Byla 2-665-330/2016
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Tralas“ 2015 m. spalio 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorės UAB „Finance group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 14 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą, civilinėje byloje Nr. 2-6377-585/2015 pagal pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Tralas“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Mandarlita“ skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Tralas“ 2015 m. spalio 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Klausimo esmė

4Pareiškėja BUAB „Tralas“ bankroto administratorė UAB „Mandarlita“ pirmosios instancijos teismui pateiktame skunde prašė: 1) patvirtinti administratorės ataskaitą, pateiktą UAB „Tralas“ kreditorių susirinkimui, arba nurodyti jos trūkumus ir pavesti administratorei juos pašalinti, arba įpareigoti kreditorių susirinkimą nurodyti ataskaitos trūkumus ir terminą, kuriuo ataskaita turi būti pateikta tvirtinimui; 2) panaikinti kreditorių susirinkimo 2015 m. spalio 27 d. nutarimą, priimtą penktuoju darbotvarkės klausimu, dėl administravimo išlaidų nedidinimo ir įpareigoti kreditorių susirinkimą spręsti bendrovės administravimo išlaidų klausimą, atsižvelgiant į administratorės realiai patiriamas sąnaudas; 3) panaikinti kreditorių susirinkimo 2015 m. spalio 27 d. nutarimą, priimtą šeštuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo bankroto administratorė įpareigojama sudaryti sąlygas ir netrukdyti kreditorei uždarajai akcinei bendrovei „Finance group“ susipažinti su visais bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentais ar kitais dokumentais, kurie buvo perduoti bankroto administratorei, gauti šių dokumentų kopijas.

5Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gruodžio 23 d. nutartimi pareiškėjos BUAB „Tralas“ bankroto administratorės skundą patenkino iš dalies: panaikino kreditorių nutarimą, priimtą šeštuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo bankroto administratorė UAB „Mandarlita“ įpareigota sudaryti sąlygas ir netrukdyti kreditorei UAB „Finance group“ susipažinti su visais įmonės buhalterinės apskaitos ar kitais dokumentais, kurie buvo perduoti bankroto administratorei, gauti šių dokumentų kopijas. Pareiškėjos skundą likusioje dalyje teismas atmetė.

6Kreditorė UAB „Finance group“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 23 d. nutarties.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2016 m. sausio 14 d. nutartimi atsisakė priimti kreditorės UAB „Finance group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 23 d. nutarties. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad kreditorė praleido terminą atskirajam skundui paduoti, neprašė praleisto termino atnaujinti bei nenurodė svarbių termino praleidimą sąlygojusių priežasčių.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Kreditorė UAB „Finance group“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 14 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti procesinį terminą atskirajam skundui paduoti ir priimti nagrinėti UAB „Finance group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos 2015 m. gruodžio 23 d. nutarties. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Atskirojo skundo pateikimo metu kreditorei nebuvo žinoma, kad terminas skundui paduoti yra praleistas. Kreditorę atstovaujantis advokatas buvo išvykęs trumpų atostogų. Advokatų kontoroje buvęs advokatas pašto siuntą gavo, tačiau jos neužregistravo. Dėl šios aplinkybės advokatų kontoroje gauta korespondencija buvo užregistruota tik 2016 m. sausio 4 d. ir būtent nuo šios dienos buvo skaičiuojamas terminas skundui paduoti.
  2. Praleistas terminas turėtų būti atnaujintas. Neatnaujinus praleisto termino skundui paduoti, bus pažeista asmens teisė į apeliaciją. Teismas turėtų atsižvelgti į tai, kad terminas praleistas nežymiai. Atsižvelgtina į tai, kad kreditorė nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme procesinėmis teisėmis nepiktnaudžiavo.
  3. Įstatymas nenumato svarbių aplinkybių, pateisinančių termino praleidimą, sąrašo. Nagrinėjamu atveju susidėjusios aplinkybės: šventinis laikotarpis, nedarbo diena, tai, jog pašto siuntą priėmė šios funkcijos paprastai neatliekantis asmuo, tai, jog kreditorius pagrįstai manė, kad terminas skundui paduoti skaičiuotinas nuo 2016 m. sausio 4 d., sudaro pagrindą praleistam procesiniam terminui atnaujinti.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo 2016 m. sausio 14 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti kreditorės UAB „Finance group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 23 d. nutarties, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

13Apskųstąja nutartimi pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti kreditorės UAB „Finance group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 23 d. nutarties, kuria iš dalies patenkintas BUAB „Tralas“ bankroto administratorės UAB „Mandarlita“ skundas dėl kreditorių susirinkime priimtų nutarimų panaikinimo, konstatavęs, kad atskirasis skundas pateiktas praleidus įstatymo nustatytą atskirojo skundo padavimo terminą, o duomenų, patvirtinančių, jog šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, kreditorė nenurodė, atnaujinti praleistą terminą neprašė (CPK 315 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Nesutikdama su šia nutartimi, kreditorė UAB „Finance group“ (apeliantė) atskirajame skunde teigia, kad procesinis terminas atskirajam skundui paduoti praleistas dėl pateisinamų priežasčių ir nežymiai, be to, aptariamu atveju teismas turėtų užtikrinti esant svarbesnę asmens teisę į apeliaciją. Apeliantė nurodė, kad procesinio termino praleidimą sąlygojo objektyvios aplinkybės (kreditorę atstovavęs advokatas ir iš esmės visas advokatų kontoros personalas atostogavo, o advokatų kontoroje buvęs asmuo neužtikrino tinkamo teismo procesinių dokumentų gavimo ir įregistravimo gaunamos korespondencijos registre).

14Apeliacinis teismas neturi pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentais.

15Viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio byloje asmens teisė apeliacine tvarka apskųsti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą. Tačiau bylinėjimosi procesas negali trukti neapibrėžtą laiką, todėl įstatymo leidėjas, siekdamas užkirsti kelią byloje dalyvaujantiems asmenims nepagrįstai vilkinti procesą bei turėdamas tikslą užtikrinti greitą ir efektyvų teisminių ginčų nagrinėjimą, byloje dalyvaujančių asmenų procesiniams veiksmams atlikti nustatė konkrečius procesinius terminus (CPK 73 straipsnio 1 dalis).

16Pagal CPK 335 straipsnio 1 dalį atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis skundžiama, per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos. Kai skundžiama teismo nutartis CPK nustatyta tvarka priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos.

17Iš bylos duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 23 d. nutartis buvo priimta rašytinio proceso tvarka, taigi, remiantis anksčiau cituota teisės norma, termino atskirajam skundui paduoti eiga prasidėjo rytojaus dieną po nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos (CPK 73 straipsnio 3 dalis) ir baigėsi paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių arba teismo darbo dienos pabaigos metu, jeigu procesinis veiksmas turi būti atliktas teisme (CPK 74 straipsnio 6 dalis), nebent paskutinė termino diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai; tokiu atveju termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena (to paties straipsnio 5 dalis). Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismo nutartis kreditorės (apeliantės) atstovui advokatui M. T. buvo išsiųsta 2015 m. gruodžio 29 d., o 2015 m. gruodžio 31 d. ji pasirašytinai įteikta atstovo darbo vietoje – advokatų kontoroje buvusiam asmeniui. Nagrinėjamu atveju nėra ginčo nei dėl nurodytos nutarties įteikimo datos, nei dėl įteikimo būdo tinkamumo. Bylos duomenys leidžia daryti išvadą, kad terminas atskirajam skundui dėl 2015 m. gruodžio 23 d. nutarties paduoti baigėsi 2016 m. sausio 7 d. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, apeliacinis teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad kreditorė, 2016 m. sausio 11 d. paštu išsiųsdama atskirąjį skundą, praleido CPK nustatytą terminą atskirajam skundui paduoti.

18Teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymuose nustatytam ar teismo paskirtam jiems atlikti terminui. Procesiniai dokumentai, paduoti pasibaigus tam terminui, grąžinami juos padavusiems asmenims (CPK 75 straipsnio 1 dalis). Tačiau pagal CPK 78 straipsnio 1 dalį asmenims, praleidusiems įstatymuose nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Pareiškimas dėl termino atnaujinimo turi būti motyvuotas. Prie pareiškimo turi būti pridedami įrodymai, pagrindžiantys praleisto termino atnaujinimo būtinumą (CPK 78 straipsnio 4 dalis); teismas savo iniciatyva turi teisę atnaujinti praleistą terminą tik tokiu atveju, kai iš turimos medžiagos matyti, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Nagrinėjamu atveju kreditorė, paduodama atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 23 d. nutarties, pareiškimo dėl praleisto termino atnaujinimo nepateikė. Todėl toliau pasisakoma, ar buvo teisinis pagrindas ex officio teismui svarstyti termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo klausimą.

19Šiuo aspektu pažymėtina, kad nors įstatymuose ir teismų praktikoje nėra nustatyto išsamaus ir baigtinio svarbių priežasčių, dėl kurių turėtų būti atnaujintas įstatymuose nurodytas procesinis terminas, sąrašo, akcentuotina, kad teismų praktikoje ne kartą buvo išaiškinta, jog svarbiomis procesinio termino praleidimo priežastimis gali būti laikomos tik tos aplinkybės, kurios kiekvienu individualiu atveju asmeniui sutrukdė arba atėmė galimybę įgyvendinti procesinę teisę per įstatymuose nustatytą terminą (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-297-330/2015; 2012 m. gruodžio 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1636/2012 ir kt.). Teismui sprendžiant dėl galimybės atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti, turėtų būti konstatuoti konkretūs faktai, kurie galėjo tapti objektyvia kliūtimi kreditorei paduoti atskirąjį skundą laikotarpiu nuo 2015 m. gruodžio 31 d. iki 2016 m. sausio 7 d. Jokių aplinkybių, kurios galėtų būti vertinamos kaip tokia objektyvi kliūtis, kreditorė pirmosios instancijos teismui nenurodė. Todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo konstatuoti, kad terminas atskirajam skundui dėl 2015 m. gruodžio 23 d. nutarties paduoti praleistas dėl svarbios priežasties. Kaip minėta, kreditorė nesutikdama apskųstąja nutartimi, atskirajame skunde nurodo, kad laiku pateikti šį procesinį dokumentą sutrukdė kreditorės atstovo atostogos, tai, kad buvo susitarta paskutinę metų dieną (kurią buvo įteikta nutarties kopija) advokatų profesinėje bendrijoje nedirbti, bei tai, kad korespondenciją priėmęs advokatų kontoros darbuotojas neturėjo patirties, susijusios su gautų siuntų tvarkymu. Visų pirma, pažymėtina, jog tinkamo dokumentų įteikimo (informavimo) neužtikrinimas negali būti pripažintas objektyvia ir svarbia priežastimi. Atskirojo skundo argumentai apeliacinio teismo neįtikina šių aplinkybių svarba praleisto procesinio termino atnaujinimui. Neįtikina ir motyvas, kad teismo siųstą nutartį priėmęs asmuo neturėjo reikiamos siuntų priėmimo patirties. Ta aplinkybė, kad registruotu paštu siųstą nutartį priėmė toje pačioje kontoroje dirbantis advokatas, leidžia daryti išvadą, kad jam, kaip profesionaliam teisininkui, buvo suprantamos tiek pareigos, kurias sukuria kitam asmeniui skirtų teismo dokumentų priėmimas, tiek galimos pasekmės dėl jų nesavalaikio perdavimo adresatui. Kita vertus, net ir pritarus kreditorės pozicijai dėl korespondenciją priėmusio asmens nepatyrimo, akivaizdu, kad kreditorė arba jos atstovas turėjo dar pakankamai laiko (4 dienas, skaičiuojant nuo siuntos įregistravimo advokatų kontoros registre) atskirajam skundui parengti ir pateikti laiku, tačiau to nepadarė. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, apeliacinis teismas prieina išvadą, jog kreditorės atskirajame skunde išdėstyti argumentai apskųstosios nutarties priėmimo metu nesudarė ir šiuo metu nesudaro pagrindo praleistam procesiniam terminui atnaujinti.

20Bylos duomenų analizė patvirtina, kad kreditorė (jos atstovas) buvo tinkamai informuota apie bankroto administratorės skundo nagrinėjimą teismo posėdyje: apie skundo nagrinėjimą pranešta viešai, paštu bei per elektroninių paslaugų portalą (EPP) (b. l. 72-75). Todėl kreditorė galėjo ir privalėjo pasibaigus numatytam teismo posėdžiui pasidomėti bylos eiga ir posėdyje priimtu procesiniu sprendimu (CPK 42 straipsnio 5 dalis). Tačiau byloje surinkti duomenys leidžia daryti išvadą, jog kreditorė šios procesinės pareigos nevykdė.

21Nusprendus, kad terminas nutarčiai apskųsti negalėjo būti atnaujintas ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti atskirąjį skundą, kiti kreditorės nurodyti motyvai neturi teisinės reikšmės pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui įvertinti, todėl išsamiau neaptariami.

22Apibendrinant nurodytus faktus ir atlikus jų teisinį įvertinimą, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai nutarė, jog kreditorė buvo tinkamai informuota apie teismo 2015 m. gruodžio 23 d. nutarties priėmimą ir praleido terminą atskirajam skundui paduoti. Byloje pateikti įrodymai ir atskirajame skunde išdėstytos aplinkybės neteikia pagrindo kitokioms išvadoms, nei padarytos pirmosios instancijos teismo, todėl skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,... 3. I. Klausimo esmė... 4. Pareiškėja BUAB „Tralas“ bankroto administratorė UAB „Mandarlita“... 5. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gruodžio 23 d. nutartimi pareiškėjos BUAB... 6. Kreditorė UAB „Finance group“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. sausio 14 d. nutartimi atsisakė priimti... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Kreditorė UAB „Finance group“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo 2016 m. sausio 14 d.... 13. Apskųstąja nutartimi pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti... 14. Apeliacinis teismas neturi pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentais.... 15. Viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio... 16. Pagal CPK 335 straipsnio 1 dalį atskirieji skundai paduodami per tą teismą,... 17. Iš bylos duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 23... 18. Teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymuose... 19. Šiuo aspektu pažymėtina, kad nors įstatymuose ir teismų praktikoje nėra... 20. Bylos duomenų analizė patvirtina, kad kreditorė (jos atstovas) buvo tinkamai... 21. Nusprendus, kad terminas nutarčiai apskųsti negalėjo būti atnaujintas ir... 22. Apibendrinant nurodytus faktus ir atlikus jų teisinį įvertinimą,... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 24. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 14 d. nutartį palikti nepakeistą....