Byla 2-1319/2014
Dėl žalos atlyginimo nagrinėjimas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo V. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 23 d. nutarties, kuria sustabdytas civilinės bylos Nr. 2-4230-392/2014 pagal ieškovo V. G. ieškinį atsakovams valstybei įmonei Indėlių ir investicijų draudimui, likviduojamai akcinei bendrovei bankui SNORAS, tretiesiems asmenims Lietuvos bankui, Lietuvos Respublikai dėl žalos atlyginimo nagrinėjimas.

3Teisėja

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Atskirajame skunde keliamas klausimas dėl teismo veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo sustabdant bylos nagrinėjimą remiantis fakultatyviu pagrindu.

6Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo:

71) pripažinti negaliojančiomis tarp jo ir atsakovo LAB banko SNORAS 2011 m. kovo 7 d. ir 2011 m. liepos 22 d. sudarytas Obligacijų pasirašymo sutartis bei priteisti iš atsakovo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ 259 876,30 Lt žalos atlyginimą ir 5 procentų dydžio procesines palūkanas;

82) teismui pripažinus, kad Obligacijų pasirašymo sutartys yra teisėtos ir neapdraustos priteisti už kiekvieną sutartį po 22 000 EUR;

93) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Šių reikalavimų pagrindu ieškovas nurodo aplinkybes, jog Obligacijų pasirašymo sutarčių sudarymo metu jį suklaidino atsakovas LAB bankas SNORAS. Suklaidinimas pasireiškė tuo, kad ieškovui banko darbuotojai teigė, jog perkamos obligacijos yra apdraustos pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą (toliau – ir IĮIDĮ).

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 23 d. nutartimi sustabdė bylos nagrinėjimą iki Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-559/2013 gavimo ir šios bylos išnagrinėjimo (CPK 163 straipsnio 9 punktas, 164 straipsnio 4 punktas).

13Teismas nurodė, kad tarp jo ir kasacinio teismo nagrinėjamų bylų yra prejudicinis ryšys, kadangi šių bylų ratio decidedi sutampa. Nesustabdžius šios bylos nagrinėjimo kyla priešingų teismų sprendimų panašiose bylose rizika.

14III. Atskirojo skundo argumentai

15Atskirajame skunde ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 23 d. nutartį. Jis teigia, kad nėra jokio ryšio tarp šios ir kasacinio teismo nagrinėjamos bylos. Dėl to nebuvo pagrindo bylos sustabdymui.

16Teisėja

konstatuoja:

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. spalio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Vilniaus miesto savivaldybė v. UAB „Saunų rojus“, bylos Nr. 3K-3-437/2009).

19Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 straipsnis). Esminis privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindų skirtumas yra tas, kad kai yra nustatomos privalomąjį bylos sustabdymo pagrindą sudarančios aplinkybės, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o bylos sustabdymas dėl fakultatyvųjį sustabdymo pagrindą sudarančių aplinkybių yra paliktas teismo diskrecijai, t. y. teismas turi teisę, bet ne pareigą sustabdyti bylos nagrinėjimą, ir konkrečiu atveju sprendžia, reikia ar ne stabdyti bylą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Universalios valdymo sistemos“ v. UAB „Penki kontinentai“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-221/2008).

20Teismo teisė sustabdyti bylos nagrinėjimą remiantis fakultatyviaisiais pagrindais turi būti įgyvendinama įvertinus bylos sustabdymo būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją. Kartu neturi būti pažeidžiamas proceso koncentracijos principas, užtikrinantis vieno iš pagrindinių civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių – tinkamą taikymą (CPK 2 straipsnis) bei asmens teisės, kad bylą, kurioje sprendžiama jo civilinio pobūdžio teisių ir pareigų klausimas, teismas išnagrinėtų per kiek įmanoma trumpesnį laiką, realizavimą (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis). Sprendimas dėl civilinės bylos sustabdymo, t. y. jokių procesinių veiksmų joje neatlikimo, turi būti priimamas esant pagrindui, o teismo motyvai turi būti aiškūs ir išsamūs (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Baltoji Vokė“ v. AB „Kanapa“, bylos Nr. 3K-3-107/2008; 2009 m. gruodžio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. M. ir kt. v. M. V., bylos Nr. 3K-3-573/2009). Taigi teismo procesinis sprendimas sustabdyti bylos nagrinėjimą vienu iš CPK 164 straipsnyje nustatytų pagrindų turėtų būti pripažįstamas neteisėtu ir nepagrįstu, jeigu nustatomą jį esant nepateisinamą proceso koncentracijos požiūriu.

21Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2013 m. gruodžio 16 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje V. G., V. V. N. v. LAB bankas „Snoras“, bylos Nr. 3K-7-172/2014 (senas Nr. 3K-7-559/2013), kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą dėl apsaugos, taikomos, be kita, ko, LAB banko SNORAS obligacijų turėtojams (investuotojams), apimties pagal Europos Sąjungos teisę.

22Šioje byloje apelianto pareikšto ieškinio faktinį pagrindą apibrėžia aplinkybės, jog apeliantas, sudarydamas su atsakovu LAB banku SNORAS Obligacijų pasirašymo sutartis, buvo suklaidintas dėl to, kad pagal sutartis įgyjamai finansinei priemonei (banko obligacijoms) taikoma draudimo apsauga, numatyta IĮIDĮ. Taigi apelianto ieškinio dalykas ir pagrindas tiesiogiai susiję su civiline byla Nr. 3K-7-172/2014. Akivaizdu, kad nurodytos bylos išnagrinėjimo rezultatas ir joje suformuoti išaiškinimai dėl LAB banko SNORAS obligacijų turėtojams (investuotojams) taikomos apsaugos pagal Europos Sąjungos teisę, pastarosios perkėlimo į nacionalinę teisę tinkamumo, turės esminę reikšmę sprendžiant apelianto pareikšto ieškinio pagrįstumo klausimą. Dėl to spręstina, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai sustabdė bylos nagrinėjimą iki kitos bylos, kurioje kreiptasi į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją sprendžiamam ginčui aktualių teisės normų aiškinimo klausimais, išsprendimo (CPK 1623 straipsnis, 164 straipsnio 4 punktas). Pagal nustatytas faktines aplinkybes, šios bylos nagrinėjimo sustabdymas pateisinamas siekiu užtikrinti, kad tarp šalių kilęs ginčas būtų teisiškai tinkamai kvalifikuotas. Pastarasis tikslas gali būti pasiektas tik esant aiškioms aplinkybėms dėl Obligacijų pasirašymo sutarčių pagrindu apelianto įgytai finansinei priemonei taikomos draudimo apsaugos pagal Europos Sąjungos teisę apimties. Tuo atveju, jeigu civilinėje byloje Nr. 3K-7-172/2014 būtų pripažinta, kad apelianto įgytai finansinei priemonei turėtų būti taikoma draudimo apsauga pagal IĮIDĮ, esminio suklydimo fakto nustatymo ir atitinkamai sandorio pripažinimo negaliojančiu dėl suklydimo nagrinėjimas netektų prasmės. Taip pat pažymėtina, kad bylos sustabdymas pagal nustatytas faktines aplinkybes nepažeidžia proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų. Priešingai, civilinės bylos Nr. 3K-7-172/2014 išnagrinėjimo rezultatas ir joje kasacinio teismo pateikti išaiškinimai (CPK 4 straipsnis) minimizuos apeliacijos ir / ar kasacijos tikimybę šioje byloje.

23Nurodytais argumentais konstatuotina, kad pagrindo naikinti apskųstą pirmosios instancijos teismo nutartį nenustatyta.

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo V. G.... 3. Teisėja... 4. I. Ginčo esmė... 5. Atskirajame skunde keliamas klausimas dėl teismo veiksmų teisėtumo ir... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo:... 7. 1) pripažinti negaliojančiomis tarp jo ir atsakovo LAB banko SNORAS 2011 m.... 8. 2) teismui pripažinus, kad Obligacijų pasirašymo sutartys yra teisėtos ir... 9. 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 10. Šių reikalavimų pagrindu ieškovas nurodo aplinkybes, jog Obligacijų... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 23 d. nutartimi sustabdė bylos... 13. Teismas nurodė, kad tarp jo ir kasacinio teismo nagrinėjamų bylų yra... 14. III. Atskirojo skundo argumentai... 15. Atskirajame skunde ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014... 16. Teisėja... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 19. Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos... 20. Teismo teisė sustabdyti bylos nagrinėjimą remiantis fakultatyviaisiais... 21. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 22. Šioje byloje apelianto pareikšto ieškinio faktinį pagrindą apibrėžia... 23. Nurodytais argumentais konstatuotina, kad pagrindo naikinti apskųstą... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 25. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 23 d. nutartį palikti nepakeistą....