Byla e2YT-22814-864/2016
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pareiškiant skundą dėl antstolio Armino Naujokaičio veiksmų, suinteresuotieji asmenys – antstolis Arminas Naujokaitis ir M. L

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ramunė Mikonienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Danjana“ pareikštą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pareiškiant skundą dėl antstolio Armino Naujokaičio veiksmų, suinteresuotieji asmenys – antstolis Arminas Naujokaitis ir M. L.,

Nustatė

2pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio Armino Naujokaičio veiksmų, kuriuo prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0157/15/02021 pagal 2015 m. lapkričio 3 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr.2-293-465/2014 dėl įpareigojimo UAB „Danjana“ leisti M. L. prisijungti prie gyvenamųjų namų kvartalų vandentiekio ir nuotekų tinklų, esančių Dvarykščių ir Griovių kaimuose, pagal UAB „Vilniaus vandenys“ išduotas prisijungimo sąlygas Nr.12/1482 iki teismo sprendimo civilinėje byloje Nr.e2-15094-960/2016 įsiteisėjimo.

3Prašymas netenkintinas.

4Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo galimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

5Pateiktu teismui skundu pareiškėjas nurodė, jog antstolis Arminas Naujokaitis, vykdydamas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 7 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-293-465/2014 2015 m. lapkričio 9 d. surašė patvarkymą Nr. B-67316 dėl įpareigojimo UAB „Danjana“ leisti išieškotojui M. L. prisijungti prie gyvenamųjų namų kvartalų vandentiekio ir nuotekų tinklų, esančių Dvarykščių ir Griovių kaimuose, pagal UAB „Vilniaus vandenys“ išduotas prisijungimo sąlygas Nr.12/1482. UAB „Danjana“ 2015 m. lapkričio 30 d. raštu nurodė sutinkantis leisti M. L. prisijungti prie gyvenamųjų namų kvartalų vandentiekio ir nuotekų tinklų bei yra pasiruošęs išduoti rašytinį sutikimą, tačiau M. L. turi patvirtinti, kad sutinka su jame nurodytomis sąlygomis. Išduodamas sutikimas, kaip nurodo pareiškėjas, turi atitikti tiek statytojo UAB „Danjana“, tiek išieškotojo M. L. susitarimą dėl tinklų statybos kaštų bei eksploatacijos išlaidų atlyginimo. Pareiškėjas teigia, kad negalėdamas susitarti geruoju buvo priverstas kreiptis į Vilniaus miesto apylinkės teismą (civilinė byla Nr.e2-15094-960/2016) su ieškiniu, prašydamas iš M. L. priteisti 17 736,04 Eur patirtų išlaidų atlyginimo. Pareiškėjas nurodė, kad nesustabdžius vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0157/15/02021, gali būti nepagrįstai padaryta žala pareiškėjo UAB „Danjana“ turtiniams interesams. Antstoliui toliau vykdant išieškojimo veiksmus pagal išduotą vykdomąjį raštą Nr.2-293-465/2014, galėtų pasunkėti nutarties, jeigu būtų patenkintas pareiškėjo UAB „Danjana“ skundas, įvykdymas, kadangi nebūtų pagrindo toliau vykdyti išieškojimo.

6Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis), t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko bei kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia ir tai, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą. Taikant laikinąsias apsaugos priemones ir nukeliant neapibrėžtam laikui teismo sprendimo realų įvykdymą – ypač svarbu suderinti abiejų suinteresuotų vykdymo proceso šalių interesų pusiausvyrą bei nepažeisti pagrindinių civilinio proceso tikslų bei principų, t. y. teismo sprendimo įvykdymo per įmanomai trumpiausią laiką, kuo greitesnės teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimą (Civilinio proceso kodekso 2 straipsnis) (Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-105-340/2011). Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja universalieji civilinio proceso teisės principai. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju turi būti įvertinta, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams.

7Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas yra lokalus įrodinėjimo dalykas, t. y. klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įrodinėjamas ir sprendžiamas atskirai nuo pačios bylos įrodinėjimo dalyko. Asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, privalo įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą ir konkrečios priemonės taikymo būtinumą.

8Teismas, spręsdamas dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jei atlikęs tokį vertinimą teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui (pareiškėjui) palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui (pareiškėjui) palankus teismo sprendimas. Nustačius, kad ieškovo (pareiškėjo) pareikšti reikalavimai ir pateikti įrodymai toje bylos proceso stadijoje preliminariai leidžia manyti, kad ieškovui (pareiškėjui) palankaus sprendimo priėmimas byloje kelia pagrįstų abejonių, teismas neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011). Taigi nors teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, ir nenagrinėja paties skundo, tačiau pagal Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalį skundo ir su juo susijusių įrodymų pateikimas yra svarbus preliminariai vertinant, ar asmenys, teikiantys prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tikėtinai pagrindžia savo skundo reikalavimą.

9Pareiškėjas prašo iki skundo išnagrinėjimo prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0157/15/02021 pagal 2015-11-03 Vilniaus miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr.2-293-465/2014 dėl įpareigojimo UAB „Danjana“ leisti M. L. prisijungti prie gyvenamųjų namų kvartalų vandentiekio ir nuotekų tinklų, esančių Dvarykščių ir Griovių kaimuose, pagal UAB „Vilniaus vandenys“ išduotas prisijungimo sąlygas Nr.12/1482 iki teismo sprendimo civilinėje byloje Nr.e2-15094-960/2016 įsiteisėjimo. Teismas pažymi, kad antstolis vykdo 2014 m. vasario 7 d. teismo sprendimą, kurio pareiškėjas buvo įpareigotas leisti M. L. prisijugti prie gyvenamųjų namų kvartalų vandentiekio ir nuotekų tinklų Dvarykščių ir Griovių kaimuose, o šiuo metu Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje Nr.e2-15094-960/2016 sprendžiamas klausimas dėl pareiškėjo patirtų išlaidų atlyginimo leidus M. L. prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų Dvarykščių ir Griovių kaimuose. Patirtų išlaidų atlyginimo klausimas, teismo manymu, gali būti išspręstas ir po prisijungimo, nes prisijungimo klausimas jau išspręstas tiek pirma, tiek apeliacine instancija. Šio skundo nagrinėjimo metu teismas konstatuoja, kad nėra jokios realios grėsmės dėl sprendimo įvykdymo negalimumo. Dėl nurodytų argumentų pareiškėjų prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkintinas (Civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas, 510 straipsnio 3 dalis).

10Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 144-152 straipsniais, 510 straipsniu, teismas

Nutarė

11atmesti pareiškėjo UAB „Danjana“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai