Byla 2-944-550/2012
Dėl 2893 Lt įsiskolinimo priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Kondratjevas, sekretoriaujant Audronei Argustienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance” ieškinį atsakovei A. Š. dėl 2893 Lt įsiskolinimo priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas UAB „4finance” pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės A. Š. 1000 Lt paskolos, 100 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 1793 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 87 Lt žyminio mokesčio. Nurodo, jog 2011-11-02 tarp ieškovo UAB „4finance”, valdančio sistemą SMScredit.lt ir atsakovės A. Š. buvo sudaryta paskolos sutartis, kuria ieškovas atsakovei pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas suteikė 1000 Lt paskolą. Paskolos terminas – 30 dienų, tad paskolą atsakovė turėjo gražinti iki 2011-06-08. Atsakovei paskolos negražinus, prašo priteisti negražintą paskolą, palūkanas už naudojimąsi paskola bei komisinį mokestį.

4Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimą informuotas tinkamai. Ieškovas pateiktu ieškiniu prašo civilinę bylą nagrinėti ir sprendimą priimti ieškovui nedalyvaujant teismo posėdžiuose.

5Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimą informuota tinkamai. Byloje pateiktu atsiliepimu atsakovė A. Š. nurodė, jog su ieškovo reikalavimais sutinka visiškai, prašo iki ji atlieka laisvės atėmimo bausmę iš jos gaunamų pajamų atskaičiuoti po 5 procentus įsiskolinimo padengimui. Civilinę bylą nagrinėti ir teismo sprendimą priimti prašo jai nedalyvaujant.

6Ieškinys tenkintinas.

7Nustatyta, kad 2011-11-02 tarp ieškovo UAB „4finance”, valdančio sistemą SMScredit.lt (VĮ Registrų centras pažymėjimas, b. l. 6-10) ir atsakovės A. Š. buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. 2258302, kuria ieškovas pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas suteikė atsakovei 1000 Lt paskolą 30 dienų laikotarpiui (iki 2011-06-08), o atsakovė įsipareigojo paskolą grąžinti sutartyje nustatytu laiku ir tvarka, bei sumokėti ieškovui 100 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį (b. l. 12-13, 14-17). Atsakovė pateikti teismui atsiliepimu savo įsipareigojimus ieškovui pripažino pilna apimtimi.

8Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 1 d. paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui gautą sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsižvelgiant į tai, kad paskolos grąžinimo terminas yra suėjęs, byloje nesant įrodymų, kad atsakovė būtų įvykdžiusi savo sutartinius įsipareigojimus grąžinti paskolą ir sumokėti paskolos suteikimo komisinį mokestį, ieškovui iš atsakovės priteistina 1000 Lt negrąžintos paskolos ir 100 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio.

9Už termino grąžinti paskolą ir sumokėti paskolos suteikimo komisinį mokestį praleidimą ieškovas, remdamasis Bendrųjų sutarties sąlygų 7.2. punktu, paskaičiavo atsakovei 1793 Lt delspinigių, kuriuos taip pat prašo priteisti iš atsakovės. Lietuvos Respublikos CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Įvertinęs tai, kad paskolos sutarties bendrosiose sąlygose nustatyti delspinigiai

10( 1 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną) prilygsta net 365 % metinių palūkanų, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju nustatytos netesybos yra aiškiai per didelės ir pažeidžia teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus, todėl delspinigiai mažintini CK 6.73 str. 2 d. pagrindu. Mažindamas delspinigių dydį teismas atsižvelgia į tai, kad jog atsakovė yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas bei sudarant sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, į sutarties sudarymo aplinkybes (sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ir atsakovas neturėjo galimybės derėtis dėl sutarties sąlygų), į tai, kad byloje nėra jokių įrodymų, kad ieškovas patyrė skolos išieškojimo išlaidų iki kreipimosi į teismą. Taip pat atsižvelgtina ir į tai, kad ieškovas yra juridinis asmuo, kurio pagrindinė veikla yra vartojimo kreditų teikimas, į ieškovo prisiimamą riziką dėl sutarties nevykdymo, į tai, kad paskolos grąžinimo terminas baigėsi prieš beveik dvejus metus. Todėl remiantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, CK 6.73 str. 2 d., delspinigių dydis mažintinas iki 0,5 % už kiekvieną pradelstą mokėti dieną, kas už 180 dienų laikotarpį sudaro 896,50 Lt. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

11Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, ieškovui iš atsakovės taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-04-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Atsakovės prašymas iki ji atlieka laisvės atėmimo bausmę iš jos gaunamų pajamų atskaičiuoti po 5 procentus įsiskolinimo padengimui netenkintinas. CPK 284 str. numato teismo teisę atsižvelgus į į turtinę abiejų šalių padėtį bei kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Atsakovė teismui nepateikė jokių duomenų apie savo gaunamas pajamas bei jų stabilumą, nėra duomenų ir apie atsakovės atliekamos bausmės pabaigą, todėl sprendžiant klausimą dėl sprendimo išdėstymo, teismas negali nustatyti konkrečios išdėstomos sumos bei jos išdėstymo termino, todėl šis prašymas negali būti sprendžiamas.

13Dėl bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas paduodamas ieškinį sumokėjo 87 Lt žyminį mokestį. Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.) ieškovui iš atsakovės priteistinas 60 Lt žyminis mokestis.

14Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 268 str., 270 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės A. Š., a.k. ( - ), ieškovui UAB „4finance“ įmonės kodas 301881644‚ vieną tūkstantį (1000) litų negrąžintos paskolos, vieną šimtą (100) litų paskolos suteikimo komisinio mokesčio, aštuonis šimtus devyniasdešimt šešis (896) litus ir 50 centų delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2012-04-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir šešiasdešimt (60) litų žyminio mokesčio.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui, paduodant skundą bylą nagrinėjusiam Kėdainių rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai