Byla 2-2305/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų Neringos miesto savivaldybės ir Neringos savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 2 d. nutarties, kuria atsakovai Neringos miesto savivaldybė ir Neringos savivaldybės administracija įpareigoti iki 2013 m. rugpjūčio 26 d. sumokėti žyminį mokestį už apeliacinį skundą ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus civilinėje byloje Nr. 2-6-538/2013 pagal ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams Neringos savivaldybei, Neringos savivaldybės administracijai, A. N., A. N., I. G., O. G., E. K., L. I., A. S. ir uždarajai akcinei bendrovei „Ūkio banko investicinė grupe“ dėl administracinių teisės aktų ir sandorių pripažinimo negaliojančiais bei restitucijos taikymo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, 2006 m. rugsėjo 15 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Neringos miesto savivaldybei, Neringos miesto savivaldybės administracijai, A. N., A. N., I. G., O. G., E. K., L. I., A. S., UAB „Ūkio banko investicinė grupė“, prašydamas: 1) pripažinti negaliojančiu Neringos savivaldybės tarybos 2001 m. birželio 8 d. sprendimą Nr. 100 „Dėl sklypo, adresu Skruzdynės g. l, Nida, Neringa, detaliojo plano patvirtinimo“, 2) pripažinti negaliojančiu Neringos savivaldybės 2002 m. kovo 29 d. išduotą projektavimo sąlygų sąvadą pagalbinio pastato - vasarnamio, adresu ( - ), statybai, 3) pripažinti negaliojančiu 2001 m. birželio 8 d. sutartį „Dėl infrastruktūros plėtojimo“, sudarytą tarp Neringos savivaldybės ir UAB „Ūkio banko investicinė grupė“, taikyti restituciją ir įpareigoti Neringos savivaldybę grąžinti UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ 15 119 Lt, 4) pripažinti negaliojančiu 2002 m. rugsėjo 27 d. Neringos savivaldybės administracijos išduotą statybos leidimą Nr. 37 pagalbinio statinio-vasarnamio statybai, adresu Skruzdynės g. l, Nida, Neringa, 5) pripažinti negaliojančiu 2002 m. rugsėjo 19 d. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos įsakymu Nr. 2638, sudarytos komisijos 2004 m. sausio 15 d. aktą „Dėl pripažinimo tinkamu naudoti pagalbinį statinį - vasarnamį, adresu Skruzdynės g. l, Nida, Neringa“, 6) pripažinti negaliojančiu 2004 m. liepos 14 d. Kauno miesto 19 - ame notarų biure sudarytą pirkimo - pardavimo sutartį, kuria I. G. ir O. G. pardavė A. S. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančias 24/100 dalis vasarnamio, plane pažymėto 511b, bendras plotas 264,78 kv. m, unikalus numeris ( - ) ir 1/2 dalį iš 9/100 dalių kiemo statinių (kiemo aikštelės), unikalus numeris ( - ), esančius ( - ), taikyti restituciją ir įpareigoti O. G., O. G. grąžinti A. S. 34 000 Lt, 7) pripažinti negaliojančiu 2004 m. lapkričio 19 d. Kauno miesto 5 - ame notarų biure sudarytą pirkimo - pardavimo sutartį, kuria I. G. ir O. G. pardavė L. I. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančias 25/100 dalis pastato - vasarnamio, unikalus numeris ( - ), ir 9/200 kiemo statinių (kiemo aikštelė), unikalus numeris ( - ), esančius ( - ), taikyti restituciją ir įpareigoti I. G., O. G. grąžinti L. I. 70 000 Lt, 8) pripažinti negaliojančiu 2005 m. spalio 25 d. Kauno miesto 17 - ame notarų biure sudarytą pirkimo - pardavimo sutartį, kuria A. N. ir A. N. pardavė E. K. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančias 26/100 dalis iš jiems priklausančios dalies pastato, unikalus numeris ( - ), ir 9/200 dalis iš jiems priklausančių kitų statinių, unikalus numeris ( - ), esančius ( - ), taikyti restituciją ir įpareigoti A. N. ir A. N. grąžinti E. K. 200 000 Lt, 9) įpareigoti statytojus I. G. ir A. N. nugriauti statinį, VĮ Registrų centre įregistruotą unikaliu numeriu ( - ), esantį ( - ).

5Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. birželio 27 d. sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti; pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2001 m. birželio 8 d. sutartį Nr. 100 „Dėl infrastruktūros plėtojimo“, sudarytą Neringos miesto savivaldybės su UAB „Ūkio banko investicinė grupė“, taikyti restituciją – atsakovui UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ iš atsakovo Neringos miesto savivaldybės priteisti 15 119 Lt; įpareigoti atsakovus A. N., E. K., L. I., A. S. per vienerius metus nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal galiojančius teisės aktus pertvarkyti pastato – vasarnamio, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), projektinę dokumentaciją ir pateikti ją pastato įteisinimo tikslu kompetentingoms institucijoms – Neringos miesto savivaldybei bei Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, kurios pagal savo kompetenciją įpareigotinos bendradarbiaujant su pastato savininkais projektinę dokumentaciją patikrinti ir jos atitikimo teisės aktų reikalavimams atveju išduoti pastato savininkams naują statybą leidžiantį dokumentą bei atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus; priimti ieškovo atsisakymą nuo ieškinio reikalavimų: 1) pripažinti negaliojančia Kauno miesto 19-ajame notarų biure 2004 m. liepos 14 d. sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį, kuria I. G. ir O. G. pardavė A. S. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančias 24/100 dalis pastato – vasarnamio, unikalus Nr. ( - ), ir 1/2 dalį iš 9/100 dalių kiemo statinių (kiemo aikštelės), unikalus Nr. ( - ), esančius adresu ( - ), ir taikyti restituciją, 2) pripažinti negaliojančia Kauno miesto 5 - ame notarų biure 2004 m. lapkričio 19 d. sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį, kuria I. G. ir O. G. pardavė I. L. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančias 25/100 dalis pastato–vasarnamio, unikalus Nr. ( - ), ir 9/200 kiemo statinių (kiemo aikštelės), unikalus Nr. ( - ), esančius adresu ( - ), ir taikyti restituciją, 3) pripažinti negaliojančia Kauno miesto 17-ame notarų biure 2005 m. spalio 25 d. sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį, kuria A. N. ir A. N. pardavė E. K. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančias 26/100 dalis iš jiems priklausančios dalies pastato, unikalus Nr. ( - ), ir 9/200 dalis iš jiems priklausančių kitų statinių, unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ), ir taikyti restituciją – civilinę bylą dėl šių reikalavimų nutraukti; iš atsakovų Neringos miesto savivaldybės ir UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ priteisti po 227 Lt žyminio mokesčio valstybei; iš atsakovų A. N., E. K., L. I., A. S. priteisti po 25 Lt žyminio mokesčio valstybei.

62013 m. rugpjūčio 2 d. atsakovai Neringos miesto savivaldybė ir Neringos savivaldybės administracija pateikė teismui apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 27 sprendimo, kuriuo prašė pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje dėl restitucijos taikymo – ieškovo reikalavimą taikyti restituciją ir iš atsakovo Neringos miesto savivaldybės priteisti atsakovui UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ 15 119 Lt atmesti, įpareigoti atsakovus A. N., E. K., L. I., A. S. per trejus metus pertvarkyti ginčo statinio projektinę dokumentaciją ir pateikti ją kompetentingoms institucijoms.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi nutarė įpareigoti apeliantus Neringos miesto savivaldybę ir Neringos savivaldybės administraciją iki 2013 m. rugpjūčio 26 d. ištaisyti procesinio dokumento – apeliacinio skundo - trūkumus, t. y. sumokėti 454 Lt žyminį mokestį ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus.

9Teismas vadovaudamasis CPK 80 straipsnio 4 dalies, 306 straipsnio 3 dalies nuostatomis bei atsižvelgęs į tai, kad apeliaciniu skundu apeliantai prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl restitucijos taikymo – ieškovo reikalavimą taikyti restituciją ir iš atsakovo Neringos miesto savivaldybės priteisti atsakovui UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ 15 119 Lt atmesti, įpareigoti atsakovus A. N., E. K., L. I., A. S. per vienerius metus nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal galiojančius teisės aktus pertvarkyti pastato – vasarnamio, unikalus Nr. 2395-9000-1045, esančio Skruzdynės g. 1, Nidoje, Neringoje, projektinę dokumentaciją ir pateikti ją pastato įteisinimo tikslu kompetentingoms institucijoms, padarė išvadą, jog už pateiktą apeliacinį skundą mokėtinas 454 Lt dydžio žyminis mokestis.

10Vadovaudamasis CPK 316 straipsnio 1 dalies nuostatomis teismas įpareigojo apeliantus iki 2013 m. rugpjūčio 26 d. sumokėti 454 Lt dydžio žyminį mokestį ir pateikti teismui žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančius dokumentus.

11Teismas išaiškino apeliantams, jog neįvykdžius teismo įpareigojimo sumokėti žyminį mokestį apeliacinis skundas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 str., 138 str.).

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Atskiruoju skundu atsakovai Neringos miesto savivaldybė ir Neringos savivaldybės administracija prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 2 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas argumentu, kad pagal CPK 83 straipsnio 2 dalį savivaldybių institucijos atleidžiamos nuo žyminio mokesčio už apeliacinius skundus mokėjimo, todėl teismas skundžiama nutartimi nepagrįstai įpareigojo apeliantus už teikiamą apeliacinį skundą sumokėti žyminį mokestį. Anot apeliantų, vien tai, jog apeliaciniame skunde nebuvo nurodyta, kad vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 83 straipsnio 2 dalimi žyminis mokestis už apeliacinį skundą nėra mokamas, negali būti pagrindas teismui įpareigoti minimą žyminį mokestį sumokėti ir tokiu būdu pašalinti apeliacinio skundo trūkumus.

14IV.

15Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 2 d. nutartis paliktina nepakeista.

17Dėl bylos nagrinėjimo ribų

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

19Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, todėl apeliacinis teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 2 d. nutarties, remiasi atskirojo skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdamas jo ribų.

20Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria teismas įpareigojo atsakovus Neringos miesto savivaldybę ir Neringos miesto savivaldybės administraciją sumokėti už apeliacinį skundą žyminį mokestį, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

21Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 2 d. nutarties

22Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Tačiau ši teisė negali būti aiškinama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Įstatymų leidėjas, nustatydamas žyminio mokesčio sumokėjimą kaip vieną iš tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, siekė kelių viešajam interesui svarbių tikslų: įpareigoti asmenis, paduodančius teismui pareiškimus, kuriais siekiama jiems palankaus teismo sprendimo priėmimo, pateikti užtikrinimą, siekiant apsaugoti kitus asmenis nuo aiškiai nepagrįstų pareiškimų (ieškinių); padengti tam tikrą valstybės išlaidų, skirtų teisingumo įgyvendinimo sistemai finansuoti, dalį; skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir pan.

23Nustatydamas žyminio mokesčio sumokėjimą, įstatymų leidėjas, siekdamas, kad teisė į teisminę gynybą būtų prieinama visiems asmenims neatsižvelgiant į jų turtinę padėtį ar teisinių santykių subjektų specifiką, taip pat numatė atvejus, kai asmenys, besikreipiantys į teismą, yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Atleidimą nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų reglamentuoja CPK 83 straipsnio nuostatos. Remiantis šio straipsnio 1 dalies 5 punktu, valstybės ir savivaldybės įstaigos yra atleidžiamos nuo žyminio mokesčio sumokėjimo už tą bylos dalį, kuria siekiama apginti viešąjį interesą, tai yra kai tokios įstaigos pareiškia ieškinį, pateikia pareiškimą ar prašymą siekdamos apginti viešąjį, valstybės ar savivaldybės interesą. Taigi, šios normos analizė leidžia daryti išvadą, jog įstatymų leidėjas, apibrėždamas atleidžiamų nuo žyminio mokesčio asmenų ratą, remiasi ne šių asmenų procesine padėtimi byloje, o juos nurodo kaip teisinių santykių subjektus, kartu pabrėžiant, kad minima norma šių asmenų atžvilgiu taikoma tik tais atvejais, kai jie gina viešąjį, valstybės ar savivaldybės interesą.

24Nagrinėjamu atveju skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas nustatė apeliantams Neringos miesto savivaldybei ir Neringos savivaldybės administracijai terminą apeliacinio skundo trūkumui pašalinti - įpareigojo sumokėti žyminį mokestį už apeliacinį skundą. Apeliantai savo nesutikimą su teismo nustatytu įpareigojimu sumokėti žyminį mokestį už apeliacinį skundą grindžia tuo, jog pagal CPK 83 straipsnio 2 dalį savivaldybių institucijos atleidžiamos nuo žyminio mokesčio už apeliacinius skundus mokėjimo, todėl teismo nustatytas įpareigojimas yra nepagrįstas. Apeliacinis teismas su tokiais apeliantų argumentais nesutinka.

25Bylos duomenimis nustatyta, kad nagrinėjamu atveju gindamas viešąjį interesą ieškinį pareiškė Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras. Apeliantai Neringos miesto savivaldybė ir Neringos savivaldybės administracija byloje dalyvavo kaip atsakovai, vieno iš kurių sudaryto sandorio teisėtumas ieškiniu buvo ginčijamas. Bylos nagrinėjimo metu buvo sprendžiamas klausimas dėl 2001 m. birželio 8 d. Neringos miesto savivaldybės ir UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ sudarytos sutarties Nr. 100 „Dėl infrastruktūros plėtojimo“ pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo. 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Klaipėdos apygardos teismas nustatė, kad ginčijama Neringos miesto savivaldybės ir UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ sutartis neatsiejamai susijusi su aukštesnės galios teisės aktų, tarp jų – įstatymo ir Konstitucijos, nuostatoms prieštaraujančiu ir dėl to panaikintu Neringos savivaldybės tarybos sprendimu dėl detaliojo plano patvirtinimo, todėl pripažintina negaliojančia nuo jos sudarymo momento (1964 m. CK 47, 59 str., CK 1.80 str. 1 d., 1.95 str. 1 d.), taikytina restitucija – iš atsakovo Neringos miesto savivaldybės atsakovui UAB „Ūkio banko investicijos“ priteisiant pagal sutartį atliktų darbų, dėl kurių vertės (15 119 Lt) ginčo nekilo, ekvivalentą pinigais (CK 1.80 str. 2, 3 d., 6.146, 6.147 str.). Patenkinęs ieškinį teismas, vadovaudamasis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 85 straipsnio 1 dalies 11 punktu, priteisė iš atsakovų Neringos miesto savivaldybės ir UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ po 227 Lt žyminio mokesčio valstybei. Apeliantai Neringos miesto savivaldybė ir Neringos savivaldybės administracija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl ginčijamos sutarties pripažinimo negaliojančia ir bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo Neringos miesto savivaldybės priteisimo, šioje dalyje teismo sprendimo neskundė. Apeliaciniu skundu atsakovai Neringos miesto savivaldybė ir Neringos savivaldybės administracija ginčija tik sprendimo dalį dėl restitucijos taikymo. Todėl atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria Neringos miesto savivaldybės ir UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ 2001 m. birželio 8 d. sutartis pripažinta neteisėta ir negaliojančia, yra įsiteisėjusi, tvirtinti, kad atsakovai Neringos miesto savivaldybė ir Neringos savivaldybės administracija, dalyvaudami byloje atsakovais, gina viešąjį, valstybės ar savivaldybės interesą nėra jokio pagrindo. Tuo labiau atsižvelgiant į tai, kad atsakovas Neringos miesto savivaldybė sutiko su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi dėl žyminio mokesčio iš jo priteisimo valstybei, tokiais savo veiksmais patvirtindamas, jog byloje jis dalyvauja ne kaip institucija ginanti viešąjį, valstybės ar savivaldybės interesą, o kaip juridinis asmuo, kurio sandorio teisėtumas nagrinėjamoje byloje buvo ginčijamas.

26Įvertinus šioje byloje nustatytas aplinkybes, apeliacinis teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju tai, jog atsakovai Neringos miesto savivaldybė ir Neringos savivaldybės administracija yra savivaldybės institucijos, nesudaro pagrindo išvadai, kad šių atsakovų apeliacinio skundo byloje padavimas laikytinas CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytu pagrindu, šalinančiu apeliantų pareigą mokėti žyminį mokestį (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-314/2010, 2011 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1747/2011).

27Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, apeliacinis teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino atleidimo nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo taisykles, nustatęs, jog pateiktas apeliacinis skundas neatitinka CPK 306 straipsnio reikalavimų, pagrįstai įpareigojo atsakovus Neringos miesto savivaldybę ir Neringos savivaldybės administraciją pašalinti apeliacinio skundo trūkumą.

28Dėl atskirojo skundo ir pirmos instancijos teismo nutarties

29Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 2 d. nutartis paliktina nepakeista.

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras, gindamas... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. birželio 27 d. sprendimu nusprendė... 6. 2013 m. rugpjūčio 2 d. atsakovai Neringos miesto savivaldybė ir Neringos... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi nutarė... 9. Teismas vadovaudamasis CPK 80 straipsnio 4 dalies, 306 straipsnio 3 dalies... 10. Vadovaudamasis CPK 316 straipsnio 1 dalies nuostatomis teismas įpareigojo... 11. Teismas išaiškino apeliantams, jog neįvykdžius teismo įpareigojimo... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. Atskiruoju skundu atsakovai Neringos miesto savivaldybė ir Neringos... 14. IV.... 15. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas netenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2013 m.... 17. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo... 20. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 21. Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 2 d. nutarties... 22. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo,... 23. Nustatydamas žyminio mokesčio sumokėjimą, įstatymų leidėjas, siekdamas,... 24. Nagrinėjamu atveju skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas... 25. Bylos duomenimis nustatyta, kad nagrinėjamu atveju gindamas viešąjį... 26. Įvertinus šioje byloje nustatytas aplinkybes, apeliacinis teismas... 27. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, apeliacinis teismas sprendžia, kad... 28. Dėl atskirojo skundo ir pirmos instancijos teismo nutarties... 29. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 31. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 2 d. nutartį palikti...