yra laisvas disponuoti sumomis, skirtomis atskirų rūšių administravimo išlaidoms padengti, ir nevaržomas pareigos atsiskaityti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios turės būti apmokamos iš bankrutavusios įmonės turto vertės (parduoto arba perduoto kreditoriams). Administratorius negali pagrįstai tikėtis gauti administravimo išlaidų padengimo didesne apimtimi, nei kreditorių patvirtinta sąmata. Administratorius, veikdamas bankrutuojančios įmonės ir kreditorių interesais, turi efektyviai naudoti išlaidas pagal jų paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009). Tiek tais atvejais, kai administravimo išlaidų dydį nustato teismas, tvirtindamas administratoriaus pateiktą sąmatą, tiek tada, kai administravimo išlaidų sąmatą nustato kreditorių susirinkimas, administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, vėliau pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Pagal kasacinio teismo praktiką, siekdamas administravimo išlaidų atlyginimo, administratorius privalo įrodyti, kad tam tikros jo patirtos išlaidos atitinka tam tikras kreditorių susirinkimo ar teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilutes, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti. Įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-148-219/2018).

8842.

89ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, taip pat ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką. Atkreiptinas dėmesys, kad ĮBĮ 36 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog pirmasis kreditorių susirinkimas privalo nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pavedimo sutarties su juo sudarymo dienos arba iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos. Tuo atveju, jeigu pirmasis kreditorių susirinkimas nepatvirtina administratoriui mokėtinos sumos arba ši suma yra ginčijama teisme, išsprendęs klausimą iš esmės, sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą, nustato bankroto bylą nagrinėjantis teismas. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

9043.

91Nagrinėdamas bankroto administratoriaus skundą, teismas pripažįsta, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas Nr.9 yra nevisiškai pagrįstas. Kreditoriai nepagrįstai nutarė, kad bankroto administratoriaus atlyginimas supliusuotas į bendras administravimo išlaidas, kurios sudaro 40000 Eur. Bankrutuojančios įmonės administravimas yra verslo rūšis, už kurią turi būti tinkamai apmokama. Teismo vertinimu, bankroto administratoriaus atlyginimas sudaro 17000 Eur. Likusioms administravimo išlaidoms lieka 45000 Eur. Šios išlaidos vertintinos kaip sąžiningos ir protingos, juolab, kad išlieka teisė bankroto administratoriui reikalauti jų padidinimo, jei iškiltų realus poreikis tai daryti. Įmonių bankroto byla (šiuo metu – nemokumo procesas) tęsiasi ne mažiau kaip metus laiko. Nagrinėjamoje byloje šis procesas gali užtrukti ir ilgiau, nes yra pakankamai daug turto, kuris neabejotinai ilgiau bus pardavinėjamas dėl savo specifikos (pvz., asfaltbetonio įranga, vagonėliai).

9244.

93Skirdamas lėšas administravimui, teismas įvertina ir tai, kiek darbų dar privalės atlikti bankroto administratorius. Šiuo atveju teismas nepagrįstais laiko IĮ „Stiksas“ įgaliotinio veiksmus, siekiant skubinti procedūras. A. K., turėdamas patirties bankroto procese, turėtų administratoriui pagelbėti, bet ne trukdyti vykdyti procedūras.

94Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 punktu, teismas

Nutarė

95BUAB „Žemkasa“ bankroto administratoriaus UAB „Adminova“ skundą dėl BUAB „Žemkasa“ kreditorių susirinkimo 2019 m. gruodžio 27 d. nutarimo 9 punkto tenkinti iš dalies.

96Nustatyti, kad BUAB „Žemkasa“ administravimo išlaidoms skiriama 45000 Eur, o bankroto administratoriaus UAB „Adminova“ atlyginimui skiriama 17000 Eur laikotarpiui nuo bankroto bylos iškėlimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

97Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. 1.... 3. Pareiškėjas BUAB „Žemkasa“, atstovaujamas administratoriaus UAB... 4. 2.... 5. Kreditoriaus IĮ „Stiksas“ pasiūlymu kreditorių susirinkimas nutarė... 6. 3.... 7. Bankroto administratoriaus buvo motyvuotai pasiūlyta administravimo išlaidų... 8. 4.... 9. BUAB „Žemkasa“ administratorius pažymi, jog ĮBĮ 23 str. 5 p.... 10. 5.... 11. BUAB “Žemkasa“ pabrėžia, jog BUAB „Žemkasa“ bankroto... 12. 6.... 13. Visi išlaidas sumai 34.872,62 Eur pagrindžiantys dokumentai dar 2019-12-20... 14. 7.... 15. Administratorius ne tik kad negaus jokio atlygio už bankroto procedūrų... 16. 8.... 17. Kreditoriaus IĮ „Stiksas“ nesąžiningai inicijuotais ir kitų kreditorių... 18. 9.... 19. Įmonei, vadovaujantis buvusių įmonės valdymo organų perduotais... 20. 10.... 21. Administravimo išlaidų sąmata, patvirtinta ginčijamu nutarimu Nr. 9,... 22. 11.... 23. BUAB „Žemkasa“ administratoriaus pateiktame administravimo išlaidų... 24. 12.... 25. Kreditoriai, teikiantys kreditorių susirinkimui alternatyvų nutarimo... 26. 13.... 27. Vadovaujantis Bankroto administratorių atrankos taisyklių, patvirtintų... 28. 14.... 29. Kreditoriams, ginčijamų nutarimu Nr. 9 nuo 2019-12-15 iki įmonės... 30. 15.... 31. Kreditorių susirinkimas įvyko 2019-12-27, tuo tarpu kreditorius IĮ... 32. 16.... 33. Administratorius išanalizavo ir įvertino administratoriui perduotų UAB... 34. 17.... 35. Kreditoriams priėmus ginčijamą nutarimą Nr. 9, visiškai nepagrįstai yra... 36. 18.... 37. Nepaisant minimalaus ir rekomendacinio Taisyklėse nustatyto reglamentavimo,... 38. 19.... 39. Administratorius prašo skirti lėšų buhalterinėms paslaugoms (55 MMA plius... 40. 20.... 41. Bankroto administratorius pateikė rašytinius paaiškinimus dėl kreditorių... 42. 21.... 43. Bankroto administratorius rašytiniuose paaiškinimuose nurodoė, jog... 44. 22.... 45. Bankroto administratorius rašytiniuose paaiškinimuose nuroto, kad BUAB... 46. 23.... 47. Pasisakant dėl kreditoriaus IĮ „Stiksas“ pateiktos išlaidų suvestinės,... 48. 24.... 49. Papildomai pažymėtina, jog kreditorius IĮ „Stiksas“, nesąžiningai ir... 50. 25.... 51. Kreditorė IĮ “Stiksas” prašo bankroto administratoriaus skundą atmesti.... 52. 26.... 53. Kreditorius IĮ „Stiksas“ atsiriboja nuo BUAB „Žemkasa“... 54. 27.... 55. Kreditoriai ragina administratorių būti aktyvesniam ir išnuomoti turimą... 56. save įvardina profesionaliu ir kvalifikuotu verslininku (ištrauka iš... 57. tačiau iš šiai dienai atliktų darbų apimties, matyti, kad pajamos sudaro... 58. 28.... 59. Kreditorė VMI prie Lietuvos Respublikos finansš ministerijos prašo bankroto... 60. 29.... 61. Nurodytas teisinis reglamentavimas ir jį aiškinanti teismų praktika... 62. 30.... 63. Bankroto administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų... 64. 31.... 65. Kreditorė AB “Dolomitas” nesutinka su bankroto administratorės... 66. 32.... 67. Kreditorė atkreipia dėmesį, kad administravimo sąmata gali būti keičiama... 68. 33.... 69. Administravimo išlaidų dydis turi būti vertinamas, atsižvelgiant į... 70. 34.... 71. Vien tai, kad minėtose taisyklėse yra nustatyti bankroto administravimo... 72. 35.... 73. Bankroto administratoriui nedetalizavo ir nepagrindė prašomos patvirtinti... 74. 36.... 75. Kreditorius UAB „Preilos uostas“ palaiko IĮ „Stiksas“ atsiliepime... 76. 37.... 77. Kreditorius UAB “Brostos keliai” palaiko kreditoriaus IĮ “Stiksas”... 78. 38.... 79. Kreditorius VSDFV Klaipėdos skyrius nurodė, kad jis buvo pateikęs savo... 80. Administratoriaus atlyginimui turėtų būti skiriama 22000 Eur (40x550 MMA).... 81. Skundas tenkintinas iš dalies.... 82. 39.... 83. Bendrovės, kuriai iškelta bankroto byla, bankroto procedūrų vykdymas... 84. 40.... 85. Bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, su darbo... 86. 41.... 87. Kasacinio teismo išaiškinta, kad administratoriui, teikiančiam tvirtinti... 88. 42.... 89. ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų... 90. 43.... 91. Nagrinėdamas bankroto administratoriaus skundą, teismas pripažįsta, kad... 92. 44.... 93. Skirdamas lėšas administravimui, teismas įvertina ir tai, kiek darbų dar... 94. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto... 95. BUAB „Žemkasa“ bankroto administratoriaus UAB „Adminova“ skundą dėl... 96. Nustatyti, kad BUAB „Žemkasa“ administravimo išlaidoms skiriama 45000... 97. Nutartis neskundžiama....