Byla 2S-1377-479/2014

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas Bertašius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės UAB „ECAA Europe“ ir atsakovių Acemark Enterprises Limited, UAB „Spedman“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-04-29 nutarties, atsakovės Acemark Enterprises Limited atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-05-20 nutarties bei ieškovės UAB „ECAA Europe“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-06-13 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „ECAA Europe“ ieškinį atsakovėms Acemark Enterprises Limited, UAB „Spedman“, trečiajam asmeniui East China Automobile Association Ltd dėl nuosavybės teisės į turtą pripažinimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė UAB „ECAA Europe“ kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su ieškiniu dėl nuosavybės teisės pripažinimo. Ieškovė nurodė ieškinyje tai, kad ji ir atsakovė Acemark Enterprises Limited yra sudariusios autodetalių pirkimo – pardavimo sutartį. Vykdant šią sutartį ieškovei atsakovė UAB „Spedman“ atgabeno į Klaipėdos uostą automobilių detales konteineryje Nr. CMAU5217210 43158,32 eurų (149017,06 Lt) vertės. Kadangi ieškovė šių detalių kainą yra sumokėjusi, ieškovei šios detalės turi būti perduotos, nors atsakovės šios pareigos nevykdo. Dėl to ieškovė prašė teismo pripažinti nuosavybės teisę į iš Kinijos Liaudies Respublikos atgabentas automobilių detales, esančias konteineryje Nr. CMAU5217210, 43158,32 eurų (149017,06 Lt) vertės; priteisti iš atsakovių Acemark Enterprises Limited ir UAB „Spedman“ lygiomis dalimis bylinėjimosi išlaidas; taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti iš Kinijos Liaudies Respublikos atgabentas automobilių detales, esančias konteineryje Nr. CMAU5217210, kuris yra Klaipėdos uosto krovinių terminale. Nurodyti, kad areštuotos automobilių detalės turi būti saugomos muitinės sandėlyje Nr. LA0452, esančiame ( - ). Areštuoto turto saugotoju paskirti ieškovę ECAA Europe UAB. Nustatyti, kad prekės į šį muitinės sandėlį pervežamos atsakovės UAB „Spedman“ arba ieškovės sąskaita ir lėšomis.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-04-29 nutartimi prašymą tenkino iš dalies, taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo iš Kinijos Liaudies Respublikos atgabentas automobilių detales, esančias konteineryje Nr. CMAU5217210, kuris yra Klaipėdos uosto krovinių terminale. Kitoje dalyje prašymo netenkino. Turto saugotoju paskyrė atsakovę Kinijos Liaudies Respublikos įmonę Acemark Enterprise Limited, j.a.k. 868885, 201206 PRC Shanghai, Nr. 223 Xuan Chun Road, San Zao Industry Zone, Kinijos Liaudies Respublika. Nurodė, kad išanalizavus šioje byloje pateiktame ieškinyje nurodytas aplinkybes bei išdėstytus motyvus, byloje esančius rašytinius įrodymus, atsižvelgiant į pareikšto ieškinio pobūdį ir dalyką, darytina išvada, kad ieškovė pagrindė tikėtiną grėsmę jos interesams ir nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasidaryti visai neįmanomas, nes iki jo priėmimo atsakovės galėtų krovinį išduoti kitiems asmenims, išgabenti iš Lietuvos Respublikos ar kitokiu būdu bandyti perleisti jį kitiems asmenims. Tokiu būdu, nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių iki civilinės bylos išnagrinėjimo teisme dienos, tiek ieškovei, tiek kitiems asmenims galėtų būti padaryta žala. Teismas netenkino ieškovės prašymo nurodyti, kad areštuotos automobilių detalės turi būti saugomos muitinės sandėlyje Nr. LA0452, esančiame ( - ), motyvuodamas tuo, kad teismui taikius šias ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones ieškovės reikalavimai būtų patenkinti dar neišnagrinėjus bylos iš esmės, todėl būtų pažeista ginčo šalių interesų pusiausvyra. Taip pat nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog iš Kinijos Liaudies Respublikos atgabentos automobilių detalės, esančios konteineryje Nr. CMAU5217210, paliekamos Klaipėdos uoste, nėra pagrindo turto saugotoju paskirti ieškovę.

5Atskiruoju skundu atsakovė Acemark Enterprises Limited prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-04-29 nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį – ieškovo prašymą atmesti. Atsakovė nurodė, kad byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės prieštarauja kitoje Klaipėdos miesto apylinkės byloje Nr. 2-4325-676/2013 anksčiau taikytoms ir vis dar galiojančioms laikinosioms apsaugos priemonėms ir skundžiama nutartis kol kas negali būti neįvykdyta. Galioja 2 teismo nutarys, kurios prieštarauja viena kitai, todėl skundžiama teismo nutartis negali būti įvykdyta iki 2014-05-21, nes tą dieną bus skelbiamas procesinis sprendimas dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-10-14 sprendimo. Šios laikinosios apsaugos priemonės perteklinės, neekonomiškos ir neproporcingos, jos varžo atsakovės Acemark Enterprises Limited teises ir teisėtus interesus. Ieškovei neįvykdžius jau įsiteisėjusios Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-12-10 nutarties, priimtos byloje Nr. 2-4325-676/2013 ir nesumokėjus 47 431,19 Lt, nuostolių atlyginimo užtikrinimo, nebuvo pagrindo šioje byloje tenkinti ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, tokie ieškovės nesąžiningi veiksmai leidžia padaryti išvadą, jog ieškovė ir šioje byloje vengs atlyginti nuostolius, kurių dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių neabejotinai kils nagrinėjamoje byloje.

6Atskiruoju skundu ieškovė UAB „ECAA Europe“ nesutinka su skundžiamos nutarties dalimi, kuria areštuoto turto saugotoju paskirta atsakovė prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-04-29 nutarties dalį, kuria atsisakyta tenkinti ieškovės prašymą nurodyti, kad areštuotos automobilių detalės turi būti saugomos muitinės sandėlyje Nr. LA0452, esančiame ( - ). Panaikintoje skundžiamos nutarties dalyje priimti nutartį tenkinti ieškovės prašymus ir nurodyti, kad areštuotos automobilių detalės turi būti saugomos muitinės sandėlyje Nr. LA0452, esančiame ( - ), paskirti areštuoto turto saugotoju ieškovę; nustatyti, kad areštuotos prekės į šį muitinės sandėlį turi būti pervežamos atsakovės UAB „Spedman“ arba ieškovės sąskaita ir lėšomis; iš atsakovių lygiomis dalis priteisti 500 Lt bylinėjimosi išlaidų už atskirojo skundo rengimą. Atskirąjį skundą grindžia argumentais, jog teismas nepagrįstai ignoravo tai, kad atsakovei nenustačius pareigos išduoti krovinį ieškovei ir neįpareigojant atsakovės krovinį pervežti į ieškovės naudojamą sandėlį turto saugojimo vertė bus artima krovinio vertei, o tai pažeidžia protingumo, ekonomiškumo ir teisingumo kriterijus. Vertindamas šioje civilinėje byloje pareikšto ieškinio reikalavimų ir prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tapatumą, teismas priimdamas skundžiamą nutartį negalėjo vadovautis kitu pagrindu pradėtoje byloje padarytais teismo išaiškinimais ir vertinti tos bylos ieškinio reikalavimus, kurie akivaizdžiai skiriasi nuo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nepritaikius visų ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių teismas iš esmės sudarė pagrindą žalai atsirasti, taip pat galimiems naujiems ginčams dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Prekių saugojimas kitame sandėlyje nei ( - ), būtų mažiau ekonomiškas, nes areštuotas prekes gali tekti pervežti iš jų buvimo vietos net kelis kartus ir visa tai sąlygotų papildomų išlaidų atsiradimą. Skundžiamos nutarties motyvuojamoji dalis prieštarauja rezoliucinei jos daliai, nes motyvuojamoje dalyje teismas nustatė, kad egzistuoja rizika, jog konteineryje esančias prekes gali būti siekiama paslėpti ar išvežti iš Lietuvos Respublikos, tačiau rezoliucinėje dalyje teismas nors ir areštavo konteineryje esančias prekes, tačiau turto saugotoju paskyrė atsakovę Acemark Enterprises Limited. Veikiant apdairiai ir ekonomiškai, teismas galėjo nustatyti terminą, per kurį ieškovė ar atsakovė įpareigoti surasti ir nurodyti konkretų muitinės sandėlį, kuriame galėtų būti laikomos areštuotos prekės. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė ir į tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę pagrindžia tai, jog jų taikymas įstatymų leidėjo yra vertinamas kaip preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčios apsunkinti ir padaryti neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

7Atskiruoju skundu atsakovės UAB „Spedman“ prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-04-29 nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį – ieškovės prašymą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais: skundžiamoje nutartyje nėra pateikiami jokie pagrįsti motyvai dėl ieškinio pagrįstumo, tinkamai neanalizuotos faktinės bylos aplinkybės. Iš ieškinio turinio preliminaraus vertinimo akivaizdu, kad ieškinio reikalavimas yra nepagrįstas ir negalėtų būti tenkinamas. Esant sudarytai arbitražinei išlygai tarp ginčo šalių, pirmosios instancijos teismas turėjo atsisakyti priimti ieškinį, o jau priimtą ieškinį turėtų palikti nenagrinėtą. Ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinimas nevertinant reikšmingų aplinkybių negali būti laikomas pakankamu ir teisiškai reikšmingu pripažinti, kad teismo nutartis yra motyvuota.

8Atsiliepime į ieškovės atskirąjį skundą trečiasis asmuo įmonės East China Automobile Association Ltd prašo ieškovės atskirąjį skundą dėl 2014-04-29 nutarties atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovė negali būti paskirta areštuoto turto saugotoja dėl to, kad nesugebės išsaugoti to turto arba saugos jį netinkamai.

9Atsiliepime į ieškovės atskirąjį skundą atsakovė Acemark Enterprises Limited prašo jį atmesti. Nurodo, kad ieškovą paskyrus areštuoto turto saugotoju būtų paneigta šalių teisėtų interesų pusiausvyra, kadangi net nepripažinus ieškovo nuosavybės teisės į konteineryje esančias prekes šios prekės būtų perduotos ieškovei ir būtų sudarytos visos sąlygos ieškovui šias prekes realizuoti.

10Atsiliepime į atsakovės UAB „Spedman“ atskirąjį skundą ieškovė prašo skundą atmesti, iš apeliantės išreikalauti, koks papildomos įmokos už krovinio Nr. CMAU5217210 saugojimą Klaipėdos jūrų uoste paskaičiuotas dydis buvo faktiškai skaičiuojamas ir nurodomas kompanijai Fugui Logistic Co tuo metu, kai apeliantė teikė atsakymą į 2013-03-15 apeliantei adresuotą Fugui Logistic Co elektroninį laišką, išreikalaujant iš apelianto informaciją ir rašytinius įrodymus, kurie patvirtintų, ar apskritai kokio nors tai dydžio įmoką krovinio siuntėjas Acemark Enterprises Limited arba apeliantė už konteinerio Nr. CMAU5217210 saugojimą Klaipėdos jūrų uoste faktiškai sumokėjo. Nurodo, kad teisingam apelianto atskirojo skundo išnagrinėjimui yra reikšmingos aplinkybės, kurios susijusios su 2013-03-15 elektroniniame laiške Fugui Logistic Cp atstovo nurodytu prašymu apeliantei informuoti, kokia papildoma įmoka susidarė už krovinio Nr. CMAU5217210 prastovą.

11Klaipėdos mieto apylinkės teisme taip pat buvo gautas ieškovės UAB „ECAA Europe“ prašymas papildyti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-04-29 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, t. y. nustatyti, kad areštuotos iš Kinijos Liaudies Respublikos atgabentas automobilių detalės, esančios konteineryje Nr. CMAU5217210, turi būti saugomos Klaipėdos uosto krovinių terminale.

12Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-05-20 nutartimi prašymą tenkino. Teismas pakeitė 2014-04-29 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones papildomai nurodant, kad 2014-04-29 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-6798-122/2014 areštuotos iš Kinijos Liaudies Respublikos atgabentos automobilių detalės, esančios konteineryje Nr. CMAU5217210, turi būti saugomos Klaipėdos uosto krovinių terminale. Nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad 2014-04-29 nutartimi areštuoto turto saugotoju paskirta atsakovė ir nutartyje nenurodyta, kur turi būti saugomas turtas, darytina išvada, jog turtas gali būti saugomas ne tik Klaipėdos uosto krovinių terminale, bet ir kitoje saugotojo pasirinktoje vietoje. Manytina, jog dėl to teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

13Atskiruoju skundu atsakovė Acemark Enterprises Limited prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-05-20 nutartį ir priimti naują nutartį – ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais: skundžiama nutartimi nepagrįstai suvaržoma atsakovės, kaip saugotojos, teisė pasirinkti saugojimo vietą siekiant maksimaliai sumažinti saugojimo išlaidas ir šis teisių apribojimas yra niekuo nepagrįstas. Be to, atsakovei nebuvo pranešta apie laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimą, o apie pakeistas laikinąsias apsaugos priemones apeliantė sužinojo tik susipažinusi su skundžiama teismo nutartimi, atsakovė neturėjo galimybių pareikšti jokių prieštaravimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo.

14Trečiasis asmuo atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad su skundu sutinka ir prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovė UAB „Spedman“ į šią bylą yra įtraukta nepagrįstai ir siekiant išvengti atsakovės Acemark Enterprises Limited bylinėjimosi arbitražiniame teisme, todėl atsakovės teisės įpareigojant saugoti ginčo krovinį varžomos neproporcingai.

15Ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Nurodo, kad tik dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių areštuotos prekės nėra išgabentos iš Lietuvos, dėl šios priežasties skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta. Teismas 2014-04-29 nutartimi taikydamas laikinąsias apsaugos priemones nurodymų konteinerio Nr. CMAU5217210 atžvilgiu netaikė, teismas areštavo tik automobilių detales. UAB „Spedman“ nėra areštuotų prekių savininkas nei saugotojas. Apeliantės argumentai, susiję su byla Nr. 2-4325-676/2013, neturi įtakos šiai civilinei bylai. Apeliantė yra ofšorinė kompanija, registruota ir veiklą vykdanti Kinijos Respublikoje, Lietuvoje neturinti atstovo. Pažymi, kad laikinosios apsaugos priemonės nebuvo pakeistos, o tik papildytos, todėl LR CPK 148 str. nuostatos nepažeistos.

16Atsakovė UAB „Spedman“ 2014-06-11 teismui pateikė prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, kuriuo prašė įpareigoti ieškovę į Klaipėdos miesto apylinkės teismo specialiąją sąskaitą įmokėti 5896,00 eurų (20357,71 Lt) sumą ar pateikti 5896,00 eurų (20357,71 Lt) sumos dydžio banko garantiją, skirtą atsakovo UAB „Spedman“ nuostolių, galimų dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-04-29 nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-6798-122/2014, atlyginimui užtikrinti. Nurodo, kad konteineris Nr. CMAU5217210 saugomas Klaipėdos uosto krovinių terminale, o už visą konteinerio saugojimo laikotarpį laivybos linija UAB „CMA CGM Lietuva“ atsakovei skaičiavo konteinerio prastovos ir sandėliavimo terminale mokesčius. Laivybos linija UAB „CMA CGM Lietuva“ už konteinerio sandėliavimą ir prastovą nuo krovinio iškrovimo Klaipėdos uoste 2013-02-17 iki 2014-05-09 pateikė apmokėti sąskaitas faktūras, kurių bendra suma 18 620,80 eurų ir kurias UAB „Spedman“ yra visiškai apmokėjusi. Atsakovei už kiekvieną krovinio saugojimo dieną taikomas 44 eurų tarifas. Teigia, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo patirtų nuostolių atlyginimas atsakovei gali būti apsunkintas, kadangi pačios ieškovės teigimu Lietuvos arbitražo teisme pateiktas ieškinys dėl 414001,62 eurų priteisimo iš ieškovės, taip pat pateiktas ieškinys Šiaulių apylinkės teisme ir ieškovo apyvarta yra drastiškai kritusi ir gautų sumų net nepakanka einamosiomis ieškovės išlaidoms. Dėl nurodytų priežasčių būtina taikyti atsakovės nuostolių, atsiradusių ir atsirasiančių dėl ieškovės prašymu ginčo krovinio pritaikyto arešto, atlyginimo užtikrinimą. Paaiškino, jog dėl 2014-04-29 nutarties atsakovė yra pateikusi atskirąjį skundą, todėl nuostolių, atsiradusių ir atsirasiančių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo yra prašoma terminui, per kurį bus išnagrinėtas atsakovo atskirasis skundas, t. y. per 134 dienas, kadangi civilinėje byloje Nr. 2-4325-676/2013 pateiktas bei Klaipėdos apygardos teismo išnagrinėtas atskirasis skundas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo buvo išnagrinėtas būtent per 134 dienas. Klaipėdos apygardos teismui neišnagrinėjus atskirojo skundo per nurodytą terminą, atsakovė kreipsis į teismą su prašymu dėl papildomai atsirasiančių nuostolių atlyginimo užtikrinimo.

17Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-06-13 nutartimi prašymą tenkino. Teismas įpareigojo ieškovę UAB „ECAA Europe“ iki 2014-06-30 sumokėti 20 357,71 Lt atsakovės UAB „Spedman“ nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą į Klaipėdos miesto apylinkės teismo specialiąją sąskaitą Nr. LT677044060007620182, AB SEB banke, Klaipėdos FPC, H.Manto skyriuje bei pateikti teismui iki nurodytos datos tai patvirtinančius įrodymus. Išaiškinti ieškovei UAB „ECAA Europe“, kad neįvykdžius nustatytos pareigos iki 2014-06-30 įmokėti 20 357,71 Lt sumą į Klaipėdos miesto apylinkės teismo specialiąją sąskaitą ir nepateikus teismui iki nurodytos datos tai patvirtinančių įrodymų, nedelsiant bus panaikintos teismo 2014-04-29 ir 2014-05-20 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Nurodė, kad už krovinio, esančio konteineryje sandėliavimą ir saugojimą Klaipėdos uosto krovinių terminale, yra skaičiuojami mokesčiai, todėl akivaizdu, kad atsakovė dėl įpareigojimo automobilių detales, esančias konteineryje Nr. CMAU5217210, saugoti Klaipėdos uosto krovinių terminale, patiria realius nuostolius. Atsakovė, remdamasi laivybos linijos UAB „CMA CGM Lietuva“ išrašytomis sąskaitomis faktūromis, kuriomis nustatyti įkainiai už konteinerio prastovas ir sandėliavimą terminale, preliminariai apskaičiavo kiek galimai dėl ieškovės iniciatyva taikytų laikinųjų apsaugos priemonių patirs nuostolių ir nurodė, kad tikėtinų nuostolių dydis – 5 896,00 eurų (20 357,71 Lt).

18Atskiruoju skundu ieškovė prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-06-13 nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį – atsakovės UAB „Spedman“ prašymą atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais: pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovė UAB „Spedman“ iškraipė ieškinio dalyką bei teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių turinį. Ieškovė byloje nereiškia jokių reikalavimų, susijusių su konteineriu Nr. CMAU5217210, neprašo pripažinti nuosavybės at kitokias daiktines teises į konteinerį, neprašo perduoti šio konteinerio, ieškovas reiškia ieškinį tik dėl nuosavybės teisės į automobilių detales pripažinimo. UAB „Spedman“ neturi teisės reikšti pareiškimo dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Jeigu atsakovė nuostolius patiria, tai nėra susiję su šioje civilinėje byloje prekėms taikytu areštu ir su ieškovės pateiktu prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo kai pareikšti tik tas asmuo, kurio atžvilgiu yra taikytos, laikinosios apsaugos priemonės ir kuris patirs nuostolių. Ieškovė niekada neprašė, kad būtų areštuotas konteineris Nr. CMAU5217210 ir kad konteineris būtų laikomas išimtinai tik Klaipėdos uosto krovinių terminale. Ieškovė negali būti atsakinga už tokį teismo sprendimą, kuriuo iš esmės nebuvo visa apimtimi tenkinti ieškovės prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Jeigu ir nuostoliai atsirado, tai tik dėl to, kad teismas, pasinaudodamas diskrecijos teise, savo iniciatyva taikė kitokias laikinąsias apsaugos priemones nei prašė ieškovė. Be to, atsakovė galėtų kreiptis į areštuoto turto saugotoją Acemark Enterprises Limited dėl saugojimo išlaidų atlyginimo, jeigu ji tokias išlaidas patyrė. Akivaizdu, kad komercines paslaugas teisiantis ir pelno siekiantis juridinis asmuo, jeigu iš tiesų patirtų tokius nuostolius, tai imtųsi neatidėliotinų veiksmų, kad patiriami nuostoliai būtų mažinami, ar kad viso būtų tokių nuostolių išvengta. Be to, UAB „Spedman“ nepateikė įrodymų, kad ji sumokėjo UAB „CMA CGM Lietuva“ turto saugojimo išlaidas. Be to, pirmosios instancijos teismas nesudarė apeliantui galimybės pateikti atsiliepimo į atsakovės UAB „Spedman“ prašymą ir tuo pažeidė jos teisę būti išklausytam.

19Atsiliepime į atskirąjį skundą UAB „Spedman“ atstovas prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad dėl nuostolių realumo bus sprendžiama atskiroje byloje, skundžiama nutartimi buvo sprendžiamas nuostolių užtikrinimo klausimas. Teismas turės palikti ieškinį nenagrinėtą, todėl UAB „Spedman“ nuostolių užtikrinimas yra aktualus. Atsakovė nurodė, kad atskirajame skunde UAB „ECAA Europe“ argumentai dėl jos geros turtinės padėties yra nepagrįsti.

20Dėl 2014-04-29 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutarties.

21Atsakovė Acemark Enterprises Limited atskirajame skunde nurodė, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neįvertino faktinių aplinkybių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tai yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės negalės būti tinkamai taikomos dėl kitoje byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių tam pačiam turtui. Su šia skundo nuostata sutikti negalima. Teismo nutarties motyvuose yra konstatuojama, jog laikinųjų priemonių taikymą nulemia ieškinio dalykas, tai yra tarp šalių kilęs ginčas dėl nuosavybės teisės į ieškinyje nurodytą turtą. Teismas nurodė ir tai, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali būti apsunkintas teismo sprendimo įgyvendinimas. Tai patvirtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra sąlygotas principinių LR CPK nuostatų, jog teismo sprendimų įgyvendinimas turi būti realus, pažeista teisė turi būti tinkamai apginta.

22Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia ir į tai, jog pirmosios instancijos teismas nutartyje analizavo galimą situaciją tada, kai įsigalios teismo sprendimas jau išnagrinėtoje byloje dėl to paties turto. Akivaizdu, kad tuo teismas pagrindė išvadą, jog įsigaliosiantis teismo sprendimas negalės pakeisti areštuojamo turto padėties iki sprendimo priėmimo nagrinėjamoje byloje. Tai patvirtina, jog teismas tuo siekė užtikrinti teisinės bei faktinės padėties stabilumą, pagrįsti teismo nuostatas įvertinant bylos faktines aplinkybes. Taigi negalima sutikti su skundo nuostata, jog teismo nutartis yra neaiški ir neįgyvendinama.

23Atsakovė skunde nurodė ir tai, kad ieškovė piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis ir jai skirtina bauda. Su šia skundo nuostata sutikti negalima. Ieškovė turi teisę ginti jos pažeistas teises ir ieškovės nesąžiningumo neįrodo tai, jog ieškovė pateikė naują ieškinį dėl nuosavybės teisės pripažinimo. Ta aplinkybė, jog ieškovė neįvykdė teismo nutarties dėl nuostolių galimo užtikrinimo kitoje byloje taip pat neįrodo ieškovės nesąžiningumo, nes ieškovės piktnaudžiavimas teise nagrinėjamoje byloje nenustatytas. Prielaidomis grindžiama atsakovės nuostata, jog ieškovė ir nagrinėjamoje byloje vengs atlyginti atsakovės patiriamus nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Taigi bauda ieškovei neskirtina.

24Atsakovės skunde nurodyta ir tai, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybių, jog nėra aiškus terminas nuo kada įsigalioja teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Ši skundo nuostata yra nepagrįsta. LR CPK 152 str. yra nurodyta, kad teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomos skubiai. Tai reiškia, kad jos įsigalioja nuo nutarties priėmimo dienos. Taigi teismo nutarties galiojimui neturi įtakos tos aplinkybės, kurios susiklostys išnagrinėjus kitą bylą, ir teismo nutarties įsigaliojimo tvarka yra aiški.

25Nurodytos aplinkybės patvirtina, jog atsakovės Acemark Enterprises Limited atskirajame skunde nurodytais motyvais keisti ar naikinti 2014-04-29 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį nėra pagrindo (LR CPK 337 str. 1 p.).

26Ieškovė UAB „ECAA Europe“ atskirajame skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo įvertinti aplinkybes dėl turto saugojimo išlaidų, jeigu areštuotas turtas bus saugojamas Klaipėdos jūrų uoste. Su šia skundo nuostata sutikti negalima. Bylos medžiaga patvirtina, jog ginčas byloje kilo dėl nuosavybės teisės į areštuojamą turtą – automobilių detales. Byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių, jog šiuo metu Klaipėdos jūrų uoste esančio ir areštuoto turto vertė gali sumažėti ar turtui gali būti padarytas kitoks neigiamas poveikis. Tai reiškia, kad ginčo turtas yra saugomas tinkamai ir jo faktinė padėtis neturi būti keičiama be teisėto ir tinkamo pagrindo. Tarp šalių kilęs ginčas dėl turto saugojimo vietos patvirtina, jog turto buvimo vietos pakeitimas gali nulemti sunkumus įvykdant įsiteisėjusį teismo sprendimą. Būtina įvertinti bylos medžiagą, jog ieškovės turto areštas ieškovės nurodytame Šiaulių muitinės sandėlyje ( - ), buvo sudėtingas, nulėmė eilę teisminių procesų (b. l. 9- 46 , t. 2). Visa tai patvirtina, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis, tai yra areštuoto turto išsaugojimas iki ginčo išnagrinėjimo, bus tinkamai užtikrinama neperduodant turto į ieškovės nurodytą muitinės sandėlį Šiauliuose ir tai teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas.

27Ieškovė skunde nurodė ir tai, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo įvertinti, jog ieškinio reikalavimai nagrinėjamoje byloje ir laikinosiomis apsaugos priemonėmis taikomi apribojimai nėra tapatūs, o tai patvirtina būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagal ieškovės prašyme suformuluotus reikalavimus. Su šia skundo nuostata sutikti negalima. Akivaizdu, kad prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones aplinkybės ir ieškinio reikalavimai nesutampa, tačiau šie procesinių dokumentų skirtumai nepatvirtina būtinumo tenkinti visa apimtimi prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, turi nustatyti, ar laikinosios apsaugos priemonės yra būtinos ir kokie turto apribojimai padėtų užtikrinti teisinės ir faktinės padėties stabilumą iki ginčo galutinio išsprendimo. Galima padaryti išvadą, jog teismas pagrįstai konstatavo, jog taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra būtina ir areštuoto turto padėtis iki teismo sprendimo priėmimo byloje neturi būti keičiama. Taigi pirmosios instancijos teismas procesinių teisės normų nepažeidė.

28Ieškovė skunde nurodė ir tai, jog pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybių, jog didelės turto saugojimo išlaidos gali pašalinti ieškovės suinteresuotumą bylos baigtimi. Su šia skundo nuostata sutikti taip pat negalima. Bylos medžiaga patvirtina, jog ieškovė pareiškė teisme naują ieškinį dėl nuosavybės teisės pripažinimo į turtą, dėl kurio buvo sprendžiama jau išnagrinėtoje byloje pagal ieškovės ieškinį. Jau išnagrinėtoje byloje ieškovės iniciatyva buvo areštuotas tas pats turtas kaip ir nagrinėjamoje byloje. Tai patvirtina, kad didesnes turto saugojimo išlaidas nulemia ne teismo atlikti procesiniai veiksmai, bet užsitęsęs šalių ginčas dėl to paties turto.

29Ieškovė skunde nurodė ir tai, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra neaiški, tai yra nenurodyta turto saugojimo vieta, nėra tinkamai apibrėžta areštuojamo turto sudėtis, todėl turi būti patenkinami ieškovės aiškūs ir konkretūs prašymai dėl areštuojamo turto saugojimo aplinkybių. Su šiomis ieškovės nuostatomis sutikti taip pat negalima. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad areštuojamas turtas, tai yra automobilių detalios, esančios konteineryje. Tai reiškia, kad teismas aiškiai apibūdino ir areštuojamą turtą, ir turto buvimo vietą. Teismas nutartyje nurodė ir tai, kad areštuojamas turtas yra Klaipėdos jūrų uoste. Taigi turto saugojimo vieta teismo nutartyje yra nurodyta. Šios aplinkybės patvirtina, kad teismo nutartis yra aiški ir gali būti vykdoma.

30Ieškovė skunde nurodė, jog teismas privalėjo nustatyti terminą turto saugojimo vietai parinkti ir tuo būtų sumažintos turto saugojimo išlaidos. Akivaizdu tai, kad turto saugojimo vietos parinkimą nulėmė tai, kad turtas yra uosto teritorijoje ir teismas neturėjo pakankamo pagrindo vertinti aplinkybes dėl turto saugojimo vietos pakeitimo ar saugojimo išlaidų dydžio. Kadangi turto saugojimo išlaidos yra fakto klausimas, tai suinteresuoti asmenys turi teisę kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo. Taigi teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstai nesprendė klausimo dėl areštuoto turto saugojimo išlaidų ir teismas teisėtai konstatavo apie saugotojo paskyrimą ir tuo pačiu apie saugotojo pareigą atlyginti turto saugojimo išlaidas.

31Nurodytos aplinkybės patvirtina, jog ieškovės UAB „ECAA Europe“ atskirajame skunde nurodytais motyvais keisti ar naikinti 2014-04-29 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį nėra pagrindo (LR CPK 337 str. 1 p.).

32Atsakovė UAB „Spedman“ atskirajame skunde dėl 2014-04-29 nutarties nurodė, kad teismas prašymo nagrinėjimo metu privalėjo nustatyti, jog ieškinys nėra pagrįstas ir laikinąsias apsaugos priemones taikyti nėra pagrindo. Su šia skundo nuostata sutikti negalima. Būtina įvertinti tai, jog taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas nenagrinėja ginčo iš esmės. Taigi teismui turėjo būti pateikti įrodymai apie tikėtiną ieškinio reikalavimų pagrįstumą (LR CPK 144 str.). Šalys neginčija aplinkybės, kad tarp ieškovės ir atsakovės Acemark Enterprises Limited buvo sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis, sutarties bendra vertė 20 000 000 eurų. Šalys pripažįsta ir šios sutarties vykdymo faktą. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė įrodinėja tinkamą prievolių vykdymą ir nuosavybės teisės įgijimą į areštuotą turtą, o atsakovės nepripažįsta prekių kainos sumokėjimo. Tai patvirtina, jog ginčas dėl sutarties tinkamo įvykdymo gali būti išspręstas tik išnagrinėjus bylą, o ieškovė tikėtinai pagrindžia ieškinio aplinkybes. Dėl to galima konstatuoti, jog teismas turėjo pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

33Atsakovė skunde patvirtino ir tai, jog teismas privalėjo įvertinti aplinkybę dėl ginčo teismingumo arbitražui ir teismas turėjo atsisakyti priimti ieškinį. Ši skundo nuostata nėra pagrįsta. Bylos medžiaga patvirtina, jog ieškovė ieškinį pareiškė keliems atsakovams ir tarp visų dalyvaujančių asmenų nėra priimtas susitarimas ginčą spręsti arbitraže. Dėl to teismas negalėjo konstatuoti, jog ginčas nėra teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

34Atsakovė skunde nurodė ir tai, jog teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones neįvertino faktinių ir teisinių bylos aplinkybių. Ši skundo nuostata taip pat nėra pagrįsta. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas nutartyje įvertino bylos medžiagą, pateiktus rašytinius įrodymus. Teismas įvertino ir tai, kad areštuojamas turtas yra ir kitos bylos ginčo dalykas. Taigi faktinės bylos aplinkybės teismo buvo įvertintos. Teismas vadovavosi ir įstatymo nuostatomis, numatančiomis teismo teisę taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tai patvirtina, jog teismas įstatymo reikalavimų skundžiama nutartimi nepažeidė.

35Nurodytos aplinkybės patvirtina, jog atsakovės UAB „Spedman“ atskirajame skunde nurodytais motyvais keisti ar naikinti 2014-04-29 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį nėra pagrindo (LR CPK 337 str. 1 p.).

36Dėl 2014-05-20 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutarties.

37Atsakovė Acemark Enterprises Limited atskirajame skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė dėl turto saugojimo konkrečioje vietoje, tai yra Klaipėdos jūrų uosto terminale. Atsakovės įsitikinimu teismas neįvertino aplinkybės dėl didelių turto saugojimo išlaidų. Su šiomis skundo nuostatomis sutikti negalima. Pirmosios instancijos teismas 2014-04-29 nutartyje nenurodė konkrečios turto saugojimo vietos. Taigi turto saugotojas turėjo teisę parinkti tokį turto saugojimo būdą, kuris atitiktų dalyvaujančių byloje interesus. Akivaizdu, kad šios aplinkybės turto saugotojo nebuvo įvertintos. Pirmosios instancijos teismo nutarties motyvai patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas nutartimi siekė užtikrinti faktinės padėties stabilumą, tai yra areštuoto turto buvimo vieta neturi būti nepagrįstai keičiama. Kadangi konkrečios turto saugojimo vietos nustatymas užtikrina galimumą patikrinti, apžiūrėti areštuotą turtą, akivaizdu, kad šios aplinkybės nulemia galimumą tinkamai įvykdyti teismo sprendimą. Taigi teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, įstatymo reikalavimų nepažeidė.

38Atsakovė skunde nurodė ir tai, kad teismas pažeidė atsakovės teises ir apribojo atsakovei galimybę pateikti atsiliepimą į ieškovės prašymą. Ši skundo nuostata nėra pagrįsta. LR CPK 148 str. numato teismo pareigą įspėti dalyvaujančius byloje asmenis apie laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimą. Akivaizdu, kad nagrinėjamoje byloje teismas laikinosios apsaugos priemonės nepakeitė, teismas nutartimi tik patikslino jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės taikymo sąlygas. Kadangi laikinosios apsaugos priemonės byloje nebuvo pakeistos, tai ir atsakovės procesinės teisės nebuvo pažeistos.

39Nurodytos aplinkybės patvirtina, jog atsakovės Acemark Enterprises Limited atskirajame skunde nurodytais motyvais keisti ar naikinti 2014-05-20 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį nėra pagrindo (LR CPK 337 str. 1 p.).

40Dėl 2014-06-13 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutarties.

41Ieškovė UAB „ECAA Europe“ skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė ieškovei pareigą užtikrinti atsakovės galimus nuostolius, nes tokie nuostoliai atsakovei nebūtų padaryti tinkamai vykdant teismo nutartį dėl turto arešto. Ieškovė nurodo, kad atsakovei pašalinus automobilių detales iš konteinerio būtų galima išvengti galimų nuostolių. Su šiomis ieškovės nuostatomis sutikti negalima. Būtina įvertinti faktines bylos aplinkybes, kad areštuotos automobilių detalės yra saugomos konteineryje. Areštuoto turto vertė patvirtina, jog prekių kiekis yra didelis ir jų saugojimas išimant iš konteinerio negalėtų iš esmės sumažinti turto saugojimo išlaidų. Dėl to teismas pagrįstai nustatė, jog turtas yra saugojamas tinkamai ir saugojimo išlaidų iš esmės sumažinti pagal bylos faktines aplinkybes šiuo metu nėra galimybės.

42Ieškovė skunde nurodė ir tai, jog teismas negalėjo spręsti dėl nuostolių užtikrinimo, nes atsakovė UAB „Spedman“ nėra paskirta turto saugotoja ir jai negali būti padaryti nuostoliai dėl areštuoto turto saugojimo. Ši ieškovės nuostata nėra pagrįsta. Akivaizdu, kad pirmosios instancijos teismas areštuoto turto saugotoja paskyrė atsakovę Acemark Enterprises Limited, nes teismo įsitikinimu nebuvo tikslinga turtą perduoti ieškovės nurodytam asmeniui. Teismo nutartyje saugotoja nurodyta tik viena atsakovė, nes teismas siekė nustatyti aiškią turto saugojimo tvarką ir už saugojimą atsakingą asmenį. Byloje nėra ginčo dėl to, kad turto saugojimo paslauga yra atlygintinė. Taigi nors saugojimo išlaidas padengė kita atsakovė, ši aplinkybė nepaneigia faktinio pagrindo, tai yra už turto saugojimą yra sumokamos lėšos ir jų atlyginimas turi būti užtikrinamas.

43Ieškovė skunde patvirtino ir tai, jog teismas turėjo įvertinti aplinkybes apie ieškovės mokumą ir teismui nebuvo pagrindo užtikrinti galimus atsakovės nuostolius. Su šia skundo nuostata sutikti taip pat negalima. LR CPK 146 str. nuostatos patvirtina, jog teismas, reikalaudamas užtikrinti galimus atsakovo nuostolius, sprendžia dėl teisėtų interesų gynimo. Tai reiškia, jog ieškovo turtinė padėtis nėra esminė aplinkybė nustatant, ar atsakovo nuostoliai turi būti užtikrinami. Akivaizdu tai, kad turtas yra laikomas trečiųjų asmenų teritorijoje, už turto saugojimą būtina sumokėti lėšas ir atsakovė pagrindė galimus jos nuostolius. Dėl teismas pagrįstai sprendė, jog atsakovo interesai užsitikrinti galimų nuostolių atlyginimą yra teisėti ir teismo turi būti ginami. Taigi teismas faktines bylos aplinkybes įvertino tinkamai.

44Ieškovė skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė galimų nuostolių dydį. Ši skundo nuostata nėra pagrįsta. Akivaizdu tai, jog teismui buvo pateikti įrodymai apie atsakovės patirtas išlaidas dėl areštuoto turto saugojimo. Būtina įvertinti, jog užtikrinamų nuostolių suma nėra didelė ir ieškovei nėra trukdoma tokias lėšas sumokėti. Be to, tikslus išlaidų turės būti nustatomas sprendžiant ginčą, ar yra pagrindas šiuos nuostolius priteisti iš ieškovės. Taigi teismas pagrįstai konstatavo, jog nuostolių dydis yra patvirtinamas bylos medžiaga ir atsakovės prašymas gali būti patenkinamas.

45Ieškovė skunde nurodė ir tai, kad teismas neįvertino aplinkybės, jog atsakovės pateikti įrodymai dėl saugojimo išlaidų atlyginimo nėra patikimi ir nepatvirtina realių atsakovės išlaidų. Su šia skundo nuostata sutikti taip pat negalima. Atsakovė pateikė teismui duomenis apie tai, kad ji nėra skolinga UAB „CMA CGM Lietuva“ už areštuoto turto saugojimą. Taigi trečiasis asmuo patvirtino, jog turto saugojimo paslauga yra tinkamai atlyginama. Įstatymas nedraudžia juridiniams asmenims pasirinkti tinkamiausią atsiskaitymo už suteiktas paslaugas būdą. Dėl to negalima konstatuoti, jog teismui nebuvo pateikti įrodymai apie realias atsakovės išlaidas.

46Ieškovė skunde nurodė ir tai, kad teismas pažeidė ieškovės teises ir apribojo teisę pateikti atsiliepimą į atsakovės prašymą. Ši skundo nuostata nėra pagrįsta. LR CPK 146 str. nenumato teismo pareigos įspėti dalyvaujančius byloje asmenis apie gautą prašymą dėl nuostolių užtikrinimo. Teismas, spręsdamas dėl nuostolių užtikrinimo, nenagrinėja bylos iš esmės, todėl ieškovės teisės šioje proceso stadijoje nėra pažeidžiamos teismui vienasmeniškai nutariant dėl būtinumo užtikrinti atsakovės nuostolius.

47Nurodytos aplinkybės patvirtina, jog ieškovės UAB „ECAA Europe“ atskirajame skunde nurodytais motyvais keisti ar naikinti 2014-06-13 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį nėra pagrindo (LR CPK 337 str. 1 p.).

48Teismas atsižvelgia į tai, kad apeliantai teikė atskiruosius skundus bei procesinius dokumentus apeliaciniame procese. Kadangi skundai atmetami, konstatuojama, jog apeliantai patyrė panašaus dydžio bylinėjimosi išlaidas ir jas priteisti nėra pagrindo (LR CPK 93,98 str.).

49Vadovaudamasis LR CPK 336–339 str., teismas

Nutarė

502014-04-29, 2014-05-20, 2014-06-13 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartis palikti galioti nepakeistas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas... 2. Teismas... 3. ieškovė UAB „ECAA Europe“ kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-04-29 nutartimi prašymą tenkino iš... 5. Atskiruoju skundu atsakovė Acemark Enterprises Limited prašo Klaipėdos... 6. Atskiruoju skundu ieškovė UAB „ECAA Europe“ nesutinka su skundžiamos... 7. Atskiruoju skundu atsakovės UAB „Spedman“ prašo Klaipėdos miesto... 8. Atsiliepime į ieškovės atskirąjį skundą trečiasis asmuo įmonės East... 9. Atsiliepime į ieškovės atskirąjį skundą atsakovė Acemark Enterprises... 10. Atsiliepime į atsakovės UAB „Spedman“ atskirąjį skundą ieškovė... 11. Klaipėdos mieto apylinkės teisme taip pat buvo gautas ieškovės UAB „ECAA... 12. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-05-20 nutartimi prašymą tenkino.... 13. Atskiruoju skundu atsakovė Acemark Enterprises Limited prašo panaikinti... 14. Trečiasis asmuo atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad su skundu... 15. Ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Nurodo,... 16. Atsakovė UAB „Spedman“ 2014-06-11 teismui pateikė prašymą dėl... 17. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-06-13 nutartimi prašymą tenkino.... 18. Atskiruoju skundu ieškovė prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 19. Atsiliepime į atskirąjį skundą UAB „Spedman“ atstovas prašo... 20. Dėl 2014-04-29 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutarties.... 21. Atsakovė Acemark Enterprises Limited atskirajame skunde nurodė, kad teismas,... 22. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia ir į tai, jog pirmosios... 23. Atsakovė skunde nurodė ir tai, kad ieškovė piktnaudžiauja procesinėmis... 24. Atsakovės skunde nurodyta ir tai, kad pirmosios instancijos teismas... 25. Nurodytos aplinkybės patvirtina, jog atsakovės Acemark Enterprises Limited... 26. Ieškovė UAB „ECAA Europe“ atskirajame skunde nurodė, kad pirmosios... 27. Ieškovė skunde nurodė ir tai, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo... 28. Ieškovė skunde nurodė ir tai, jog pirmosios instancijos teismas neįvertino... 29. Ieškovė skunde nurodė ir tai, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra... 30. Ieškovė skunde nurodė, jog teismas privalėjo nustatyti terminą turto... 31. Nurodytos aplinkybės patvirtina, jog ieškovės UAB „ECAA Europe“... 32. Atsakovė UAB „Spedman“ atskirajame skunde dėl 2014-04-29 nutarties... 33. Atsakovė skunde patvirtino ir tai, jog teismas privalėjo įvertinti... 34. Atsakovė skunde nurodė ir tai, jog teismas taikydamas laikinąsias apsaugos... 35. Nurodytos aplinkybės patvirtina, jog atsakovės UAB „Spedman“ atskirajame... 36. Dėl 2014-05-20 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutarties.... 37. Atsakovė Acemark Enterprises Limited atskirajame skunde nurodė, kad pirmosios... 38. Atsakovė skunde nurodė ir tai, kad teismas pažeidė atsakovės teises ir... 39. Nurodytos aplinkybės patvirtina, jog atsakovės Acemark Enterprises Limited... 40. Dėl 2014-06-13 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutarties.... 41. Ieškovė UAB „ECAA Europe“ skunde nurodė, kad pirmosios instancijos... 42. Ieškovė skunde nurodė ir tai, jog teismas negalėjo spręsti dėl nuostolių... 43. Ieškovė skunde patvirtino ir tai, jog teismas turėjo įvertinti aplinkybes... 44. Ieškovė skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė... 45. Ieškovė skunde nurodė ir tai, kad teismas neįvertino aplinkybės, jog... 46. Ieškovė skunde nurodė ir tai, kad teismas pažeidė ieškovės teises ir... 47. Nurodytos aplinkybės patvirtina, jog ieškovės UAB „ECAA Europe“... 48. Teismas atsižvelgia į tai, kad apeliantai teikė atskiruosius skundus bei... 49. Vadovaudamasis LR CPK 336–339 str., teismas... 50. 2014-04-29, 2014-05-20, 2014-06-13 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartis...