Byla e2A-596-258/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės RUAB „Srava“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 8 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės RUAB „Srava“ ieškinį atsakovei UAB „Giedra“ dėl skolos priteisimo,

2Nustatė

 1. Ginčo esmė
 1. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų dydžio.
 2. Ieškovė RUAB „Srava“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, vėliau pateikė pareiškimą dėl ieškinio dalyko pakeitimo, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės UAB „Giedra“ 125,98 Eur skolos, 6 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal 2012 m., 2013 m. PVM sąskaitas-faktūras atsakovė iki 2015-07-16 buvo skolinga ieškovei 183,81 Eur už įsigytas prekes. 2015-05-06 ieškovė atsakovei išsiuntė pretenziją/pranešimą, kurioje pareikalavo sumokėti susidariusią skolą iki 2015-05-12, bei nurodė, kad atsakovei nesumokėjus, bus kreiptasi į trečiuosius asmenis, teikiančius skolų išieškojimo paslaugas. UAB „EU-RUS LAW Service“, atstovaudama ieškovės interesus, 2015-06-08, 2015-07-15, 2015-07-20 išsiuntė atsakovei pranešimus apie įsiskolinimo padengimus, kuriuose nurodė, kad atsakovės mokėjimai bus įskaitomi pagal CK 6.54 str. Ieškovė gavusi 2015 m. liepos 17 d. atsakovės įmoką, atliko įmokos paskirstymą, kurio metu atsakovės įmoka ieškovei buvo paskirstyta taip: 100 Eur už ikiteisminio skolos išieškojimo paslaugas ir 11,08 Eur daliai palūkanų apmokėti. Antroji atsakovės įmoka buvo paskirstyta: 14,90 Eur likusių palūkanų ir 57,83 Eur dalies pagrindinės skolos apmokėjimui. Atsakovės įsiskolinimą po antrosios įmokos paskirstymo sudarė 125,98 Eur skola.
 3. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nesutiko su ieškinio reikalavimais. Nurodė, kad ieškovei sumokėjus bendrą 183,81 Eur sumą (2015-07-17 111,08 Eur ir 2015-09-23 72,73 Eur) įsiskolinimo neliko. Ieškovės bandymas 2015-07-17 111,08 Eur atsiskaitymą su ja laikyti ne kaip skolos padengimą, bet kaip neva turėtų ieškovės papildomų išlaidų padengimą tretiesiems asmenims - vertintinas kaip neteisėtas ieškovės noras prisiteisti papildomai iš atsakovės lėšas, jas neteisėtai įvardinant kaip skolą.

3II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

4

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. kovo 8 d. sprendimu ieškinį tenkino ir priteisė iš atsakovės UAB „Giedra“ 125,98 Eur skolos, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-12-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 468,25 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovės RUAB „Srava“ naudai, bei 16,26 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai.
 2. Teismas atsižvelgęs į tai, kad CK 6.54 straipsnis, suformuota teismų praktika dėl šios normos taikymo bei Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnis suteikė teisę ieškovei atliktus atsakovės mokėjimus paskirstyti pirma eile ikiteisminio išieškojimo išlaidoms, bei susidariusioms palūkanoms dengti, padarė išvadą, kad ieškovės ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas.
 3. Teismas konstatavo, jog nagrinėjama byla nėra sudėtinga bei ginčas kilo dėl nedidelės pinigų sumos – 125,98 Eur, todėl yra pagrindas iš atsakovės ieškovei priteisti pusę prašomos priteisti sumos išlaidų už advokato dalyvavimą ir procesinių dokumentų rengimą, t.y. 468,25 Eur.

5III. Apeliacinio skundo argumentai

67.

7Apeliaciniu skundu ieškovė prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 8 d. sprendimo dalį, kuria nepriteistos ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos ir reikalavimą šioje dalyje tenkinti, priteisti ieškovei iš atsakovės visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

87.1

9Teismas nukrypo nuo teismų praktikos bylose dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo bei nesivadovavo Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius (toliau - Rekomendacijose) nustatytais kriterijais, dėl ko priėjo nepagrįstų išvadų apie ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų protingumą.

107.2

11Teismo sprendime nėra įvertintos ieškovei byloje suteiktos teisinės paslaugos pagal Rekomendacijų 8 p. nurodytas pozicijas. Už ieškinio parengimą ieškovė patyrė 150 Eur išlaidų, kas pagal Rekomendacijų 8.2 punktą sudaro tik 8,16 % Rekomendacijose nurodytos maksimalios leistinos sumos dydžio. Ryšium su pareiškimo dėl ieškinio dalyko pateikimo parengimu ieškovė patyrė 210 Eur išlaidų, kas pagal Rekomendacijų 8.16 punkto nuostatas sudaro 71,42 % Rekomendacijose nurodyto maksimalaus dydžio sumos. Už kitas teisines paslaugas ieškovė patyrė 576,50 (70 Eur/val.) Eur išlaidų, kas pagal Rekomendacijų 8.19 ir 8.20 punktų nuostatas, sudaro 95,06 % Rekomendacijose nurodyto dydžio sumos.

127.3

13Ieškovė nesutinka su teismo sprendimo motyvu, kad byla buvo nesudėtinga. Ieškovės teigimu, ginčas byloje pareikalavo sisteminio LR CK normų taikymo. Ieškovė reikalavo priteisti gryną skolą, kadangi jos teigimu buvo atliktas atsakovės mokėjimų paskirstymas pagal CK 6.54 str., atlyginti ieškovės žalą, pasireiškiančią jos patirtomis ikiteisminio atsakovės skolos išieškojimo išlaidomis (sėkmės mokestis išieškojimo paslaugas teikiančiai įmonei). Tokios žalos atlyginimo klausimu nėra suformuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, todėl teisinė situacija vertintina kaip nauja. Situacijos naujumas pareikalavo sąlyginai daug advokato darbo laiko sąnaudų.

147.4

15Teismas, sumažindamas priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį pažeidė teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus.

167.5

17Teismas neįvertino bylinėjimosi išlaidų atsiradimo priežasčių, t.y., kad bylinėjimosi išlaidų dydį nulėmė atsakovės elgesys procese. Atsakovė be teisinio pagrindo nesutiko su jai pareikštu ieškiniu, kas sąlygojo tolimesnę bylos eigą ir su ja susijusias išlaidas. Be to, atsakovė tik parengiamojo posėdžio metu išreiškė pageidavimą, kad ieškovė pateiktų mokėjimo atlikimą įrodantį banko spaudu patvirtintą banko sąskaitos išrašą, kas užvilkino bylos nagrinėjimą.

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacinis skundas netenkinamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas, o taip pat absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuodamas skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinio skundo ribos gali būti peržengtos tada, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Šiuo atveju absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria ieškovės RUAB „Srava“ naudai iš atsakovės UAB „Giedra“ teismas priteisė 468,25 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 3. Byloje nustatyta, kad ieškovės ginčas dėl 125,98 Eur skolos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo pirmosios instancijos teisme konstatavus, kad ieškovė turėjo teisę atsakovės atliktus mokėjimus paskirstyti pirma eile ikiteisminio išieškojimo išlaidoms, bei susidariusioms palūkanoms dengti, padarė išvadą, jog ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės skolą yra pagrįstas ir teisėtas, tenkino ieškinį visiškai.
 4. Pagal CPK 93 straipsnio nuostatas, baigus bylos nagrinėjimą teismui kyla pareiga paskirstyti bylinėjimosi išlaidas. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta bendroji bylinėjimosi išlaidų paskirstymo proceso šalims taisyklė, pagal kurią bylinėjimosi išlaidos priteisiamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, t. y. pagal principą „pralaimėjęs moka“. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis minėtu CPK 93 straipsniu bei 98 straipsniu, taip pat įvertinęs, kad byla nėra sudėtinga, ginčas kilo dėl nedidelės pinigų sumos priteisė ieškovei 468,25 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas nuo prašomos priteisti 936,50 Eur sumos. Pažymėtina, kad bylinėjimosi išlaidų paskirstymas, jų priteisimas yra vertinami kaip teismo veikla veikiant ex officio.
 5. Ieškovė apeliaciniu skundu iš esmės nesutinka su teismo motyvu, jog nagrinėjama byla nėra sudėtinga. Ieškovės teigimu, ginčas byloje pareikalavo sisteminio LR CK normų taikymo, kad tokiu klausimu nėra suformuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, todėl teisinė situacija vertintina kaip nauja, bei, kad situacijos naujumas pareikalavo sąlyginai daug advokato darbo laiko sąnaudų. Apeliacinės instancijos teismas šiuos apeliacinio skundo argumentus vertina kritiškai. Ieškovas tiek pirminiame ieškinyje, tiek pareiškime dėl ieškinio dalyko pakeitimo, reikalavimo teisinį pagrindą grindė CK 6.54 straipsnio norma, reguliuojančia kreditoriaus gautų įmokų, vykdant prievolę paskirstymą. Dėl piniginių prievolių vykdymo taisyklių paskirstant įmokas, yra suformuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kuria be kita ko savo procesiniuose dokumentuose rėmėsi ir pati apeliantė. Vien tik aplinkybė, kad teismų praktikoje nėra konkrečiai pasisakyta, jog kreditorius turi teisę pirmąja eile paskirstyti gautas skolininko įmokas ikiteisminio išieškojimo išlaidoms padengti, savaime nesudaro pagrindo teigti, jog situacija turi būti vertintina kaip nauja, ar, kad byloje nagrinėjamas klausimas turėtų būti vertintinas kaip sudėtingas. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog civilinė byla nelaikytina sudėtinga.
 6. Priešingai, nei teigė apeliantė, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų pagrįstumo, kaip tik, vadovavosi teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais ir tuo pagrindu pagrįstai įvertinęs ir aplinkybę, kad ginčas kilo dėl nedidelės pinigų sumos, priteisė ieškovei pusę prašomos priteisti išlaidų advokato pagalbai apmokėti sumos.
 7. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien tik faktas, kad ieškinys yra patenkintas visiškai, nesudaro prielaidos tikėtis visiško teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo.
 8. Pažymėtina, kad CPK 55 straipsnyje įtvirtinta, kad bylas juridinių asmenų vardu teisme veda jų vienasmeniai valdymo organai, o įstatymuose ir steigimo dokumentuose nustatyta tvarka – kitų organų nariai ir dalyviai fiziniai asmenys, veikiantys pagal įstatymuose ir steigimo dokumentuose jiems suteiktas teises ir pareigas. Šiais atvejais laikoma, kad bylą veda pats juridinis asmuo. Įstatymas numato, kad juridinio asmens atstovu pagal pavedimą teisme gali būti jų darbuotojai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, taip pat advokatai ar advokatų padėjėjai (CPK 56 straipsnis). Nagrinėjamu atveju paties juridinio asmens apsisprendimas turėti byloje atstovą, kurį jis pasirinka pagal savo finansines galimybes, tačiau tokio pasirinkimo finansinė našta neturėtų būti perkelta pralaimėjusiai šaliai, pasirinkus brangiai apmokamą advokatą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, bylos dalyviai turėtų vengti nepagrįsto išlaidavimo, o patirtos bylinėjimosi išlaidos turėtų atitikti būtinumo, realumo ir protingumo kriterijus.
 9. Aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų pagrįstumo, konkrečiai nepasisakė dėl ieškovei byloje suteiktos teisinės paslaugos atitikimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintoms Rekomendacijoms dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą nurodytus maksimalius dydžius pagal 8 punkte nurodytas pozicijas, nereiškia, kad pirmosios instancijos teismas šių išlaidų nevertino. Pirmosios instancijos teismas klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio priteisimo vertino kompleksiškai, vadovaudamasis CPK 98 straipsniu byloje nustatytų aplinkybių visuma, todėl pripažintina, kad pirmosios instancijos teismo priteista 468,25 Eur dydžio teisinės pagalbos išlaidų suma yra teisinga.
 10. Kiti apeliacinio skundo argumentai įtakos teismo sprendimo teisėtumui neturi. Vilniaus miesto apylinkės teismas skundžiamoje dalyje priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą. Tuo remiantis apeliacinis skundas atmetamas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 8 d. sprendimas skundžiamoje dalyje paliekamas nepakeistas.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teismas

Nutarė

20Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai