Byla e2-10611-1035/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Valerij Lauš, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ivetra ir Ko“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Amavitas“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 8 462,91 Eur skolos, 8 proc. dydžio metines procesines palūkanas, 40 Eur išieškojimo išlaidų ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinį prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškinys tenkintinas.

4Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė užsakė atlikti automobilio AS440S42, valst. Nr. ( - ) remonto darbus (užsakymo sutartys Nr. S1712/475 Nr. S1802/014 ir Nr. S1801/084). Ieškovės teigimu, ji atliko atsakovės užsakytus automobilio remonto darbus ir pateikė atsakovei šias PVM sąskaitas-faktūras: 2017 m. gruodžio 30 d. Nr. 0108160 (5 242,28 Eur), 2018 m. sausio 31 d. Nr. 0108846 (2 665,32 Eur), 2018 m. vasario 6 d. Nr. 0108962 (676,81 Eur). Atsakovės atstovas minėtose užsakymo sutartyse parašu patvirtino, kad su atliktais darbais sutinka. Ieškovės teigimu, atsakovė neatsiskaitė už suteiktas automobilio remonto paslaugas.

5Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė būtų atsiskaičiusi su ieškove už šios atliktus automobilio remonto darbus, t. y. tinkamai įvykdžiusi savo prievolę, todėl ieškovės reikalavimas dėl 8 462,91 Eur skolos priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas (CPK 178 straipsnis).

6Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo (toliau – ir MAPKSVPĮ) 2 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad pavėluoto mokėjimo palūkanų norma – tai 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Pagal MAPKSVPĮ 3 straipsnio 2 dalį, jeigu palūkanos ar palūkanų dydis komercinėje sutartyje nenustatyti, kreditorius turi teisę į šiame įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuojamas palūkanas. Šių palūkanų dydis apskaičiuojamas taikant MAPKSVPĮ 2 straipsnio 5 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Pirmąjį metų pusmetį taikoma tų mėtų sausio 1 dieną galiojusi palūkanų norma, antrąjį metų pusmetį taikoma tų metų liepos 1 dieną galiojusi palūkanų norma. Atsiradus atsakovės pareigai mokėti palūkanas, vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu su 0 procentų palūkanų norma. Taigi ieškovo reikalavimas dėl 8 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

7MAPKSVPĮ 7 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas (teisė į palūkanas atsiranda, kai kreditorius laiku negauna jam priklausančios mokėtinos sumos, MAPKSVPĮ 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas), turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 Eur sumą, kaip išieškojimo išlaidų kompensavimą. Taigi ieškovės reikalavimas dėl 40 Eur išieškojimo išlaidų priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

8Patenkinus ieškovės reikalavimus, ieškovei iš atsakovės priteistinas ieškovės sumokėtas 95 Eur žyminis mokestis ir patirtos 150 Eur išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti, iš viso 245 Eur (CPK 93, 98 straipsniai).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424, 427–428 straipsniais,

Nutarė

10ieškinį tenkinti.

11Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Ivetra ir Ko“, j. a. k. 134971823, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Amavitas“, j. a. k. 303107455, 8 462,91 (aštuonis tūkstančius keturis šimtus šešiasdešimt du eurus 91 ct) skolos, 8 (aštuonių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (8 462,91 eurų) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. vasario 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 40 (keturiasdešimt eurų) eurų išieškojimo išlaidų ir 245 Eur (du šimtus keturiasdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

12Atsakovė per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo kopijos įteikimo privalo įvykdyti preliminarų sprendimą arba pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui raštu motyvuotus prieštaravimus. Atsakovės prieštaravimai turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai, turi būti motyvuoti ir pagrįsti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

13Jeigu per 20 (dvidešimt) dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

14Preliminarus sprendimas yra neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai