Byla 2S-813-798/2013
Dėl antstolio nušalinimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys – antstolis V. Č., UAB „Skomė“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas, vienasmeniškai, rašytinio proceso tvarka apeliacine išnagrinėjo pareiškėjo UAB „FF LIZINGAS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 10 d. nutarties, civilinėje byloje pagal skolininko UAB „FF LIZINGAS“ pareiškimą dėl antstolio nušalinimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys – antstolis V. Č., UAB „Skomė“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Teisme buvo gautas skolininko „FF LIZINGAS“ pareiškimas, kuriuo jis reiškia nušalinimą antstoliui V. Č. vykdomojoje byloje Nr. 0116/12/03436. Pareiškime nurodo, kad antstolis V. Č., vykdantis išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0116/12/03436 išieškotojo UAB „Skomė“ iš skolininko „FF lizingas“, yra patekęs į interesų konfliktą, nes jo kolega-tos pačios antstolių kontoros antstolis – R. V. gavo atlygį iš UAB „Skomė“ už 2009-10-09 antstolio R. V. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 128-09-206, kuriuo remdamasis išieškotojas dirbtinai pakeitė UAB „FF lizingas“ dokumentų dislokaciją bei grindė savo ieškinį UAB „FF lizingas“.

5II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 10 d. nutartimi skolininko prašymas atmestas.

7Pagal CPK 636 str. 1 d. antstolis gali būti nušalintas esant CPK 65 str. nurodytiems pagrindams. Iš Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-12-12 sprendimo ir Vilniaus apygardos teismo 2012-11-27 nutarties matyti, kad nėra konstatuota, jog antstolio R. V. veiksmai buvo neteisėti ar šališki, tuo pačiu nėra pagrindo teigti, kad antstolis V. Č. atliko kokius nors neteisėtus ar šališkus veiksmus. Tokiu atveju darytina išvada, kad nėra CPK 65 str. nurodytų pagrindų, kuriems esant antstolis galėtų būti nušalinamas, todėl skolininko prašymas atmestinas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

9Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „FF lizingas“ prašo panaikinti 2013-01-10 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-5611-592/2013 ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

10Nurodo, kad siekiant išvengti antstolio interesų konflikto, vadovaujantis CPK 636 str, 65str. 1d.1p. ir 66 str. pagrindais buvo pareikštas nušalinimas V. Č., nes buvo nurodytas šios antstolių kontoros antstolių interesų konfliktas-civilinėje byloje Nr. 2-537-534/2011 nagrinėjant UAB „Skomė“ ieškinį, kuris po bylos išnagrinėjimo apeliacine tvarka yra patenkintas, ieškovas savo reikalavimus grindė šios antstolių kontoros antstolio nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis (antstolio R. V. 2009-10-09 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 128-09-206).

11Pareiškėjas mano, jog dėl šios situacijos antstolis V. Č., vykdantis išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0116/12/03436 išieškotojo UAB „Skomė“ naudai iš skolininko UAB „FF lizingas“, yra patekęs į akivaizdų interesų konfliktą-aplinkybės išdėstytos 2012-12-19 UAB „FF lizingas“ pareiškime Nr. 01-581, dėl kurių teismas skundžiamoje nutartyje ir turėjo pasisakyti. Tačiau pareiškėjo manymu, teismas to nepadarė. Skundžiama nutartis priimta, grindžiant ją vieninteliu teiginiu, kad iš aukščiau minėtoje civilinėje byloje priimtų 2012-12-12 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimo ir 2012-11-27 Vilniaus apygardos teismo nutarties matyti, kad nėra pagrindo teigti, jog antstolis V. Č. atliko kokius nors neteisėtus ar šališkus veiksmus.

12Pareiškėjas teigia, kad skundžiama nutartis naikintina dėl šios antstolių kontoros antstolių interesų konflikto ir šališkumo, nes ši kontora civilinės bylos ieškovo UAB „Skomė“ užsakymu konstatavo faktines aplinkybes, kurių pagrindu teismas civilinėje byloje priėmė sprendimą, už tai antstolis gavo atlygį. Pareiškėjas nurodo, jog tai patvirtina ir šios kontoros antstolio gautas atlygis iš suinteresuoto asmens minėtoje civilinėje byloje, kurioje šis antstolis buvo ir liudytoju (Pareiškėjas prašo teismą susipažinti su šiomis civilinės bylos Nr. 2-537-534/2011 aplinkybėmis iš LITEKO sistemos). Todėl pareiškėjas daro išvadą, jog yra CPK 65 str. 1d. 1 p. ir 66 str. nustatyti pagrindai dėl antstolio V. Č. šališkumo ir galimo suinteresuotumo šios vykdomosios bylos vykdymu ir baigtimi.

13Pareiškėjas taip pat nurodo, jog skundžiama nutartis naikintina ir absoliučiais negaliojimo pagrindais, nes joje nepasisakyta dėl Pareiškime dėl nušalinimo pateiktų argumentų ir pateiktų įrodymų (CPK 329 str. 1d. ir 2d. 4p.), t.y. Skundžiama nutartis yra be motyvų, pažeidžia CPK 14 str. ir 183 str. reikalavimus teismui ištirti ir įvertinti pareiškėjo pateiktus įrodymus. Taip pat pareiškėjas teigia, jog teismo teiginys, kad iš civilinėje byloje Nr. 2-537-534/2011 priimtų 2012-12-12 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimo matyti, kad nėra pagrindo teigti, jog antstolis atliko kokius nors neteisėtus ar šališkus veiksmus, neturi nieko bendro su ginču dėl antstolio nušalinimo, nes civilinėje byloje Nr. 2-537-534/2011 antstolio veiksmai nebuvo ginčo dalykas-ginčo dalyku buvo UAB „FF lizingas“ iškeldinimas iš UAB „Skomė“ patalpų, kurių UAB „FF lizingas“ niekada nevaldė ir kuriose pagal šio UAB „Skomė“ samdyto antstolio fiksuotas aplinkybes UAB „Skomė“ patalpose nustatytas galimai UAB „FF lizingas“ dokumentų buvimas.

14Atsiliepime į atskirtąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-01-10 nutarties, antstolis V. Č. prašo atmesti skolininko UAB „FF lizingas“ atskirąjį skundą kaip nepagrįstą ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-01-10 nutartį.

15Antstolis V. Č. argumentuoja remdamasis Antstolių įstatymu 3 str. 2 d., kuriame reglamentuota, kad atlikdami savo funkcijas, antstoliai yra nepriklausomi ir savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, šiuo bei kitais įstatymais, kitais teisės aktais, Antstolių profesinės etikos kodeksu. Minėto įstatymo 18 str. numato antstoliams galimybę steigti bendras kontoras, tačiau kiekvienas antstolių kontoros antstolis dirba savarankiškai ir yra nepriklausomas nuo kitų antstolių.

16Atsižvelgdamas į minėtas aplinkybes, antstolis teigia, kad nėra pagrindo teigti, jog jis yra šališkas šioje vykdomojoje byloje, todėl išnagrinėjęs ir įvertinęs UAB „FF lizingas“ nurodytas aplinkybes, antstolis informuoja, jog pagal CPK 65 str. ir 66 str. vykdomojoje byloje nėra pagrindų jam nusišalinti.

17Atsiliepime į atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 10 d. nutarties, suinteresuotas asmuo UAB „Skomė“ prašo, apeliacinį procesą pagal apelianto UAB „FF lizingas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 10 d. nutarties nutraukti. Už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis apeliantui UAB „FF lizingas“ skirti CPK 95 str. 2 d. numatytą baudą, 50 proc. baudos skiriant išieškotojui suinteresuotam asmeniui UAB „Skomė“.

18Jeigu apeliacinės instancijos teismas laikys, kad priimti suinteresuoto asmens UAB „Skomė“ atsiliepimo į atskirąjį skundą nėra pagrindo, suinteresuotas asmuo UAB „Skomė“ prašo šį atsiliepimą laikyti rašytiniais paaiškinimais, kuriuos dalyvaujantys byloje asmenys turi teisę teikti bet kuriuo metu (CPK 42 str. 1 d.).

19Remdamasis CPK 334 str. 1 d. 1-2 p. p. suinteresuotas asmuo UAB „Skomė“ teigia, kad apeliacinis procesas pagal apelianto atskirtąjį skundą nutrauktinas, kadangi nutartis negali būti skundžiama atskiruoju skundu. Suinteresuotas asmuo UAB „Skomė“ argumentuoja, jog teismų procesiniai sprendimai vykdomi pagal CPK VI dalies normas. CPK 637 str. 1d. nustatyta, kad antstoliui pareikšto nušalinimo klausimą ne vėliau, kaip per tris darbo dienas išsprendžia antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismo teisėjas. CPK VI dalyje nėra nustatyta, kad dėl CPK 637 str. minimos teisėjo nutarties antstolio nušalinimo klausimu gali būti paduodamas atskirasis skundas. Taigi, suinteresuotas asmuo mano, jog nėra CPK 334 str. 1 d. 1 p. nustatyto pagrindo atskirtajam skundui paduoti.

20Suinteresuoto asmens manymu, ginčijama nutartis neužkerta galimybę tolesnei bylos eigai, todėl nėra ir CPK 334 str. 1 d. 2 p. nustatyto atskirojo skundo padavimo pagrindo.

21Suinteresuotas asmuo, remdamasis Vilniaus apygardos teismo 2012-01-27 nutartimi civ. byloje UAB „FF lizingas“ v. antstolis D. Bliznikas ir kt., bylos Nr. 2S-426-160/2012, kurioje buvo nutrauktas apeliacinis procesas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo atmestas UAB „FF lizingas“ prašymas dėl antstolio nušalinimo, teigia, kad apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo išspręstas antstolio nušalinimo klausimas vykdomojoje byloje, atskirtuoju skundu neskundžiama.

22Suinteresuotas asmuo teigia, kad pagal CPK 95 str. 2 d. yra nustatyta, kad teismas, nustatęs šio straipsnio 1d. numatytus piktnaudžiavimo atvejus (t.y. kad šalis nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (skundą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą), gali paskirti asmeniui iki dvidešimt tūkstančių litų baudą. Šioje situacijoje, suinteresuotas asmuo mano, jog apeliantui skirtina bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, paduodant atskirąjį skundą dėl neskundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties. Taip pat suinteresuotas asmuo pateikia, kad teismo teisė taikyti įstatyme nustatytas priemones užkirsti kelią nesąžiningam procesui yra ir teismo pareiga. Tokia teismo teisė ir pareiga yra įtvirtinta CPK 95 str. 2d. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CSB teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civ. byloje V.K. v. D.K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-181/2009).

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados

24Apeliacinis procesas pagal atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 10 d. nutarties, kuria skolininko UAB „FF LIZINGAS“ pareiškimas dėl antstolio nušalinimo vykdymo procese atmestas, nutrauktinas.

25Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 612 str. „Teismo priimamų sprendimų forma vykdymo proceso metu“ numato, kad vykdymo procese numatyti klausimai sprendžiami teismo nutartimi arba šio Kodekso nustatytais atvejais – teisėjo rezoliucija bei, kad teismo nutartis neskundžiama, jeigu Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodeksas nenumato kitaip.

26Nei Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 636 str. „Antstolio nušalinimo pagrindai ir tvarka“, nei CPK 637 str. „Antstolio nušalinimo ir nusišalinimo klausimų išsprendimo tvarka“ nenumato kitaip, negu numatyta Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 612 str., todėl priimta teismo nutartis dėl antstolio nušalinimo nėra skundžiama.

27Pagal CPK 338 str. atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus antrajame skirsnyje numatytas išimtis. Pagal CPK 315 str. 2 d. 3 p. apeliacinis skundas (atskirasis skundas) nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymą negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Minėto straipsnio 5 d. numato, kad jeigu tokia aplinkybė paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas.

28Kadangi teismo nutartis, kuria išsprendžiamas antstolio nušalinimo klausimas, nėra skundžiama apeliacine tvarka, apeliacinis procesas dėl šio atskirojo skundo nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 338 str.).

29Suinteresuoto asmuo UAB „Skomė“ prašymas už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis apeliantui UAB „FF lizingas“ skirti CPK 95 str. 2 d. numatytą baudą, 50 proc. baudos skiriant išieškotojui suinteresuotam asmeniui UAB „Skomė“, atmestinas. Šiuo atveju apeliantas UAB „FF lizingas“ pasinaudojo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 10 d. nutartyje numatyta galimybe nutartį apskųsti Vilniaus apygardos teismui ir ja pasinaudojo. Atsižvelgiant į tai, nėra pakankamas pagrindas pripažinti, jog apeliantas UAB „FF LIZINGAS“ piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis ir skirti jam baudą.

30Vadovaudamasis CPK 315 str. 5 d., 336 str., 338 str., teismas

Nutarė

31apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjo UAB „FF LIZINGAS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 10 d. nutarties, nutraukti.

1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Teisme buvo gautas skolininko „FF LIZINGAS“ pareiškimas, kuriuo jis... 5. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 10 d. nutartimi skolininko... 7. Pagal CPK 636 str. 1 d. antstolis gali būti nušalintas esant CPK 65 str.... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 9. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „FF lizingas“ prašo panaikinti... 10. Nurodo, kad siekiant išvengti antstolio interesų konflikto, vadovaujantis CPK... 11. Pareiškėjas mano, jog dėl šios situacijos antstolis V. Č., vykdantis... 12. Pareiškėjas teigia, kad skundžiama nutartis naikintina dėl šios antstolių... 13. Pareiškėjas taip pat nurodo, jog skundžiama nutartis naikintina ir... 14. Atsiliepime į atskirtąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo... 15. Antstolis V. Č. argumentuoja remdamasis Antstolių įstatymu 3 str. 2 d.,... 16. Atsižvelgdamas į minėtas aplinkybes, antstolis teigia, kad nėra pagrindo... 17. Atsiliepime į atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013... 18. Jeigu apeliacinės instancijos teismas laikys, kad priimti suinteresuoto asmens... 19. Remdamasis CPK 334 str. 1 d. 1-2 p. p. suinteresuotas asmuo UAB „Skomė“... 20. Suinteresuoto asmens manymu, ginčijama nutartis neužkerta galimybę tolesnei... 21. Suinteresuotas asmuo, remdamasis Vilniaus apygardos teismo 2012-01-27 nutartimi... 22. Suinteresuotas asmuo teigia, kad pagal CPK 95 str. 2 d. yra nustatyta, kad... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 24. Apeliacinis procesas pagal atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės... 25. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 612 str. „Teismo priimamų... 26. Nei Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 636 str. „Antstolio... 27. Pagal CPK 338 str. atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos... 28. Kadangi teismo nutartis, kuria išsprendžiamas antstolio nušalinimo... 29. Suinteresuoto asmuo UAB „Skomė“ prašymas už piktnaudžiavimą... 30. Vadovaudamasis CPK 315 str. 5 d., 336 str., 338 str., teismas... 31. apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjo UAB „FF LIZINGAS“...