Byla 2-1468/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Donato Šerno ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės „Dakotas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 4 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-1688-260/2014, kuria iš dalies patenkintas kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Lapsta“ prašymas patvirtinti finansinį reikalavimą uždarosios akcinės bendrovės „Dakotas“ bankroto byloje Nr. B2-1062-260/2014, ginčijamą šios bendrovės bankroto administratoriaus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartimi atsakovui UAB „Dakotas“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“; teismo 2014 m. kovo 3 d. nutartimi patvirtintas BUAB „Dakotas“ kreditorių ir finansinių reikalavimų sąrašas, susidedantis iš 77 kreditorių reikalavimų, kurių bendra suma sudarė 1 345 123,80 Lt. Kartu teismas nusprendė klausimą dėl kreditorių UAB „Lapsta“, UAB „Storent“ bei UAB „Omnitel“ pareikštų ir administratoriaus ginčijamų finansinių reikalavimų ar jų dalies tvirtinimo nagrinėti atskirose civilinėse bylose; teismo 2014 m. gegužės 29 d. nutartimi BUAB „Dakotas“ pripažintina bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (civilinė byla Nr. B2-1062-260/2014).

5Civilinėje byloje dėl kreditoriaus UAB „Lapsta“ pareikšto 1 116 324 Lt finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Dakotas“ bankroto byloje nustatyta, kad šis reikalavimas kildinamas iš tarp šalių pasirašytų trijų statybos darbų rangos sutarčių netinkamo vykdymo:

61) 2012-10-29 sutartis Nr. 2012/10/29 dėl rangos darbų atlikimo Kretingos ligoninės pastatų M korpusas, unikalus Nr. 5695-8005-6139, K korpusas, unikalus Nr. 5695-8005-6140, ir L korpusas, unikalus Nr. 5695-8005-6106 patalpose, adresu Žemaitės al. Nr. l, Kretinga (toliau – pirmoji sutartis);

72) 2012-07-11 sutartis Nr. 2012/07/11 dėl rangos darbų atlikimo Kretingos gimnazijoje, Pabrėžos g. 4, Kretinga (toliau – antroji sutartis);

83) 2012-06-28 sutartis Nr. 2012/06/28 dėl rangos darbų atlikimo Pranciškonų gimnazijoje, Vilniaus g. 6., Kretinga (toliau – trečioji sutartis).

9Pareiškėjas kreditorius UAB „Lapsta“ nurodė, kad UAB „Dakotas“ savo sutartinių įsipareigojimų pagal antrąją bei trečiąją statybos darbų rangos sutartis laiku neįvykdė, tai yra uždelsė 262 dienas, o pagal pirmąją sutartį rangos darbų apskritai nebaigė, savavališkai pasišalino iš objekto; 2013-09-06 šalys pasirašė susitarimą dėl minimos sutarties nutraukimo. UAB „Dakotas“ įsipareigojo pilnai atlyginti UAB „Lapsta“ nuostolius dėl rangos darbų uždelsimo ir vienašalio darbų atlikimo nutraukimo. Tvirtino, kad dėl tokių neteisėtų atsakovo veiksmų jis patyrė 1 116 324 Lt nuostolių, kad jų atlyginimui 2013-10-02 buvo pateiktos apmokėti sąskaitos, kurias šis priėmė, pretenzijų dėl jų nepareiškė, tačiau nuostolių neatlygino.

10Atsakovas BUAB „Dakotas“, nesutikdamas su šiuo kreditoriaus UAB „Lapsta“ finansiniu reikalavimu, nurodė, kad 262 dienas pradelsė rangos darbų atlikimą pagal trečiąją sutartį (sutarties Nr. 2012/06/28), tačiau teigė, jog šis už šį vėlavimą priskaičiavo 1 042 236 Lt delspinigių, nors deklaruoja, kad reikalauja nuostolių (CK 6.249 str. 1 d.); kad yra pagrindas sumažinti delspinigius (CK 6.73 str. 2 d.), nes visa sutarties kaina – 1 989 000 Lt, o reikalaujami delspinigiai už pavėluotai, tačiau pilnai įvykdytą prievolę, sudaro daugiau negu pusę jos vertės. Be to, delspinigiai suskaičiuoti pažeidžiant sutarties 6.3 punktą – nuo tų darbų, kurių per tam tikrą mėnesį skolininkas neprivalėjo atlikti, o šiame sutarties punkte nustatytas delspinigių dydis – 0,2 proc. nuo visos sutarties kainos per dieną, yra 10 kartų didesnis nei kitose, vėliau tarp šalių sudarytose sutartyse. Teigė, jog kreditorius savo veiksmais patvirtino sutikimą su tokia skolininko prievolės įvykdymo tvarka, nes vėluojant atlikti darbus beveik 9 mėnesius nesidomėjo, kodėl vėluojama, niekaip neįtakojo statybos techninio prižiūrėtojo veiklos, jos nenutraukė. Tvirtino, kad toks kreditoriaus elgesys rodo, jog siekta gauti naudos ne iš savo pagrindinės veiklos, o ir iš sutartyje numatytų didelių delspinigių.

11Prašė sumažinti delspinigių dydį iki 0,02 proc. nuo sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną, o pritaikius senatį delspinigius skaičiuoti už 180 dienų (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.) ir patvirtinti 71 604 Lt dydžio finansinį reikalavimą.

12Atsakovas taip pat sutiko, jog 262 dienas vėlavo atlikti rangos pagal antrąją sutartį (sutarties Nr. 2012/07/11), už ką kreditorius priskaičiavo 37 728 Lt delspinigių, deklaruodamas, kad reikalavimą sudaro nuostoliai (CK 6.249 str. 1 d.). Prašė taikyti senatį ir delspinigius skaičiuoti už 180 dienų (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.) ir patvirtinti 25 920 Lt dydžio finansinį reikalavimą.

13Dėl UAB „Lapsta“ finansinio reikalavimo trečiosios sutarties (sutartis Nr. 2012/10/29) pagrindu atsakovas teigė, kad buvo įsipareigojęs apmokėti užsakovo patirtus nuostolius. Tačiau nors nurodoma, kad dėl sutarties nutraukimo turėta 36 600 Lt nuostolių, tačiau, nepateikiama jokių įrodymų apie realiai patirtą žalą (CK 6.249 str. 1 d.) ir faktiškai reikalaujama paskaičiuotų delspinigių.

14II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

15Kauno apygardos teismas 2014 m. birželio 4 d. nutartimi kreditoriaus UAB „Lapsta“ prašymą bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Dakotas“ bankroto byloje patvirtinti 1 116 324 Lt dydžio finansinį reikalavimą patenkino iš dalies ir patvirtino 778 320 Lt dydžio finansinį reikalavimą.

16Spręsdamas dėl kreditoriaus UAB „Lapsta“ finansinio reikalavimo, kildinamo iš pirmosios statybos darbų rangos sutarties (sutartis Nr. 2012/06/28), pagrįstumo, teismas nustatė, kad atsakovas vėlavo baigti darbus 262 dienas, dėl ko kreditorius priskaičiavo 1 042 236 Lt delspinigių (po 0,2 proc. už kiekvieną uždelstą dieną nuo 1 989 000 Lt sutarties sumos). Pripažino, kad atsakovas, netinkamai vykdęs šią sutartį, skolingas kreditoriui 716 040 Lt delspinigių, nes sprendė, jog taikytina ieškinio senatis (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.). Tačiau vadovaudamasis įstatymu bei išaiškinimais aktualioje teismų praktikoje atmetė atsakovo argumentus, kad delspinigiai mažintini dėl to, jog šalių sutartimi sulygti 0,2 proc. už uždelstą kiekvieną dieną, yra per dideli, nurodęs, jog šalių teisė susitarti dėl netesybų, taip pat ir dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška, todėl šalių susitarimas dėl netesybų yra galiojantis ir vykdytinas.

17Spręsdamas dėl pagrįstumo finansinio reikalavimo, kildinamo iš antrosios statybos darbų rangos sutarties (sutartis Nr. 2012/07/11), teismas nustatė, kad atsakovas vėlavo baigti darbus 262 dienas, dėl ko kreditorius priskaičiavo 37 728 Lt delspinigių (po 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną nuo 720 000 Lt sutarties sumos). Pripažino, kad atsakovas, netinkamai vykdęs šią sutartį, skolingas kreditoriui 25 920 Lt delspinigių, nes sprendė, jog taikytina ieškinio senatis (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.).

18Spręsdamas dėl pagrįstumo finansinio reikalavimo, kildinamo iš trečiosios statybos darbų rangos sutarties (sutartis Nr. 2012/10/29), teismas nustatė, kad atsakovas darbų nebaigė, todėl šalys 2013-09-06 sutartį nutraukė. 2013-09-09 suderinimo aktu konstatuota, kad atsakovas pradelsė atlikti darbus 100 dienų ir kreditorius priskaičiavo 36 360 Lt delspinigių (po 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną nuo 1 818 000 Lt sutarties sumos). Teismas pripažino, kad atsakovas, netinkamai vykdęs šią sutartį, skolingas kreditoriui 25 920 Lt delspinigių, nes sprendė, jog taikytina ieškinio senatis (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.).

19Atmesdamas atsakovo teiginius, kad kreditorius UAB „Lapsta“ neįrodė patirtų nuostolių nutraukiant sutartį, teismas nurodė, jog atsakovas pripažįsta pirmiau paminėtus faktus, o tai leidžia spęsti, kad kreditorius, pasinaudodamas delspinigių institutu, kuomet sutartiniai delspinigiai pripažįstami būsimais nuostoliais ir jų dydžio nereikia įrodinėti, – pagrįstai reikalauja nuostolių atlyginimo netesybų forma.

20Remdamasis tuo, teismas patvirtino kreditoriaus UAB „Lapsta“ 778 320 Lt delspinigių finansinį reikalavimą bankrutuojančiai UAB „Dakotas“.

21III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

22Atsakovas likviduojama dėl bankroto UAB „Dakotas“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas pakeisti Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 4 d. nutartį ir sumažinti patvirtiną kreditoriaus UAB „Lapsta“ 778 320 Lt delspinigių finansinį reikalavimą iki 97 524 Lt. Likusią šio kreditoriaus reikalavimo dalį prašė atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas, spręsdamas dėl pagrįstumo UAB „Lapsta“ finansinio reikalavimo, kildinamo iš trečiosios sutarties vykdymo (sutartis Nr. 2012/06/28), be pagrindo nesivadovavo aktualia teismų praktika ir netaikė CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nustatytų pagrindų delspinigiams sumažinti, nes byloje tam yra visos sąlygos: sutarties 6.3 punkte nustatytos netesybos – 0,2 proc. nuo visos sutarties kainos per dieną, yra aiškiai per didelės – 10 kartų didesnis nei kitose, vėliau tarp šalių sudarytose sutartyse; prievolė pagal šią sutartį yra visiškai įvykdyta. Be to, pats kreditorius tinkamai nesinaudojo sutartyje numatytomis savo teisių gynimo priemonėmis: beveik 9 mėnesius nesidomėjo, kodėl vėluojama, niekaip neįtakojo statybos techninio prižiūrėtojo veiklos, jos nenutraukė, o tai leidžia spręsti, kad jis siekė gauti naudos ne iš savo pagrindinės veiklos, o ir iš sutartyje numatytų didelių delspinigių. Pagal šią sutartį tvirtintinas kreditoriaus UAB „Lapsta“ 71 604 Lt dydžio finansinis reikalavimas.
  2. Teismas, spręsdamas dėl pagrįstumo UAB „Lapsta“ finansinio reikalavimo, kildinamo iš pirmosios sutarties vykdymo (sutartis Nr. 2012/10/29), be pagrindo atmetė jo argumentus, kad šalims konstatavus, jog atsakovas pradelsė atlikti darbus 100 dienų, privaloma atlyginti užsakovo patirtus nuostolius (CK 6.249 str. 1 d.), todėl atmestinas kaip neteisėtas reikalavimas, kurį sudaro delspinigiai pagal pasibaigusią sutartį, kai nepateikiama jokių įrodymų apie žalą, patirtą dėl sutarties nutraukimo.
  3. Teismas, atmesdamas reikalavimą mažinti minėtas netesybas dėl to, kad jos yra aiškiai per didelės, nemotyvavo sprendimo netenkinti šio reikalavimo (CPK 270 str. 4 d.).

23Trečiasis asmuo kreditorius UAB „Lapsta“ pateikė atsiliepimą, prašydamas Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 4 d. nutartį palikti nepakeistą, o atsakovo BUAB „Dakotas“ atskirąjį skundą atmesti, priteisti jam iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas, nes pirmosios instancijos teismas visapusiškai įvertino byloje nustatytas faktines aplinkybes, teisingai išaiškino bei pritaikė aktualias teisės normas, nenukrypo nuo kasacinio teismo išaiškinimų nagrinėjamais klausimais, ir priėmė pagrįstą ir teisėtą procesinį sprendimą. Atsiliepime teigiama:

  1. Nepagrįsti apelianto teiginiai, kad ši nutartis naikintina dėl to, jog teismas nemotyvavo sprendimo netenkinti jo reikalavimo mažinti netesybas nes jos aiškiai per didelės.
  2. Pagal kasacinį teismą šiuo pagrindu procesinis sprendimas naikintinas tik tuomet, kai motyvų nėra visiškai, ar iš esančių neseka logiška išvada, pagrindžianti teismo išvadas, o nepakankami motyvai nėra absoliutus pagrindas jį naikinti (CPK 270 str. 4 d., 329 str. 2 d. 4 p., 346 str. 2 d. 4 p., 328 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. balandžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2002, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-282/2010). Be to, teismas aiškiai pasisakė, kad šį argumentą atmeta, nes abi šalys yra verslininkai, o delspinigių dydis – laisva valia sulygta galiojanti esminė sutarties sąlyga, kitokia nei kitose jų sutartyse.
  3. Nepagrįsti apelianto teiginiai, kad pavėluotas darbų atlikimas traktuotinas kaip prievolės įvykdymas, suteikiantis pakankamą pagrindą mažinti netesybas. Atsakovui iškėlus bankroto bylą, šis neįvykdė / nebeįvykdys prievolės pašalinti defektus – jau paaiškėjusio darbų broko ištaisymas atsiėjo 22 860,53 Lt; iš generalinio rangovo UAB ,,Statybos kodas“ iki šios nėra gautas 301 067,88 Lt apmokėjimas už darbus, nes atsakovui laiku neatlikus darbų, kurių dalis buvo finansuojama per Lietuvos verslo paramos agentūrą, ši atsisako mokėti generaliniam rangovui, o pastarasis kelia turtines pretenzijas pareiškėjui; atsakovui laiku atlikus darbus pareiškėjas atlyginimą būtų gavęs 2012-12-30 ir naudojęsis savo pinigais (bankų paskolų metinės palūkanos privačiam sektoriui – apie 3,9 proc.). Sumažinus sutartinių delspinigių dydį, šie netektų savo kompensacinės paskirties, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei bendrųjų principų nuostatos.
  4. Nepagrįsti apelianto teiginiai dėl kasacinio teismo praktikos, susijusios su priteistinų sutartinių delspinigių dydžio nustatymu. Šis teismas yra pasisakęs, kad toks klausimas kiekvienu atveju sprendžiamas pagal nagrinėjamos bylos konkrečias faktines aplinkybes, vadovaujantis bendraisiais teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-282/2010).
  5. Nepagrįsti apelianto teiginiai dėl netesybų skaičiavimo pagal pirmąją sutartį po jos nutraukimo. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų įskaitymo į nuostolius principas nesudaro pagrindo mažinti sutartines netesybas iki įrodytų nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008).

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirojo skundo ribų, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

26Nagrinėjamu atveju pagal atsakovo likviduojamos dėl bankroto UAB „Dakotas“ atskirojo skundo argumentus sprendžiama dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iš dalies patenkintas kreditoriaus UAB „Lapsta“ prašymas dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo skolininko bankroto byloje, teisėtumas ir pagrįstumas. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ginčas tarp bankrutavusios įmonės (rangovo / subrangovo) ir jos kreditoriaus (užsakovo / rangovo) yra kilęs dėl sutartinės atsakomybės, kilusios skolininkui UAB „Dakotas“ pavėlavus atlikti statybos rangos darbus.

27Kaip žinoma, bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditoriaus reikalavimo ir/ar jo patikslinimo tvirtinimas, atsisakymas tvirtinti lemia ne tik konkretaus asmens teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų patenkinimą iš skolininko turto, bet turi įtakos bendrai patvirtintų kreditorių reikalavimų sumai bei proporcijoms, kuriomis bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Siekiant įgyvendinti minėtus bankroto proceso tikslus, būtina įvertinti kiekvieno kreditoriaus teikiamo reikalavimo ir/ar jo patikslinimo pagrįstumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-308/2013; 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2008; 2014 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014 ir kt.).

28Minėta, kad nagrinėjamu atveju kreditorius UAB „Lapsta“ siekė, kad būtų patvirtintas jo finansinis reikalavimas skolininko UAB „Dakotas“ bankroto byloje, grindžiamas tarp šalių sudarytų statybos rangos sutarčių sąlygomis, kurį sudaro netesybos dėl vėlavimo atlikti sulygtus darbus. Teismas šį BUAB „Dakotas“ administratoriaus ginčytą kreditoriaus reikalavimą patenkino iš dalies, patvirtindamas 778 320 Lt dydžio finansinį reikalavimą. Apeliantas, nesutikdamas su tokiu teismo sprendimu, reikalauja, kad patvirtintas reikalavimas būtų sumažintas iki 97 524 Lt dydžio.

29Teisėjų kolegija atmeta apelianto teiginius atskirajame skunde, kad teismas nemotyvavo sprendimo atmesti jo reikalavimą šias netesybas mažinti kaip nepagrįstai dideles (CPK 270 str. 4 d.). Šiuo klausimu pažymėtina, kad pagal CPK 270 straipsnio 4 dalies normą motyvuojamojoje sprendimo dalyje glausta forma turi būti nurodytas vertinimas įrodymų, kuriais grindžiamos teismo išvados, o taip pat argumentai, kuriais dėl kurių atmetami kurie nors įrodymai (CPK 270 str. 4 d. 2 p., 3 p.).

30Iš skundžiamos teismo nutarties motyvuojamosios dalies matyti, kad, priešingai nei teigiama skunde, teismas, nustatydamas UAB „Lapsta“ tvirtintino finansinio reikalavimo (delspinigių) sumą, kildinamą iš 2012-06-28 statybos darbų rangos sutarties Nr. 2012/06/28 vykdymo, bei BUAB „Dakotas“ reikalavimu taikydamas ieškinio senatį (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.), tačiau atsisakydamas tenkinti kitą jo reikalavimą pripažinti, kad yra pagrindas šalių sutartimi numatytus delspinigius – 0,2 proc. už uždelstą kiekvieną dieną, mažinti dėl to, kad tokio dydžio delspinigiai yra per dideli, – teismas išdėstė tokio sprendimo motyvus. Be to, kreditorius UAB „Lapsta“, atsiliepdamas į šį skundą, teisingai nurodo, kad kasacinio teismo praktikoje ne kartą nurodyta, jog teismo procesinis sprendimas dėl CPK 270 straipsnio 4 dalies reikalavimų pažeidimo gali būti naikinamas tik tokiu atveju, kai iš viso nėra motyvų, ar iš jų neseka logiška išvada, pagrindžianti teismo išvadas; kad nepakankami motyvai nėra absoliutus pagrindas naikinti tokį sprendimą (CPK 329 str. 1 d., 2 d. 4 p., 328 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. balandžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-282/2010 etc.). Taigi apelianto teiginiai, kad ši nutartis naikintina dėl proceso teisės normų pažeidimo yra atmetami kaip nepagrįsti (CPK 178 str.).

31Teisėjų kolegija taip pat atmeta atskirojo skundo motyvus, kad teismas, atsisakydamas mažinti kreditoriaus reikalaujamus delspinigius pagal trečiąją (sutartis Nr. 2012/06/28) bei pirmąją sutartis (sutartis Nr. 2012/10/29), neteisingai aiškino bei taikė įstatymą. Apeliantas teisingai nurodo, kad pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalies normas, teismui nustačius, jog netesybos yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, netesybas galima sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Taigi visų pirma įstatyme nėra nustatyta teismo pareiga sumažinti sutartines netesybas. Antra, tiek pirmosios instancijos teismo nutartyje, tiek trečiojo asmens kreditoriaus UAB „Lapsta“ pateiktame atsiliepime nurodytuose ir šioje nutartyje pirmiau paminėtuose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimuose yra imperatyviai nurodyta, kad šalys, veikdamos laisvai, gali susitarti dėl visų sąlygų, jeigu tai neprieštarauja įstatymams (CK 6.156 str., 6.157 str., 6.159 str.); kad teismai, spręsdami dėl reikalaujamų priteisti sutartinių delspinigių dydžio nustatymo (mažinimo), kiekvienu atveju privalo remtis konkrečiomis nagrinėjamos bylos faktinėmis aplinkybėmis bei vadovautis bendraisiais teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais. Trečia, teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad teismas, spręsdamas šį klausimą, išsamiai ir visapusiškai ištyrė ir įvertino šios bylos faktines aplinkybes, o taip pat šalių procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus ir teisingai sprendė, jog nėra pagrindo mažinti pareiškėjo reikalaujamas sutartyje sulygtas netesybas iki 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Teismas teisingai nurodė, kad abi šalys yra verslininkai, kurie laisva valia – kad yra priešingai atsakovas netvirtina, susitarė, be kita ko, taip pat ir dėl delspinigių dydžio; kad ši sutarties sąlyga yra galiojanti. Taip pat pažymėtina, kad atsakovas (rangovas) nuo 2012-06-28, kai buvo pasirašyta ši sutartis Nr. 2012/06/28, neginčijo jos sąlygų; taip pat nepareikšdamas jokių pretenzijų priėmė kreditoriaus (užsakovo) 2013-10-02 jam pateiktas apmokėti PVM sąskaitas faktūras. Be to, kreditorius UAB „Lapsta“ savo procesiniuose dokumentuose nuosekliai pabrėžia, kad šios – trečiosios, sutarties dėl rangos darbų atlikimo Kretingos m. Pranciškonų gimnazijoje, esančioje Vilniaus g. 6., Kretingoje, faktinės aplinkybės (objektas, atsiskaitymo ypatumai etc.), yra skirtingos nuo kitų dviejų rangos sutarčių, todėl buvo susitarta dėl žymiai griežtesnės civilinės atsakomybės. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, tokie argumentai taip pat patvirtina teismo išvadas šiuo klausimu (CPK 178 str.). Atsižvelgiant į pirmiau paminėtą įstatyminį reglamentavimą, teismų praktikos išaiškinimus bei šios bylos faktines aplinkybes, taip pat atmestinas skundo motyvas, kad delspinigiai apelianto nurodytu būdu turėjo būti sumažinti ir dėl to, kad ši sutartis nors ir pavėluotai, bet buvo įvykdyta (CPK 185 str.).

32Teisėjų kolegija atmeta skolininko BUAB „Dakotas“ atskirojo skundo argumentus dėl delspinigių pagal 2012-10-29 sutartį Nr. 2012/10/29 dėl rangos darbų atlikimo Kretingos ligoninės pastatų, esančių adresu Žemaitės al. Nr. l, Kretinga, patalpose, kai šis paliko objektą nebaigęs darbų ir apie pasitraukimą neinformavęs UAB ,,Lapsta“. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad atsakovas, pagal šią sutartį nebaigęs darbų, šalims rašytiniu 2013-09-06 susitarimu nutraukus sutartį, 2013-09-09 specialiame suderinimo akte dėl pradelsimo pagal minimą sutartį, užfiksavo, kad iki sutartinių teisinių santykių nutraukimo jis 100 dienų yra uždelsęs atlikti darbus. Tai, kad šiame susitarime rangovas (skolininkas BUAB ,,Dakotas“) prisiėmė pareigą atlyginti užsakovui UAB ,,Lapsta“ dėl sutarties vienašališko nutraukimo, palikus nebaigtus darbus, atsiradusius nuostolius, kad susitarime bei akte BUAB ,,Dakotas“ nurodė nekeliąs jokių pretenzijų užsakovui, nesuteikia pagrindo sutikti su jo tvirtinimu atskirajame skunde, kad po sutarties nutraukimo kreditorius neturi teisės reikalauti sutartinių netesybų, kurių esmę bei paskirtį pirmosios instancijos teismas yra teisingai atskleidęs skundžiamoje nutartyje (CPK 178 str.).

33Esant aukščiau nustatytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, jog teismas teisingai nustatė aktualias faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė ir aiškino teisės normas, nepažeidė teismų formuojamos praktikos ir teisingai išsprendė klausimą dėl kreditoriaus UAB ,,Lapsta“ finansinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Dakotas“ bankroto byloje. Keisti šią teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais teisėjų kolegija neturi pagrindo, todėl šio skundo netenkina, o teismo nutartį palieka nepakeistą (ĮBĮ 26 str., CPK 263 str. 1 d.).

34Trečiasis asmuo kreditorius UAB „Lapsta“ prašė atlyginti bylinėjimosi išlaidas, tačiau įrodymų apie tokių išlaidų turėjimą nepateikė (CPK 98 str.).

35Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Palikti Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 4 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartimi atsakovui UAB... 5. Civilinėje byloje dėl kreditoriaus UAB „Lapsta“ pareikšto 1 116 324 Lt... 6. 1) 2012-10-29 sutartis Nr. 2012/10/29 dėl rangos darbų atlikimo Kretingos... 7. 2) 2012-07-11 sutartis Nr. 2012/07/11 dėl rangos darbų atlikimo Kretingos... 8. 3) 2012-06-28 sutartis Nr. 2012/06/28 dėl rangos darbų atlikimo Pranciškonų... 9. Pareiškėjas kreditorius UAB „Lapsta“ nurodė, kad UAB „Dakotas“ savo... 10. Atsakovas BUAB „Dakotas“, nesutikdamas su šiuo kreditoriaus UAB... 11. Prašė sumažinti delspinigių dydį iki 0,02 proc. nuo sutarties kainos už... 12. Atsakovas taip pat sutiko, jog 262 dienas vėlavo atlikti rangos pagal... 13. Dėl UAB „Lapsta“ finansinio reikalavimo trečiosios sutarties (sutartis... 14. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. Kauno apygardos teismas 2014 m. birželio 4 d. nutartimi kreditoriaus UAB... 16. Spręsdamas dėl kreditoriaus UAB „Lapsta“ finansinio reikalavimo,... 17. Spręsdamas dėl pagrįstumo finansinio reikalavimo, kildinamo iš antrosios... 18. Spręsdamas dėl pagrįstumo finansinio reikalavimo, kildinamo iš trečiosios... 19. Atmesdamas atsakovo teiginius, kad kreditorius UAB „Lapsta“ neįrodė... 20. Remdamasis tuo, teismas patvirtino kreditoriaus UAB „Lapsta“ 778 320 Lt... 21. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 22. Atsakovas likviduojama dėl bankroto UAB „Dakotas“ pateikė atskirąjį... 23. Trečiasis asmuo kreditorius UAB „Lapsta“ pateikė atsiliepimą,... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 26. Nagrinėjamu atveju pagal atsakovo likviduojamos dėl bankroto UAB... 27. Kaip žinoma, bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme... 28. Minėta, kad nagrinėjamu atveju kreditorius UAB „Lapsta“ siekė, kad... 29. Teisėjų kolegija atmeta apelianto teiginius atskirajame skunde, kad teismas... 30. Iš skundžiamos teismo nutarties motyvuojamosios dalies matyti, kad,... 31. Teisėjų kolegija taip pat atmeta atskirojo skundo motyvus, kad teismas,... 32. Teisėjų kolegija atmeta skolininko BUAB „Dakotas“ atskirojo skundo... 33. Esant aukščiau nustatytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 34. Trečiasis asmuo kreditorius UAB „Lapsta“ prašė atlyginti bylinėjimosi... 35. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos... 36. Palikti Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 4 d. nutartį nepakeistą....