Byla 2A-727/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės ir Gintaro Pečiulio, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Eglei Matuizaitei, atsakovo atstovui R. K. , trečiojo asmens atstovui A. L. , viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir trečiojo asmens UAB ,,Lukoil Baltija“ apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 20 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas, civilinėje byloje Nr. 2-737-173/2009 pagal ieškovo UAB „EMSI“ ieškinį atsakovui Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (trečiasis asmuo UAB „Lukoil Baltija“, valstybės institucija, teikianti išvadą byloje, - Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės) dėl viešojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso diskriminacinės sąlygos pripažinimo negaliojančia.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „EMSI“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti negaliojančia supaprastinto atviro konkurso „Degalai transporto priemonėms“ (pirkimo Nr. 70625), kurį 2008 m. lapkričio 19 d. paskelbė Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, sąlygų (toliau – Sąlygos) 2.2 punkto dalį „Tiekėjo degalinės, kuriose būtų galima įsipilti degalų bei atsiskaityti už juos magnetinėmis kortelėmis, privalo būti šiuose Lietuvos miestuose: Alytaus, Lazdijų, Druskininkų ir Varėnos“.

4Ieškovas nurodė, kad jis 2008 m. lapkričio 19 d. raštu Nr. E8-299 kreipėsi į atsakovą Alytaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą dėl diskriminacinių sąlygų, nes atsakovas sąlygų 2.2 punkte nurodė, jog tiekėjo degalinės, kuriose būtų galima įsipilti degalų bei atsiskaityti už juos magnetinėmis kortelėmis, privalo būti šiuose Lietuvos miestuose: Alytaus, Lazdijų, Druskininkų ir Varėnos. Ieškovo siūlymu, siekiant racionaliai panaudoti pirkimams skirtas lėšas, minėtas sąlygų reikalavimas turėtų būti išskaidytas į atskirus reikalavimus. Atsakovas 2008 m. lapkričio 28 d. atmetė ieškovo pateiktą pretenziją kaip nepagrįstą, nurodydamas, kad minėta sąlyga siekiama racionaliau ir ekonomiškiau patenkinti įstaigos poreikius, be to, sprendimą dėl konkurso išskaidymo į dalis priima pati įstaiga. Ieškovo manymu, atsakovas pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą nuostatą, numatančią, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Atsakovas, formaliai aiškindamas Sąlygų 2.2 punkto nuostatas, pažeidė VPĮ įtvirtintus vertinimo kriterijus (VPĮ 39, 90 str.), kadangi kelių skirtingų tiekėjų, turinčių degalines skirtingose vietovėse, pasiūlymai galėtų būti žymiai naudingesni nei vieno tiekėjo, pateikusio pasiūlymą dėl visų nurodytose vietovėse esančių degalinių.

5Kauno apygardos teismas 2009 m. gegužės 20 d. sprendimu ieškinį patenkino, pripažino negaliojančia supaprastinto atviro konkurso „Degalai transporto priemonėms“ (pirkimo Nr. 70625), kurį 2008 m. lapkričio 19 d. paskelbė Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, sąlygų 2.2 punkto dalį „Tiekėjo degalinės, kuriose būtų galima įsipilti degalų bei atsiskaityti už juos magnetinėmis kortelėmis, privalo būti šiuose Lietuvos miestuose: Alytaus, Lazdijų, Druskininkų ir Varėnos“. Teismas nurodė, kad supaprastinto atviro konkurso sąlygų 2.2 punkte nustatyta sąlyga, kad tiekėjo degalinės, kuriose galima įsipilti degalų bei atsiskaityti už juos magnetinėmis kortelėmis, privalo būti šiuose Lietuvos miestuose: Alytaus, Lazdijų, Druskininkų ir Varėnos, ieškovui atėmė galimybę dalyvauti konkurse, kadangi ieškovas neturi degalinių Lazdijuose ir Druskininkuose. Teismas pažymėjo, kad konkurso sąlygų 2.2 punkto sąlyga riboja galimybę racionaliai panaudoti degalams įsigyti skirtas lėšas, kadangi ji riboja galimą konkurenciją, nesudaro galimybės konkurse dalyvauti kitiems tiekėjams, galintiems pasiūlyti ir mažesnę kainą. Teismas sprendė, kad atsakovo nustatyta sąlyga ribojo galimybę dalyvauti konkurse ir kitiems tiekėjams, sudarė išskirtines sąlygas vienam tiekėjui, t. y. UAB „Lukoil Baltija“, kuri degalines turi visuose atsakovo nurodytuose miestuose. Teismas sutiko su atsakovo argumentu, kad paprasčiau yra administruoti degalų pirkimą iš vieno tiekėjo, tačiau nurodė, kad tai nesudaro galimybės racionaliai panaudoti degalams įsigyti skirtas lėšas. Teismas nurodė, kad supaprastinto atviro konkurso sąlygos neprivalėjo būti išskaidytos. Jos turėjo užtikrinti racionalų degalams įsigyti skirtų lėšų panaudojimą, sudaryti sąlygas konkurencijai. Atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendė, kad atsakovas Sąlygų 2.2 punkte nustatydamas, jog tiekėjo degalinės, kuriose galima įsipilti degalų bei atsiskaityti už juos magnetinėmis kortelėmis, privalo būti Alytaus, Lazdijų, Druskininkų ir Varėnos miestuose, pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus principus ir 32 straipsnio 2 dalyje nustatytą draudimą dirbtinai riboti konkurenciją.

6Atsakovas Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 20 d. sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo šiuos argumentus:

71. Teismas sprendime išaiškino, kad supaprastinto atviro konkurso ,,Degalai transporto priemonėms“ sąlygos neprivalėjo būti išskaidytos, todėl yra pripažinta, kad nebuvo pagrindo reikalauti iš atsakovo vykdyti atskirus pirkimus atskiruose miestuose ir taikytis prie visų operatorių. Atsakovo sudėtyje yra Druskininkų, Lazdijų, Varėnos policijos komisariatai ir tarnyba yra organizuojama apskrities principu, tai reiškia, kad policijos įstaiga mažiausiomis sąnaudomis turi prižiūrėti apskrities teritoriją. Policijos padaliniai, esantys apskrities teritorijoje, turi turėti galimybę piltis degalus visoje apskrities teritorijoje iš to paties tiekėjo, nes tuo atveju, jei viename iš miestų nebūtų degalinės, su kuria sudaryta degalams pirkti sutartis, tektų vykti jų piltis į kitą vietovę, todėl lėšos būtų panaudotos neracionaliai. Ieškovas galėjo remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kaip tai numatyta VPĮ 32 straipsnio 3 dalyje, tačiau šia galimybe nepasinaudojo.

82. Teismas, vertindamas ieškovo prielaidas dėl konkurso sąlygų ekonomiškumo, konkurencingumo ir galimų rezultatų, neva ieškovas būtų pasiūlęs geresnes sąlygas, nevertino, ar UAB ,,Lukoil Baltija“ sąlygos yra naudingos konkurso organizatoriui ir ar ieškovas galėjo pateikti geresnį pasiūlymą. Pagal 2008 m. gruodžio 5 d. sudarytą pirkimo sutartį Nr. 8273/52-ST2-41 tarp atsakovo ir trečiojo asmens matyti, kad yra sudaryta ekonomiškai palanki sutartis, nes degalai perkami pigiau nei rinkoje, todėl prielaida, kad konkurso sąlygos ribojo galimybę racionaliai panaudoti lėšas degalų pirkimui, nepagrįsta. Alytaus apskrities vyriausiais policijos komisariatas, vykdydamas pirkimą, būtų užtikrinęs teisingą viešojo pirkimo procedūrą, vienodai vertinęs visus dalyvaujančius pirkime kandidatus, laikydamasis skaidrumo ir lygiateisiškumo principų, jeigu būtų pareiškę norą dalyvauti konkurse daugiau nei vienas tiekėjas. Šiuo atveju norą dalyvauti konkurse pareiškė vienas tiekėjas, su juo ir buvo pasirašyta pirkimo sutartis. Teismas neteisingai įvertino, kad Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pažeidė lygiateisiškumo principą, numatytą VPĮ 90 straipsnyje, nes nėra jokių duomenų apie tai, kokias pirkimo sąlygas būtų pateikusi UAB ,,EMSI“, jeigu būtų dalyvavusi pirkime su kitu ūkio subjektu vykdant jungtinę veiklą, ir ar iš viso būtų dalyvavusi. Lygiateisiškumo principas nepažeistas, nes nebuvo keleto tiekėjų pasiūlymų ir tuo pagrindu nebuvo vykdomas pasiūlymų vertinimas.

9Trečiasis asmuo UAB ,,Lukoil Baltija“ apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 20 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos argumentus:

101. Teismas neteisingai aiškino lygiateisiškumo sąvoką. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų srityje reiškia reikalavimą vienodai vertinti tiekėjų pasiūlymus, kurie yra lygiaverčiai ar iš esmės vienodai konkurencingi, nebent skirtingą jų vertinimą būtų galima pateisinti. Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad lygiateisiškumo principas taip pat reiškia ir perkančiosios organizacijos pareigą vienodai aiškinti ir taikyti viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas visiems konkurso dalyviams. Lygiateisiškumo principas būtų pažeistas, jeigu skirtingiems tiekėjams būtų nevienodai aiškinamos ir taikomos viešųjų pirkimų teisės ir pirkimo dokumentų normos. Šioje byloje nėra jokių įrodymų, kad atsakovas, vertindamas konkurso dalyvių pasiūlymus, taikė skirtingus vertinimo kriterijus ir vieną iš pasiūlymų vertino nepagrįstai palankiau už kitus pasiūlymus. Konkurso sąlygos pačios savaime negali pažeisti VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų – šie principai galėtų būti pažeisti tik nevienodai vertinant jau pateiktus pagal konkurso sąlygas pasiūlymus. Iki konkurso dalyvių pasiūlymų pateikimo ir vertinimo momento lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai, numatyti VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje, iš viso negali būti pažeisti.

112. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovo paskelbto konkurso sąlygų 2.2 punkto sąlyga ribojo galimybę racionaliai panaudoti degalams įsigyti skirtas lėšas, kadangi minėta sąlyga nesudarė galimybės konkurse dalyvauti kitiems tiekėjams, galintiems pasiūlyti ir mažesnę kainą (buvo pažeistas VPĮ 90 straipsnis). Teismas nepagrįstai sureikšmino vienintelį pateiktų pasiūlymų naudingumo kriterijų, t. y. kainą. Konkurso sąlygas būtina vertinti kaip vientisą dokumentą. Atsakovas, nustatydamas geografinį kriterijų degalų tiekėjams, vadovavosi ekonomiškumo principu ir siekė, kad degalai būtų tiekiami arčiausiai degalų naudojimo vietos, t. y. būtent tuose miestuose, kuriuose yra Alytaus apskrities rajonų komisariatai. Šis kriterijus yra objektyviai pagrįstas ir nenustato jokių apribojimų, tiesiogiai nesusijusių su perkančiosios organizacijos poreikiais. Teismas nusprendė, kad supaprastinto atviro konkurso sąlygos neprivalėjo būti išskaidytos, vadinasi, pripažino, kad nebuvo pakankamai prielaidų reikalauti iš perkančiosios organizacijos, kad pastaroji vykdytų atskirus konkursus skirtinguose miestuose. Šiai teismo išvadai iš esmės prieštarauja pats teismo sprendimas pripažinti konkurso sąlygų 2.2 punkto sąlygą (dėl geografinių apribojimų) neteisėta. Panaikinus geografinius apribojimus, atsakovas galėtų patekti į tokią situaciją, kai tam tikruose miestuose veikiantys jo padaliniai faktiškai neturėtų galimybės įsigyti degalų ir tokiu būdu būtų sutrikdyta atsakovo veikla.

123. Teismo išvada, kad kitiems tiekėjams nebuvo sudarytos sąlygos dalyvauti konkurse, yra nepagrįsta. Teismas netyrė ir nerinko įrodymų, ar egzistuoja kitų ūkio subjektų, galėjusių pateikti pasiūlymus, atitinkančius konkurso sąlygas. Aplinkybės, kad konkurso sąlygų neatitiko jokie kiti ūkio subjektai, iš viso nebuvo įrodinėjamos.

134. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad perkančioji organizacija nustatė ne minimalius, bet išskirtinius reikalavimus ir taip dirbtinai apribojo konkurenciją (pažeidė VPĮ 32 straipsnio 2 dalį, 35-37 straipsnius). Konkurencijos ribojimo atžvilgiu vertinant, ar reikalavimai yra minimalūs, būtina atsižvelgti, ar jie tik minimaliai, objektyviai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius, ar yra pertekliniai ir nepagrįsti jokiais objektyviais kriterijais. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija reikalavo iš tiekėjų galimybės tiekti degalus Alytaus, Lazdijų, Druskininkų ir Varėnos rajonuose, kuriuose vykdo veiklą, tačiau nereikalavo iš tiekėjų turėti degalines kituose miestuose, kur nėra perkančiosios organizacijos padalinių. Todėl spręstina, kad atsakovas nustatė minimalius, bet ne perteklinius (išskirtinius) reikalavimus konkurso dalyviams.

14Ieškovas UAB ,,EMSI“ atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 20 d. sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištyrė ir įvertino byloje esančius įrodymus ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

15Apeliaciniai skundai tenkintini.

16Pirmosios instancijos teismas skundžiamą sprendimą priėmė nenustatęs visų bylai reikšmę turinčių aplinkybių, netinkamai taikė materialinės teisės normas, o savo išvadas parėmė prieštaringais argumentais.

17Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad atsakovo paskelbto viešojo pirkimo konkurso sąlyga dėl kuro kolonėlių dislokacijos tam tikruose miestuose yra diskriminacinio pobūdžio, kartu padarė išvadą, kad atsakovas neprivalėjo išskaidyti supaprastinto atviro konkurso sąlygų, ir taip iš esmės sukūrė neapibrėžtą teisinę situaciją, trukdančią atsakovui įgyvendinti paskelbto ginčo konkurso numatytus tikslus. Be to, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, nesiaiškinęs visų bylai turinčių reikšmę aplinkybių bei netinkamai taikęs materialinės teisės normas, padarė neteisingą išvadą, kad ginčijama konkurso sąlyga sudarė išskirtines sąlygas vienam tiekėjui, t. y. trečiajam asmeniui.

18Sprendžiant, ar pagrįsta tokia teisėjų kolegijos išvada, atsižvelgtina į tai, kad viešojo pirkimo konkursai organizuojami ne tiekėjų, o visų pirma perkančiosios organizacijos poreikiams, susijusiems su tokios organizacijos tiesiogine veikla, tenkinti. Todėl vien tai, kad vienas ar kitas potencialus tiekėjas neatitinka konkurso sąlygų kvalifikacinių reikalavimų, savaime negali reikšti, kad toks reikalavimas dirbtinai riboja konkurenciją ir yra diskriminacinio pobūdžio. Tam, kad būtų galima padaryti tokią išvadą, reikia nustatyti, kad toks kvalifikacinis reikalavimas nėra pagrįstas būtinybe tinkamai organizuoti perkančiosios organizacijos veiklą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2002 m. rugsėjo 17 d. sprendimas byloje C-513/99, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008).

19Nagrinėjamu atveju viešojo pirkimo konkursą organizavo vykdant policijos sistemos reformą reorganizuota teritorinė policijos įstaiga – Alytaus apskrities vyriausiasis komisariatas, kurio padaliniai yra konkurso sąlygų 2.2 punkte nurodytuose Alytaus apskrities miestuose. Todėl ginčo kvalifikacinis reikalavimas buvo būtinas ir atitiko poreikį mažiausiomis sąnaudomis aptarnauti apskrities teritoriją. Tokios išvados pagrįstumą patvirtina ir tai, kad, organizavus kuro pirkimą ne visuose Sąlygų 2.2 punkte nurodytuose miestuose, vietovėse, kuriose nėra tiekėjo degalinių, dirbantys pareigūnai turėtų vykti įsipilti kuro į kitus miestus, kas neišvengiamai padidintų lėšų, skirtų kurui, panaudojimą. Be to, svarbu yra atsižvelgti ir į atsakovo veiklos specifiką, susijusią su viešosios tvarkos palaikymu, nes galimybės įsipilti kuro savo veiklos teritorijoje nebuvimas apsunkintų atsakovo funkcijų vykdymą teritoriniuose padaliniuose. Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 6 d. išvadoje Nr. 4S-3394 (b. l. 179), pateiktoje Lietuvos apeliaciniam teismui, taip pat nurodė, jog, tarnybos nuomone, aplinkybė, kad atsakovo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato sudėtyje yra Druskininkų, Lazdijų, Varėnos policijos komisariatai ir tarnyba organizuojama apskrities principu, be to, policijos įstaiga turi mažiausiomis sąnaudomis prižiūrėti apskrities teritoriją, pagrindžia kvalifikacinio reikalavimo, nustatyto konkurso sąlygų 2.2 punkte, būtinumą, o perkančioji organizacija, nustatydama tokią sąlygą, visų pirma rėmėsi ekonomiškumo ir racionalumo kriterijais.

20Nurodytos aplinkybės neleidžia vertinti ginčijamos konkurso sąlygos kaip dirbtinės ir specialiai pritaikytos vienam konkrečiam tiekėjui. Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovas neatitiko ginčijamos konkurso sąlygos todėl, kad neturi savo degalinių Druskininkų bei Lazdijų miestuose. Tačiau byloje nėra ginčijama, kad minėtuose miestuose, be trečiojo asmens, degalines turi ir kiti operatoriai. Todėl byloje nepaneigta aplinkybė, kad ieškovas, turėdamas rimtų ketinimų dalyvauti konkurse, turėjo galimybę šiuos ketinimus realizuoti, kadangi konkurso sąlygų 2 lentelės 7 punkte numatyta galimybė teikti pasiūlymą atitinkamu teisiniu pagrindu remiantis ir kitų ūkio subjektų pajėgumais (VPĮ 32 str. 3 d.).

21Taigi ir šiuo požiūriu ginčijama konkurso sąlyga negali būti vertinama kaip diskriminacinė. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje atsakovo atstovas patvirtino, kad toks pasiūlymas būtų buvęs priimtas ir svarstomas kartu su kitais net ir tuo atveju, jeigu būtų buvę pasiūlyta naudotis kelių ūkio subjektų magnetinėmis kortelėmis (b. l. 184).

22Teismas, darydamas išvadą, kad konkurso 2.2 punkto sąlyga ribojo konkurenciją, nesudarė galimybės konkurse dalyvauti kitiems tiekėjams, galintiems pasiūlyti ir mažesnę kainą, rėmėsi tik prielaida, kad galėjo būti pasiūlyta ir mažesnė degalų kaina. Iš 2008 m. gruodžio 5 d. tarp atsakovo ir trečiojo asmens sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 8273/52-ST2-41 (b. l. 93) matyti, kad buvo sudaryta ekonomiškai palanki sutartis, nes degalai perkami pigiau nei rinkoje, todėl teismo prielaida yra nepagrįsta. Tai, kad trečiojo asmens dalyvavimas konkurse buvo ekonomiškai nenaudingas atsakovui, byloje nenustatyta, o, be to, aukščiau nurodytos aplinkybės rodo kitaip.

23Remiantis nurodytais argumentais, skundžiamas pirmosios instancijos sprendimas naikinamas ir priimamas naujas sprendimas – ieškinį atmesti (VPĮ 3 str. 1 d., 32 str. 2 d.).

24Apeliacinius skundus patenkinus, iš ieškovo UAB ,,EMSI“ trečiajam asmeniui UAB ,,Lukoil Baltija“ priteistinas sumokėtas 130 Lt žyminis mokestis (b. l. 153) už apeliacinį skundą (CPK 93 str. 1, 3 d.). Taip pat iš ieškovo valstybei priteistinos 32,30 Lt (b. l. 2, 170) išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose (CPK 92 str. 1 d.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

26Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 20 d. sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą – ieškovo UAB ,,EMSI“ ieškinį atmesti.

27Priteisti iš ieškovo UAB ,,EMSI“ (j. a. k. 120643955) trečiajam asmeniui UAB ,,Lukoil Baltija“ (j. a. k. 110441713) 130 Lt (vieną šimtą trisdešimt litų) žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, valstybei 32,30 Lt (trisdešimt du litus 30 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „EMSI“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 4. Ieškovas nurodė, kad jis 2008 m. lapkričio 19 d. raštu Nr. E8-299 kreipėsi... 5. Kauno apygardos teismas 2009 m. gegužės 20 d. sprendimu ieškinį patenkino,... 6. Atsakovas Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas apeliaciniu... 7. 1. Teismas sprendime išaiškino, kad supaprastinto atviro konkurso ,,Degalai... 8. 2. Teismas, vertindamas ieškovo prielaidas dėl konkurso sąlygų... 9. Trečiasis asmuo UAB ,,Lukoil Baltija“ apeliaciniu skundu prašo Kauno... 10. 1. Teismas neteisingai aiškino lygiateisiškumo sąvoką. Lietuvos... 11. 2. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovo paskelbto konkurso sąlygų... 12. 3. Teismo išvada, kad kitiems tiekėjams nebuvo sudarytos sąlygos dalyvauti... 13. 4. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad perkančioji organizacija nustatė ne... 14. Ieškovas UAB ,,EMSI“ atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo... 15. Apeliaciniai skundai tenkintini.... 16. Pirmosios instancijos teismas skundžiamą sprendimą priėmė nenustatęs... 17. Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad atsakovo paskelbto viešojo... 18. Sprendžiant, ar pagrįsta tokia teisėjų kolegijos išvada, atsižvelgtina į... 19. Nagrinėjamu atveju viešojo pirkimo konkursą organizavo vykdant policijos... 20. Nurodytos aplinkybės neleidžia vertinti ginčijamos konkurso sąlygos kaip... 21. Taigi ir šiuo požiūriu ginčijama konkurso sąlyga negali būti vertinama... 22. Teismas, darydamas išvadą, kad konkurso 2.2 punkto sąlyga ribojo... 23. Remiantis nurodytais argumentais, skundžiamas pirmosios instancijos sprendimas... 24. Apeliacinius skundus patenkinus, iš ieškovo UAB ,,EMSI“ trečiajam asmeniui... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 20 d. sprendimą panaikinti, priimti... 27. Priteisti iš ieškovo UAB ,,EMSI“ (j. a. k. 120643955) trečiajam asmeniui...