Byla ATP-130-245/2014
Dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutarties D. B. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Kauno apygardos teismo teisėjas Kęstutis Dargužis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo D. B. apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutarties D. B. administracinio teisės pažeidimo byloje ir

Nustatė

2D. B. 2012-02-28 surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas už tai, kad jis, vairuodamas automobilį „Audi 80“, valst. Nr. ( - ) 2012-02-19 Varėnoje, V. g., esant slidžiai kelio dangai, nesilaikė būtinų atsargumo priemonių, sukant sankryžoje į dešinę, automobilio nesuvaldė ir sustojo skersai važiuojamojoje dalyje, kas užtraukia administracinę atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau–ATPK) 1241 str. 7 d.

3Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus analizės ir administracinės veiklos grupės vyresniojo specialisto (toliau–Institucija) 2013-08-29 nutarimu D. B. administracinio teisės pažeidimo byla pagal ATPK 124¹ str. 7 d. ir 127 str. 2 d. nutraukta tuo pagrindu, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo įvykdė Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Varėnos rajono policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus 2012-02-28 nurodymą, sumokėjo paskirtą baudą (ATPK 260¹ str.).

4Alytaus rajono apylinkės teismas 2013-12-03 nutartimi tenkino D. B. skundą dėl Institucijos 2013-08-29 nutarimo iš dalies, Institucijos nutarimą panaikino ir grąžino administracinio teisės pažeidimo bylą Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui spręsti administracinio teisės pažeidimo bylos atnaujinimo klausimą.

5Administracine tvarka nubaustas asmuo D. B. skundžia apylinkės teismo nutartį ir prašo panaikinti tą jos dalį, kuria nuspręsta grąžinti administracinio teisės pažeidimo bylą Institucijai tirti iš naujo. Apelianto manymu, Institucija iš esmės negalėjo D. B. surašyti 2013-08-29 nutarimo, kadangi naujų įrodymų, pagrindžiančių D. B. atsakomybę dėl 2012-02-19 įvykio, nenustatė. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje net neužsimena apie senaties institutą - praėjus dviejų metų laikotarpiui po įvykio, neįmanoma ištirti įvykio aplinkybių. Asmeniui įvykdžius administracinį nurodymą, administracinio teisės pažeidimo bylos teisena baigiama (ATPK 260¹ str.). Taigi, administraciniu nurodymu užbaigus bylą, nebegalėjo būti surašomas Institucijos 2013-08-29 nutarimas. Apylinkės teismo nutartis prieštarauja ATPK 35 str. įtvirtintam administracinių nuobaudų skyrimo terminų reikalavimui. Nors institucijos pareigūnas 2013-03-06 nutarimu pratęsė metams administracinės nuobaudos skyrimo terminą, tačiau jokių naujų aplinkybių neišsiaiškino, savo sprendimo nemotyvavo. Institucijos 2013-08-29 nutarimas priimtas pasibaigus nuobaudos skyrimo terminui – 6 mėnesių terminas nuo 2013-03-06 suėjo 2013-09-06. D. B. nesislapsto, negyvena užsienyje, turi nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje, ilgai neserga. Kliūčių surasti D. B. nebuvo nei Institucijai, nei teismui. Sutinkamai su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, jeigu yra suėję ATPK 35 str. numatyti terminai, administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti priimtas vienintelis sprendimas – administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną nutraukti. Be to, apeliantas skunde teismui pasisakė, kad apklausiant D. B. 2013-08-26, nebuvo nustatyta jokių naujų aplinkybių, leidžiančių neginčijamai teigti, kad D. B. veiksmai buvo pagrindinė priežastis 2012-02-19 eismo įvykiui kilti. Buvo nustatyta tik tai, kad D. B. vairuoto automobilio padangos buvo tinkamos, kas nesukelia jokios teisinės atsakomybės. Nesugebėjusi tinkamai atlikti savo pareigų iš karto po įvykio, Institucija tai siekia pridengti, nubausdama kitą eismo įvykio dalyvį – D. B. praėjus ilgam laiko tarpui. Tai suponuoja išvadą, kad Institucijos 2013-08-29 nutarimas priimtas tik dėl J. B. siekio pasipelnyti iš draudimo kompanijos. Pažymi, kad apylinkės teismas 2013-12-03 nutartyje pripažino, kad esminių ir reikšmingų aplinkybių byloje nenustatyta, todėl nėra pagrindo daliai bylos grąžinti policijos įstaigai spręsti atnaujinimo klausimą. Pats teismas pripažino, kad D. B. administracinio teisės pažeidimo byla baigta, todėl policijos institucijos 2013-08-29 nutarimas priimtas negalėjo būti. Apylinkės teismo nutartis išeina už ATPK 302 str. 1 d. 4 p. ribų. Be to, teismas visiškai nieko nepasisakė dėl to, kad praėjus beveik 2 metų laikotarpiui, jau nebeįmanoma pašalinti prieštaravimų ir atlikti veiksmų, kurių pareigūnai neatliko iš karto po įvykio. Be to, Institucijos 2013-08-29 nutarimo pastraipa, teigianti, kad D. B. veiksmai buvo pagrindinė priežastis 2012-02-19 eismo įvykiui kilti, atsakomybė pagal ATPK 127 str. 2 d., leido draudimo kompanijai „Lietuvos draudimas“, dar net neįsiteisėjus 2013-08-29 nutarimui, išmokėti J. B. draudimo išmoką ir regreso tvarka reikalauti iš D. B. tėvo beveik 7000 Lt kaip iš automobilio „Audi 80“ savininko ir draudėjo. Regresui taikyti šiuo atveju aplinkybių nėra, kadangi D. B. vairavo transporto priemonę, būdamas blaivus, teisę vairuoti turėjo, iš įvykio vietos nepasišalino. Draudimo kompanija nepagrįstai reikalauja iš D. B. tėvo 50 proc. to, ką išmokėjo J. B.. Apylinkės teismas tokiu procesiniu sprendimu sudarė prielaidas nepagrįstam persekiojimui. Pagal ATPK 250 str. 1, 6-8 p. administracinio teisės pažeidimo teisena šiuo atveju negalima.

6Atsiliepimu į D. B. apeliacinį skundą J. B. prašo palikti Alytaus rajono apylinkės teismo 2013-12-03 nutartį nepakeistą. Eismo įvykis, dėl kurio vyksta ginčas, įvyko 2012-02-19, todėl administracinės nuobaudos skyrimo terminai nėra pažeisti, byla gali būti grąžinama tyrimui atnaujinti. Iš paties D. B. nurodytų aplinkybių yra aišku, kad jis nepasirinko saugaus greičio, sukdamas iš šalutinio kelio į pagrindinį, neįsitikino tokio manevro saugumu, nesuvaldė savo vairuojamo automobilio, išvažiavo į pagrindinį kelią ir užtvėrė jį pagrindiniu keliu atvažiuojančiai transporto priemonei. Kauno apygardos teismas taip pat konstatavo tokias pat aplinkybes, kad pagrindiniu keliu važiuojančio automobilio nepraleidimas buvo pagrindinė priežastis eismo įvykiui kilti ir pažymėjo, kad nebuvo nustatyta, ar automobilio „Audi 80“ padangos buvo tinkamos važiuoti, esant blogoms oro sąlygoms. Natūralu, kad draudimo kompanija reikalauja iš D. B. tėvo 50 proc. to, ką išmokėjo J. B., kadangi faktas, kad automobilį vairavo jaunesnis, nei 25 metų, asmuo, neturintis dvejų metų stažo, vertinamas kaip rizikos padidėjimas, apie kurį draudėjas turėjo pranešti draudimo kompanijai, tačiau to nepadarė. Dėl to jis turi prisiimti šią atsakomybę ir vykdyti su tuo susijusias prievoles.

7D. B. apeliacinis skundas tenkinamas.

8Pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria panaikintas Institucijos 2013-08-29 nutarimas ir administracinio teisės pažeidimo byla grąžinta Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui spręsti atnaujinimo klausimą, nepagrįsta ir neteisėta, todėl ji naikinama.

9Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, ji priimta D. B. skundo dėl 2013-08-29 Institucijos nutarimo nutraukti jo atžvilgiu administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną, kai dėl to paties fakto administracinėn atsakomybėn patraukto asmens atžvilgiu yra priimtas kompetentingo organo (pareigūno) nutarimas skirti administracinę nuobaudą, pagrindu. Šios bylos esmė yra tai, kad asmuo, už kelių eismo taisyklių pažeidimą nubaustas administracine tvarka - jam surašytas administracinis nurodymas, sumokėjo nurodymu paskirtą baudą, tačiau teismas inicijuoja administracinės bylos atnaujinimą, panaikindamas Institucijos nutarimą, kuriuo administracinės bylos teisena nubaustojo atžvilgiu nutraukta.

10Skundą nagrinėjantis teismas nesutinka su apylinkės teismo nutarties motyvu, jog aplinkybė, kad 2013-08-29 nutarimu pareigūnas nutraukė administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną, padaręs išvadą, kad dėl to paties įvykio D. B. atžvilgiu priimtas kompetentingo organo nutarimas skirti administracinę nuobaudą, nėra pagrindas pripažinti šį nutarimą teisėtu. Institucijos pozicija yra teisinga, kadangi priimant 2013-08-29 nutarimą D. B. atžvilgiu, administracinio teisės pažeidimo byla jau buvo užbaigta. Skundžiama 2013-12-03 nutartimi apylinkės teismas išėjo už apeliacinio skundo ribų, nusprendęs D. B. administracinio teisės pažeidimo bylą atnaujinti ir grąžinti institucijai tirti iš naujo, nes apeliantas to neprašė.

11Administracine tvarka nubausto D. B. KET 9 p. pažeidimas mažareikšmis. Administraciniu nurodymu jam paskirta 10 Lt bauda, kurią jis sumokėjo (b. l. 115). Tiriamu atveju J. B. administracinio teisės pažeidimo teisena pagal ATPK 127 str. 2 d. dėl 2012-02-19 17.25 val. eismo įvykio Varėnoje, Vytauto g., kuomet jis, vairuodamas automobilį, esant slidžiai kelio dangai nepasirinko saugaus greičio, kad atsiradus kliūčiai galėtų sustabdyti automobilį, jo nesuvaldė ir išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su priešpriešiais atvažiuojančiu automobiliu, nutraukta Institucijos 2013-08-29 nutarimu, kadangi už šį pažeidimą Alytaus AVPK Varėnos rajono PK 2012-02-28 nutarimu jam paskyrė baudą 150 Lt. Tuo pačiu Institucijos 2013-08-29 nutarimu nutraukta D. B. administracinio teisės pažeidimo byla pagal ATPK 124¹ str. 7 d. ir 127 str. 2 d.

12Skundą nagrinėjančio teismo nuomone, Alytaus rajono apylinkės teismas priėmė neteisėtą nutartį, kuria nutarė administracinio teisės pažeidimo bylą atnaujinti, tuo pažeisdamas ATPK 260¹ str. nuostatas, pagal kurias asmeniui, įvykdžius administracinį nurodymą, administracinio teisės pažeidimo bylos teisena baigiama. ATPK 302 straipsnio 1 dalies 4 punkte, kuriuo vadovavosi apylinkės teismas, grąžindamas bylą nagrinėti iš naujo, nurodytas sprendimas panaikinti nutarimą ir grąžinti bylą organui (pareigūnui), įgaliotam surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus; toks sprendimas priimamas tik išimtiniais atvejais, kai reikia atlikti didelės apimties papildomą bylos aplinkybių tyrimą. Taigi vienintelis ir išimtinis pagrindas grąžinti bylą yra tai, kad apylinkės teismas be didelės apimties papildomo bylos aplinkybių tyrimo negali priimti sprendimo iš esmės. D. B. už tai, kad jis nesilaikė būtinų atsargumo priemonių, sukant sankryžoje į dešinę automobilio nesuvaldė ir sustojo skersai važiuojamojoje dalyje, atsakomybė numatyta ATPK 124¹ str. 7 d. (vairuotojams įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 40 Lt). Šiuo mažareikšmiu bendrųjų pareigų nevykdymu negalima konstatuoti D. B. kaltės dėl 2012-02-19 eismo įvykio kilimo, kurio metu J. B. vairuojamas automobilis įvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su priešais atvažiuojančiu automobiliu, o tik tai, kad jis nesilaikė būtinų atsargumo priemonių kaip bendrosios eismo dalyvio pareigos, kuri numatyta KET 9 p.

13Apylinkės teismas sprendimą grąžinti administracinio teisės pažeidimo bylą Institucijai grindė tuo, kad nagrinėjant bylą J. B. atžvilgiu, nebuvo išsamiai ištirti įrodymai, nebuvo nustatytos visos reikšmingos eismo įvykio aplinkybės, kas sąlygojo nepagrįstą asmens patraukimą administracinėn atsakomybėn. Nesutiktina su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija, kadangi Kauno apygardos teismo 2012-09-07 nutartimi J. B. administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 127 str. 2 d., teisena nutraukta, o D. B. atžvilgiu administracinio teisės pažeidimo bylos teisena pagal ATPK 124¹ str. 7 d. dėl 2012-02-19 eismo įvykio baigta 2012-02-28, kuomet jis sumokėjo administraciniu nurodymu paskirtą 10 Lt baudą (ATPK 2601 str. 3 d.). Akivaizdu, kad policijos institucija viršijo savo įgaliojimus ne tik priimdama naują 2013-08-29 nutarimą, kuriame padarė išvadą, kad D. B. veiksmai, vairuojant automobilį „AUDI 80“, buvo pagrindinė sąlyga 2012-02-19 eismo įvykiui kilti, bet ir inkriminuodama jam visiškai naują kaltinimą, kurio nebuvo užfiksuota 2012-02-28 protokole, tai yra, kaltindama jį dar vieno pažeidimo, numatyto ATPK 127 str. 2 d., padarymu. Tokiais Institucijos veiksmais būtų pažeisti tiek ATPK 248 straipsnyje nurodyti administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos uždaviniai, tiek administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisė į gynybą nuo pareikšto kaltinimo, tiek ir tokie principai kaip ATPK 7 straipsnyje numatytas teisėtumo principas bei staigmenų negalimumo procese principas. Institucija, surašanti administracinio teisės pažeidimo protokolą, privalo konkrečiai ir tiksliai nurodyti visas aplinkybes, kuriomis remdamasi inkriminuoja asmeniui ATPK pažeidimus, kadangi būtent kaltinimo, suformuoto administracinio teisės pažeidimo protokole, pagrindu yra apibrėžiamos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ribos. Nagrinėjamu atveju Institucija šios savo pareigos tinkamai neįvykdė. Institucija 2013-03-06 nutarimu pratęsė terminą metams administracinei nuobaudai skirti dėl 2012-02-19 eismo įvykio Varėnos mieste V. g. 17.25 val. nuo 2012-09-07 (Kauno apygardos teismo nutarties (b. l. 53)), tačiau jokių naujų aplinkybių neišsiaiškino. Vienerių metų terminas administracinei nuobaudai skirti gali būti nustatytas pagal ATPK 35 str. 3 d., tačiau D. B. jau nubaustas, be to, jis nesislapsto, negyvena užsienyje, turi nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje, ilgai neserga, deklaruota gyvenamoji vieta yra Aušros g. 6-41, Varėnoje ir šis adresas yra nurodytas bylos dokumentuose. Kliūčių surasti D. B. nebuvo ir nėra šiuo metu. Visiškai nesuvokiama tokie Institucijos procesiniai veiksmai, kuomet asmeniui, sumokėjusiam administraciniu nurodymu paskirtą baudą, yra pratęsiamas administracinės nuobaudos skyrimo terminas vieneriems metams, nesant tam ATPK 35 str. 3 d. sąlygų. Institucija nedetalizavo, kodėl būtina pratęsti administracinės nuobaudos skyrimo terminą dėl 2012-02-19 eismo įvykio, ir iš viso neaišku, kam jį reikėjo pratęsti D. B., jeigu nuobaudą jis jau buvo sumokėjęs.

14Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką termino pratęsimo priežastys administracinio teisės pažeidimo byloje turi būti objektyviai užkertančios kelią išnagrinėti administracinę bylą ir jos turi būti nustatytos bei motyvuotas sprendimas dėl termino pratęsimo turi būti priimtas dar nepasibaigus ATPK 35 straipsnyje nustatytiems terminams. Jei šie terminai yra pasibaigę, administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti priimtas tik vienintelis sprendimas - administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną nutraukti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. birželio 4 d. nutarimas byloje Nr. N575-761/2010). Administracinio teisės pažeidimo bylos teisena turi būti nutraukiama tiek tuo atveju, kai nuobaudos nesuspėta paskirti dėl objektyvių priežasčių, tiek ir tuo atveju, kai terminai yra suėję dėl netinkamo pareigūnų pareigų atlikimo. Akivaizdu, kad nagrinėjamoje byloje šios praktikos nesilaikė nei policijos institucija, nei pirmosios instancijos teismas. D. B. atveju nebuvo juridinio pagrindo (byla baigta) ir ATPK 35 str. numatytų sąlygų ilgesniam nei 6 mėn. terminui administracinei nuobaudai skirti.

15Remdamasis byloje nustatytomis aplinkybėmis, aukštesnės instancijos teismas konstatuoja, jog administracinio teisės pažeidimo bylos teisena nebebuvo galima ir spręsti dėl D. B. patraukimo administracinėn atsakomybėn, suėjus patraukimo administracinėn atsakomybėn senaties terminui (ATPK 250 str. 7 p.), nebebuvo teisinio pagrindo. Tai įvertinus, pažymėtina, jog kiti D. B. apeliaciniame skunde nurodyti argumentai šiuo atveju yra teisiškai nebereikšmingi, todėl apeliacinės instancijos teismas jų pagrįstumo nevertina ir dėl jų nepasisako.

16Daroma išvada, jog apylinkės teismas nepagrįstai grąžino administracinio teisės pažeidimo bylą Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui spręsti administracinio teisės pažeidimo bylos atnaujinimo klausimą, kadangi dėl to paties fakto administracinėn atsakomybėn patraukto asmens atžvilgiu yra priimtas kompetentingo organo (pareigūno) nutarimas skirti administracinę nuobaudą (nurodymas skirti 10 Lt baudą) (ATPK 250 str. 8 p,), o asmeniui įvykdžius administracinį nurodymą ir pasibaigus administracinės atsakomybės taikymo senaties terminui, administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti priimtas tik vienintelis sprendimas - bylos teiseną užbaigti (ATPK 2601 str. 3 d., 250 str. 7 p.). Todėl D. B. skundas tenkinamas, Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutartis naikinama, D. B. administracinio teisės pažeidimo byla nutraukiama.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30212 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

18D. B. apeliacinį skundą tenkinti.

19Panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutartį ir administracinio teisės pažeidimo bylą pagal ATPK 127 str. 2 d. D. B. atžvilgiu nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Kęstutis Dargužis rašytinio proceso tvarka... 2. D. B. 2012-02-28 surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas už... 3. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus... 4. Alytaus rajono apylinkės teismas 2013-12-03 nutartimi tenkino D. B. skundą... 5. Administracine tvarka nubaustas asmuo D. B. skundžia apylinkės teismo... 6. Atsiliepimu į D. B. apeliacinį skundą J. B. prašo palikti Alytaus rajono... 7. D. B. apeliacinis skundas tenkinamas.... 8. Pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria panaikintas Institucijos... 9. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, ji priimta D. B. skundo dėl 2013-08-29... 10. Skundą nagrinėjantis teismas nesutinka su apylinkės teismo nutarties motyvu,... 11. Administracine tvarka nubausto D. B. KET 9 p. pažeidimas mažareikšmis.... 12. Skundą nagrinėjančio teismo nuomone, Alytaus rajono apylinkės teismas... 13. Apylinkės teismas sprendimą grąžinti administracinio teisės pažeidimo... 14. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką termino... 15. Remdamasis byloje nustatytomis aplinkybėmis, aukštesnės instancijos teismas... 16. Daroma išvada, jog apylinkės teismas nepagrįstai grąžino administracinio... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės... 18. D. B. apeliacinį skundą tenkinti.... 19. Panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutartį ir...