Byla e2-866-241/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Nestela“ buvusios vadovės K. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 2 d. nutarties, kuria iš dalies patenkintas nurodyto suinteresuoto asmens prašymas dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 5 d. nutartimi paskirtos baudos panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. spalio 25 d. nutartimi iškėlė UAB „Nestela“ bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė UAB „Opek“, taip pat įpareigojo bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus; nutartis įsiteisėjo 2017 m. lapkričio 7 d.
 2. Administratorė UAB „Opek“ 2017 m. gruodžio 6 d. kreipėsi į teismą su prašymu dėl baudos skyrimo, prašydama skirti baudą UAB „Opek“ vadovei K. S. dėl įpareigojimo perduoti administratorei įmonės turtą ir dokumentus neįvykdymo. Administratorė nurodė, kad UAB „Opek“ vadovė K. S. yra gavusi jos raginimą ir įpareigojimą, tačiau pareigos perduoti administratorei įmonės dokumentus ir turtą neįvykdė.
 3. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 5 d. nutartimi BUAB „Nestela“ buvusiai vadovei K. S. skirta 2 000 Eur bauda už teismo įpareigojimų nevykdymą dėl to, kad ji neperdavė bankroto administratorei įmonės turto ir reikalaujamų finansinės atskaitomybės bei kitų dokumentų.
 4. Suinteresuotas asmuo K. S. padavė teismui prašymą panaikinti teismo paskirtą baudą. Suinteresuotas asmuo prašyme nurodė, kad administratorė suklaidino teismą, nes su administratore buvo susirašinėjama laiškais ir jai buvo išaiškinta susidariusi situacija dėl dalies dokumentų perdavimo. UAB „Nestela“ nuomojosi patalpas iš UAB „Požeminės jungtys“ (vėliau iš UAB „Požeminių jungčių investicija“), tačiau kilus ginčui dėl skolos už nuomą išieškojimo, nuo 2017 m. liepos mėn. nėra galimybės patekti į patalpas, kuriose liko dalis įmonės dokumentų. Todėl suinteresuotas asmuo kreipėsi į policiją dėl savavaldžiavimo, policijos nutarimas yra apskųstas teismui. Suinteresuotas asmuo administratorei nurodė, kokius dokumentus galėtų perduoti, tačiau ji pasakė dokumentus vežti į Kazlų Rūdą arba Kauną, nors įmonės buveinė yra Vilniaus mieste. Administratorė atsisakė dokumentų perdavimo Vilniaus apygardos teismo patalpose.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 2 d. nutartimi iš dalies patenkino suinteresuoto asmens K. S. prašymą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 5 d. nutartimi paskirtos 2 000 Eur baudos panaikinimo ir sumažino paskirtą baudą iki 300 Eur.
 2. Teismas konstatavo, kad vadovas yra atsakingas už įmonės kasdienės veiklos organizavimą, todėl laikė teisiškai nereikšmingais suinteresuoto asmens argumentus dėl kliūčių įvykdyti teismo įpareigojimus (dėl dokumentų buvimo nuomojamose patalpose, į kurias nėra galimybės patekti dėl patalpų savininko kaltės, dėl lėšų stygiaus transportui, norint perduoti administratorei dokumentus).
 3. Teismas pažymėjo, kad suinteresuotas asmuo ėmėsi aktyvių veiksmų vykdyti teismo įpareigojimus tik po baudos skyrimo, tačiau nenurodė, kodėl tokių veiksmų nebuvo galima imtis anksčiau. Teismas, įvertinęs, kad nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2017 m. lapkričio 7 d., padarė išvadą, jog suinteresuotas asmuo turėjo pakankamai laiko nurodytų veiksmų atlikimui.
 4. Teismas nurodė, kad suinteresuotas asmuo po baudos paskyrimo administratorei perdavė dalį įmonės dokumentų, tačiau įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai bankroto bylos iškėlimo dienai nebuvo perduoti.
 5. Teismas, atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, įpareigojimų nevykdymo laikotarpį, suinteresuoto asmens siekį bendradarbiauti su administratore, sprendė, kad tikslinga sumažinti teismo nuobaudą iki 300 Eur sumos.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9

 1. Suinteresuotas asmuo buvusi BUAB „Nestela“ vadovė K. S. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 2 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti administratorės UAB „Opek“ prašymą dėl baudos skyrimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismui buvo pateikti įrodymai dėl priežasčių, lėmusių suinteresuoto asmens negalėjimą perduoti administratorei reikalaujamų dokumentų, tačiau teismas dėl šių įrodymų nepasisakė.
  2. Teismas padarė nepagrįstą išvadą dėl pakankamo laikotarpio dokumentų paėmimui. Taip pat teismas nepagrįstai konstatavo, kad į patalpas, kuriose buvo laikomi įmonės dokumentai, buvo galima patekti anksčiau.
  3. Teismas be pagrindo nepanaikino baudos, nes apeliantė ėmėsi vykdyti administratorės reikalavimus, tačiau dokumentų negalėjo perduoti dėl nuo jos nepriklausančių priežasčių – negalėjimo patekti į patalpas.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

11Dėl bylos nagrinėjimo ribų

 1. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria iš dalies patenkintas suinteresuoto asmens prašymas dėl teismo paskirtos baudos už dokumentų ir turto neperdavimą bankroto administratorei panaikinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

12Dėl bylos faktinių aplinkybių

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. spalio 25 d. nutartimi iškėlė UAB „Nestela“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratore paskyrė UAB „Opek“, taip pat įpareigojo bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus (1 t., b. l. 81-82); nutartis įsiteisėjo 2017 m. lapkričio 7 d.
 2. 2017 m. lapkričio 10 d. Vilniaus apygardos teisme gautas suinteresuoto asmens K. S. atstovės (advokatės) prašymas dėl nutarties išdavimo, kuriuo prašoma išduoti nutarties dėl bankroto bylos UAB „Nestela“ iškėlimo kopiją (1 t., b. l. 95). Suinteresuoto asmens atstovė nurodė, UAB „Nestela“ nėra gavusi teismo pranešimo dėl atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. lapkričio 13 d. suinteresuoto asmens atstovei (advokatei) elektroninių ryšių priemonėmis išsiuntė teismo 2017 m. spalio 25 d. nutarties kopiją (1 t., b. l. 98). Taigi darytina išvada, kad suinteresuotas asmuo K. S. vėliausiai 2017 m. lapkričio 14 d. sužinojo apie įpareigojimą perduoti bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus (CPK 1751 straipsnio 10 dalis).
 3. Administratorė 2017 m. spalio 17 d. pranešimu išaiškino UAB „Nestela“ vadovei K. S. pareigą perduoti bankroto administratorei įmonės turtą ir dokumentus (1 t., b. l. 154-155). Šis pranešimas suinteresuotam asmeniui K. S. įteiktas 2017 m. lapkričio 15 d. (1 t., b. l. 156-157).
 4. 2017 m. gruodžio 8 d. raštu suinteresuoto asmens atstovė (advokatė) kreipėsi į bankroto administratorę ir nurodė, kad yra parengtas dokumentų ir antspaudo perdavimo aktas, taip pat išsiųstas raštas UAB „Požeminės jungtys“ dėl sulaikytų įmonės dokumentų perdavimo iki 2017 m. gruodžio 12 d. (2 t., b. l. 150).
 5. 2018 m. sausio 4 d. raštu suinteresuoto asmens atstovė (advokatė) kreipėsi į bankroto administratorę, prašydama nurodyti, kokiu būdu ir kur perduoti įmonės antspaudą ir dalį įmonės dokumentų (2 t., b. l. 149). Taip pat buvo paaiškinta, kad UAB „Nestela“ nėra atgavusi nuomotojo sulaikytų įmonės dokumentų, medžiaga šiuo klausimu yra perduota policijai.
 6. 2018 m. sausio 11 d. raštu suinteresuoto asmens atstovė (advokatė) kreipėsi į bankroto administratorę, prašydama nurodyti dalies įmonės dokumentų perdavimo laiką ir vietą (2 t., b. l. 148). Nurodė, kad dalis įmonės dokumentų yra be pagrindo sulaikyti patalpų nuomotojo UAB „Požeminių jungčių investicija“. Pažymėjo, kad dėl to buvo kreiptasi į policiją. Taip pat nurodė, kad buvo sutarta, jog 2017 m. gruodžio 12 d. bus atiduoti įmonės dokumentai, tačiau atvykus į vietą buvo rasta pakeista durų spyna. Vertino, kad tarnybos, kuri atidarytų duris, samdymas ir antstolio, kuris fiksuotų padėtį, paslaugos lemtų bereikalingų išlaidų patyrimą įmonei.
 7. Administratorė 2018 m. sausio 15 d. elektroniniu laišku suinteresuoto asmens atstovei (advokatei) nurodė, kad administratorės kontaktai yra nurodyti suinteresuotam asmeniui siųstuose dokumentuose, o dokumentų perdavimo laikas gali būti derinamas telefonu (2 t., b. l. 165). Administratorė pažymėjo, kad privalo būti pateikti ne tik pirminiai buhalterinės apskaitos dokumentai, bet ir sudaryta buhalterinė apskaita (balansas, pelno-nuostolių ataskaita ir kt.).
 8. Administratorė 2018 m. sausio 22 d. elektroniniu laišku suinteresuoto asmens atstovei (advokatei) nurodė, kad administratorė, siekdama perimti įmonės dokumentus, gali atvykti į Vilniaus apygardos teismą 2018 m. sausio 30 d. Taip pat administratorė paaiškino, kad ji sutinka padengti suinteresuoto asmens K. S. kelionės iš Vilniaus į Kauną ir atgal išlaidas (2 t., b. l. 166).
 9. Administratorė 2018 m. vasario 2 d. atsiliepime į suinteresuoto asmens K. S. prašymą dėl baudos panaikinimo nurodė, kad 2018 m. sausio 29 d. suinteresuoto asmens atstovė (advokatė) telefono žinute informavo administratorę, kad ji neatvyks į Vilniaus apygardos teismo patalpose suplanuotą 2018 m. sausio 30 d. susitikimą dėl dokumentų perėmimo (2 t., b. l. 164). Administratorė pažymėjo, kad susisiekus su UAB „Nestela“ buhalterinę apskaitą vedusiu A. A. dėl įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų perdavimo, pastarasis paaiškino, jog jis įmonės dokumentų administratorei neperduos, nes suinteresuoto asmens atstovė (advokatė) jam liepė nebendrauti su administratore.
 10. 2018 m. vasario 5 d. raštu suinteresuoto asmens atstovė (advokatė) kreipėsi į bankroto administratorę nurodydama, kad šiuo raštu atsakoma į administratorės 2018 m. sausio 29 d. pranešimą dėl dokumentų paėmimo (Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenys iš Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. e2-3186-653/2018; CPK 179 straipsnio 3 dalis). Suinteresuoto asmens atstovė (advokatė) pažymėjo, kad kviesti avarinio durų atidarymo paslaugas teikiančių specialistų nėra poreikio, nes UAB „Nestela“ nuomotų patalpų durų spynos nėra sugedę, tik pakeistos spynų širdelės. Suinteresuoto asmens atstovė (advokatė) pasiūlė administratorei iš anksto derinti dokumentų perdavimo datą, nes atstovė (advokatė) ir jos atstovaujamoji gali būti užimtos.
 11. 2018 m. vasario 12 d. pareiškimu suinteresuoto asmens atstovė (advokatė) nurodė teismui, kad 2018 m. vasario 9 d. pavyko perduoti administratorei UAB „Nestela“ dokumentus (2 t., b. l. 167). Suinteresuoto asmens atstovė (advokatė) paaiškino, kad jai ir administratorei pavyko įkalbėti patalpų nuomotojos UAB „Požeminių jungčių investicija“ direktorių organizuoti patalpų atidarymą, buvo iškviestas durų atidarymo specialistas, kuris, išėmęs durų spyną, atidarė patalpas.
 12. Administratorės 2018 m. vasario 23 d. pranešimu teismas buvo informuotas, kad suinteresuoto asmens K. S. atstovė administratorei perdavė įmonės pirminius buhalterinius dokumentus (2 t., b. l. 177). Administratorė pažymėjo, kad įmonės finansinės apskaitos dokumentai bankroto bylos iškėlimo dienai nebuvo perduoti.
 13. Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis (Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-3186-653/2018 pagal ieškovės BUAB „Nestela“ ieškinį atsakovei K. S. dėl žalos atlyginimo) nustatyta, kad suinteresuotas asmuo K. S. 2017 m. liepos 5 d. pareiškimu kreipėsi į Vilniaus miesto antrąjį policijos komisariatą prašydama leisti iš nuomojamų patalpų paimti UAB „Nestela“ daiktus – turtą ir dokumentus, be kurių įmonė negali vykdyti veiklos. Suinteresuotas asmuo nurodė, kad nuomotoja UAB „Požeminės jungtys“ 2017 m. liepos 3 d. savavališkai dėl susidariusių nuomininkės UAB „Nestela“ įsiskolinimų pakeitė nuomojamų patalpų spynas, todėl UAB „Nestela“ neturi galimybės patekti į šias patalpas. Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 2017 m. liepos 28 d. nutarimu nutarta nutraukti administracinio nusižengimo bylos teiseną, trūkstant kaltę įrodančių duomenų, kad yra trukdoma patekti į patalpas. Suinteresuotam asmeniui buvo išaiškinta teisė šį nutarimą skųsti teismui.
 14. Suinteresuotas asmuo K. S. 2017 m. gruodžio 12 d. ir 2017 m. gruodžio 14 d. pareiškimais kreipėsi į Vilniaus miesto antrąjį policijos komisariatą (2 t., b. l. 147). 2017 m. gruodžio 12 d. pareiškimas teismui nagrinėjamoje byloje nepateiktas. 2017 m. gruodžio 14 d. pareiškime suinteresuotas asmuo nurodė, kad papildo argumentus, išdėstytus 2017 m. gruodžio 12 d. pareiškime. Taip pat 2017 m. gruodžio 14 d. pareiškime nurodoma, kad patalpų nuomotoja UAB „Požeminių jungčių investicija“ yra sulaikiusi visą UAB „Nestela“ dokumentaciją ir turtą, todėl nėra galimybės perduoti įmonės dokumentų bankroto administratoriui. Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 2017 m. gruodžio 29 d. nutarimu nutarta nutraukti administracinio nusižengimo bylos teiseną (2 t., b. l. 153, 155). Šiame nutarime nurodyta, kad 2017 m. gruodžio 12 d. policijos įstaigoje buvo gautas suinteresuoto asmens atstovės (advokatės) pareiškimas, taip pat 2017 m. gruodžio 27 d. buvo gautas pakartotinis pareiškimas dėl UAB „Požeminių jungčių investicija“ direktoriaus patraukimo administracinėn atsakomybėn. 2017 m. gruodžio 13 d. policijos pareigūnams (tyrėjams) nuvykus ginčo (nuomotų) patalpų adresu ir pabendravus su UAB „Požeminių jungčių investicija“ direktoriumi, pastarasis paaiškino, jog atrakinti UAB „Nestela“ nuomotų patalpų negali, nes neturi raktų, o durų laužti neketina, nes patalpose yra UAB „Nestela“ daiktų. UAB „Požeminių jungčių investicija“ direktorius pažymėjo, kad neprieštarauja, jog būtų išlaužtos šių patalpų durų spynos, dėl to pretenzijų neturės. Nutarime nurodyta, kad 2017 m. gruodžio 14 d. buvo susisiekta su suinteresuoto asmens atstove (advokate) ir jai buvo paaiškinta, jog UAB „Požeminių jungčių investicija“ direktorius raštu patvirtino savo neprieštaravimą dėl patalpų durų spynų laužimo. Nutarime konstatuota, kad nebuvo padarytas administracinis nusižengimas ir pasiūlyta suinteresuotam asmeniu savo pažeistas teises ginti civilinio proceso tvarka.
 15. Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 2017 m. gruodžio 29 d. nutarimą suinteresuotas asmuo apskundė teismui (2 t., b. l. 157-158). Skunde suinteresuotas asmuo nurodė, kad 2017 m. gruodžio 12 d. buvo vykta atsiimti įmonės daiktų, tačiau UAB „Požeminių jungčių investicija“ direktorius patalpų durų neleido laužti, nurodė, kad tokiu atveju pateiks reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo. Suinteresuotas asmuo skunde išdėstė nuomonę, kad UAB „Požeminių jungčių investicija“ direktoriaus raštiškas sutikimas dėl patalpų durų spynų laužimo tėra siekis išvengti administracinės atsakomybės.
 16. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. kovo 15 d. nutartimi administracinių nusižengimų byloje Nr. II-126-486/2018 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 2017 m. gruodžio 29 d. nutarimą, kuriuo buvo nutraukta (nepradėta) administracinio nusižengimo bylos teisena, paliko nepakeistą ir suinteresuoto asmens K. S. atstovės (advokatės) skundo netenkino (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Šioje nutartyje nurodyta, kad suinteresuoto asmens atstovei (advokatei) buvo pasiūlyta kreiptis į antstolį, kad atidarant duris būtų konstatuotos faktinės aplinkybės ir vėliau nekiltų nesusipratimų, tačiau minėtais patarimais UAB „Nestela“ nepasinaudojo, antstolis kviestas nebuvo. Teismas pažymėjo, kad institucija (policija) tinkamai taikė įstatymo nuostatas, teisingai įvertino bylos duomenis ir jų visumos pagrindu padarė motyvuotas išvadas dėl administracinio nusižengimo sudėties požymių nebuvimo UAB „Požeminių jungčių investicija“ direktoriaus veiksmuose. 2018 m. balandžio 4 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas ir 2018 m. balandžio 5 d. priimtas suinteresuoto asmens K. S. atskirasis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 15 d. nutarties.
 17. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 18 d. nutartimi administracinių nusižengimų byloje Nr. AN2-208-315/2018 suinteresuoto asmens K. S. skundas atmestas. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad administracinio nusižengimo teisena dėl suinteresuoto asmens skunduose nurodomų aplinkybių UAB „Požeminių jungčių investicija“ direktoriaus atžvilgiu buvo nepradėta pagrįstai. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymėjo, kad suinteresuoto asmens pažeistos teisės gali būti ginamos civilinio proceso tvarka.

13Dėl bylos esmės

 1. Byloje kilo ginčas dėl to, ar pagrįstai buvo visiškai nepanaikinta (tik sumažinta) buvusiai įmonės vadovei (suinteresuotam asmeniui) skirta bauda už bankrutuojančios įmonės dokumentų ir turto neperdavimą bankroto administratorei. Suinteresuotas asmuo siekė, kad būtų visiškai panaikinta jam skirta bauda. Teismas sprendė, kad galimas tik baudos sumažinimas, o ne visiškas panaikinimas.
 2. Apeliantė atskirąjį skundą grindžia iš esmės tuo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai visiškai nepanaikino jai skirtos baudos už bankrutuojančios įmonės dokumentų ir turto neperdavimą bankroto administratorei, nes ji dokumentų ir turto administratorei negalėjo perduoti dėl nuo apeliantės nepriklausančių priežasčių. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokie apeliantės argumentai nesudaro pagrindo tenkinti jos atskirojo skundo.
 3. Vilniaus apygardos teismas, 2017 m. spalio 25 d. nutartimi iškeldamas UAB „Nestela“ bankroto bylą, įpareigojo apeliantę per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (2017 m. lapkričio 7 d.) perduoti bankroto administratorei įmonės turtą ir visus dokumentus. Minėta, kad apeliantė apie pareigą perduoti bankroto administratorei įmonės turtą ir visus dokumentus sužinojo vėliausiai 2017 m. lapkričio 14 d., t. y. dar nesuėjus nurodytam 15 dienų terminui (iki 2017 m. lapkričio 22 d.). Pagal byloje esančius įrodymus apeliantė (jos atstovė) į bankroto administratorę pirmą kartą kreipėsi tik 2017 m. gruodžio 8 d. raštu dėl dalies įmonės dokumentų ir antspaudo perdavimo. Tačiau šiuo aspektu pažymėtina, kad apeliantė nurodytu informacinio pobūdžio raštu administratorei jokių įmonės dokumentų ir turto neperdavė. Aptariamą teismo įpareigojimą apeliantė iš dalies įvykdė tik 2018 m. vasario mėn., tačiau administratorei nebuvo perduoti įmonės finansinės apskaitos dokumentai bankroto bylos iškėlimo dienai.
 4. Taigi apeliantė praleido Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 25 d. nutartimi nustatytą terminą įmonės turtui ir dokumentams administratorei perduoti, todėl administratorė 2017 m. gruodžio 6 d. kreipėsi į teismą su prašymu dėl baudos apeliantei skyrimo už įpareigojimo perduoti administratorei įmonės turtą ir dokumentus nevykdymą. Net jeigu būtų traktuojama, kad terminas perduoti administratorei įmonės turtą ir dokumentus skaičiuotinas nuo apeliantės sužinojimo (vėliausiai 2017 m. lapkričio 14 d.) apie tokią jos pareigą, tai vis tiek būtų pagrindas konstatuoti, jog apeliantė šį terminą reikšmingai praleido.
 5. Apeliacinės instancijos teismas nelaiko pagrįstais apeliantės teiginių, kad ji negalėjo perduoti administratorei įmonės turto ir dokumentų dėl to, jog įmonės dokumentai buvo saugomi nuomojamose patalpose, kurių nuomotojas dėl bankrutuojančios įmonės neatsiskaitymo su juo pakeitė šių patalpų spyną, tokiu būdu užkirsdamas galimybę apeliantei į jas patekti. Byloje nustatyta, kad apeliantė dar 2017 m. liepos mėn. kreipėsi į policiją dėl patalpų nuomotojo savavališkai pakeistos nuomojamų patalpų spynos, dėl ko apeliantė neturi galimybės patekti į šias patalpas. Policijos įstaigai 2017 m. liepos 28 d. nutarimu nusprendus nutraukti administracinio nusižengimo bylos teiseną, trūkstant kaltę įrodančių duomenų, kad yra trukdoma patekti į patalpas, apeliantė tokio policijos įstaigos procesinio sprendimo teismui neskundė, jokių kitų efektyvių teisinių priemonių dėl susidariusios jai nepalankios situacijos nesiėmė.
 6. Apeliantė, net ir iškėlus įmonės bankroto bylą, tik 2017 m. gruodžio 8 d. rašte administratorei nurodė, kad yra viso labo išsiųstas raštas patalpų nuomotojui dėl sulaikytų įmonės dokumentų perdavimo iki 2017 m. gruodžio 12 d. Nors apeliantė, elgdamasi atidžiai ir rūpestingai, sąžiningai siekdama per nustatytą terminą perduoti įmonės dokumentus administratorei, patalpų nuomotojui sutinkant, turėjo galimybę laiku pasinaudoti avarinio nuomotų patalpų spynų atrakinimo paslaugomis (tokią galimybę policijos pareigūnai apeliantės atstovei išaiškino dar 2017 m. gruodžio 14 d.), tačiau tai buvo padaryta (avariniu būdu atidarytos nuomotų patalpų durys) tik 2018 m. vasario mėn.
 7. Apeliantės nepagrįstą pasyvumą patvirtina ir jos atstovės 2018 m. vasario 5 d. raštas administratorei dėl dokumentų paėmimo, kuriame išreiškiamas iš esmės neigiamas požiūris į avarinio durų atidarymo paslaugas teikiančių specialistų pasitelkimą, jį grindžiant aplinkybe, kad spynos nėra sugedusios, tik pakeistos jų širdelės. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, toks apeliantės, veikiančios per savo atstovę, nenoras iš esmės spręsti susidariusią kliūčių patekti į nuomotas patalpas šalinimo problemą, dirbtinai ieškant priežasčių jos efektyviai nespręsti, gali būti traktuojamas kaip apeliantės siekis nevykdyti teismo įpareigojimo perduoti administratorei bankrutavusios įmonės turtą ir dokumentus. Pastebėtina ir tai, kad minėtame apeliantės atstovės 2018 m. vasario 5 d. rašte išreikšta pozicija, jog administratorė turi iš anksto derinti dokumentų perdavimo datą, nes apeliantė ir jos atstovė gali būti užimtos, nesuderinama su apeliantės, kaip bankrutavusios įmonės direktorės, pareiga nedelsiant perduoti administratorei įmonės dokumentus ir turtą. Vilniaus apygardos teismo patalpose iš anksto suplanuotas 2018 m. sausio 30 d. susitikimas su administratore dėl dokumentų perėmimo neįvyko irgi apeliantės atstovės iniciatyva.

14Dėl bylos procesinės baigties

 1. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė ir tinkamai įvertino nagrinėjamam klausimui svarbias faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė ir aiškino aktualias ĮBĮ ir CPK nuostatas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

15Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai