Byla e2-68-231/2017
Dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiams vaikams priteisimo; išvadą teikianti institucija - Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant Marijonai Jankauskienei, dalyvaujant ieškovei S. L., jos atstovui advokatui A. C., atsakovui K. Z., jo atstovei advokatei R. V.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės S. L. ieškinį atsakovui K. Z. dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiams vaikams priteisimo; išvadą teikianti institucija - Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo nustatyti nepilnamečių vaikų G. Z., gim. ( - ), ir V. Z., gim. ( - ), gyvenamąją vietą kartu su jų motina - ieškove S. L.; priteisti iš atsakovo K. Z. išlaikymą šalių nepilnamečiams vaikams G. Z., gim. ( - ), ir V. Z., gim. ( - ), kiekvienam po 190,00 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki vaikų pilnametystės; priteisti iš atsakovo kiekvienai dukrai po 1920 Eur išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2015-10-01 iki 2016-10-01; priteisti valstybės naudai valstybės garantuojamas teisinės pagalbos išlaidas.

5Ieškovė ieškinyje nurodė, kad su atsakovu susipažino 2011-12-09 ir nuo 2011-12-22 kartu apsigyveno, tačiau susituokę nebuvo. ( - ) šalims jiems gimė dukra G. Z., o ( - ) – dukra V. Z.. Nurodė, kad atsakovas 2015-10-04 ieškovę su vaikais išvarė iš namų ir nuo tada ieškovė su vaikais gyvena Elektrėnų socialinės reabilitacijos centre. Nuo to laiko atsakovas dukroms išlaikymo neteikia, nors kartais aplanko G., atveždavo maisto produktų, piniginės paramos neteikdavo. Ieškovė šiuo metu nedirba, yra vaiko priežiūros atostogose, registruotino turto neturi, gauna 74,10 Eur socialinę išmoką už vaikus ir 135,03 Eur motinystės pašalpą. Viena pilnai išlaikyti dukras ji yra nepajėgi, atsakovas teikti dukroms išlaikymą atsisako; kol kas vaikus jai padeda išlaikyti Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras, suteikdamas gyvenamąją vietą. Atsakovas išlaikymo dukroms neteikia nuo 2015-10-01, todėl iki ieškinio pateikimo teismui dienos kiekvienai dukrai susidarė po 1920 Eur išlaikymo įsiskolinimas (12 mėn. x 160 Eur (iki 2017-01-01 buvusios pusę minimalios mėnesinės algos)). Pažymėjo, kad ji augina dar du nepilnamečius vaikus, bet atsakovas nėra jų tėvas.

6Teismo posėdyje ieškovė ieškinį palaikė. Papildomai paaiškino, kad ji šiuo metu su vaikais gyvena Elektrėnuose, nuomojamame bute. Turi sužadėtinį, butą nuomoja ir ieškovę su vaikais išlaiko sužadėtinis; kiekvienam vaikui išlaikyti ji skiria daugiau kaip po 200 Eur per mėnesį. Nurodė, kad atsakovas papildomai užsidirba nelegaliai, gauna geras pajamas. Atsakovas dukrų išlaikymui skyrė labai mažai, todėl išlaikymo įsiskolinimo sumą ji sutiktų sumažinti daugiausia 100 Eur. Neneigia, kad atsakovas dukras nuvesdavo pas gydytoją. Gruodžio mėnesį pagal antstolio nurodymą ji iš atsakovo gavo 70 Eur.

7Ieškovės atstovas teismo posėdyje ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti visiškai. Papildomai paaiškino, kad ieškovės prašomas priteisti vaikams išlaikymas atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką dėl minimalios mėnesinės algos. Ieškovė prašo priteisti pusę minimalios mėnesinės algos išlaikymo dydį kiekvienam vaikui, tai yra minimalus vaikų poreikiai.

8Atsakovas įstatymo reikalavimus atsitinkančio atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Rašytiniuose paaiškinimuose (b. l. 66-67) nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies. Nurodė, kad nors su ieškove gyvena atskirai, jis nuolat rūpinosi vaikais, pirko jiems maistą, drabužius, lankydavo juos reabilitacijos centre, organizavo dukters G. trejų metu gimtadienį, 2016 Naujųjų Metų šventę, nuolat su dukromis leisdavo laiką. Pastaruoju metu ieškovė nenori, kad jis bendrautų su vaikais. Dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo su ieškove jis sutinka, tačiau nesutinka su išlaikymo įsiskolinimu už metus laiko, nes jis prisidėjo prie vaikų išlaikymo, nors jokių įrodymų tai patvirtinančių jis neturi. Taip pat nesutinka su 190 Eur dydžio kiekvienai dukrai išlaikymu, kadangi jis tokio išlaikymo negali teikti dėl savo sveikatos būklės, gaunamų pajamų. Jam iki 2027-02-06 nustatytas neįgalumas, darbingumo lygis tik 35 proc., todėl negali dirbti sunkaus darbo. Gauna 70 Eur neįgalumo pensiją, vasaros metu papildomai užsidirba, dirbdamas atsitiktinius darbus.

9Teismo posėdyje atsakovas su ieškiniu sutiko iš dalies. Papildomai paaiškino, kad ieškovei pinigų nesiųsdavo, duodavo grynaisiais, bet labai nedaug, gali būti, kad 100 Eur. Nekilnojamojo turto jis neturi.

10Atsakovės atstovė teismo posėdyje palaikė atsakovo poziciją, prašė ieškinį tenkinti iš dalies. Papildomai paaiškino, kad ieškovė išlaikymo išlaidų skaičiuotės nepateikė, pati paaiškino, kad vaiko išlaikymui reikia apie 200 Eur per mėnesį. Nors Lietuvos Aukščiausiasis Teismas orientuoja į minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymą vienam vaikui, tačiau akivaizdu, kad tokios sumos, t. y. 380 Eur, tokio amžiaus vaikui išlaikyti nereikia. Išlaikymo dydis turėtų būti mažinamas iki 100 Eur kiekvienam vaikui per mėnesį. Pažymėjo, kad atsakovas yra neįgalus, todėl reikia į tai atsižvelgti.

11Išvadą teikiančios institucijos, Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus, atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti institucijos atstovui nedalyvaujant. Pateiktoje išvadoje (b. l. 35-37) siūlo nepilnamečių vaikų G. Z. ir V. Z. gyvenamąją vietą nustatyti su motina S. L.; priteisti iš atsakovo kiekvienam vaikui po 160 Eur išlaikymą periodinėmis išmokomis; dėl išlaikymo įsiskolinimo siūlo spręsti teismo nuožiūra, atsižvelgiant į vaikų poreikius.

12Ieškinys tenkintinas iš dalies.

13Ieškovė ir atsakovas turi dvi nepilnametes dukras: G. Z., gim. ( - ), ir V. Z., gim. ( - ) (b. l. 15, 16). Santuokos šalys nesudarė.

14Dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo

15Sprendžiant šalių nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo klausimą, prioritetinis yra vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos bei gynimo principas (CK 3.3 str. 1 d.). Teismas, spręsdamas vaiko gyvenamosios vietos nustatymo klausimą, turi nustatyti, su kuriuo iš tėvų vaiko gyvenamosios vietos nustatymas geriau atitiktų vaiko interesus. Teismas turi įvertinti kiekvieno iš tėvų pastangas ir galimybes užtikrinti teisės normose įtvirtintų pagrindinių vaiko teisių ir pareigų įgyvendinimą, šeimos aplinkos sąlygas, taip pat tėvo (motinos) asmeninius bruožus ir kiekvieno iš jų realią galimybę sudaryti vaikui tinkamas sąlygas augti ir vystytis, vaiko ir tėvo ar motinos tarpusavio santykius ir jų pobūdį, vaiko ir tėvo bei motinos, taip pat brolių ir seserų ryšį, vaiko norus ir kt.

16Ieškovės ieškinyje nurodytos aplinkybės, ieškovės teismo posėdžio metu duoti paaiškinimai, Institucijos, duodančios išvadą byloje nurodytos aplinkybės (b. l. 35-37) bei kiti bylos duomenys (b. l. 8, 48) patvirtina, jog šalių nepilnamečiai vaikai gyvena su ieškove nuomojamame trijų kambarių bute su visais patogumais, vaikams sudarytos tinkamos sąlygos, vaikai yra prisirišę vienas prie kito, ieškovė vaikais rūpinasi; ieškovės šeima 2013-08-30 įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą Vaiko teisių apsaugos skyriuje dėl sugyventinio K. Z. (atsakovo) smurto prieš ieškovę vaikų akivaizdoje (b. l. 38, 39). Atsakovas dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo su ieškove sutiko.

17Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, teismas daro išvada, jog šalių nepilnamečių vaikų teisės ir teisėti interesai bus užtikrinti nustačius vaikų gyvenamąją vietą su ieškove, kadangi ji turi visas galimybes užtikrinti vaikų teisę gauti visapusiškas gyvenimo ir ugdymo sąlygas. Esant nurodytoms aplinkybėms pripažintina, kad ieškovės reikalavimas dėl šalių nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo yra pagrįstas ir tenkintinas, šalių nepilnamečių vaikų V. Z., gim. ( - ), ir G. Z., gim. ( - ), gyvenamoji vieta nustatytina su ieškove – vaikų motina S. L., jos gyvenamojoje vietoje.

18Šalys neprašė nustatyti bendravimo su vaikais tvarkos, todėl teismas dėl to nepasisako.

19CK 3.170 str. nustatyta, kad tėvas ar motina, negyvenantys kartu su vaiku, turi teisę ir pareigą bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant. Vaikas, kurio tėvai gyvena skyrium, turi teisę nuolat ir tiesiogiai bendrauti su abiem tėvais, nesvarbu, kur tėvai gyvena. Tėvas ar motina, pas kurį gyvena vaikas, neturi teisės kliudyti antrajam iš tėvų bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant.

20Dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo

21Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 d. numato, kad tėvų pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais ir iki pilnametystės juos išlaikyti. Kad abu tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius bei juos prižiūrėti numato ir CK 3.155 str., 3.156 str. bei 3.192 str. 1 d. Jeigu nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ieškinį (CK 3.194 str.).

22Išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio klausimas yra tiesiogiai susijęs su tinkamų ir būtinų vaikams vystytis sąlygų užtikrinimu (CK 3.192 str. 2 d.), prioritetinės vaiko teisių apsaugos ir gynimo principo įgyvendinimu (CK 3.3 str.), visuotinai pripažįstama kiekvieno vaiko teise turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi, bei tėvų didžiausia atsakomybe už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal tėvų sugebėjimus ir finansines galimybes (Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 27 str. 1, 2 dalys). Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.).

23Ieškovė prašo iš atsakovo priteisti išlaikymą dukroms V. Z. ir G. Z., kiekvienai po 190 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Ieškovės teigimu, atsakovas nuo 2016-10-01 nebeteikia išlaikymo dukroms. Atsakovas su tokiu išlaikymo dydžiu nesutiko motyvuodamas tuo, jog jis yra neįgalus, turto neturi, išlaikymo dydis yra per didelis tokio amžiaus vaikui, be to, ieškovė pati patvirtino, kad vieno vaiko išlaikymui išleidžia apie 200 Eur.

24Teismas, spręsdamas nepilnamečių vaikų išlaikymo klausimą, pažymi, kad tėvai privalo iš anksto įvertinti turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaiku. Priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, sudarant būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams. Sąžiningo ir rūpestingo asmens, kuris turi pareigą išlaikyti savo nepilnametį vaiką, elgesio standartai reikalauja imtis visų jam prieinamų priemonių, kad gautų pajamas, pakankamas vaikui išlaikyti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą praktiką išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo bylose, yra konstatavęs, kad tėvams tenka dalytis normalaus vaikų vystymosi asmenine atsakomybe, kurios negalima atsisakyti. Netinkamas tėvų pareigų vykdymas arba visiškas jų nevykdymas yra pateisinami tik išimtiniais, nepriklausiančiais nuo tėvų valios atvejais, visais kitais atvejais tėvams privalu teikti tokio dydžio išlaikymą, kuris leistų užtikrinti būtinas vaikams vystytis sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2009; 2004 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004).

25Iš byloje esančių įrodymų apie ieškovės turtinę padėtį matyti, kad ieškovė nekilnojamojo turto Lietuvos Respublikoje neturi (b. l. 9), transporto priemonių taip pat neturi (b. l. 10); gauna 74,10 Eur išmoką vaikui (b. l. 120) ir 135,03 Eur motinystės pašalpą (b. l. 14), turi kitų išlaikytinių (b. l. 17, 18); banko sąskaitoje santaupų neturi (b. l. 13), gauna 250 Eur išlaikymą kitiems vaikams (b. l. 48). Iš byloje esančių įrodymų apie atsakovo turtinę padėtį matyti, kad atsakovas nedirba (b. l. 28), nekilnojamojo turto, transporto priemonių taip pat neturi (b. l. 32, 33); jis yra neįgalus, nustatytas 35 proc. darbingumas (b. l. 72), gauna 70,27 Eur netekto darbingumo pensiją (b. l. 47), banko sąskaitoje santaupų neturi (b. l. 50). Apie šalių kreditorinius įsipareigojimus byloje duomenų nėra.

26Taigi konstatuotina, kad nė viena iš šalių neturi piniginių lėšų ar kito turto, kurie galėtų turėti įtakos nustatant vaikams reikalingo ir priteistino išlaikymo dydį. Be to, šalių sunkią turtinę padėtį patvirtina ir tai, kad jiems abiems 100 procentų yra teikiama nemokama valstybės garantuojama teisinė pagalba (b. l. 5-6, 74-75).

27CK 3.192 straipsnyje numatyta tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus siejama ir su pareiga susirasti tokį darbą, kurio apmokėjimas užtikrintų vaiko poreikius ir būtinas vaikui vystytis sąlygas. Nors atsakovas nurodė, ką patvirtina ir byloje esantys įrodymai, kad atsakovas yra iš dalies darbingas, tačiau atsakovas pripažino ir tai, kad jis gali dirbti papildomus darbus.

28Įvertinus visas anksčiau nurodytas aplinkybes, atsižvelgiant į prioritetinį vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos bei gynimo principą (CK 3.3 str. 1 d.), šalių pareigą materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, taip pat atsižvelgiant į ieškovės ir atsakovo turtinę padėtį bei į tai, jog byloje duomenų, patvirtinančių, kad atsakovas yra visiškai nedarbingas, nėra, darytina išvada, kad abi šalys privalo lygiomis dalimis prisidėti prie vaiko išlaikymo (CK 3.156, 3.192 str.).

29Priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams patenkinti, pripažintinas būtinu minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas. Toks orientacinis kriterijus dėl priteistino išlaikymo dydžio nustatytinas atsižvelgiant į CK 6.461 str. 2 d. nuostatas, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesinę algą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004).

30Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomo priteisti nepilnamečiams vaikams išlaikymo dydis nėra didesnis už orientacinį kriterijų dėl priteistino išlaikymo dydžio, į kurį paprastai atsižvelgiama ir kuriuo vadovaujamasi nustatant priteistino išlaikymo dydį. Teismas pažymi, kad minimalių vaiko poreikių pagal formuojamą teismų praktiką įrodinėti nereikia.

31Įvertinęs byloje esančių įrodymų visetą, teismas daro išvadą, kad ieškovės reikalaujamas priteisti iš atsakovo išlaikymas šalių nepilnamečiams vaikams nėra per didelis, yra proporcingas vaikų poreikiams bei šalių turtinei padėčiai ir būtinas užtikrinti tinkamas sąlygas vaikams vystytis.

32Išlaikymas yra priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos (CK 3.200 str.).

33Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju 190 Eur suma, priteistina iš atsakovo kiekvieno šalių vaiko išlaikymui kas mėnesį, prisidės prie ieškovės teikiamo išlaikymo vaikams ir leis įgyvendinti vaikų poreikius, skirtus maistui, aprangai, higienos ir sveikatos reikmėms, žaislams, auklėjimui bei mokymui, todėl ieškovės reikalavimas dėl nurodyto dydžio kasmėnesinių periodinių išmokų kiekvienam šalių nepilnamečiam vaikui priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai, priteisiant iš atsakovo išlaikymą šalių nepilnamečiams vaikams V. Z., gim. ( - ), ir G. Z., gim. ( - ), kiekvienam po 190,00 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.).

34Nurodyto dydžio išlaikymas priteistinas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, kadangi iki tol yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės (b. l. 19-20).

35Vaikui priteistas išlaikymas yra nepilnamečio vaiko nuosavybė, kurią tvarko vaiko tėvas (motina) uzufrukto teisėmis išimtinai vaiko interesais (CK 3.185 str., 3.186 str., 3.203 str. 1 d.).

36Ieškovė prašo iš atsakovo priteisti kiekvienam vaikui po 1920 Eur dydžio išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2015-10-01 iki 2016-10-01, t. y. po 160 Eur kas mėnesį kiekvienam vaikui (12 mėn. x 160 Eur). Byloje nėra ginčo, kad šalys atskirai gyvena nuo 2015 m. spalio mėnesio, tačiau atsakovas su įsiskolinimu nesutiko, nurodydamas, kad jis prisidėjo prie vaikų išlaikymo. Teismo posėdyje ieškovė sutiko įsiskolinimo sumą sumažinti 100 Eur, jos manymu, atsakovas prie vaikų išlaikymo per nurodytą laikotarpį prisidėjo daugiausia 100 Eur. Atsakovas teismo posėdyje pripažino, kad išlaikymui vaikams skyrė labai nedaug, gali būti, kad 100 Eur. Įrodymų apie atsakovo teiktą vaikams išlaikymą, jis nepateikė (CPK 12, 178 str.). Todėl išlaikymo įsiskolinimas iš atsakovo skaičiuojant kiekvienam vaikui po 160 Eur per mėnesį priteisiamas už laikotarpį nuo 2015-10-01 iki 2016-10-01, tačiau prašomas priteisti išlaikymo įsiskolinimo dydis mažintinas teiktu išlaikymu, su kuriuo ieškovė sutiko, t. y. 100 Eur (po 50 Eur kiekvienam vaikui). Tokiu būdu viso iš atsakovo priteistina kiekvienam vaikui po 1870 Eur išlaikymo įsiskolinimo suma.

37Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

38Nagrinėjamu atveju abi šalys yra 100 procentų atleistos nuo visų bylinėjimosi išlaidų valstybei (b. l. 5-6, 74-75), todėl bylinėjimosi išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų (CPK 96 str. 4 d.).

392016-10-03 nutartimi byloje buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, t. y. priteistas laikinas išlaikymas iš atsakovo G. Z. ir V. Z., kiekvienai po 160 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (b. l. 19-20). Įsiteisėjus teismo sprendimui, laikinosios apsaugos priemonės naikintinos. Atsižvelgiant į tai, kad laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos iki sprendimo įsiteisėjimo, sprendimo dalis dėl išlaikymo priteisimo skubiai nevykdytina.

40Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 80, 85, 88, 92, 93, 96, 98, 99, 177-178, 268-270, 282, 375-380 straipsniais, teismas

Nutarė

41ieškinį patenkinti iš dalies.

42Nustatyti nepilnamečių vaikų V. Z., gimusios ( - ), ir G. Z., gimusios ( - ), gyvenamąją vietą su jų motina S. L., a. k. ( - ) jos gyvenamojoje vietoje.

43Priteisti iš K. Z., a. k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiam vaikui V. Z., gim. ( - ), po 190,00 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki V. Z. pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

44Priteisti iš K. Z., a. k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiam vaikui G. Z., gim. ( - ), po 190,00 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki G. Z. pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

45Priteisti iš K. Z. jo nepilnamečiam vaikui V. Z., gim. ( - ), 1870,00 Eur išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2015-10-01 iki 2016-10-01.

46Priteisti iš K. Z. jo nepilnamečiam vaikui G. Z., gim. ( - ), 1870,00 Eur išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2015-10-01 iki 2016-10-01.

47Pavesti S. L., a. k. ( - ) tvarkyti V. Z. ir G. Z. priklausantį išlaikymą uzufrukto teise.

48Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

49Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2016-10-03 nutartimi K. Z. taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

50Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo nustatyti nepilnamečių vaikų G. Z.,... 5. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad su atsakovu susipažino 2011-12-09 ir nuo... 6. Teismo posėdyje ieškovė ieškinį palaikė. Papildomai paaiškino, kad ji... 7. Ieškovės atstovas teismo posėdyje ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti... 8. Atsakovas įstatymo reikalavimus atsitinkančio atsiliepimo į ieškinį... 9. Teismo posėdyje atsakovas su ieškiniu sutiko iš dalies. Papildomai... 10. Atsakovės atstovė teismo posėdyje palaikė atsakovo poziciją, prašė... 11. Išvadą teikiančios institucijos, Elektrėnų savivaldybės administracijos... 12. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. Ieškovė ir atsakovas turi dvi nepilnametes dukras: G.... 14. Dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo... 15. Sprendžiant šalių nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo... 16. Ieškovės ieškinyje nurodytos aplinkybės, ieškovės teismo posėdžio metu... 17. Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, teismas daro išvada, jog šalių... 18. Šalys neprašė nustatyti bendravimo su vaikais tvarkos, todėl teismas dėl... 19. CK 3.170 str. nustatyta, kad tėvas ar motina, negyvenantys kartu su vaiku,... 20. Dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo... 21. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 d. numato, kad tėvų pareiga –... 22. Išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio klausimas yra tiesiogiai susijęs su... 23. Ieškovė prašo iš atsakovo priteisti išlaikymą dukroms 24. Teismas, spręsdamas nepilnamečių vaikų išlaikymo klausimą, pažymi, kad... 25. Iš byloje esančių įrodymų apie ieškovės turtinę padėtį matyti, kad... 26. Taigi konstatuotina, kad nė viena iš šalių neturi piniginių lėšų ar... 27. CK 3.192 straipsnyje numatyta tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo... 28. Įvertinus visas anksčiau nurodytas aplinkybes, atsižvelgiant į... 29. Priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams patenkinti, pripažintinas... 30. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomo priteisti nepilnamečiams vaikams... 31. Įvertinęs byloje esančių įrodymų visetą, teismas daro išvadą, kad... 32. Išlaikymas yra priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos (CK... 33. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu... 34. Nurodyto dydžio išlaikymas priteistinas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos,... 35. Vaikui priteistas išlaikymas yra nepilnamečio vaiko nuosavybė, kurią tvarko... 36. Ieškovė prašo iš atsakovo priteisti kiekvienam vaikui po 1920 Eur dydžio... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 38. Nagrinėjamu atveju abi šalys yra 100 procentų atleistos nuo visų... 39. 2016-10-03 nutartimi byloje buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės,... 40. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 80, 85, 88, 92, 93, 96, 98, 99,... 41. ieškinį patenkinti iš dalies.... 42. Nustatyti nepilnamečių vaikų V. Z., gimusios ( - ), ir... 43. Priteisti iš K. Z., a. k. ( - )... 44. Priteisti iš K. Z., a. k. ( - )... 45. Priteisti iš K. Z. jo nepilnamečiam vaikui 46. Priteisti iš K. Z. jo nepilnamečiam vaikui 47. Pavesti S. L., a. k. ( - ) tvarkyti 48. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 49. Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo... 50. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...