Byla e2-4555-340/2018
Dėl viešųjų pirkimų sąlygų, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Lemanda“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės viešosios įstaigos „Bruneros“ ieškinius atsakovams Vilniaus Volungės darželiui–mokyklai ir Vilniaus lopšeliui–darželiui „Pušaitė“ dėl viešųjų pirkimų sąlygų, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Lemanda“,

Nustatė

21.

3Ieškovė VšĮ „Bruneros“ kreipėsi į teismą su analogiško turinio ieškiniais atsakovams Vilniaus Volungės darželiui–mokyklai ir Vilniaus lopšeliui darželiui „Pušaitė“, prašydama įpareigoti perkančiąsias organizacijas (atsakovus) panaikinti ginčijamą konkurso sąlygų reikalavimą tiekėjams, t.y. konkurso 5.1. p., pagal kurį Tiekėjui ar jo atsakingiems asmenims per pastaruosius metus iki pasiūlymų pateikimo termino dienos negalėjo būti taikytos poveikio priemonės bei nuostatą, kad šį reikalavimą turi atitikti Tiekėjas arba kiekvienas tiekėjų grupės narys, subteikėjas; panaikinus I-ame punkte paminėtą konkurso sąlygą, įpareigoti atsakovus grąžinti konkursus į pasiūlymų pateikimo stadiją pratęsiant pasiūlymų pateikimo terminą protingumo principą atitinkančiu terminu, kad visi suinteresuoti pirkimais subjektai spėtų parengti ir pateikti Perkančiosioms organizacijoms pasiūlymus; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

42.

5Nurodo, kad atsakovė Vilniaus Volungės darželis–mokykla, kaip perkančioji organizacija, 2018-08-02 paskelbė apie supaprastintą atvirą konkursą „Maitinimo paslaugų pirkimas“, CVP IS Nr. 394436. Taip pat atsakovas Vilniaus lopšelis–darželis „Pušaitė“, kaip perkančioji organizacija, 2018-08-07 paskelbė apie supaprastintą atvirą konkursą „Maitinimo paslaugų pirkimas“, CVP IS Nr. 394941. Ieškovė priėmė atsakovų kvietimą dalyvauti ginčo pirkimuose, tačiau susipažinusi su pirkimų sąlygomis, nustatė, kad perkančiųjų organizacijų konkurso sąlygų 5.1. p. nustatytas reikalavimas, jog Tiekėjui ar jo atsakingiems asmenims per pastaruosius metus iki pasiūlymų pateikimo termino dienos nebuvo taikytos poveikio priemonės, bei konkurso sąlyga, pagal kurią šį reikalavimą turi atitikti ne tik Tiekėjas, bet ir subjektai, kurio pajėgumais Tiekėjas ketina remtis, įskaitant kiekvieną tiekėjų grupės narį ir subteikėją, yra neproporcingas, nepagrįstas ir perteklinis, šis reikalavimas taip pat diskriminuoja didesnes įmones bei atitinkamai proteguoja smulkias įmones, nes dėl šio reikalavimo taikymo panaikinama galybė šiuose pirkimuose dalyvauti didelį objektų skaičių aptarnaujančioms įmonėms.

63.

7Ginčo konkursų sąlygų 5.1. p. nustatytas reikalavimas tiekėjams dėl savo eliminacinio, o ne įvertinamojo, nepaisant jo formalaus įvardijimo konkurso dokumentuose, poveikio yra pašalinimo pagrindas, o ne kvalifikacijos reikalavimas, kas suponuoja šiurkštų konkurencijos viešųjų pirkimų rinkoje suvaržymą iš perkančiųjų organizacijų pusės.

84.

9Reikalavimas, kad tiekėjui ir net subjektams, kurių pajėgumais jis remiasi, per pastaruosius metus iki pasiūlymo pateikimo termino dienos negalėjo būti taikytos VMVT poveikio priemonės yra neproporcingas, neprotingai griežtas ir neatitinkantis viešųjų pirkimų praktikos, todėl ginčijamas kvalifikacijos reikalavimas yra šalintinas iš konkurso sąlygų.

105.

11Perkančiosios organizacijos konkurso sąlygų 5.1. p. esančios lentelės 2 eilutėje nurodė, kad atitiktį reikalavimui įrodantis dokumentas yra „Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (teritorinių skyrių) patvirtinimas, kad tiekėjui ar jo atsakingiems asmenims per pastaruosius metus iki pasiūlymų pateikimo termino dienos nebuvo taikytos poveikio priemonės. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija“, todėl tam, kad tiekėjas, siekiantis dalyvauti perkančiųjų organizacijų vykdomuose konkursuose, atitiktų šį reikalavimą, jis turi pateikti užklausas kiekvienam VMVT teritoriniam skyriui, kurių Lietuvoje yra net 52 ir iš jų gauti atsakymą, kad tokių poveikio priemonių taikyta nebuvo. Perkančiųjų organizacijų nustatytas reikalavimas gauti minėtus VMVT patvirtinimus iš teritorinių skyrių yra nepritaikytas didelėms Lietuvos maitinimo įmonėms, vykdančioms veiklą visos Lietuvos mastu, taip pat šis reikalavimas neatitinka imperatyvių teisės normų, liečiančių VMVT paslaugų teikimo tvarką, todėl šios konkurso sąlygos turi būti pašalintos.

126.

13Atsakovė Vilniaus Volungės darželis–mokykla atsiliepimu prašo ieškovės ieškinį atmesti.

147.

15Pažymi, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 47 straipsnio 1 dalies reglamentavimu, perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ar informaciją. Viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai nereguliuoja maisto tvarkymo subjektų ir su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojų ar tiekėjų pareigų ir atsakomybės, tačiau šias pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos maisto įstatymo (toliau – MĮ) 7 straipsnis. Maisto tvarkymo subjektui, nesilaikant MĮ nustatytos tvarkos, t. y. keliant pavojų žmogaus sveikatai, taikoma atitinkama atsakomybė – konkreti poveikio priemonė. MĮ nustatytas reglamentavimas be išimties taikomas kiekvienam maisto tvarkymo subjektui, todėl atsakovės nuomone, nėra jokio teisinio pagrindo laikyti, kad konkurso sąlygose suformuotas minimalus kvalifikacinis reikalavimas yra nepagrįstas, neproporcingas, pažeidžiantis tiekėjo teisėtų lūkesčių principą. Perkančioji organizacija negali būti verčiama įsigyti paslaugą, kuri iš anksto turi potencialiai didelę riziką būti nekokybiška ir nepatikima – tokia paslauga prieštarautų sąžiningiems sutartiniams santykiams.

168.

17Atsakovei nėra aišku, kaip minimalaus kvalifikacinio reikalavimo atitikimą įrodančio dokumento pateikimas (užklausos pateikimas) gali pažeisti ieškovės teises ir teisėtus interesus. Tiekėjui nėra būtina kreiptis į visus teritorinius skyrius – visą reikalingą informaciją pateikia Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

189.

19Atsakovės konkurso sąlygose nustatytas ginčijamas minimalus kvalifikacinis reikalavimas yra pagrįstas ir būtinas, siekiant išsiaiškinti, ar būsimas maitinimo paslaugos tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, kaip to reikalauja vaikų maitinimą reglamentuojantys teisės aktai. Ginčijamas minimalus kvalifikacinis reikalavimas yra privalus, kad būtų užtikrintas viešasis interesas, bei saugus sveikatai ir kokybiškas vaikų maitinimas.

2010.

21Atsakovas Vilniaus lopšelis–darželis „Pušaitė“ atsiliepimu prašo ieškovės ieškinį palikti nenagrinėtą.

2211.

23Nurodo, kad ieškinys dėl nepagrįstų ir neteisėtų viešojo konkurso sąlygų pirkime „Maitinimo paslaugų pirkimas“, pirkimo CVP IS Nr. 394941, yra pareikštas po sutarties sudarymo, todėl ieškinio dalykas nebegali būti įgyvendinamas.

2412.

25Pažymi, jog vykdomame pirkime „Maitinimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 394941) buvo gautas tik vienas konkursinis pasiūlymas – iš trečiojo asmens UAB „Lemanda“. Vadovaujantis VPĮ 86 straipsnio 8 dalies 1 punktu, pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigė atidėjimo terminas, išimtis: atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis ir nėra suinteresuotų kandidatų. Kadangi UAB „Lemanda“ buvo vienintelis suinteresuotas dalyvis, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis ir nebuvo kitų suinteresuotų kandidatų, atsakovas 2018-08-22 UAB „Lemanda“ išsiuntė kvietimą atvykti sudaryti pirkimo sutarties. Tą pačią dieną, t. y. 2018-08-22 Vilniaus lopšelis darželis „Pušaitė“ su UAB „Lemanda“ pasirašė pirkimo sutartį. 2018-08-23 atsakovas gavo VšĮ „Bruneros“ pranešimą apie ieškinio pareiškimą. Vadovaujantis VPĮ 29 straipsnio 2 dalies 1 punktu, pirkimo procedūros baigiasi, kai sudaroma pirkimo sutartis ir pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas, jeigu jo buvo reikalaujama. Pasibaigus pirkimo procedūroms pirkimo sutarties sudarymu, VšĮ „Bruneros“ ieškinys (ieškinio dalykas) yra neberealizuotinas, todėl teismo turėtų būti paliktas nenagrinėtu.

2613.

27Trečiasis asmuo UAB „Lemanda“ atsiliepimu prašo ieškovės ieškinius atmesti.

2814.

29Nurodo, kad UAB „Lemanda“, susipažinusi su ieškovės ir atsakovų argumentais, palaiko atsakovų poziciją. Pažymi, jog nei vienas teisės aktas neapribojo atsakovams pirkimo dokumentacijoje nustatyti ginčijamą reikalavimą, kadangi 2017-06-29 įsakymu Nr. 1S-105 patvirtintos Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 6 p. nustatyta, kad pirkimo vykdytojas gali nustatyti šioje Metodikoje neįtvirtintas kvalifikacijos reikalavimų reikšmes, o 21.11 p. nustatytas, kad pirkimo vykdytojas gali reikalauti oficialių kokybės kontrolės institucijų pažymų. Atsakovai pirkimo dokumentacijoje suformulavo tokius reikalavimus, kurie užtikrintų teisės aktų reikalavimų visumą – ne tik viešuosius pirkimus reglamentuojančių, tačiau ir maitinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

3015.

31Ieškovė pateikė teismui dublikus, o atsakovės – triplikus, kuriuose palaiko savo procesiniuose dokumentuose išsakytus argumentus.

3216.

33Ieškiniai atmestinai. Bylos duomenimis atsakovė Vilniaus Volungės darželis – mokykla vykdo viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Maitinimo paslaugų pirkimas“ (paskelbta CVP IS 2018-08-02, pirkimo Nr. 394436). Atsakovė Vilniaus lopšelis darželis „Pušaitė“ vykdo viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Maitinimo paslaugų pirkimas“ (paskelbta CVP IS 2018-08-07, pirkimo Nr. 394941). Atsakovių viešųjų pirkimų sąlygas yra tipinės. Atsakovių viešųjų pirkimų sąlygų 5.1 punkto (Kvalifikaciniai reikalavimai) lentelės 2 punktas turi analogišką kvalifikacinį reikalavimą - tiekėjui ar jo atsakingiems asmenims per pastaruosius metu iki pasiūlymų pateikimo termino dienos nebuvo taikytos poveikio priemonės. Tiekėjas privalo patiekti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (teritorinių skyrių) patvirtinimą, kad tiekėjui ar jo atsakingiems asmenims per pastaruosius metus iki pasiūlymų pateikimo termino dienos nebuvo taikytos poveikio priemonės. Šis reikalavimas taikytinas tiekėjui arba kiekvienam tiekėjų grupės nariui, subteikėjui (jeigu tiesiogiai dalyvaus teikiant maitinimo paslaugas).

3417.

35Ieškovė laikydama, kad šis kvalifikacinis reikalavimas užkerta jai kelią dalyvauti atsakovių paskelbtuose konkursuose, pateikė analogiško turinio pretenzijas: 2018-08-08 pateikė pretenziją atsakovei Vilniaus Volungės darželiui – mokyklai, 2018-08-14 – atsakovei Vilniaus lopšeliui darželiui „Pušaitė“.

3618.

37Atsakovė Vilniaus Volungės darželis – mokykla atmetė ieškovės pretenziją 2018-08-09, atsakovė Vilniaus lopšelis darželis „Pušaitė“ atmetė pretenziją 2018-08-16, 2018-08-22 sudarė viešojo pirkimo sutartį su pirkimo laimėtoja UAB „Lemanda“.2018-08-20 ir 2018-08-23 ieškovė kreipėsi su analogiško turinio ieškiniais į teismą, 2018-09-04 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinės bylos buvo sujungtos.

3819.

39Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimo įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (VPĮ 93 str. 3 d., CPK 4232 str. 1 d.); ginčo ribas apibrėžia ieškovės pretenzijos ir atsakovo atsakymo į pretenziją turinys (VPĮ 101 straipsnio 3 dalis, 102 straipsnio 1, 2 dalys, CPK 4232 straipsnio 1 dalis). Bylos nagrinėjimo metu ieškovė pateikė papildomus įrodymus – pažyma lopšeliui – darželiui „Pušaitė“ ir pažyma Vilniaus Volungės darželiui – mokyklai, išviešintos CVP IS priemonėmis. Ieškovės vertinimu šios pažymos nėra autentiškos ir patvirtina, kad Konkurso metu atsakovės ir pirkimo laimėtojas UAB „Lemanda“ dalijosi informacija, kas įrodo, jog pirkimo procedūros buvo vykdomos neskaidriai; įtarimą kelia ir atsakovių procesinių dokumentų beveik identiškas turinys ir pan. Teismas pažymi, kad ieškovės nurodytos aplinkybės nebuvo pretenzijų dalyku ir negali būti teisminio nagrinėjimo dalyku. Teismo aktyvus vaidmuo viešųjų pirkimų bylose negali būti aiškinamas kaip pareigą nagrinėti ieškovės argumentus, nesusijusius su pareikštais reikalavimais. Dėl pretenzijose ir ieškiniuose pareikštų reikalavimų ieškovė iš esmės tinkami pasinaudojo privaloma išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka.

4020.

41Šalių ginčui taikytina Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija, įsigaliojusi nuo 2017 m. liepos 1 d. (toliau - VPĮ) (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2017 m. gegužės 2 d. pakeitimo įstatymas Nr. XIII-327).

4221.

43Ginčas kilo dėl atsakovių pirkimų sąlygose nustatyto kvalifikacinio reikalavimo (pirkimų sąlygų 5.1 punkto (kvalifikaciniai reikalavimai) lentelės 2 punkto teisėtumo ir pagrįstumo. Ieškovė prašo įpareigoti perkančiąsias organizacijas panaikinti ginčijamą konkurso sąlygą ir įpareigoti atsakoves grąžinti viešojo pirkimo procedūras į pasiūlymų pateikimo stadiją, pratęsiant pasiūlymo pateikimo terminą, suteikiant galimybę ieškovei pateikti pasiūlymą atsakovių paskelbtuose pirkimuose. Ieškovė nurodo, kad perkančiųjų organizacijų nustatytas reikalavimas, nors įvardintas kaip reikalavimas tiekėjų kvalifikacijai, tačiau, įvertinant tai, kad tiekėjai, siekiantys dalyvauti konkursuose to negalės daryti net turėdami kad ir vieną Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos taikytą poveikio priemonę, ši viešojo pirkimo sąlyga vertintina kaip pašalinimo pagrindas, o ne kvalifikacijos reikalavimas, nes jos poveikis yra eliminuojamas, o ne įvertinamasis. Kitokia situacija būtų, jei perkančiosios organizacijos vertintų santykį tarp valdomų objektų ir taikytų poveikio priemonių, nes tokiu atveju perkančioji organziaicja vertintų tiekėjui taikytų nuobaudų skaičių ir susidarytų nuomonę dėl tiekėjo paslaugų kokybės.

4422.

45Teismas su ieškovės argumentu nesutinka. Viešųjų pirkimo įstatymo normos numato baigtinį sąrašą tiekėjo pašalinamo iš viešojo pirkimo procedūrų pagrindų (VPĮ 46 str. 1-5 d.), tuo tarpu ieškovės ginčijama pirkimo sąlyga (reikalavimas tiekėjui neturėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (teritorinių skyrių) skirtos galiojančios nuobaudos) nukreipta į tiekėjo kvalifikacijos patikrinimą, t.y. atsakovės pagrįstai priskiria ją prie kvalifikacinių reikalavimų.

4623.

47Dėl Pirkimų sąlygų 5.1 punkto (kvalifikaciniai reikalavimai) lentelės 2 punkto teisėtumo.

4824.

49Ieškovė ginčija pirkimo sąlygų 5.1 punkto lentelės 2 punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą, motyvuodama, jog reikalavimas tiekėjui, siekiančiam dalyvauti atsakovių konkursuose negalėjo būti taikoma nei viena VMVT skirta poveikio priemonė, yra neteisėtas, nes tokia formuluotė nėra numatyta nei Viešųjų pirkimų įstatyme, nei Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijose, pažeidžia sąžiningos konkurencijos principus, nes tokia formuluotė neleistinai ir selektyviai palankesnė mažoms maitinimo paslaugas teikiančioms įmonėms. Savaime suprantama, kad mažoms įmonėms kur kas lengvai iš vis neturėti VMVT nuobaudų, tuo tarpu tai pasiekti didelėms įmonėms yra beveik neįmanoma; ieškovės vertinimu nerealu reikalauti, kad tokia didelė įmonė, kaip ieškovė, kuri valdo virš 170 objektų Lietuvoje, galėtų atitikti šį reikalavimą taip pat, kaip maža įmonė, aptarnaujanti keletą objektų. Ieškovės manymu, 175 objektų valdymas jau vien dėl savo masto yra kur kas aukštesnės kvalifikacijos įrodymas, nei kelių objektų valdymas be nuobaudos.

5025.

51Ieškovė taip pat nurodė, kad Pirkimo sąlygų 12.7 punktas, pagal kurį perkančioji organizacija, sudarius pasiūlymų eilę, iš galimo laimėtojo prašo per jo nustatytą protingą terminą pateikti dokumentus, kurie patvirtina, kad tiekėjas atitinka reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, neatsižvelgė į tai, kad tuo atveju, kai tiekėjas valdo virš 170 objektų visoje Lietuvoje ir turi užklausti visus VMT skyrius, šis terminas bus labai ilgas ir galimai neatitiks perkančiosios organizacijos įsivaizdavimo koks terminas tokiomis sąlygomis bus protingas; iki pasiūlymo pateikimo termino dienos (2018-07-17) tai neįmanoma. Nurodytos aplinkybės ieškovės vertinimu, patvirtina, kad perkančiųjų organizacijų nustatytas kvalifikacinis reikalavimas diskriminuoja dideles maitinimo įmones, vykdančias veikla Lietuvos mastu, t.y. ši konkurso sąlyga turi būti pašalinta.

5226.

53Aplinkybė, kad ginčijamos kvalifikacijos sąlygos formuluotės sąlygos nėra tiesiogiai numatytos nei Viešųjų pirkimų įstatymo, nei Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijose, neįrodo šios Pirkimo sąlygos neteisėtumo.

5427.

55VPĮ 47 straipsnio nuostatos nustato bendruosius reikalavimus keliamiems kvalifikacijos reikalavimams. Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ar informaciją. Perkančiosios organizacijos nustatyti kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi ir susiję su pirkimo objektu, tikslūs ir aiškūs. Tikrinant tiekėjų kvalifikaciją, pasirinktinai atsižvelgiama į jų: 1) teisę verstis atitinkama veikla; 2) finansinį ir ekonominį pajėgumą; 3) techninį ir profesinį pajėgumą (VPĮ 47 str. 1 d.).

5628.

57Tikrindama tiekėjo techninį ir profesinį pajėgumą, perkančioji organizacija gali reikalauti žmogiškųjų ir techninių išteklių bei patirties, kurie reikalingi pirkimo sutarčiai įvykdyti pagal pirkimo dokumentuose pirkimo objektui nustatytus kokybės reikalavimus. Reikiama tiekėjo patirtis visų pirma gali būti įrodoma užsakovų pažymomis apie tinkamai įvykdytas ankstesnes sutartis. Perkančioji organizacija gali laikyti, kad tiekėjas neturi reikalaujamo profesinio pajėgumo, jeigu nustato tiekėjo interesų konfliktą, galintį neigiamai paveikti pirkimo sutarties vykdymą. Perkant prekes, kurias numatoma atvežti į vietą ir įrengti, paslaugas ar darbus, tiekėjo profesinis pajėgumas suteikti tokias paslaugas arba atlikti įrengimo ir kitus darbus gali būti vertinamas atsižvelgiant į pirkimo sutartį vykdysiančių jo darbuotojų kvalifikaciją, darbo produktyvumą, patirtį ir patikimumą (VPĮ 47 str. 6 d.).

5829.

59Nagrinėjamu atveju Pirkimų objektas – ikimokyklinio ugdymo grupių, priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradini ugdymo grupių vaikų maitinimo paslaugos. Pirkimo objekto kodas pagal bendrąjį viešųjų pirkimų žodyno kodą 55322000-3 maisto gaminimo paslaugos. Maitinimo paslaugų kokybė nustatyti techninėje specifikacijoje – viešojo pirkimo sąlygų priede. Akivaizdu, kad reikalavimai vaikų maitinimo paslaugų kokybei yra aukštesni, ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų maitinimas turi savo specifinių reikalavimų, todėl reikalavimas tiekėjui neturėti nuobaudų už Maisto įstatymo nuostatų pažeidimą per pastaruosius metus iki pasiūlymo pateikimo termino yra tiesiogiai susijęs su patirties, reikalingos pirkimo sutarčiai įvykdyti pagal pirkimo dokumentuose pirkimo objektui nustatytus kokybės reikalavimus vertinimu. Taip pat negalima sutikti, kad 175 objektų valdymas jau vien dėl savo masto yra kur kas aukštesnės kvalifikacijos įrodymas, nei kelių objektų valdymas be nuobaudos. Didelis valdomų objektų kiekis patvirtina tiekėjo kvalifikaciją vadybos ir logistikos srityje, tačiau neturi tiesioginio ryšio su tiekiamo maisto kokybe. Pašalinus ieškovės ginčijama Pirkimo sąlygų reikalavimą tiekėjų kvalifikacijai, perkančiosios organizacijos netektų galimybės patikrinti tiekėjo pajėgumus teikti kokybišką maitinimo paslaugas pagal Pirkimo sąlygose numatytus griežtesnius kokybės standartus, tuo tarpu tikimybė, kad tiekėjas, neturėjęs VMVT skirtų nuobaudų per vienerius metus iki pasiūlymo pateikimo termino teiks kokybiškas maitinimo paslaugas, yra didesnė.

6030.

61Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai nustatomi pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodiką (VPĮ 47 str. 7 p.), t.y. galiojančia VPĮ redakcija tiesiogiai numato, kad kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika yra privaloma pirkimo procedūrų dalyviams. Teismas atmeta atsakovių argumentus, kad metodika yra rekomendacinio pobūdžio teisės aktas.

6231.

63Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 6 punktas numato, kad Pirkimo vykdytojas gali nustatyti šioje Metodikoje neįtvirtintus, tačiau, atsižvelgiant į konkretaus pirkimo specifiką, apimtį, ypatingus pirkimo vykdytojo poreikius, būtinus nustatyti kitokius kvalifikacijos reikalavimus (tik finansinius, ekonominius) ir (ar) kitokias šioje Metodikoje įtvirtintų kvalifikacijos reikalavimų reikšmes, vadovaudamasis šios Metodikos 8 punkte nustatytais principais.

6432.

65Ieškovė nurodo, kad atsakovių nustatytas kvalifikacinis reikalavimas diskriminuoja dideles maitinimo paslaugas tiekiančias įmones, ir suteikia nepagrįstą pranašumą mažoms įmonėms, nes, ieškovės įsitikinimu, didelėms įmonėms yra beveik neįmanoma neturėti VMVT skirtų nuobaudų, t.y. nustatytas kvalifikacinis reikalavimas prieštarauja Metodikos 8.3 punkte įtvirtintam draudimui kelti tokius kvalifikacijos reikalavimus, kurie dirbtinai riboja konkurenciją. Ieškovės argumentas kad didelės maitinimo paslaugas teikiančios įmonės realiai negali dirbti be VMVT skirtų nuobaudų, pagrįstas prielaida, be to, neaišku kokios maitinimo paslaugos teikiančios įmonės vertintinos kaip didelės, negalinčios dirbti be Maisto įstatymo nuostatų pažeidimo, kokio dydžio įmonės vertintinos kaip mažos, kurioms toks reikalavimas gali būti keliamas.

6633.

67Teismo vertinimu bet koks kvalifikacinis reikalavimas išeliminuoja dalį tiekėjų iš konkurso, tačiau toks ribojimas yra teisėtas, jeigu jis atitinka pirkimo objektų specifikai; ieškovės ginčijamas kvalifikacijos reikalavimas nustatytas pagrįstai ir negali būti vertinamas, kaip dirbtinai ribojantis konkurenciją.

6834.

69Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, jog vien tai, kad vienas ar kitas potencialus tiekėjas neatitinka konkurso sąlygų kvalifikacinių reikalavimų, savaime negali reikšti, kad toks reikalavimas dirbtinai riboja konkurenciją ir yra diskriminacinio pobūdžio. Tam, kad būtų galima padaryti tokią išvadą, reikia nustatyti, kad tam tikras kvalifikacijos reikalavimas nėra pagrįstas būtinybe tinkamai organizuoti perkančiosios organizacijos veiklą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. spalio 19 d. nutartis Nr. 2A-727/2009). Lietuvos Aukščiausias Teismas nurodė, jog tai, kad tiekėjo turimi kvalifikaciniai pajėgumai neatitinka nustatytų vertinimo kriterijų, nėra pakankamas pagrindas pripažinti, kad šie kriterijai yra apskritai diskriminaciniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d. Nr. 3K-3-222/2008). Europos Teisingumo Teismas taip pat yra nurodęs, kad viešojo pirkimo sąlyga, nustatanti atrankos kriterijų, kurį gali atitikti tik mažas skaičius tiekėjų, nėra pakankama, kad būtų galima pripažinti tiekėjų lygiateisiškumo principo pažeidimą (Concordia Bus Finland Oy Ab v. Helsingin kaupunki and HKL-Bussiliikenne Europos Teisingumo Teismo byla Nr. C-513/99). Kadangi kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams susiaurina visų galimų tiekėjų sąrašą tam tikrų tiekėjų nenaudai, tad tiek perkančioji organizacija, tiek teismai turėtų kreipti ypatingą dėmesį į tokių kriterijų tikslingumą ir pagrįstumą kiekvieno viešojo pirkimo kontekste. Kita vertus, šie kriterijai skirti perkančiajai organizacijai įsitikinti, kad būsimasis viešojo pirkimo sutarties kontrahentas patikimas, pajėgus laiku ir tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. Taigi atsiranda poreikis kiekvienu atveju nustatyti ir įvertinti tokio (leistino) ribojimo ir juo siekiamo tikslo pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2009 m. rugsėjo 3 d. Teismų praktikos apžvalga Nr. 31).

7035.

71Nagrinėjamu atveju teismas pripažino, kad pirkimo objektas yra specifinis, perkančiosios organizacijos įtraukė ieškovės ginčijamą kvalifikacinį reikalavimą į Pirkimo sąlygas. Sprendžiama kad ginčijamas kvalifikacinis reikalavimas, atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką, yra proporcingas pirkimo tikslui, atitinka Metodikos 8.4, 8.5 p.p., t.y. kvalifikacinis reikalavimas nustatytas teisėtai ir pagrįstai.

7236.

73Ieškovės argumentai dėl Pirkimo sąlygų 12.7 punkto, pagal kurį perkančioji organizacija, sudarius pasiūlymų eilę, iš galimo laimėtojo prašo per jo nustatytą protingą terminą pateikti kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, atmestini. Ieškovė teigia, kad jai reikalingas terminas VMVT pažymoms surinkti galėtų būti vertinamas kaip neprotingas, t.y. ieškovė pagrindžia savo teiginį išimtinai prielaidomis. Pagal naujosios redakcijos VPĮ nuostatas įrodymus apie kvalifikaciją teikia tik pirkimo laimėtojas; pirkimo sąlygose numatyta, kad pirkimo laimėtojas pats nurodo protingą terminą, per kurį jis privalės pateikti kvalifikaciją pagrindžiančius įrodymus, t.y. pasiūlymo pateikimo stadijoje ieškovės argumentai neturi jokio pagrindo.

7437.

75Kiti ginčo šalių nurodyti argumentai laikytini teisiškai nereikšmingais byloje pareikštam ieškiniui išspręsti, todėl teismas dėl jų nepasisako.

7638.

77Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atmetus ieškinį, ieškovės bylinėjimosi išlaidos nepriteisimos.

7839.

79Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259 straipsniais, 269-270 straipsniais,423¹-4238 straipsniais, teismas

Nutarė

80UAB „Bruneros“ ieškinį atsakovams Vilniaus Volungės darželiui–mokyklai ir Vilniaus lopšeliui–darželiui „Pušaitė“ dėl viešųjų pirkimų sąlygų, atmesti.

81Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, rašytinio proceso... 2. 1.... 3. Ieškovė VšĮ „Bruneros“ kreipėsi į teismą su analogiško turinio... 4. 2.... 5. Nurodo, kad atsakovė Vilniaus Volungės darželis–mokykla, kaip perkančioji... 6. 3.... 7. Ginčo konkursų sąlygų 5.1. p. nustatytas reikalavimas tiekėjams dėl savo... 8. 4.... 9. Reikalavimas, kad tiekėjui ir net subjektams, kurių pajėgumais jis remiasi,... 10. 5.... 11. Perkančiosios organizacijos konkurso sąlygų 5.1. p. esančios lentelės 2... 12. 6.... 13. Atsakovė Vilniaus Volungės darželis–mokykla atsiliepimu prašo ieškovės... 14. 7.... 15. Pažymi, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo... 16. 8.... 17. Atsakovei nėra aišku, kaip minimalaus kvalifikacinio reikalavimo atitikimą... 18. 9.... 19. Atsakovės konkurso sąlygose nustatytas ginčijamas minimalus kvalifikacinis... 20. 10.... 21. Atsakovas Vilniaus lopšelis–darželis „Pušaitė“ atsiliepimu prašo... 22. 11.... 23. Nurodo, kad ieškinys dėl nepagrįstų ir neteisėtų viešojo konkurso... 24. 12.... 25. Pažymi, jog vykdomame pirkime „Maitinimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr.... 26. 13.... 27. Trečiasis asmuo UAB „Lemanda“ atsiliepimu prašo ieškovės ieškinius... 28. 14.... 29. Nurodo, kad UAB „Lemanda“, susipažinusi su ieškovės ir atsakovų... 30. 15.... 31. Ieškovė pateikė teismui dublikus, o atsakovės – triplikus, kuriuose... 32. 16.... 33. Ieškiniai atmestinai. Bylos duomenimis atsakovė Vilniaus Volungės darželis... 34. 17.... 35. Ieškovė laikydama, kad šis kvalifikacinis reikalavimas užkerta jai kelią... 36. 18.... 37. Atsakovė Vilniaus Volungės darželis – mokykla atmetė ieškovės... 38. 19.... 39. Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimo... 40. 20.... 41. Šalių ginčui taikytina Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija,... 42. 21.... 43. Ginčas kilo dėl atsakovių pirkimų sąlygose nustatyto kvalifikacinio... 44. 22.... 45. Teismas su ieškovės argumentu nesutinka. Viešųjų pirkimo įstatymo normos... 46. 23.... 47. Dėl Pirkimų sąlygų 5.1 punkto (kvalifikaciniai reikalavimai) lentelės 2... 48. 24.... 49. Ieškovė ginčija pirkimo sąlygų 5.1 punkto lentelės 2 punkte nustatytą... 50. 25.... 51. Ieškovė taip pat nurodė, kad Pirkimo sąlygų 12.7 punktas, pagal kurį... 52. 26.... 53. Aplinkybė, kad ginčijamos kvalifikacijos sąlygos formuluotės sąlygos nėra... 54. 27.... 55. VPĮ 47 straipsnio nuostatos nustato bendruosius reikalavimus keliamiems... 56. 28.... 57. Tikrindama tiekėjo techninį ir profesinį pajėgumą, perkančioji... 58. 29.... 59. Nagrinėjamu atveju Pirkimų objektas – ikimokyklinio ugdymo grupių,... 60. 30.... 61. Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai nustatomi pagal Viešųjų pirkimų... 62. 31.... 63. Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtintos... 64. 32.... 65. Ieškovė nurodo, kad atsakovių nustatytas kvalifikacinis reikalavimas... 66. 33.... 67. Teismo vertinimu bet koks kvalifikacinis reikalavimas išeliminuoja dalį... 68. 34.... 69. Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, jog vien tai, kad vienas ar kitas... 70. 35.... 71. Nagrinėjamu atveju teismas pripažino, kad pirkimo objektas yra specifinis,... 72. 36.... 73. Ieškovės argumentai dėl Pirkimo sąlygų 12.7 punkto, pagal kurį... 74. 37.... 75. Kiti ginčo šalių nurodyti argumentai laikytini teisiškai nereikšmingais... 76. 38.... 77. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atmetus ieškinį, ieškovės bylinėjimosi... 78. 39.... 79. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259... 80. UAB „Bruneros“ ieškinį atsakovams Vilniaus Volungės... 81. Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...