Byla 1-134-200/2012
Dėl galvos smegenų sukrėtimo, kirstinių galvos žaizdų, dešinio dilbio kaulų lūžimų jos sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Angelė Ikasalienė, sekretoriaujant Jolantai Smilgin, dalyvaujant prokurorui Audriui Matulioniui, gynėjai advokatei Sigitai Černienei, nukentėjusiajai A. R.,

2teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje R. V., a.k. ( - ), gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, gyv. ( - ), išsituokęs, teistas 1997-05-26 Varėnos rajono apylinkės teismo pagal LR BK 271 str. 2 d. laisvės atėmimu 2 metams su 1/6 turto konfiskacija, pritaikius LR BK 471 str. bausmės vykdymas atidėtas 2 metams, teistumas išnykęs, šiuo metu suimtas nuo 2012-07-25,

3kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str.1 d.

4Teismas išnagrinėjęs bylą

Nustatė

5R. V. nesunkiai sutrikdė kito žmogaus sveikatą: 2011 m. gruodžio 21 d. apie 14.00-17.00 val. Varėnos rajone Žilinų kaime, būdamas A. R. namuose, virtuvėje, kilus žodiniam konfliktui, tyčia sudavė pagaliu ne mažiau kaip tris kartus A. R. į galvos sritį ir dešiniąją ranką, tuo padarydamas nukentėjusiajai nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl galvos smegenų sukrėtimo, kirstinių galvos žaizdų, dešinio dilbio kaulų lūžimų jos sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui.

6Tokiais veiksmais R. V. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138str.1d.

7Pagal LR BK 138 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo, bet jam nebuvo šio kodekso 135 straipsnio 1 dalyje nurodytų padarinių.

8Dėl kaltės įrodymų

9Savo kaltę teisminio nagrinėjimo metu R. V. pripažino iš dalies. Patvirtino 2011 m. gruodžio 21 d. po pietų A. R. namuose Žilinų kaime sudavęs A. R. pagaliu ne mažiau kaip tris kartus. Smūgiavęs į galvą, o kai ji dengėsi ranka, pataikęs ir į dešinę ranką. Aiškina, kad nukentėjusiosios dešinė ranka buvo patinusi jau prieš įvykį. Savo veiksmų priežastimi nurodo tai, kad A. R. prašymu kuriant jos namuose krosnį, ji pradėjo prašinėti užkurti dujinę viryklę, todėl supykęs. Nukentėjusiosios A. R. leidimu keletą metų gyveno jos sodyboje lauko virtuvėje. Ikiteisminio tyrimo metu R. V. savo kaltę pripažinęs pilnai, patvirtinęs, kad pagaliu sudavė A. R. į galvos sritį apie du kartus, jai užsidengus galvą dešiniąja ranka, trenkė su pagaliu apie du kartus per ranką . Matė, kad iš galvos bėga kraujas. Po keleto dienų atvykus nukentėjusiosios sūnui K. prisipažino jam sumušęs jo motiną. Sūnus A. R. išvežęs į ligoninę, kur ji buvo gydoma (b.1. 30-31). Kad nukentėjusiosios ranka būtų sužalota iki įvykio, tokių aplinkybių nenurodęs.

10Teisminio nagrinėjimo metu nukentėjusioji A. R. patvirtino, kad R. V. buvo ją sumušęs, gavusi smūgius į galvą ir ranką, tačiau dėl pablogėjusios atminties (kaip pati nurodė) konkrečiai įvykio aplinkybių negalėjo nurodyti. Nukentėjusioji patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kad 2011 m. gruodžio mėnesį apie 14val. jos namuose R. V. pagaliu sudavęs jai smūgius per galvą, per rankas, krūtinę. Buvo praskelta galva, skaudėjo rankas. Po keletos dienų sūnus nuvežė ją į ligoninę. Konfliktas kilęs dėl to, kad R. V. reikalavęs maisto (b.l. 5-7).

11Liudytojas K. R., nukentėjusiosios sūnus, paaiškino, kad 2011 m. gruodžio 23 d. nuvykęs pas motiną į namus Žilinų kaime rado ją sužalotą. Jai keliose vietose buvo praskelta galva, matėsi sukrešėjęs kraujas, skundėsi, kad skauda dešiniąją ranką. Motina pasakė, kad ją sumušęs R. V., kurį jis radęs girtą pas kaimyną. R. V. patvirtino sumušęs jo motiną, pasakęs, kad ji atsibodusi jam. Dėl sužalojimų motiną paguldęs į ligoninę, ji buvo gydoma keletą savaičių. Motinos sveikata labai pablogėjusi, po šio įvykio jos vienos nepalieka, šiuo metu ji gyvena pas dukrą. R. V. motina iš gailesčio buvo leidusi gyventi savo sodyboje, duodavo maisto, nes jis verčiasi tik iš atsitiktinių darbų. R. V. linkęs girtauti ir skriausti silpnesnius, buvo išvijęs jį anksčiau, sužinojęs, kad skriaudė motiną.

12Specialisto išvada Nr. G 154/12 (06) patvirtinta, kad A. R. galvos smegenų sukrėtimas, kirstinės galvos žaizdos, dešinio dilbio kaulų lūžimas galėjo būti padaryta kieto buto daikto poveikyje galimai prie užduotyje nurodytų aplinkybių ir laiko. Sužalojimas kvalifikuojamas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl dešinio dilbio kaulų lūžimo sveikata sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui (b.l. 14-15).

13Šių įrodymų visuma patvirtinta R. V. kaltė dėl nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 138str.1d. R. V. kaltė dėl A. R. nesunkaus sveikatos sutrikdymo yra grindžiama įstatymų nustatyta tvarka gautais ir teisiamajame posėdyje išnagrinėtais įrodymais, kurie įvertinti pagal BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatas. Kaltinamojo teismo posėdyje iškelta versija, kad nukentėjusiosios dešinė ranka galimai sužalota iki įvykio atmetama, ji paneigta nurodytais įrodymais ir vertinama kaip kaltinamojo gynybinė pozicija, siekiant išvengti atsakomybės.

14Dėl bausmės skyrimo

15Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nėra. R. V. baustas administracine tvarka, praeityje teistas vieną kartą, teistumas išnykęs. BK 55 str. nuostatos numato, kad asmeniui, pirmą kartą teisiamam už nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismas paprastai skiria su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes. Kaltinamojo padaryta veika yra nesunkus tyčinis smurtinis nusikaltimas (LR BK 11 str. 3 d.). Įstatymas už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str.1d. numato keletą bausmės rūšių, tai laisvės apribojimą, areštą ir laisvės atėmimą iki trejų metų. R. V. skirtina griežtesnė bausmė nei laisvės apribojimas, tai areštas. Kaltinamasis teismo posėdyje pašaipiai vertina savo nusikalstamą veiką, pažymėtina, kad jis smurtavo prieš neįgalią nukentėjusiąją, kuri, kaip pats pripažino, neatlygintinai suteikė jam būstą, duodavo maisto. Arešto trukmė nustatytina mažesnė, nei šios bausmės trukmės vidurkis, atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis neturi teistumo ir teisiamas kaip pirmą kartą, iš esmės ikiteisminio tyrimo metu ir teisme paaiškino įvykio aplinkybes.

16Dėl civilinio ieškinio

17Valstybinė ligonių kasa byloje pareiškusi 789,14 Lt ieškinį už nukentėjusiosios gydymą, žalos dydis pagrįstas A. R. suteiktų gydymo paslaugų pažyma (b.l.22). Kaltinamasis ieškinį pilnai pripažįsta, šią žalą jis privalo atlyginti deliktinės atsakomybės pagrindu - CK 6.263 str.

18Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 297-308 str.

Nutarė

19R. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d. ir nuteisti areštu keturiasdešimt penkioms paroms. Į bausmės laiką įskaityti laikotarpį išbūtą suėmime nuo 2012-07-25 pagal BK 65, 66 str. taisykles – vieną kardomojo kalinimo (suėmimo) dieną prilyginant vienai arešto parai. Kardomąją priemonę suėmimą palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

20Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ieškinį tenkinti, priteisti iš R. V. Valstybinei ligonių kasai 789,14 Lt už nukentėjusiosios A. R. gydymą.

21Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, o suimto nuteistojo nuo šio nuosprendžio nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą. Nuorašas tikras:

Proceso dalyviai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Angelė Ikasalienė, sekretoriaujant... 2. teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje R. V., a.k.... 3. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str.1... 4. Teismas išnagrinėjęs bylą... 5. R. V. nesunkiai sutrikdė kito žmogaus sveikatą: 2011 m. gruodžio 21 d. apie... 6. Tokiais veiksmais R. V. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK... 7. Pagal LR BK 138 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas sužalojo ar susargdino... 8. Dėl kaltės įrodymų... 9. Savo kaltę teisminio nagrinėjimo metu R. V. pripažino iš dalies. Patvirtino... 10. Teisminio nagrinėjimo metu nukentėjusioji A. R. patvirtino, kad R. V. buvo... 11. Liudytojas K. R., nukentėjusiosios sūnus, paaiškino, kad 2011 m. gruodžio... 12. Specialisto išvada Nr. G 154/12 (06) patvirtinta, kad A. R. galvos smegenų... 13. Šių įrodymų visuma patvirtinta R. V. kaltė dėl nusikaltimo, numatyto... 14. Dėl bausmės skyrimo... 15. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nėra. R.... 16. Dėl civilinio ieškinio ... 17. Valstybinė ligonių kasa byloje pareiškusi 789,14 Lt ieškinį už... 18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 297-308 str.... 19. R. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 20. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ieškinį... 21. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, o suimto nuteistojo nuo šio...