Byla e2A-320-227/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Margaritos Dzelzienės, kolegijos teisėjų: Laimanto Misiūno, Laimutės Sankauskaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės N. I. apeliacinį skundą dėl Pasvalio rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-161-205/2015 pagal ieškovės UAB „Orange Group Baltic“ ieškinį atsakovei N. I., trečiajam asmeniui UAB „Scandinavian Language School“ dėl žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovė UAB „Orange Group Baltic“ pateikė ieškinį atsakovei N. I., trečiajam asmeniui UAB „Scandinavian Language School“, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės 13.924 Lt (4.032,67 Eur) žalos, atsiradusios dėl įsipareigojimų, kylančių iš trišalės Mokymo sutarties pažeidimo, atlyginimo, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

5Nurodė, kad 2013 m. liepos 22 d. šalys pasirašė trišalę Mokymo sutartį, pagal kurią buvo numatyta, kad ieškovė suteiks atsakovei apmokymus pagal norvegų kalbos mokymo programą, o išlaikius kalbos mokymo programos B1 lygio egzaminą, atsakovei bus pasiūlyta pasirašyti darbo sutartį su ieškove. Mokymo sutartyje numatyta, kad atsakovė, pasirašiusi darbo sutartį su ieškove, įsipareigoja dirbti 24 mėnesius nuo mokymų kursų baigimo datos, o jei darbo sutartis tarp šalių bus nutraukiama atsakovės iniciatyva nepraėjus 24 mėnesiams nuo mokymo kursų baigimo datos, tai atsakovė privalės kompensuoti kompanijai išlaidas, susijusias su norvegų kalbos mokymu, kurios sudaro 13.924 Lt. Atsakovei išlaikius kalbos mokymo programos B1 lygio egzaminą, 2013m. rugsėjo 4 d. buvo pasirašyta neterminuota darbo sutartis Nr.630, pagal kurią atsakovė buvo įdarbinta bendrosios praktikos slaugytoja. Atsakovė dirbo nuo 2013-09-04 iki 2014-09-24, per darbo laikotarpį už norvegų kalbos kursus ji nemokėjo. UAB „Orange Group Baltic“ 2014-09-24 įsakymu Nr. P-A-826 N. I. atleista iš einamų pareigų pagal Darbo kodekso (toliau – DK) 127 straipsnio l dalį (savo noru). Atsakovė nutraukė darbo sutartį savo iniciatyva, nepraėjus Mokymo sutartyje sulygtam 24 mėnesių terminui. Tarp šalių susiklostė sutartiniai civiliniai santykiai, pagal kuriuos trečiasis asmuo suteikė atsakovei norvegų kalbos mokymo paslaugas, ieškovė padengė visas išlaidas, susijusias su atsakovei suteiktomis mokymo paslaugomis, atsakovė lankė bei sėkmingai baigė kalbos kursus ir įsipareigojo dirbti pas ieškovę 24 mėnesius nuo mokymų pradžios, tačiau šio įsipareigojimo atsakovė neįvykdė, dėl ko turi pareigą atlyginti visas su mokymu susijusias išlaidas.

6Pasvalio rajono apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimu ieškovo ieškinį tenkino ir priteisė iš atsakovės N. I. 4.032,67 Eur (13.924 Lt) išlaidų darbuotojo mokymui atlyginimo, 5 proc. metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-12-22 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 90,74 Eur (313,29 Lt) sumokėtą žyminį mokestį, 800 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti ieškovo naudai ir 9,73 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei.

7Teismas nustatė, kad 2013-07-22 tarp UAB „Scandinavian Language School“, UAB „Orange Group Baltic“ ir klausytojos N. I. buvo sudaryta trišalė Mokymo sutartis, pagal kurią UAB „Scandinavian Language School“ suteikia klausytojai ne mažiau kaip 500 akademinių valandų norvegų kalbos mokymus. Sutarta, kad klausytojai sėkmingai išlaikius norvegų kalbų mokymo programos A1 lygio egzaminą, su ja UAB „Orange Group Baltic“ įsipareigojo sudaryti darbo sutartį, o klausytoja tokiu atveju įsipareigojo UAB „Orange Group Baltic“, dirbti kompanijoje ne mažiau kaip 24 mėnesius nuo mokymo kursų baigimo datos. Sutartyje numatyta, jei darbo sutartis tarp klausytojos (kaip darbuotojo) nutraukiama klausytojos iniciatyva ir pareiškimu be svarbios priežasties ar kompanijos iniciatyva dėl klausytojo kaltės anksčiau negu praėjus 24 mėnesiams nuo norvegų kalbos mokymo kursų baigimo datos, tai klausytoja privalo kompensuoti kompanijai išlaidas, susijusias su norvegų kalbos mokymu, kuri sudaro 13924 Lt. 2013-09-04 tarp šalių sudaryta darbo sutartis Nr. 630, pagal kurią atsakovė buvo priimta dirbti bendrosios praktikos slaugytoja. Darbo sutartyje nurodyta, kad projektų Norvegijoje vykdymo metu darbuotojos darbo užmokestis skaičiuojamas remiantis Darbo apmokėjimo sutarties nuostatomis, sudarytos tarp Bedriftsklubben ir Orange Helse AS, su kurio nuostatomis ji yra susipažinusi. Darbuotojas ir darbdavys yra sudarę civilinę Mokymo sutartį, pagal kurią darbuotojas prisiėmė tam tikrus įsipareigojimus dėl darbo įmonėje nustatytą laiką ir įsipareigoja jų tinkamai laikytis. Nutraukus darbo santykius su darbdaviu anksčiau Mokymo sutartyje nustatyto termino ir joje nustatytais pagrindais, darbuotojas įsipareigoja civiline tvarka atlyginti darbdaviui Mokymo sutartyje nustatytas išlaidas, susijusias su norvegų kalbos mokymu (b.l.13-24). Nuo 2013-07-22 iki 2013-12-06 kalbų mokykloje UAB „Scandinavian Language School“ N. I. lankė intensyvius norvegų kalbos kursus (lygis B1), jai išduotas tai patvirtinantis sertifikatas (b.l.25-28). 2014-09-02 N. I. pateikė darbdaviui prašymą atleisti iš darbo pagal DK 127 straipsnio 1 dalį pačiai prašant (b.l.29). UAB „Orange Group Baltic“ direktoriaus D. D. 2014-09-24 įsakymu Nr. P-A-826 N. I. atleista iš einamų pareigų pagal DK 127 straipsnio l dalį (b.l.30). Iš 2014-11-12 UAB „Scandinavian Language School“ pažymos nustatė, kad vieno asmens mokymosi suma yra 13924 Lt (b.l.31), sąskaitos faktūros, išrašytos ieškovei (b.l.32-45) patvirtina išlaidas, susijusiais su atsakovei suteiktomis mokymo paslaugomis. Įvertino, kad iš atsakovės darbo užmokesčio jokios iškaitos - nei už mokymąsi, nei už keliones nebuvo daromos. Atsižvelgė į tai, kad Mokymo sutartis nepakeista ir nepanaikinta, atsakovei, pasirašančiai šią sutartį buvo žinoma, kad jeigu darbo sutartis tarp bus nutraukiama jos iniciatyva ir pareiškimu be svarbios priežasties ar kompanijos iniciatyva dėl atsakovės kaltės anksčiau negu praėjus 24 mėnesiams nuo norvegų kalbos mokymo kursų baigimo datos, tai jis privalės kompensuoti kompanijai išlaidas, susijusias su norvegų kalbos mokymu, t.y. 13.924 Lt. Ieškovei suteiktos mokymo paslaugos, todėl ji privalėjo vykdyti prievolę - išdirbti kompanijoje ne mažiau kaip 24 mėnesius nuo mokymo kursų baigimo datos, tačiau ji nuo 2014-09-24 savo noru nutraukė darbo sutartį ir privalo atlyginti ieškovui UAB „Orange Group Baltic“ patirtas išlaidas, susijusias su jos mokymu (CK 6.256 str. 1 d., 2 d.) bei mokėti 5 proc. metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.210 str.1 d.). Iš atsakovės taip pat priteistos bylinėjimosi išlaidos, ieškovės prašomos priteisti išlaidos sumažintos nuo 1860 Eur iki 800 Eur.

8Apeliaciniu skundu atsakovė N. I. prašo panaikinti sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovės ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

9Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino sudarytą mokymosi sutartį kaip atskirą, kadangi teismų praktikoje dėl išlaidų darbuotojų mokymui atlyginimo, kai yra sudaroma mokymosi sutartis, o vėliau sudaroma ir darbo sutartis, laikomasi nuostatos, kad darbuotojui sėkmingai baigus mokymo programą ir su juo sudarius darbo sutartį tarp šalių civiliniai teisiniai santykiai baigiasi ir prasideda darbo teisiniai santykiai, darbdavio turėtos išlaidos darbuotojo mokymui priteistinos vadovaujantis DK 95 straipsnio 5 dalimi prašant priteisti darbdavio turėtas išlaidas darbuotojo kvalifikacijai kelti ar stažuotėms, o CK 6.71 straipsnio nuostatos nėra taikytinos. Pati sutarties esmė buvo ne kaip atskiros sutarties sudarymas, sukuriant civilinius santykius tarp šalių, o kaip būsimo darbuotojo paruošimas atlikti darbą kurį teiks darbdavys. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2A-722-345/2009 priimtame sprendime taip pat pažymėta, kad tokios darbdavio turėtos išlaidos priteistinos vadovaujantis DK 95 straipsnio 5 dalimi. 2013-09-04 sudarius neterminuotą darbo sutartį, atsakovė lankė norvegų kalbos kursus pagal anksčiau sudarytą Mokymosi sutartį, mokėsi, kad įgautų darbdavio norimą kvalifikaciją, reikiamą darbui UAB „Orange Group Baltic“ , o baigus mokymus 2014-02-03 buvo išsiųsta dirbti į Norvegiją. Darbdavys tinkamai nesilaikė darbo sutartyje numatytų darbdavio įsipareigojimų, kildavo klausimų dėl lėktuvų bilietų, skrydžių laiko, nuvykimų į darbo vietą, atsakovei nebuvo pateikiami atsiskaitymo lapeliai, nebuvo pateikiama informacija apie darbo užmokestį, išskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį, privalomąjį sveikatos draudimą, įmokas valstybinio socialinio draudimo fondui, kilo abejonių, kad jai nėra mokamas sutartas priedas už darbo stažą. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovė pateikė susirašinėjimo elektroniniais laiškais su darbdaviu kopijas. Atsakovei nebuvo žinoma, kokias kitas išlaidas patiria darbdavys dėl atsakovės komandiruočių. Mano, kad su ja darbdavys elgėsi nesąžiningai, Pasvalio Sodros skyriuje atsakovė buvo informuota, kad ji dirba tik tam tikrais laikotarpiais ir rodomos mažesnės draudžiamosios pajamos, kas sąlygojo jos sprendimą išeiti iš darbo. Iš Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos dokumentų matyti, kad iš atsakovės darbo užmokesčio nebuvo daromi jokie atskaitymai, kuriuos privalo daryti darbdavys išmokėdamas darbo užmokestį. Tačiau teismas nesprendė, ar atsakovės nurodomos priežastys yra teisingos, pagrįstos bei pakankamai svarbios, kad būtu apsispręsta darbo sutartį nutraukti, neišsiaiškino, už ką iš atsakovės darbo užmokesčio išskaičiuota 7.597,17 Lt, nepagrįstai reikalavo iš atsakovės įrodymų, kad darbdavys atskaičiuodavo po 8,10 Lt už kiekvieną išdirbtą valandą mokymui patirtų išlaidų atlyginimui, nors tokiais įrodymais galėtų būti tik atsiskaitymo lapeliai, vadovavosi tik ieškovės paaiškinimais, kad išskaitos nebuvo daromos, kurie prieštarauja Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktiems duomenims. Teismas iškilusių prieštaravimų nešalino ir bylą išnagrinėjo nepilnai ir neišsamiai.

10Ieškovė UAB „Orange Group Baltic“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

11Nurodo, kad apeliantė nepagrįstai teigia, jog tarp šalių susiklostė ne civiliniai teisiniai santykiai, o darbo teisiniai santykiai, kadangi analogiškoje situacijoje priešingai yra konstatavusi Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus Darbo ginčų komisija, taip pat Vilniaus apygardos teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2A-722-345/2009 priteistos darbdaviui jo faktiškai patirtos išlaidos atsakovo mokymams, įskaitant patirtas mokymų išlaidas iki darbo sutarties pasirašymo dienos, analogiškoje Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2A-1484-553/2015, kurioje racio decidendi sutampa, konstatuota, jog mokymo sutartimi šalys susitaria dėl atitinkamų paslaugų teikimo, t.y. dėl konkretaus rezultato gavimo iki darbo teisinių santykių atsiradimo, todėl sprendžiant klausimą dėl patirtų mokymo išlaidų turi būti vadovaujamasi civilinio kodekso normomis. Atsakovė nepagrįstai teigia, kad ieškovė neteikė apeliantei informacijos apie išmokėtą atlyginimą, neišskaičiavo ir nesumokėjo privalomų mokesčių Lietuvoje, be to, apeliantei ieškovė reguliariai išskaitydavo iš atlyginimo po 8,10 Lt už kiekvieną išdirbtą valandą ir darbo sutartis nutraukta dėl svarbių priežasčių. Ieškovė tinkamai vykdė savo, kaip darbdavio, įsipareigojimus tiek pagal Mokymo, tiek pagal darbo sutartį, laiku mokėjo atlyginimą bei teikė informaciją apie apskaičiuotą darbo užmokestį, ką patvirtina pažymos, banko dokumentai, iš Valstybinės mokesčių inspekcijos bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos išreikalauti duomenys apie priskaičiuotą darbo užmokestį bei išskaičiuotus mokesčius sutapo su ieškovės pažymoje pateiktomis sumomis. Jokių įrodymų apie išskaitas iš apeliantės darbo užmokesčio ir/ar mokesčių nesumokėjimą, apeliantė byloje nepateikė, iš ieškovės pateiktų dokumentų matyti, kad išskaitos nebuvo atliekamos. Atsakovė pretenzijų darbdaviui dėl darbo užmokesčio nereiškė, į darbo ginčų komisiją ar teismą nesikreipė, be to, išskaitos iš darbo užmokesčio nesusiję su civiline mokymosi sutartimi prisiimtais įsipareigojimais.

12Trečiasis asmuo UAB „Scandinavian Language School“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad apeliantė nepagrįstai teigia, jog tarp šalių susiklostė ne civiliniai teisiniai santykiai, o darbo teisiniai santykiai, kadangi analogiškose situacijose priešingai yra konstatavusi Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus Darbo ginčų komisija bei teismai (Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2A-722-345/2009, civilinėje byloje Nr. e2A-1484-553/2015). Atsakovė nepagrįstai teigia, kad ieškovė neteikė apeliantei informacijos apie išmokėtą atlyginimą, neišskaičiavo ir nesumokėjo privalomų mokesčių Lietuvoje, be to, apeliantei ieškovė reguliariai išskaitydavo iš atlyginimo po 8,10 Lt už kiekvieną išdirbtą valandą ir darbo sutartis nutraukta dėl svarbių priežasčių, tą paneigia ieškovės pateikti dokumentai, o priešingų įrodymų atsakovė nepateikė.

13Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

14Teisėjų kolegija bylą nagrinėja neperžengdama apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrina, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str.2d.).

15Apeliantė pateikė prašymą sustabdyti civilinę bylą. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad apeliantės nurodyta aplinkybė, jog 2016-03-09 ji su pareiškimais kreipėsi į Klaipėdos apskrities mokesčių inspekciją prašydama atlikti patikrinimą, taip pat į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie LR VRM Klaipėdos apygardos valdybą dėl tyrimo atlikimo, nesudaro pagrindo spręsti, jog egzistuoja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau- CPK) 163 straipsnyje numatyti privalomo bylos sustabdymo atvejai, kuriems esant teismas privalo sustabdyti bylą. Taip pat nėra pagrindo konstatuoti, kad apeliantės nurodomos aplinkybės yra pagrindas teismui pripažinti bylos sustabdymą būtinu (CPK 164 str.1 d. 4 p.). Pažymėtina, kad apeliantė dėl patikrinimo atlikimo į valstybės institucijas kreipėsi tik 2016-03-09, t.y. jau bylą išnagrinėjus iš esmės apylinkės teisme ir dėl jo peržiūrėjimo apeliacine tvarka paskyrus posėdžio datą, kuomet teisme byla buvo iškelta 2014-12-12. Civiliniame procese galioja šalių rungimosi, proceso koncentracijos principai, todėl šalys turi sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgiant į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai. Byloje nėra duomenų, kad apeliantės pateikti pareiškimai yra priimti, kad yra inicijuotas ikiteisminis tyrimas ar pareiškimų pagrindu nagrinėjama baudžiamoji byla. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad CPK 314 straipsnio nuostatos numato, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno naujai pateikto įrodymo, turi aiškintis, ar šis konkretus įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar negalėjo, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, bei atsižvelgti į prašomo naujai priimti įrodymo įtaką šalių ginčo išsprendimui. Šiuo atveju apeliantė, reikšdama prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo, tikisi, jog valstybės institucijoms atlikus patikrinimus ji gaus įrodymus, kurie patvirtintų jos argumentus dėl išskaitų už mokymosi išlaidas atlikimo iš jos darbo užmokesčio, tačiau pastebėtina, kad naujai pateikiamus įrodymus apeliacinės instancijos teismas turi teisę atsisakyti priimti. Esant nurodytoms aplinkybėms apeliantės prašymas dėl civilinės bylos sustabdymo bei teismo posėdžio atidėjimo netenkintinas.

16Byloje nustatyta, kad 2013-07-22 UAB „Scandinavian Language School“, UAB „Orange Group Baltic“ ir N. I. pasirašė trišalę Mokymo sutartį. Ja susitarė, kad UAB „Scandinavian Language School“ suteiks ne mažiau kaip 500 akademinių valandų norvegų kalbos mokymus klausytojai N. I. ir jai išlaikius norvegų kalbų mokymo programos A1 lygio egzaminą, ją įdarbins UAB „Orange Group Baltic“ ir už mokymus ji išdirbs kompanijoje ne mažiau kaip 24 mėnesius nuo mokymo kursų baigimo. Tuo atveju, jei darbo sutartis bus nutraukta klausytojos (kaip darbuotojo) iniciatyva ir pareiškimu be svarbios priežasties ar kompanijos iniciatyva dėl klausytojo kaltės anksčiau- nepraėjus 24 mėnesiams nuo norvegų kalbos mokymo kursų baigimo datos, klausytoja įsipareigojo kompensuoti kompanijai išlaidas, susijusias su norvegų kalbos mokymu, kurios sudaro 13.924 Lt. 2013-09-04 šalys pasirašė darbo sutartį Nr. 630 dėl atsakovės darbo bendrosios praktikos slaugytoja. Darbo sutartyje nurodyta, kad projektų Norvegijoje vykdymo metu darbuotojos darbo užmokestis skaičiuojamas remiantis Darbo apmokėjimo sutarties nuostatomis, sudarytos tarp Bedriftsklubben ir Orange Helse AS ir su šiomis nuostatomis darbuotoja yra susipažinusi. Taigi, darbuotojas ir darbdavys yra sudarę minėtą civilinę Mokymo sutartį, kuria darbuotojas prisiėmė tam įsipareigojimus išdirbti ne mažesnį nei sutarta darbo laiką kompanijoje įmonėje nustatytą laiką ir įsipareigoja jų tinkamai laikytis. Nutraukus darbo santykius su darbdaviu anksčiau Mokymo sutartyje nustatyto termino ir joje nustatytais pagrindais, darbuotojas įsipareigojo civiline tvarka atlyginti darbdaviui Mokymo sutartyje nustatytas išlaidas, susijusias su norvegų kalbos mokymu (b.l.13-24). Darbo sutartis buvo nutraukta UAB „Orange Group Baltic“ direktoriaus D. D. 2014-09-24 įsakymu Nr. P-A-826. N. I. atleista iš einamų pareigų jos pačios prašymu pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (toliau- DK) 127 straipsnio l dalį (b.l.30), nepraėjus sutartam išdirbti 24 mėnesių terminui.

17Pirmosios instancijos teismas šalių sudarytą mokymo sutartį vertino kaip civilinius teisinius santykius sukuriantį susitarimą ir konstatavo, kad sudarius mokymo sutartį tarp šalių susiklostė civiliniai teisiniai santykiai, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos. Apeliantė teigia, kad pagal Teismų praktiką sudarius mokymosi sutartį ir baigus mokymus sudarius darbo sutartį baigėsi civiliniai teisiniai santykiai ir prasidėjo darbo teisiniai santykiai ir todėl ginčo išsprendimui taikytina DK 95 straipsnio 5 dalies, o ne CK 6.71 straipsnio nuostatos. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė šalių teisinius santykius vertinti kaip darbo teisinius santykius.

18Teisėjų kolegija pažymi, kad civilinių sutarčių esmė – šalių įsipareigojimas atlikti tam tikrą iš anksto apibrėžtą užduotį, o darbo sutarties atveju darbuotojo įsipareigojimas dirbti tam tikrą darbą reiškia, kad jis turi atlikti ne konkrečias užduotis, o darbo sutarties galiojimo laiku vykdyti tam tikrą jam pavestą darbo funkciją, nesusijusią su gaunamu rezultatu. Civilinėse sutartyse pavaldumo darbdaviui nėra, o darbo teisiniai santykiai pagrįsti pavaldumu (subordinacija). Šiuo atveju 2013-07-22 trišale mokymo sutartimi UAB „Orange Group Baltic“ įsipareigojo apmokėti UAB „Scandinavian Language School“ už N. I. I. norvegų kalbos mokymą. Taigi, trišalės sutarties objektas buvo norvegų kalbos kursai. 2013-09-04 darbo sutartimi atsakovė buvo priimta dirbti bendrosios praktikos slaugytoja ir įsipareigojo vykdyti darbo funkcijas, numatytas pareiginiuose nuostatuose. Šią darbo sutartį pasirašė ieškovė, kaip darbdavys ir atsakovė, kaip darbuotojos, kas lemia tęstinių darbo teisinių santykių ir pavaldumo tarp subjektų atsiradimą. Tačiau Mokymo sutartimi šalys susitarė tik dėl atitinkamų paslaugų teikimo, t. y. dėl konkretaus rezultato gavimo iki darbo teisinių santykių atsiradimo.

19Apeliantė teigia, jog pasirašydama mokymo sutartį ji siekė įsidarbinti ir ši sutartis nebūtų buvusi sudaryta, jei šalys nebūtų turėję tikslo susisaistyti darbo santykiais, o ieškovės tikslas buvo prieš sudarant darbo sutartį apmokyti atsakovę kaip būsimą darbuotoją. Su tokiu teiginiu būtų galima iš dalies sutikti, tačiau šiuo atveju svarbu, kad mokymo sutarties sudarymas su ieškove buvo tik vienas iš būdų atsakovei išmokti norvegų kalbą, kuri yra privaloma įsidarbinant įmonėje, tačiau nėra nustatyto draudimo norvegų kalbos mokytis ir kitoje įstaigoje. Mokymo sutarties 2.3.6 punkte nurodoma, kad su mokymais siejamos išlaidos yra norvegų kalbos mokymo organizavimas (apmokėjimas dėstytojams, klasės nuoma, mokymo medžiaga ir kt.) ir jos sudaro 13.924 Lt. Pastebėtina, kad Mokymo sutarties 2.5 punkte pažymėta, jog klausytojas supranta, kad norvegų kalbos žinios įgalins jį įsidarbinti kompanijoje ir tinkamai atlikti sulygtą darbą, jis siekia to darbo ir nori išmokti norvegų kalbą, kuri jam suteiks profesinį pranašumą, įskaitant ir nutraukus darbo santykius su kompanija, bet kartu ir žino, kad tai susiję su tam tikrais įsipareigojimais, kuriuos jis prisiima pagal mokymo sutartį. Tokiu atveju manytina, kad Mokymo sutartis sudaryta išimtinai dėl norvegų kalbos mokymo organizavimo, o ne dėl darbuotojui pavedamų funkcijų apmokymo.

20Atsižvelgus į tai, kad esminiai darbo sutarties požymiai, skiriantys ją nuo kitų sutarčių, yra darbo funkcijų atlikimas ir įsipareigojimas paklusti darbo tvarkai, pripažintina, kad pagal Mokymo sutartį šalis sieja civiliniai teisiniai santykiai, o pagal Darbo sutartį – darbo teisiniai santykiai. Todėl sprendžiant klausimą dėl ieškovės patirtų išlaidų atsakovės mokymui, pirmosios instancijos teismas pagrįstai šalių santykius pagal Mokymo sutartį laikė civiliniais teisiniais santykiais ir vadovavosi civilinio kodekso normomis, o ne darbo teisiniais santykiais, kaip nepagrįstai teigia apeliantė. Pastebėtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-1484-553/2015, kurioje ratio decidendi sutampa, taip pat pripažino, kad tokios Mokymo sutarties pagrindu tarp šalių susiklosto ne darbo, bet civiliniai teisiniai santykiai.

21Apeliantė skunde teigia, kad teismas nesprendė, ar jos nurodomos priežastys yra teisingos, pagrįstos ir ar pakankamai svarbios, kad būtų apsispręsta darbo sutartį nutraukti. Minėta trišale sutartimi buvo susitarta, kad klausytoja privalo kompensuoti kompanijai išlaidas, susijusias su norvegų kalbos mokymu, tuomet, kai darbo sutartis tarp klausytojos (kaip darbuotojo) nutraukiama klausytojos iniciatyva ir pareiškimu be svarbios priežasties neišdirbus 24 mėnesių po norvegų kalbos mokymo kursų baigimo. Todėl šiuo atveju reikšminga nustatyti, ar priežastys, sąlygojusios darbo santykių nutraukimą, buvo svarbios.

22Sutiktina, kad pirmosios instancijos teismas sprendime nepasisakė dėl darbo sutarties nutraukimo priežasčių, tačiau iš to, kad ieškinys buvo patenkintas spręstina, kad atsakovės nurodytų priežasčių teismas nelaikė svarbiomis. Apeliacinės instancijos teismas pagal esamas bylos aplinkybes neturi pagrindo konstatuoti, kad atsakovė darbo sutartį nutraukė dėl svarbių priežasčių. Pirma, apeliantė nepateikė įrodymų, jog prašymą darbdaviui atleisti ją iš darbo argumentavo priežastimis, kurios, jos manymu, vertintomis svarbiomis, panaikinančios atsakomybę atlyginti už mokymus neišdirbus sutarto 24 mėnesio darbo laiko (CPK 178 str.). Antra, jos nurodyti abejonės ieškovės sąžiningumu, teiginiai apie darbo sutarties pažeidinėjimus, įvertinus byloje esančių įrodymų visetą ir nesant įrodymų, patvirtinančių šiuos teiginius, atmestini (CPK 178 str.)

23Taip apeliantė teigia, kad nors darbo sutartyje buvo numatytas priedas už stažą, jai atsiskaitymo lapeliai nebuvo teikiami ir nebuvo detalizuojamos pervedamų pinigų sumos ir tuo ieškovė pažeidė DK 202 straipsnį. Ieškovė nuolat pažeidinėjo darbo sutartį: reikėjo reikalauti, kad pasirūpintų bilietais, gyvenamomis patalpomis, užtikrintų transportą vykimui pas ligonius, neteikė jokios informacijos apie išskaitas iš atlyginimo. Taip pat dėl išlaidų bilietui, apgyvendinimui-kad jos būtų priskirtos kaip komandiruotės išlaidos. VSDFV Pasvalio skyrius ją informavo, kad ji dirba tik tam tikrais laikotarpiais ir tam tikrais laikotarpiais rodomos mažesnės draudžiamosios pajamos. Iš Klaipėdos apskrities VMI dokumentų matyti, kad iš jos darbo užmokesčio nebuvo daromi jokie atskaitymai, kuriuos privalo daryti darbdavys išmokėdamas darbo užmokestį. Apeliantė mano, kad su ja kaip su darbuotoja buvo elgiamasi nesąžiningai, dėl to darbo sutartis jos iniciatyva nutraukta dėl svarbių priežasčių. Nors apeliaciniame skunde nurodo, kad tais klausimais vyko susirašinėjimas su ieškove elektroniniais laiškais, tačiau tokių įrodymų nepateikė ir jų byloje nėra (CPK 178 str.). Priešingai, iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovei reguliariai buvo mokamas darbo užmokestis, taip pat atitinkamai iš priskaičiuoto darbo užmokesčio ir kitų išmokų, gaunamų dirbant Lietuvoje bei Norvegijoje, buvo išskaičiuojami mokesčiai.

24Byloje nustatyta, kad N. I. dirbo Lietuvoje laikotarpiais: nuo 2013-09-09 iki 2013-09-30, nuo 2013-10-01 iki 2013-10-31, nuo 2013-11-01 iki 2013-11-30, nuo 2013-12-01 iki 2013-12-31, nuo 2014-01-01 iki 2014-01-31, nuo 2014-02-01 iki 2014-02-03, nuo 2014-03-21 iki 2014-03-31, nuo 2014-04-01 iki 2014-04-03, nuo 2014-05-02 iki 2014-05-14, nuo 2014-06-12 iki 2014-06-25, nuo 2014-07-24 iki 2014-07-31, nuo 2014-08-01 iki 2014-08-06, nuo 2014-08-31 iki 2014-08-31, nuo 2014-09-01 iki 2014-09-24. Komandiruotėse Norvegijoje dirbo: nuo 2014-02-03 iki 2014-03-21, nuo 2014-04-03 iki 2014-05-02, nuo 2014-05-14 iki 2014-06-12, nuo 2014-06-25 iki 2014-07-24, nuo 2014-08-06 iki 2014-08-31. Už darbo laikotarpius Lietuvoje buvo mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos, taip pat iš ieškovės pateiktos pažymos apie gautas pajamas matyti, kad už komandiruočių laikotarpius Norvegijoje buvo išskaičiuoti 7.597,17 Lt mokesčių. Atsakovė, teigdama, kad iš jos darbo užmokesčio buvo atliekamos iškaitos, tokių įrodymų nepateikė, iš darbdavio pateiktų ataskaitų matyti, kad už išdirbtas Norvegijoje valandas atsakovei reguliariai buvo mokamas darbo užmokestis, jokie išskaitymai nefiksuojami.

25Apeliantei neaišku, kas sudaro 7.597,17 Lt išskaičiuotų mokesčių Norvegijoje. Labiau tikėtina, kad tai yra Norvegijos valstybės institucijoms sumokėti mokesčiai už darbuotojo socialinį draudimą, o priešingų įrodymų atsakovė nepateikė. Nors apeliantė teigia, kad ji nebuvo informuota, kaip bus mokami mokesčiai dėl socialinio draudimo, ar jai bus taikomos garantijos įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, tačiau pastebėtina, kad darbo sutarties 1 priedo 3.7 punktu atsakovė buvo informuota, kad gyventojų pajamų mokestis ir socialinio draudimo įmokos jos vardu yra mokami darbdavio Norvegijoje pagal šios šalies teisės aktus, taip pat dienpinigių normai, jų deklaravimui ir mokėjimui taikomi Norvegijos teisės aktai, dėl kurių taikymo šalys susitarė. Tos pačios sutarties 1 priedo 3.10 punkte numatyta, jog projekto Norvegijoje metu darbuotojas dirbs pagal Socialinės apsaugos ES reglamentą (šalis Norvegija), jam nebus taikomi Lietuvos socialinės apsaugos įstatymai. Pastebėtina, kad atsakovė darbo sutarties 1 priede patvirtino, jog ji siekia išvykti dirbti į Norvegiją, o darbdavys turi ten užsakovų, jai bus suteikiamas darbas užsienyje (Norvegijoje) projektų su bendrove „Orange Helse“ AS metu pagal paslaugų teikimo sutartį, todėl jai turėjo būti suprantama, kad darbo laikotarpiai Norvegijoje bei ten gautos draudžiamosios pajamos nebus nurodomi Lietuvos Respublikos biudžetinei įstaigai - Valstybinio socialinio draudimo fondui, o bus apskaitomi Norvegijos Karalystės atitinkamose institucijose, taip pat atitinkamai Norvegijos Karalystėje bus mokami mokesčiai, susiję su darbuotojų socialine apsauga.

26N. I. teiginys, kad iš jos darbo užmokesčio buvo išskaičiuojama po 8,10 Lt už vieną darbo valandą už pirmas 1850 val., dirbtas „Orange Helse“ projekte Norvegijoje, įrodymais nepagrįstas. Be to, manytina, kad atsakovė klaidingai aiškina darbo sutarties 2 priedo nuostatas, kuriose numatyta, kad darbuotojas, dirbdamas Norvegijoje projektų su „Orange Helse“ AS metu, susitaria su darbdaviu, kad darbdavio tiesioginės išlaidos bet kuriai trečiajai šaliai (tiekėjui) yra projektų išlaidų dalis: kelionės išlaidos bei apgyvendinimo išlaidos – 19,50 Lt už 1 darbo valandą, už norvegų kalbos kursus – 8,10 Lt už 1 darbo valandą už pirmas 1850 val. dirbtas „Orange Helse“ projekte, Norvegijoje. Iš šios nuostatos negalima spręsti, kad yra numatyti atitinkami atskaitymai iš atsakovės atlyginimo, be to, nėra pagrindo abejoti ieškovės pateiktu rašytiniu paaiškinimu, kad darbo sutarties 2 priedas skirtas tik naudoti pildant metinę pajamų deklaraciją Norvegijos Karalystės mokesčių surinkimo tarnybai už praėjusius mokestinius metus ir kad pagal šios institucijos reikalavimą metinėje deklaracijoje yra privaloma nurodyti praleistas dienas Norvegijos Karalystėje, uždirbtus pinigus, sumokėtus mokesčius, taip pat faktines arba iš anksto sutartas sąnaudas, kurios buvo priskirtos konkrečiam darbuotojui ir kurios buvo patirtos iš darbdavio pusės, susijusios su darbu Norvegijos Karalystėje. Ieškovė paaiškino, kad mokymosi ir kelionių sąnaudos nurodytos pagal minėtos institucijos nustatytas sąnaudų normas, kurios reikalingos apskaičiuojant darbuotojų pajamų mokesčio bazę Norvegijoje, kadangi visi darbuotojai gyventojų pajamų mokestį deklaruoja ir moka Norvegijoje, tačiau tai neturi įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui pagal atsakovės darbo sutartį. Byloje nesant duomenų, kad ieškovė elgėsi atsakovės atžvilgiu nesąžiningai, taip pat nesant dėl netinkamo atsiskaitymo su atsakove, ar jos kaip darbuotojos teisių pažeidimo, priimto darbo ginčo komisijos ar teismo sprendimo, negalima konstatuoti, kad atsakovė darbo sutartį nutraukė savo iniciatyva dėl svarbių priežasčių.

27Apeliantė teigia, kad teismas nepagrįstai reikalavo iš atsakovės įrodymų, jog darbdavys atskaičiuodavo po 8,10 Lt už kiekvieną išdirbtą valandą mokymui patirtų išlaidų atlyginimui, nors tokiais įrodymais galėtų būti tik atsiskaitymo lapeliai ir teismas vadovavosi tik ieškovės paaiškinimais, kad išskaitos nebuvo daromos, kurie prieštarauja Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktiems duomenims. Iškilusių prieštaravimų teismas nešalino, todėl bylą išnagrinėjo nepilnai ir neišsamiai. Tačiau, kaip jau minėta aukščiau, atsakovė neteisingai aiškina 2 priedo prie darbo sutarties Nr. 630 nuostatas, todėl teiginį dėl atliekamų atskaitymų už norvegų kalbos kursus jos pareiga buvo pagrįsti. Be to, negalima sutikti su tuo, kad Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pateikti duomenys apie tai, kokio dydžio pajamų mokesčiai buvo išskaičiuojami, paneigia ieškovės teiginį, jog išskaitos dėl norvegų kalbos mokymo kursų iš darbo užmokesčio nebuvo atliekamos.

28Pastebėtina, kad pagal mokymo sutarties sąlygas šalys aiškiai ir konkrečiai įvardijo savo ketinimus ir įsipareigojimus, nurodė sutarties dalyką bei kitas esmines sutarties sąlygas. Sutarčių teisė grindžiama pacta sunt servanda principu, reiškiančiu, kad sutarčių privalu laikytis – šalims teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis turi įstatymo galią (CK 6.189 str.1 d.). Sutartiniai santykiai grindžiami sutarties laisvės principu, leidžiančiu šalims laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 str.1 d.). Sutarties privalomumo ir vykdytinumo principai, kuriais grindžiami sutartiniai santykiai, lemia, kad bet koks sutarties netinkamas vykdymas reiškia sutarties pažeidimą, už kurį atsakinga sutartinių įsipareigojimų nevykdanti sutarties šalis. Mokymo sutarties 2.3.6 punkte nustatyta, kad atsakovė įsipareigoja pasirašius darbo sutartį su ieškove dirbti įmonėje ne mažiau kaip 24 mėnesius nuo mokymo kursų baigimo datos. Jeigu darbo sutarties tarp atsakovės kaip darbuotojos ir ieškovės nutraukiama atsakovės iniciatyva ir pareiškimu be svarbios priežasties ar ieškovo iniciatyva dėl atsakovės kaltės anksčiau negu praėjus 24 mėnesiams nuo norvegų kalbos mokymo kursų baigimo datos, tai atsakovė privalės kompensuoti ieškovei išlaidas, susijusias su norvegų kalbos mokymu (apmokėjimas dėstytojams, klasės nuoma, mokymo medžiaga ir kt.), kurios sudaro 13.924,00 Lt ir su kurių sąmata atsakovė buvo supažindinta prieš sudarant sutartį. Ieškovė įvykdė sutartį tinkamai: organizavo apeliantei norvegų kalbos kursus, kurių pagrindu apeliantei buvo išduotas reikalingas darbui Norvegijoje kalbos mokėjimą patvirtinantis pažymėjimas, suteikęs teisę ir galimybę įsidarbinti „Orange Helse“ AS ir dirbti. Apeliantė įsipareigojimų pagal sutartį neįvykdė, t. y. įmonėje neišdirbo 24 mėnesių ir neįrodė, kad darbo sutarties nutraukimo priežastys buvo svarbios bei kad iš jos darbo užmokesčio yra atlikti išskaitymai už norvegų kalbos kursus. Todėl nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovei, neįvykdžius prievolės išdirbti kompanijoje ne mažiau kaip 24 mėnesius nuo mokymo kursų baigimo datos, kyla pareiga atlyginti ieškovei UAB „Orange Group Baltic“ patirtas išlaidas, susijusias su jos mokymu. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs visas aplinkybes sprendžia, kad, esant nenuginčytai Mokymo sutarčiai ar atskiroms jos dalims, pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš atsakovės ieškovei priteisė pastarosios patirtas išlaidas atsakovės mokymui, dėl kurių dydžio šalys buvo susitarusios.

29Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino materialines ir procesines normas, priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti nėra teisinio pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1p.).

30Atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą ieškovė prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurių turėjimą patvirtinančius dokumentus pateiks vėliau. Iki šio laiko tokie duomenys nepateikti. Todėl nėra galimybės prašymą tenkinti.

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies pirmu punktu,

Nutarė

32Pasvalio rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovė UAB „Orange Group Baltic“ pateikė ieškinį atsakovei N. I.,... 5. Nurodė, kad 2013 m. liepos 22 d. šalys pasirašė trišalę Mokymo sutartį,... 6. Pasvalio rajono apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimu ieškovo... 7. Teismas nustatė, kad 2013-07-22 tarp UAB „Scandinavian Language School“,... 8. Apeliaciniu skundu atsakovė N. I. prašo panaikinti sprendimą ir priimti... 9. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino sudarytą... 10. Ieškovė UAB „Orange Group Baltic“ atsiliepime į apeliacinį skundą... 11. Nurodo, kad apeliantė nepagrįstai teigia, jog tarp šalių susiklostė ne... 12. Trečiasis asmuo UAB „Scandinavian Language School“ atsiliepimu į... 13. Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 14. Teisėjų kolegija bylą nagrinėja neperžengdama apeliaciniame skunde... 15. Apeliantė pateikė prašymą sustabdyti civilinę bylą. Teisėjų kolegija... 16. Byloje nustatyta, kad 2013-07-22 UAB „Scandinavian Language School“, UAB... 17. Pirmosios instancijos teismas šalių sudarytą mokymo sutartį vertino kaip... 18. Teisėjų kolegija pažymi, kad civilinių sutarčių esmė – šalių... 19. Apeliantė teigia, jog pasirašydama mokymo sutartį ji siekė įsidarbinti ir... 20. Atsižvelgus į tai, kad esminiai darbo sutarties požymiai, skiriantys ją nuo... 21. Apeliantė skunde teigia, kad teismas nesprendė, ar jos nurodomos priežastys... 22. Sutiktina, kad pirmosios instancijos teismas sprendime nepasisakė dėl darbo... 23. Taip apeliantė teigia, kad nors darbo sutartyje buvo numatytas priedas už... 24. Byloje nustatyta, kad N. I. dirbo Lietuvoje laikotarpiais: nuo 2013-09-09 iki... 25. Apeliantei neaišku, kas sudaro 7.597,17 Lt išskaičiuotų mokesčių... 26. N. I. teiginys, kad iš jos darbo užmokesčio buvo išskaičiuojama po 8,10 Lt... 27. Apeliantė teigia, kad teismas nepagrįstai reikalavo iš atsakovės įrodymų,... 28. Pastebėtina, kad pagal mokymo sutarties sąlygas šalys aiškiai ir... 29. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios... 30. Atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą ieškovė prašė priteisti... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 32. Pasvalio rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimą palikti...