Byla 2S-1407-933/2019
Dėl eksperto nušalinimo. Suinteresuoti asmenys byloje: antstolis Arminas Naujokaitis, išieškotoja uždaroji akcinė bendrovė „Kredito garantas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos (skolininkės) uždarosios akcinės bendrovės „TRD LT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2VP-19469-1097/2019 pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „TRD LT“ ir L. G. pareiškimus dėl eksperto nušalinimo. Suinteresuoti asmenys byloje: antstolis Arminas Naujokaitis, išieškotoja uždaroji akcinė bendrovė „Kredito garantas“.

3Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Antstolis Arminas Naujokaitis 2019-04-18 patvarkymu paskyrė ekspertizę žemės sklypo, esančio ( - ), vertei nustatyti, ekspertizę pavesta atlikti UAB ,,Verslavita“ turto vertintojai A. J.-G.

82.

9Įkaito davėja L. G. 2019-04-23 antstoliui padavė prašymą, kuriame nurodė, jog nesutinka su turto vertintojos paskyrimu ir prašė atlikti ekspertų turto vertintojų apklausą, pasirenkant mažiausią pasiūlytą kainą. Nurodė, kad turto vertintojos UAB ,,Verslavita“ kaina už ekspertizės atlikimą didelė. Įkaito davėja 2019-04-25 padavė antstoliui pakartotinį prašymą, kuriame nurodė, kad nesutinka su antstolio paskirta turto vertintoja. Antstolio 2019-04-24 patvarkymas neišsamus ir nemotyvuotas, o pasirinkta turto vertintoja galimai šališka, nes atlieka ne pirmą antstolio Armino Naujokaičio skirtą turto vertinimą. Yra ekspertų, kurie sutinka turto vertinimą atlikti pigiau.

103.

11Skolininkė UAB ,,TRD LT“ 2019-04-23 padavė antstoliui skundą, kuriame prašė skirti turto vertintoją apklausos-konkurso būdu. Nurodė, kad nesutinka su antstolio paskirta turto vertintoja dėl per didelės ekspertizės kainos. Skolininkė UAB ,,TRD LT“ 2019-04-26 prašė turto vertinimą ir ekspertizę pavesti atlikti turto vertintojui D. G.

124.

13Antstolis Arminas Naujokaitis 2019-05-03 patvarkymu atmetė pareiškėjų nušalinimus turto vertintojai UAB ,,Verslavita“. Nurodė, kad skolininkė ir įkaito davėja, nesutikdamos su paskirtos turto vertintojos kandidatūra, nepateikė duomenų, kurie leistų spręsti esant Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 65 straipsnyje įtvirtintus nušalinimo pagrindus. Negali sutikti su skolininkės siūlyta eksperto D. G. kandidatūra, nes turto vertintojas abejotinos reputacijos, jam jau buvo sustabdytas įgaliojimas verstis turto vertintojo veikla. Aptartas vertintojas yra atlikęs vertinimą civilinėje byloje Nr. e2-110-656-2019, kurioje proceso šalimi yra antstolis Arminas Naujokaitis. Kitų nušalinimo pagrindų nenurodyta.

14II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

155.

16Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-05-10 nutartimi atmetė pareiškėjų (skolininkės ir įkaito davėjos) pareiškimus dėl turto vertintojos UAB ,,Verslavita“ nušalinimo.

176.

18Apylinkės teismas sprendė, kad pareiškėjų nurodytos aplinkybės nėra pagrindas nušalinti ekspertę. Teismas neturi duomenų apie tai, kad egzistuotų CPK 65 ar CPK 67 straipsniuose įtvirtinti ekspertą nušalinti leidžiantys pagrindai. Tokių pagrindų buvimo iš esmės neįrodinėjo ir pareiškėjos. Vien pareiškėjų nepasitenkinimas nustatyta kaina, nepateikiant duomenų, leidžiančių abejoti tokios turto vertinimo kainos pagrįstumu, nėra pagrindas turto vertintojui nušalinti. Skolininkė UAB ,,TRD LT“ nenurodė pagrindo nušalinti ekspertę, neįrodinėjo ekspertės paskyrimo netinkamumo priežasčių, tiesiog siūlė kitą turto vertintojo kandidatūrą. Pareiškėjos L. G. abejonės paskirtos turto vertintojos nešališkumu nepaneigia išvados, kad nebuvo pateikta ir įrodyta įstatyme nustatytų ekspertą nušalinti leidžiančių pagrindų. Neapibrėžta aplinkybė, kad turto vertintoja atlikusi to paties antstolio paskirtų vertinimų, nėra pagrindas spręsti dėl vertintojos šališkumo, nesant duomenų apie galimus vertintojos ir antstolio ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius ar kitas aplinkybes, sudarančias CPK 65 ir 67 straipsniuose įtvirtintas situacijas.

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

207.

21Pareiškėja (skolininkė) UAB „TRD LT“ atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-05-10 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – nušalinti UAB „Verslavita“ nuo ekspertizės vykdomojoje byloje Nr. 0157/19/00135 atlikimo bei pavesti atlikti ekspertizę teismo ekspertui D. G. Nurodė, kad UAB „Verslavita“ ekspertizės kaina – 400 Eur. Skolininko pasiūlyto eksperto – 320 Eur. Kainų skirtumas žymus. Atsižvelgiant į vykdymo proceso ekonomiškumo principą, turėjo būti skiriama geresnę kainą pasiūliusio eksperto kandidatūra. L. G. nurodė, kad UAB „Verslavita“ teikia antstoliui turto vertinimo paslaugas ne tik šioje byloje, todėl verslo santykių tarp eksperto ir antstolio buvimas yra pagrindas nušalinti ekspertą CPK 67 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu. Nėra CPK 67 straipsnyje nurodytų pagrindų ekspertui D. G. nušalinti.

228.

23Suinteresuotas asmuo antstolis Arminas Naujokaitis atsiliepime į pareiškėjos (skolininkės) atskirąjį skundą nurodė, kad naujų argumentų skolininkė nepateikė, t. y. atskirajame skunde nepateikti duomenys ar įrodymai, kurių pagrindu būtų galima nušalinti turto vertintoją. Antstolis vykdo išieškojimą dėl 61 844,51 Eur skolos, 10,10 procento metinių palūkanų ir 1 procento delspinigių per dieną išieškojimo. Vien tik palūkanų ir delspinigių per nušalinimo klausimo nagrinėjimą susidarė keliolika kartų daugiau nei skolininko nurodomas 80 Eur pigesnis turto vertinimas. Nei antstoliui pateiktame pareiškime dėl turto vertintojo nušalinimo, nei atskirajame skunde nepateikta nušalinimo pagrindų, numatytų įstatyme.

24Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

25IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

269.

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

2810.

29Apeliacinės instancijos teismas absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, nenustatė.

3011.

31Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria apylinkės teismas netenkino pareiškėjų (skolininkės UAB „TRD LT“ ir įkaito davėjos L. G.) prašymų dėl turto vertintojos UAB „Verslavita“ nušalinimo nuo turto vertinimo ekspertizės atlikimo vykdymo procese.

3212.

33Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, jog vykdymo procese teismo priimtos nutartys gali būti skundžiamos atskiraisiais skundais tik CPK konkrečiai numatytais atvejais ir ši taisyklė skiriasi nuo CPK 334 straipsnio 1 dalyje nustatyto ne vykdymo procese priimtų teismo nutarčių apskundimo atskiraisiais skundais reguliavimo, kuris vykdymo procese, esant specialiajai taisyklei, netaikytinas (Lietuvos apeliacinio teismo 2019-05-30 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-479-302/2019, nutarties 10 punktas).

3413.

35CPK 612 straipsnis nurodo, kad vykdymo procese numatyti klausimai sprendžiami teismo nutartimi arba CPK nustatytais atvejais – teisėjo rezoliucija, o teismo nutartis neskundžiama, jeigu CPK nenumato kitaip. CPK 682 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog vykdymo proceso šalis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo antstolio patvarkymą paskirti ekspertizę, CPK 598 straipsnyje nustatyta tvarka gali pareikšti ekspertui nušalinimą. CPK 598 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad jeigu antstolis su vertėjui ar ekspertui pareikštu nušalinimu nesutinka, jis (antstolis) šių asmenų (vertėjo ar eksperto) nušalinimo klausimą nedelsdamas perduoda spręsti apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Nei CPK 593 straipsnio 6 dalyje, kurioje numatytas vykdymo proceso metu priimtų teismo nutarčių apskundimas, nei CPK 598 straipsnio 5 dalyje, nei kitose CPK nuostatose nenumatyta, jog nutartis, kuria apylinkės teismas išsprendė klausimą dėl eksperto (ne)nušalinimo vykdymo procese, gali būti apskųsta atskiruoju skundu. Nušalinimo institutą reglamentuojančiose procesinės teisės normose taip pat nenumatytas eksperto nušalinimo klausimo apskundimas apeliacine tvarka (CPK 64–71 straipsniai).

3614.

37Konstatuotina, jog CPK nenumato galimybės skųsti apeliacine tvarka teismo nutarties, kuria apylinkės teismas išsprendė eksperto (ne)nušalinimo klausimą pagal CPK 598 straipsnio 5 dalį. Dėl aptartų motyvų sprendžiama, kad nutartis dėl eksperto (ne)nušalinimo, kurią apylinkės teismas priėmė pagal CPK 598 straipsnio 5 dalį, neskundžiama ir negali būti laikoma apeliacijos objektu. Apeliacinės instancijos teismas pastebi, jog analogiškos praktikos laikosi ir apygardų teismai (žr. pvz. Panevėžio apygardos teismo 2019-07-02 nutartį civilinėje byloje Nr. 2S-509-227/2019; Vilniaus apygardos teismo 2017-02-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-207-803/2017).

3815.

39Apeliacinės instancijos teismas papildomai pažymi, jog atsisakymas nušalinti ekspertą neužkerta kelio pareiškėjoms realizuoti teisių gynybos mechanizmą kitomis proceso įstatyme numatytomis priemonėmis, pavyzdžiui, teikti skundą dėl antstolio veiksmų (CPK 510 straipsnis), pateikti motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, prašyti skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę (CPK 682 straipsnis).

4016.

41Apibendrinant išdėstytą konstatuojama, kad apeliacinis procesas pradėtas dėl nutarties, kuri pagal CPK negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Apylinkės teismas, visų pirma nutartyje turėjo nurodyti, kad ji nėra skundžiama, o gavęs pareiškėjos (skolininkės) UAB „TRD LT“ atskirąjį skundą dėl aptariamos nutarties turėjo atsisakyti jį priimti. Aptartam trūkumui paaiškėjus apeliacinės instancijos teisme, apeliacinis procesas, pradėtas pagal pareiškėjos (skolininkės) UAB „TRD LT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019-05-10 nutarties, nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis, 338 straipsnis).

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

43Apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjos (skolininkės) UAB „TRD LT“ 2019 m. liepos 5 d. paduotą atskirąjį skundą (reg. Nr. DOK-156853) dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 10 d. nutarties, nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Antstolis Arminas Naujokaitis 2019-04-18 patvarkymu paskyrė ekspertizę... 8. 2.... 9. Įkaito davėja L. G. 2019-04-23 antstoliui padavė prašymą, kuriame nurodė,... 10. 3.... 11. Skolininkė UAB ,,TRD LT“ 2019-04-23 padavė antstoliui skundą, kuriame... 12. 4.... 13. Antstolis Arminas Naujokaitis 2019-05-03 patvarkymu atmetė pareiškėjų... 14. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. 5.... 16. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-05-10 nutartimi atmetė pareiškėjų... 17. 6.... 18. Apylinkės teismas sprendė, kad pareiškėjų nurodytos aplinkybės nėra... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 20. 7.... 21. Pareiškėja (skolininkė) UAB „TRD LT“ atskiruoju skundu prašė... 22. 8.... 23. Suinteresuotas asmuo antstolis Arminas Naujokaitis atsiliepime į pareiškėjos... 24. Apeliacinės instancijos teismas... 25. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 26. 9.... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 28. 10.... 29. Apeliacinės instancijos teismas absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų,... 30. 11.... 31. Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 32. 12.... 33. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, jog vykdymo procese teismo... 34. 13.... 35. CPK 612 straipsnis nurodo, kad vykdymo procese numatyti klausimai sprendžiami... 36. 14.... 37. Konstatuotina, jog CPK nenumato galimybės skųsti apeliacine tvarka teismo... 38. 15.... 39. Apeliacinės instancijos teismas papildomai pažymi, jog atsisakymas nušalinti... 40. 16.... 41. Apibendrinant išdėstytą konstatuojama, kad apeliacinis procesas pradėtas... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315... 43. Apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjos (skolininkės) UAB „TRD...