Byla e2-6042-989/2019
Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aistė Račkauskaitė-Burneikienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo M. R. ieškinį atsakovui UAB „NRT LT“ dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties, priimdama sprendimą už akių.

2Teismas

Nustatė

3teisme 2018 m. lapkričio 28 d. išduotas Vilniaus miesto apylinkės teismo įsakymas dėl

41 236 Eur skolos pagal 2018 m. lapkričio 8 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. MRUČ2018-11-08 ir paslaugų priėmimo-perdavimo aktus, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško teismo įsakymo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo kreditoriaus M. R. naudai iš skolininko NRT LT, UAB (e. b. l. 7).

5Skolininkas pateikė prieštaravimus (e. b. l. 11), kuriuos teismas 2018 m. gruodžio 21 d. nutartimi priėmė, o kreditoriui buvo išaiškinta, kad šis ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos turi teisę pateikti teismui ieškinį, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 135 straipsnio reikalavimus (CPK 439 straipsnio 3 dalis) (e. b. l. 13).

6Ieškovas M. R. 2019 m. sausio 14 d. pateikė teismui ieškinį atsakovui NRT LT, UAB dėl 1 236 Eur skolos, 5 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo (e. b. l. 18-20).

7Nurodė, kad 2018 m. lapkričio 8 d. tarp vykdytojo M. R. ir užsakovo UAB „NRT LT“ buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis Nr. MRUČ2018-11-08. Šalys susitarė, kad sutartyje nustatytomis sąlygomis ieškovas atliks ir perduos atsakovui sutarties 1.1. punkte nurodytus gipskartonio montavimo darbus. Atsakovas įsipareigojo apmokėti už darbus pasirašius darbų perdavimo-priėmimo aktą ir pateiktą pirkimo-pardavimo kvitą per 14 kalendorinių dienų nuo pirkimo-pardavimo kvito pateikimo dienos. Šalys 2018 m. lapkričio 12 d. pasirašė paslaugų priėmimo perdavimo aktą. Už atliktus darbus ir statybines medžiagas atsakovas įsipareigojo sumokėti atsakovui 3236 Eur pagal ieškovo pateiktą kvitą. Tą pačią dieną ieškovas pateikė atsakovui prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą 3236 Eur sumai. Atsakovas yra sumokėjęs ieškovui 2000 Eur sumą. Atsakovo skola ieškovui yra 1236 Eur.

8Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo (patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-332 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 1R-180 redakcija)) 22 straipsnyje nustatyta, kad jei adresatas privalo gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis arba yra pateikęs sutikimą gauti procesinius dokumentus savo LITEKO VEP posistemio paskyroje ir jo LITEKO VEP posistemio paskyra yra aktyvi, atsakingas teismo darbuotojas išsiunčia procesinius dokumentus į adresato LITEKO VEP posistemio paskyrą. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2018 m. gruodžio 21 d. atsakovo atstovė advokatė J. M. per informacinę teismų sistemą LITEKO pateikė prieštaravimus. Procesinių dokumentų pateikimas teismui per LITEKO VEP posistemio paskyrą rodo atsakovo sutikimą gauti procesinius dokumentus per LITEKO VEP posistemio paskyrą. Atsižvelgiant į tai, atsakovui ieškinio ir jo priedų kopijos bei pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo buvo siųsti atsakovo UAB „NRT LT“ atstovei advokatei J. M. per EPP sistemą. Procesiniai dokumentai įteikti 2019 m. sausio 16 d. (CPK 1751 straipsnio 10 dalis). Terminas atsiliepimams pateikti baigėsi 2019 m. sausio 30 d.

9Atsakovui per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį bei ieškovui ieškinyje prašant tokiu atveju priimti sprendimą už akių, teismas nutaria, kad yra visos procesinės sąlygos, būtinos užbaigti bylos nagrinėjimą priimant sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

10Ieškinys tenkintinas visiškai.

11Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

12Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2018 m. lapkričio 8 d. tarp vykdytojo M. R. (ieškovo) ir užsakovo UAB „NRT LT“ (atsakovo) buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis Nr. MRUČ2018-11-08 (e. b. l. 21). Šalys susitarė, kad sutartyje nustatytomis sąlygomis ieškovas atliks ir perduos atsakovui sutarties 1.1. punkte nurodytus gipskartonio montavimo darbus. Atsakovas įsipareigojo apmokėti už darbus pasirašius darbų perdavimo-priėmimo aktą ir pateiktą pirkimo-pardavimo kvitą per 14 kalendorinių dienų nuo pirkimo-pardavimo kvito pateikimo dienos (sutarties 2.2.1. punktas). Ieškovas ir atsakovas 2018 m. lapkričio 12 d. pasirašė paslaugų priėmimo-perdavimo aktą (e. b. l. 2). Už atliktus darbus ir statybines medžiagas atsakovas įsipareigojo sumokėti atsakovui 3236 Eur pagal ieškovo pateiktą kvitą/sąskaitą faktūrą. Tą pačią dieną ieškovas pateikė atsakovui prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą 3236 Eur sumai (e. b. l. 3).

13Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.644 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Rangos sutartis sudaroma pagaminti arba perduoti tam tikrą darbo rezultatą arba atlikti kitokius darbus, kurių metu sukurtas rezultatas perduodamas užsakovui (CPK 6.645 straipsnio 1 dalis).

14Ieškovas šioje byloje kelia ieškininius reikalavimus, kylančius iš statybos rangos sutartinių teisinių santykių. Statybos rangos sutarčių ypatumus reglamentuoja CK XXXIII skyriaus trečiojo skirsnio nuostatos. Pagal CK 6.676 straipsnio 2 dalį, užsakovas privalo sumokėti darbų kainą po to, kai rangovas perdavė darbų rezultatą. Tačiau nurodytoje normoje nėra įtvirtinta darbų perdavimo proceso ir jo formos reikalavimų. Todėl tokiu atveju reikia vadovautis bendrosiose (CK 6.662 straipsnis) ir specialiosiose (CK 6.694 straipsnis) rangos sutartinius santykius reglamentuojančiose normose įtvirtintomis atliktų darbų perdavimo ir priėmimo nuostatomis. Bendroji taisyklė yra ta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu (CK 6.662 straipsnio 1 dalis). Taigi paprastai darbų perdavimo-priėmimo aktas yra dviejų šalių suderintos valios išraiška, dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas. Darbų priėmimo-perdavimo aktas yra įrodymų šaltinis apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ir ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-570/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-907/2014). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2018 m. lapkričio 12 d. pasirašė paslaugų priėmimo-perdavimo aktą (e. b. l. 2). Byloje nėra duomenų, kad ieškovas darbų neatliko ar, kad atsakovui būtų perduoti darbai su trūkumais (CPK 178 straipsnis).

15CK 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Atsakovas pagal 2018 m. lapkričio 8 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. MRUČ2018-11-08 2.2.1. punktą įsipareigojo apmokėti už darbus pasirašius darbų perdavimo-priėmimo aktą ir pateiktą pirkimo-pardavimo kvitą per 14 kalendorinių dienų nuo pirkimo-pardavimo kvito pateikimo dienos. Ieškovas ir atsakovas 2018 m. lapkričio 12 d. pasirašė paslaugų priėmimo-perdavimo aktą (e. b. l. 2). Už atliktus darbus ir statybines medžiagas atsakovas įsipareigojo sumokėti atsakovui 3236 Eur pagal ieškovo pateiktą kvitą/sąskaitą faktūrą. Tą pačią dieną ieškovas pateikė atsakovui prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą 3236 Eur sumai (e. b. l. 3). Ieškovas nurodė, kad atsakovas yra sumokėjęs ieškovui 2000 Eur sumą. Atsakovo skola ieškovui yra 1236 Eur. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas įvykdė savo prievolę visiškai, nėra (CPK 178 straipsnis). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteisiama 1236 Eur skola (CK 6.38, 6.59, 6.205 straipsniai).

16Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą (1236 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. lapkričio 28 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

17Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 448 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 28 Eur žyminio mokesčio ir 420 Eur advokato išlaidos (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

18Byloje iš viso patirta 3,47 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, todėl iš atsakovo valstybės naudai priteistina ši suma (CPK 96 straipsnis).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais,

Nutarė

20ieškinį tenkinti.

21Priteisti ieškovui M. R., asmens kodas ( - ), iš atsakovo UAB „NRT LT“, įmonės kodas 3304699903, 1236 Eur (vieną tūkstantį du šimtus trisdešimt šešis eurus 00 centų) skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 1236 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. lapkričio 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 448 Eur (keturis šimtus keturiasdešimt aštuonis eurus 00 centų) bylinėjimosi išlaidų.

22Priteisti valstybės naudai iš atsakovo UAB „NRT LT“, įmonės kodas 3304699903, 3,47 Eur (tris eurus 47 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB Swedbank bankas, įmokos kodas 5660, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

23Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

24Atsakovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio, 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Ieškovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aistė Račkauskaitė-Burneikienė... 2. Teismas... 3. teisme 2018 m. lapkričio 28 d. išduotas Vilniaus miesto apylinkės teismo... 4. 1 236 Eur skolos pagal 2018 m. lapkričio 8 d. paslaugų teikimo sutartį Nr.... 5. Skolininkas pateikė prieštaravimus (e. b. l. 11), kuriuos teismas 2018 m.... 6. Ieškovas M. R. 2019 m. sausio 14 d. pateikė teismui ieškinį atsakovui NRT... 7. Nurodė, kad 2018 m. lapkričio 8 d. tarp vykdytojo M. R. ir užsakovo UAB... 8. Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims... 9. Atsakovui per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį... 10. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 11. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 12. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2018 m. lapkričio 8 d. tarp... 13. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.644 straipsnio 1... 14. Ieškovas šioje byloje kelia ieškininius reikalavimus, kylančius iš... 15. CK 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 16. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui... 17. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 18. Byloje iš viso patirta 3,47 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 20. ieškinį tenkinti.... 21. Priteisti ieškovui M. R., asmens kodas ( - ), iš atsakovo UAB „NRT LT“,... 22. Priteisti valstybės naudai iš atsakovo UAB „NRT LT“, įmonės kodas... 23. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 24. Atsakovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos... 25. Ieškovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę...