Byla e2A-458-565/2016
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys – BUAB „Yglė“ ir G. B

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rūtos Burdulienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Neringos Švedienės ir Alvydo Barkausko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo If P&C Insurance AS apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 17 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo If P&C Insurance AS ieškinį atsakovui UAB „Colosseum Real Estate Vilnius“ dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys – BUAB „Yglė“ ir G. B., ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui, prašydamas priteisti iš atsakovo 15 955 Eur žalai atlyginti, 6 procentų metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodė, kad ieškovas ir trečiasis asmuo G. B. sudarė Gyventojų turto draudimo sutartį, kuria nuo šioje sutartyje numatytų rizikų buvo apdraustas trečiajam asmeniui G. B. priklausantis butas, esantis ( - ). 2012-05-08 buto patalpa 23-14 per lubas buvo užlieta vandeniu, dėl to buvo padaryta 1 581,02 Lt žala. Pagal trečiojo asmens (pastato administratoriaus) BUAB „Yglė“ gautą informaciją galimai problema buvo bendro naudojimo vamzdžiuose (nesandarus vamzdynas), esančiuose ties užlietos patalpos 23-14 lubomis.

52012-05-18 vandeniu per lubas buvo užlieta buto patalpa 23-2, dėl to buvo padaryta 53 509,29 Lt žala. Ieškovas nustatė, kad virš patalpos 23-2 yra butas Nr. 33, kuris nuosavybės teise priklauso atsakovui. Ekspertas Č. I. nustatė, kad 2012-05-18 įvykęs užliejimas nėra 2012-05-08 užliejimo tęsinys, buto užliejimo priežastys yra ne tos pačios, t.y. užliejimas įvyko iš skirtingų šaltinių. Ekspertas nurodė, kad vanduo į buto patalpas 2012-05-18 galėjo patekti dėl vandentiekio avarijos ar kitokio vandens išsiliejimo atsakovo patalpose.

6Ieškovas dėl 2012-05-18 užliejimo išmokėjo 53 509,29 Eur draudimo išmoką, taip pat 1 580 Lt sumokėjo ekspertui Č. I. už 2012-05-18 užliejimo priežasties nustatymą. Kadangi atsakovas yra buto, iš kurio 2012-05-18 buvo užlietas ieškovo draudėjo butas, savininkas, atsakovas turi atlyginti ieškovui dėl buto užliejimo patirtą žalą. Ieškovas su 2013-04-02 prašymu kreipėsi į atsakovą dėl žalos atlyginimo, tačiau atsakovas 2013-07-23 raštu atsisakė atlyginti žalą.

7Atsakovas su ieškiniu nesutiko.

8Atsakovas nurodė, kad 2012-05-08 užliejimo priežastis buvo tarp butų Nr.23 ir Nr.34 esantys nesandarūs vamzdynai juodgrindėse, taip pat buvo nustatyta, kad yra drėgni neaiškios paskirties ir priklausomybės daugiasluoksniai vamzdynai su presuotomis movomis; įdrėkusi izoliacinė vata, dengianti daugiasluoksnius vamzdžius ir metalines juodgrindes; sudrėkusi ir toliau šlampanti WC patalpos apdaila ir lubos. Ieškovas taip pat pripažino, kad 2012-05-08 užliejimo priežastis buvo nesandarūs bendro naudojimo vamzdynai. Tačiau nei užlieto buto savininkas, nei kiti asmenys nesiėmė jokių veiksmų užkirsti kelią didesnei žalai atsirasti.

9Apie 2012-05-18 užliejimą atsakovui nebuvo pranešta, apie šį užliejimą atsakovas sužinojo beveik po metų, gavęs 2013-04-02 ieškovo prašymą atlyginti žalą. 2014-03-28 buto užliejimo priežasties tyrimo akte nurodyta, kad užlietos buto vietos yra susietos su atskirai stovinčiais vamzdynais – stovais, kas reiškia, kad buto lubose tarp užlietų patalpų 23-2 ir 23-14 taip pat yra bendro naudojimo vamzdynai. Bendro naudojimo vamzdžiai buvo netvarkingi ne tik ties patalpos 23-14 lubomis, bet ir kitose vietose. Ieškovas, neištyręs 2012-05-18 įvykio aplinkybių, sumokėjo draudimo išmoką, pažeisdamas Draudimo įstatymo 96 str. 2 d., 3 d. 1 p.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-06-17 sprendimu ieškinį atmetė.

12Teismas nurodė, kad įvykis buvo pripažintas draudiminiu ir ieškovas draudimo sutarties pagrindu išmokėjo draudėjui 15 955,00 Eur (55 089,29 Lt) dydžio draudimo išmoką. Ieškovui kilo pareiga įrodyti neteisėtus veiksmus, žalos faktą, priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos.

13Teismas, siekdamas nustatyti buto užliejimo priežastis, 2014-12-02 nutartimi paskyrė teismo statybos ekspertizę. Ekspertas ekspertizės akte padarė šias išvadas: 1) 2012-05-18 nustatytas turtą sugadinęs poveikis bute adresu ( - ), galėjo būti dėl vandentiekio vamzdynų avarijos esančių adresu ( - ), patalpose; 2) ekspertas nenustatė požymių, kad bute ( - ), buvo šaltinis, dėl kurio įvyko pratekėjimas į butą adresu ( - ); 3) 2015-03-04 apžiūros metu nustatyta, kad pakabinamos lubos iš gipso kartono plokščių yra demontuotos. Po tarpaukštine perdanga bute adresu ( - ), patalpose 23-14 ir 23-2 yra įrengti ventiliacijos, šalto ir karšto vandentiekio, nuotėkų vamzdynai, ventiliaciniai ortakiai bei šildymo sistemos termofikato vamzdynas (gyvatukas). Esami šalto ir karšto vandentiekio vamzdynais ir gyvatuku vanduo tiekiamas ( - ), butui bei pakyla į viršutinius aukštus. Kanalizacijos vamzdynu naudojasi viršutiniai aukštai; 4) Remiantis byloje pateiktu UAB „Yglė“ apžiūros aktu Nr. EŽ-120515, 23-14 patalpos užliejimo priežastis yra nesandarių vandentiekio vamzdynų pasekmė. Kadangi 23-2 patalpos buvo užpiltos po 10 dienų nuo 23-14 patalpų užpylimo, darytina prielaida, kad tai buvo ne 2012-05-08 dienos įvykio tęsinys, o naujas nesandarumas vamzdyne, kadangi tarp užlietų patalpų epicentrų buvo nepažeistų plotų. Be to, 2012-05-18 įvykęs prabėgimas labiau pažeidė buto patalpas nei 2012-05-08; 5) Virš buto, esančio ( - ), patalpų 23-14 yra butas Nr. 34. Virš buto ( - ), 3 patalpų 23-2 yra butas Nr. 33. Tarp 23 buto ir 33 bei 34 butų perdangoje eina vandentiekio, kanalizacijos vamzdynai bei ortakiai. Matyti, kad buvo užpiltos patalpos (23-14 ir 23-2), virš kurių yra du skirtingi butai, esantys ( - ) ir ( - ). Mažai tikėtina, kad buto ( - ), užpylimai įvyko iš dviejų skirtingų virš jo esančių butų. Didesnė tikimybė yra ta, kad užpylimas įvyko dėl vandentiekio ar „gyvatuko“ sistemos vamzdžių (kurie eina tarp 23 ir 33 bei 34 butų) nesandarumo.

14Teismas nurodė, kad didesnė tikimybė yra ta, jog užpylimas įvyko dėl vandentiekio ar „gyvatuko“ sistemos vamzdžių, kurie eina tarp 23 ir 33 bei 34 butų, nesandarumo.

15Teismas sprendė, kad ieškovas privalo įrodyti, kad žalą darantis vanduo ištekėjo iš viršuje esančių atsakovo patalpų. Tačiau išanalizavęs ir įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodomus, eksperto išvadą, liudytojo parodymus, sprendė, kad neįrodyta, jog pavojingas, gadinantis turtą poveikis buvo iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių, ir kad užpylimas įvyko dėl atsakovui priklausančio buto netinkamo turto valdymo arba naudojimo, t.y. netinkamo įrengtų sistemų ar įrenginių eksploatavimo. Buto užliejimo per lubas fakto nepakanka išvadai, kad užliejimo šaltinis buvo atsakovo bute. Be to, ekspertas teismo ekspertizės akte padarė išvadą, kad nėra požymių, jog bute Nr. 33 buvo šaltinis, dėl kurio įvyko pratekėjimas į butą Nr. 23.

16Teismas padarė išvadą, kad nenustačius atsakovo neteisėtų veiksmų fakto, nėra ir kitų civilinės atsakomybės sąlygų, kurioms esant ieškovas turėtų teisę reikalauti išmokėtos sumos iš atsakingo už padarytą žalą asmens (CK 6.1015 str. 1 ir 3 d.).

17III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

18Ieškovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-06-17 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šias argumentais.

  1. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad byloje nepakanka įrodymų išvadai, jog užliejimo šaltinis buvo atsakovo bute. Sprendimas iš esmės grindžiamas tik teismo paskirtos ekspertizės išvadomis, kurios prieštarauja kitiems byloje esantiems įrodymams. Eksperto išvada, kad 2012-05-18 užliejimas bute Nr.23 galėjo būti dėl vandentiekio vamzdynų šiame bute avarijos, nepagrįsta tyrimo eiga. Ekspertas posėdžio metu pats nurodė, kad bute Nr. 23 vamzdynų remonto požymių nebuvo matyti. Šią aplinkybę patvirtino R. J., nurodęs, kad buto Nr.23 lubos buvo užlietos per visą lubų perimetrą, vamzdžiai bute nebuvo pažeisti ir remontuojami. Bute Nr.23 atliktų remonto darbų perdavimo-priėmimo akte ir darbų sąmatoje nebuvo numatyti jokie vamzdynų remonto darbai. Ekspertas D. K. nurodė, kad jeigu vamzdynai nebuvo remontuojami užlieto buto ribose, tai jis buvo užlietas iš viršaus. Šių aplinkybių teismas skundžiamame sprendime visai nevertino. Be to, užpylimas gali įvykdyti ir dėl viršuje esančio savininko netinkamo turto valdymo arba naudojimo, pvz., dėl vienkartinio vandens išpylimo ant grindų, užliejant žemiau esančias patalpas. Atsakovo atstovas nurodė, kad jo bute įvykio dieną gyveno nuomininkai. Ieškovas iš karto po įvykio ėmėsi veiksmų, siekdamas išsiaiškinti žalos atsiradimo priežastis. Šias aplinkybes patvirtina liudytojo R. J. parodymai, kad jis draudėjo buto apžiūros dieną (2012-05-21) bandė patekti į atsakovo butą, tačiau durų niekas neatidarė. Nors ieškovo atstovui nepavyko patekti į atsakovo butą, ekspertas Č. I., atlikęs tyrimą konstatavo, kad antrasis užliejimas, įvykęs 2012-05-18, nėra 2012-05-08 įvykio tęsinys. Šis ekspertas taip pat nurodė, kad vanduo į draudėjo buto patalpas 23-2 ir 23-3 galėjo patekti dėl vandentiekio avarijos ar kitokio vandens išsiliejimo aukščiau esančiose atsakovo patalpose. Šios išvados nepaneigė nei eksperto D. K. atlikta ekspertizė, nei kiti byloje esantys įrodymai. Todėl nors ekspertas Č. I. negalėjo nurodyti tikslios avarijos priežasties atsakovo bute, savo išvadoje aiškiai nurodė, kad vanduo į draudėjo butą atitekėjo iš aukščiau esančio ir atsakovui nuosavybės teise priklausančio buto. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad 2012-05-18 užliejimas įvyko ne dėl bendrosios inžinerinės įrangos gedimo. Atsakovas nepateikė į bylą įrodymų, jog į jo butą vanduo galimai pateko iš kitų patalpų, t.y. kad paties atsakovo butas buvo užlietas iš kitų patalpų. Be to, byloje nustačius, kad 2012-05-18 užliejimo metu vanduo tekėjo per visą lubų perimetrą, o vamzdžiai, esantys draudėjo bute, nebuvo remontuojami, konstatuotina, kad vandens pratekėjimo šaltinis buvo būtent atsakovo bute ir niekur kitur.
  2. Teismas netinkamai aiškino ir taikė Draudimo įstatymo 96 str. 2 dalies ir 96 str. 3 dalies 1 punkto nuostatas. Ieškovas trečiajam asmeniui išmokėjo draudimo išmoką teisėtai. Pagal minėtas Draudimo įstatymo nuostatas ieškovui pakako draudėjo buto užliejimo per lubas fakto siekiant nustatyti, ar įvykis yra draudžiamasis; nebuvo nustatyta nė viena aplinkybė, nurodyta Draudimo taisyklių 116 str., t.y. įvykis, vadovaujantis draudimo taisyklėmis, nebuvo priskirtas prie nedraudžiamųjų įvykių. Ieškovas, priimdamas sprendimą dėl draudimo išmokos, neturėjo pareigos aiškintis tikslios vandens pratekėjimo priežasties, todėl pagrįstai pripažino 2012-05-18 užliejimą draudžiamuoju įvykiu ir priėmė sprendimą mokėti draudimo išmoką.

19Atsakovas su apeliaciniu skundu nesutiko. Nesutikimas su apeliaciniu skundu grindžiamas šiais argumentais.

  1. Bylose dėl žalos atlyginimo būtent ieškovas turi įrodyti žalos faktą ir dydį, jam tenka būtinųjų deliktinės civilinės atsakomybės sąlygų (neteisėtų veiksmų, priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos) įrodinėjimo našta, todėl ieškovui nepakanka vien tik nurodyti, kad nukentėjęs butas buvo užlietas iš atsakovo patalpų.
  2. Atsakovas, kurio nuosavybės teisė įregistruota viešame registre, apie 2012-05-18 užliejimą sužinojo tik 2013-04-02 gavęs ieškovo prašymą atlyginti žalą, t.y., atsakovui apie įvykį buvo pranešta beveik po metų, kai bute Nr. 23 jau buvo pabaigti remonto darbai. Dėl šios priežasties atsakovui nėra žinomos jokios aplinkybės, susijusios su ieškovo nurodytu 2012-05-18 užliejimu, atsakovas neturėjo galimybių ieškovo nurodytų aplinkybių patikrinti. Atsakovas taip pat nurodė, kad virš buto Nr. 23 lubų, pro kurias skverbėsi vanduo, yra ne atsakovo butas, o apdrausto buto Nr. 23 erdvė – gipso kartono pakabinamų lubų konstrukcijos (ant metalinių profilių prisuktos gipso kartono plokštės). Buto Nr. 23 erdvėje tarp tarpaukštinės perdangos ir pakabinamų lubų iš gipsokartono plokščių yra išvedžioti įvairūs vamzdžiai, prie kurių prieinama tik iš buto Nr. 23, todėl užpylimo šaltinis galėjo būti pačiame apdraustame bute Nr. 23.
  3. Liudytojas R. J. remonto metu bute Nr. 23 lankėsi tik kelis kartus ir negalėjo žinoti, kas konkrečiai šiame bute buvo daroma. Tyrimo akte specialistas Č. I. nurodė, jog jis po beveik po 2 metų apžiūrėjo jau suremontuotą butą Nr. 23, jam buvo pateiktos tik patalpų užliejimo schemos. Tyrimo akte nenurodyta, kad specialistui buvo pateiktas atsakovo buto planas ar kiti dokumentai, iš kurių galima būtų spręsti, kad virš aplietų buto Nr.23 patalpų yra atsakovui priklausantis butas, todėl Č. I. išvada apie aukščiau esančias atsakovo patalpas buvo padaryta negavus jokių tai patvirtinančių dokumentų.
  4. Teismas, atsižvelgdamas į byloje pateiktus faktinius duomenis ir įrodymus, pagrįstai sprendė, kad ieškovas, neištyręs visapusiškai 2012-05-08 ir 2012-05-18 įvykių aplinkybių, t.y. nenustatęs, iš kur į butą prasiskverbė vanduo, išmokėjo draudimo išmoką, pažeisdamas Draudimo įstatymo nuostatas. Atsakovas dėl ieškovo kaltės taip pat nedalyvavo žalos dydžio nustatymo ir jos įvertinimo pinigine išraiška procese, todėl draudimo išmoka buvo išmokėta nepagrįstai didelė. Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad vien draudimo išmokos faktas nėra pagrindas tenkinti subrogacinį reikalavimą, turi būti nustatyta, kad įvyko draudžiamasis įvykis ir kad draudimo išmokos dydis atitinka padarytus nuostolius. Priešingu atveju, draudikas prisiima riziką dėl galimybės išsiieškoti išmokas iš atsakingo už žalą asmens.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Apeliacinis skundas netenkinamas.

22CPK 320 str. 1 ir 2 d. nustato bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2 ir 3 d.).

23Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovas 2010-11-11 Gyventojų turto draudimo sutartimi nuo kitų žalų yra apdraudęs trečiajam asmeniui G. B. nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ) (toliau – ir butas Nr.23 arba butas). 2012-05-21 ieškovas surašė Sunaikinto, sugadinto turto apžiūrėjimo aktą Nr.IF/PS/0001013, kuriame nurodyta, kad 2012-05-18 bute Nr.23 po buvusio įvykio žalą turėsiančios atstatyti įmonės darbuotojui buvo pranešta apie naują buto užliejimą, kas pranešė, nėra aišku, akte taip pat užfiksuoti užliejimo padaryti buto pažeidimai ir jiems pašalinti reikalingo remonto apimtys. 2012-06-21 trečiasis asmuo G. B. ir rangovas UAB „Restum“ sudarė rangos sutartį dėl buto Nr.23 remonto darbų pagal Sunaikinto, sugadinto turto apžiūrėjimo aktą Nr.IF/PS/0001013. Už atliktus darbus rangovas UAB „Restum“ 2012-09-26 išrašė PVM sąskaitą faktūrą 53 809,29 Lt sumai. 2012-07-20, 2012-10-08 ir 2013-01-18 mokėjimo nurodymais ieškovas išmokėjo 53 509,29 Lt draudimo išmoką pagal 2010-11-11 Gyventojų turto draudimo sutartį.

242013-03-08 raštu Dėl informacijos pateikimo ieškovas kreipėsi į namą, esantį ( - ), administravusį trečiąjį asmenį BUAB „Yglė“, prašydamas pateikti informaciją apie 2012-05-18 užliejimo aplinkybes ir priežastis, taip pat nurodyti, kam priklauso butas, esantis virš buto Nr.23 patalpos 23-2, per kurią 2012-05-18 buvo užlietas butas Nr.23. 2013-03-04 atsakymu trečiasis asmuo BUAB „Yglė“ informavo ieškovą, kad apie 2012-05-18 įvykį trečiasis asmuo žinių neturi, taip pat nurodė, kad virš buto Nr.23 patalpos 23-2 yra butas Nr.33, kurio savininkas yra atsakovas. 2013-04-02 Prašymu atlyginti žalą ieškovas pareikalavo, kad atsakovas atlygintų ieškovui 53 509,29 Lt žalą, nes 2012-05-18 butas Nr.23 per patalpą 23-2 buvo užlietas iš atsakovui priklausančio buto Nr.33. 2013-07-23 raštu atsakovas nurodė, kad neturi pareigos atlyginti 53 509,29 Lt žalą, nes atsakovas neturi jokių duomenų apie vandens prasiskverbimą iš jam priklausančio buto, kas galėjo būti 2012-05-18 užliejimo priežastimi.

25CK 6.1015 str. 1 d. nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtos sumos iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius (CK 6.1015 str. 2 d.). Tai reiškia, kad subrogaciniam reikalavimui taikomos tos normos, kurios reglamentuoja prievolę, siejančią nukentėjusį ir žalą padariusį asmenis. Šios bylos atveju tai yra prievolė, kylanti iš delikto, tačiau ieškovas neįrodė neteisėtų atsakovo veiksmų, dėl kurių 2012-05-18 buvo užlietas butas Nr.23 (CK 6.246 str. 1 d.).

26Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad butas Nr.23 buvo užlietas ir 2012-05-08 per patalpą 23-14. Dėl šio užliejimo buto Nr.23 savininkas trečiasis asmuo G. B. nedelsiant kreipėsi į trečiąjį asmenį BUAB „Yglė“ ir buto Nr.34, kuris yra virš patalpos 23-14, savininką AB banką DNB (2012-05-11 Darbų užsakymas – atliktų darbų aktas), buvo nustatyta šio užliejimo priežastis – nesandarūs neaiškios paskirties ir priklausomybės daugiasluoksniai vamzdynai su presuotomis movomis, esantys juodgrindėse tarp buto Nr.23 ir buto Nr.34, trečiasis asmuo BUAB „Yglė“ 2012-05-17 raštu Dėl paslėptų defektų kreipėsi į 2000 m. namo remontą atlikusią UAB „Pro Kapital Real Estate Vilnius“ dėl paslėptų darbų defektų pašalinimo, remonto darbai buvo įtraukti į 2013 metų planuojamų darbų sąrašą (trečiojo asmens BUAB „Yglė“ 2013-07-04 raštas).

27Tačiau apie 2012-05-18 užliejimą nebuvo pranešta nei namą administravusiam trečiajam asmeniui BUAB „Yglė“, nei atsakovui, taip sutrukdant nustatyti užliejimo priežastį bei atsakovui gintis nuo jam pareikšto kaltinimo, kad užlieta buvo iš jam priklausančio buto Nr.33.

28Ieškovas į ekspertą Č. I. dėl užliejimo priežasčių nustatymo kreipėsi tik 2013 m. rugpjūčio mėn., butą Nr.23 ekspertas apžiūrėjo 2013 m. rugsėjo mėn., t.y. praėjus daugiau kaip vieneriems metams nuo užliejimo. 2014-03-28 Buto, esančio ( - ), užliejimo priežasties tyrimo akte nurodyta, kad bute jau atliktas remontas, vamzdynai uždengti, o tai komplikuoja užliejimo priežasčių nustatymą. Akte pateiktas atsakymas, kad vanduo į buto Nr.23 patalpą 23-2 galėjo patekti dėl vandentiekio avarijos ar kito vandens išsiliejimo aukščiau esančiose atsakovo patalpose, niekaip nepagrįstas, iš akto matyti, kad ekspertas tyrimo metu apžiūrėjo tik butą Nr.23 (kuriame, kaip jau nurodyta, buvo atliktas remontas ir uždengti vamzdynai), tačiau butas Nr.33 apžiūrėtas nebuvo, taip pat nebuvo apžiūrėti buto Nr.23 patalpoje 23-2 tarp pakabinamų lubų ir tarpaukštinės perdangos esantys inžinerinių sistemų vamzdynai, kas buvo apžiūrėta atliekant Vilniaus apylinkės teismo 2014-12-02 nutartimi šioje byloje paskirtą ekspertizę buto Nr.23 užliejimo priežastims nustatyti.

29Tik ta aplinkybė, kad buto Nr.23 patalpa 23-2 buvo užlieta per lubas, neįrodo, kad buvo užlieta iš virš šios patalpos esančio atsakovo buto. Teismo ekspertas, pažiūrėjęs butą Nr.33, nenustatė požymių, kad šiame bute buvo šaltinis, dėl kurio įvyko vandens pratekėjimas į butą Nr.23.

30Teismo ekspertizės akte nurodyta, kad tarp buto Nr.23 ir butų Nr.33 ir Nr.34 esančioje tarpaukštinėje perdangoje eina vandentiekio, kanalizacijos vamzdynai bei ortakiai, šalto ir karšto vandentiekio vamzdynais ir „gyvatuku“ vanduo tiekimas butui Nr.23 bei pakyla į viršutinius aukštus, kanalizacijos vamzdynu naudojasi viršutiniai aukštai.

31Teismo ekspertas padarė prielaidą, kad 2015-05-18 užliejimas nebuvo 2015-05-08 užliejimo tęsinys, nes tarp užliejimų yra 10 dienų skirtumas, be to, tarp užlietų patalpų epicentrų yra nepažeistų plotų. Teismo ekspertas nurodė, kad mažai tikėtina, jog butas Nr.23 buvo užlietas iš dviejų skirtingų viršuje esančių butų, didesnė tikimybė yra ta, kad užliejimas įvyko dėl vandentiekio ar „gyvatuko“ sistemos vamzdžių (kurie eina tarp butų Nr.23 ir Nr.33 bei Nr.34) nesandarumo.

32Taigi, nesant požymių, kad bute Nr.33 buvo šaltinis, dėl kurio įvyko vandens pratekėjimas į butą Nr.23, esant duomenims, kad tarp buto Nr.23 pakabinamų lubų ir tarpaukštinės perdangos, esančios su butais Nr.33 ir Nr.34, yra bendro naudojimo vandentiekio, kanalizacijos vamzdynai bei ortakiai, esant duomenims, kad 2012-05-08 buto Nr.23 patalpa 23-14 buvo užlieta dėl nesandarių vandentiekio vamzdynų, esančių perdangoje ties butu Nr.34, yra pagrindas sutikti su teismo eksperto išvada, kad buto Nr.23 patalpos 23-2 užliejimas 2012-05-18 įvyko dėl vandentiekio ar „gyvatuko“ sistemos vamzdžių (kurie eina tarp butų Nr.23 ir Nr.33 bei Nr.34) nesandarumo (CPK 185 str.).

33Ieškovo nurodyta aplinkybė, kad sąmatoje prie 2012-06-21 rangos sutarties nėra numatytas vamzdynų remontas, kad apie tai, jog bute Nr.23 buvo atliekamas vamzdynų remontas, nenurodė ir rangovo UAB „Restum“ projektų vadovas R. J., nepaneigia teismo eksperto išvados, kad užliejimas galimai įvyko dėl tarpaukštinėje perdangoje esančių vamzdžių nesandarumo. Sąmatoje prie 2012-06-21 rangos sutarties nurodyti darbai buvo skirti pašalinti užliejimu padarytus buto pažeidimus, o ne suremontuoti vamzdžius. Byloje nėra duomenų apie tai, ar po 2012-05-18 užliejimo buvo vertinama virš patalpos 23-2 esančių vamzdžių būklė ir kokie veiksmai to vertinimo rezultate buvo atliekami.

34Be to, šie vamzdžiai laikytini bendrąja daline namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų, taip pat trečiojo asmens G. B. ir atsakovo, nuosavybe (CK 4.82 str. 1 d., Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 str. 4 d., 15 d. 2 p.), kurią visi namo savininkai privalo tinkamai prižiūrėti ir remontuoti (CK 4.83 str. 3 d.). Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, jog tuo atveju, kai žala padaroma vienam iš bendraturčių dėl pastato, esančio bendrąja daline nuosavybe pastato savininkų nuosavybe, defekto, CK 6.266 straipsnio nuostatos netaikytinos. Tokiu atveju žala atlyginama bendraisiais žalos atlyginimo pagrindais (CK 6.263, 6.246–6.249 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-03-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-123/2009 ir kt.). Byloje nėra jokių įrodymų apie neteisėtą atsakovo poveikį minėtiems vamzdžiams, dėl kurių buvo pažeistas šių vamzdžių sandarumas.

35Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino ginčo teisinį santykį reglamentuojančias materialiosios teisės normas, tinkamai vertino byloje esančius įrodymus, todėl teisingai išsprendė tarp šalių kilusį ginčą, o apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

36Apeliacinį skundą atmetus, iš ieškovo atsakovo naudai priteistinos 729,74 Eur išlaidos už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 str.).

37Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

38Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

39Priteisti iš ieškovo If P&C Insurance AS atsakovo UAB „Colosseum Real Estate Vilnius“ naudai 729,74 Eur bylinėjimosi išlaidas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui, prašydamas priteisti... 4. Ieškovas nurodė, kad ieškovas ir trečiasis asmuo G. B. sudarė Gyventojų... 5. 2012-05-18 vandeniu per lubas buvo užlieta buto patalpa 23-2, dėl to buvo... 6. Ieškovas dėl 2012-05-18 užliejimo išmokėjo 53 509,29 Eur draudimo... 7. Atsakovas su ieškiniu nesutiko.... 8. Atsakovas nurodė, kad 2012-05-08 užliejimo priežastis buvo tarp butų Nr.23... 9. Apie 2012-05-18 užliejimą atsakovui nebuvo pranešta, apie šį užliejimą... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-06-17 sprendimu ieškinį atmetė.... 12. Teismas nurodė, kad įvykis buvo pripažintas draudiminiu ir ieškovas... 13. Teismas, siekdamas nustatyti buto užliejimo priežastis, 2014-12-02 nutartimi... 14. Teismas nurodė, kad didesnė tikimybė yra ta, jog užpylimas įvyko dėl... 15. Teismas sprendė, kad ieškovas privalo įrodyti, kad žalą darantis vanduo... 16. Teismas padarė išvadą, kad nenustačius atsakovo neteisėtų veiksmų fakto,... 17. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 18. Ieškovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto... 19. Atsakovas su apeliaciniu skundu nesutiko. Nesutikimas su apeliaciniu skundu... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 21. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 22. CPK 320 str. 1 ir 2 d. nustato bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos... 23. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovas 2010-11-11 Gyventojų... 24. 2013-03-08 raštu Dėl informacijos pateikimo ieškovas kreipėsi į namą,... 25. CK 6.1015 str. 1 d. nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką,... 26. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad butas Nr.23 buvo užlietas ir... 27. Tačiau apie 2012-05-18 užliejimą nebuvo pranešta nei namą administravusiam... 28. Ieškovas į ekspertą Č. I. dėl užliejimo priežasčių nustatymo kreipėsi... 29. Tik ta aplinkybė, kad buto Nr.23 patalpa 23-2 buvo užlieta per lubas,... 30. Teismo ekspertizės akte nurodyta, kad tarp buto Nr.23 ir butų Nr.33 ir Nr.34... 31. Teismo ekspertas padarė prielaidą, kad 2015-05-18 užliejimas nebuvo... 32. Taigi, nesant požymių, kad bute Nr.33 buvo šaltinis, dėl kurio įvyko... 33. Ieškovo nurodyta aplinkybė, kad sąmatoje prie 2012-06-21 rangos sutarties... 34. Be to, šie vamzdžiai laikytini bendrąja daline namo, esančio ( - ), butų... 35. Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 36. Apeliacinį skundą atmetus, iš ieškovo atsakovo naudai priteistinos 729,74... 37. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 38. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 17 d. sprendimą palikti... 39. Priteisti iš ieškovo If P&C Insurance AS atsakovo UAB „Colosseum Real...