Byla e2VP-37049-937/2019
Dėl eksperto nušalinimo, suinteresuoti asmenys byloje – antstolis Donatas Kisielius, UAB „EDS Invest“ ir UAB „Interbesta“ bei BUAB „Construction Ace“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Erika Zablockaja, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, UAB „Emilė“ ir L. M. pareiškimą dėl eksperto nušalinimo, suinteresuoti asmenys byloje – antstolis Donatas Kisielius, UAB „EDS Invest“ ir UAB „Interbesta“ bei BUAB „Construction Ace“.

2Teismas

Nustatė

3teisme gautas pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pareiškimas dėl eksperto nušalinimo, kuriuo jis prašo nušalinti paskirtą ekspertą UAB „Negrita“ nuo turto vertinimo vykdomosiose bylose Nr. 0174/17/03144 ir Nr. 0174/16/01223. Nurodo, jog antstolis Donatas Kisielius visose vykdomosiose bylose skyrė tą patį ekspertą, todėl jis neabejotinai priklauso nuo antstolio. Teigia, kad UAB „Negrita“ 2016-11-02 buvo atlikusi ekspertinį bendrovės vertinimą. Teigia, kad dėl UAB „Negrita“ vertinimų bendrovė ne kartą teikė skundus: 2016-12-30 ir 2017-04-25 dėl akivaizdžiai neobjektyvaus ir rinkos sąlygų neatitinkančių vertinimų, nepaisant to, antstolis skyrė atlikti ekspertizę tam pačiam ekspertui. Teigia, kad UAB „Negrita“ ankstesniuose vertinimuose tinkamai nenustatydavo realios išieškomo nekilnojamojo turto vertės.

4Teisme gautas pareiškėjo UAB „Emilė“ pareiškimas dėl eksperto nušalinimo, kuriuo jis prašo nušalinti paskirtą ekspertą UAB „Negrita“ nuo turto vertinimo vykdomosiose bylose Nr. 0174/17/03141, Nr. 0174/17/03144 ir Nr. 0174/16/01223. Nurodo, jog antstolis visose vykdomosiose bylose skyrė tą patį ekspertą, todėl jis neabejotinai priklauso nuo antstolio. Teigia, kad antstolis jau buvo paskyręs UAB „Negrita“ analogiškiems veiksmams atlikti dėl to paties vykdomosiose bylose išieškomo turto. Dėl atliktų ekspertinių vertinimų vykdomosiose bylose vykdomųjų bylų dalyviai teikė skundus: 2016-12-30 ir 2017-04-25. Nurodo, kad UAB „Negrita“ ankstesniuose vertinimuose tinkamai nenustatydavo realios išieškomo nekilnojamojo turto vertės, todėl negali būti paskirtas atlikti pakartotinės to paties areštuoto turto ekspertizės.

5Teisme gautas pareiškėjos L. M. pareiškimas dėl eksperto nušalinimo, kuriuo ji prašo nušalinti paskirtą ekspertą UAB „Negrita“ nuo turto vertinimo vykdomojoje byloje Nr. 0174/17/03141. Nurodo, kad ekspertizė vykdomojoje byloje negali būti pavedama atlikti ekspertui UAB „Negrita“, kadangi jis neabejotinai yra priklausomas nuo antstolio. Teigia, kad savo ankstesniuose vertinimuose vykdomosiose bylose tinkamai nenustatydavo realios išieškomo nekilnojamojo turto vertės (ją galimai sąmoningai nurodydamas pernelyg žemą), negali būti paskirtas atlikti pakartotinės to paties areštuoto turto ekspertizės.

6Antstolis 2019-10-11 patvarkymu Nr. S-19-174 netenkino prašymų ir atsisakė nušalinti ekspertą nuo ekspertizės atlikimo vykdomosiose bylose ir eksperto UAB „Negrita“ nušalinimo klausimą perdavė spręsti Vilniaus miesto apylinkės teismui. Nurodė, kad nušalinimas turi būti pagrįstas įstatyme įtvirtintais pagrindais, kurie leistų pagrįstai abejoti ekspertinės įstaigos (eksperto) nešališkumu, t. y. pareiškimas negali būti grindžiamas prielaidomis. Todėl pareiškėjų argumentai, kad antstolio vykdymo procese paskirta ekspertinė įstaiga UAB „Negrita“ parengs neteisingą areštuoto turto rinkos vertės ekspertizę, o taip pat teiginiai, kad ekspertas yra priklausomas nuo antstolio, atmestini kaip nepagrįsti. Be to, iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta, kad pareiškėjai, siekdami vilkinti procesą, nesąžiningai naudojosi teise reikšti ekspertui nušalinimą (Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-06-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-24078-728/2016, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-12-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 2YT-48546-599/2016 ir kt.).

7Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju žodinis pareiškimo nagrinėjimas nėra būtinas (CPK 593 straipsnio 3 dalis), todėl pareiškimas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka.

8Pareiškimai dėl eksperto nušalinimo atmestini.

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 67 straipsnio 1 dalimi, eksperto nušalinimo pagrindai įtvirtinti CPK 65 straipsnyje. CPK 65 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teisėjui (šiuo atveju ir ekspertui) gali būti pareikštas nušalinimas: 1) bylose, kuriose jis yra dalyvaujantis byloje asmuo arba su dalyvaujančiu byloje asmeniu susijęs tokiais teisiniais santykiais, dėl kurių bylos baigtis gali turėti įtakos jo teisėms arba pareigoms; 2) jeigu jis yra su šalimis ar kitais dalyvaujančiais byloje asmenimis susijęs giminystės (tiesiosios aukštutinės ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikrieji bei netikrieji broliai ir seserys, įtėviai ir įvaikiai) ar svainystės ryšiais; 3) jeigu jį su viena iš šalių ar kitais dalyvaujančiais byloje asmenimis sieja santuokos, globos ar rūpybos santykiai; 4) byloje, kurioje jis buvo arba yra vienos iš šalių arba kitų dalyvaujančių byloje asmenų atstovas; 5) jeigu jis pats, jo sutuoktinis (sugyventinis) arba jo artimieji giminaičiai yra tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti bylos baigtimi.

10CPK 67 straipsnio 2 dalyje taip pat nurodyta, kad ekspertas taip pat negali dalyvauti nagrinėjant bylą, jeigu: 1) jis yra dėl tarnybos ar kitaip priklausomas bent nuo vienos iš šalių ar kitų dalyvaujančių byloje asmenų; 2) jis atliko reviziją, auditą ar kitokį patikrinimą, kurio medžiaga buvo pagrindas tai civilinei bylai iškelti.

11Pažymėtina, kad teisė savo nuožiūra parinkti ekspertą, turto vertintoją vykdymo procese suteikiama antstoliui (CPK 681, 682 str.), o vykdymo proceso šalims (skolininkui, išieškotojui) įstatymai suteikia teisę pareikšti nušalinimą antstolio parinktam ekspertui (CPK 598 str., 682 str. 1 d.).

12Iš teismui pateiktų duomenų nustatyta, kad antstolio Donato Kisieliaus kontoroje vykdomi skolos išieškojimai vykdomosiose bylose Nr. 0174/17/03141, 0174/17/03142, 0174/17/03143, 0174/17/03144 ir Nr. 0174/16/01223. Antstolis, siekdamas nustatyti turto rinkos vertes, paskyrė ekspertizę areštuoto turto vertei nustatyti ir ekspertu paskyrė UAB „Negrita“.

13UAB „Emilė“ 2019-10-04 pareiškimu prašė nušalinti ekspertą UAB „Nergrita“ vykdomosiose bylose Nr. 0174/17/03141, 0174/17/03142, 0174/17/03143, 0174/17/03144 ir Nr. 0174/16/01223, be to, UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ taip pat prašė nušalinti paskirtą ekspertą vykdomojoje byloje Nr. 0174/17/03143, 0174/17/03144, o L. M. – vykdomojoje byloje Nr. 0174/17/03141 dėl jo galimo neobjektyvumo nustatant turto vertę.

14Šiuo atveju pareiškėjai, reikšdami nušalinimą ekspertinei įstaigai, nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog egzistuoja nors vienas iš CPK 65 str. ir 67 str. 2 d. nustatytų eksperto nušalinimo pagrindų. Pareiškėjų nurodomas argumentas, kad „ekspertizė visose vykdomosiose bylose yra pavedama atlikti ekspertui UAB „Nergita“, todėl juos sieja pavaldumo santykiai, yra nepagrįstas, nes pareiškėjų reiškiamos abejonės turi būti pagrįstos įrodymais ir konkrečiais faktais, tačiau šioje situacijoje yra deklaratyvaus pobūdžio ir nesudaro realaus pagrindo abejoti eksperto UAB „Negrita“ priklausomumu, todėl yra atmestinas. Kaip minėta, vykdymo procese tik antstoliui suteikiama teisė priimti sprendimą dėl ekspertizės skyrimo, - šiuo atveju antstolis yra parinkęs ekspertizės įstaigą (CPK 681 str., 682 str., Sprendimų vykdymo instrukcijos 7 p.). LR Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme, reglamentuojančiame turto ir verslo vertinimo ekspertizių atlikimo tvarką, yra nustatyti kriterijai, saugikliai, kuriais remiantis atliekama ekspertizė. Galiojantys įstatymai nenumato jokių kitų parinkimo kriterijų, tik kaip turėjimas reikiamos kvalifikacijos. Iš viešai prieinamų duomenų nustatyta (http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/vertinimas/Vertintojai-ir-vertinimo-imones/isores-turto-arba-verslo-vertinimo-veikla-turinciu-teises-verstis-asmenu-sarasas/), kad UAB „Negrita“ yra suteikta kvalifikacija verstis turto verslo vertinimo veikla, ji yra įrašyta į išorės turto ar verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą. Eksperto kvalifikacija nekelia abejonių.

15Nors pareiškimu dėl eksperto nušalinimo pareiškėja UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ teigia, kad jau ne kartą buvo teikiami skundai (2016-12-30, 2017-04-25) dėl akivaizdžiai neobjektyvaus ir rinkos sąlygų neatitinkančių vertinimų, tačiau tokio pobūdžio abstraktūs teiginiai dėl ekspertinės įstaigos neobjektyvumo nesudaro pagrindo abejoti ekspertu, kadangi pareiškėja nenurodo konkrečių faktų, kuriais vadovaudamasis teismas, galėtų įvertinti ir vienareikšmiškai teigti, jog tuo konkrečiu atveju ekspertas atliko ekspertizę neteisingai, todėl toks nekonkretus pareiškimas nesudaro pagrindo spręsti, jog paskirta ekspertinė įstaiga parengs neteisingą areštuoto turto rinkos vertės ekspertizę.

16Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, nenustatytos aplinkybės, patvirtinančios eksperto nušalinimo pagrindų egzistavimą, todėl darytina išvada, jog abejoti eksperto kompetencija ir įgaliojimais atlikti turto vertinimą nėra pagrindo.

17Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjų pareiškimus dėl eksperto nušalinimo, todėl jie atmestini (CPK 598 straipsnio 5 dalis).

18Kiti motyvai nėra reikšmingi teisingai išspręsti klausimą.

19Konstatuotina, jog CPK nenumato galimybės skųsti apeliacine tvarka teismo nutarties, kuria apylinkės teismas išsprendė eksperto (ne)nušalinimo klausimą pagal CPK 598 straipsnio 5 dalį. Dėl aptartų motyvų sprendžiama, kad nutartis dėl eksperto (ne)nušalinimo, kurią apylinkės teismas priėmė pagal CPK 598 straipsnio 5 dalį, neskundžiama ir negali būti laikoma apeliacijos objektu (Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2019 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1407-933/2019).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 593 straipsniu, 290-292 straipsniais, teismas

Nutarė

21pareiškėjų UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, UAB „Emilė“ ir L. M. pareiškimus dėl UAB „Negrita“ eksperto nušalinimo atmesti.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Erika Zablockaja, rašytinio proceso... 2. Teismas... 3. teisme gautas pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pareiškimas... 4. Teisme gautas pareiškėjo UAB „Emilė“ pareiškimas dėl eksperto... 5. Teisme gautas pareiškėjos L. M. pareiškimas dėl eksperto nušalinimo,... 6. Antstolis 2019-10-11 patvarkymu Nr. S-19-174 netenkino prašymų ir atsisakė... 7. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju žodinis pareiškimo nagrinėjimas nėra... 8. Pareiškimai dėl eksperto nušalinimo atmestini.... 9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 10. CPK 67 straipsnio 2 dalyje taip pat nurodyta, kad ekspertas taip pat negali... 11. Pažymėtina, kad teisė savo nuožiūra parinkti ekspertą, turto vertintoją... 12. Iš teismui pateiktų duomenų nustatyta, kad antstolio Donato Kisieliaus... 13. UAB „Emilė“ 2019-10-04 pareiškimu prašė nušalinti ekspertą UAB... 14. Šiuo atveju pareiškėjai, reikšdami nušalinimą ekspertinei įstaigai,... 15. Nors pareiškimu dėl eksperto nušalinimo pareiškėja UAB „Nekilnojamojo... 16. Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, nenustatytos aplinkybės,... 17. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad nėra nei faktinio, nei... 18. Kiti motyvai nėra reikšmingi teisingai išspręsti klausimą.... 19. Konstatuotina, jog CPK nenumato galimybės skųsti apeliacine tvarka teismo... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 593 straipsniu,... 21. pareiškėjų UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, UAB „Emilė“ ir L. M.... 22. Nutartis neskundžiama....