Byla B2-1093-357/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Technera“

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Rasa Bartašienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Viešosios įstaigos Paslaugų teikimo centro pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Technera“,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme gautas ieškovo Viešosios įstaigos Paslaugų teikimo centro pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Technera“, ir jame ieškovas prašė iškelti bendrovei bankroto bylą, atsakovo administratoriumi paskirti UAB „Genora“. Nurodė, kad atsakovo skola pagal įsiteisėjusį Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-4201-569/2011, antstolio Ričardo Kudrausko 2011-11-10 PVM sąskaitą faktūrą Serija ( - ) dar neapmokėta skola siekia 1624,54 Lt.

3Šiaulių apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 20 d. nutartimi įpareigojo atsakovo UAB „Technera“ vadovą iki 2012 m. spalio 10 d. pateikti teismui nutartyje nurodytus įmonės finansinius dokumentus. Iki nutartyje nustatytos datos atsakovas nutarties įpareigojimų neįvykdė.

4Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – LR ĮBĮ) 9 straipsnį 7 dalies 1 punktą bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, o minėto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte įtvirtinta, jog įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

6Pažymėtina, kad Šiaulių apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 20 d. nutartimi įpareigojo atsakovo vadovą pateikti teismui šiuos dokumentus: įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, nurodant skolų grąžinimo terminus, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus. Atsakovas nepateikė teismui nutartyje nurodytų įmonės finansinių dokumentų, kurie yra svarbūs nustatant įmonės turtinę padėtį ir vertinant įmonės mokumą / nemokumą.

7Teismas sprendžia, kad šių dokumentų nepateikimas yra vertintinas kaip sąmoningas atsakovo blogos turtinės padėties ir nemokumo slėpimas, siekiant išvengti bankroto bylos iškėlimo. Tokią teismo poziciją patvirtina ir Lietuvos apeliacinio teismo praktika (2011 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-479/2011).

8Esant šioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, jog atsakovas UAB „Technera“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

9Įmonės administratoriumi skirtina UAB „Genora“. Nenustatyta aplinkybių, nurodytų LR ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje, dėl kurių UAB „Genora“ negalėtų būti administratoriumi. Teismas, įgyvendindamas jam suteiktą diskrecijos teisę, sprendžia, kad šio administratoriaus paskyrimas UAB „Technera“ administratoriumi užtikrins sklandžią, ĮBĮ reikalavimus atitinkančią bankroto proceso eigą.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 ir 10 straipsniais, teismas

Nutarė

11Iškelti bankroto bylą UAB „Technera“ (įmonės kodas 300630062, adresas Šiauliai, Architektų g. 22-3).

12Bankrutuojančios UAB „Technera“ administratoriumi paskirti UAB „Genora“ (įmonės kodas 302330708, adresas Vilnius, Liudo Giros g. 123-10, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA085, leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 144, pateiktas Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos sutikimas).

13Areštuoti UAB „Technera“ (įmonės kodas 300630062) turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

14Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties kopiją dėl UAB „Technera“ turto arešto vykdymo pasirinktam antstoliui.

15Uždrausti UAB „Technera“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar kitokiais būdais perleisti UAB „Technera“ turtą.

16Nustatyti terminą UAB „Technera“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

17Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., 4 p. 7 d. 8 p., 11 str. 3 d., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

18Įpareigoti UAB „Technera“ valdymo organus per 15 dienas po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

19Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

20Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Technera“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

21Apie iškeltą UAB „Technera“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

22Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

23Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Rasa Bartašienė, rašytinio proceso... 2. Šiaulių apygardos teisme gautas ieškovo Viešosios įstaigos Paslaugų... 3. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 20 d. nutartimi įpareigojo... 4. Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 5. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – LR ĮBĮ) 9... 6. Pažymėtina, kad Šiaulių apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 20 d. nutartimi... 7. Teismas sprendžia, kad šių dokumentų nepateikimas yra vertintinas kaip... 8. Esant šioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, jog atsakovas UAB... 9. Įmonės administratoriumi skirtina UAB „Genora“. Nenustatyta aplinkybių,... 10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 11. Iškelti bankroto bylą UAB „Technera“ (įmonės kodas 300630062, adresas... 12. Bankrutuojančios UAB „Technera“ administratoriumi paskirti UAB... 13. Areštuoti UAB „Technera“ (įmonės kodas 300630062) turtą iki nutarties... 14. Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties kopiją dėl UAB... 15. Uždrausti UAB „Technera“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas... 16. Nustatyti terminą UAB „Technera“ kreditorių finansiniams reikalavimams... 17. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 18. Įpareigoti UAB „Technera“ valdymo organus per 15 dienas po šios nutarties... 19. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą... 20. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Technera“ įgyja... 21. Apie iškeltą UAB „Technera“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto... 22. Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 23. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...