Byla e2-2972-570/2016
Dėl skolos priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 str. 4 d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovei B. N. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 624,46 Eur skolos, kurią sudaro 213,74 Eur negrąžinto kredito, 377,46 Eur delspinigių, 21,37 Eur baudos, 11,89 Eur už patirtas Gyventojų registro išlaidas, 5 procentus dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą ir 15 Eur žyminio mokesčio.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, teisme atsiliepimai negauti, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių (CPK 142 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad UAB „Ūkio banko lizingas“ ir atsakovė 2006-03-31 sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr. 603446014 (toliau – sutartis), kurios atsakovė išperkamosios nuomos būdu įsigijo prekes – viryklę Beko FG552l ir skalbyklę Daewoo DW-501. Atsakovė įsipareigojo per sutartyje numatytą 18 mėn. turto išpirkimo laikotarpį (t.y. iki 2007-09-30) pagal šalių suderintą mokėjimų grafiką ir sąlygas mokėti lizingo įmonei visas mokėjimo grafike numatytas įmokas bei vykdyti kitas sutarties sąlygas. Vadovaujantis sutarties 11.1 p., šalys susitarė, jog atsakovei pažeidus mokėjimų grafiką – vėluojant mokėti mokėjimus ar jų dalį, atsakovė įsipareigoja mokėti lizingo įmonei 0,2 proc. delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Sutarties 11.2 p. buvo numatyta, jog nevykdydama ar netinkamai vykdydama sutartį, atsakovė sumoka lizingo įmonei 10 proc. neišpirktos turto vertės baudą. 2009-03-04 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr.09/03/04/-1, sudaryta tarp UAB Ūkio banko lizingo ir UAB „Kapitalo valda“, ir 2009-03-04 perdavimo-priėmimo aktu Nr.108 reikalavimas į neįvykdytą atsakovės prievolę UAB Ūkio banko lizingas buvo perduotas kitam kreditoriui, t.y. ieškovei. Ieškovės paskaičiavimais atsakovės skola sudaro 213,74 Eur negrąžinto kredito, 377,46 Eur delspinigių ir 21,37 Eur baudos.

7Nurodytas aplinkybes ieškovė grindžia šiais dokumentais: žyminio mokesčio kvitu, reikalavimo perleidimo sutartimi, perdavimo-priėmimo aktu, Ūkio banko lizingo kortelės su kredito limitu sutartimi, pranešimu skolininkei dėl prievolės perleidimo bei jos įvykdymo išsiuntimą patvirtinančiu dokumentu ir kt.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 str. 1 d. nustato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Kadangi atsakovė pažeidė savo sutartinę prievolę atsiskaityti, iš atsakovės ieškovei priteistina 213,74 Eur skolos.

9Ieškovė, savo iniciatyva sumažinusi reikalaujamų priteisti delspinigių dydį, taip pat prašo priteisti iš atsakovės 377,46 Eur dydžio delspinigius už 3532 dienas. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovė yra vartotojas, prašomi priteisti delspinigiai (377,46 Eur) yra didesni už pagrindinę skolą (213,74 Eur), taip pat į tai, kad delspinigiai paskaičiuoti net už 3532 dienas, nei pradinis kreditorius, nei ieškovė į teismą nesikreipė ilgą laiką, bei įvertinus tai, kad ieškovė tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl sprendžiant netesybų klausimą, kai pati ieškovė nepagrįstai delsė reikalauti įvykdyti prievolę ir dėl to netesybos tapo didesnės už pačią neįvykdytą prievolę, delspinigių dydis mažintinas ir iš atsakovės ieškovės naudai priteistini delspinigiai, apskaičiuoti už 180 dienas pagal 0,02 proc. normą, t. y. 7,69 Eur (213,74 Eur x 0,02 proc. x 180 d.) (CK 1.125 str. 5 d. 1 p., 6.71 str., 6.72 str., 6.101 str. 1 d.).

10CK 6.71 str. 1 d. įtvirtinta, jog skolininkas praleidęs prievolės įvykdymo terminą, privalo sumokėti sutartyje numatytą pinigų sumą (baudą, delspinigius). Sutarties 11.2 p. numatyta, nevykdydama ar netinkamai vykdydama sutartį, atsakovė sumoka lizingo įmonei 10 proc. neišpirktos turto vertės baudą, kas ieškovės paskaičiavimus sudaro 21,37 Eur, todėl ši suma ieškovei priteistina iš atsakovės.

11CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2016-05-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

12Sutinkamai su CPK 93 str. iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 26,89 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 15 Eur žyminio mokesčio ir 11,89 Eur už Gyventojų registro išrašus.

13LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, pakeistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur. Atsižvelgiant į tai, jog šioje civilinėje byloje susidariusios mažiau nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, jos iš atsakovės valstybei nepriteistinos.

14Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovei UAB „Kapitalo valda“, juridinio asmens kodas 126308223, buveinės adresas Savanorių pr. 192, Kaunas, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT55 7300 0100 7937 1644, AB Swedbank, banko kodas 73000, iš atsakovės B. N., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 213,74 Eur (du šimtus trylika eurų 74 ct) skolos, 7,69 Eur (septynis eurus 69 ct) delspinigių, 21,37 Eur (dvidešimt vieną eurą 37 ct) baudos, 5 (penkių) procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2016-05-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 26,89 Eur (dvidešimt šešis eurus 89 ct ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai