Byla B2-1688-260/2014
Dėl administratoriaus ginčijamo kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Lapsta“ finansinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Dakotas“ bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, sekretoriaujant Danutei Nekraševičienei, dalyvaujant atsakovės atstovui advokato padėjėjui Martynui Vilčinskui, kreditorės atstovui nedalyvaujant, išnagrinėjo civilinę bylą Nr. B2-1688-260/2013 dėl administratoriaus ginčijamo kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Lapsta“ finansinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Dakotas“ bankroto byloje ir

Nustatė

2Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio mėnesio 11 d. iškėlė bankroto bylą atsakovei UAB „Dakotas“, jos administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

32014 m. sausio 2 d. UAB „Lapsta“ pateikė BUAB „Dakotas“ administratoriui prašymą patvirtinti jos 1 116 324, 00 Lt kreditorinį reikalavimą UAB „Dakotas" bankroto byloje (b.l.9-10).

4Teikdamas teismui tvirtinti UAB „Dakotas“ kreditorių finansinius reikalavimus bankroto administratorius nurodė, kad su kreditorės UAB „Lapsta“ reikalavimu nesutinka, šios kreditorės nurodyta finansinio reikalavimo suma nepagrįsta (b.l.68-70).

5Kauno apygardos teismas 2014 m. kovo 3 d. nutartimi, kuria tvirtino BUAB „Dakotas“ kreditorių finansinius reikalavimus, UAB „Lapsta“ finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą išskyrė į atskirą bylą, nagrinėtiną, sutinkamai su Įmonių bankroto įstatymo 26 str. 5 d., teismo posėdyje (b.l. 113-115).

6Kreditorė UAB „Lapsta“ pateikdama BUAB „Dakotas“ administratoriui kreditorinį reikalavimą nurodė, kad BUAB „Dakotas“ yra jai skolinga 1 116 324, 00 Lt. Tarp UAB „Lapsta“ ir UAB „Dakotas“ buvo pasirašytos trys rangos darbų sutartys: 1) 2012-10-29 sutartis Nr. 2012/10/29 dėl rangos darbų atlikimo Kretingos ligoninės pastatų M korpusas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), K korpusas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), ir L korpusas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) patalpose, adresu (duomenys neskelbtini); 2) 2012-07-11 sutartis Nr. 2012/07/11 dėl rangos darbų atlikimo Kretingos gimnazijoje, (duomenys neskelbtini); 3) 2012-06-28 sutartis Nr. 2012/06/28 dėl rangos darbų atlikimo Kretingos gimnazijoje, (duomenys neskelbtini). UAB „Dakotas“ pagal antrą ir trečią, t.y. 2012-07-11 Nr. 2012/07/11 ir 2012-06-28 Nr. 2012/06/28 statybos darbų rangos sutartis laiku neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų (pradelsimas sutartinių įsipareigojimų 262 dienos), o pagal pirmąją - 2012-10-29 Nr. 2012/10/29 statybos rangos darbų sutartį – rangos darbų apskritai nebaigė, savavališkai pasišalino iš rangos objekto, dėl ko šalys 2013 m. rugsėjo 6 d. pasirašė susitarimą dėl minimos sutarties nutraukimo, UAB „Dakotas“ įsipareigojo pilnai atlyginti UAB „Lapsta“ nuostolius dėl rangos darbų uždelsimo ir vienašalio darbų atlikimo nutraukimo palikus nepadarytus rangos darbus. Dėl tokių neteisėtų UAB „Dakotas“ veiksmų, UAB „Lapsta“ patyrė nuostolius. Nuostolių atlyginimui uždarajai akcinei bendrovei „Dakotas“ 2013-10-02 buvo pateiktos sąskaitos apmokėjimui. UAB „Dakotas“ sąskaitas priėmė, pretenzijų dėl jų nepareiškė, tačiau uždarajai akcinei bendrovei „Lapsta“ 1.116.324,00 Lt nuostolių neatlygino.

7Atsakovė BUAB „Dakotas“ prieštaravimuose dėl kreditorės UAB „Lapsta“ finansinio reikalavimo nurodė tokius argumentus:

8Pirma, 2012 06 28 tarp šalių buvo pasirašyta Statybos darbų rangos sutartis Nr. 2012/06/28, pagal kurią UAB „Dakotas“ įsipareigojo atlikti Pranciškonų gimnazijos pastato, esančio (duomenys neskelbtini), kapitalinio remonto darbus. Kreditorės į bylą pateiktu 2013 m. liepos 22 dienos Suderinimo aktu dėl pradelsimo pagal sutartį Nr. 2012/06/28, rangovas, t. y. UAB „Dakotas“, sutiko, kad pradelsė rangos darbų pagal nurodytą sutartį atlikimą 262 dienas. Kreditorė 2013 09 20 raštu Nr. 20/09/13 „Dėl delspinigių“ patvirtino, kad darbai pagal nurodytą sutartį buvo atlikti, tačiau vėluojant, ir pareiškė, kad už vėlavimą kreditorė priskaičiavo 1 042 236, 00 Lt delspinigių. Nurodytai pinigų sumai kreditorė išrašė skolininkei 2013 10 01 PVM sąskaitą faktūrą LAP Nr. 20131001. Nors kreditorė ir deklaruoja, kad kreditorinį reikalavimą pagal nurodytą sutartį sudaro nuostoliai, iš tikrųjų, kas matyti iš nurodytų dokumentų, kaip kreditorinį reikalavimą kreditorius prašo patvirtinti priskaičiuotus delspinigius. Atsakovės įsitikinimu, yra akivaizdus pagrindas priskaičiuotų delspinigių sumažinimui. CK 6.73 str. 2 d. numato atvejus, kad teismas netesybas gali sumažinti: 1) jeigu netesybos yra aiškiai per didelės arba 2) prievolė yra iš dalies įvykdyta. Šio ginčo atveju yra abu nurodyti pagrindai netesybų sumažinimui. Pati kreditorė neneigia fakto, jog skolininkė UAB „Dakotas“ savo prievoles pagal 2012 06 28 Statybos rangos darbų sutartį įvykdė, tik tai padarė pavėluotai. Be to patys delspinigiai yra aiškiai per dideli. Tai pagrindžia tokios aplinkybės: 1) kaip matosi iš rangos sutarties (sutarties 9.1. punktas), o taip pat ir 2013 09 20 kreditoriaus rašto Nr. 20/09/13 „Dėl delspinigių“, visa sutarties kaina buvo 1 989 000 Lt, o reikalaujami delspinigiai už nors ir pavėluotai, tačiau pilnai įvykdytą prievolę yra 1 042 236 Lt , t.y. daugiau, negu pusė visos sutarties vertės; 2) pagal sutartį buvo numatyta, jog per kiekvieną sutarties galiojimo mėnesį turi būti atlikti tam tikri darbų kiekiai, nepaisant to, kad per einamąjį sutarties galiojimo mėnesį turėjo būti atlikti tik tam mėnesiui numatyti darbų kiekiai, delspinigiai pagal sutartį (sutarties 6.3. punktas) yra suskaičiuoti nuo visos sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną, t. y. ir nuo tų darbų, kurių per tam tikrą mėnesį skolininkas neprivalėjo atlikti; 3)pagal sutarties 6.3. punktą nustatyta, kad delspinigių dydis yra 0,2 proc. nuo visos sutarties kainos per dieną, taigi buvo nustatytas delspinigių, mokėtinų uždelsus rangos darbų atlikimą, dydis 10 kartų didesnis nei kitose, vėliau tarp šalių sudarytose sutartyse, akivaizdu, kad vėlesnėse sutartyse nustatytas delspinigių dydis buvo tinkamas ir pakankamas minimaliems kreditorės nuostoliams, galintiems atsirasti dėl galimo vėlavimo atlikti rangos darbus, atlyginti; 4) kreditorė konkliudentiniais veiksmais patvirtino sutikimą su tokia skolininko prievolės pagal 2012 06 28 sutartį Nr. 2012/06/28 įvykdymo tvarka, nes sutartis buvo įvykdyta, o kreditorė nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad savo teises ji ginė ar bent mėgino ginti 2012 06 28 sutartyje Nr. 2012/06/28 numatytais būdais; nepaisant to, kad pagal sutarties sąlygas rangos darbai turėjo būti atlikti per 4 mėnesius (sutarties p. Nr. 6.1; nuo sutarties sudarymo 2012 06 28 iki 2012 10 30), kreditorė, skolininkei vėluojant atlikti darbus 262 dienas, t. y. beveik 9 mėnesius, nesidomėjo aplinkybėmis, dėl kurių yra vėluojama atlikti darbus ir kurioms esant gali būti pratęstas darbų atlikimo terminas (sutarties 6.4 punktas), niekaip neįtakojo statinio statybos techninio prižiūrėtojo veiklos, siekiant priimti atliktus darbus ir perduoti juos savo užsakovui, niekaip nereagavo į sutartinių įsipareigojimų vykdymą, nurodydama įsipareigojimus vykdyti laiku (sutarties 12.2 p.), galų gale nenutraukė sutarties su rangovu (sutarties 12.3 ir 12.5 p.). Toks kreditorės elgesys akivaizdžiai rodo, kad kreditorė siekė gauti naudos ne iš savo pagrindinės veiklos, o ir iš sutartyje numatytų didelių delspinigių. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, atsakovė prašė sumažinti delspinigių dydį iki 0,02 proc. nuo sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną, taip pat taikyti senatį ir delspinigius skaičiuoti už 180 dienų. Todėl, atsakovės vertinimu, pagal 2012 metų birželio mėnesio 28 dienos Statybos rangos darbų sutartį Nr. 2012/06/28 galėtų būti patvirtintas kreditorės UAB „Lapsta“ finansinis reikalavimas 71 604 Lt sumai (1 989 000 Lt.x 0,02 proc. x 180 d. = 71 604 Lt).

9Antra, 2012 07 11 tarp šalių buvo pasirašyta Statybos darbų rangos sutartis Nr. 2012/07/11, pagal kurią UAB „Dakotas“ įsipareigojo atlikti Pranciškonų gimnazijos pastato, esančio (duomenys neskelbtini), rekonstrukcijos darbus. Kaip matyti iš kreditorės pateiktų dokumentų - 2013 m. liepos mėnesio 22 dienos Suderinimo akto dėl pradelsimo pagal sutartį Nr. 2012/07/11 ir 2013 m. spalio mėnesio 1 dienos PVM sąskaitos faktūros LAP Nr. 20131002, kreditorė pagal 2012 07 11 sutartį priskaičiavo 37 728 Lt delspinigių už 262 vėlavimo atlikti rangos darbus dienas, šios sumos reikalauja iš atsakovės. Nors kreditorė ir deklaruoja, kad kreditorinį reikalavimą pagal nurodytą sutartį sudaro nuostoliai, iš tikrųjų kaip kreditorinį reikalavimą ji prašo patvirtinti priskaičiuotus delspinigius. Atsakovė nesutinka su priskaičiuotais delspinigiais CK 1.125 str. 5 d. 1 p. pagrindu. Ši teisės norma numato, kad ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas. Atsižvelgiant į tai, ji kaip skolininkas delspinigių skaičiavimui reikalauja taikyti ieškinio senatį (LR CK 1.126 str. 2 d.). Todėl pagal 2012 metų liepos 11 dienos Statybos rangos darbų sutartį Nr. 2012/07/11 galėtų būti patvirtintas 25920 Lt finansinis reikalavimas (7200000 x 0,02 proc. x 180 d. = 25920 Lt).

10Trečia, 2012 10 29 tarp šalių buvo pasirašyta Statybos darbų rangos sutartis Nr. 2012/10/29, pagal kurią UAB „Dakotas“ įsipareigojo parengti Kretingos ligoninės pastatų dalies patalpų statybos darbų projektą, atlikti sutartyje numatytus darbus. 2013 09 06 šalys nutraukė 2012 10 29 sutartį, ją nutraukiant UAB „Dakotas“ įsipareigojo apmokėti užsakovo, t.y. kreditorės UAB „Lapsta“, patirtus nuostolius. Kreditorė, nors ir nurodo, kad ji turėjo 36600 Lt nuostolių, tačiau faktiškai reikalauja paskaičiuotų tokio dydžio delspinigių. Kreditorė UAB „Lapsta“ nepateikė įrodymų apie patirtą žalą, t.y. nenurodė, kokios žalos (turto sugadinimo ar sužalojimo, ar turėtų išlaidų, ar negautų pajamų atlyginimo) ji reikalauja, koks galimai patirtos žalos CK 6.249 str. 1 d. prasme dydis, todėl nėra pagrindo tvirtinti jos reikalavimo pagal 2012 10 29 Statybos darbų rangos sutartį Nr. 2012/10/29.

11Į 2014 04 10 vykusį teismo posėdį kreditorės UAB „Lapsta“ atstovas neatvyko, pateikė prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant ir raštiškus paaiškinimus. Šiuose paaiškinimuose nurodė, kad nesutinka su BUAB „Dakotas“ administratoriaus pareikštais prieštaravimais. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Už sutartinės prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kreditorius gali reikalauti taikyti skolininkui dviejų formų sutartinę civilinę atsakomybę: netesybų išieškojimą ir (ar) nuostolių atlyginimą (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnis). Tuo atveju, jeigu kreditorius prašo dėl prievolės pažeidimo ir nuostolių, ir netesybų, pastarosios yra įskaitomos į nuostolių atlyginimą (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis). Netesybų įskaitymo esmė yra ta, kad kai kreditorius reikalauja ir netesybų, ir nuostolių bei pagrindžia savo reikalavimą, jam priteisiama didesnioji priklausanti suma, kuri apima mažesniąją. Kasacinio teismo išaiškinta, kad CK 6.73 straipsnio 1 dalyje ir 6.258 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas netesybų įskaitymo į nuostolius principas nesudaro teisinio pagrindo sumažinti sutartines netesybas iki įrodytų nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; kt.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę. Byloje nagrinėjamu atveju atsakovei pažeidus rangos darbų sutartimis prisiimtus įsipareigojimus, įsipareigojimus ir jų įvykdymo terminus, kita sutarties šalis įgijo teisę reikalauti sutartimi sulygto dydžio delspinigių. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis. Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Konkrečiu atveju, atsižvelgus į šalių sutartinių santykių (t.y. rangos teisinių santykių) pobūdį, į prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditorės patirtų nuostolių dydį, ir kt., teismas neturi pagrindo mažinti netesybų dydžio, nes priešingu atveju būtų pažeista interesų pusiausvyra, ir delspinigių kompensacinė paskirtis, o tai prieštarautų protingumo ir teisingumo principams. Nuostolių atlyginimui atsakovei UAB „Dakotas“ 2013-10-02 buvo pateiktos sąskaitos apmokėjimui. Ši nuostolių (netesybų) dydį pripažino, sąskaitas priėmė, pretenzijų dėl jų nepareiškė. 2013-12-31 kreditorė išsiuntė atsakovės administratoriui reikalavimą tvirtinti kreditorinius reikalavimus, taigi 6 mėnesių termino nuo sąskaitų pateikimo atsakovei nepraleido, todėl nėra jokio teisinio pagrindo taikyti ieškinio senatį.

12Atsakovės atstovas 2014 05 28 vykusiame teismo posėdyje nurodė, kad BUAB „Dakotas“ administratorius, kaip ir nurodyta prieštaravimuose, sutinka, kad būtų patvirtintas kreditorės UAB „Lapsta“ 97524 Lt finansinis reikalavimas.

13Tvirtintinas kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Lapsta“ 778320 Lt delspinigių finansinis reikalavimas bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Dakotas“, t.y. kreditorės prašymas tenkintinas iš dalies.

14Šalių paaiškinimais ir byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad tarp UAB „Lapsta“ ir UAB „Dakotas“ buvo pasirašytos trys statybos rangos darbų sutartys: 1) 2012-06-28 Statybos darbų rangos sutartis Nr. 2012/06/28 dėl Pranciškonų gimnazijos pastato, esančio (duomenys neskelbtini), kapitalinio remonto darbų, kuriuos rangovas UAB „Dakotas“ privalėjo atlikti iki 2012 10 30; sutarties kaina 1989000 Lt (b.l. 72-84); 2) 2012 07 11 Statybos darbų rangos sutartis Nr. 2012/07/11 dėl Pranciškonų gimnazijos pastato, esančio (duomenys neskelbtini), rekonstrukcijos darbų, kuriuos rangovas UAB „Dakotas“ privalėjo atlikti iki 2012 10 30; sutarties kaina 720000 Lt (b.l. 87-98); 3) 2012-10-29 Statybos rangos darbų sutartis Nr. 2012/10/29 dėl atlikimo statybos darbų Kretingos ligoninės pastatuose, kuriuos UAB „Dakotas“ privalėjo atlikti per 7 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo; sutarties kaina 1818000 Lt (b.l. 101-111). Kreditorė UAB „Lapsta“ nurodo, kad už šiomis sutartimis prisiimtų įsipareigojimų netinkamą vykdymą atsakovė UAB „Dakotas“ privalo sumokėti 1116324, 00 Lt, todėl prašo patvirtinti tokio dydžio jos finansinį reikalavimą.

15Vykdant pirmąją – 2012-06-28 Statybos darbų rangos sutartį Nr. 2012/06/28 – atsakovė darbus baigė ne 2012 10 30, bet 2013 m. liepos 19 d., t.y. vėlavo 262 dienas, dėl ko kreditorė UAB „Lapsta“ priskaičiavo 1042236 Lt delspinigių (po 0,2 % už kiekvieną uždelstą darbų atlikimo vėlavimo dieną nuo 1989000 Lt sutarties sumos), tokiai delspinigių sumai pateikė atsakovei 2013 10 01 PVM sąskaitą-faktūrą (b.l. 44-45).

16Atsakovė neginčija fakto, kad ji laiku neatliko sutartyje numatytų darbų, tačiau prašo sumažinti neprotingai didelius delspinigius iki 0,02% nuo sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną, taip pat juos skaičiuoti už 180 dienų, t.y. taikyti ieškinio senatį.

17Teismas pripažįsta, kad netinkamai vykdžiusi 2012-06-28 Statybos darbų rangos sutartį Nr. 2012/06/28 atsakovė skolinga kreditorei UAB „Lapsta“ 716040 Lt delspinigių. Tokia delspinigių suma paskaičiuota po 0,2% už kiekvieną uždelstą atlikti darbus dieną ieškinio senaties – 180 dienų – ribose nuo 1989000 Lt sutarties kainos.

18Taip nustatydamas sumą delspinigių, teismas taiko ieškinio senatį (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.), kurią prašo taikyti atsakovė, tačiau nepripažįsta, kad yra pagrindas mažinti delspinigius dėl to, kad šalių sutartimi numatyto 0,2 % už uždelstą kiekvieną dieną dydžio delspinigiai yra per dideli. Pagal teismų praktiką, šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų dydžio reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais, dėl to, mažinant netesybų dydį, būtina atsižvelgti į tai, kokio dydžio netesybos pasirinktos šalių valia ir sulygtos sutartimi; priklausomai nuo konkrečios bylos faktinių aplinkybių, tas pats netesybų dydis vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, kitu – aiškiai per didelis, dėl to nėra ir negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos; šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas yra kompensuoti galimus kreditoriaus nuostolius, skolininkui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-386/2010) Šalys 2012-06-28 Statybos darbų rangos sutartimi Nr. 2012/06/28 susitarė dėl 0,2% dydžio delspinigių, kaip paaiškinimuose (b.l.119-123) nurodė kreditorė, sudarydamos sutartį kaip verslininkai vertino tai esmine sutarties sąlyga. Teismas su tokia kreditorės nuomone neturi pagrindo nesutikti. Šalių teisė susitarti dėl netesybų, taip pat ir dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška, todėl šalių susitarimas dėl netesybų yra galiojantis ir vykdytinas.

19Vykdant antrąją – 2012-07-11 Statybos darbų rangos sutartį Nr. 2012/07/11 – atsakovė darbus baigė ne 2012 10 30, bet 2013 m. liepos 19 d., t.y. taip pat vėlavo 262 dienas, dėl ko kreditorė UAB „Lapsta“ priskaičiavo 37728 Lt delspinigių (po 0,02 % už kiekvieną uždelstą darbų atlikimo vėlavimo dieną nuo 720000 Lt sutarties sumos), tokiai delspinigių sumai pateikė atsakovei 2013 10 01 PVM sąskaitą-faktūrą (b.l. 42-43).

20Atsakovė neginčija, kad laiku neatliko sutartyje numatytų darbų, tačiau prašo sumažinti delspinigių sumą iki 25920 Lt, t.y. juos skaičiuoti už 180 dienų, taikyti ieškinio senatį.

21Teismas pripažįsta, kad netinkamai vykdžiusi 2012-07-11 Statybos darbų rangos sutartį Nr. 2012/07/11 atsakovė skolinga kreditorei UAB „Lapsta“ 25920 Lt delspinigių. Tokia delspinigių suma paskaičiuota po 0,02% už kiekvieną uždelstą atlikti darbus dieną ieškinio senaties – 180 dienų – ribose nuo 720000 Lt sutarties kainos, atsakovės prašymu taikant ieškinio senatį (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.).

22Vykdant trečiąją – 2012-10-29 Statybos darbų rangos sutartį Nr. 2012/10/29 – atsakovė darbų nebaigė, šalys sutartį 2013-09-06 nutraukė (b.l. 36), 2013-09-09 Suderinimo aktu (b.l. 37) konstatavo, kad atsakovė pradelsė atlikti darbus 100 dienų. Dėl to kreditorė UAB „Lapsta“ priskaičiavo 36360 Lt delspinigių (po 0,02 % už kiekvieną uždelstą darbų atlikimo vėlavimo dieną nuo 1818000 Lt Lt sutarties sumos), tokiai delspinigių sumai pateikė atsakovei 2013 10 02 PVM sąskaitą-faktūrą (b.l. 38).

23Atsakovė nesutinka su šiuo kreditorės UAB „Lapsta“ reikalavimu, nurodo, kad ji neįrodė patirtų nutraukiant sutartį nuostolių.

24Teismas pripažįsta, kad netinkamai vykdžiusi 2012-10-29 Statybos darbų rangos sutartį Nr. 2012/10/29 atsakovė liko skolinga kreditorei UAB „Lapsta“ 36360 Lt delspinigių. Tokia delspinigių suma paskaičiuota po 0,02% už kiekvieną uždelstą atlikti darbus dieną, viso už 100 dienų, nuo 1818000 Lt sutarties kainos. Atsakovė, nutraukdama sutartį, sutiko apmokėti kreditorės UAB „Lapsta“ nuostolius, pripažino, kad 100 dienų uždelsė įvykdyti sutartį (b.l. 36 ir 37). Tokių aplinkybių pripažinimas, teismo vertinimu, leidžia spęsti, kad kreditorė, pasinaudodama delspinigių institutu, kada sutartiniai delspinigiai pripažįstami būsimais nuostoliais, kurių dydžio nereikia įrodinėti, pagrįstai pareikalavo nuostolių atlyginimo netesybų forma.

25Dėl nurodyto teismas tvirtina kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Lapsta“ 778320 Lt delspinigių finansinį reikalavimą bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Dakotas“.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, teismas

Nutarė

27Patvirtinti kreditorės UAB „Lapsta“ (j.a.k. 159989398) 778320 Lt finansinį reikalavimą bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Dakotas“.

28Dėl šios nutarties per septynias dienas nuo jos priėmimo gali būti Lietuvos apeliaciniam teismui paduotas per Kauno apygardos teismą atskirasis skundas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, sekretoriaujant Danutei... 2. Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio mėnesio 11 d. iškėlė bankroto... 3. 2014 m. sausio 2 d. UAB „Lapsta“ pateikė BUAB „Dakotas“... 4. Teikdamas teismui tvirtinti UAB „Dakotas“ kreditorių finansinius... 5. Kauno apygardos teismas 2014 m. kovo 3 d. nutartimi, kuria tvirtino BUAB... 6. Kreditorė UAB „Lapsta“ pateikdama BUAB „Dakotas“ administratoriui... 7. Atsakovė BUAB „Dakotas“ prieštaravimuose dėl kreditorės UAB... 8. Pirma, 2012 06 28 tarp šalių buvo pasirašyta Statybos darbų rangos sutartis... 9. Antra, 2012 07 11 tarp šalių buvo pasirašyta Statybos darbų rangos sutartis... 10. Trečia, 2012 10 29 tarp šalių buvo pasirašyta Statybos darbų rangos... 11. Į 2014 04 10 vykusį teismo posėdį kreditorės UAB „Lapsta“ atstovas... 12. Atsakovės atstovas 2014 05 28 vykusiame teismo posėdyje nurodė, kad BUAB... 13. Tvirtintinas kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Lapsta“ 778320 Lt... 14. Šalių paaiškinimais ir byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta,... 15. Vykdant pirmąją – 2012-06-28 Statybos darbų rangos sutartį Nr. 2012/06/28... 16. Atsakovė neginčija fakto, kad ji laiku neatliko sutartyje numatytų darbų,... 17. Teismas pripažįsta, kad netinkamai vykdžiusi 2012-06-28 Statybos darbų... 18. Taip nustatydamas sumą delspinigių, teismas taiko ieškinio senatį (CK 1.125... 19. Vykdant antrąją – 2012-07-11 Statybos darbų rangos sutartį Nr. 2012/07/11... 20. Atsakovė neginčija, kad laiku neatliko sutartyje numatytų darbų, tačiau... 21. Teismas pripažįsta, kad netinkamai vykdžiusi 2012-07-11 Statybos darbų... 22. Vykdant trečiąją – 2012-10-29 Statybos darbų rangos sutartį Nr.... 23. Atsakovė nesutinka su šiuo kreditorės UAB „Lapsta“ reikalavimu, nurodo,... 24. Teismas pripažįsta, kad netinkamai vykdžiusi 2012-10-29 Statybos darbų... 25. Dėl nurodyto teismas tvirtina kreditorės uždarosios akcinės bendrovės... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291... 27. Patvirtinti kreditorės UAB „Lapsta“ (j.a.k. 159989398) 778320 Lt... 28. Dėl šios nutarties per septynias dienas nuo jos priėmimo gali būti Lietuvos...