Byla 2S-779-163/2017
Dėl antstolės A. R. Ž. nušalinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolės A. R. Ž. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 1 d. nutarties, kuria tenkintas pareiškėjos pareiškimas dėl antstolės nušalinimo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2VP-2812-328/2017 pagal pareiškėjos UAB „Tauralaukio kotedžai“ pareiškimą dėl antstolės A. R. Ž. nušalinimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

  1. Pareiškėja UAB ,,Tauralaukio kotedžai“ prašė nušalinti antstolę A. R. Ž. nuo vykdomosios bylos Nr. 0075/16/01182, vykdomos pagal Klaipėdos m. 13-ojo notarų biuro 2016-08-31 vykdomąjį įrašą Nr. DR-4246 dėl skolos išieškojimo iš skolininkės UAB ,,Tauralaukio kotedžai“ išieškotojos UAB ,,Tauralaukio statybos“ naudai. Nurodė, jog tarp antstolės ir skolininkės UAB ,,Tauralaukio kotedžai“ vykdomojoje byloje kilo daugybė ginčų, dėl kurių skolininkė teikė skundus, dauguma jų perduoti nagrinėti teismui. Esminis skolininkės skundų motyvas – antstolė savo veiksmais tikslingai kliudo skolininkei įvykdyti kreditorių reikalavimus ir tokiu būdu užbaigti vykdymo procesą. Skolininkė mėgino visus klausimus spręsti teikdama prašymus ir tikėdamasi operatyvių antstolės sprendimų, tačiau antstolė vilkindavo prašymų ir skundų nagrinėjimą, sugalvodavo įvairių formalių kliūčių nagrinėti prašymus ir skundus iš esmės. Tokiu būdu jau daugiau kaip penkis mėnesius skolininkė negali gauti piniginių lėšų išmokėjimo iš banko pagal jai suteiktą kreditą ir atsiskaityti su kreditoriais. Nagrinėjant vieną vykdomojoje byloje kilusių ginčų, bylą nagrinėjanti teisėja nustatė, jog antstolė yra sudariusi atstovavimo sutartį su advokatu A. J. dėl antstolės atstovavimo visose bylose visų instancijų teismuose. Be to būtent šis advokatas šiame vykdymo procese atstovauja ir išieškotoją. Tokiu būdu tapo aišku, jog antstolė ir išieškotoja turi tą patį advokatą ir kad būtent antstolės šališkumas ir palankumas išieškotojai lemia tokius racionaliai nepaaiškinamus antstolės veiksmus vykdymo procese. Pažymėjo, jog šios aplinkybės nebuvo žinomos iki 2017-01-13 teismo posėdžio kitoje byloje, todėl pareiškimas dėl antstolės nušalinimo nebuvo reiškiamas anksčiau.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

  1. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017-02-01 nutartimi prašymą tenkino. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad antstolę bei išieškotoją atstovaujantį advokatą A. J. siejo/sieja atstovavimo teisiniai santykiai, antstolės interesus kitose bylose atstovavo advokatas A. J., antstolė buvo šio advokato klientė. Teismas nurodė, kad šios aplinkybės sudaro pagrindą abejoti antstolės nešališkumu atliekant išieškojimo veiksmus UAB ,,Tauralaukio statybos“ naudai, kuriai atstovauja advokatas A. J.. Byloje nustatytos aplinkybės taip pat sudaro pagrindą abejoti, ar antstolės teisėms ir pareigoms neturi/neturės įtakos vykdomojoje byloje antstolės priimami sprendimai ir atliekami veiksmai, žinant, jog antstolę ir išieškotojo atstovą siejo atstovavimo teisiniai santykiai, prilygstantys fiduciariniams santykiams (Advokatūros įstatymo 5 straipsnis, Civilinio kodekso 6.756-6.765 straipsniai). Duomenų, jog atstovavimo santykiai yra pasibaigę, byloje nėra nors antstolė buvo įpareigota pateikti atstovavimo dokumentus. Priešingai, iš byloje pateikto UAB ,,Tauralaukio statybos“ atsiliepimo į pareiškimą turinio teismas nustatė, jog atstovavimo santykiai tarp advokato A. J. ir antstolės nėra pasibaigę, duomenų apie atstovavimo apimtį antstolę nepateikė. Įvertinęs šias aplinkybes, teismui kilo pagrįstų abejonių antstolės nešališkumu atliekant vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0075/16/01182, antstolę ir išieškotojo atstovą advokatą A. J. siejo pavedimo teisiniai santykiai, antstolė buvo advokato kliente, todėl nutarė, kad šios aplinkybės gali turėti įtakos antstolės veiksmams bei objektyvumui vykdant šią vykdomąją bylą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

8

  1. Antstolė pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti pareiškėjos prašymą dėl antstolės nušalinimo. Atskirajame skunde nurodo, kad advokatas nelaikytinas byloje dalyvaujančiu asmeniu, todėl antstolės ryšiai su juo negali būti laikomi pagrindu reikšti nušalinimą antstoliui, pats antstolio ir išieškotojo atstovo ryšių buvimas savaime nereiškia antstolio šališkumo, būtina įvardinti konkretų interesų konfliktą, įrodyti konkrečius antstolės veiksmus, paveiktus šališkumo, antstolio ir išieškotojos interesai bet kuriuo atveju visada sutampa, nes tiek išieškotojas, tiek ir antstolis turi tą patį tikslą – įvykdyti sprendimą. Vykdymo procese nešališkumo principas reiškia, jog vykdant išieškojimą su proceso dalyviais būtų elgiamasi vienodai, kad procesą vykdantis antstolis nebūtų suinteresuotas tik vienam iš dalyvių priimti palankius sprendimus (ypač be pagrindo), o kitam dalyviui – tik nepalankius ir tai tik neteisėtai. Šiuo metu teismai nagrinėja tris bylas (neskaitant nušalinimo) dėl antstolio veiksmų šioje vykdomojoje byloje. Nei viena byla nėra baigta, todėl nėra ir pagrindo teigti, kad antstolės veiksmai ir/ar sprendimai buvo neteisėti - paveikti minėtos sąsajos galimai sukelto interesų konflikto. Be to teismas nenurodė konkrečių vykdymo veiksmų, kuriais būtų buvę pažeisti skolininko interesai. Papildomai antstolė nesutinka su tuo, kad nutartis dėl antstolės nušalinimo yra neskundžiama, t.y. civilinė byla Nr. 2VP-2812-328/2017, kurioje ginčijama „neskundžiamą“ nutartimi nuspręsta nušalinti antstolę, yra užbaigiama ir dėl to apeliacija negalima, o tai reiškia, kad ir motyvai dėl šios nutarties teisėtumo ir pagrįstumo negali būti įtraukti į apeliacinį skundą, kaip tai numatyta CPK 334 str. 3 d., todėl ši nutartis turi būti skundžiama. Jei nebūtų galima skųsti pirmosios (ir vienintelės) instancijos teismo nutarties dėl antstolio nušalinimo, tai niekada nebus galima patikrinti jos teisėtumo ir pagrįstumo.
  2. Išieškotoja UAB „Tauralaukio statyba“ pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos prašymą dėl antstolės nušalinimo atmesti. Atskirajame skunde teigia, kad teismas klausimą dėl nušalinimo sprendė neatsižvelgdamas į tai, kad advokatas ir klientas atstovavimo sutartį sudaro dėl konkretaus pavedimo, o jokio susitarimo dėl antstolės atstovavimo šiame vykdymo procese nėra, advokatas A. J. atstovauja antstolę tik dviejose kitose bylose, ir jeigu pareiškėja yra nepatenkinta antstolės atliekamais veiksmais, ji turėtų juos skųsti LR CPK nustatyta tvarka.
  3. Pareiškėja pateikė atsiliepimą į atskiruosius skundus, juo visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

10Apeliacinis procesas nutrauktinas.

  1. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.). Šios nuostatos taikomos ir atskirųjų skundų nagrinėjimui (CPK 338 str.).
  2. CPK 612 straipsnis numato, kad vykdymo procese numatyti klausimai sprendžiami teismo nutartimi arba šio CPK nustatytais atvejais – teisėjo rezoliucija. Tame pačiame straipsnyje numatyta, kad teismo nutartis neskundžiama, jeigu CPK nenumato kitaip. Antstolio nušalinimo tvarką ir pagrindus reglamentuoja LR CPK 636 str. nuostatos, o LR CPK 637 str. numato antstolio nušalinimo ir nusišalinimo klausimų sprendimo tvarką. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nei LR CPK 636 str., nei LR CPK 637 str. nuostatos nenumato, jog teismo nutartis dėl antstolio nušalinimo arba atsisakymo jį nušalinti būtų skundžiama atskiruoju skundu. Dėl to galima daryti išvadą, kad teismo nutartis, kuria yra išsprendžiamas antstolio nušalinimo klausimas, nėra skundžiama atskiruoju skundu ir neužkerta kelio tolesnei vykdomosios bylos eigai (LR CPK 612 str.). Taigi pirmosios instancijos teismo nutartis dėl antstolio (ne)nušalinimo nėra skundžiama atskiruoju skundu, t. y. negali būti apskundimo objektu ir neužkerta kelio tolesnei vykdomosios bylos eigai, tai teisingai buvo nurodyta ir pirmosios instancijos teismo nutartyje.
  3. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia apeliantų dėmesį į tai, kad aukštesnės instancijos teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, jog teismo nutartis dėl antstolio nušalinimo ar atsisakymo jį nušalinti atskiruoju skundu nėra skundžiama (Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1692-479/2016, Vilniaus apygardos teismo 2013-04-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-813-798/2013, Kauno apygardos teismo 2015-08-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1685-527/2015, Šiaulių apygardos teismo 2014-08-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-864-372/2014, Kauno apygardos teismo 2015-03-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1032-254/2015 ir kt.).
  4. Kadangi pirmosios instancijos teismo nutartis dėl antstolio nenušalinimo nėra skundžiama apeliacine tvarka, apeliacinis procesas pagal atskiruosius skundus dėl antstolio nušalinimo nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 338 str.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

12apeliacinį procesą pagal apeliantų antstolės A. R. Ž. ir išieškotojos UAB „Tauralaukio statybos“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 1 d. nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai