Byla 2-92-425/2008

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas Misiūnas, posėdžio sekretorė Kristina Karlapavičiūtė, dalyvaujant ieškovų atstovams: Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorui R. S., Panevėžio apskrities VM atstovui A. V.,

2atsakovo A. L. atstovui adv. Ž. R.,

3uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų Panevėžio apygardos vyriausiojo prokuroro ir Panevėžio apskrities VMI ieškinį atsakovams A. L. ir D. L. dėl termino pratesimo ir prievolių įvykdymo,

Nustatė

4

5 Panevėžio apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, Panevėžio apskrities VMI interesais, su ieškiniu 2007-07-18 kreipėsi į teismą, prašydamas pratęsti terminą pareikšti kreditorinius reikalavimus D. E. L. palikimą priėmusiems įpėdiniams atsakovams A. L. ir D. L., priteisti iš atsakovų A. L. ir D. L. solidariai Panevėžio apskrities VMI naudai 320 533,96 Lt bei bylinėjimosi išlaidas. Teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovai motyvavo, kad Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2007-06-15 atliko mokestinį patikrinimą dėl D. E. L. ir pateikė „Patikrinimo aktą“ Nr.32-28 bei patikrinimo pažymą Nr. 32-28, kuriais D. E. L. priskaičiavo 315.114,00 Lt gyventojų pajamų mokesčių ir 5.419,96 Lt gyventojų pajamų mokesčio delspinigių. 2006-03-10 mirusios D. E. L. turto, tame tarpe ir 360 350 JAV dolerių arba 1 043 970 Lt paveldėtojai yra atsakovai A. L. ir D. L., kurie priėmė palikimą. Apie mirusiosios D. E. L. nesumokėtus mokesčius tapo žinoma tik Panevėžio apskrities VMI atlikus mokestinį patikrinimą, t.y. 2007-06-15. Valstybinėje mokesčių inspekcijoje D. E. L. 360 350 JAV dolerių arba 1 043 970 Lt, rastų AB „Šiaulių bankas“ seife Nr. 406, nebuvo deklaravusi, todėl anksčiau apie D. E. L. gyventojų pajamų mokesčio nesumokėjimą nebuvo žinoma būtent dėl D. E. L. kaltės. Ieškovams apie D.E. L. gyventojų pajamų mokesčio nesumokėjimą nebuvo žinoma būtent dėl D. E. L. kaltės, todėl ši aplinkybė pripažintina svarbia pratęsti terminą pareikšti reikalavimus jos palikimą priėmusiems įpėdiniams. Teigė, kad 2007-08-06 Panevėžio apskrities VMI pranešimas nepatvirtina jokių atsakovo A. L., jo atstovo nurodytų turinčių reikšmės šiai bylai aplinkybių, o tik tai, kad Panevėžio apskrities VMI pagrįstai atliko mokestinį patikrinimą dėl D.E. L..Ieškovai motyvuoja, jog nuo palikimo atsiradimo dienos nėra praėję daugiau kaip trys metai. D. E. L. nesumokėti mokesčiai susiję su valstybės biudžeto lėšų praradimu, o tai yra valstybės ir visos visuomenės rūpimas reikalas, t.y. viešasis interesas, kurį gina prokuroras.

6Atsiliepime į ieškinį atsakovas A. L., jo atstovas advokatas teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad nėra tinkamas atsakovas šioje civilinėje byloje, o ieškovas - Panevėžio apygardos vyriausiasis prokuroras nėra įgaliotas ar susijęs atstovauti bendraieškovį Panevėžio apskrities VMI ir kartu grįsti savo reikalavimus viešuoju interesu, kadangi iš Panevėžio apskrities VMI atsakymo į A. L. skundą matyti, kad atsakovas nėra mokesčių mokėtojas, dėl kurio surašytas Panevėžio apskrities VMI 2007-06-14 „Patikrinimo aktas“ Nr. 32-28 ir „Patikrinimo pažyma“ Nr. 32-28, todėl jo skundas nenagrinėjamas. Atsakovas, jo atstovas atkreipė teismo dėmesį, jog patikrinimas pradėtas per vėlai, ieškovo pavedimas kitam ieškovui patikrinti pavestas atlikti praėjus 1 metams 1 mėnesiui ir 8 dienoms po D.E. L. mirties ir niekaip nepagrindžia Civilinio kodekso 5.63 str. 1 d. įtvirtintos nuostatos, todėl ieškovų reikalavimas dėl termino pareikšti kreditoriniams reikalavimams D.E. L. turto paveldėtojams turi būti atmestas. 2007-08-06 Panevėžio apskrities VMI pranešimas oficialus rašytinis įrodymas, turintis didesnę įrodomąją galią. Atkreipė dėmesį, jog Panevėžio apygardos vyriausiasis prokuroras, pasirašęs ieškinį, žinojo apie jo palikimo priėmimą, kadangi saistomas šeiminiais (santuokiniais) ryšiais su notare, išdavusia atsakovams paveldėjimo teisės liudijimus. Be to, FNTT prie LR VRM Panevėžio apskrityje buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje dėl pinigų, rastų AB „Šiaulių bankas“ Panevėžio skyriuje ir pastarąjį ikiteisminį tyrimą kontroliuoja vyriausiajam prokurorui pavaldi Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorė N. G.. Motyvavo, jog ieškovas Panevėžio apygardos vyr. prokuroras ne laiku kreipėsi į bendraieškovį dėl patikrinimo atlikimo, todėl jo reikalavimas dėl termino pareikšti kreditoriniams reikalavimams D.E. L. turto paveldėtojams atmestinas. Teismo posėdyje atsakovo A. L. atstovas teigė, kad dalis pinigų, rastų AB „Šiaulių bankas“ seife Nr.406 priklausė D.E. L. motinai A. V., kuri dirbo mokytoja, kartu su atsakovų motina augina švelniakailius žvėrelius, todėl uždirbtus pinigus dėl saugumo laikė kartu banko seife.

7Atsakovui D. L. teismo šaukimas ir procesiniai dokumentai buvo siunčiami paskutiniu žinomu adresu Palangos mieste, tačiau grįždavo neįteikti, pašto įstaigai nurodant, kad adresatas negyvena, neatsiėmė, persikraustė (b.l. 45, 48, 85, 92). Iš baudžiamosios bylos medžiagos nustatyta, nustatytas aplinkybes patvirtino atsakovo A. L. atstovas, kad atsakovas D. L. nuo 2002 metų gyvena Ispanijoje įteikti nepavykdavo, todėl atsakovas apie nagrinėjamą civilinę bylą, teismo posėdžio vietą ir laiką buvo informuotas procesinius dokumentus įteikiant viešo paskelbimo būdu (Civilinio proceso kodekso 130str.).

8Ieškinys tenkintas visiškai.

9Mirties įrašu Nr.234 nustatyta, kad D. E. L. mirė 2006-03-10 (b.l. 33). Panevėžio 3-io notarų biuro 2006-07-17 išduotu „Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimu“ nustatyta, kad D.E. L. turtą lygiomis dalimis paveldėjo sūnus A. L. ir D. L.. Paveldimą turtą sudaro piniginiai indėliai, esantys AB banke „Hansabankas“, AB Šiaulių banko Panevėžio filiale bei SEB Vilniaus banko Panevėžio filiale (b. l.16). Panevėžio 3-io notarų biuro 2006-11-26 išduotu papildomu „Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimu“ nustatyta, kad D.E. L. turtą lygiomis dalimis paveldėjo sūnus A. L. ir D. L., o paveldimą turtą, kuriam išduotas šis liudijimas sudaro pinigai, esantys AB „Šiaulių bankas“ seife Nr.406. Liudijime nurodytas pagrindas: 2004-02-04 individualaus seifo vertybėms saugoti nuomos sutartis Nr.1a ir 2006-11-17 antstolio A.Bespalovo sudarytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr.0025/06/00022 (b.l.17). (b.l.17). Byloje esančiu 2006-11-17 antstolio A.Bespalovo sudarytu „Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu“ Nr.0025/06/00022 nustatyta, kad AB „Šiaulių bankas“ seife Nr.406 rasta 360350 JAV dolerių (b.l.18). FNTT prie LR VRM Panevėžio apskrityje baudžiamojoje byloje Nr.06-1-04070-06 pagal BK 216str.1d. apklaustas liudytoju A. L. 2007-01-09 patvirtino, kad AB „Šiaulių bankas“ Panevėžio filialo seife Nr.406 antstolio surastus ir aprašytus 360350 JAV dolerių jis, t.y. A. L., pasiėmė, kadangi tai yra jo paties ir brolio D. L. paveldėti iš motinos pinigai (b.l.79-80). D. E. L. yra pateikusi LR gyventojo turto ir pajamų deklaracijas už 2001 -2002 metus, „Metines pajamų deklaracijas“ už 2003-2004 metus (baudž. bylos t.2, b.l. 65-67, 68-71), „Vienkartinę gyventojo 2003-12-31 turėto turto deklaraciją“ (baudž. bylos t.2, b.l.72,73,74).

10Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijai atlikus mokestinį patikrinimą dėl D. E. L. 2007-06-15 „Patikrinimo aktu“ Nr.32-28 nustatė, kad D. E. L. laikotarpiu iki 2003-12-31 nėra deklaravusi 360 350 JAV dolerių arba 1 043 970 Lt sumos, laikytos seife ir nėra dokumentų ir duomenų, pagrindžiančių lėšų šaltinį. Tikrintas mokesčių laikotarpis: fizinis asmenų pajamų mokestis nuo 2002-01-01 iki 2002-12-31, gyventojų pajamų mokestis nuo 2003-01-01 iki 2006-03-10.

11D. E. L. pateiktoje 2001 metų LR gyventojo turto ir pajamų deklaracijoje deklaravo: 776 Lt su darbo santykiais susijusių pajamų iš 53-os garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos, 5096 Lt gautos pensijos, metų pradžioje ir pabaigoje turėtą 74633 Lt vertės turtą, metų pradžioje ir metų pabaigoje turėtas 276 774 Lt vertės AB "Panevėžys" akcijas, 13 300 Lt metų pradžioje ir 18 800 Lt metų pabaigoje ne banke turimas pinigines lėšas.

12D. E. L. pateiktoje 2002 metų LR gyventojo turto ir pajamų deklaracijoje deklaravo: 3049 Lt su darbo santykiais susijusių pajamų iš AB "Panevėžys", 2163 Lt su darbo santykiais susijusių pajamų iš 53-ios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos, 4263 Lt gautos pensijos, 48 000 Lt turto (buto) pardavimo pajamų, 299 700 Lt turto (AB "Panevėžys" akcijų) pardavimo pajamų, 495 Lt palūkanų pajamų, 74633 Lt vertės metų pradžioje ir 43 601 Lt (74633 Lt - 61033 Lt parduoto turto (buto) pirkimo kaina + 30000 Lt pirkto turto (buto) pirkimo kaina) vertės pabaigoje turėtą turtą, metų pradžioje turėtas 276 774 Lt vertės AB "Panevėžys" akcijas, 18 800 Lt metų pradžioje ir 31 300 Lt metų pabaigoje ne banke turimas pinigines lėšas, 264 984 Lt metų pabaigoje banke turimas pinigines lėšas.

13D. E. L. pateiktoje 2003 metų Metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje deklaravo: 2384,60 Lt su darbo santykiais susijusių pajamų, 5273,14 Lt gautos pensijos, 15551,06 Lt palūkanų pajamų, iš viso 23 208,80 Lt pajamų.

14D. E. L. Vienkartinėje gyventojo 2003-12-31 turėto turto deklaracijoje (FR0593) deklaravo: (FR0593T priede) 4394 Lt vertės du garažus, 2357 Lt vertės sodo namelį, 454 Lt vertės sodo sklypą, (FR0593L priede) 264528 Lt banke turėtų piniginių lėšų ir 16 000 Lt piniginių lėšų, kurių saugojimo vieta nenurodyta.

15D. E. L. pateiktoje 2004 metų Metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje deklaravo: 2317,35 Lt su darbo santykiais susijusių pajamų, 82,53 Lt ligos pašalpos, iš viso 2399,88 Lt pajamų.

16Pagal duomenų bazėje GYPAS esančius AB Šiaulių bankas pateiktus deklaracijos FR0573 duomenis nustatyta, kad 2004 metais D. E. L. yra priskaičiuota 9720,30 Lt palūkanų pajamų, kurios nėra deklaruotos Metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje.

17Pagal trečiųjų šaltinių pateiktus duomenis nustatyta, kad 2005 metais D. E. L. yra gavusi 2408,58 Lt su darbo santykiais susijusių pajamų iš 53-ios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos, 9758 Lt palūkanų pajamų iš AB Šiaulių bankas. Pagal trečiųjų šaltinių pateiktus duomenis nustatyta, kad 2006 metais D. E. L. yra gavusi 472,72 Lt su darbo santykiais susijusių pajamų iš 53-ios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos.

18Pagal 2007-06-11 VSDFV Panevėžio skyriaus raštu Nr. (5.29) 3-11886 pateiktą informaciją nustatyta, kad D.E. L. yra išmokėta pensijos: už 2004 m. - 5617,44 Lt, už 2005 m. - 6258,30 Lt, už 2006 m. - 1101,46 Lt suma. Mokesčių inspekcija padarė išvadą, kad D.E. L. laikotarpiu iki 2003-12-31 nėra deklaravusi 360 350 JAV dolerių arba 1 043 970 Lt sumos, laikytos seife.

19Pateiktoje Vienkartinėje gyventojo 2003-12-31 turėto turto deklaracijoje (FR0593) D. E. L. deklaravo 264528 Lt banke turėtų lėšų (FR0593L priede) (kurie jos mirties dieną kartu su priskaičiuotomis palūkanomis buvo banko sąskaitoje) ir 16 000 Lt piniginių lėšų, kurių saugojimo vieta nenurodyta. Patikrinimo metu nėra nustatyta, kad ši suma būtų laikoma banke, todėl padaryta prielaida, kad ji galėjo būti laikoma ne banke (namuose arba seife).

20Mokesčių administratorius, atsižvelgdamas į patikrinimo metu surinktą informaciją, padarė išvadą, kad nėra dokumentų ir duomenų, pagrindžiančių 954 890,51 Lt (1 043 970 Lt - 16 000 Lt - 15 000,38 - 59 079,11 + 1000 Lt) lėšų šaltinį, todėl vadovaujantis 2002-07-02 LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr.IX-1007 6 straipsnio 1 dalies "pajamų mokesčio tarifai yra 15 ir 33 procentai, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip" ir 3 dalies „šio straipsnio 2 dalyje nenurodytoms pajamoms taikė 33 procentų pajamų mokesčio tarifą ir nuo šios sumos priskaičiavo 315 114 LTL nesumokėtą pajamų mokestį (954 890,51 Lt x 33 proc).

21Be to, vadovaujantis 2002-07-02 LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr.IX-1007 22 straipsnio 3 dalimi, 25 straipsniu, 27 straipsnio 1 dalimi (2003-12-18 įstatymo Nr. IX-1913 redakcija), 27 straipsnio 7 dalimi, 36 straipsnio 2 dalimi, 2004-04-13 LR Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 96 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei 97 straipsnio 2 dalimi, patikrinimo metu nustatytai tačiau nesumokėtai mokesčių sumai priskaičiavo 5419,96 Lt (315 114 Lt x 0,04 proc. x 43 d.sk.) gyventojų pajamų mokesčio delspinigių (b.l. 9-12).

22Atsakovai Lietuvos Respublikos Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka neapskundė Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2007-06-15 „Patikrinimo akto“ Nr.32-28 bei patikrinimo pažymos Nr. 32-28 patvirtinus šias papildomai priskaičiuotas sumas: 315 114 LTL gyventojų pajamų mokesčio bei 5 419 LTL gyventojų pajamų mokesčio delspinigių, nors tokia galimybė atsakovai turėjo.

23Niekuo nepatvirtintas, neįrodytas atsakovo A. L. atstovo teiginys, kad dalis banko seife rastų pinigų priklausė D.E. L. motinai A. V., kuri dirbo mokytoja, todėl kartu su atsakovų motina augina švelniakailius žvėrelius, o uždirbtus pinigus dėl saugumo laikė banko seife, todėl bylą nagrinėjantis teismas šį motyvą atmeta kaip neįrodyta.

24dėl praleisti termino atnaujinimo

25Civilinio kodekso 5.63 straipsnio 1 d. numato, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto. Minėto straipsnio 4 dalis numato, kad teismas gali pratęsti šio straipsnio 1 dalyje numatytą terminą, jeigu terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai.

26Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad apie konkrečius mirusios D. E. L. nesumokėtus mokesčius ieškovams tapo žinoma tik Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijai 2007-06-15 atlikus mokestinį patikrinimą dėl D. E. L. ir surašius „Patikrinimo aktą“ Nr.32-28 bei patikrinimo pažymą Nr. 32-28 patvirtinus šias papildomai priskaičiuotas sumas: 315 114 LTL gyventojų pajamų mokesčio bei 5 419 LTL gyventojų pajamų mokesčio delspinigių (b. l. 13). Byloje esančiu 2006-11-17 antstolio A.Bespalovo sudarytu „Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu“ Nr.0025/06/00022 nustatyta, kad AB „Šiaulių bankas“ seife Nr.406 rasta 360350 JAV dolerių (b.l.18). Panevėžio miesto 3-iojo notarų biuro notarė 2006-11-20 informavo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą apie po E.D. L. mirties jai priklausančiame individualiame seife vertybėms saugoti rastus 360350 JAV dolerių (baudž. bylos t.1, b. l. 29). Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Panevėžio skyrius 2006-11-21 pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl A.D. L. priklausančiame AB „Šiaulių bankas“ seife Nr.406 rastų 360350 JAV dolerių pinigų kilmės pagal BK 216str.1d., kurioje 2007-12-05 Panevėžio apygardos prokuratūros ONKT skyriaus prokuroras priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą (baudž. bylos 1, b. l. 1, t.2. b.l. 116-118). Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcija 2007-06-15 atliko mokestinį patikrinimą dėl D. E. L. „Patikrinimo aktu“ Nr.32-28, todėl darytina išvada, kad tik po 2007-06-15 ieškovams tapo arba turėjo tapti žinoma apie E.D. L. nesumokėtus privalomuosius mokėjimus į valstybės biudžetą. Ieškovai 2007-07-18 su ieškiniu kreipėsi į teismą (civ. bylos 4-7 lapai). Nustatytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju Civilinio kodekso 5.63str.1d nustatytas 3 mėnesių terminas ieškovams-kreditoriams pareikšti kreditorinius reikalavimus E.D. L. palikimą priėmusiems atsakovams buvo praleistas dėl svarbių priežasčių – reikėjo surinkti informaciją apie velionės E.D. L. turtą ir pajamas, jos pateiktas deklaracijas, turimą turtą, visą tai susisteminti ir atlikti mokesčių administratoriui patikrinimą. Nurodytos priežastys pripažintinos svarbiomis ir būtinomis, todėl tenkintinas ieškovų prašymas pratęsti terminą pareikšti reikalavimus D. E. L. palikimą priėmusiems įpėdiniams, t.y. atsakovams D. L. ir A. L.. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo D. E. L. palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai.

27dėl atsakovų pareigos

28Civilinio kodekso 5.1 straipsnio 2 dalis numato, kad įpėdiniai paveldi, be kita ko ir palikėjo turtines prievoles. Įpėdinis, kuris priėmė palikimą turto valdymo perėmimu arba padavęs pareiškimą notarui, už palikėjo skolas atsako visu savo turtu, išskyrus šiame kodekse numatytus atvejus. Jeigu nurodytu palikimo priėmimo būdu palikimą priėmė keletas įpėdinių, visi jie už palikėjo skolas atsako solidariai visu savo turtu.

29Byloje nustatyta, kad mirusios D. E. L. turtą, tame tarpe ir 360 350 JAV dolerių arba 1 043 970 Lt paveldėjo lygiomis dalimis atsakovai yra A. L. ir D. L., kurie priėmė palikimą, todėl laikytina, kad atsakovai paveldėjo ir mirusios D. E. L. turtines prievoles, tai yra nagrinėjamoje byloje sumokėti mokesčių administratoriaus priskaičiuotus mokesčius: 315 114 LTL gyventojų pajamų mokesčio bei 5 419 LTL gyventojų pajamų mokesčio delspinigių, iš viso 320 533,96 Lt. Atsakovai už palikėjos D. E. L. skolas atsako visu savo turtu, nes priėmė palikimą padavę pareiškimą notarui (Civilinio kodekso 5.52str.). Kadangi atsakovai velionės palikimą priėmė lygiomis dalimis, darytina išvada, kad už palikėjos skolas ieškovui kiekvienas iš atsakovų turi atsakyti individualiai. Nurodytais motyvais iš atsakovų A. L. ir D. L. priteistina po 160.266,98 LTL E.D. L. nesumokėtų mokesčių Panevėžio apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai bei bylinėjimosi išlaidas: žyminį mokestį, teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą, bei ieškovo Panevėžio apygardos vyriausiojo prokuroro turėtas išlaidas D. L. procesinius dokumentus įteikiant viešo paskelbimo būdu. Laikinosios apsaugos priemonės paliktinos iki teismo sprendimo įvykdymo.

30Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 260-270 str.,

Nutarė

31 1. Ieškinį tenkinti visiškai. Pratęsti terminą Panevėžio apygardos vyriausiajam prokurorui ir Panevėžio apskrities VMI pareikšti kreditorinius reikalavimus D. E. L. (mirusios 2006m. kovo 10d.) palikimą priėmusiems įpėdiniams A. L. (asmens kodas ( - ) ir D. L. (asmens kodas ( - ) 2. Priteisti iš A. L. (asmens kodas ( - ) 160266,98 LTL Panevėžio apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188729357) bei 3602,50 LTL žyminio mokesčio ir 14 LTL teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą.

323. Priteisti iš D. L. (asmens kodas ( - ) 160 266,98 LTL Panevėžio apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188729357) bei 3602,50 LTL žyminio mokesčio ir 14 LTL teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą.

334. Priteisti iš D. L. 249 LTL procesinių dokumentų, įteikiant viešo paskelbimo būdu, išlaidų Panevėžio apygardos prokuratūrai (kodas 191885074).

345. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Panevėžio apygardos teismo 2007m.liepos 19d. nutartimi, palikti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

35Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas... 2. atsakovo A. L. atstovui adv. Ž. R.,... 3. uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. ... 5. Panevėžio apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą,... 6. Atsiliepime į ieškinį atsakovas A. L., jo atstovas advokatas teismo... 7. Atsakovui D. L. teismo šaukimas ir procesiniai dokumentai buvo siunčiami... 8. Ieškinys tenkintas visiškai.... 9. Mirties įrašu Nr.234 nustatyta, kad D. E. L. mirė 2006-03-10 (b.l. 33).... 10. Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijai atlikus mokestinį... 11. D. E. L. pateiktoje 2001 metų LR gyventojo turto ir pajamų deklaracijoje... 12. D. E. L. pateiktoje 2002 metų LR gyventojo turto ir pajamų deklaracijoje... 13. D. E. L. pateiktoje 2003 metų Metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje... 14. D. E. L. Vienkartinėje gyventojo 2003-12-31 turėto turto deklaracijoje... 15. D. E. L. pateiktoje 2004 metų Metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje... 16. Pagal duomenų bazėje GYPAS esančius AB Šiaulių bankas pateiktus... 17. Pagal trečiųjų šaltinių pateiktus duomenis nustatyta, kad 2005 metais D.... 18. Pagal 2007-06-11 VSDFV Panevėžio skyriaus raštu Nr. (5.29) 3-11886 pateiktą... 19. Pateiktoje Vienkartinėje gyventojo 2003-12-31 turėto turto deklaracijoje... 20. Mokesčių administratorius, atsižvelgdamas į patikrinimo metu surinktą... 21. Be to, vadovaujantis 2002-07-02 LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo... 22. Atsakovai Lietuvos Respublikos Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta... 23. Niekuo nepatvirtintas, neįrodytas atsakovo A. L. atstovo teiginys, kad dalis... 24. dėl praleisti termino atnaujinimo... 25. Civilinio kodekso 5.63 straipsnio 1 d. numato, kad palikėjo kreditoriai turi... 26. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad apie konkrečius... 27. dėl atsakovų pareigos... 28. Civilinio kodekso 5.1 straipsnio 2 dalis numato, kad įpėdiniai paveldi, be... 29. Byloje nustatyta, kad mirusios D. E. L. turtą, tame tarpe ir 360 350 JAV... 30. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 260-270 str.,... 31. 1. Ieškinį tenkinti visiškai. Pratęsti terminą Panevėžio apygardos... 32. 3. Priteisti iš D. L. (asmens kodas ( - ) 160 266,98 LTL Panevėžio... 33. 4. Priteisti iš D. L. 249 LTL procesinių dokumentų, įteikiant viešo... 34. 5. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Panevėžio apygardos teismo... 35. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...