Byla 2-3700-896/2012
Dėl pažeistų teisių gynimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika, sekretoriaujant Reginai Knezevičienei, dalyvaujant ieškovei A. A., jos atstovei adv. S.Staniukynienei, atsakovo Marijampolės savivaldybės administracijos atstovei Jolantai Petrauskienei, trečiojo asmens UAB „Marijampolės butų ūkis“ atstovei Renatai Paškauskaitei, viešame teismo posėdyje nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovės A. A. ieškinį atsakovui Marijampolės savivaldybės administracijai ir tretiesiems asmenims UAB „Marijampolės butų ūkis“, A. A., R. A., D. A., kurios įstatyminė atstovė A. A., bei institucijai, byloje teikiančiai išvadą Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl pažeistų teisių gynimo,

Nustatė

2Ieškovė prašo pripažinti, kad A. A., a.k. ( - ) turi teisę privatizuoti butą su rūsiu, pažymėtu R-4, 4,86 kv.m., unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Marijampolė, Nekilnojamojo turto registre įregistruotą registro Nr. ( - ) Marijampolės savivaldybės tarybos vardu, pagal Butų privatizavimo įstatymą.

3Ieškovė A. A. paaiškino, kad ji 1984 m. gavo butą. 1991 m. kovo mėnesį prasidėjus butų privatizacijai, ji Valstybinėje butų ūkio remonto ir eksploatavimo įmonėje parašė pareiškimą dėl buto privatizavimo. Jai pasakė, kad praneš, kai reikės ateiti. Po trijų mėnesių ji su vyru buvo nuėję pasirašyti susitarimą, kad butą pirks jos vardu. Po to dar kartą buvo nuėję, susimokėjo už dokumentų tvarkymą. Vėliau jai pasidėjo bėdos, mirė vyras, vaikai buvo maži, todėl ji nesidomėjo tuo kas vyksta. Daugiau pranešimų ji negavo. Bute gyvena iki šiol. 2002 m. lapkričio mėn. su ja buvo sudaryta nuomos sutartis. Prieš dvejus metus ji sužinojo, kad butą galima privatizuoti. (b.l. 60-61).

4Atsakovo Marijampolės savivaldybės administracijos atstovė J.Petrauskienė paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad ieškovės šeimai butas buvo suteiktas 1984 m. Marijampolės savivaldybės vardu butas įregistruotas 1999 m. Kad ieškovė kreipėsi į UAB „Marijampolės butų ūkis“ (ankstesnis pavadinimas - Valstybinė butų ūkio remonto ir eksploatavimo įmonė), sužinojo tik 2007 m., kai gavo bylas. Yra vienintelis rašytinis įrodymas, kad ieškovė kreipėsi dėl buto privatizavimo. Kad būtų atlikti kiti veiksmai – duomenų nėra. Mano, kad ieškovė kaip subjektas visų veiksmų iki galo neatliko. Visi butų privatizavimo dokumentai savivaldybėje nėra išlikę (b.l. 61).

5Trečiojo asmens UAB „Marijampolės butų ūkio atstovė“ R.Paškauskaitė paaiškino, kad su ieškiniu sutinka. Yra įrašas registruotų dokumentų žurnale, todėl buto privatizacija buvo pradėta. Sprendžiant iš praktikos analogiškose bylose, mano, kad buvo prarasti dokumentai dėl butų privatizavimo ir jie nėra išsaugoti. (b.l. 61).

6Institucija, byloje teikianti išvadą Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius 2012-08-23 raštu nurodė, kad išvados pateikti negali, nes bute niekas negyvena.

7Tretieji asmenys A. A., R. A., D. A., kurios įstatyminė atstovė A. A. į teismo posėdį neatvyko. Parengiamojo posėdžio metu paaiškino, kad tuo metu jie buvo maži vaikai ir nieko nežino.

8Ieškinys tenkintinas.

9Nustatyta, kad A. A. gimė 1992-10-16, R. A. gimė 1994-03-05, tėvai S. A. ir A. A. (b.l. 5-6). D. A. gimė 2000-07-17, tėvai A. Š. ir A. A. (b.l. 7). S. A. mirė 1995-07-24 (b.l. 8). Gyvenamosios patalpos orderis Nr. 99, išduotas 1984-06-29, leisti A. A. apsigyventi gyvenamojoje patalpoje, esančioje Kapsuke, ( - ) (b.l. 9), šeimą sudaro ir S. A. (b.l. 10). Gaunamųjų dokumentų registravimo žurnalo 1990 m. dėl butų pirkimo išrašas patvirtina, kad 1991-03-26 A. A. kreipėsi į Valstybinę butų ūkio remonto ir eksploatavimo įmonę dėl buto privatizavimo (b.l. 11-12). Butas, esantis Marijampolėje, ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise nuo 1999-11-12 priklauso Marijampolės savivaldybės tarybai (b.l. 14-15). VĮ „Registrų centras“ išrašas patvirtina, kad A. A. nuosavybės teise įregistruotų nekilnojamųjų daiktų, esančių LR teritorijoje, neturėjo ir neturi (b.l. 16). A. A. iki 2006-10-01 nustatyta antra invalidumo grupė (b.l. 17), iki2017-10-16 nustatytas 40 proc. darbingumas (b.l. 18-19). Tarp Marijampolės savivaldybės ir A. A. 2002-11-22 sudaryta gyvenamosios patalpos nuomos sutartis (b.l. 20-21). UAB „Marijampolės butų ūkis“ 2012-11-14 raštas patvirtina, kad įmonės archyve nerasta ieškovės A. A. vardu pasirašytų ir gautų privatizavimo komisijoje privatizavimo dokumentų (b.l. 63-64).

10Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 12 str. 1 d. 2 p. skirtas apginti LR butų privatizavimo įstatymo galiojimo metu šio įstatymo pagrindu įgytas subjektines teises. Teismų praktikoje įtvirtinta nuostata, kad pasibaigus įstatymo galiojimui galima realizuoti tik teisę, kuri buvo įgyta įstatymo galiojimo metu ir pagal įstatymą, ir kuri buvo pažeista. Subjektinių teisių privatizuoti gyvenamąją patalpą pagal LR Butų privatizavimo įstatymą įgijimas sietinas su trimis tarpusavyje susijusiomis aplinkybėmis: a) asmens buvimu tinkamu privatizavimo subjektu; b) ginčo patalpos buvimu tinkamu privatizavimo objektu; c) privatizavimo subjekto veiksmų, sietinų su privatizavimo procedūromis, egzistavimu privatizavimo objekto atžvilgiu. Tik šių aplinkybių visuma LR Butų privatizavimo įstatymo galiojimo metu gali būti vertinama kaip pagrindas subjektinėms teisėms atsirasti.

11Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodyta, kad gyvenamųjų patalpų privatizavimas, kurio teisinė pasekmė – fizinių asmenų įgyta nuosavybės teisė į gyvenamąsias patalpas, yra ne vienkartinis aktas, o tam tikras procesas, užtrunkantis trumpesnį ar ilgesnį laiko tarpą; tai lemia teisinių santykių, susiklostančių dėl gyvenamųjų patalpų privatizavimo, sudėtingumą ir specifiką; teismo pareiga sprendžiant šalių ginčus dėl gyvenamųjų patalpų privatizavimo – aiškinti ir taikyti teisės normas ne formaliai, bet atsižvelgiant į butų privatizavimą reglamentuojančių įstatymų pagrindinį tikslą – suteikti nuolatiniams gyventojams galimybę vieną kartą lengvatine tvarka įsigyti teisėtai naudojamas valstybei ar savivaldybei priklausančias gyvenamąsias patalpas, įvertinant kiekvienos konkrečios situacijos individualias aplinkybes, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais (CK 1.5 str.) Kasacinio teismo pažymėta ir tai, kad bylose dėl gyvenamųjų patalpų privatizavimo visada turi būti atkreipiamas dėmesys į tai, jog ginčai iš esmės vyksta dėl socialiai aktualios asmenų teisės – teisės į būstą pažeidimo, bet ne dėl privatizavimo normų apskritai aiškinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-588/2009).

12Nagrinėjamoje byloje nekyla ginčas ar ieškovė buvo tinkamas privatizavimo subjektas ir ar ginčo butas buvo tinkamas privatizavimo objektas. Atsakovas tokias aplinkybes pripažįsta. Todėl nagrinėtinas klausimas ar ieškovė atliko veiksmus, sietinus su privatizavimo procedūromis, buto atžvilgiu.

13Iš ieškovės ir liudytojų I. B. bei B. S. paaiškinimų, rašytinio įrodymo (b.l. 11-12) matyti, kad ieškovė pateikė prašymą dėl buto privatizavimo Valstybinėje butų ūkio remonto ir eksploatavimo įmonėje. Ieškovė taip pat nurodo, kad su vyru buvo raštu sudariusi susitarimą, kurio iš jų vardu butas bus privatizuotas. Liudytojos I. B. bei B. S., tuo metu dirbusios Valstybinėje butų ūkio remonto ir eksploatavimo įmonėje paaiškino, kad ne kartą matė ieškovę minėtoje įmonėje. Ieškovė nurodė, kad įmonės darbuotoja pasakė, kad pasikvies, kai reikės atvykti. Jokio pranešimo nesulaukė. Ji pagrįstai tikėjosi, kad buto privatizacija atlikta. Be to, buvo sumokėti pinigai už dokumentų parengimą. Teismas taip pat atsižvelgia į atsakovo atstovės ir trečiojo asmens atstovės, liudytojų I. B. bei B. S. paaiškinimus, kad Valstybinėje butų ūkio remonto ir eksploatavimo įmonėje dalis butų privatizavimo dokumentų buvo neišsaugoti, vėliau UAB „Marijampolės butų ūkis“ dalies dokumentų neperdavė Marijampolės savivaldybei. Todėl teismas daro išvadą, kad ieškovė atliko pirminius buto privatizavimo veiksmus, t.y. parašiusi prašymą ir susitarimą su sutuoktiniu, kreipėsi į Valstybinę butų ūkio remonto ir eksploatavimo įmonę dėl tolesnių privatizavimo procedūrų. Be to, kaip matyti iš liudytojų paaiškinimų, nuo paties norinčio privatizuoti butą asmens tolesnė procedūra nepriklausė, nes Valstybinės butų ūkio remonto ir eksploatavimo įmonės sekretorė pasakydavo ką reikia daryti toliau. Sekretorė turėdavo išsiųsti įspėjimus dėl galimumo privatizuoti butą. Ar tie įspėjimai būdavo siunčiami, nežinoma. Atsižvelgtina į tai, kad ieškovė neturi teisinio išsilavinimo, specialių žinių, ji viena augino du vaikus, todėl ji negalėjo skirti daug dėmesio ir laiko teisinių reikalų tvarkymui, be to, privatizavimo procedūras vykdė valstybės įmonė, todėl ieškovė galėjo pagrįstai tikėtis, kad valstybės įmonės atliks su privatizavimo procedūromis susijusias pareigas.

14CPK 185 str. numatyta, kad teismas vertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas, reiškiantis, kad teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tiems įrodymams, kurie suponuoja didesnę vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę. Kodėl vienas įrodymas lemia didesnę tikimybę negu kitas, sprendžia teismas, remdamasis CPK 185 str. suformuluotomis įrodymų vertinimo taisyklėmis. Be to vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas vadovaujasi ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 str. 7 d.). Teismas pažymi, kad byloje esančių įrodymų visuma, t.y. 1) byloje esantis rašytinis įrodymas žurnalo išrašas, jog ieškovė kreipėsi su prašymu dėl buto privatizavimo; 2) ieškovės paaiškinimas, jog ji 1993 m. pateikė pareiškimą dėl buto privatizavimo ir kartu su vyru sudarė susitarimą, kurio iš jų vardu bus privatizuota butas; 3) liudytojų I. B. bei B. S. parodymai, kurie patvirtina, kad ne kartą matė ieškovę Valstybinėje butų ūkio remonto ir eksploatavimo įmonėje, 4) atsakovo atstovės ir trečiojo asmens atstovės, liudytojų I. B. bei B. S. paaiškinimai, kad Valstybinėje butų ūkio remonto ir eksploatavimo įmonėje dalis butų privatizavimo dokumentų buvo neišsaugoti, vėliau UAB „Marijampolės butų ūkis“ dalies dokumentų neperdavė Marijampolės savivaldybei, todėl galimai buvo prarasti; įrodymų tarpusavio ryšys, yra pakankami daryti išvadai, kad Butų privatizavimo įstatymo galiojimo metu ieškovė padavė pareiškimą ir pradėjo įgyvendinti teisę privatizuoti ginčo butą. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų paneigiančių ieškovės nurodytas aplinkybes ir jos pateiktus įrodymus, duomenų, jog ginčo buto privatizavimo procedūra nebuvo baigta dėl ieškovės kaltės nėra, todėl yra pagrindas pripažinti ieškovės teisę privatizuoti ginčo patalpas lengvatinėmis sąlygomis. Pastebėtina, kad Kauno apygardos teismas analogiškoje byloje (2011-05-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1113-601/2011, 2A-1389-324/2012, 2A-1289-510/2012) padarė tokią pačią išvadą.

15Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.).

16Vadovaudamasis CPK 259,268-270 str. teismas,

Nutarė

17Ieškinį tenkinti.

18Pripažinti, kad A. A., a.k. ( - ) turi teisę privatizuoti butą su rūsiu, pažymėtu R-4, 4,86 kv.m., unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Marijampolė, Nekilnojamojo turto registre įregistruotą registro Nr. ( - ) Marijampolės savivaldybės tarybos vardu, pagal Butų privatizavimo įstatymą.

19Priteisti iš Marijampolės savivaldybės administracijos, į.k. 188769113, 142 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt du litus) žyminį mokestį A. A., a.k. ( - )

20Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika, sekretoriaujant... 2. Ieškovė prašo pripažinti, kad A. A., a.k. ( - ) turi teisę privatizuoti... 3. Ieškovė A. A. paaiškino, kad ji 1984 m. gavo butą. 1991 m. kovo mėnesį... 4. Atsakovo Marijampolės savivaldybės administracijos atstovė J.Petrauskienė... 5. Trečiojo asmens UAB „Marijampolės butų ūkio atstovė“ R.Paškauskaitė... 6. Institucija, byloje teikianti išvadą Marijampolės savivaldybės... 7. Tretieji asmenys A. A., R. A., D. A., kurios įstatyminė atstovė A. A. į... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Nustatyta, kad A. A. gimė 1992-10-16, R. A. gimė 1994-03-05, tėvai S. A. ir... 10. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei... 11. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodyta, kad gyvenamųjų... 12. Nagrinėjamoje byloje nekyla ginčas ar ieškovė buvo tinkamas privatizavimo... 13. Iš ieškovės ir liudytojų I. B. bei B. S. paaiškinimų, rašytinio įrodymo... 14. CPK 185 str. numatyta, kad teismas vertina byloje esančius įrodymus pagal... 15. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 16. Vadovaudamasis CPK 259,268-270 str. teismas,... 17. Ieškinį tenkinti.... 18. Pripažinti, kad A. A., a.k. ( - ) turi teisę privatizuoti butą su rūsiu,... 19. Priteisti iš Marijampolės savivaldybės administracijos, į.k. 188769113, 142... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...