Byla 2A-540/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas), Konstantino Gurino ir Donato Šerno (pranešėjas), sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovų atstovams prokurorui Remigijui Senkui, Aidui Vaidinauskui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. L. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. sausio 31 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-92-425/2008 pagal ieškovų Panevėžio apygardos vyriausiojo prokuroro ir Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ieškinį atsakovams A. L. D. L. ir D. L. dėl termino pratęsimo ir prievolių įvykdymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Į Panevėžio apygardos teismą su ieškiniu atsakovams A. L. ir D. L. kreipėsi Panevėžio apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau - Panevėžio apskrities VMI) interesais ir prašė pratęsti terminą pareikšti kreditorinius reikalavimus D. E. L. palikimą priėmusiems įpėdiniams atsakovams A. L. ir D. L. , priteisti iš solidariai atsakovų Panevėžio apskrities VMI naudai 320 533,96 Lt bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje nurodė, kad Panevėžio apskrities VMI 2007 m. birželio 15 d. atliko mokestinį patikrinimą dėl D. E. L. ir pateikė „Patikrinimo aktą“ Nr. 32-28 bei patikrinimo pažymą Nr. 32-28, kuriais D. E. L. priskaičiavo 315 114 Lt gyventojų pajamų mokesčių ir 5 419,96 Lt gyventojų pajamų mokesčio delspinigių. 2006 m. kovo 10 d. mirusios Dalios A. L. turto, tarp jų ir 360 350 JAV dolerių arba 1 043 970 Lt, paveldėtojai yra atsakovai A. L. ir D. L. , kurie priėmė palikimą. Apie mirusiosios D. E. L. nesumokėtus mokesčius tapo žinoma tik Panevėžio apskrities VMI atlikus mokestinį patikrinimą, t.y. 2007 m. birželio 15 d. Valstybinėje mokesčių inspekcijoje D. E. L. 360 350 JAV dolerių arba 1 043 970 Lt, rastų AB „Šiaulių bankas“ seife Nr. 406, nebuvo deklaravusi, todėl anksčiau apie gyventojų pajamų mokesčio nesumokėjimą ieškovams nebuvo žinoma būtent dėl jos kaltės, todėl ši aplinkybė pripažintina svarbia pratęsti terminą pareikšti reikalavimus jos palikimą priėmusiems įpėdiniams. Panevėžio apskrities VMI 2007 m. rugpjūčio 6 d. pranešimas nepatvirtina jokių atsakovo A. L. , jo atstovo nurodytų turinčių reikšmės šiai bylai aplinkybių, o tik tai, kad Panevėžio apskrities VMI pagrįstai atliko mokestinį patikrinimą dėl D. L. . Pasak ieškovų, nuo palikimo atsiradimo dienos nėra praėję daugiau kaip trys metai. D. L. nesumokėti mokesčiai susiję su valstybės biudžeto lėšų praradimu, o tai yra valstybės ir visos visuomenės rūpimas reikalas, t.y. viešasis interesas, kurį gina prokuroras.

5Panevėžio apygardos teismas 2008 m. sausio 31 d. sprendimu nusprendė ieškinį patenkinti, pratęsti terminą Panevėžio apygardos vyriausiajam prokurorui ir Panevėžio apskrities VMI pareikšti kreditorinius reikalavimus D. E. L. palikimą priėmusiems įpėdiniams A. L. ir D. L. . Teismas taip pat nusprendė priteisti iš A. L. Panevėžio apskrities VMI 160 266,98 Lt bei 3 602,50 Lt žyminio mokesčio ir 14 Lt teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą, priteisti iš D. L. Panevėžio apskrities VMI 160 266,98 Lt bei 3 602,50 Lt žyminio mokesčio ir 14 Lt teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą, priteisti iš D. L. Panevėžio apygardos prokuratūrai 249 Lt procesinių dokumentų, įteikiant viešo paskelbimo būdu, išlaidų.

6Teismas sprendime nurodė, kad niekuo nepatvirtintas, neįrodytas atsakovo A. L. atstovo teiginys, kad dalis banko seife rastų pinigų priklausė D. L. motinai A. V. , kuri dirbo mokytoja, todėl kartu su atsakovų motina augina švelniakailius žvėrelius, o uždirbtus pinigus dėl saugumo laikė banko seife. Panevėžio apskrities VMI, atlikusi mokestinį patikrinimą dėl D. E. L. 2007 m. birželio 15 d. „Patikrinimo aktu“ Nr. 32-28 nustatė, kad D. L. iki 2003 m. gruodžio 31 d. nėra deklaravusi 360 350 JAV dolerių arba 1 043 970 Lt sumos, laikytos seife ir nėra dokumentų ir duomenų, pagrindžiančių lėšų šaltinį. VMI tikrino fizinį asmenų pajamų mokestį nuo 2002 m. sausio 1 d. iki 2002 m. gruodžio 31 d., gyventojų pajamų mokestį nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2006 m. kovo 10 d. Mokesčių administratorius, atsižvelgęs į patikrinimo metu surinktą informaciją, padarė išvadą, kad nėra dokumentų ir duomenų, pagrindžiančių 954 890,51 Lt (1 043 970 Lt - 16 000 Lt - 15 000,38 - 59 079,11 + 1 000 Lt) lėšų šaltinį, todėl, vadovaudamasis 2002 m. liepos 2 d. LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 6 straipsnio 1 dalimi ir 3 dalimi, taikė 33 procentų pajamų mokesčio tarifą ir nuo šios sumos priskaičiavo 315 114 Lt nesumokėtą pajamų mokestį (954 890,51 Lt x 33 proc.). Be to, vadovaudamasi 2002 m. liepos 2 d. LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 22 straipsnio 3 dalimi, 25 straipsniu, 27 straipsnio 1 dalimi (2003 m. gruodžio 18 d. įstatymo Nr. IX-1913 redakcija), 27 straipsnio 7 dalimi, 36 straipsnio 2 dalimi, 2004 m. balandžio 13 d. LR Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 96 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei 97 straipsnio 2 dalimi, patikrinimo metu nustatytai, tačiau nesumokėtai mokesčių sumai, VMI priskaičiavo 5 419,96 Lt (315 114 Lt x 0,04 proc. x 43 d.sk.) gyventojų pajamų mokesčio delspinigių. Teismas nurodė, kad atsakovai Lietuvos Respublikos Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka neapskundė Panevėžio apskrities VMI 2007 m. birželio 15 d. „Patikrinimo akto“ Nr. 32-28 bei patikrinimo pažymos Nr. 32-28, patvirtinus šias papildomai priskaičiuotas sumas: 315 114 Lt gyventojų pajamų mokesčio bei 5 419 Lt gyventojų pajamų mokesčio delspinigių, nors tokią galimybę turėjo. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad apie konkrečius mirusios D. L. nesumokėtus mokesčius ieškovams tapo žinoma tik Panevėžio apskrities VMI 2007 m. birželio 15 d. atlikus mokestinį patikrinimą dėl D. E. L. ir surašius „Patikrinimo aktą“ Nr. 32-28 bei patikrinimo pažymą Nr. 32-28. Teismas padarė išvadą, kad tik po 2007 m. birželio 15 d. ieškovams tapo arba turėjo tapti žinoma apie D. L. nesumokėtus privalomuosius mokėjimus į valstybės biudžetą. Ieškovai 2007 m. liepos 18 d. su ieškiniu kreipėsi į teismą. Teismas padarė išvadą, kad CK 5.63 str. 1 d. nustatytas 3 mėnesių terminas ieškovams-kreditoriams pareikšti kreditorinius reikalavimus D. L. palikimą priėmusiems atsakovams buvo praleistas dėl svarbių priežasčių – reikėjo surinkti informaciją apie velionės D. L. turtą ir pajamas, jos pateiktas deklaracijas, turimą turtą, visą tai susisteminti ir atlikti mokesčių administratoriui patikrinimą. Teismas nurodytas priežastis pripažino svarbiomis ir nurodė, kad nuo D. L. palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai. Teismas nustatė, kad mirusios D. L. turtą, tarp jų ir 360 350 JAV dolerių arba 1 043 970 Lt, paveldėjo lygiomis dalimis atsakovai A. L. ir D. L. , kurie priėmė palikimą, todėl laikė, kad atsakovai paveldėjo ir mirusios D. L. turtines prievoles, tai yra sumokėti mokesčių administratoriaus priskaičiuotus mokesčius. Atsakovai už palikėjos D. L. skolas atsako visu savo turtu, nes priėmė palikimą padavę pareiškimą notarui (CK 5.52 str.). Kadangi atsakovai velionės palikimą priėmė lygiomis dalimis, už palikėjos skolas ieškovui kiekvienas iš atsakovų turi atsakyti individualiai.

7Apeliaciniu skundu atsakovas A. L. prašo Panevėžio apygardos teismo 2008 m. sausio 31 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

8Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

91. Teismui buvo daromas aiškus poveikis, kadangi visas teisminis procesas buvo iš anksto komentuojamas per masines žiniasklaidos priemones, nurodant, kad A. L. yra susijęs su organizuotu nusikalstamumu, buvo nuteistas dėl turto prievartavimo ir pan.

102. Teismas nepagrįstai nurodė, kad dėl VMI patikrinimo apeliantas nepadavė skundo, tad neištyrė visos bylos medžiagos. Apeliantui 2007 m. rugpjūčio 14 d. buvo pasirašytinai įteiktas atsakymas į skundą, kuriame nurodyta, kad jis nėra mokesčių mokėtojas ir jo skundas nenagrinėjamas. Panevėžio apskrities VMI 2007 m. rugpjūčio 6 d. raštas buvo pateiktas į bylą (CPK 197 str. 2 d.). Apeliantas turėjo pakankamą pagrindą manyti, kad nėra tinkamas atsakovas byloje, o prokuroras nebuvo įgaliotas ar susitaręs atstovauti VMI.

112. Panevėžio apskrities VMI turėtų įrodyti, kad pinigai gauti nelegaliu būdu arba gautos pajamos, nuo kurių nesumokėti mokesčiai, t.y. įrodyti kaltę. Teismas nepagrįstai atmetė prašymą apklausti J. B. , kuris galėtų patvirtinti, kokie asmenys su jo motina atvykdavo į banką, kad seife buvusi pinigų dalis priklauso ir jo močiutei A. V. .

123. D. L. deklaracijos yra be parašų, o apeliantui nėra žinoma, kad motina būtų naudojusis elektronine bankininkyste.

134. Teismas nepagrįstai nesiėmė veiksmų rasti ir informuoti apie bylą D. L. , apie bylą formaliai paskelbęs spaudoje. D. L. gyvena Ispanijoje, čia yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą. Teismas nesiėmė veiksmų išsiaiškinti D. L. gyvenamosios ir faktinės vietos adreso. Tokiu būdu buvo pažeista teisė į teisingą procesą byloje.

145. Teismas nepagrįstai pratęsė terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti. Vyr. prokuroras, pasirašęs ieškinį, žinojo apie palikimo priėmimą, kadangi saistomas santuokiniais ryšiais su notare, išdavusia atsakovams paveldėjimo teisės liudijimus. Be to, FNTT prie LR VRM Panevėžio apskrityje buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje dėl rastų pinigų, kurį kontroliavo J. Pupkai pavaldi prokurorė N. Grunskienė. Šioje byloje jis buvo apklaustas liudytoju. Todėl ieškovas nepagrįstai grindžia ieškinį VMI patikrinimo aktu ir pažyma, nors jis, kaip prokuroras, turi platesnius įgalinimus.

156. Patikrinimo aktas surašytas 2007 m. birželio 14 d., o pagrindas tokiam aktui surašyti buvo 2007 m. balandžio 18 d. pavedimas. D. L. mirė 2006 m. kovo 10 d. Tad ieškovo pavedimas kitam ieškovui yra perduotas praėjus 1 metams 1 mėnesiui ir 8 dienoms po apelianto mamos mirties. Teismas nepagrįstai sprendimą grindė CK 5.63 straipsnio 4 dalimi. Prokuroras ne laiku kreipėsi į bendraieškovį dėl patikrinimo atlikimo.

16Atsiliepimais į apeliacinį skundą ieškovai Panevėžio apskrities VMI ir Panevėžio apygardos prokuratūra prašo Panevėžio apygardos teismo 2008 m. sausio 31 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimuose nurodo, kad atsakovai, priėmę palikimą, turi pareigą mokėti mokesčius (CK 5.1 str. 2 d.). Mokesčių surinkimas yra neabejotinai susijęs su viešuoju interesu. Prokuroras turėjo teisę, nesant susitarimo ar įgaliojimo VMI, kreiptis į teismą. Teismas padarė pagrįstą išvadą, kad tik 2007 m. birželio 15 d. VMI sužinojo apie nesumokėtus mokesčius, todėl tinkamai motyvavo savo išvadą. Apeliantas nepagrindė skunde nurodytų aplinkybių dėl teismo šališkumo, patikrinimo akto tinkamumo ir piniginių lėšų įsigijimo šaltinio nustatymo. Byloje nenustatyta ir apeliantas nenurodė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

17Apeliacinis skundas atmestinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacinėje instancijoje ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.).

19Pagal CK 5.1 straipsnio antrąją dalį, paveldimi materialūs dalykai (nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai) ir nematerialūs dalykai (vertybiniai popieriai, patentai, prekių ženklai ir kt.), palikėjo turtinės reikalavimo teisės ir palikėjo turtinės prievolės, įstatymų numatytais atvejais intelektinė nuosavybė (autorių turtinės teisės į literatūros, mokslo ir meno kūrinius, gretutinės turtinės teisės bei teisės į pramoninę nuosavybę) ir kitos įstatymų nustatytos turtinės teisės bei pareigos. Remiantis CK 5.52 straipsniu, įpėdinis, kuris priėmė palikimą turto valdymo perėmimu arba padavęs pareiškimą notarui, už palikėjo skolas atsako visu savo turtu, išskyrus šiame kodekse numatytus atvejus. Jeigu nurodytu palikimo priėmimo būdu palikimą priėmė keletas įpėdinių, visi jie už palikėjo skolas atsako solidariai visu savo turtu.

20Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Panevėžio 3-io notarų biuro 2006 m. liepos 17 d. ir 2006 m. lapkričio 22 d. paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimais, pagrįstai nustatė, jog

21D. L. turtą lygiomis dalimis paveldėjo sūnūs A. L. D. L. ir D. L. . Paveldimą turtą sudaro piniginiai indėliai, esantys AB banke „Hansabankas“, AB Šiaulių banko Panevėžio filiale bei SEB Vilniaus banko Panevėžio filiale, pinigai, esantys AB „Šiaulių bankas“ seife Nr. 406. Apeliaciniu skundu neginčijama, kad atsakovai paveldėjo ir AB „Šiaulių bankas“ Panevėžio filialo seife Nr. 406 antstolio surastus ir aprašytus 360 350 JAV dolerių. Taigi, atsakovai palikimą priėmė, tad už palikėjo skolas turi atsakyti visu savo turtu, kadangi įstatymas neleidžia palikimą priimti iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis (CK 5.50 str. 1 d.).

22Panevėžio apskrities VMI, atlikusi mokestinį patikrinimą (fizinių asmenų pajamų mokestis nuo 2002 m. sausio 1 d. iki 2002 m. gruodžio 31 d., gyventojų pajamų mokestis nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2006 m. kovo 10 d.), 2007 m. birželio 15 d. patikrinimo aktu Nr. 32-28 papildomai priskaičiavo 315 114 Lt gyventojų pajamų mokesčio ir 5 419,96 Lt gyventojų pajamų mokesčio delspinigių, nustačiusi, jog D. L. nėra deklaravusi 360 350 JAV dolerių arba

231 043 970 Lt sumos, laikytos seife, ir nėra dokumentų ir duomenų, pagrindžiančių lėšų šaltinį. Šis aktas buvo patvirtintas Panevėžio apskrities VMI patikrinimų skyriaus vedėjo 2007 m. birželio 15 d. patikrinimo pažyma Nr. 32-28.

24Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, vadovavosi Panevėžio apskrities VMI 2007 m. birželio 15 d. patikrinimo aktu ir pažyma, nurodęs, kad atsakovai Lietuvos Respublikos Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka neapskundė šio akto ir patikrinimo pažymos Nr. 32-28.

25Atsakovas A. L. apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai nurodė, jog dėl VMI patikrinimo apeliantas nepadavė skundo, tad neištyrė visos bylos medžiagos.

26Kaip patvirtina byloje esantis Panevėžio apskrities VMI 2007 m. rugpjūčio 6 d. raštas dėl A. L. 2007 m. liepos 18 d. skundo (t. I, b.l. 51), VMI nurodė, jog A. L. nėra mokesčių mokėtojas, dėl kurio surašytas Panevėžio apskrities VMI patikrinimo aktas Nr. 32-28 ir patikrinimo pažyma Nr. 32-28, todėl jo pateiktas skundas nenagrinėjamas. Taigi, iš esmės atsakovas teisus teigdamas, kad teismas nepagrįstai nurodė, kad dėl VMI patikrinimo apeliantas nepadavė skundo. Tačiau vien ši aplinkybė, jog buvo paduotas skundas, neturi reikšmės teismo sprendimui, kadangi byloje nėra duomenų, kad šį Panevėžio apskrities VMI atsakymą jis būtų apskundęs Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, kaip tai nurodyta pačiame rašte. Nors apeliantas teigia, kad jis turėjo pakankamą pagrindą manyti, kad nėra tinkamas atsakovas byloje, tačiau jis neišnaudojo visų gynybos priemonių, t.y. neskundė Panevėžio apskrities VMI 2007 m. rugpjūčio 6 d. rašto, tad ir nenuginčijo Panevėžio apskrities VMI patikrinimo akto ir patikrinimo pažymos pagrįstumo ir teisėtumo.

27Panevėžio apskrities VMI išvadą, kad D. L. nėra deklaravusi 360 350 JAV dolerių arba 1 043 970 Lt sumos, laikytos seife, padarė, remdamasi 2001 m.-2002 m. D. L. gyventojo turto ir pajamų deklaracija, 2003 m. -2004 m. metine pajamų deklaracija, vienkartine 2003 m. gruodžio 31 d. turėto turto deklaracija, trečiųjų asmenų duomenimis apie D. L. 2005 m., 2006 m. gautas pajamas.

28Atsakovas A. L. apeliaciniame skunde nurodo, kad D. L. deklaracijos yra be parašų, o apeliantui nėra žinoma, kad motina būtų naudojusis elektronine bankininkyste. Apeliantas tokiam savo teiginiui pagrįsti nepateikė įrodymų, kuriais remiantis būtų galima daryti išvadą apie tai, kokiu būdu D. L. pateikė deklaracijas. Be to, pats apeliantas nurodo, kad ilgą laiką buvo įkalinimo įstaigoje, tad daug aplinkybių galėjo ir nežinoti. Baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-040700-06 esančios deklaracijos (t II, b.l. 65-74) yra tinkamai patvirtintos, tad nėra pagrindo, nesant kitų įrodymų, abejoti šių deklaracijų autentiškumu ir jose pateikiamų duomenų teisingumu.

29Apeliaciniu skundu atsakovas A. L. D. L. nurodo, kad Panevėžio apskrities VMI turėtų įrodyti, kad pinigai gauti nelegaliu būdu arba gautos pajamos, nuo kurių nesumokėti mokesčiai, t.y. įrodyti kaltę. Tačiau negalima sutikti su šiuo atsakovo teiginiu, kadangi šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 str.). Apeliantas turėjo įrodyti, kad pinigai buvo gauti teisėtai ir nuo jų buvo sumokėti mokesčiai, o nurodydamas, kad seife buvusi pinigų dalis priklauso ir jo močiutei A. V., šią aplinkybę ir turėjo pagrįsti. Atsakovas į bylą nepateikė įrodymų, patvirtinančių šiuos faktus.

30Taip pat negalima sutikti su atsakovo argumentu, kad teismas nepagrįstai atmetė prašymą apklausti AB Šiaulių banko Panevėžio filialo direktorių J. B., kuris galėtų patvirtinti, kokie asmenys su apelianto motina atvykdavo į banką, kad seife buvusi pinigų dalis priklauso ir jo močiutei A. V. .

31Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo 2008 m. sausio 17-31 d. teismo posėdžio protokolo (t. I, b.l. 120-126), atsakovo atstovas nurodė, kad liudytojo apklausa turės įtakos aiškinantis pinigų kilmę.

32Kaip patvirtina 2003 m. sausio 17 d. individualaus seifo vertybėms saugoti nuomos sutartis Nr. 1 (t. I, b.l. 20) ir 2004 m. vasario 4 d. sutartis Nr. 1A (t. I, b.l. 21), kurias banko vardus pasirašė J. B. , bankas išnuomoja klientui (D. L. ) individualų seifą vertybėms saugoti (1 p.). Šiomis sutartimis nebuvo sutarta saugoti konkrečiam asmeniui priklausančias konkrečias vertybes, o banko atstovas, banko darbuotojas neprivalo tikrinti ir fiksuoti asmenų, atvykusių kartu su seifo nuomos sutartį pasirašiusiu asmeniu, tapatybių. Be to, J. B. , apklaustas liudytoju baudž. b. Nr. 06-1-040700-06 (liudytojo apklausos protokolas, baudž. b. t. I, b.l. 70-71) parodė, kad nežino, kas buvo ir yra saugoma seife Nr. 406, taip pat, kad pagal sutartį seifu naudojosi tik D. L. , jokių įgaliojimų prieiti prie seifo turinio niekas neturėjo. Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, J. B. apklausa nepadėtų nustatyti bylai reikšmingų aplinkybių ir, priešingai nei nurodo apeliantas, tai neturėtų įtakos aiškinantis pinigų kilmę.

33Apeliantas nurodo, kad teismas nepagrįstai pratęsė terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti ir sprendimą grindė CK 5.63 straipsnio 4 dalimi.

34Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad terminas ieškovams-kreditoriams pareikšti kreditorinius reikalavimus D. L. palikimą priėmusiems atsakovams buvo praleistas dėl svarbių priežasčių – reikėjo surinkti informaciją apie velionės D. L. turtą ir pajamas, jos pateiktas deklaracijas, turimą turtą, visą tai susisteminti ir atlikti mokesčių administratoriui patikrinimą.

35Nors, kaip nurodo apeliantas, pagrindas patikrinimo aktui surašyti buvo 2007 m. balandžio 18 d. pavedimas, praėjus 1 metams ir 1 mėnesiui ir 8 dienoms po jo mamos mirties, tačiau ikiteisminis tyrimas, siekiant nustatyti, ar seife rastų pinigų šaltinis gali būti iš neteisėtos veikos gautos pajamos, o atsakovai siekia įteisinti pinigus, buvo pradėtas 2006 m. lapkričio 21 d. Kadangi ikiteisminio tyrimo metu buvo atliekami būtini procesiniai veiksmai, siekiant išsiaiškinti pinigų kilmę, ieškovai ir neturėjo pagrindo reikšti ieškinį. Tik atlikus išsamų dokumentų tyrimą ir turint ieškinį pagrindžiančius įrodymus, atsirado pagrindas ieškovams kreiptis į teismą. Dėl šios priežasties laikytinas nepagrįstu apelianto argumentas, kad prokuroras žinojo apie palikimo priėmimą ir kad teismas nepagrįstai pratęsė terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

36Neturi teisinės reikšmės apelianto nurodyti argumentai, kad prokuroras žinojo apie palikimo priėmimą, kadangi jis buvo saistomas santuokiniais ryšiais su notare, išdavusia atsakovams paveldėjimo teisės liudijimus. Remiantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 14 straipsnio pirmąja dalimi, notarai privalo užtikrinti notarinių veiksmų slaptumą, t.y. notaras yra įpareigotas neatskleisti informacijos apie jo atliktus notarinius veiksmus. Šioje byloje nėra sprendžiamas klausimas apie notaro pareigos neatskleisti informacijos apie jo atliktus notarinius veiksmus pažeidimą. Vien ši apelianto nurodyta aplinkybė negali turėti reikšmės šioje byloje, kadangi, kaip jau minėta, tik atlikus išsamų dokumentų tyrimą ir turint ieškinį pagrindžiančius įrodymus, ieškovams atsirado pagrindas kreiptis į teismą.

37Nepagrįstas apelianto argumentas, kad teismas nesiėmė veiksmų išsiaiškinti D. L. gyvenamosios ir faktinės vietos adreso, apie bylą formaliai paskelbęs spaudoje, tokiu būdu pažeidžiant teisę į teisingą procesą byloje.

38Byloje esantys įrodymai - atsakovo D. L. 2006 m. kovo 14 d. ir 2006 m. liepos 17 d. įgaliojimai (t. I, b.l. 14, 15), 2006 m. liepos 17 d. ir 2006 m. lapkričio 22 d. paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimai (t. I, b.l. 16, 17), Gyventojų registro tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos išrašas apie D. L. 2003 m. liepos 22 d. deklaruotą gyvenamąją vietą (t. II, b.l. 72) - patvirtina, kad atsakovo D. L. deklaruota gyvenamoji vieta yra Saulėtekio g. 16-16, Palanga. Šiuo adresu jam buvo siunčiami teismo pranešimai. 2008 m. gruodžio 1 d. teisme gautas D. L. prašymas, kuriuo jis nurodė, kad jo gyvenamoji vieta yra Ispanijoje, kad jis nėra Lietuvos Respublikos gyventojas. Tačiau pats atsakovas pasirašė 2006 m. kovo 14 d. ir 2006 m. liepos 17 d. įgaliojimus, kuriuose nurodyta jo gyvenamoji vieta yra Palangoje, o ir Gyventojų registro tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos duomenų bazėje yra nurodyta ta pati deklaruota jo gyvenamoji vieta Palangoje. Be to, pats apeliantas atsiliepime į ieškinį (t. I, b.l. 49-50) atsakovo D. L. deklaruotą gyvenamąją vietą nurodė Saulėtekio g. 16-16, Palanga. Aplinkybę, kad atsakovas gyvena Ispanijoje ir yra čia deklaravęs savo gyvenamąją vietą, apeliantas nurodė tik apeliaciniame skunde. Nei apeliantas, nei jo atstovas nereiškė prieštaravimų dėl negalimumo nagrinėti bylą pirmosios instancijos teisme, tinkamai nepranešus apie tai atsakovui. Teismas, turėdamas byloje duomenų, kad atsakovo gyvenamoji vieta yra Lietuvoje, pagrįstai įteikė jam procesinius dokumentus viešo paskelbimo spaudoje būdu.

39Atsakovas A. L. apeliaciniame skunde nurodo, kad teismui buvo daromas poveikis, nes teisminis procesas buvo komentuojamas per masines žiniasklaidos priemones, nurodant, kad A. L. yra susijęs su organizuotu nusikalstamumu, buvo nuteistas dėl turto prievartavimo ir pan.

40Remiantis CPK 21 straipsniu, teisėjai ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi ir nešališki. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str.). Taigi, apeliantas teigdamas, kad žiniasklaidos priemonėse paskleista informacija apie jo asmenį, teismo procesą turėjo įtakos teismui priimant sprendimą, turėjo pateikti tai patvirtinančius įrodymus ir pagrįsti, kokiu būdu tai galėjo įtakoti teismo sprendimą. Apeliantas nepagrindė savo argumento.

41Lietuvos apeliaciniame teisme 2008 m. gruodžio 1 d. buvo gautas A. L. atstovo advokato Ž. Rutkausko prašymas atidėti bylos nagrinėjimą dėl jo užimtumo kitose bylose. Teisėjų kolegija pažymi, kad šalies atstovo užimtumas kitose bylose paprastai nelaikomas svarbia priežastimi atidėti bylos nagrinėjimą (CPK 156 str. 1 d.). A. L. pranešimas apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo išsiųstas 2008 m. spalio 9 d. Kaip matyti iš kartu su advokato prašymu pateiktos sutarties dėl teisinių paslaugų, tarp apelianto ir advokato ji buvo pasirašyta 2008 m. gruodžio 1 d., t.y. vieną dieną prieš teismo posėdį. Ankstesnė tarp šalių pasirašyta sutartis nenumatė advokato teisės atstovauti klientui apeliacinės instancijos teisme. Kadangi advokato užimtumą kitose bylose patvirtina jo pateiktas 2008 m. rugsėjo 11 d. raštas, o sutartis dėl teisinių paslaugų buvo pasirašyta 2008 m. gruodžio 1 d., teisėjų kolegija daro išvadą, kad A. L. nepasirūpino tinkamu savo teisių ir interesų atstovavimu apeliacinės instancijos teisme.

42Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo A. L. apeliacinį skundą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas ir bylą iš esmės išsprendė teisingai. Pagrindų, numatytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde nurodytais motyvais, taip pat ir CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

43Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies pirmuoju punktu,

Nutarė

44Panevėžio apygardos teismo 2008 m. sausio 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.

45Priteisti iš atsakovo A. L. Panevėžio apygardos prokuratūrai 106,2 Lt procesinių dokumentų, įteikiant viešo paskelbimo būdu, išlaidų ir 23,65 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Į Panevėžio apygardos teismą su ieškiniu atsakovams A. L. ir D. L.... 4. Ieškinyje nurodė, kad Panevėžio apskrities VMI 2007 m. birželio 15 d.... 5. Panevėžio apygardos teismas 2008 m. sausio 31 d. sprendimu nusprendė... 6. Teismas sprendime nurodė, kad niekuo nepatvirtintas, neįrodytas atsakovo A.... 7. Apeliaciniu skundu atsakovas A. L. prašo Panevėžio apygardos teismo 2008 m.... 8. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:... 9. 1. Teismui buvo daromas aiškus poveikis, kadangi visas teisminis procesas buvo... 10. 2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad dėl VMI patikrinimo apeliantas nepadavė... 11. 2. Panevėžio apskrities VMI turėtų įrodyti, kad pinigai gauti nelegaliu... 12. 3. D. L. deklaracijos yra be parašų, o apeliantui nėra žinoma, kad motina... 13. 4. Teismas nepagrįstai nesiėmė veiksmų rasti ir informuoti apie bylą D. L.... 14. 5. Teismas nepagrįstai pratęsė terminą kreditoriniams reikalavimams... 15. 6. Patikrinimo aktas surašytas 2007 m. birželio 14 d., o pagrindas tokiam... 16. Atsiliepimais į apeliacinį skundą ieškovai Panevėžio apskrities VMI ir... 17. Apeliacinis skundas atmestinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacinėje instancijoje ribas sudaro apeliacinio skundo... 19. Pagal CK 5.1 straipsnio antrąją dalį, paveldimi materialūs dalykai... 20. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Panevėžio 3-io notarų biuro 2006... 21. D. L. turtą lygiomis dalimis paveldėjo sūnūs A. L. D. L. ir D. L. .... 22. Panevėžio apskrities VMI, atlikusi mokestinį patikrinimą (fizinių asmenų... 23. 1 043 970 Lt sumos, laikytos seife, ir nėra dokumentų ir duomenų,... 24. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, vadovavosi... 25. Atsakovas A. L. apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai nurodė,... 26. Kaip patvirtina byloje esantis Panevėžio apskrities VMI 2007 m. rugpjūčio 6... 27. Panevėžio apskrities VMI išvadą, kad D. L. nėra deklaravusi 360 350 JAV... 28. Atsakovas A. L. apeliaciniame skunde nurodo, kad D. L. deklaracijos yra be... 29. Apeliaciniu skundu atsakovas A. L. D. L. nurodo, kad Panevėžio apskrities VMI... 30. Taip pat negalima sutikti su atsakovo argumentu, kad teismas nepagrįstai... 31. Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo 2008 m. sausio 17-31 d. teismo... 32. Kaip patvirtina 2003 m. sausio 17 d. individualaus seifo vertybėms saugoti... 33. Apeliantas nurodo, kad teismas nepagrįstai pratęsė terminą kreditoriniams... 34. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad terminas... 35. Nors, kaip nurodo apeliantas, pagrindas patikrinimo aktui surašyti buvo 2007... 36. Neturi teisinės reikšmės apelianto nurodyti argumentai, kad prokuroras... 37. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad teismas nesiėmė veiksmų... 38. Byloje esantys įrodymai - atsakovo D. L. 2006 m. kovo 14 d. ir 2006 m. liepos... 39. Atsakovas A. L. apeliaciniame skunde nurodo, kad teismui buvo daromas poveikis,... 40. Remiantis CPK 21 straipsniu, teisėjai ir teismai, vykdydami teisingumą, yra... 41. Lietuvos apeliaciniame teisme 2008 m. gruodžio 1 d. buvo gautas A. L. atstovo... 42. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo A. L.... 43. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 44. Panevėžio apygardos teismo 2008 m. sausio 31 d. sprendimą palikti... 45. Priteisti iš atsakovo A. L. Panevėžio apygardos prokuratūrai 106,2 Lt...