Byla 2-702/2014
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Gardi mėsa“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens žemės ūkio bendrovės „Nematekas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1166-413/2014, kuria tenkinti pareiškėjų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus ir Valstybės įmonės Turto banko skundai dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Gardi mėsa“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai teismas tenkino skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo.

5Pareiškėjai skundais prašė panaikinti bankrutavusios UAB „Gardi mėsa“ 2013 m. spalio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimus 1, 2 ir 3 darbotvarkės klausimais, kuriais nutarta patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą (1 klausimas); atšaukti 2012 m. lapkričio 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo administratorius buvo įpareigotas kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą su pareiškimu dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu (2 klausimas); dėl taikos sutarties sudarymo Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1004-260/2013 (3 klausimas).

6Dėl administratoriaus ataskaitos tvirtinimo. Pareiškėjai nurodė, kad šis nutarimas turi būti panaikintas atsižvelgiant į tai, kad dar 2012 m. lapkričio 20 d. įvykusiame pirmajame BUAB „Gardi mėsa“ kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas, kuriuo UAB „Gardi mėsa“ administratorius buvo įgaliotas kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu. Tačiau praėjus daugiau nei metams nuo nutarimo priėmimo administratorius šių veiksmų neatliko. Todėl dėl administratoriaus neveiklumo kreditoriai, išskyrus didžiausią kreditorių ŽŪB „Nematekas“, balsavo prieš administratoriaus ataskaitos patvirtinimą. Be to, priimant ginčijamus nutarimus ir už juos balsuojant didžiausiam įmonės kreditoriui ŽŪB „Nematekas“, buvo pažeisti kitų kreditorių interesai, be pakankamos tam priežasties administratorius 2013 m. spalio 25 d. kreditorių susirinkimui pateikė svarstyti tik klausimą dėl tyčinio bankroto, taip pat, pasak ieškovų, administratorius neįvykdė kreditorių įpareigojimų ir nepareiškė ieškinių įmonės vadovams dėl to, kad įmonė pavėlavo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, dėl to kreditoriai patyrė žalos.

7Dėl nutarimo pripažinti pirmojo BUAB „Gardi mėsa“ susirinkimo įpareigojimą administratoriui kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, nevykdytinu. Šis nutarimo punktas, pareiškėjų nuomone, yra neteisėtas, kadangi už jį balsavo ŽŪB „Nematekas“, kuris yra tiesiogiai suinteresuotas tokio klausimo išsprendimu, nes yra BUAB „Gardi mėsa“ steigėjas, kontroliavęs ir galbūt per atsakingus fizinius asmenis užėmęs vadovaujančias pareigas abiejose įmonėse, valdęs ir privedęs įmonę prie tyčinio bankroto.

8Dėl taikos sutarties sudarymo civilinėje byloje Nr. 2-1004-260/2013 (atsakovas ŽŪB „Nematekas“). Šis nutarimas neteisėtas, kadangi tapatus nutarimas buvo panaikintas Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1469-413/2013, kuri Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2386/2013 buvo palikta nepakeista. Be to, atsižvelgiant į tai, kad ŽŪB „Nematekas“ balsuojant turėjo 95,741 proc. visų įmonės kreditorių balsų, pritardamas taikos sutarties sudarymui jis elgėsi nesąžiningai, piktnaudžiavo savo dominuojančia padėtimi ir priėmė sau palankų, o likusių kreditorių interesus pažeidžiantį sprendimą.

9Atsakovas su skundais nesutiko, prašė juos atmesti. Nurodė, kad ginčijami susirinkimo nutarimai buvo priimti nepažeidžiant susirinkimo sušaukimo ir balsavimo tvarkos. Jų priėmimą sąlygojo pasikeitusios aplinkybės, įvykusios po pirmojo 2012 m. lapkričio 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo (teismo nutartimi įtrauktas į bankroto bylą naujasis kreditorius ŽŪB „Nematekas“ pateikė papildomus rašytinius duomenis, Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 18 d. sprendimu atmetė administratoriaus ieškinį atsakovui ŽŪB „Nematekas“ dėl sandorio, kurio vertė 198 969,17 Lt, pripažinimo negaliojančiu).

10Suinteresuotas asmuo ŽŪB „Nematekas“ prašė skundą atmesti. Nurodė, kad, nors pareiškėjai bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimą ginčija remdamiesi vien savo nuomone – nepritarimu bankroto administratoriaus konkretiems atliktiems veiksmams, tačiau nepateikia jokių argumentų ar įrodymų, kurie įvardintų, kokias konkrečiai įstatyme bankroto administratoriui priskirtas pareigas jis pažeidė, kaip tokie veiksmai ar neveikimas turėjo įtakos netinkamam administratoriaus funkcijų atlikimui. Pažymėjo, kad pirmasis BUAB „Gardi mėsa“ kreditorių susirinkimas įvyko 2012 m. lapkričio 20 d., tuo tarpu pagrindinio bendrovės kreditoriaus ŽŪB „Nematekas“ 2 992 993,41 Lt kreditoriniai reikalavimai, sudarantys 95,741% visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų bankroto byloje sumos, UAB „Gardi mėsa“ bankroto byloje buvo patvirtinti tik Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartimi. Patvirtinus jo finansinius reikalavimus UAB „Gardi mėsa“ bankroto byloje, iš esmės pasikeitė subjektai, turintys Įmonių bankroto įstatymo suteiktą teisę balsų dauguma priimti kreditorių susirinkimo nutarimus. Kadangi esminis klausimas dėl bankroto pripažinimo tyčiniu buvo svarstytas nedalyvaujant didžiausiam kreditoriui, todėl jis buvo persvarstytas 2013 m. spalio 25 d. kreditorių susirinkime.

11Nurodė, kad patvirtinus jo finansinį reikalavimą UAB „Gardi mėsa“ bankroto byloje, administratorius pakartotinai peržiūrėjo bankroto bylos medžiagą ir dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių pakeitė savo nuomonę dėl kreipimosi į teismą pripažinti UAB „Gardi mėsa“ bankrotą tyčiniu. Todėl pareiškėjų argumentai nesudaro pagrindo teigti, jog yra pagrindas UAB „Gardi mėsa“ bankrotą pripažinti tyčiniu ir ginčijamą nutarimą panaikinti.

12Dėl taikos sutarties sudarymo civilinėje byloje Nr. 2-1004-260/2013 (atsakovas ŽŪB „Nematekas“). Šiuo nutarimu bankroto administratorius buvo įpareigotas sudaryti taikos sutartį su ŽŪB „Nematekas“ tik Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1004-260/2013. Išnagrinėjus šią bylą ir priėmus joje teismo sprendimą, tokio įpareigojimo įvykdymas dabartiniu metu tapo neįmanomas, kadangi nutarimas galiojo tik bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

13Suinteresuotas asmuo UAB „Baltic Master“ prašė skundus atmesti.

14II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė

15Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 21 d. nutartimi skundus tenkino. Panaikino bankrutavusios UAB „Gardi mėsa“ 2013 m. spalio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimus 1, 2 ir 3 darbotvarkės klausimais, kuriais nutarta patvirtinti administratoriaus veiklos atskaitą (informaciją); atšaukti 2012 m. lapkričio 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo administratorius buvo įpareigotas kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą su pareiškimu dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu; sudaryti taikos sutartį Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1004-260/2013.

16Teismas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo administratoriaus ataskaitą laikyti išklausyta ir jos patvirtinimo pažymėjo, kad kreditoriai, matydami, kad administratorius nevykdo priimtų nutarimų, turėjo teisę sušaukti kreditorių susirinkimą ir spręsti dėl kreipimosi į Įmonių bankroto valdymo departamentą su skundu dėl bankroto administratoriaus veiksmų (ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalis), o taip pat pasinaudoti teise, įtvirtinta ĮBĮ 23 straipsnio 1 dalies 13 punkte bei 21 straipsnio 2 dalies 3 punkte, ir kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo bei bankroto pripažinimo tyčiniu. Nors kreditoriai tokia teise ir nepasinaudojo, tačiau tai nepašalina administratoriaus pareigos vykdyti kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus nepriklausomai nuo to, kiek praėjo laiko nuo tokių nutarimų priėmimo.

17Dėl nutarimo pripažinti pirmojo UAB „Gardi mėsa“ susirinkimo įpareigojimą administratoriui kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, nevykdytinu ir šią nutarimo dalį atšaukti. Pareiškėjai, kaip ir pirmuoju ginčo klausimu, savo teisių pažeidimą iš esmės sieja su keletu aplinkybių: pirma, jog administratorius neįvykdė 2012 m. lapkričio 20 d. pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimo, įpareigojančio jį kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu; antra, kad nutarimas priimtas suinteresuoto sau palankaus sprendimo baigtimi asmens (kreditoriaus) balsų dauguma. Teismas, atsižvelgdamas į viešą nagrinėjamos bylos pobūdį, kurioje turi būti užtikrintos visų kreditorių teisės ir teisėti interesai, į tai, kad tyčinio bankroto požymiai buvo konstatuoti administratoriaus pirmoje ataskaitoje, kurią patvirtino pirmasis kreditorių susirinkimas, 2012 m. lapkričio 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimas dėl įmonės tyčinio bankroto nebuvo vykdomas ilgą laiką be svarbios priežasties ir toks administratoriaus neveikimas ilgą laiką negali būti pateisinamas, o administratoriaus nurodomas pasikeitusias aplinkybes ginčija smulkieji įmonės kreditoriai ir iš dalies jų poziciją patvirtina Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2013 m. kovo 20 d. sprendimas, sprendė, kad yra pagrindas panaikinti BUAB „Gardi mėsa“ 2013 m. spalio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimus pirmuoju ir antruoju darbotvarkės klausimais.

18Dėl nutarimo patvirtinti pateiktą taikos sutarties su ŽŪB „Nematekas“ projektą ir įgalioti administratorių sudaryti taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-1004-260/2013. Teismas, nustatęs, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1469-413/2013 nutarė panaikinti bankrutavusios UAB „Gardi mėsa“ 2013 m. sausio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu dėl taikos sutarties sudarymo civilinėje byloje Nr. 2-1004-260/2013; Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi Kauno apygardos teismo nutartį paliko nepakeistą; be to, Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 18 d. sprendimu civilinę bylą Nr. 2-1004-260/2013 išnagrinėjo iš esmės ir taikos sutarties joje nepatvirtino, reikalavimą panaikinti tokį nutarimą pripažino pagrįstu.

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

20Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo ŽŪB „Nematekas“ prašo Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 21 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – skundus atmesti.

21Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismas faktines aplinkybes, susijusias su kreditorių susirinkimo nutarimų pirmuoju ir antruoju darbotvarkės klausimais, vertino formaliai ir nevisapusiškai, todėl padarė nepagrįstas išvadas, kad kreditorių susirinkimui nebuvo pagrindo patvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos ir pripažinti BUAB „Gardi mėsa“ kreditorių susirinkimo įpareigojimą administratoriui kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, nevykdytinu ir jį atšaukti. Teismas neatsižvelgė į faktines aplinkybes, dėl kurių minėtas nutarimas nebuvo vykdomas, t. y. kad 2012 m. lapkričio 20 d. nutarimas buvo priimtas tik šiuo metu 4,259 proc. visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų bankroto byloje sumos turinčių kreditorių balsais, nedalyvaujant pagrindiniam atsakovo kreditoriui ŽŪB „Nematekas“, kurio reikalavimai patvirtinti tik 2012 m. gruodžio 21 d. nutartimi. Taigi susidarė situacija, kad toks esminis bankroto proceso klausimas kaip kreipimasis dėl bankroto pripažinimo tyčiniu buvo išspręstas kreditorių mažumos ir jų valia faktiškai primesta 95,741 proc. visų reikalavimų bankroto byloje turintiems kreditoriams. Todėl buvo racionalu, teisinga ir protinga bankroto administratoriui 2013 m. spalio 25 d. visos sudėties kreditorių susirinkime pakartotinai svarstyti šį klausimą. Taip pat nurodo, jog, atsižvelgiant į tai, kad nuo 2005 m. ŽŪB „Nematekas“ teikdavo UAB „Gardi mėsa“ nuolatines konsultavimo paslaugas įvairiais verslo klausimais, jam geriau nei pareiškėjams buvo žinoma ilgalaikė bendrovės ūkinė – komercinė situacija ir jis galėjo tiksliau įvertinti įmonės sudarytų sandorių ir jos vadovų atliktų veiksmų ekonominį poveikį ir pagrįstumą nei kiti UAB „Gardi mėsa“ kreditoriai“.

22Kauno apygardos teismui išnagrinėjus bylas dėl 2005 m. sausio 2 d. Verslo konsultavimo paslaugų teikimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir dėl ŽŪB „Nematekas“ kreditorinio reikalavimo tvirtinimo UAB „Gardi mėsa“ bankroto byloje bei bankroto administratoriui susipažinus su bendrovės dokumentais, paaiškėjo, kad nebeliko pagrindo kreiptis į teismą dėl bendrovės tyčinio bankroto pripažinimo.

23Be to, teismas neatsižvelgė į byloje pateiktą rašytinį įrodymą – UAB „Gardi mėsa“ dokumentų perdavimo – priėmimo aktą, kuris patvirtino, kad bankroto administratorius visus su įmonės veikla susijusius dokumentus gavo tik 2012 m. spalio 11 d., kurie sudarė 3166 segtuvus, o ataskaita pirmajam kreditorių susirinkimui turėjo būti parengta iki 2012 m. lapkričio 20 d., todėl pats bankroto administratorius negalėjo fiziškai spėti tinkamai įsigilinti į įmonėje sudarytų sandorių ekonominį pagrįstumą ir vadovų atsakomybės klausimus.

24Teismas, panaikindamas BUAB „Gardi mėsa“ nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu, visiškai nepagrįstai rėmėsi aplinkybe, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-680/2004 nurodyti tyčinio bankroto požymiai buvo neva konstatuoti administratoriaus pirmoje ataskaitoje, neatsižvelgdamas į tai, kad aktualūs tyčinio bankroto požymiai yra suformuoti 2013 m. lapkričio 22 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2013.

25Įmonė niekada nebuvo sėkmingai ir pelningai veikianti bendrovė, todėl jos bankrotą tikėtinai nulėmė verslo nesėkmė.

26Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai panaikino skundžiamą nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu, kadangi jo priėmimo metu jį buvo galima įvykdyti, skirtingai nei nurodė teismas.

27Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas VSDFV Kauno skyrius prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes ir priėmė teisėtą nutartį. Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad 2012 m. lapkričio 20 d. kreditorių susirinkime sprendžiant dėl UAB „Gardi mėsa“ bankroto pripažinimo tyčiniu nutarimas buvo priimtas šiuo metu 4,259 proc. visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų bankroto byloje turinčių kreditorių balsais, kadangi minėtas susirinkimas vyko be procedūrinių pažeidimų, jame balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma sudarė 81,169 proc., dėl jo skundų pateikta nebuvo.

28Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo BUAB „Gardi mėsa“ prašo atskirąjį skundą tenkinti.

29Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas VĮ Turto bankas prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą.

30IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

31Atskirasis skundas atmestinas.

32Byloje kilo ginčas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo.

33Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2012 m. liepos 31 d. nutartimi UAB „Gardi mėsa“ iškėlė bankroto bylą. 2012 m. lapkričio 20 d. įvyko pirmasis kreditorių susirinkimas, kuris, be kita ko, priėmė nutarimą, įpareigojantį administratorių kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą su pareiškimu dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu (t. 1, b. l. 27-29). 2012 m. gruodžio 21 d. teismo nutartimi buvo patvirtintas kreditoriaus ŽŪB „Nematekas“

342 992 993,41 Lt finansinis reikalavimas bankroto byloje. 2013 m. spalio 25 d. BUAB „Gardi mėsa“ kreditorių susirinkime (t. 1, b. l. 46-48) buvo priimti tokie nutarimai: 1) administratoriaus ataskaitą laikyti išklausyta ir patvirtinti; 2) pripažinti pirmojo UAB „Gardi mėsa“ susirinkimo įpareigojimą administratoriui kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, nevykdytinu ir šią nutarimo dalį atšauti; 3) patvirtinti pateiktą taikos sutarties su ŽŪB „Nematekas“ projektą ir įgalioti administratorių sudaryti taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-1004-260/2013. Su nurodytais nutarimais nesutinka kreditoriai ir juos ginčija įstatymų nustatyta tvarka.

35Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta bankrutuojančios UAB ,,Revi“ byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad būtų pažeistos išvardytos procedūros.

36Dėl skundžiamų nutarimų pirmuoju ir antruoju darbotvarkės klausimais

37Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, nurodo, kad teismas, tenkindamas skundą, bylos faktines aplinkybes vertino formaliai ir nevisapusiškai, todėl padarė nepagrįstas išvadas, jog kreditorių susirinkimui nebuvo pagrindo patvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos bei pripažinti pirmojo BUAB „Gardi mėsa“ kreditorių susirinkimo nutarimą įpareigoti administratorių kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu nevykdytinu ir šią nutarimo dalį panaikinti. Su tokiais argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

38Viena iš faktinių aplinkybių, kuriomis apeliantas grindžia nesutikimą su teismo išvada, kad bankroto administratorius nevykdė kreditorių įpareigojimo kreiptis į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, yra tai, kad 2012 m. lapkričio 20 d. kreditorių susirinkime nutarimai buvo priimami nedalyvaujant šiuo metu esančiam didžiausiam kreditoriui, tik 4,259 proc. visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų bankroto byloje turinčių kreditorių balsais, tačiau teismas į tai neatsižvelgė. Su tokiu argumentu nėra pagrindo sutikti, kadangi byloje nėra duomenų, jog minėtas susirinkimas vyko pažeidžiant įstatyme numatytas procedūras ar kad būtų apskųstas įstatymų nustatyta tvarka, kreditorių susirinkimas vyko esant kvorumui, jame dalyvavo ir balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų finansinių reikalavimų suma sudarė 81,169 proc. (ĮBĮ 24 str., t. 1, b. l. 27-29). Taigi vien ta aplinkybė, jog 2012 m. lapkričio 20 d. kreditorių susirinkime nutarimai buvo priimami nedalyvaujant šiuo metu esančiam didžiausiam kreditoriui, turinčiam 95,741 proc. visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų, nesudaro pagrindo pripažinti, kad toks nutarimas yra neteisėtas ir neturi būti vykdomas, ypač atsižvelgiant į tai, kad patvirtinus šio kreditoriaus (ŽŪB „Nematekas“) reikalavimą, jis, sužinojęs apie priimtą nutarimą, jo neskundė. Pažymėtina, kad ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 20 punkte bankroto administratoriui numatyta pareiga vykdyti kreditorių susirinkimo sprendimus. Pasak apelianto, teismas netinkamai įvertino pasikeitusias aplinkybes, kurioms esant nebeliko pagrindo kreiptis į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, tačiau tokie argumentai nėra pagrįsti. Tai, kad Kauno apygardos teismo nagrinėtose bylose (2-1004-2006/2013 dėl Verslo konsultavimo paslaugų teikimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir 2-2440-413/2012 dėl ŽŪB „Nematekas“ finansinio reikalavimo dalies, susijusios su ginčijama sutartimi, tvirtinimo) bankroto administratoriaus reikalavimai buvo atmesti, tačiau procesiniai sprendimai dar nėra įsiteisėję LITEKO duomenimis, nesudaro pakankamo pagrindo išvadai, kad nebeliko paties bankroto administratoriaus iškeltų prielaidų dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, kadangi administratoriaus kreditoriams pateiktoje veiklos ataskaitoje už 2012-07-31 – 2012-11-12 laikotarpį (t. 1, b. l. 11-26) nurodytos ir kitos aplinkybės, kurioms esant įmonei galėjo būti daromas tiesioginis ar netiesioginis lemiamas poveikis, tačiau tyčinio bankroto faktą gali konstatuoti tik bankroto bylą nagrinėjantis teismas (ĮBĮ 20 str.). Net ir tai, kad bankroto administratorius visus su BUAB „Gardi mėsa“ veikla susiję dokumentus gavo tik 2012 m. spalio 11 d., ir ataskaitai parengti jis turėjo šiek tiek daugiau negu mėnesį laiko, pasak bankroto administratoriaus, dėl šios priežasties jis negalėjo fiziškai spėti tinkamai įsigilinti į perduotus įmonės veiklos dokumentus sudarytų sandorių ekonominio pagrįstumo ir įmonės vadovų atsakomybės klausimais ir pateikti pagrįstą tokių dokumentų teisinį vertinimą dėl tyčinio bankroto požymių buvimo, nepaneigia jo padarytų prielaidų dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, o į bylą pateiktas Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2013 m. atliktas kompleksinis UAB „Gardi mėsa“ patikrinimas už 2008-2010 metus, kurio metu nustatyta, kad paslaugų įsigijimo sandoriai buvo ekonomiškai nenaudingi UAB „Gardi mėsa“, tik išdidino bendrovės patirtas sąnaudas, paslaugų pirkimas neatitiko verslo logikos, sandoriai buvo sudaryti priešingais įmonės veiklos tikslais, kurie turėjo įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais (t. 1, b. l. 30-40), tik patvirtina jas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2013 m. spalio 25 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu skundžiami nutarimai buvo priimti tik didžiausio kreditoriaus ŽŪB „Nematekas“ iniciatyva ir balsais, todėl atsižvelgiant į galimas šio juridinio asmens ir BUAB „Gardi mėsa“ sąsajas, skundžiamų nutarimų palikimas galioti prieštarautų kitų kreditorių teisėtiems interesams ir neatitiktų pagrindinių bankroto tikslų užtikrinti kreditorių ir skolininko pareigų bei interesų pusiausvyrą, bei bendrųjų teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų (CK 1.5 str.).

39Dėl skundžiamo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu

40Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo motyvams, kad pareiškėjų skundų reikalavimas panaikinti nutarimą patvirtinti pateiktą taikos sutarties su ŽŪB „Nematekas“ projektą ir įgalioti administratorių sudaryti taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-1004-260/2013, yra pagrįstas atsižvelgiant į teismų priimtus procesinius sprendimus, todėl šiuo klausimu plačiau nepasisako.

41Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamos teismo nutarties, ji yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

43Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai teismas tenkino... 5. Pareiškėjai skundais prašė panaikinti bankrutavusios UAB „Gardi mėsa“... 6. Dėl administratoriaus ataskaitos tvirtinimo. Pareiškėjai nurodė, kad šis... 7. Dėl nutarimo pripažinti pirmojo BUAB „Gardi mėsa“ susirinkimo... 8. Dėl taikos sutarties sudarymo civilinėje byloje Nr. 2-1004-260/2013... 9. Atsakovas su skundais nesutiko, prašė juos atmesti. Nurodė, kad ginčijami... 10. Suinteresuotas asmuo ŽŪB „Nematekas“ prašė skundą atmesti. Nurodė,... 11. Nurodė, kad patvirtinus jo finansinį reikalavimą UAB „Gardi mėsa“... 12. Dėl taikos sutarties sudarymo civilinėje byloje Nr. 2-1004-260/2013... 13. Suinteresuotas asmuo UAB „Baltic Master“ prašė skundus atmesti.... 14. II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė... 15. Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 21 d. nutartimi skundus tenkino.... 16. Teismas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo administratoriaus ataskaitą... 17. Dėl nutarimo pripažinti pirmojo UAB „Gardi mėsa“ susirinkimo... 18. Dėl nutarimo patvirtinti pateiktą taikos sutarties su ŽŪB „Nematekas“... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 20. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo ŽŪB „Nematekas“ prašo Kauno... 21. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismas faktines aplinkybes,... 22. Kauno apygardos teismui išnagrinėjus bylas dėl 2005 m. sausio 2 d. Verslo... 23. Be to, teismas neatsižvelgė į byloje pateiktą rašytinį įrodymą – UAB... 24. Teismas, panaikindamas BUAB „Gardi mėsa“ nutarimą antruoju darbotvarkės... 25. Įmonė niekada nebuvo sėkmingai ir pelningai veikianti bendrovė, todėl jos... 26. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai panaikino skundžiamą nutarimą... 27. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas VSDFV Kauno skyrius prašo... 28. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo BUAB „Gardi mėsa“... 29. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas VĮ Turto bankas prašo... 30. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 31. Atskirasis skundas atmestinas.... 32. Byloje kilo ginčas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo.... 33. Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2012 m. liepos 31 d.... 34. 2 992 993,41 Lt finansinis reikalavimas bankroto byloje. 2013 m. spalio 25 d.... 35. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 36. Dėl skundžiamų nutarimų pirmuoju ir antruoju darbotvarkės klausimais... 37. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, nurodo, kad... 38. Viena iš faktinių aplinkybių, kuriomis apeliantas grindžia nesutikimą su... 39. Dėl skundžiamo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu... 40. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo... 41. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad atskirojo skundo argumentai... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339... 43. Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą....