Byla AS-143-438-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolės Nemiros Šiugždaitės prašymą dėl nutarties vykdymo tvarkos išaiškinimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro prašymą atsakovui Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui J. L. dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras (toliau – pareiškėjas, Generalinis prokuroras), gindamas viešąjį interesą, prašymu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Klaipėdos apskrities viršininkės 2003 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. 13.6-1212 „Dėl valstybinės žemės sklypo suteikimo neatlygintinai nuosavybėn Vyčio Kryžiaus ordininkui ( - )“.

5Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. balandžio 25 d. sprendimu pareiškėjo prašymą atmetė kaip nepagrįstą.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. kovo 16 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė, o Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 25 d. sprendimą pakeitė ir administracinę bylą pagal pareiškėjo prašymą nutraukė.

7II.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo J. L. (toliau – trečiasis suinteresuotas asmuo) Klaipėdos apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą priteisti 1 851 Lt turėtų proceso išlaidų.

9Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 20 d. nutartimi trečiojo suinteresuoto asmens prašymą patenkino. Teismas priteisė iš pareiškėjo trečiajam suinteresuotam asmeniui 1 851 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, šią sumą nurodydamas sumokėti į akcinėje bendrovėje „Danske bankas“ esančią trečiojo suinteresuoto asmens, a. k. ( - ), sąskaitą Nr. ( - ).

10Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. liepos 17 d. nutartimi pareiškėjo atskirąjį skundą patenkino. Teismas pakeitė Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartį ir priteisė trečiajam suinteresuotam asmeniui iš valstybės biudžeto 1 851 Lt išlaidų.

11III.

12Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2009 m. spalio 16 d. gautas antstolės Nemiros Šiugždaitės prašymas išaiškinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. liepos 17 d. nutarties vykdymo tvarką.

13Antstolė nurodo, kad nėra aišku, iš kokio juridinio asmens reikia išieškoti trečiajam suinteresuotam asmeniui priteistą sumą, nes Lietuvos valstybės biudžetas nėra juridinis asmuo.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Nutarties vykdymas išaiškintinas.

17Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. liepos 17 d. nutartimi, išnagrinėjęs administracinę bylą Nr. AS143 – 438/2009, nusprendė Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartį pakeisti ir priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui iš valstybės biudžeto 1 851 Lt.

182009 m. spalio 16 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo gautas antstolės N. Šiugždaitės prašymas, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 589 ir 593 straipsniais, išaiškinti šio sprendimo vykdymo tvarką, t. y. nurodyti, iš kokio juridinio asmens, atstovaujančio Lietuvos valstybės biudžetui, reikalinga išieškoti paminėtą sumą trečiojo suinteresuoto asmens naudai.

19Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. spalio 1 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-85/2009 išaiškino, kad „priteisus bylinėjimosi išlaidas iš valstybės biudžeto byloje ginant viešąjį interesą, tokias bylinėjimosi išlaidas turi apmokėti ta valstybės institucija, kuri gynė viešąjį interesą iš jos įgyvendinamoms programoms patvirtintų bendrųjų asignavimų“. Ši nutartis yra įsiteisėjusi, duomenų, kad ji būtų panaikinta, nėra. Atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti vienodą teismų praktiką, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija neturi pakankamo pagrindo nesutikti su tokiu išaiškinimu. Šiuo aspektu taip pat pastebėtina, kad, kaip matyti iš paminėtos Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutarties, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba 2009 m. rugsėjo 18 d. raštu Nr. 12-5556 informavo, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. rugsėjo 14 d. protokoliniu nutarimu Nr. 69 nusprendė pritarti nuostatai, kad jeigu atmestas valstybės institucijos ieškinys viešajam interesui ginti, atsakovui bylinėjimosi išlaidos atlyginamos iš ieškinį pareiškusiai valstybės institucijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Savo ruožtu Lietuvos Respublikos Vyriausybė, išskyrus atvejus, nustatytus atitinkamuose teisės aktuose, yra valstybės atstovė teismo procese (Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 str. 6 d., CPK 51 str. 4 d.). Juolab kad teisės aktuose nėra reglamentuota, kas turi atstovauti valstybei kaip skolininkui, išieškant bylinėjimosi išlaidas, teismo priteistas iš valstybės biudžeto, kai yra atmestas valstybės institucijos, ginančios viešąjį interesą, ieškinys.

20Nagrinėjamoje byloje Lietuvos valstybei, ginant viešąjį interesą, atstovavo

21Generalinis prokuroras. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija, nekeisdama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. liepos 17 d. nutarties turinio, remdamasi nurodytais argumentais, išaiškina, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui priteistos išlaidos turi būti atlygintos iš valstybės biudžeto, vykdomajame rašte skolininku nurodant Lietuvos valstybę, o vykdomąjį raštą antstolė turi pateikti valstybei šioje byloje atstovavusiai institucijai – Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, iš kurios įgyvendinamoms programoms patvirtintų valstybės biudžeto bendrųjų asignavimų ir turi būti atlygintos trečiajam suinteresuotam asmeniui priteistos išlaidos.

22Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 589 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

23Išaiškinti, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. liepos 17 d. nutarties, kuria trečiajam suinteresuotam asmeniui J. L. iš valstybės biudžeto priteista 1 851 Lt išlaidų, pagrindu Klaipėdos apygardos administracinio teismo išduotas vykdomasis raštas turi būti pateiktas vykdyti Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, kuri ir privalo jį įvykdyti.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai