Byla 2A-337/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audronės Jarackaitės, Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, sekretoriaujant Agnei Aguonytei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. Nerijui Katiliui, atsakovo atstovui adv. Tomui Juodžiui, viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Palangos statyba“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. lapkričio 20 d. galutinio sprendimo, civilinėje byloje Nr.2-863-479/2008 pagal ieškovo UAB „Palangos statyba“ ieškinį atsakovui UAB „Ardimpas“ dėl skolos ir netesybų priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Palangos statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka ir prašė iš atsakovo UAB „Ardimpas“ priteisti 9309,10 Lt skolos už atliktus darbus, 186330,91 Lt netesybų (185 400 Lt delspinigių ir 930,91 Lt baudos), taip pat bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, jog 2006 m. sausio 30 d. su atsakovu buvo sudaryta statybos rangos sutartis Nr. S-06/01/30-22, pagal kurią atsakovas įsipareigojo savo lėšomis ir priemonėmis atlikti 4 aukštų 26 butų gyvenamojo namo, esančio Kretingos g. 78A, Klaipėdoje, bendruosius statybos ir dalinės apdailos darbus, atlikti šildymo, buitinių nuotekų, vidaus karšto ir šalto vandentiekio, elektros instaliacijos I stadijos įrengimo, telekomunikacijų ir ryšių išvedžiojimo bei inžinerinių tinklų atvedimo į pastatą, prijungimo prie miesto inžinerinių tinklų darbus. 2006 m. rugsėjo 26 d. pakeitus rangos sutartį, jos įvykdymo terminas nustatytas 2007 m. sausio 26 d. Atsakovui vėluojant atlikti sutartus darbus, 2007 metų liepos mėnesį ieškovas buvo priverstas samdyti kitus rangovus, kurie atliktų su atsakovu sutartus darbus. Tretiesiems asmenims buvo išrašyta PVM sąskaitų faktūrų už 9309,10 Lt, todėl šią sumą ieškovas prašė priteisti iš atsakovo. Taip pat ieškovas prašė priteisti sutarties 10.3 punkte numatytą baudą – 10 procentų nuo atliktų darbų vertės (930,91 Lt) bei delspinigius – 0,05 procento nuo suderėtos objekto kainos (2060000 Lt) už kiekvieną uždelstą dieną, tai yra 185400 Lt. Kadangi ieškovas taip pat yra skolingas atsakovui už atsakovo jau atliktus darbus, ieškovo skola sudarė 87625,09 Lt, todėl ieškovas atliko įskaitymą ir prašė teismo dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo 108014,92 Lt bei bylinėjimosi išlaidas.

5Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. rugsėjo 7 d. preliminariu sprendimu ieškovo ieškinį patenkino.

6Atsakovas 2008 m. kovo 6 d. pareiškė prieštaravimus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 7 d. preliminaraus sprendimo. Atsakovas nurodė, kad teismo sprendimo dalis dėl 185400 Lt netesybų priteisimo yra neteisėta, nes tokio dydžio netesybos atlieka ne kompensacinę, bet baudžiamąją funkciją. Teismas privalėjo atsižvelgti ir į tai, kad atsakovo neatliktų darbų vertė tik 9309,10 Lt ir pagal šių darbų vertę atsakovui gali būti taikomos netesybos. Teismas nepagrįstai patvirtino įskaitymą, nes atsakovui yra iškelta bankroto byla ir įskaitymas negalimas.

7Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. lapkričio 20 d. galutiniu sprendimu pakeitė Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 7 d. preliminarų sprendimą ir ieškovui iš atsakovo priteistą 9309,1 Lt skolą sumažino iki 2500,13 Lt, priteistas netesybas nuo 185400 Lt sumažino iki 612,8 Lt, kitą preliminaraus teismo sprendimo dalį panaikino ir ieškinį šioje dalyje atmetė. Teismas nurodė, kad byloje nustatyta, kad atsakovas neatliko sutartyje numatytų darbų – nepasodino medžių, nepastatė suoliukų, nesumontavo sienelės – ir juos savo sąskaita atliko ieškovas, kuris nebuvo už šių darbų atlikimą sumokėjęs atsakovui. Taigi ieškovo sumokėtas naujam rangovui atlyginimas nėra ieškovo nuostoliai, nes pirmojo rangovo – atsakovo – darbą atliko kiti rangovai. Teismas įvertino tai, kad LR CK 6.658 str. 3 d. nustatyta užsakovo teisė pavesti trečiajam asmeniui darbą pataisyti rangovo sąskaita reiškia darbo kokybinių trūkumų pašalinimą. Šioje byloje yra pateikti įrodymai, kad atsakovas nesureguliavo langų bei durų ir tai turėjo atlikti naujas rangovas. Ieškovas už šiuos darbus sumokėjo 2500,13 Lt. Teismas sutiko su tuo, kad atliktų darbų trūkumų šalinimas yra ieškovo nuostoliai ir ieškovas turi teisę reikalauti, kad trūkumams pašalinti išleista lėšų suma – 2500,13 Lt – būtų priteista iš atsakovo. Teismas taip pat nurodė, kad atsakovas pažeidė sutarties įvykdymo terminus ir ieškovas turi teisę į netesybų priteisimą. Byloje yra pateikti įrodymai, kad atsakovas privalėjo atliktus darbus perduoti iki 2007 m. sausio 26 d. Ieškovas ne kartą kreipėsi į atsakovą su prašymu perduoti atliktus darbus ir paskutinis prašymas pateiktas atsakovui 2007 m. liepos 25 d. Atsakovas nepateikė įrodymų apie sutarties įvykdymą per sutartyje numatytą terminą. Taigi ieškovas pagrįstai vadovaujasi 2006 m. sausio 30 d. sutarties nuostatomis dėl atsakomybės taikymo atsakovui už sutarties įvykdymo termino pažeidimą. Ieškovas už termino atlikti darbus pažeidimą atsakovui apskaičiavo 185400 Lt netesybų, tačiau teismas, vadovaudamasis LR CK 6.258 str. 3 d., konstatavo, kad neprotinga 0,05 procento dydžio netesybas pagal sutarties 4.4 punktą apskaičiuoti atsižvelgiant į sutarties objekto kainą – 2060000 Lt, jeigu atsakovas neatliko darbų, kurių vertė 6808,97 Lt. Taigi 0,05 procento netesybas tikslinga apskaičiuoti pagal darbų, kurių atsakovas neatliko, vertę ir tokios netesybos sudaro 612,8 Lt. Kadangi teismas priteisė ieškovui 2500,13 Lt nuostolių atlyginimą, o netesybos įskaitomos į nuostolius, teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo ieškovui priteisti netesybas už atsisakymą pašalinti darbų trūkumus. Ieškovas įrodinėja, kad jis 87625,09 Lt dydžio skolą atsakovui įskaitė į atsakovo ieškovui padarytus 9309,10 Lt nuostolius bei atsakovui apskaičiuotas netesybas, kurių dydis 186330,91 Lt, todėl atsakovas po atlikto įskaitymo ieškovui skolingas 108014,92 Lt. Atsakovas su įskaitymu nesutinka ir tokia atsakovo nuostata yra pagrįsta. Ieškovas privalėjo atsakovui raštu pranešti apie tai, kokio dydžio skola yra įskaitoma (LR CK 6.131 str. 1 d.). Tokio pranešimo apie skolos įskaitymą ieškovas teismui nepateikė (LR CPK 178 str.). Teismas konstatavo, kad dėl netesybų ir nuostolių, kuriuos ieškovas įskaito į skolą atsakovui, yra iškilęs ginčas, todėl įskaitymas yra negalimas.

8Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. lapkričio 20 d. galutinį sprendimą ir priimti naują sprendimą – palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 7 d. preliminarų sprendimą. Apeliantas skundą grindžia šiais motyvais:

91. Pirmosios instancijos teismas pažeidė procesines teisės normas, nes Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 7 d. preliminarus sprendimas įsiteisėjo 2007 m. spalio 23 d., o 2007 m. lapkričio 13 d. buvo išduotas pagal šį sprendimą vykdomasis raštas. Tačiau praėjus beveik penkiems mėnesiams, 2008 m. kovo 15 d. po preliminaraus sprendimo įsiteisėjimo, pirmosios instancijos teismas atnaujino atsakovui terminą prieštaravimams pareikšti ir juos priėmė. Teismui nutarus nagrinėti iš naujo bylą, kurioje buvo įsiteisėjęs sprendimas, buvo akivaizdžiai pažeistos procesinės teisės normos, todėl pirmosios instancijos skundžiamas galutinis sprendimas naikintinas.

102. Teismas nepagrįstai sumažino sutartimi sutartas netesybas. Šalys yra verslininkai, puikiai išmanantys sutartis, kompetentingai nustatė netesybų dydį, atsižvelgdami į objekto svarbą ir sutarties kainą, todėl negalima teigti, kad netesybos yra neprotingai didelės.

113. Atmestinas teismo motyvas dėl skolos įskaitymo, nes ieškovas neabejotinai turėjo teisę įskaityti Sutarties pagrindu mokėtinas netesybas ir tretiesiems asmenims už atitinkamus darbus sumokėtas pinigų sumas su atsakovui mokėtinomis sumomis, ir šia teise ieškovas pasinaudojo, ieškinio pareiškimu informuodamas atsakovą apie įskaitymą.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. lapkričio 20 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą. Jis nurodo, kad:

131. Atsakovo administratorius prašyme atnaujinti procesą nurodė visas svarbias aplinkybes, įrodančias, jog atsakovas nebuvo tinkamai informuotas, todėl teismas pagrįstai priėmė atsakovo prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo ir iš dalies jį pakeitė.

142. Netesybos įskaitomos į nuostolius ir neatlieka baudinės funkcijos, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai netesybas sumažino kaip neprotingai dideles. Atsakovas neatliko tik 0,45 proc. sutartyje numatytų darbų, todėl priteisti 185000 Lt netesybų, kas sudarytų 9 proc. darbų vertės būtų neteisinga.

153. Teismas pagrįstai nurodė, kad ieškovas turėjo raštu informuoti atsakovą apie tai, kokio dydžio skola yra įskaitoma. Be to, negalima įskaityti skolos, kuri ginčijama teisme.

16Apeliacinis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

18Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK 329 str.).

19Ieškovo apeliaciniame skunde nurodyti argumentai nėra pagrįsti ir nesudaro pagrindo pirmosios instancijos teismo sprendimui naikinti.

20Dėl apelianto nurodytų

21procesinių teisės normų pažeidimo

22Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė procesinės teisės normas, nes praėjus beveik penkiems mėnesiams po preliminaraus sprendimo įsiteisėjimo atsakovo prašymą dėl proceso atnaujinimo laikė prieštaravimais dėl preliminaraus sprendimo, atnaujino terminą prieštaravimams pareikšti ir juos priėmė (CPK 430 str.).

23Teisėjų kolegija sutinka, kad atsakovas praleido CPK 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą 20 dienų terminą prieštaravimams dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo pareikšti. Tačiau šis terminas nėra naikinamasis. Minėto CPK 430 straipsnio 5 dalyje yra numatyta teismo teisė atnaujinti praleistą prieštaravimams pareikšti terminą, jeigu jis praleistas dėl svarbių priežasčių.

24Kaip matyti iš bylos medžiagos ieškovo pareikštas atsakovui ieškinys teisme gautas 2007 m. rugpjūčio 30 d. Preliminarų sprendimą teismas priėmė 2007 m. rugsėjo 7 d. Atsakovui preliminarų sprendimą ir kitus priedus teismas išsiuntė 2007 m. rugsėjo 12 d. (b. l. 34), tačiau laiškas nebuvo atsakovui įteiktas (b. l. 36). Byloje nėra jokių įrodymų, kad per įstatymo nustatytą 20 d. laikotarpį pareikšti prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo atsakovas buvo informuotas apie teismo priimtą tokį sprendimą.

252007 m. gruodžio 3 d. atsakovui buvo iškelta bankroto byla (b. l. 56-57). Prašymą dėl proceso atnaujinimo (b. l. 62-67) pateikė bankroto administratorius, sužinojęs apie priimtą preliminarų sprendimą, kai ieškovas pateikė kreditorinį reikalavimą.

26Esant nurodytoms aplinkybėms pirmosios instancijos teismas atsakovo administratoriaus prašymą dėl proceso atnaujinimo pagrįstai laikė prieštaravimais dėl priimto preliminaraus sprendimo, atnaujino praleistą dėl svarbių priežasčių terminą ir juos priėmė (CPK 430 str. 5 d.).

27Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, priimdamas atsakovo prieštaravimus, nepažeidė procesinės teisės normų. Priešingai, tai atitinka civilinio proceso esmei bei teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams (CPK 3 str. 1 d.).

28Preliminarus sprendimas iš esmės yra sąlyginis sprendimas, nes jį priimdamas teismas vadovaujasi tik ieškovo pateiktais rašytiniais įrodymais. Jis atspindi tik vienos šalies (ieškovo) požiūrį. Preliminaraus sprendimo priėmimas iš esmės reiškia tik dokumentinio proceso pradžią, o atsakovo nuomone dėl pareikšto ieškinio ir priimto sprendimo tik bus išdėstyta prieštaravimuose. Tol kol atsakovo nuomonė dėl preliminaraus sprendimo ir ieškinio byloje nėra aiški, reiškia, kad kitos šalies teisė būti išklausytai nėra įgyvendinta.

29Atsižvelgiant į preliminaraus sprendimo ypatumus ir esant kitos šalies nesutikimui, nėra pagrindo pirmosios instancijos teismo priimtus atsakovo prieštaravimus vertinti kaip proceso teisės normų pažeidimą vien tik dėl formalių pagrindų.

30Dėl netesybų dydžio

31Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada dėl netesybų dydžio sumažinimo ir mano, kad nėra pagrindo pripažinti, kad šalių sutartimi nustatytas netesybų dydis yra neprotingas. Sutartimi (4.4 p., b. l. 7) šalys susitarė, kad Rangovas (byloje atsakovas) vėluodamas atlikti darbus moka Užsakovui (byloje ieškovas) 0,05 % dydžio baudą nuo suderintos objekto kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovui buvo ypatingai svarbus savalaikis visų darbų atlikimas, nes nuo to priklauso atitinkamo gyvenamojo namo būtų pirkimas-pardavimas, dėl to ir netesybos buvo numatytos nuo visos objekto kainos.

32Kiekviena sutarties šalis privalo laiku ir tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą gali būti taikomos netesybos (CK 6.73 str., 6.258 str.). CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Kitaip tariant, netesybos nėra baudinės, o atlieka kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti kitai šaliai nuostolius. Tačiau tai nereiškia, kad šalys negali sutartimi nustatyti protingo dydžio netesybas ir jas gauti viršijant įrodytų nuostolių dydį. Priešingu atveju būtų paneigta netesybų, kaip prievolių užtikrinimo priemonės reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 str. 1 d., 6.156 str.). CK 6.73 str. 1 d. ir 6.258 str. įtvirtintas netesybų įskaitymo į nuostolių principas nesudaro teisinio pagrindo mažinti sutartines netesybas iki įrodytų nuostolių dydžio. Pagal šių straipsnių nuostatas, teismas gali sumažinti netesybas tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo įvykdymo.

33Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį paskaičiuotas netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. CK 6.73 str. 2 d. numatyta sąvoka ,,netesybos aiškiai per didelės“ ir 6.258 str. 3 d. sąvoka ,,netesybos neprotingai didelės“ nėra sukonkretintos, todėl teismui sprendžiant klausimą ar netesybos ne per didelės, turi būti atsižvelgiama į kiekvienos konkrečios bylos aplinkybes, CK 1.5 str. įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, bei siekti nepažeisti šalių interesų pusiausvyros.

34Tokios praktikos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis teismas civilinėse bylose 3K-7-304/2007, 3K-3-401/2008.

35Iš pateiktų į bylą įrodymų matyti, kad atsakovas pagal 2006 m. sausio 30 d. statybos rangos sutartį įsipareigojo atlikti gyvenamojo namo visus bendrastatybinius ir dalinės apdailos bei kitus darbus (sut. 1 p., b. l. 6) bendrai 2060000 Lt sumai (sut. 2.1 p., b. l. 6). Darbų pabaiga buvo numatyta 2007 m. sausio 26 d. (b. l. 11). Iki nurodytos datos nebuvo atlikti visi darbai. Tai įrodo ieškovo raštai (b. l. 12, 13, 14, 15, 16), o taip pat PVM sąskaitos faktūros (b. l. 17-24). Atsakovas iš viso neatliko darbų 6808,97 Lt sumai ir 2500,13 Lt sumokėjo už kokybinių trūkumų pašalinimą (b. l. 17-18). Lyginant neatliktų darbų vertę su bendra visų objekto darbų suma – 2060000 Lt, neatlikti darbai tesudaro tik 0,33 % objekto vertės. Be to, kaip matyti iš ieškovo raštuose (b. l. 14, 15, 16) nurodytų neatliktų darbų, atsakovas ne visus darbus galėjo atlikti 2007 m. sausio 26 dienai (pvz. apželdinimas vaikų žaidimų aikštelės įrengimas). 2007 m. gruodžio 3 d. atsakovui buvo iškelta bankroto byla.

36Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei mažą neatliktų darbų vertę, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad neprotinga skaičiuoti 0,05 % dydžio netesybas pagal sutarties 4.4 p. nuo visos sutartinės objekto kainos t. y. 2060000 Lt (LR CK 6.258 str. 3 d.), o tikslinga netesybas apskaičiuoti pagal neatliktų darbų vertę.

37Dėl įskaitymo

38Apeliantas savo apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovas negalėjo atlikti įskaitymo dėl to, kad reikalavimai ginčijami teisme. Apelianto teigimu, tuo metu, kai buvo atliktas įskaitymas jokių ginčų teisme dėl reikalavimų nebuvo.

39Teisėjų kolegijos nuomone, šie apelianto teiginiai nėra pagrįsti.

40CK 6.130 str. nustato priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą kaip prievolės pabaigos pagrindą, bei tokio įskaitymo taikymo sąlygas. Viena iš tokių sąlygų yra, kad abu reikalavimai turi galioti ir būti apibrėžti. Jeigu vienos šalies reikalavimas nėra akivaizdus, apibrėžtas (ginčijamas teisme), jo negalima įskaityti (CK 6.134 str. 1 d. 1 p.).

41Pagal CK 6.131 str. 1 d. įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies valios, tačiau kita šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą. CK 6.131 str. 2 d. nustato, kad prievolės šalis, pasinaudojusi įskaitymo teise, apie tai privalo pranešti kitai šaliai, nes to reikalauja šalių bendradarbiavimo pareiga (CK 6.38 str. 3 d.).

42Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas atsakovui skolingas 87625,09 Lt (b. l. 25-26). Šios skolos sumos šalys neginčija.

43Ieškovas už atsakovo sutartinių įsipareigojimų netinkamą vykdymą jam priskaičiavo netesybas bei nuostolius bendrai 195640,01 Lt sumai. Apie jokį reikalavimų įskaitymą ieškovas nepranešė atsakovui. Faktiškai ieškovas reikalavimų įskaitymą atliko pateikdamas ieškinį teismui, kuris buvo nagrinėjamas dokumentinio proceso tvarka ir buvo priimtas preliminarus sprendimas. Įrodymų, kad atsakovui buvo įteiktas preliminarus sprendimas byloje nėra. Apie preliminarų sprendimą, kartu ir apie atliktą įskaitymą sužinojo atsakovo bankroto administratorius, ieškovui apteikus tvirtinti kreditorinį reikalavimą.

44Atsakovas ginčija ieškovo priskaičiuotas netesybas bei nuostolius, nesutinka su įskaitymu. Todėl pagal CK 6.134 str. 1 d. 1 p. įskaitymas nėra galimas.

45Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo galutinis sprendimas yra pagrįstas ir apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo jį naikinti.

46Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

47Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. lapkričio 20 d. galutinį sprendimą.

48Priteisti iš ieškovo UAB ,,Palangos statyba“ į valstybės biudžetą 6,70 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas UAB „Palangos statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. rugsėjo 7 d. preliminariu sprendimu... 6. Atsakovas 2008 m. kovo 6 d. pareiškė prieštaravimus dėl Klaipėdos... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. lapkričio 20 d. galutiniu sprendimu... 8. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2008... 9. 1. Pirmosios instancijos teismas pažeidė procesines teisės normas, nes... 10. 2. Teismas nepagrįstai sumažino sutartimi sutartas netesybas. Šalys yra... 11. 3. Atmestinas teismo motyvas dėl skolos įskaitymo, nes ieškovas neabejotinai... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo Klaipėdos apygardos teismo... 13. 1. Atsakovo administratorius prašyme atnaujinti procesą nurodė visas... 14. 2. Netesybos įskaitomos į nuostolius ir neatlieka baudinės funkcijos, todėl... 15. 3. Teismas pagrįstai nurodė, kad ieškovas turėjo raštu informuoti... 16. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK... 19. Ieškovo apeliaciniame skunde nurodyti argumentai nėra pagrįsti ir nesudaro... 20. Dėl apelianto nurodytų... 21. procesinių teisės normų pažeidimo... 22. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė procesinės... 23. Teisėjų kolegija sutinka, kad atsakovas praleido CPK 430 straipsnio 1 dalyje... 24. Kaip matyti iš bylos medžiagos ieškovo pareikštas atsakovui ieškinys... 25. 2007 m. gruodžio 3 d. atsakovui buvo iškelta bankroto byla (b. l. 56-57).... 26. Esant nurodytoms aplinkybėms pirmosios instancijos teismas atsakovo... 27. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, priimdamas atsakovo... 28. Preliminarus sprendimas iš esmės yra sąlyginis sprendimas, nes jį... 29. Atsižvelgiant į preliminaraus sprendimo ypatumus ir esant kitos šalies... 30. Dėl netesybų dydžio... 31. Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad nesutinka su pirmosios instancijos... 32. Kiekviena sutarties šalis privalo laiku ir tinkamai vykdyti savo sutartines... 33. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį paskaičiuotas netesybas tik... 34. Tokios praktikos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis teismas civilinėse... 35. Iš pateiktų į bylą įrodymų matyti, kad atsakovas pagal 2006 m. sausio 30... 36. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei mažą neatliktų darbų vertę,... 37. Dėl įskaitymo... 38. Apeliantas savo apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 39. Teisėjų kolegijos nuomone, šie apelianto teiginiai nėra pagrįsti.... 40. CK 6.130 str. nustato priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą... 41. Pagal CK 6.131 str. 1 d. įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies valios,... 42. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas atsakovui skolingas 87625,09 Lt (b.... 43. Ieškovas už atsakovo sutartinių įsipareigojimų netinkamą vykdymą jam... 44. Atsakovas ginčija ieškovo priskaičiuotas netesybas bei nuostolius, nesutinka... 45. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 46. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 47. Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. lapkričio 20 d.... 48. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Palangos statyba“ į valstybės biudžetą 6,70...