Byla e2S-104-210/2020
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-35583-931/2019, kuria sustabdyta civilinė byla Nr. e2-35583-931/2019 iki Lietuvos Aukščiausiajame Teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr. e3K-3-402-XX/2019 (proceso Nr. 2-68-3-07701-2018-5)

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų G. V., J. G., D. Ž., D. K., R. A., V. L., V. M., J. M., J. G., K. S., V. K., L. D., A. D., J. M., N. K., R. K., V. Š., M. Ž., S. Š., J. K., A. K., J. U., G. U., R. Š., D. D., V. K., V. B., V. B., L. B., D. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-35583-931/2019, kuria sustabdyta civilinė byla Nr. e2-35583-931/2019 iki Lietuvos Aukščiausiajame Teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr. e3K-3-402-XX/2019 (proceso Nr. 2-68-3-07701-2018-5).

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Ieškovai G. V., J. G., D. Ž., D. K., R. A., V. L., V. M., J. M., J. G., K. S., V. K., L. D., A. D., J. M., N. K., R. K., V. Š., M. Ž., S. Š., J. K., A. K., J. U., G. U., R. Š., D. D., V. K., V. B., V. B., L. B., D. G. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dėl palūkanų priteisimo, kuriuo prašė iš atsakovės ieškovams priteisti palūkanas: D. Ž., D. K., G. V. po 1 515,08 Eur, J. G. 965,08 Eur, R. Š., D. D., V. K., V. B., V. B., L. B. po 1 496,91 Eur, R. A., J. M., K. S., V. K., L. D., J. M., R. K., V. Š., J. K., A. K., V. L., J. G. po 2 981,75 Eur, N. K. 1 507,61 Eur, M. Ž. 1 500,28 Eur, S. Š., A. D. po 2 966,94 Eur, G. U., J. U. po 925,52 Eur, D. G. 1 521,11 Eur, taip pat iš atsakovės ieškovams priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

72. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. lapkričio 4 d. nutartimi sustabdė civilinę bylą Nr. e2-35583-931/2019 iki Lietuvos Aukščiausiajame Teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr. e3K-3-402-XX/2019 (proceso Nr. 2-68-3-07701-2018-5).

83. Teismas nutartimi savo iniciatyva nutarė sustabdyti civilinę bylą Nr. e2-35583-931/2019 motyvuodamas tuo, jog yra įpareigotas laikytis vieningo praktikos formavimo, o Lietuvos Aukščiausiajame Teisme civilinėje byloje Nr. e3K-3-402-XX/2019 bus nagrinėjamas kasacinis skundas, kuriame keliami klausimai, analogiški šioje byloje keliamiems teisės aiškinimo ir taikymo klausimams. Teismas pripažino, kad šalys, susipažinusios su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama vieninga praktika, galės apsispręsti dėl savo teisių gynimo, disponavimo procesinėmis teisėmis būdų, bus išvengta didesnių šalių bylinėjimosi išlaidų bei proceso kaštų.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

104. Atskiruoju skundu ieškovai prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

114.1. Apeliantai nesutinka, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byloje nagrinėjamas klausimas yra analogiškas šiai civilinei bylai. Bylų faktinės aplinkybės esmingai skiriasi, civilinėje byloje Nr. e3K-3-402-XX/2019 keliami teisės taikymo klausimai nėra tapatūs šioje byloje nagrinėtinam ginčui. Apeliantų nuomone, toks bylos sustabdymas kaip tik prieštarautų ekonomiškesnio bei operatyvesnio proceso siekiui, nes šiuo atveju visiškai netikslinga bylą sustabdyti, kol bus išnagrinėta byla Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, nes joje suformuotas precedentas neturės esminės reikšmės šioje byloje.

12Teismas

konstatuoja:

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

145. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalimi, 338 straipsniu, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas. Nenustatęs absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų, teismas pagal atskirąjį skundą toliau tikrina skundžiamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą.

156. Ginčas byloje kilo dėl civilinės bylos sustabdymo teisėtumo.

167. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 straipsnis). Esminis privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindų skirtumas yra tas, kad kai, yra nustatomos privalomąjį bylos sustabdymo pagrindą sudarančios aplinkybės, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o bylos sustabdymas dėl fakultatyvųjį sustabdymo pagrindą sudarančių aplinkybių yra paliktas teismo diskrecijai, t. y. teismas turi teisę, bet ne pareigą sustabdyti bylos nagrinėjimą, ir teismas konkrečiu atveju sprendžia, reikia ar nereikia stabdyti bylą.

178. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad CPK 164 straipsnyje įtvirtintas neprivalomų civilinės bylos sustabdymo pagrindų sąrašas yra neišsamus (šio straipsnio 4 punkte nurodyta, kad byla gali būti sustabdoma ir kitais atvejais, kai teismas pripažįsta, jog tai būtina), taigi teismas kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia, ar yra pagrindas sustabdyti bylą. Teismo diskrecija sustabdyti bylą turėtų būti įgyvendinama įvertinus bylos sustabdymo būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, tačiau kartu nepažeidžiant proceso koncentracijos principo, užtikrinančio vieno iš pagrindinių civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių – tinkamą taikymą (CPK 2 straipsnis) ir asmens teisės, kad bylą, kurioje sprendžiamas jo civilinio pobūdžio teisių ir pareigų klausimas, teismas išnagrinėtų per kiek įmanoma trumpesnį laiką, realizavimą (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis). Sprendimas dėl civilinės bylos sustabdymo, t. y. jokių procesinių veiksmų joje neatlikimo, turi būti priimamas esant pagrindui, o teismo motyvai turi būti aiškūs ir išsamūs. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas sustabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą, turi išsiaiškinti, ar tai pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, kad nebūtų pažeista asmens teisė į teismą pagal Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, ir sprendimą dėl civilinės bylos sustabdymo turi aiškiai ir pagrįstai motyvuoti, kad šis atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2009).

189. Ginčo atveju pirmosios instancijos teismas, sustabdydamas civilinės bylos nagrinėjimą, vadovavosi CPK 164 straipsnio 4 dalyje nurodytu fakultatyviuoju bylos sustabdymo pagrindu. Apeliantai atskirąjį skundą grindžia esminiu argumentu, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byloje nagrinėjamas klausimas nėra analogiškas šiai civilinei bylai, bylų faktinės aplinkybės esmingai skiriasi, o keliami teisės taikymo klausimai nėra tapatūs šioje byloje nagrinėtinam ginčui. Apeliacinės instancijos teismas turi pagrindą sutikti su šiais atskirojo skundo argumentais.

1910. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad civilinėje byloje Nr. e3K-3-402-XX/2019 skundžiamas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 18 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-13250-863/2018, kurioje ieškinys pareikštas dėl procesinių palūkanų priteisimo, bei dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2A-699-467/2019, kuria buvo paliktas galioti pirmosios instancijos teismo sprendimas. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė, tačiau nurodė visiškai skirtingus motyvus, o keliami teisės klausimai iš esmės nėra susiję su šios civilinės bylos aplinkybėmis bei reikalavimu.

2011. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantais, kad bylų faktinės aplinkybės yra visiškai skirtingos. Civilinėje byloje Nr. e2-13250-863/2018 byloje keliami reikalavimai susiję su draudimo išmokomis BAB banko „SNORAS“ indelių sertifikatų turėtojams, be to, byloje nustatytos faktinės aplinkybės, jog kitoje civilinėje byloje dėl pagrindinio ieškovų reikalavimo, nuo kurio vėliau buvo skaičiuojamos procesinės palūkanos, atsakovai dar nesibaigus bylai įvykdė savo prievolę, o ieškovai buvo atsisakę savo reikalavimų.

2112. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas nustatė kad, nors ginčo dėl palūkanų apskaičiavimo nėra ir ieškovai turi reikalavimo teisę į procesinių palūkanų priteisimą pagal jų nurodytas aplinkybes, ieškovai ieškinį pareiškė praleidę ieškinio senaties terminą, todėl ieškinį atmetė, taigi šioje dalyje keliamas teisės klausimas dėl sutrumpinto penkerių metų ieškinio senaties termino palūkanų priteisimui skaičiavimo, jo pradžios momento, jo skaičiavimą stabdančių veiksmų bei atnaujinimo pagrindų. Skundžiama nutartimi sustabdytoje civilinėje byloje Nr. e2-35583-931/2019 nėra sprendžiami panašūs klausimai, nes nekyla abejonių, jog ieškovai nepraleido ieškinio senaties termino reikalavimui dėl palūkanų priteisimo pareikšti, todėl minėti kasaciniame teisme nagrinėtini klausimai negali turėti jokios įtakos sprendimui šioje byloje.

2213. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, jog senaties terminas ieškinio reikalavimui nebuvo suėjęs ir ieškiniai negalėjo būti atmesti šiuo pagrindu, tačiau nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog atsakovui byloje pagal tuo metu galiojusius nacionalinės teisės aktus nebuvo nustatyta pareigos mokėti draudimo išmoką indėlio sertifikatų turėtojams, indėlių sertifikatai expressis verbis buvo įtraukti į nedraudžiamų įsipareigojimų sąrašą, todėl nebuvo galima traktuoti, jog atsakovas nevykdė savo įsipareigojimų laiku ir dėl to ieškovai patyrė nuostolį. Taigi, akivaizdu, kad bylų faktinės aplinkybės esmingai skiriasi, todėl civilinėje byloje Nr. e3K-3-402-XX/2019 keliami teisės taikymo klausimai nėra tapatūs šioje byloje nagrinėtinam ginčui.

2314. Papildomai apeliacinės instancijos teismas pastebi, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Lietuvos Aukščiausiajame Teisme procesinis teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e3K-3-116-378/2020 (buvęs bylos numeris e3K-3-402-XX/2019 (proceso Nr. 2-68-3-07701-2018-5) bus priimtas ir paskelbtas 2020 m. sausio 13 d. 15 val.

2415. Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje civilinės bylos sustabdymas CPK 164 straipsnio 4 punkto pagrindu neatitinka teisinio apibrėžtumo reikalavimų, neužtikrina civilinio proceso operatyvumo principo (CPK 2 straipsnis, 7 straipsnis, 72 straipsnis), prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai praktikai, todėl skundžiama teismo nutartis naikintina dėl netinkamo procesinės teisės normų taikymo (CPK 329 straipsnio 1 dalis).

25Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

26Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 4 d. nutartį panaikinti ir bylą grąžinti tolimesniam nagrinėjimui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Ieškovai G. V., J. G., D. Ž., D. K., R. A., V. L., V. M., J. M., J. G., K.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. 2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. lapkričio 4 d. nutartimi... 8. 3. Teismas nutartimi savo iniciatyva nutarė sustabdyti civilinę bylą Nr.... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. 4. Atskiruoju skundu ieškovai prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 11. 4.1. Apeliantai nesutinka, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byloje... 12. Teismas... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. 5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau –... 15. 6. Ginčas byloje kilo dėl civilinės bylos sustabdymo teisėtumo.... 16. 7. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 17. 8. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad CPK 164 straipsnyje... 18. 9. Ginčo atveju pirmosios instancijos teismas, sustabdydamas civilinės bylos... 19. 10. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad... 20. 11. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantais, kad bylų... 21. 12. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas nustatė kad, nors ginčo dėl... 22. 13. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, jog senaties terminas ieškinio... 23. 14. Papildomai apeliacinės instancijos teismas pastebi, kad Lietuvos teismų... 24. 15. Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 25. Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 26. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 4 d. nutartį panaikinti...