Byla 2S-314-340/2017
Dėl antstolės veiksmų, suinteresuotas asmuo – antstolė N. Š.-S., R. L.-S

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo O. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 10 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo O. S. skundą dėl antstolės veiksmų, suinteresuotas asmuo – antstolė N. Š.-S., R. L.-S..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. pareiškėjas O. S. 2016 m. rugsėjo 16 d. kreipėsi į antstolę N. Š.-S. skundu, kuriuo prašė: panaikinti 2016 m. rugsėjo 15 d. priimtus patvarkymus vykdomojoje byloje Nr. 0033/15/01131; nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0033/15/01131. Nurodė, kad vykdomoji byla dėl 724,05 Eur alimentų už 2015 m. balandžio mėn. buvo pradėta nepagrįstai, kadangi pareiškėjas prievolę mokėti alimentus yra įvykdęs tinkamai. Pažymėjo, kad 2015 m. gegužės 6 d. gavo antstolės patvarkymą apie priimtą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl išlaikymo išieškojimo. 2015 m. gegužės 8 d. raštu informavo antstolę, jog visi privalomi mokėjimai dukters išlaikymui nuo 2015 m. kovo 1 d. yra atlikti. Teigė, kad kartu su minėtu raštu pateikė ir mokėjimų nurodymus apie piniginių lėšų pervedimą tiesiogiai į dukters banko sąskaitą, atliekamus mokėjimus už namą, sąskaitas už komunalinius mokesčius, kurie pareiškėjo vertinimu, turėtų būti laikomi kaip alimentų mokėjimas. Pažymėjo, kad antstolė, 2015 m. gegužės 8 d. gavusi pareiškėjo raštą, jokių vykdymo veiksmų nebeatliko, o tik 2016 m. rugsėjo 15 d. priėmė ginčijamus patvarkymus, kuriais siekė išsiieškoti vykdymo išlaidas vykdomojoje byloje.
 2. Antstolė 2016 m. spalio 17 d. priėmė patvarkymą, kuriuo netenkino pareiškėjo 2016 m. rugsėjo 16 d. skundo dėl antstolės veiksmų. Nurodė, kad vykdo vykdomąją bylą Nr. 0033/15/01131 pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 29 d. išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. N2-26432-131/2013 dėl 724,05 Eur alimentų už 2015 m. balandžio mėn. išieškojimo, kuriuos pareiškėjas buvo įpareigotas mokėti pagal teismo patvirtintą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Pažymėjo, kad minėta sutartimi pareiškėjas įsipareigojo teikti savo dukrai materialinį išlaikymą periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 2500 LT iki dukters pilnametystės, išlaikymą pervedant iki einamojo mėnesio 15 dienos į išieškotojos R. L.-S. banko sąskaitą. Pasak antstolės, teismo 2015 m. balandžio 29 d. išduoto vykdomojo rašto pagrindu buvo užvesta vykdomoji byla ir pareiškėjo atstovui išsiųstas raštas dėl vykdomojo rašto priėmimo vykdyti. Antstolės vertinimu, pareiškėjo teiginys, jog jis prievolę mokėti alimentus vykdo tinkamai, yra nepagrįstas, kadangi pareiškėjas ir išieškotoja sutartimi dėl santuokos nutraukimo pasekmių sulygo dėl alimentų mokėjimo tvarkos ir terminų, kurią pareiškėjas pažeidė. Tokiu būdu teigė, kad pareiškėjo atliekami mokėjimo pavedimai tiesiogiai į dukters banko sąskaitą, ar mokesčiai už komunalines paslaugas, neturėtų būti vertintini kaip alimentų mokėjimas išieškotojai.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 10 d. nutartimi pareiškėjo O. S. skundą dėl antstolio veiksmų atmetė.
 2. Teismas nurodė, jog pareiškėjas už 2015 m. balandžio mėn. alimentus išieškotojai buvo pervedęs nepilnai, o likusią sumos dalį padengė tik 2015 m. gegužės 8 d., kartu atlikdamas mokėjimą ir už 2015 m. gegužės mėn. Tokiu būdu teismas spendė, kad antstolė, atsižvelgdama į išieškotojos prašymą ir pateiktą vykdomąjį raštą, pagrįstai užvedė vykdomąją bylą ir pradėjo vykdymo veiksmus.
 3. Teismas nurodė, kad pareiškėjo argumentas, jog antstolė, priimdama išieškotojos prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, nepatikrino, ar pareiškėjas tinkamai atlieka savo pareigą vykdant teismo sprendimą, yra atmestinas kaip prieštaraujantis bylos faktinėms aplinkybėms. Pažymėjo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 7 d. sprendimu, kurio pagrindu išduotas vykdomasis raštas, pareiškėjui buvo aiškiai nurodytos mokėtinos išlaikymo sumos ir jų periodiškumas. Iš vykdomojoje byloje pateikto išieškotojos banko sąskaitos išrašo matyti, jog pareiškėjas atlieka jai mokėjimus įvairiomis sumomis skirtingais laikotarpiais, mokėjimo paskirtyje nurodydamas „sąskaitos papildymas“ arba „alimentai“.
 4. Vertindamas pareiškėjo atliktus mokėjimų pavedimus, teismas neturėjo galimybės vienareikšmiškai teigti, jog pareiškėjo atliekami pavedimai yra skirti vien nepilnametės dukters išlaikymui. Atsižvelgiant į pareiškėjo mokėtinas sumas, laikotarpius, mokėjimų pavedimų paskirtis, teismui liko neaišku, kokiu tikslu pareiškėjas atlieka piniginių lėšų pavedimus išieškotojai, ar jie skirti išlaikymui, ar yra kaip piniginė kompensacija, dėl kurios šalys susitarė sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių 3.5 punktu, ar šios lėšos buvo skirtos dar kitiems tikslams. Pažymėjo, kad išlaikymas mokamas būtent vaikui, todėl jis turi būti reguliarus.
 5. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas darė išvadą, kad pareiškėjas nesilaikė teismo sprendimu patvirtintos šalių sudarytos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygų, mokėjimus dėl išlaikymo atliko nereguliariai, savavališkai keisdamas mokėjimo tvarką ir dydžius. Tokiu būdu nėra pagrindo teigti, jog pareiškėjas tinkamai mokėjo teismo sprendimu priteistus alimentus, skirtus nepilnametės dukters išlaikymui. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, teismas sprendė, kad pareiškėjo atlikti mokėjimai tiesiogiai į dukters banko sąskaitą ar mokėjimai už komunalinius mokesčius nelaikytini alimentais, kadangi jie iš esmės neatitinka sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygų bei nėra priskirtini prie lėšų, būtinų vaiko vystymosi sąlygoms užtikrinti.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8

 1. A. O. S. atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 10 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjo skundą tenkinti (b. l. 37-41). Nurodė šiuos atskirojo skundo argumentus:
  1. Pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo pareiškėjo skunde keliamų klausimų, nevertindamas skundžiamų antstolės veiksmų ir 2016-09-15 priimtų patvarkymų pagrįstumo, kas CPK 329 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 7 punkto pagrindais skundžiamą nutartį daro negaliojančia. Pareiškėjas kėlė klausimus susijusius ne su vykdomosios bylos pradėjimu, tačiau su naujais 2016-09-15 vykdomojoje byloje priimtais patvarkymais, o pirmosios instancijos teismas dėl šių skundo argumentų nepasisakė;
  2. Pirmosios instancijos teismui kilo pareiga tinkamai ištirti ir įvertinti byloje pateiktus duomenis bei užtikrinti, jog byloje yra pateikta pakankamai įrodymų padarytoms išvadoms pagrįsti. Teismas turėjo pareigą kreiptis į pareiškėją ar jo dukrą, jei jam kilo klausimas dėl įrodymų vertinimo ar poreikis į bylą pateikti naujus įrodymus;
  3. Pareiškėjas 2016-09-16 atliko paskutinius mokėjimus, susijusius su alimentų mokėjimu, atsižvelgiant į tai, prievolė teikti nepilnametės dukters išlaikymą yra įvykdyta. Aplinkybė, kad kai kurie mokėjimai vėlavo, negali būti laikomi pagrįstais įrodymais daryti išvadą, kad pareiškėjas nevykdė savo prievolių.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10

 1. Atskirasis skundas atmetamas.
 2. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).
 3. Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjo O. S. skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 4. Byloje nustatyta, kad antstolė N. Š. S. vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 29 d. išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. N2-26432-131/2013 dėl pareiškėjo įsipareigojimo teikti materialinį išlaikymą nepilnamečiam vaikui – S. A. S., gim. 1998 m. liepos 11 d., periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 2500 Lt iki dukters pilnametystės. 2015 m. gegužės 6 d. išieškotoja R. L.-S. pateikė antstolei prašymą dėl vykdomojo dokumento vykdymo, prašydama išieškoti iš pareiškėjo 724,05 EUR alimentus už 2015 m. balandžio mėn. Antstolė 2015 m. gegužės 6 d. priėmė patvarkymą dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti, kuriuo informavo pareiškėjo atstovą apie pradėtą išlaikymo išieškojimą. 2015 m. gegužės 8 d. pareiškėjo atstovas pateikė antstolei prašymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo, nurodydamas, kad pareiškėjas yra padengęs ne tik būtinus, bet ir būsimus mokėjimus už alimentus. 2016-09-15 antstolė priėmė patvarkymus dėl išlaikymo išieškojimo, kuriuo pareikalavo iš pareiškėjo darbo užmokesčio ar jam prilygintų sumų išskaityti periodinę išmoką kiekvieną mėnesį, šią sumą indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, taip pat dėl vykdymo išlaidų išieškojimo kartu su vykdymo išlaidų apskaičiavimu. Pareiškėjas pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti 2016 m. rugsėjo 15 d. priimtus patvarkymus vykdomojoje byloje Nr. 0033/15/01131 ir nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0033/15/01131, kadangi prievolę mokėti alimentus jis yra įvykdęs tinkamai.
 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 10 d. nutartimi pareiškėjo O. S. skundą dėl antstolio veiksmų tenkino atmetė. Teismas savo sprendimą motyvavo tuo, kad nėra galimybės vienareikšmiškai teigti, jog pareiškėjo atliekami pavedimai buvo skirti vien nepilnametės dukters išlaikymui. Atsižvelgiant į pareiškėjo mokėtinas sumas, laikotarpius, mokėjimų pavedimų paskirtis, teismui liko neaišku, kokiu tikslu pareiškėjas atlieka piniginių lėšų pavedimus išieškotojai, ar jie skirti išlaikymui, ar yra kaip piniginė kompensacija, dėl kurios šalys susitarė sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių 3.5 punktu, ar šios lėšos buvo skirtos dar kitiems tikslams. Be to, teismas nurodė, kad pareiškėjas nesilaikė teismo sprendimu patvirtintos šalių sudarytos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygų, mokėjimus dėl išlaikymo atliko nereguliariai, savavališkai keisdamas mokėjimo tvarką ir dydžius, todėl nėra pagrindo teigti, jog pareiškėjas tinkamai mokėjo teismo sprendimu priteistus alimentus, skirtus nepilnametės dukters išlaikymui.
 6. Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, apeliantas skunde nurodė, jog pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo pareiškėjo skunde keliamų klausimų, nevertindamas skundžiamų antstolės veiksmų ir 2016-09-15 priimtų patvarkymų pagrįstumo, kas CPK 329 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 7 punkto pagrindais skundžiamą nutartį daro negaliojančia. Pasak apelianto, skunde jis kėlė klausimus susijusius ne su vykdomosios bylos pradėjimu, tačiau su naujais 2016-09-15 vykdomojoje byloje priimtais patvarkymais, o pirmosios instancijos teismas dėl šių skundo argumentų nepasisakė. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais teiginiais nesutinka.
 7. Pažymėtina, jog pateiktu skundu dėl antstolio veiksmų pareiškėjas prašė panaikinti 2016 m. rugsėjo 15 d. priimtus patvarkymus vykdomojoje byloje Nr. 0033/15/01131bei nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0033/15/01131. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantu, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje išsamiai nepasisakė dėl 2016 m. rugsėjo 15 d. priimtų patvarkymų, tačiau konstatavo, jog antstolė, priimdama ginčijamus patvarkymus, savo veiksmus atliko laikydamasi Civilinio proceso kodekso nuostatų, reglamentuojančių vykdymo procesą, dėl ko naikinti juos nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo. Pažymėtina, jog minėtų patvarkymų teisinis įvertinimas yra neatsiejamai susijęs su kitu apelianto skundo reikalavimu – nutraukti vykdomąją bylą, kadangi tik pripažinus, jog apeliantas įvykdė savo įsipareigojimą dėl išlaikymo nepilnametei dukrai, galės būti pripažinta, jog minėti 2016-09-15 priimti patvarkymai yra neteisėti, o vykdomoji byla nutrauktina. Apeliantui nurodytina, jog nagrinėjant civilines bylas, kylančias iš šeimos teisinių santykių, teismas turi būti aktyvus (CPK 376 str.), todėl aplinkybė, jog skundžiamoje nutartyje teismas pasisakė ir įvertino ne tik skundžiamus patvarkymus, bet ir vykdomosios bylos pradėjimą, nesudaro pagrindo teigti, kad pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo pareiškėjo skundo dalyko. Be to, teismui tokia teisė (viršyti pareikštus reikalavimus) yra suteikta CPK 376 straipsnio 3 dalimi.
 8. Skunde apeliantas pažymėjo, jog pirmosios instancijos teismui kilo pareiga tinkamai ištirti ir įvertinti byloje pateiktus duomenis bei užtikrinti, jog byloje yra pateikta pakankamai įrodymų padarytoms išvadoms pagrįsti. Apelianto teigimu, teismas turėjo pareigą kreiptis į pareiškėją ar jo dukrą, jei jam kilo klausimas dėl įrodymų vertinimo ar poreikis į bylą pateikti naujus įrodymus.
 9. Sutiktina, jog CPK 376 straipsnio 1 dalis numato, jog bylą nagrinėjantis teismas turi teisę savo iniciatyva rinkti įrodymus, kuriais šalys nesiremia, jeigu, jo nuomone, tai yra būtina siekiant teisingai išnagrinėti bylą. Kita vertus pažymėtina, jog tai yra teismo teisė, bet ne pareiga. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog dalyvaujantys byloje asmenys turi bendradarbiauti tiek tarpusavyje, tiek su teismu tam, kad byla būtų tinkamai išnagrinėta (CPK 8 straipsnis), tačiau teismas negali būti vienos iš šalių advokatu ir veikti vienos iš šalių naudai. Šiuo atveju nurodydamas teiginį, jog pirmosios instancijos teismas turėjo pareigą kreiptis į pareiškėją ar jo dukrą, jei jam kilo klausimas dėl įrodymų vertinimo ar poreikis į bylą pateikti naujus įrodymus, apeliantas iš esmės teigia, kad teismas turėjo jam padėti pagrįsti savo prašymą tam, jog šis taptų tenkintinas, tačiau tai prieštarautų teismo nešališkumo principui.
 10. Pagal CPK 185 straipsnio 1 dalį, teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Susipažinus su skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi nustatyta, kad priimdamas ginčijamą sprendimą, teismas vertino tiek byloje, tiek vykdomojoje byloje esančius rašytinius įrodymus: pareiškėjo atliktus mokėjimus, vertindamas jų paskirtį, sutarties dėl vaiko išlaikymo nuostatas ir t.t.
 11. Skunde apeliantas pažymėjo, jog 2016-09-16 atliko paskutinius mokėjimus, susijusius su alimentų mokėjimu, atsižvelgiant į tai, prievolė teikti nepilnametės dukters išlaikymą yra įvykdyta. Pasak apelianto, aplinkybė, kad kai kurie mokėjimai vėlavo, negali būti laikomi pagrįstais įrodymais daryti išvadą, kad pareiškėjas nevykdė savo prievolių.
 12. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, jog pareiškėjas nevykdė savo prievolių, rėmėsi ne vien apelianto skunde nurodyta aplinkybe, jog kai kurie mokėjimai vėlavo 1-2 dienas. Pasak pirmosios instancijos teismo, 2015 m. sausio 3 d., sausio 11 d., sausio 16 d. sausio 24, sausio 31 d., vasario 6 d., vasario 15 d., vasario 22 d., kovo 1 d., kovo 6 d., kovo 16 d., kovo 21 d., kovo 29 d., balandžio 6 d., balandžio 11 d. mokėjimais pareiškėjas išieškotojai pervedė pinigų sumas mokėjimo paskirtyje nurodydamas „sąskaitos papildymas“, tuo tarpu laikotarpiu nuo sausio 3 d. iki 2015 m. balandžio 11 d. buvo atlikti įvairių sumų dydžio mokėjimai tiesiogiai į nepilnametės dukters banko sąskaitą, nors alimentai turėjo būti mokami išimtinai į išieškotojos banko sąskaitą, kaip šalys buvo susitarusios sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Vadovaudamasis byloje ir vykdomojoje byloje pateiktais duomenimis, apeliacinės instancijos teismas sutinka su Vilniaus miesto apylinkės teismo padarytomis išvadomis, jog negalima vienareikšmiškai teigti, jog pareiškėjo atlikti pavedimai buvo skirti vien nepilnametės dukters išlaikymui. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog atsižvelgiant į pareiškėjo mokėtinas sumas, laikotarpius, mokėjimų pavedimų paskirtis, nėra neaišku, kokiu tikslu pareiškėjas atliko piniginių lėšų pavedimus išieškotojai, ar jie buvo skirti išlaikymui, ar buvo kaip piniginė kompensacija, dėl kurios šalys susitarė sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių 3.5 punktu, ar šios lėšos buvo skirtos dar kitiems tikslams.
 13. Vadovaujantis CPK 178 str., šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Šioje įstatymo normoje įtvirtinta bendroji įrodinėjimo pareiga – ji nustatyta tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K–3–398/2007; 2008 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2008; kt.). Įrodymų ar paaiškinimų, jog visi atlikti bei skunde nurodyti mokėjimo pavedimai visais atvejais buvo skirti tik dukters išlaikymui, apeliantas taip pat nepateikė (CPK 178 straipsnis).
 14. Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (LAT CBS teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).Teismas sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.
 15. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamos 2016 m. lapkričio 10 d. nutarties, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

11Vadovaudamasi išdėstytais argumentais ir CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 d. 1 p., 339 straipsniu, teismas

Nutarė

12Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai